Svensk lag om diskriminering är öppet mansfientlig

by

Idag kl 16.10  ska jag debattera i Sveriges Radio (Studio Ett) om mansdiskriminering. Saken gäller ett uppenbart fall av könsdiskriminering som borde vara förbjuden i lag. Det är den också – men inte om det är män som drabbas. Lagen är nämligen starkt vinklad till kvinnors fördel. I förarbetena till lagen används till och med den vulgärfeministiska klyschan ”könsmaktsordning” flera gånger.

Bakgrunden är att ett gym i Malmö som heter Fitness24Seven har spärrat av en del av sina lokaler med kortläsare. Bara kvinnor får komma in där. Männen får nöja sig med att vara i den andra delen av gymet. Kvinnor får däremot vara i gymets båda delar, även den ”manliga”.

En manlig kund har anmält gymet till Jämo eftersom han anser sig könsdiskriminerad. På grund av sitt kön får han tillträde till en betydligt mindre yta, och färre maskiner, än han annars skulle ha fått.

Man kan tycka att han har lagen på sin sida. Enligt 3 paragrafen i lagen om förbud mot diskriminering (2003:307) avses med direkt diskriminering att ”en enskild person missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan […] om missgynnandet har samband med kön […]”. Enligt paragraf 9 i samma lag är diskriminering förbjuden ”vid yrkesmässigt tillhandahållande av varor, tjänster eller bostäder”. Ett gym är yrkesmäsigt tillhandahållande av en tjänst.

Men det finns en formulering om undantag. ”Förbudet mot könsdiskriminering gäller dock inte tillhandahållandet av försäkringstjänster eller andra tjänster eller bostäder, om olika behandling av kvinnor och män kan motiveras av ett berättigat mål och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet”. Detta, liksom de starkt mansfientliga förarbetena till lagen, har legat till grund för att Jämo kommit fram till att mannen i Malmö inte blivit diskriminerad. I korthet: diskriminering är inte diskriminering om en man är drabbad.

I föraretena till lagen finns denna märkliga passus, som Jämo hänvisar till:

”När diskrimineringsförbudet utformas går det inte att bortse från könsmaktsordningen och den med denna sammanhängande exploateringen av kvinnor som finns i samhället. Ett sätt att motverka eller kompensera kvinnor för de negativa effekterna av könsmaktsordningen och sexualiseringen av det offentliga rummet kan vara att även fortsättningsvis tillåta ‘fredade zoner’ för kvinnor. Dessa fredade zoner kan beskrivas som arrangemang som gör det möjligt för kvinnor att välja avskildhet från män även i offentliga sammanhang. En helt kvinnlig miljö kan erbjuda en fristad främst från könsrelaterat våld men även från sådana företeelser som den i media och reklam utbredda exponeringen av kvinnor med sexuella övertoner och med stereotypa förhållningssätt kring kvinnors utseende, uppträdande och skönhetsideal. En på detta sätt fredad miljö kan antas främja kvinnors möjligheter att ta del av motion och liknande friskvårdstjänster och någon gång vara en förutsättning för att särskilt utsatta kvinnor över huvudtaget skall kunna ta del av vässa tjänster (proposition 2004/05:147 s 83). ”

Och vips är mansdiskrimineringen laglig!

Här utmålas vi män som något slags rovdjur som det krävs inhägnader för att skydda sig mot! Och det är svensk lag! Lagen slår i praktiken fast att vi män är någon slags förövare som har en skuld och att kvinnorna är offer. Hur har feminismen kunnat driva sin sak så in extremum, och lyckats? Det är ett under att männen i Sverige finner sig i en sådan här behandling…

Jag kräver att svensk jämställdhetslag görs jämställd!

Du finner Jämos inscannade beslut, uppdelat på tre bilder, här, här och här.

