Archive for januari, 2009

89 procent män av de döda i Gaza

31 januari 2009

Krig är fasansfullt, och alla är förlorare när krig bryter ut. Därför tycker jag inte man ska använda krig för att kamma hem poäng i andra frågor. Allra minst ska man göra genusfråga av krig.

Men nu är det tyvärr många som är aktiva i jämställdhetsdebatten i Sverige som har börjat hävda att ”kvinnorna drabbas värst av krig”.  Påståendet används som ett av många för att bygga upp en bild av en synnerligen omfattande diskriminering av kvinnor i världen.

På senare tid har jag sett rubriker om hur kvinnor drabbas av kriget i Gaza. Här kan du t.ex. läsa i DN en artikel med rubriken ”Kriget i Gaza direkt riktat mot kvinnor och barn” (det är visserligen ett citat, men ändå). Och här kan du läsa en artikel med rubriken ”Blodig attack mot kvinnor och barn i Gaza”.

Nu har jag sökt fram statistik över dödsoffren.

Enligt Palestinian Centre for Human Rights (PCHR), som verkar vara den enda källan till statistik över dödsoffren i konflikten, har 1005 vuxna dödats. Av dessa uppges 894 vara män och 111 kvinnor. Det innebär att andelen män är 89%, andelen kvinnor 11%. Om man väljer att begränsa sig till de civila dödsoffren så rapporterar PCHR följande: 782 civila vuxna har dödats, av dessa var 111 kvinnor och 671 män.  Det innebär 14% kvinnor och 86% män av de civila dödsoffren. Du finner statistiken här.

Nu kan man kanske hävda att PCHR är en part i målet, eftersom de representerar den ena sidan i konflikten. Det är sant. Men PCHR har inga skäl att vilja få ned siffrorna för antalet dödade kvinnor. Tvärtom skulle den palestinska sidan sannolikt vinna mer sympatier runtom i världen ju fler kvinnliga dödsoffer man kan rapportera om (så märkliga är våra värderingar). Så den sidan missar nog ingen chans att rapportera om dödade kvinnor.

Det här är ett exempel på att det är en feministisk myt att ”kvinnor drabbas värst i krig”. Varför tjafsar du om det, säger kanske någon. Därför att myten används tillsammans med andra myter, halvsanningar och lögner för att bygga upp en felaktig bild av en våldsam kvinnodiskriminering. Och sedan används den bilden som argument för diskriminerande åtgärder mot män.

Nu väntar jag bara på att svenska medier börjar sprida rubriker av typen ”Männen drabbas i Gaza”. Men innan vi får se det lär det nog växa mossa på solen…

Syd1 Syd2 AB

Twitter, Jaiku och Bloggy. På alla dessa tre mikrobloggar kan du följa mina nyheter och kritiska tankar i genusfrågan under användarnamnet GenusNytt – bli gärna “följare”.  Mina nyheter om övervakningssamhället kan följas i alla tre under användarnamnet StoppaStorebror. Diverse samhällsfrågor skriver jag om i alla tre mikrobloggar under användarnamnet ParStrom.

Varför osynliggörs mäns lidande i krig?

30 januari 2009

Svenska Dagbladet tar idag upp kvinnors lidande i krig (här). Det handlar om våldtäkter som i stor skala äger rum där kriget drar fram.

Problemet är stort och det som sker är fruktansvärt och avskyvärt och ska bekämpas. Inget snack om den saken. Kamp mot våldtäkter i krig är värd allt stöd. Men numera har det blivit politiskt korrekt att förtiga mäns lidande i krig. Det handlar om ett osynliggörande av manligt lidande.

Det är en feministisk myt att kvinnor drabbas värst i krig. Nästan alltid är det män som drabbas värst i krig, genom att tvingas ut i kriget (ofta under hot om avrättning) och sedan bli beskjutna av fienden. Många män dör i svåra plågor med tarmarna utanför magen, och på liknande sätt. Många män blir svårt handikappade genom att exempelvis ben sprängs bort.

Om nu någon säger ”jamen det är ju männen som startar krigen” så säger jag att det är grovt orättvist om man därmed menar att männen som dör får skylla sig själv. Om en galen diktator, eller en så kallad krigsherre i tredje världen, drar igång ett krig så är det mot viljan hos de allra, allra, allra flesta män som sedan tvingas ut i kriget. De allra, allra, allra flesta män vill inget annat än leva ett lugnt liv.

