Archive for mars, 2009

Ny spännande genusblogg

31 mars 2009

Jag råkade hitta en ny kritisk genusblogg, Nej till feminism.

Den finns på http://nejtillfeminism.blogspot.com

Bloggen har korta kommentarer kring aktuella händelser ur mediaflödet, ur ett kritiskt perspektiv. Rekommenderas!

Positiv särbehandling av KVINNOR anses däremot helt okay

31 mars 2009

Igår dömde Uppsala tingsrätt ut skadestånd till 43 kvinnor som sökt in till veterinärutbildningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet, men som inte kom in på grund av universitetets jämställdhetsarbete. Universitetet tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön, det vill säga män.

Det är oerhört bra att denna könsdiskriminering har fällts i tingsrätten. Jag förstår de drabbade kvinnornas upprördhet. Och det är oerhört bra att Centrum för rättvisa, som drivit ärendet, finns. Men nu väntar jag på konsekvenserna.

Vi män är nämligen vana vid att gallras bort på grund av vårt kön. Syftet är hela tiden att hjälpa fram kvinnorna så att jämställdhet ska etableras. Grov diskriminering används alltså som verktyg för att uppnå detta syfte, men det kallas jämställdhetsarbete när det är kvinnor som gynnas.

Vi hör det hela tiden. Det har blivit så vanligt att de flesta inte ens reagerar – vi tar det som en självklarhet. Vid chefstillsättningar får kompetenta män stå tillbaka för att öka andelen kvinnliga chefer (se exempelvis på hur socialdemokraternas partiledare tillsattes). Vid vanliga rekryteringar (ej chefer) är det ofta gräddfil för kvinnor som en del i jämställdhetsarbetet. Vid uppsägningar har man börjat kräva undantag för kvinnor (annars sägs jämställdheten hotas). När politikerna ville ha in fler kvinnor på polishögskolan slopades många av antagningskraven. Ungefär samma med brandmän. Moderaterna ska börja kvotera in kvinnor till riksdagsplatserna. Kvinnor kan söka statliga stödpengar för eget företagande, som män inte kan söka. Kvinnor ska inom kort få ekonomiskt karriärstöd från staten i form av utbildning för styrelsearbete, som män inte kan söka. Och så vidare (bläddra gärna bakåt i denna blogg för fler exempel).

Allt detta kallas som sagt jämställdhetsarbete, om det gynnar kvinnor. Jag kallar det mansdiskriminering. Och det är lika fel och lika upprörande som könsdiskrimineringen vid Statens Lantbruksuniversitet.

Jämställdhet är inte statistik. Jämställdhet är likabehandling. Så kallad positiv särbehandling är antijämställdhet.

Jag gillar skarpt följande kommentar på webben till Svenska Dagbladets ledare idag om Uppsala tingsrätts dom:

”-Men det är inte någon kvotering eller positiv särbehandling som gör att kvinnor dominerar på många områden vid våra lärosäten. Det är hårt arbete och rätten att behandlas för vad man gör och inte för vem man är”, skriver SvD.  Tänk om feminister kunde inse att det även gäller männen.

DN2 SVT HD SvD1 UNT DN Syd GP AB

——————————————————-

Via Twitter kan du följa mina nyheter och kritiska tankar i genusfrågan under användarnamnet GenusNytt –  bli gärna “följare”. För en förhandstitt, eller för att bli medlem, klicka på länken. Mina nyheter om övervakningssamhället kan följas i alla tre under användarnamnet StoppaStorebror. Diverse samhällsfrågor skriver jag om i alla tre mikrobloggar under användarnamnet ParStrom.

Manlig LO-bas hade inte kommit så lindrigt undan

30 mars 2009

”En manlig LO-bas hade inte kommit undan med ‘jag känner mig grundlurad’ ”.

Det är Svenska Dagbladets ledarskribent Maria Abrahamsson som skriver det på sin blogg idag (här). Det är inte första gången hon visar prov på klarsynthet i genusfrågan. Det ska hon ha credit för.

Många män VILL bli bortgallrade pga sitt kön

30 mars 2009

”Inte ens hälften av alla män anser att det är önskvärt att de flesta nyrekryterade chefer ska vara kvinnor”, skriver DN idag i ett referat av en enkätundersökning som genomförts av Kairos Future.