Här är tankarna sammanfattade om varför det som hänt är fel:
– Män är inga vargar. Det behövs inga avspärrningar.
– Om det skulle förekomma våldbrott på gymet (vilket inte verkar vara fallet) så är det ett polisiärt problem. I så fall är det den bråkande individen som är problemet, inte den grupp (kön) han eller hon tillhör.
– Lagen måste vara könsneutral. Det är orimligt att diskriminering är tillåten om det är män som drabbas
– Det är orimligt att samhällsapparaten tar ställning mot det ena könet
– Vilka skulle reaktionerna bli om ett badhus lät männen vara överallt men spärrade bort kvinnor från den ena halvan? Med någon 1800-talsmotivering som att ”män ska slippa pressen att spänna sig för att imponera på kvinnor”.  Det skulle bli ett ramaskri (med rätta)!
– Ska vi införa pojk- och flickskolor också?

Twitter, Jaiku och Bloggy. På alla dessa tre mikrobloggar kan du följa mina nyheter och kritiska tankar i genusfrågan under användarnamnet GenusNytt – bli gärna ”följare”.  Mina nyheter om övervakningssamhället kan följas i alla tre under användarnamnet StoppaStorebror. Diverse samhällsfrågor skriver jag om i alla tre mikrobloggar under användarnamnet ParStrom.

19 svar to “Svensk lag om diskriminering är öppet mansfientlig”

 1. Svensk lag tillåter könsdiskriminering - av män « Pär Ströms blogg Says:

  […] så viktigt att jag vill pusha för saken även på denna blogg. Jag har skrivit ett inlägg (här) på GenusNytt om hur svensk lagstiftning om diskriminering är öppet mansfientlig. Till och med […]

 2. Också Per Says:

  Bra jobbat! Du har mitt fulla stöd, dags att avslöja feministmaffians mål inte har något med jämnställdhet att göra!

 3. Oskar Says:

  Tycker det är skönt med din röst i debatten! Tror att om man utmana detta etablissemang som du gör är det oerhört viktigt att som du vara nyanserad, saklig och påläst . Gillade dina inlägg i radiodebatten. Keep up the good work!

 4. Google Says:

  Mycket bra gjort Per! Saklig klarhet.

  Till det mer tragiska hör ju SR:s uppenbart icke-neutrala upplägg och icke- neutrala programtant som selekterar och vinklar subtilt men tydligt.

  Subtilt växlar den ‘oberoende’ statsradion mellan subtil manshatarfeministisk offerkofta och SD- anklagelser (underfförstådd nazi-insinuation). Vidare selekterade sk. ”intervjuer på stan”, selekterade gäster (behålla numerärt överläge). Selekterade frågeställningar (behålla klassisk feministisk slagsida). Av detta följer naturligtvis mest taltid till manshataragendan från extremvänstern med feministisk offerkofta.

 5. Jonas Says:

  Jag tycker att det är intressant att detta gym som av en händelse startas i just Malmö. Den verkliga anledningen torde vara att muslimska kvinnor skall få tillgång till gym och slippa slöja men det tassas som vanligt i debatten om detta.

  Påbudet att kvinnor skall bära slöja är väl om något ojämställt? Den enda rationella förklaringen är att kvinnor måste skyddas från männens okontrollerade lustar. Detta i sin tur förutsätter ju att kvinnor är menlösa våp och män är potentiella sexförbrytare hela bunten.

  När skall den svenska feminismen stå upp för ALLA kvinnors rättigheter? Att som snällisterna vill, anpassa det svenska samhället efter Islam är inte att göra dessa kvinnor en tjänst snarare tvärtom.

  Konflikteten mellan Islam och det västerländska samhället försvinner inte för att vi i sann PK-anda inte talar om det. Alla vi som vill ha verklig jämnställdhet måste stå upp för alla människors lika rätt, även muslimska kvinnor.

 6. Per Says:

  Det enda jag inte har fattat är om man kan starta ett gym som bara vänder sig till män? Man skulle ju kunna hävda att det välkomnar män som är gay, bi och straighta. Skulle det funka eller får man DO på halsen då?

