Archive for februari, 2009

Mansförtryck på badhus

28 februari 2009

Det blir allt vanligare med ”särskilda kvinnosim”, som det uttrycks med en förskönande omskrivning, i Sverige. Det rapporterar idag SvD och AB.

Vad det handlar om är mansförbud i badhus. På vissa tider stängs männen ute.

Jag har dock aldrig hört talas om något badhus som stänger ute kvinnor på vissa tider. Vilket rabalder det skulle bli då. Det vore fullständigt otänkbart.

Nu vet jag att kvinnosimmen ofta motiveras med att muslimska kvinnor ska kunna bada. Men det här är faktiskt Sverige. Vi avskaffade flickskolor och annan konstlad uppdelning mellan könen för länge sedan. Dessutom vore det bättre att ge de muslimska kvinnorna jämställdhet, så de kan bada när de vill, istället för att låta deras män bestämma att de bara får bada på särskilda kvinnotider.

För övrigt är det inte bara badhus som inför mansförbud – det börjar också bli vanligt på gym. Då får männen tillgång till en begränsad del av lokalen, och en begränsad andel av maskinerna, medan kvinnorna får tillgång till allt. Och båda kön betalar samma avgift. Jag har sett offentligt sponsrade fiskekurser bara för tjejer. Och tjejkvällar i skolor är vanliga – men killkvällar förekommer sällan eller aldrig.

Allt det här är en följd av det manshat som råder i Sverige. Och Sveriges män – de står med mössan i hand och skrapar med foten.

Själv brinner jag för jämställdhet. Men manshat och mansförtryck är inte jämställdhet, villket många genusproffs och feminister underligt nog lyckas få det till – med det offentliga Sveriges understöd.

Läs GenusMagazinets kritiska artikel om kvinnosim här.

Läs hela projektansökan för TRUMPETEN SOM GENUSSYMBOL

28 februari 2009

Tanja Bergkvist is back! Idag kritiserar hon återigen genushysterin på SvD/Brännpunkt (här). Tanja är ju matematiker och vetenskapskvinna, och har  nu noterat att Vetenskapsrådet (som är den största statliga finansiären av grundforskning vid svenska universitet och högskolor) har beviljat över en halv miljon kronor till ett projekt om trumpeten som genussymbol!

Nej, det är inget skämt. Du kan själv läsa projektbeskrivningen som pdf här. Vetenskapsrådets diarienummer är 2008-528. Några citat ur projektbeskrivningen:

”Den övergripande frågeställningen är att undersöka vilka mekanismer och sociala och kulturella sammanhang i tid och rum som gestaltas, skapas och återskapas genum trumpeten som genussymbol”

”För att kunna utkristallisera dessa blir det nödvändigt att problematisera begreppen manligt och kvinnligt och undersöka närmare de föreställningar som är verksamma och skapar trumpeten som markör för manlighet”.

Är detta vetenskap? Är det till sådant landets knappa resurser för forskning ska gå? Mitt svar är nej. De som bär ansvar för beviljandet av denna (och liknande) ansökningar om forskningsanslag bör befrias från sina arbeten.

Att genushysterin i Sverige har gått för långt är ett understatement. Varför slår ingen näven i bordet? Varför jamsar alla beslutsfattare med i feminismens variant på kejsarens nya kläder? För det är precis vad genustramset är – kejsarens nya kläder. Och ingen vågar ropa ”Kejsaren är ju naken!”, för då blir man kallad reaktionär och motståndare till jämställdhet och riskerar utfrysning. Vad är det för ett land vi bor i?

För övrigt, här kan du se en kortfilm på YouTube där jag intervjuat Tanja Bergkvist om genusteori på dagis (ämnet för hennes förra artikel på Brännpunkt). Här kan du ladda ned min genuskritiska bok ”Mansförtryck och kvinnovälde”. Du kan följa GenusNytts nyheter och kommentarer i Twitter via användarnamnet GenusNytt (se prov här).

Här finner du ett väldigt roligt blogginlägg till det här med trumpeten som genussymbol.

Ännu en falsk våldtäkt

27 februari 2009

I det rådande samhällsklimatet utmålas ju mannen som det skyldiga könet. Ibland går sådana anklagelser så långt att de slår knut på sig själva och slår tillbaka. Nu har ännu en falsk våldtäkt avslöjats. En kvinna beskyllde sin körskolelärare för att ha våldtagit henne. Han hämtades av polis på körskolan och satt inlåst i två dagar. När kvinnan sedan förhördes visade det sig att hennes svar inte stämde. Hon har inte erkänt men allt tyder på att det var en påhittad våldtäktsanmälan. Läs mer här. Just falska våldtäktsanmälningar är ett av kvinnors vassaste vapen gentemot män. Här finner du Genusmagazinets faktasida om falska våldtäkter.

