Archive for mars, 2009

Kvinnor tar över högskolorna

22 mars 2009

Återigen bekräftas det. ”Kvinnor tar över högskolorna” skriver SvD/E24 (här). Sextio procent av studenterna vid Sveriges högskolor är kvinnor. Kvinnorna dominerar på sju av nio utbildningsområden.

Man kan fundera på hur detta kommer att påverka samhället på lång sikt. Utvecklas männen till en lågutbildad underklass? Jag är övertygad om att ifall situationen varit den omvända, om kvinnor varit i minoritet på högskolorna, hade det betraktats som ett gigantiskt problem. Nu verkar det inte vara så allvarligt – det är ju bara män som drabbas.

Ibland vinklas till och med detta underläge för män till sin motsats. Pia Sandvik Wiklund, som i februari fick regeringens uppdrag att sätta samman en delegation som ska förbättra jämställheten i högskolan, verkar bekymrad för kvinnorna. ”En sak jag har reflekterat över är att kvinnor behöver utbilda sig en nivå över männen. Kvinnor behöver gå ut högskolan för att få en lika hög lön som gymnasieutbildade män”. Och vips är det kvinnoförtryck! Vad hon glömmer att säga är att de statistiska löneskillnaderna mellan män och kvinnor nästan uteslutande beror på att de två grupperna i genomsnitt gör olika yrkesval.

Kvinnliga professorer tjänar mer men gynnas ändå

21 mars 2009

Vid Norges Teknisk-Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim visar lönestatistiken från 2008 att de kvinnliga professorerna tjänar mer än de manliga.  ”Det är ett resultat av en medveten politik i lokala löneförhandlingar”, säger personalchef Arne Kr Hestnes. ”En god nyhet”, säger jämställdhetsrådgivaren Svandis Benediktsdottir.

Lustigt att det plötsligt är ett jämställdhetsmål att det ena könet ska tjäna mer än det andra.

På frågan om det nu är dags att sluta använda lönepolitiken för att rekrytera kvinnliga professorer (vilket man tydligen gjort vid universitetet), nu när ”pendeln har svängt” (som journalisten uttrycker saken), svarar jämställdhetsrådgivaren att det absolut inte är nödvändigt eftersom män har lett löneligan i tiotals år.

Alltså: Kvinnor har gått om män och tjänar mer än män. Ändå ska man fortsätta att aktivt gynna kvinnor i lönepolitiken.

Det är märkligt vilka former jämställdhetsarbete kan ta sig. Även i Norge.

Läs mer r.

Skanska vill undanta kvinnor vid uppsägningar

20 mars 2009

Byggföretaget Skanska behöver minska sin personal på grund av lågkonjunkturen. 2.000 personer ska sägas upp. Men nu vill man göra undantag för kvinnor. Skanska ska förhandla med facket om att få frångå turordningsreglerna för att kvinnor inte ska drabbas av uppsägningarna. Läs mer här. Det framgår också att Skanska vill göra linjechefer av kvinnorna. Inte ska de behöva utföra farligt och tungt arbete ute på byggena och riskera liv och lem.

För övrigt sägs ju väldigt många upp från skolan i dagsläget. Det ska bli spännande att se om det blir aktuellt att undanta män från uppsägningarna. Män är ju i minoritet i skolan…

Tanja avslöjar genushysterikerna med matematisk logik

20 mars 2009

Det är bra med Tanja Bergkvist. Med en matematikers fulla logik visar hon på tomheten i genushysterikernas politiskt korrekta framfart genom Sverige. Som när det gäller Vetenskapsrådets beviljande av 700.000 kronor till en forskare som ska studera genusaspekter på trumpeter.

Idag är hon på Brännpunkt igen (här), i en slutreplik riktad till Vetenskapsrådets generaldirektör Pär Omling (han har kritiserat Tanjas ursprungliga artikel). Pär Omling har till exempel försvarat Vetenskapsrådets beslut med att pengarna minsann gick till att studera genusaspekter på trumpeter i Glasgow. Som om det skulle spela någon roll. TJOFF låter det när Tanja slår ned på ologiskheten i detta försök till försvar. Kejsaren är naken.