 7. MS Says:

  Bortsett från programledaren tyckte jag det var en ovanligt bra ballans. 3/5 var faktiskt kritiska, och en av dem med titeln genusforskare!

  Vad gäller popkollo höll jag däremot på att gråta. I nuläget dominerar tjejjer i stort sett alla musikutbildningar, så att ge dem förtur där lär inte förändra någonting.

 8. VEB Says:

  Per

  ”Det enda jag inte har fattat är om man kan starta ett gym som bara vänder sig till män?”

  Nej du kan inte starta ett gym som bara vänder sig till män. Det finns inget behov inom marxismen för pendeleffekt gällande män eftersom män enligt marxistiskt historieteori (som sågats fullkomligt av Popper) är en stark grupp. Däremot går det att debattera ett gym där enbart homosexuella män och kvinnor släpps in. Det är så den politiska åsikt som ligger bakom detta funkar, att vadhelst som kan ges offerperspektiv kan ursäkta olikabehandling och diskriminering av vad än för grupp personen som sätter perspektivet anser vara ”stark” (Därmed slåss alla om att vara den som är offer och utsatt och hittar gärna i sann Liza Marklund anda på sagor som ”bevisar” detta.

  Eller på klar svenska, de som vi anser det går bra för skall straffas för att det går bra för dem för vi anser det enda sätt det kan gå bra för folk (såvida inte de är miljonärer på att sälja budskapet folk det går bra för skall straffas, heter man Michael Moore så har man såklart ärliga pengar, det är alla andra som skall straffas för att de lyckats) är att förtrycka andra. Och DEN åsikten, att allt är nollsummespel så alla det går bra för skall straffas utan annan anledning, kommer direkt från marxismens hypermaterialism, pengafixering och människohat.

  ”Man skulle ju kunna hävda att det välkomnar män som är gay, bi och straighta. Skulle det funka eller får man DO på halsen då?”

  Det skulle inte funka, däremot skulle det med stor sannolikhet funka om bara lesbiska kvinnor och homosexuella män släpptes in för heterosexuella kan enligt denna politiska TRO (tes) inte diskrimineras. Det är med bas i marxismen (som är könsmaktsordning med annat ord, har inte ett dugg med jämställdhet att göra) som diskriminering av en stark grupp (där man själv bestämmer vilka som är starka. på basis av enbart vad man SJÄLV anser är viktigt, ingen annan får yttra sig) helt enkelt inte är diskriminering. Det är sålunda inte en jämställdhetslag utan en marxistlag och efter gällande resonemang har man gjort helt korrekt. För det är alla marxistländers PLIKT att diskriminera de som enligt egna måttstocken är framgångsrika så mycket som möjligt. Det var därför de avrättade kulakerna. Inte för att de behandlade sina arbetare dåligt utan för att det gick bra för dem (och så behövde staten en ursäkt att råna dem på deras tillgångar)

  Det enda konstiga med debatten är att bägge sidor använder ordet jämställdhet. Som Olof Palme sade, kalla saker vid dess riktiga namn. Det finns ingen som helst acceptans i jämställdhet för olikabehandling och diskriminering av NÅGON.

 9. Harald Says:

  Hej och tack för insatsen i SR.

  Jag kom tänka på att det även finns män som har dålig självkänsla och säkert skulle kunna tänka sig gympa med lite diskretion. s.a.t.s och ni andra får gärna hjälpa dessa.

  Fitness24seven måhända diskriminera, men skälet till den slutna avdelningen är inte så mycket kön, men att tillrättalägga för kvinnor som är obekvema med sin kropp. Jag tycker det är hedervärt att göra gym tillgänglig för denna gruppen människor, för de kommer känna sig mer komfortable ju mer de tränar.