Pappor diskrimineras kraftigt i vårdnadsfrågor

27 februari 2009

Nu påstår en forskare, citerad i Aftonbladet (här), att det inte alls är så att pappor diskrimineras vid vårdnadstvister. Visserligen får mammorna 95% av all enskild vårdnad, men det beror inte på att de är mammor utan på att de varit mer med barnet, säger den kvinnliga forskaren. Könet spelar ingen roll.

Det är naturligtvis struntprat. Det är ingen slump att mammorna får vårdnaden i ett mammanormativt samhälle där nästan all personal på socialen är kvinnor. Hela regelverket är riggat så att vårdnaden ”råkar” hamna hos mamman.

För övrigt är det orimligt att ifall pappan nu skulle ha tillbringat lite mer tid med att dra in pengar till familjen medan mamman tillbringat lite mer tid med att vårda barnet så ska det hållas emot pappan och han ska straffas med förlorad vårdnad. Helt orimligt. En arbetsdelning är ju vanlig i en familj. Man kan för övrigt konstatera att många mammor vill ta en större del än hälften av barnavårdandet (detta har visats i många enkäter etc).

Läs gärna en utmärkt lite djupare analys av frågan i den kritiska webbtidningen GenusMagazinet (här). Och här kan du läsa en nyförlöst mamma blogga om att hon tycker precis som jag.

Manlig härskarteknik är feministisk härskarteknik

27 februari 2009

Nu har försvarsminister Sten Tolgfors anklagats för att använda sig av manlig härskarteknik i riksdagen. Han har gjort något fruktansvärt – han har kallat två kvinnliga riksdagsledamöter för förnamn, medan en manlig ledamot fick heta både för- och efternamn. Tilltaget kallas ”oerhört oförskämt, ”en skymf”, ”ett lågvattenmärke”, ”oanständigt” samt ”ett totalt övertramp”.Läs mer här.

Det är naturligtvis kvalificerat trams, vilket också Sanna Rayman på Svenska Dagbladets ledarsida verkar tycka (här). Feminismen har slagit knut på sig själv i sin iver att hitta en chans att rikta ett slag mot den manliga halvan av befolkningen.

Själva begreppet manlig härskarteknik är också kvalificerat trams. Visst förekommer det att människor beter sig nedlåtande och överlägset på olika sätt, men det har inget med kön att göra. Det är lika vanligt att kvinnor beter sig på det sättet som att män gör det. Det är en mänsklig fråga, inte en genusfråga. Jag har själv många gånger råkat ut för härskarteknik från kvinnors sida (liksom från mäns sida). Allra värst har jag drabbats vid debatter mot feminister, de är riktigt duktiga på härskarteknik (avbryta så fort jag öppnar munnen, antyda att jag är psykiskt sjuk, antyda att jag borde slås ned med ett järnrör, för att ta några i mängden).

I själva verket är lanserandet av begreppet manlig härskarteknik ett sätt för den feministiska rörelsen att skaffa sig själv legitimitet, fördelar och makt. Det är ett exempel på feministisk härskarteknik.

För att kontra det här med manlig härskarteknik har jag på kul listat de metoder som ingår i kvinnlig härskarteknik. Dessa finns i min bok Mansförtryck och kvinnovälde, som kan laddas ned gratis här.

Manlig härskarteknik är feministisk härskarteknik

27 februari 2009

Nu har försvarsminister Sten Tolgfors anklagats för att använda sig av manlig härskarteknik i riksdagen. Han har gjort något fruktansvärt – han har kallat två kvinnliga riksdagsledamöter för förnamn, medan en manlig ledamot fick heta både för- och efternamn. Tilltaget kallas ”oerhört oförskämt, ”en skymf”, ”ett lågvattenmärke”, ”oanständigt” samt ”ett totalt övertramp”.Läs mer här.

Det är naturligtvis kvalificerat trams, vilket också Sanna Rayman på Svenska Dagbladets ledarsida verkar tycka (här). Feminismen har slagit knut på sig själv i sin iver att hitta en chans att rikta ett slag mot den manliga halvan av befolkningen.

Själva begreppet manlig härskarteknik är också kvalificerat trams. Visst förekommer det att människor beter sig nedlåtande och överlägset på olika sätt, men det har inget med kön att göra. Det är lika vanligt att kvinnor beter sig på det sättet som att män gör det. Det är en mänsklig fråga, inte en genusfråga. Jag har själv många gånger råkat ut för härskarteknik från kvinnors sida (liksom från mäns sida). Allra värst har jag drabbats vid debatter mot feminister, de är riktigt duktiga på härskarteknik (avbryta så fort jag öppnar munnen, antyda att jag är psykiskt sjuk, antyda att jag borde slås ned med ett järnrör, för att ta några i mängden).