Jag gillar särskilt Tanjas avslutande formulering: ”Många känner sig tvingade att tillgodose önskemål från genusvetarna – allt annat betraktas som ett ställningstagande emot jämställdhet! […] Tvånget är dock en illusion. Det räcker att ett antal personer ställer sig upp så rasar dominobrickorna en efter en”. Så sant, det har jag tyckt länge. Vem är nästa som ställer sig upp?

Jämställdhet är viktig och värd att kämpa för. Men då ska det vara sann jämställdhet, inte feministiskt manshat. Genusforskning kan vara intressant – men då ska det vara äkta genusforskning, inte trams, och inte feministiskt manshat förklätt till forskning.

Tjejkvällar på SIBA – ska det vara nödvändigt?

19 mars 2009

Girls only-trenden sprider sig till nya områden. Nu ordnar elektronikkedjan särskilda tjejkvällar för att visa sina produkter. Ska det vara nödvändigt, kan man undra? Spär det inte bara på fördomen att kvinnor inte förstår teknik? Jag trodde att teveapparater och datorer var ganska könsneutrala tingestar. Läs mer här.

I Bjärred är Rödluvan en pojke

17 mars 2009

Genuspedagogiken sprider sig. I Lomma kommun, exempelvis, infördes genuspedagogik i dagis för två år sedan. Förskolelärarna har läst genuslitteratur och börjat observera den egna verksamheten. Bland annat har de kommit fram till att pojkar ofta ”stjäl” ordet. Nu är genusen helt blandade i lokalerna, dockor bland bilar och när personalen läser sagor ändras dessa ibland. Rödluvan kan mycket väl vara pojke. Allt för att skapa jämställda barn. Läs mer r.

Företagande är RISK och kvinnor skyr risk

17 mars 2009

Idag skriver ek. dr. Cecilia Bjursell och prof. Leif Melin på SvD Brännpunkt (här) om det faktum att betydligt färre kvinnor än män är företagare i Sverige. Artikelförfattarna vill försöka förstå ”de strukturella hinder som kvinnor möter i näringslivet”. Som vanligt tas det för givet att när en skillnad mellan könen föreligger så beror det på diskriminering (och som vanligt är det kvinnor som anses diskriminerade).

Vad som ytterst sällan kommer fram i den här debatten är att företagande är förknippat med väsentliga risker, och kvinnor är i genomsnitt betydligt mindre risktagande än män. Att starta företag innebär mycket ofta att gå in i en tillvaro av ekonomisk osäkerhet. Många företagare vet inte om de har råd med hyran nästa månad. Myten om företagare som håvar in storkovan är just en myt – undersökningar visar att företagare i genomsnitt har lägre inkomster än anställda. Att ge upp en anställning för att starta ett företag innebär ett väsentligt risktagande – och kvinnor skyr risk, vilket också  framgår av många undersökningar. Några exempel på kvinnlig motvilja mot risker kan du läsa om här, här, r och här.

Viljan att ta risker har mycket stor betydelse för beslutet att starta företag (det kan du läsa om här). Jag är övertygad om att den lägre andelen kvinnliga företagare till stor del beror på kvinnors mindre riskbenägenhet. Detta är inte diskriminering, det är genetik. Fast det ordet får inte nämnas, förlåt, det glömde jag.

För övrigt, här är en Brännpunkts-artikel i dagens SvD som handlar om att ”lyfta fram” kvinnor till styrelseposter i bolagen. Hör ihop med ovanstående resonemang.

Ny mansdiskriminering förbereds av regeringen

16 mars 2009

Regeringen filar på ännu ett sätt att öppet diskriminera svenska män. Det handlar om ett ”styrelseutbildningsprogram”, där man kan söka statligt stöd för att gå en kurs i styrelsearbete. En gyllene hjälp i karriären, alltså. Det är bara en hake: män ska inte kunna söka bidraget. Bara kvinnor. Det kallas jämställdhetsarbete. Läs mer i näringsminister Maud Olofssons och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni debattartikel  här.

Det rör sig om helt öppen könsdiskriminering, det som ministrarna planerar. Av män. Nu ska vi se om svenska män reagerar. Jag sätter en slant på att inte många gör det. Jag tror att Sveriges män böjer huvudet, skrapar med foten, tittar ned i marken och fogligt väntar på nästa smäll.

