Archive for maj, 2009

Projekt Killnorm sätter våldsstämpel på killar

31 maj 2009

Så här beskrivs det nya Projekt Killnorm, som bland annat Amnesty står bakom:

Projektet KILLNORM är ett samarbete mellan Män för Jämställdhet (MfJ), Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige (ROKS) och Sveriges Kvinnojourers Riksförbund (SKR) som görs i samverkan med Amnesty. Syftet är att skapa förståelse för att vålds- och dominansbeteenden skapas socialt och går att förändra, samt att det är ett förändringsarbete med värderingar och normer kring genus i allmänhet och manlighet i synnerhet som måste till för att minska våld och maktutövan på sikt. Primär målgrupp är unga 13-25 år, sekundär yrkesverksamma inom skola och ungdomsverksamheter.

KILLNORM skapar en pedagogisk modell för arbete med genusfrågor och killars engagemang i jämställdhetsarbete. Modellen visualiseras med hjälp av en serie korta filmsekvenser där beteende och genusstruktur tydliggörs med hjälp av en låda. Karaktärerna i lådan/lådorna berättar om sina upplevelser av att inordna sig respektive bryta mot normer för manlighet samt om erfarenheter av att bruka makt och våld alternativt utsättas för makt och våld (i synnerhet av andra killar och män).

Du kan läsa mer här. Jag tycker det är tråkigt och principiellt fel att en människorättsorganisation som Amnesty ger sig in i genusfrågan på ett sätt som ger feministiska vibrationer. Det urvattnar förtroendet för dem i deras viktiga arbete mot tortyr, dödsstraff och liknande.

Pappor faller inte ned i hisschakt

31 maj 2009

Idag vill jag citera en kort notis på DN:s ledarsida skriven av Lisa Bjurwald:

”Det var när jag hörde en grupp barn reagera med fasa över tidningsrubriken ”Mamma föll ned i hissutrymme” (möjligen hisschakt) som jag noterade den märkliga trenden: att byta ut det mera naturliga ”kvinna” mot ”mamma.
”Kanske var Röda Korsets lovvärda kampanj Rädda mammorna, där det inte handlar om hissar utan krigsoffer, startskottet. Men i allt fler kvällstidningsrubriker får man nu veta att en mamma skjutits ihjäl eller på annat sätt kommit till skada – inte, till exempel, ”en 45-årig kvinna”. Papporna lyser förstås med sin frånvaro i offerrubrikerna, trots att även ”man, 45 år” med stor sannolikhet är far. Det är märkligt, bakåtsträvande och cyniskt på samma gång.”

Uppsala Universitet kopplar terrordåd till köttätande män

29 maj 2009

Centrum för genusvetenskap vid Uppsala Universitet har haft ett tredagars seminarium om könsroller. ”Vi vill titta på hur olika former av underordning hänger samman, så som klass, etnicitet och arter”, säger Helena Pedersen, en av konferensens arrangörer, i Upsala Nya Tidning. Det visade sig på konferensen att underordningens mekanismer är mera komplexa än vi vanliga, icke genusutbildade, människor hittills förstått. Så det är tur att det finns skolade genusvetare.

En av dessa, Carol J Adams, talade på konferensen i Uppsala. Hon har tittat på västvärldens relation till kött och våra könsroller. Ämnet är aktuellt och viktigt att diskutera, säger hon enligt Upsala Nya Tidning.

”Vi har kulturella föreställningar om arter, etnicitet och kön. Vi måste fundera över hur detta påverkar vår relation till andra. Både vad gäller relationen mellan människor och djur samt relationen mellan män och kvinnor.  Se på tiden efter flygattackerna mot World Trade Center den 11 september 2001. Händelsen skapade en ängslan i det amerikanska samhället. Ur denna ängslan framkallades en bild av den triumferande mannen. I både annonser och reklamfilmer blev bilden av en stark, köttätande man allt vanligare. Kvinnan har i stället blivit en symbol för kött, ett ting”, säger Carol J Adams.

Läs mer här.  Stort tack för bloggtipset, Johan!

Åhörare gick i protest mot Tiina Rosenberg

28 maj 2009

Genusspecialisten Tiina Rosenberg skulle hålla ett föredrag om hur det går med det omfattande projekt för genuscertifiering av all utbildning vid Lunds Universitet som hon har dragit igång. Ett 30-tal personer från utbildningen i ledarskap satt som åhörare. Det gick dock inte så bra. Så här beskriver tidningen Skånskan (här) vad som hände:

”Under den första kvarten av föreläsningen skällde hon ut kursdeltagarna, främst männen. Hon uppträdde hånfullt mot dem och ifrågasatte deras förmåga som ledare. Minst en kursdeltagare valde att resa sig upp och gå.  – Tiina Rosenberg närmast exploderade i oprocoverade aggressioner, säger en uppgiftslämnare som dock inte vill gå ut med sitt namn.”

Jag har hört talas om någonting som kallas härskarteknik… Lär visst vara något som tillämpas av män för att förtrycka kvinnor…

Stort tack för tipset, Clabbe!

Kvinna ville bli professor – spred anonymt sexrykte

28 maj 2009

Nobelpristagaren Derek Walcott var en toppkandidat till den prestigefyllda posten som professor i poesi vid Oxford University. Då uppstod ett rykte, i form av ett anonymt email som skickades till många mottagare, om att han utfört sexuella trakasserier. Walcott tvingades dra tillbaka sin kandidatur. Som professor utsågs istället en kvinna, Ruth Padel. Nu har hon dock efter mycket kort tid lämnat sin nya tjänst. Varför? Det visade sig att det var hon som skickat ut det där anonyma mejlet, trots att hon förnekat all inblandning i det och offentligt tagit avstånd från det. Läs mer här.