I själva verket är lanserandet av begreppet manlig härskarteknik ett sätt för den feministiska rörelsen att skaffa sig själv legitimitet, fördelar och makt. Det är ett exempel på feministisk härskarteknik.

För att kontra det här med manlig härskarteknik har jag på kul listat de metoder som ingår i kvinnlig härskarteknik. Dessa finns i min bok Mansförtryck och kvinnovälde, som kan laddas ned gratis här.

SvD

Barnavårdcentralerna osynliggör papporna

26 februari 2009

Forskare har studerat vilket bemötande mammor och pappor får på barnavårdscentralerna. Det visade sig att i hälften av fallen behandlades pappan som mindre viktig, en som inte hörde dit. Detta signalerades redan i väntrummet. Att mamman behandlades på detta dåliga sätt förekom över huvud taget inte. Läs mer här.

Jag är inte förvånad. Män är det förtryckta könet inom allt som har med barn att göra. När ska denna jämställdhetsbrist tas på allvar i svensk jämställdhetsdebatt, som nästan alltid handlar om att hjälpa fram kvinnor?

Krönikör ifrågasätter genusteori på dagis

26 februari 2009

”Javisst startar könsroller tidigt – vi föds med dem! Därmed inte sagt att de automatiskt behöver vara snäva och begränsande. Vilken hållning ska gälla när genusidealen i förskolan krockar med verkligheten? Det kan inte vara meningen att vi som vuxna ska förställa oss och undanhålla barnen det beteende som känns naturligt för oss och är en del av vår person. Vi kommer ingenstans genom falska fasader, det bara förvirrar barnet.”

Så inleds en intressant krönika av tidningen Barometerns krönikör Karin Yngman, där hon ifrågasätter genuspedagogernas inmarsch i förskolan. Läs mer här.

Intresserade av genusteori på dagis? Se min film om saken på YouTube här.

Abonnera på GenusNytt i mikrobloggar. Via Twitter, Jaiku och Bloggy kan du följa mina nyheter och kritiska tankar i genusfrågan under användarnamnet GenusNytt –  bli gärna “följare”. För en förhandstitt, eller för att bli medlem, klicka på på mikrobloggarnas namn. Mina nyheter om övervakningssamhället kan följas i alla tre under användarnamnet StoppaStorebror. Diverse samhällsfrågor skriver jag om i alla tre mikrobloggar under användarnamnet ParStrom.

Den ultimata bekräftelsen på kvinnokampens seger

25 februari 2009

De gifter sig. Tids nog blir Victoria landets regent, medan Daniel Westling diskret får hålla sig ett steg bakom som ”first husband”. Så här skrev SvD idag: ”I går satt Daniel Westling där vid hennes sida och bekräftade att från och med bröllopet blir hans främsta uppgift att stötta kronprinsessan. Med andra ord, han kommer inte längre att driva de träningsföretag som han byggt upp”.

Daniel ska ge upp sin karriär, på klassiskt hemmafrumanér. Tydligare kan det nog inte illustreras, jämställdhetens ankomst till Sverige. Det är något jag är mycket glad för. Men mot denna bakgrund vore det klädsamt om den feministiska rörelsen lugnade ned sig, och slutade argumentera som om kvinnor fortfarande saknade rösträtt och arvsrätt.

Det ovan sagda till trots måste jag konstatera att jämställdheten inte är total. De kvinnodiskriminerande lagarna från förr är borta och begravda, det är det jag menar och det är jag oerhört glad för. Men fortfarande stoppas människor, eller behandlas orättvist, på grund av sitt kön. Exempelvis är det bara män som kan tvingas ut i kriget om det skulle bli aktuellt.

AB1 AB2 AB3 AB4 AB5 SvD1 SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 DN1 DN2 DN3 DN4 DN5

Abonnera på GenusNytt i mikrobloggar. Via Twitter, Jaiku och Bloggy kan du följa mina nyheter och kritiska tankar i genusfrågan under användarnamnet GenusNytt –  bli gärna “följare”. För en förhandstitt, eller för att bli medlem, klicka på på mikrobloggarnas namn. Mina nyheter om övervakningssamhället kan följas i alla tre under användarnamnet StoppaStorebror. Diverse samhällsfrågor skriver jag om i alla tre mikrobloggar under användarnamnet ParStrom.