Twitter, Jaiku och Bloggy. På alla dessa tre mikrobloggar kan du följa mina nyheter och kritiska tankar i genusfrågan under användarnamnet GenusNytt – bli gärna “följare”.  Mina nyheter om övervakningssamhället kan följas i alla tre under användarnamnet StoppaStorebror. Diverse samhällsfrågor skriver jag om i alla tre mikrobloggar under användarnamnet ParStrom.

Svensk lag om diskriminering är öppet mansfientlig

29 januari 2009

Idag kl 16.10  ska jag debattera i Sveriges Radio (Studio Ett) om mansdiskriminering. Saken gäller ett uppenbart fall av könsdiskriminering som borde vara förbjuden i lag. Det är den också – men inte om det är män som drabbas. Lagen är nämligen starkt vinklad till kvinnors fördel. I förarbetena till lagen används till och med den vulgärfeministiska klyschan ”könsmaktsordning” flera gånger.

Bakgrunden är att ett gym i Malmö som heter Fitness24Seven har spärrat av en del av sina lokaler med kortläsare. Bara kvinnor får komma in där. Männen får nöja sig med att vara i den andra delen av gymet. Kvinnor får däremot vara i gymets båda delar, även den ”manliga”.

En manlig kund har anmält gymet till Jämo eftersom han anser sig könsdiskriminerad. På grund av sitt kön får han tillträde till en betydligt mindre yta, och färre maskiner, än han annars skulle ha fått.

Man kan tycka att han har lagen på sin sida. Enligt 3 paragrafen i lagen om förbud mot diskriminering (2003:307) avses med direkt diskriminering att ”en enskild person missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan […] om missgynnandet har samband med kön […]”. Enligt paragraf 9 i samma lag är diskriminering förbjuden ”vid yrkesmässigt tillhandahållande av varor, tjänster eller bostäder”. Ett gym är yrkesmäsigt tillhandahållande av en tjänst.

Men det finns en formulering om undantag. ”Förbudet mot könsdiskriminering gäller dock inte tillhandahållandet av försäkringstjänster eller andra tjänster eller bostäder, om olika behandling av kvinnor och män kan motiveras av ett berättigat mål och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet”. Detta, liksom de starkt mansfientliga förarbetena till lagen, har legat till grund för att Jämo kommit fram till att mannen i Malmö inte blivit diskriminerad. I korthet: diskriminering är inte diskriminering om en man är drabbad.

I föraretena till lagen finns denna märkliga passus, som Jämo hänvisar till:

”När diskrimineringsförbudet utformas går det inte att bortse från könsmaktsordningen och den med denna sammanhängande exploateringen av kvinnor som finns i samhället. Ett sätt att motverka eller kompensera kvinnor för de negativa effekterna av könsmaktsordningen och sexualiseringen av det offentliga rummet kan vara att även fortsättningsvis tillåta ‘fredade zoner’ för kvinnor. Dessa fredade zoner kan beskrivas som arrangemang som gör det möjligt för kvinnor att välja avskildhet från män även i offentliga sammanhang. En helt kvinnlig miljö kan erbjuda en fristad främst från könsrelaterat våld men även från sådana företeelser som den i media och reklam utbredda exponeringen av kvinnor med sexuella övertoner och med stereotypa förhållningssätt kring kvinnors utseende, uppträdande och skönhetsideal. En på detta sätt fredad miljö kan antas främja kvinnors möjligheter att ta del av motion och liknande friskvårdstjänster och någon gång vara en förutsättning för att särskilt utsatta kvinnor över huvudtaget skall kunna ta del av vässa tjänster (proposition 2004/05:147 s 83). ”

Och vips är mansdiskrimineringen laglig!

Här utmålas vi män som något slags rovdjur som det krävs inhägnader för att skydda sig mot! Och det är svensk lag! Lagen slår i praktiken fast att vi män är någon slags förövare som har en skuld och att kvinnorna är offer. Hur har feminismen kunnat driva sin sak så in extremum, och lyckats? Det är ett under att männen i Sverige finner sig i en sådan här behandling…

Jag kräver att svensk jämställdhetslag görs jämställd!

Du finner Jämos inscannade beslut, uppdelat på tre bilder, här, här och här.