Män saknar rättssäkerhet i sexualbrottsmål

13 mars 2009

DN berättar (här) om en man i 50-årsåldern som dömts av tingsrätten för våldtäkt och grova sexuella övergrepp på sin dotter. Men nu, när saken kommit upp i hovrätten, gör åklagaren gemensam sak med försvaret och kräver frikännande! Till och med åklagaren vill fria! Varför då? Jo, flickan har kommit med nya anklagelser mot sin pappa som har visat sig inte stämma. ”Flickans nya anklagelser har kontrollerats och visat sig vara felaktiga”, säger chefsåklagare Elisabeth Bergström.

Pappan har hela tiden nekat till anklagelserna. Han dömdes utan bevis. Ja, det är sant, utan bevis. Han dömdes enbart på flickans berättelse. Ett påstående räckte för att skicka en tidigare ostraffad svensk man i fängelse. Så ser rättssäkerheten ut idag för svenska män. ”Det finns en tendens hos domstolarna att förlita sig enbart på målsägandens berättelse, en mycket farlig väg att gå”, säger mannens advokat Jonas Granfelt. Han berättar om hur flickans berättelse varit osammanhängande och hur det vid varje förhör kommit nya uppgifter, men tingsrätten dömde ändå utan annat underlag än flickans  påståenden.

Det här är inte första gången vi hör talas om falska våldtäktsanmälningar. Sådana är vanliga. Exempelvis konstaterades detta i rapporten Oskyldigt dömd, beställd av justitiekanslern, för några år sedan. Det sitter sannolikt ett stort antal oskyldiga män i svenska fängelser, dömda för sexualbrott på svaga eller obefintliga bevis, som en följd av att det feministiska manshatet har svept in i rättssalarna. Läs gärna GenusMagazinets särskilda temasida om falska våldtäktsanmälningar här, och GenusMagazinets artikel om bristande rättssäkerhet för män här.

Varför hör vi aldrig talas om det här problemet i jämställdhetsdebatten? Feministerna säger ju sig kämpa för båda könens jämställdhet, inte specifikt för kvinnor. När får vi höra Gudrun Schyman gå ut i ett brandtal om svenska mäns utsatthet i sexualbrottsmål?

Via Twitter kan du följa mina nyheter och kritiska tankar i genusfrågan under användarnamnet GenusNytt –  bli gärna “följare”. För en förhandstitt, eller för att bli medlem, klicka på på mikrobloggarnas namn. Mina nyheter om övervakningssamhället kan följas i alla tre under användarnamnet StoppaStorebror. Diverse samhällsfrågor skriver jag om i alla tre mikrobloggar under användarnamnet ParStrom.

Om mannen blir arbetslös dumpas han av frun

12 mars 2009

Nu bekräftas det igen (här). Om en man blir arbetslös är risken stor att frun tar ut skilsmässa, eftersom mannen ”förlorar status”. Om mannens inkomsts plötsligt sjunker ökar också risken för skilsmässa. Detta gäller dock inte om kvinnans inkomst sjunker. Då står mannen troget kvar vid hennes sida. Allt är framforskat av Magnus Viksten vid Umeå Universitet.

Jämställt?

För övrigt, manshataren Linda Skugga har skilt sig. Nu går hon ut på Newsmill och säger att äktenskapet är – ingen är förvånad – en kvinnofälla. Jag har länge fascinerats av det där med kvinnofällor. Det vimlar av dem. Att vara kvinna verkar vara liktydigt med att fastna i fällor. Tur för oss män att det inte finns en enda mansfälla i hela universum. Här skriver Gudrun Schyman i DN om saken.

Twitter.
Via Twitter, Jaiku och Bloggy kan du följa mina nyheter och kritiska tankar i genusfrågan under användarnamnet GenusNytt –  bli gärna “följare”. För en förhandstitt, eller för att bli medlem, klicka på på mikrobloggarnas namn. Mina nyheter om övervakningssamhället kan följas i alla tre under användarnamnet StoppaStorebror. Diverse samhällsfrågor skriver jag om i alla tre mikrobloggar under användarnamnet ParStrom.

Får man vara stolt över att vara man?

12 mars 2009

En kvinna som säger att hon är stolt och glad över att vara kvinna väcker ingen särskild uppmärksamhet. Det uppfattas som naturligt, till och med bra. Men – är det tillåtet att känna och uttrycka stolthet över att vara man? Male pride, är det socialt accepterat i Sverige idag? Eller kallas en stolt man för mansgris, reaktionär och grottman?