DN:s ledarsida verkar genusvinkla

25 februari 2009

Idag skriver Lisa Bjurwald på DN:s signerade ledarsida under rubriken ”Köns-apartheid i livmodern” (här). Det handlar om den aktuella frågan om könsbestämning av foster och abort på grund av att fostret har ett visst kön. Lisa Bjurwald är övertygad om att detta drabbar flickfoster. Hon skriver: ”För det är det kvinnliga könet som är ‘fel’ och flickfoster som enligt de senaste mediauppgifterna väljs bort – inte pojkfoster.”

Vari dessa ”mediauppgifter” består framgår inte av artikeln. Emellertid har tidningen Forskning och framsteg, som jag bloggade om igår, rapporterat det rakt motsatta (här). I Sverige, Norge och Danmark finns en liten men dock övervikt för önskan att få en flicka, skriver Forskning och framsteg och hänvisar till en studie gjord av Max Planck-institutet. I Finland, däremot, finns en liten övervikt för önskan att få en pojke.

Det vore intressant att se källan till Bjurwalds påstående att det är flickfoster som aborteras på grund av sitt kön. Jag har sökt efter de mediauppgifter Bjurwald hänvisar till i artikeldatabasen Sesam, utan att finna något. Om ingen källa kommer fram måste man konstatera att det verkar som om DN:s ledarsida har genusvinklat enligt principen kvinnor drabbas alltid värst.

Eller är det Finland eller rent av Kina som Lisa Bjurwald helt har fokuserat på? Jag är den första att skriva under på att i Kina råder en synnerligen obehaglig tendens att abortera just flickfoster.

Man ska bekämpa diskriminering där den råder – men inte måla upp en bild av diskriminering där den inte råder.

Abonnera på GenusNytt i mikrobloggar. Via Twitter, Jaiku och Bloggy kan du följa mina nyheter och kritiska tankar i genusfrågan under användarnamnet GenusNytt –  bli gärna “följare”. För en förhandstitt, eller för att bli medlem, klicka på på mikrobloggarnas namn. Mina nyheter om övervakningssamhället kan följas i alla tre under användarnamnet StoppaStorebror. Diverse samhällsfrågor skriver jag om i alla tre mikrobloggar under användarnamnet ParStrom.

Feministisk myt att pojkfoster är mest önskade

24 februari 2009

Det gäller abort och könsbestämning av foster. Debatten har gått hög den senaste tiden om att flickfoster aborteras bort för att önskan är att få en pojke. Bland annat har förre socialministern Gabriel Romanus skrivit på Newsmill, med anledning av detta, att pojkar värderas högre än flickor (här). Och så kommer diverse proffstyckare med det vanliga uppräknandet av ord som patriarkat, könsmaktsordning och strukturell diskriminering.

Som alla vet – kvinnor anses mindre värda. Kvinnor drabbas alltid värst.

Det verkar dock som så ofta vara en feministisk vinkling av verkligheten. Enligt tidskriften Forskning och framsteg (här) är skillnaderna när det gäller könspreferenser mellan pojk- och flickfoster mycket små, men med en viss övervikt i popularitet för flickor. Även om skillnaderna är mycket små är det alltså FLICKOR som människor helst vill ha. I såväl Sverige, Norge som Danmark är situationen densamma, enligt Max Planck-institutet som genomfört studien.

Ännu en feministisk myt avslöjad. ”Busted”, som de säger i MythBusters på Discovery. SVT kanske skulle starta programserien GenderMythBusters, då skulle de ha en hel del att sätta tänderna i. Läs för övrigt Anders Bondessons utmärkta blogginlägg i denna fråga här. Det var Anders som tipsade GenusNytt om denna nyhet, tack Anders!

SvD SvD2 City DN AB Syd

Abonnera på GenusNytt i mikrobloggar. Via Twitter, Jaiku och Bloggy kan du följa mina nyheter och kritiska tankar i genusfrågan under användarnamnet GenusNytt –  bli gärna “följare”. För en förhandstitt, eller för att bli medlem, klicka på på mikrobloggarnas namn. Mina nyheter om övervakningssamhället kan följas i alla tre under användarnamnet StoppaStorebror. Diverse samhällsfrågor skriver jag om i alla tre mikrobloggar under användarnamnet ParStrom.

Glöm inte GenusMagazinet!

24 februari 2009

Glöm inte den fantastastiska webbtidningen GenusMagazinet, med fördjupningar och analyser av hur jämställdhetsfrågan ofta vinklas i Sverige. Nu finns exempelvis en intressant ny artikel som bemöter det vanliga påståendet från feministiskt håll att flickors träning vid idrottshallar och liknande prioriteras ned till förmån för pojkars. Och en massa annat som tränger på djupet och avslöjar feministiska myter. Läs GenusMagazinet här.