Här är tankarna sammanfattade om varför det som hänt är fel:
– Män är inga vargar. Det behövs inga avspärrningar.
– Om det skulle förekomma våldbrott på gymet (vilket inte verkar vara fallet) så är det ett polisiärt problem. I så fall är det den bråkande individen som är problemet, inte den grupp (kön) han eller hon tillhör.
– Lagen måste vara könsneutral. Det är orimligt att diskriminering är tillåten om det är män som drabbas
– Det är orimligt att samhällsapparaten tar ställning mot det ena könet
– Vilka skulle reaktionerna bli om ett badhus lät männen vara överallt men spärrade bort kvinnor från den ena halvan? Med någon 1800-talsmotivering som att ”män ska slippa pressen att spänna sig för att imponera på kvinnor”.  Det skulle bli ett ramaskri (med rätta)!
– Ska vi införa pojk- och flickskolor också?

Twitter, Jaiku och Bloggy. På alla dessa tre mikrobloggar kan du följa mina nyheter och kritiska tankar i genusfrågan under användarnamnet GenusNytt – bli gärna ”följare”.  Mina nyheter om övervakningssamhället kan följas i alla tre under användarnamnet StoppaStorebror. Diverse samhällsfrågor skriver jag om i alla tre mikrobloggar under användarnamnet ParStrom.

SvD genusvinklar på ledarsidan om Rosengård

29 januari 2009

Det är särskilt tråkigt när en vanligtvis ytterst seriös tidning som Svenska Dagbladet avslöjas med att genusvinkla sina artiklar. Kanske är det rubriksättarens fel i det här fallet? I alla fall skriver tidningen på dagens ledarsida (här) rubriken ”Rättssamhället sviker kvinnorna och barnen i Rosengård”. Sedan handlar det om ”en grupp ultraradikala män som agerar åsiktskontrollanter”,  något som en rapport inlämnad till integrationsminister Nyamko Sabuni uppger.  Sedan får vi veta att ”Dessa åsiktskontrollanter trakasserar föräldrar som inte lever på ett rättfärdigt sätt”.

Just det, ”föräldrar” stod det i rapporten till Sabuni. I plural. Det betyder mamma och pappa.

Jag är ganska övertygad om att de flesta vuxna män som bor i Rosengård INTE tillhör den där ”ultraradikala” gruppen. Det innebär att majoriteten av män är lika drabbad som kvinnorna. Alltså innebär rubriksättningen ett så kallat osynliggörande (ett ord som feministerna uppfunnit) av män och deras problem. Bra ord, det där ”osynliggörande”, har jag kommit på. Men inte bara tillämpbart på kvinnor…

Twitter, Jaiku och Bloggy. På alla dessa tre mikrobloggar kan du följa mina nyheter och kritiska tankar i genusfrågan under användarnamnet GenusNytt – bli gärna ”följare”.  Mina nyheter om övervakningssamhället kan följas i alla tre under användarnamnet StoppaStorebror. Diverse samhällsfrågor skriver jag om i alla tre mikrobloggar under användarnamnet ParStrom.

TV-läkare: Soc står på mammornas sida

28 januari 2009

TV-läkaren Åsa Vilbäck säger det som många pappor vet: Socialtjänsten står oftast på mammans sida i vårdnadstvister.”Barn i Sverige berövas med enkelhet sin pappa, när mamman så önskar”, skriver hon i Dagens Medicin. ”Undersökningar visar att pappor diskrimineras. De får inte komma till tals i lika hög grad som mamman, och deras syn på barnets bästa tas inte på allvar”, skriver hon också. ”Man blir ju rädd för rättssystemet”, säger hon också.

Något för alla våra jämställdhetsbrinnande politiker att ta tag i. Men kommer det att ske? Det var ju inte sådan ojämställdhet som skulle bekämpas…

Läs mer om Åsas uttalanden i Expressen här.

Twitter, Jaiku och Bloggy. Jag finns på alla dessa under användarnamnet ParStrom, bli gärna följare. Mina nyheter om övervakningssamhället kan följas i alla tre under användarnamnet StoppaStorebror. Mina kritiska tankar i genusfrågan kan följas i alla tre under användarnamnet GenusNytt.

Imorgon debatterar jag genus i radio, Studio Ett

28 januari 2009

Imorgon (torsdag) kl 16.10 – 16.35 är jag med i debattprogrammet Studio Ett (Sveriges Radio, P1) för att debattera genusfrågan.

Närmare bestämt handlar det om ett gym i Malmö som spärrat av en del av lokalerna och reserverat den delen för kvinnor. Kvinnor får vara i hela gymet, män bara i den manliga halvan.