  Sedan, diskrimineringslagstiftningen är helt tydlig feministstyrd, och det är väl därför den fungerar så dåligt 😉

 10. VEB Says:

  Harald:

  För det första så ljuger personerna som hävdar det är killars omdömen tjejer är rädda för hejvilt. Det tjejer mest av allt är rädda för är andra tjejers omdömen och att sätta bara tjejer i ett rum ökar pressen att alla skall vara likadana. Det är också just den grupp som försöker tvinga fram sådan likhet som gynnas mest när man tar bort killar (som har betydligt mindre fördomar än tjejer gällande tjejers utseende, därav orsaken det finns porrfilmer med feta tjejer etc…) för när det även är riktat till killar är det inte hälften så hårda krav på tjejers utseende som när tjejer själva och den mediavärld av tjejtidningar de läser får bestämma.

  För det andra så får du inte bättre självkänsla av detta utan sämre (du bekräftar behovet att gömma dig) så åtgärden i sig är idiotisk på alla sätt. Den som påstår detta är till för folk med låg självkänsla är inkompetent på området. Detta är till för att SKAPA folk med låg självkänsla och extremt behov av en stängd grupp att ty sig till.

 11. Harald Says:

  VEB:
  Jag tror jag förstår hur du tänker, en sorts högstadiementalitet. Fitness24seven har bara försökt att nå andra kundgrupper, och lyckas. Muslimske tjejer kan nu i avskilt rum ta av slöjan, och undviker att svättas så alldeles för mycket.

  Andra tjejer tycker det är bekvemt med mer space, och om du inte tror det, några gillar att inte ha män som står och tittar och kollar på.

  Mitt poäng är att det även finns män som inte gillar att jämföras i den stora spegeln, i omklädningsrummet eller bänkpresset.

 12. VEB Says:

  Harald:

  ”Jag tror jag förstår hur du tänker, en sorts högstadiementalitet.”

  Vad menar du här? Jag förstår inte alls din beskrivning av hur jag tänker. Vad jag gör är går till de personer som är erkända experter på självkänsla och konstaterar att bygga ett avskilt rum inte på något sätt stärker självkänsla. Tvärtom det bekräftar orsakerna till dålig självkänsla. Det ökar främmandeskapet och bygger barriärer.

  ”Fitness24seven har bara försökt att nå andra kundgrupper, och lyckas.”

  Det har ingen betydelse, vi har en jämställdhetslag som säger man inte får göra så. Att den sedan tolkas av feminister som inte gillar män som förespråkar den icke-jämställda könsmaktsordnings-hypotesen är en annan femma men min poäng är att orsakerna som getts för att ha detta rum är falska. Däremot får de gärna för mig ha detta rum så länge de erkänner att de aktivt motarbetar jämställdhet och saknar valida skäl. Så länge de är ärliga struntar jag i vad de gör.

  ”Muslimske tjejer kan nu i avskilt rum ta av slöjan, och undviker att svättas så alldeles för mycket.”

  Muslimska tjejer kan ta av sig slöjan i icke-avskilda rum närhelst de vill. Det finns ingenting varken i svensk lag eller i islam som säger de inte kan det. Orsakerna de hävdar sig inte kunna det är privata och kulturella (och privatpersoner har inte lagstiftande rätt i Sverige). De har ingenting med religion att göra. Kvinnor i Iran bär ”Chador” som visar endast händer och ansikte Saudiska kvinnor måste enligt LAG täcka sig fullständigt (vi kan diskutera om saudisk lag gäller i Sverige fast då är frågan om halshuggningar är tillåtna i Sverige också för det är de enligt saudisk lag). I turkiet ändras riktlinjerna hela tiden då slöjan är en tvistefråga. Egyptens muslimska kvinnor har hijab idag men inte tidigare. Vad i religionen skulle ha ändrats sedan dess? Det är den fråga som Chada Shabandar förespråkare för mänskliga rättigheter ställer sig. Hon säger i intervju med National Geographic:
  ”När jag går på gatorna i Kairo utan slöja känner jag pressen” ”För tre årtionden sen existerade inte hijaben i Egypten. Fram till 1974 hade jag inte sett en enda kvinna i slöja” ”De religösa männen hade fruar och döttrar som inte bar hijab förrän på 70-talet. Hade de plötsligt insett det är nödvändigt?”