Journalisten menar alltså att det är anmärkningsvärt att majoriteten män inte vill bli automatiskt bortgallrade på grund av sitt kön. Det är en häpnadsväckande inställning. Naturligtvis ska inga män (eller kvinnor) bli automatiskt bortgallrade på grund av sitt kön! Det är ju anti-jämställdhet! Jämställdhet är ju att den mest kompetenta får ett chefsjobb, oberoende av kön!

Det är obegripligt hur det i Sverige kan anses vara jämställdhet att utestänga människor från chefsjobb eller andra förmåner på grundval av deras kön. Om det är män som drabbas kallas detta jämställdhet. Om kvinnor skulle vara utsatta för samma sak skulle det kallas strukturell diskriminering.

Och det är obegripligt att över huvud taget att en enda man ger uttryck för en vilja att bli automatiskt bortgallrad på grund av sitt kön. Av artikelns formulering att döma verkar det ju vara närmare hälften av männen som vill bli det.  Det visar hur nedtryckt manligheten är i Sverige (precis som nobelpristagaren Doris Lessing konstaterat).

(DN-artikeln har ännu inte kommit ut på nätet)

När män diskrimineras kallas det jämställdhetsarbete

29 mars 2009

I morgon kommer domen i Uppsala tingsrätt i fallet med de många förturerna för manliga sökande till veterinärutbildningen. 44 kvinnor kräver skadestånd. Alla hade högsta betyg från folkhögskola men bara manliga sökande togs in. Två tredjedelar av landets högskolor använder könsdiskriminerande antagningsregler. Nära 8 000 fall av könsdiskriminering har skett åren 2006–2008. Ökningen är 34 procent. Mest sortering utifrån kön sker till populära utbildningar som till läkare, psykolog och veterinär. 94 procent av de drabbade är kvinnor, skriver juristerna Gunnar Strömmer och Clarence Crafoord, som företräder de 44 kvinnor som inte fick veterinärutbildning. Om kvinnorna vinner i domstolen, har troligen tusentals drabbade rätt till skadestånd. Läs mer på DN Debatt idag (här).

Det är inget fel att Centrum för rättvisa kämpar för dessa 44 kvinnor. Tvärtom är det jättebra, och Centrum för rättvisa gör generellt ett utomordentligt bra jobb. Felet återfinns på andra kanten.

I det ovan beskrivna fallet är kvinnor diskriminerade, och upprördheten blir (med rätta) stor. Men sedan många år utsätts män på arbetsmarknaden för en motsvarande diskriminering, då de petas åt sidan för att öka den procentuella andelen kvinnor. Men att välja en kvinna framför en man för att hon är kvinna, om kompetensen och andra sakskäl talar för  mannen, det är diskriminering och inget annat.

Men i Sverige kallas det för jämställdhetsarbete. I den distinktionen ligger ytterligare en mansdiskriminering…

Könskrig, nu även på dansgolvet

28 mars 2009

På Krischanstads nation vid Lunds universitet har en ny slags feministisk protestaktion tagit sin början. När det är dans på kvällen kommer medlemmar ur studentföreningen Genus att bära T-shirts med texten ”Jag vill dansa utan dina händer på mig”. Det är en protest mot vad föreningen kallar ”tafsandet”.

Om ”tafsandet” säger en representant för föreningen Genus att det är ”en del av den vita manliga hegemonin och diskursen om tillgänglighet till kroppar, framförallt kvinnors, i samhället. På dansgolvet är man tillgänglig för tafs, både fysiskt och verbalt. Alla vill ju ”ha roligt” och att säga ifrån är inte roligt, att vara feminist anses inte heller vara så roligt.”

Undrar varför hon tror att feminister inte uppfattas som så roliga?

Mera information om föreningen Genus feministiska protest här. Och här kan du se ett blogginlägg med en väldigt rolig alternativ variant på T-shirt. Kanske något denna blogg borde börja sälja?

Svensk grevinna våldtog miljardär

27 mars 2009

Aftonbladet rapporterar (här) om hur miljardären George David upprepade gånger blivit utsatt för sexuella övergrepp av sin fru, den svenska grevinnan Marie Douglas-David. ”Hon hade sex med mig mot min vilja”, säger han, och ”hon har tvingat sig på mig”. Han är ju 30 år äldre och lite svag i kroppen.