En man ansåg sig diskriminerad och anmälde saken till Jämo. Jämo ansåg att även om lagen förbjuder den här sortens diskriminering så var det berättigat med ett undantag i det här fallet, så att kvinnorna skulle få en ”frizon”. Som om män vore någon sorts vargar som det krävs barriärer mot.

Märkligt och fel och orättvist och icke jämställt, kommer jag naturligtvis att hävda i Studio Ett.

Twitter, Jaiku och Bloggy. Jag finns på alla dessa under användarnamnet ParStrom, bli gärna följare. Mina nyheter om övervakningssamhället kan följas i alla tre under användarnamnet StoppaStorebror. Mina kritiska tankar i genusfrågan kan följas i alla tre under användarnamnet GenusNytt.

Med bocken som trädgårdsmästare

27 januari 2009

Nyhetstjänsten E24, som ägnar sig åt ekonominyheter, har startat en kvinnosatsning. E24 Kvinna heter den. Där finns en frågespalt där läsare kan få svar på frågor om jämställdhet. Den som svarar är Lotta Snickare, känd som brinnande feminist. Hon har bland annat skrivit den starkt feministiska boken ”Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra” tillsammans med Liza Marklund.

Att sätta en sådan person att svara på frågor om jämställdhet är att sätta bocken till trädgårdsmästare. Eller att sätta en sosse att svara på folkets frågor om alliansregeringens politik. Hon brinner ju för den ena sidan (kampen för att kvinnor ska få allt fler förmåner), hur ska hon kunna uttala sig balanserat om jämställdhet? Det känns exempelvis inte sannolikt att hon skulle gå till storms mot mansdiskriminering när sådan blir aktuell.

”Jag förlöjligades som tjurig”, klagar en kvinnlig student som skrivit till Lotta Snickares jämställdhetsspalt (här). Hon berättar att hon utsatts för ”tre av de fem härskarteknikerna” när ett grupparbete på universitetet skulle planeras. Givetvis från manliga studenter. Bland annat har hon kallats ”tjurig” när oenighet uppstod om grupparbetets uppläggning.

Oj, oj, oj vad jag skulle kunna berätta mycket om hur jag själv utsatts för härskarteknik från feminister när jag vågat sticka ut huvudet i samhällsdebatten. Och då har det varit mycket, mycket grövre härskarteknik än det som beskrivs i ovanstående insändare. Jag har noterat att feministiska samhällsdebattörer är veritabla experter på härskarteknik, faktiskt.

För övrigt, går man in på huvudsidan för E24 kvinna (här) så möts man (åtminstone idag) överst av en artikel om modeveckan. Hmmmm. Är inte det lite konservativt tänkt?

GenusNytt på Twitter och Bloggy:
För övrigt, gå med i Twitter eller Bloggy och bli följare till GenusNytt så får du löpande information om genushändelser ur ett kritiskt perspektiv. Användarnamn i båda fall är GenusNytt. Se http://twitter.com/GenusNytt respektive http://GenusNytt.bloggy.se

Nu genusvinklas Gaza-kriget

26 januari 2009

DN rapporterar att den kvinnliga läkaren Rawya Borno säger att ”kriget i Gaza är riktat mot kvinnor och barn”.  Se här.

Intressant. Vilken grund har hon för det påståendet? Har hon hittat några hemliga dokument på det israeliska försvarsdepartementet där det står ”Nu djäklar ska vi rikta ett slag mot kvinnorna i Gaza”?

En av de klassiska feministiska myterna är att det är kvinnorna som drabbas värst i krig.

Hållbar integrerad jämställdhet får 125 miljoner

25 januari 2009

Orden blir finare och finare. Vi har vant oss vid termen ”hållbar utveckling”, något som har med miljö att göra. Nu har världen begåvats med ”hållbar jämställdhet”. Och inte bara det – jämställdheten är ”integrerad” också. ”Hållbar, integrerad jämställdhet” – det låter fint, det. Genusforskarna måste väl förnya sig, de liksom alla andra.

Faktum är att regeringen har beviljat Sveriges kommuner och landsting 125 miljoner kronor att lägga på just hållbar jämställdhet som är integrerad. Pengaflödet började redan 2008, och ska pågå till 2010. Hittills har 43,5 miljoner kronor delats ut. Bland annat handlar det om projekt för att säkerställa att ambulanser rycker ut lika mycket till kvinnor som till män, och att säkerställa att det inte är kön som avgör vem som beviljas hemtjänst.