Du som är intresserad av frågeställningen, läs nedanstående text som kom som ett email från en kompisi USA. Det tar upp frågan om det är tillåtet att vara stolt över sin vita hudfärg på samma sätt som det är både tillåtet och förväntat att färgade uttrycker stolthet över sin hudfärg. Läs det, och tänk ”male pride” istället för ”white pride”.

OBS: Jag vill understryka att texten INTE innehåller rasistiska värderingar och att denna blogg INTE har något till övers för rasistiska värderingar. Texten är bara ifrågasättande på ett intressant sätt. Jag tycker den visar hur kampen mot diskriminering kan slå över i en ny slags diskriminering.

WHITE PRIDE?

This is great.  I have been wondering about why Whites are racists, and no other race is……

There are African Americans, Mexican Americans, Asian Americans, Arab Americans, etc.

And then there are just Americans.  You pass me on the street and sneer in my direction.  You call me ‘White boy,’ ‘Cracker,’ ‘Honkey,’ ‘Whitey,’ ‘Caveman’… and that’s OK.

But when I call you, the dreaded ”N Word”, , , Towel head, , Camel Jockey, Beaner, Gook, or Chink … You call me a racist.   (If you haven’t noticed, many young blacks think it an honor to call each other ”The N Word.”  )

You say that whites commit a lot of violence against you… so why are the ghettos the most dangerous places to live?

You have the United Negro College Fund. You have Martin Luther King Day.

You have Black History Month.  You have Cesar Chavez Day.    You have Ma’uled Al-Nabi.

You have the NAACP.  You have BET….. If we had WET (White Entertainment Television), we’d be racists.  If we had a White Pride Day, you would call us racists.

If we had White History Month, we’d be racists.

If we had any organization for only whites to ‘advance’ OUR lives, we’d be racists.

We have a Hispanic Chamber of Commerce, a Black Chamber of Commerce, and then we just have the plain Chamber of Commerce.  Wonder who pays for that??

A white woman could not be in the Miss Black American pageant, but any color can be in the Miss America pageant.

If we had a college fund that only gave white students scholarships…. You know we’d be racists.

There are over 60 openly proclaimed Black Colleges in the US.  Yet if there were ‘White colleges’, that would be a racist college.

In the Million Man March, you believed that you were marching for your race and rights.  If we marched for our race and rights, you would call us racists.

You are proud to be black, brown, yellow and orange, and you’re not afraid to announce it.  But when we announce our white pride, you call us racists.

You rob us, carjack us, and shoot at us. But, when a white police officer shoots a black gang member or beats up a black drug dealer running from the law and posing a threat to society, you call him a racist.

I am proud…. But you call me a racist.

You don’t have to wear a white robe and a hood to be a racist.

There is nothing improper about this e-mail.  Let’s see which of you are proud enough to send it on.  I sadly don’t think many will.  That’s why we have LOST most of OUR RIGHTS in this country.  We won’t stand up for ourselves!

It’s not a crime YET… but getting very close!

It is estimated that ONLY 5% of those  reaching this point in this e-mail, will pass it on.

===============================================================

Twitter.
Via Twitter, Jaiku och Bloggy kan du följa mina nyheter och kritiska tankar i genusfrågan under användarnamnet GenusNytt –  bli gärna “följare”. För en förhandstitt, eller för att bli medlem, klicka på på mikrobloggarnas namn. Mina nyheter om övervakningssamhället kan följas i alla tre under användarnamnet StoppaStorebror. Diverse samhällsfrågor skriver jag om i alla tre mikrobloggar under användarnamnet ParStrom.

Bara kvinnliga regissörer får söka offentliga pengar

11 mars 2009

När den femta och sista Rookie-filmen ska göras får enbart kvinnliga regissörer söka pengar. Ändå rör det som om ett till stor del offentligt finansierat projekt. Hur kan offentliga pengar gå till uttalad könsdiskriminering? Män stängs ju ute på grund av sitt kön, det är definitionen på diskriminering. Men – suck – jag förmodar att det kallas jämställdhetsarbete. Läs mer här. Zac bloggar utmärkt om saken här.