Det där är per definition våldtäkt. Om en kvinna hade slungat ut en sådan beskyllning mot en man hade en brottsutredning om våldtäkt inletts omedelbart, och mannen hade förmodligen gripits och häktats inom några timmar.

Nu ska vi se om det över huvud taget händer någonting. Den drabbade är ju bara man.

Det är intressant att notera att Aftonbladet inte skriver i klartext att mannen blev våldtagen. ”Hon var för krävande i sängen”, är rubriken. Om den drabbade varit kvinna hade våldtäktsanklagelsen varit självklar.

AB2 c

Hjärt-lungfonden genussatsar

26 mars 2009

Hjärt-lungfonden har börjat annonsera i pressen under rubriken ”Fler kvinnor dör av hjärtsjukdomar än av någon annan sjukdom”. Sedan kommer det vanliga påståendet: ”Vi har inte tillräcklig kunskap om kvinnors hjärtsjukdomar. Forskningen hittills har mest varit fokuserad på män och deras symptom”, står det. Annonsen slutar med att berätta att Hjärt-lungfonden nu ska samla in fem miljoner kronor för att bekosta två forskartjänster som är helt inriktade på kvinnors hjärtsjukdomar.

Detta är en feministisk myt att kvinnors hjärtsjukdomar är eftersatta, en myt som vevas om och om igen för att den bidrar till att ge makt åt de egna leden. Sveriges kardiologer (hjärtläkare) är mycket upprörda över att denna myt hela tiden sprids vidare. Här har exempelvis 15 hjärtspecialister, varav flera professorer, skrivit en debattartikel på DN Debatt med rubriken “En myt att kvinnor får sämre hjärtsjukvård”.

I själva verket är det männen som är mest utsatta, och mest i behov av förbättrad vård, när det gäller hjärtsjukdomar. “Under 2005 dog 1.604 män och kvinnor före sin 65-årsdag i hjärtinfarkt. Av dessa var 1.282, eller 80 procent, män”, skriver de 15 hjärtläkarna i sin debattartikel. De skriver också (efter att ha avlivat ett par feministmyter om kvinnohjärtsjukdomar):

“En annan myt är att kvinnor har högre risk att avlida och får annorlunda behandling än män vid hjärtinfarkt. Efter hänsyn till åldersskillnaderna finns inga betydelsefulla könsskillnader i dödlighet i vårt nationella register om hjärtinfarktvård (RIKS-HIA) under senaste tioårsperioden. Också de sista tio årens kraftiga minskning av dödligheten efter hjärtinfarkt är identisk hos män och kvinnor när man tar hänsyn till skillnader i ålder. Ett flertal nya svenska publicerade forskningsarbeten och avhandlingar har också internationellt presenterat resultat som inte visat på några betydelsefulla skillnader i omhändertagandet eller behandlingsresultaten hos kvinnor och män som inkommer till sjukhus med hjärtinfarkt.”

Nu genusvinklas självmord igen

25 mars 2009

DN skriver idag om psykisk ohälsa bland ungdomar (här). ”Den psykiska ohälsan ökar bland ungdomar och är vanligare bland kvinnor än män. Andelen självmordsförsök bland unga kvinnor har ökat dramatiskt och allt fler unga vårdas på sjukhus för depression eller ångest”, står det.

Detta ger intryck av att det är unga kvinnor som är värst drabbade av självmord. Kvinnor drabbas värst – alltid – som bekant.

Nu råkar det vara så att bland ungdomar inträffar 75 procent av självmorden bland pojkar. Det innebär att självmord är tre gånger så vanligt bland pojkar som bland flickor. Pojkar drabbas värst, skulle jag vilja påstå. Men den rubriken lär vi inte få se i media. Dessutom kan man fråga sig om inte den ultimata definitionen på psykisk ohälsa är just genomförda självmord. I så fall är ju den psykiska ohälsan störst bland pojkar.

Den nämnda artikeln är ett av många exempel på hur nyheter vinklas så att bilden skapas att kvinnor drabbas värst. Formellt stämmer nog artikeltexten, men den skapar en annan bild än den korrekta.

GenusMagazinet har sammanfattat frågan om genusaspekter på självmord här.

—————————————————————-

Via Twitter kan du följa mina nyheter och kritiska tankar i genusfrågan under användarnamnet GenusNytt –  bli gärna “följare”. För en förhandstitt, eller för att bli medlem, klicka på länken. Mina nyheter om övervakningssamhället kan följas i alla tre under användarnamnet StoppaStorebror. Diverse samhällsfrågor skriver jag om i alla tre mikrobloggar under användarnamnet ParStrom.

GenusMagazinet skriver om falska våldtäkter

25 mars 2009

Så här skriver Christoffer Nielsen från Östran.se:

“Förra sommaren fick polisen i norra länet ett uppsving av anmälda våldtäkter. Från att i princip inte ha fått in en enda anmälan under ett par års tid trillade det nu in sju stycken. Det visade sig att merparten av dessa var falska. De falska anmälningarna kom i synnerhet från unga tjejer. I två av de ovan nämnda fallen visade det sig att tjejerna varit otrogna mot sina partners. Otroheten hade kommit fram och de hade skyllt på våldtäkt. När man gör detta begår man inte bara ett allvarligt brott, man startar också en hel kedja av insatser från polis och åklagare för att inte tala om konsekvenserna för den person som pekas ut som skyldig.”

Den utmärkta webbtidningen GenusMagazinet skriver här om att det faktiskt börjar pratas mer och mer om problemet med falska våldtäktsanmälningar.

Varför slipper kvinnliga soldater strida?

24 mars 2009

Svenska Dagbladet har idag en artikel om kvinnliga amerikanska soldater i Afghanistan (här). ”Lite lockigt hår som sticker fram under hjälmen är ett av få tecken på att någon i marinkårsplutonen är kvinna. I övrigt är villkoren samma för alla”, skriver tidningen. Längre ned står det ”Det är numera accepterat att kvinnor hör hemma i försvarsmakten, menar tjejerna i plutonen, som definitivt inte vill prata om könsdiskriminering” (det verkar som om den svenska journalisten försökt ta upp det ämnet).

Jämställt och bra, alltså, verkar det som.

Men sedan kommer något intressant i artikeln. Det står att de kvinnliga soldaterna inte får delta i strid. Sådan är amerikansk lag.

Eftersom det bara finns två kön innebär det per automatik att bara män används för den riktigt farliga aktiviteten, strid. Helst ska bara män dö i våldsamma plågor med tarmarna utanför magen. Varför är lagen sådan?

Jo, det finns en naturlig förklaring. Lagen bygger på värderingar i samhället som går ut på att män ska ge sina liv för kvinnor. Kvinnors liv är mera värda än mäns liv. Vilket i sin tur rimligtvis måste innebära att kvinnor är mera värda än män.

Jämställdhet?

—————————————————————-

Via Twitter kan du följa mina nyheter och kritiska tankar i genusfrågan under användarnamnet GenusNytt –  bli gärna “följare”. För en förhandstitt, eller för att bli medlem, klicka på länken. Mina nyheter om övervakningssamhället kan följas i alla tre under användarnamnet StoppaStorebror. Diverse samhällsfrågor skriver jag om i alla tre mikrobloggar under användarnamnet ParStrom.

Lönediskriminering av kvinnor är en myt

23 mars 2009

Nu dras myten om att kvinnor diskrimineras i lönesättningen igen. Aftonbladet rapporterar (här) om att moderatkvinnor från hela landet går till storms mot vad de kallar ojämställda löner i kommuner och landsting. De kräver bland annat en årlig lönekartläggning ur ett genusperspektiv.

Gång på gång har undersökningar visat att nästan hela den statistiska löneskillnaden mellan kvinnor och män kan förklaras med naturliga orsaker, såsom olika yrkesval, olika arbetstid (heltid/deltid) och olika många år i yrket. Det innebär inte med automatik att den lilla skillnad som återstår beror på diskriminering, det innebär bara att man ännu inte funnit förklaringar till den. I den kommunala sektorn har för övrigt kvinnor statistiskt sett 99 procent av männens lön. Är det verkligen motiverat att använda ordet ”Vidrigt”, som moderatkvinnornas ordförande Magdalena Andersson gör i Aftonbladet?