En stilla fundering – hade det inte varit bättre att lägga de där 125 miljonerna på att öka hemtjänstens och ambulanssjukvårdens resurser?

Du finner dokumentet som visar hur man kan söka pengar för hållbar, integrerad jämställdhet här. Du finner här information om vad pengarna hittills har gått till. Bland annat har Västerbottens Läns Landsting fått pengar för till en ”utvärdering ur genusperspektiv av prioriteringsprocessen”. Jag citerar ur deras sammanfattning:

”Vi vill utvärdera resultatet av den prioriteringsprocess som ägt rum under 2008 inom VLL ur ett genusperspektiv för att bidra till ökade kunskaper om genus- och jämställdhetsperspektiv i prioriteringsprocessen och de konsekvenser prioriteringarna får för kvinnor och män. Dessa kunskaper vill vi tillföra kommande prioriteringsprocesser för att därigenom utveckla och höja kvalitén på vårt framtida prioriteringsarbete.”

Och Göteborgs stad genomför ledarutbildningen ”Tema genus inom utbildningsförvaltningen”. Så här skriver de:

”Utbildningsförvaltningen ska genomföra en ledarutbildning med syfte att höja kunskaperna om genus och jämställdhet. Fokus ligger på förvaltningens ledningsarbete och hur ett genusperspektiv kan integreras i verksamheten genom verksamhetsplanering, budget- och beslutsprocesser och ledning. Föreläsningar i kombination med processhandledning skall ge ökad kunskap om och förståelse för skolledningens uppdrag och ansvar på jämställdhetsområdet samt ge cheferna redskap att kunna driva arbetet med att implementera ett genusperspektiv i verksamheten. Utbildningen är obligatorisk för samtliga chefer och nyckelpersoner inom förvaltningsledning, planering och utveckling.”

Drar sig bara kloka kvinnor undan?

23 januari 2009

Idag på DN:s ledarsida skriver Barbro Hedvall om att Caroline Kennedy i USA tackat nej till att kandidera till senator, och att Maria Leissner i Sverige avstår från att kandidera till Europaparlamentet. Sedan blir det snabbt genusfråga av saken. ”Kloka kvinnor vet att dra sig undan i tid”, skriver Hedvall ironiskt, och antyder därmed att dessa två kvinnor motarbetas för att de är kvinnor och nu har gett upp.

Vilken grund har Hedvall för det? Har vi inte hört talas om många män som också tackat nej till höga poster, exempelvis av familjeskäl? Finns det någon statistik som Hedvall kan hänvisa till som grund för att det här är baserat på någon slags könsdiskrimninering?

Eller är (det underförstådda) antagandet bara gripet ur luften?

För övrigt kan man konstatera att Maria Leissner redan har nått toppen – hon har varit partiledare för folkpartiet.

Moderaterna vill kvotera pappamånader

23 januari 2009

En arbetsgrupp inom moderaterna har uttalat sig till stöd för att genom kvotering se till att fäder statistiskt sett tar en större del av föräldraledigheten. Kristdemokraterna är kritiska.

Nog är det roligt och bra om pappor är mera föräldralediga. För pappornas skull, och barnens. Men det är en sak som ska bestämmas inom familjen, inte av staten. Pekpinnepolitik, nej tack!

DN SvD

Artighetsanalys på Titanics undergång och moderna katastrofer

22 januari 2009

En amerikansk forskare har analyserat artighetens betydelse för chansen att överleva när Titanic gick under (SvD och Independent). Han har kommit fram till att britter drunkade i större utsträckning än amerikaner för att de var artigare. Britterna stod prydligt i kö till livbåtarna medan amerikaner, tja, de var mera på hugget om man säger så.

Intressant nog har David Savage, som forskaren heter, även gjort genusanalys. ”Kvinnor och barn” överlevde i 70 procent större utsträckning än män. Skälet var att männen var artiga mot kvinnorna (och barnen). Hmmmm, intressant, mot bakgrund av dagens genusdebatt där vi män hela tiden anklagas för att förhäva oss och förtrycka kvinnor. Att få livet till skänks av en annan människa som istället offrar sitt eget liv är ingen liten gåva.

Ännu mera intressant blir det när David Savage säger att samma fenomen – att männen aktivt såg till att kvinnorna fick rädda sig först – upprepade sig så sent som när ett flygplan härom veckan havererade och hamnade i Hudson-floden i New York.