  ”Andra tjejer tycker det är bekvemt med mer space, och om du inte tror det”

  Ja och män tycker också det är bekvämt med mer space. Det är därför det fanns herrklubbar/bastuklubbar en gång i tiden. Dessa motsatte sig feminister på basis av OJÄMSTÄLLDHET. Har de nu ändrat åsikt eller är det kanske så enkelt att det är olika lagar för kvinnor och män? Kvinnor får ha kvinnoklubbar men män får inte ha herrklubbar. Ungefär som Sydafrika och segregationens USA, man kunde vägra släppa in svarta men ingen kunde vägra att släppa in vita. Mannen har blivit neger är det vad du säger?

  ”några gillar att inte ha män som står och tittar och kollar på.”

  Några gillar inte män, andra gillar inte invandrare, andra gillar inte homosexuella andra gillar inte moderater och åter andra gillar inte köttätare ALLA får stå ut med vad de inte gillar eller stanna hemma och att acceptera detta tillhör mognadsprocessen i att bli vuxen.

  ”Mitt poäng är att det även finns män som inte gillar att jämföras i den stora spegeln, i omklädningsrummet eller bänkpresset.”

  Det är bara för de männen att inte jämföra. Detta handlar i grunden om väldigt omogna människor med dålig självkänsla och usel verklighetsuppfattning fulla av fördomar om andra människor. Att hjälpa dem vara mer omogna och bekräfta deras dåliga självkänsla och förstärka deras fördomar hjälper dem INTE. De män som inte gillar att jämföras har ju för det första fördomar om de andra männen och hur de står och jämför. De som jämför mest verkar vara de som inte gillar jämförelser för det är ju de som gör en big deal av det.

 13. fatal Says:

  Ganska uppenbart att ”jämställdhetslagarna” bara är till för kvinnor. Som manlig yngling med ”nytaget” motorcykelkörtkort blev jag givetvis jätteglad när ”lagen mot diskriminerande prissättning” slog igenom för ett gäng år sedan och skrev till mitt försäkringsbolag och bad om uppdaterade prisuppgifter, samtidigt som jag kaxigt föreslog att de även skulle sluta upp med sin åldersdiskriminering. Svaret jag fick var att uppdaterade siffror var på gång och då jag inte hade någon brådska väntade jag, men fick till min stora förvåning se att priset gått upp ytterligare och att det nu inte fanns en motorcykel jag kunde försäkra för under 10.000 kr om året! (Min kvinliga medarbetare beklagade sig också över de stigande priserna några dagar senare då priset nu passerat 1500kr/år för hennes splirrans nya 1000cc sporthoj.)
  Jag skrev till jämo och spydde på med alla tänkbara dumheter jag kunde komma på i samband (t.ex. varför jag blivit tvingad till värnplikt men inte mina kvinnliga bekanta?). Jämo svarade med att säga att det fanns en hel del undantag i jämställdhetslagstiftningen, t.ex. försäkringar. Som sagt, ganska uppenbart att ”jämställdhetslagar” bara är till för kvinnor.

  Nu har jag snart haft kortet i de magiska 5 åren och det kanske är dags att göra ett nytt försök att kontakta försäkringsbolagen för att se om det är någon mening att skriva över hojjen på mig eller om jag skall fortsätta ”låna” av mamma (som fick sitt körkort i kellogspaketet för hundra år sedan och således är en mycket säker mc-trafikant enligt försäkringsbolagen).