Det bidde ingen gala mot prostata

27 maj 2009

På torsdag skulle det ha ordnats en gala till förmån för kampen mot prostatacancer. Flera artister skulle ha ställt upp gratis som ett led i insamlingen av pengar till forskningen. Nu har galan ställts in. Jag kan inte låta bli att citera en bit ur mejlet där detta meddelas:

”Tyvärr har vi inte fått in anmälningar – totalt 12!! Vi vet ej varför då vårt förra event i förmån för rosa bandet hade en stort antal deltagare.”

Det känns en smula symboliskt…

För övrigt, igår skrev sju kvinnliga representanter för olika organisationer på DN Debatt och krävde ”Skydda alla kvinnor mot våld” (r). De kräver att Europarådets nya konvention mot våld mot kvinnor (en sådan är under utarbetande) inte bara ska omfatta våld (mot kvinnor) i familjer och parrelationer utan våld generellt i samhället (om det drabbar kvinnor).

Jag har aldrig förstått varför kampen mot våld inte kan omfatta offer av båda könen. Gör det inte så mycket om en man blir misshandlad eller mördad?

Genus, nu även i konstens värld

25 maj 2009

Moderna Muséet i Stockholm har genomfört en särskild genussatsning. För 42 miljoner kronor har man köpt in konst specifikt från kvinnliga konstnärer, för att komma tillrätta med den bristande jämställdheten i konstnärlig representation. Nu är man i mål, utropar en glad museichef. Läs mer här.

Dubbelt så många män toppade högskoleprovet

25 maj 2009

När högskoleprovet genomfördes i april var det 201 personer som lyckades med bedriften att få maxpoäng. Det intressanta är att det var 67 kvinnor och 134 män. Dubbelt så många män, alltså.Är det en slump? Jag har inte tagit del av tidigare års siffror, om någon bloggläsare har dem så tipsa gärna. Forskare har ju länge hävdat att män har större spridning i intelligens än kvinnor, medan genomsnittet är detsamma för könen. Det innebär fler manliga än kvinnliga genier, men också fler manliga än kvinnliga korkskallar. Dessa forskningsresultat är ytterst politiskt inkorrekta i Sverige och får nästan inte åberopas. Läs mer om det aktuella högskoleprovets resultat här.

Tack Roger för bloggtipset!

Bok som kritiserar Eva Lundgren makuleras

24 maj 2009

Uppsala universitet har bestämt sig för att makulera hela upplagan av en bok som riktar skarp kritik mot Eva Lundgrens forskning om hemliga manliga nätverk som sliter foster ur livmodern på gravida kvinnor och ritualmördar dem. Anledningen är att ett formellt fel i handläggningen av forskningsärendet i efterhand har upptäckts. Boken är redan tryckt men hela upplagan ska nu förstöras. Läs mer här och här. Tack för tipset, A, jag uppskattar bloggtips!

Nej till könsbundet företagarstöd!

23 maj 2009

Idag skriver Margaretha Lindbäck-Hansson, som driver en organisation som främjar kvinnligt företagande (Sister Business), på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt. Hon kräver en förstärkt statlig satsning på att stödja kvinnligt företagande. Se här.

Det är fel. När statligt stöd till företagande delas ut (om sådant över huvud taget ska delas ut) ska det vara könsneutralt. Allt annat är anti-jämställdhet. Om stöd riktas till kvinnor, och män inte får söka, så utsätts männen för könsdiskriminering.

Det faktum att fler män än kvinnor startar företag brukar anföras som argument för att rikta särskilt stöd till kvinnor. Det är felaktigt tänkt. Inget tyder på att den större manliga företagssamheten i Sverige beror på att kvinnor skulle vara diskriminerade. Sannolikt beror det på genomsnittliga skillnader mellan könen. Det är exempelvis väl belagt att män i genomsnitt är betydligt mera riskbenägna än kvinnor – och företagande är rejält riskabelt.

Jämställdhet är lika förutsättningar – inte exakt likhet mellan könen. Jämställdhet är  inte statistik. När det gäller företagarstöd, liksom på många andra områden, har strävan efter en felaktigt definierad jämställdhet i själva verket skapat diskriminering.

Ännu en uppdiktad våldtäkt

22 maj 2009

En pappa dömdes av Stockholms tingsrätt till fem års fängelse för våldtäkt och grova sexuella övergrepp på sin dotter. Nu har det kommit fram att han var oskyldig. Svea Hovrätt friade honom helt, eftersom rätten ansåg att flickan hittat på alltihop. Hon kom nämligen med anklagelser om nya övergrepp efter domen – men pappan hade mycket starkt alibi när det gällde dessa anklagelser. Det gick så långt att till och med åklagaren i hovrätten yrkade på frikännande. Läs mer här.

Jag är den första att ställa mig bakom en hård kamp mot det vidriga brottet våldtäkt. Det innebär emellertid inte fritt fram för avskaffad rättssäkerhet för män. Det ska krävas bevis för fällande dom.

Kvinnor drabbades värst efter tsunamin

21 maj 2009

Nu är det konstaterat av forskare: Kvinnor drabbades värst av den stora tsunamin för några år sedan. Är någon förvånad?

Så här skriver Expressen (här):

Över 500 svenskar dog i tsunami-katastrofen. För många av överlevarna blev tiden efter flodvågen tung. Värst drabbades kvinnor av psykisk ohälsa, visar en ny nationell uppföljning.
– Det var en väldigt tydlig skillnad, säger forskaren Kerstin Bergh Johannesson till Expressen.se.

Jag har räknat ut att om man ska tro media är kvinnor generellt 142 gånger som drabbade som män. Läs listan på kvinnor drabbas värst här.