 14. Robban Says:

  Vill kvinnor ha mer ”space” och att inte ”männen tittar på dem” så ska väl inte manskollektivet betala för att ”de vill”.
  Ett mer rättvist men inte jämställt förfarande vore att männen fick betala för den allmänna delen och kvinnorna för antingen den allmänna eller den avskilda. De kvinnor som vill ha tillgång till båda får betala dubbelt. Som sagt vad, inte jämställt men mer rättvist.
  Vill göra klart att jag är en av Per Ströms största beundrare. Han är männens man, karlarnas karl. Nördar som t.ex. Persbant och dylika, som av media och samhället anses vara just en sådan, spelar med säkra kort. Vara bullrig, tuff och kol. Han tar ingen som helst risk så som Per gör. En riktig karl, per definition av samhället, skulle aldrig våga skriva och argumentera som Per gör utan han sitter hela tiden och slipar på sin politiska- och sociala korrekthet och är livrädd att göra något ”som anses” vara omanligt. Så som att kritisera feminismen vilket också, som jag har märkt bland kvinnor, anses kritisera kvinnor.
  Efter detta klargörande ville jag bara få sagt att jag tyckte att Per var lite lam. Men jag förstår honom, ensam man bland fem kvinnor och en reporter som försökte att förlöjliga honom, bl.a. när han påstod att kvinnor tittar lika mycket på män som vice versa. Samtidigt ser man vem som äger frågan om jämställdhet, kvinnor.

 15. RAwr Says:

  Jämställdhetslagarna är ett skämt. Jag har skrivit en del ang kvinnobad vilket jag tycker är avskyvärt. Det jag tycker är vidrigast är inte att man anpassar det efter kön, utan använder religion.

  I Sverige är det Svenska lagar, om man vill bära slöja är det absolut inget fel, då det är upp till var och en (även då min personliga åsikt är att slöjor borde brinna då det inte har något med religionen i sig och göra utan idioter under 70/80talet som ville visa sin makt, de var antagligen väldigt uttråkade och ville hitta mer sätt att förtrycka sitt folk på).

  Så om en muslimsk kvinna vill träna kan hon:
  1) Gå till ett gym
  2) Köpa träningsredskap till hemmet

 16. Manspartiet Says:

  Underbar blogg. Joina våran intressegrupp på Facebook.
  Manspartiet, sajten kommer också upp inom kort.

 17. Josephine Says:

  Den sk kvinnoavdelningen på 24seven är på de gym jag varit på ett litet rum med ett två eller tre motionsmaskiner och ett fåtal styrketräningsmaskiner varav två är de som tränar insida och utsida lår och påminner om gynekologstolar.
  Ni på denna sida som ju alla är män har ju förmodligen någon gång hört ett gäng män diskutera observationer av kvinnor från bl a just gym, tycker ni på allvar att sådana rum finns är så konstigt? eller obefogat?
  Vad sägs om att försöka rätta till riktiga orättvisor som löneskillnader, andelar kvinnor på beslutande poster och skillnader av behandling av pojkar och flickor i tidig ålder för att ta några exempel. Sedan tycker jag vi tar itu med separata träningsrum för kvinnor.

 18. Jonna Says:

  Spelar ingen roll på storleken, könsåtskillnad är diskriminering.

 19. ann Says:

  Hur många gånger i ditt liv har någon tafsat dig på röven, tagit dig mellan benen eller stirrat på dina bröst? Jag skulle kunna gissa att du kan räkna det på dina fingrar. Det märks att du inte är kvinna för du har noll förståelse för hur otrygg man kan känna sig bland män. Att säga att ni får tillgång till färre maskiner är dessutom felaktigt, eftersom det står exakt likadana maskiner där inne och till och med färre. I den allmäna delen finns det mer att välja mellan. I mitt tjejgym finns det inte ens en ordentlig plats att kunna strechta på. Stackars män som inte får tillgång till att pissa revir på alla platser i gymmet, det är sååå himla synd om er.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: