Ökad rättssäkerhet i sexualbrottsmål

by

I två uppmärksammade mål har Högsta Domstolen rivit upp hovrättens fällande domar i sexualbrottsmål. Ord har stått mot ord och riktig bevisning har saknats. Den allmänna uppfattningen är att det blir prejudicerande verkan, och att det i fortsättningen blir svårare att fälla åtalade personer för sexualbrott när ord står mot ord och riktig bevisning saknas.

Det är bra. Under lång tid har rättssäkerheten varit kraftigt urgröpt när det gäller just sexualbrottsmål. Det är något som bland annat justitiekansler Göran Lambertz har påpekat.

Missförstå mig inte. Våldtäkt är ett vedervärdigt brott. Men det innebär inte att man ska döma utan bevis. Att nästan strunta i beviskrav bara för att det påstådda brottet är grovt har mera med häxprocesser än rättsskipning i en modern rättsstat att göra

Läs mer i Svd här.

24 svar to “Ökad rättssäkerhet i sexualbrottsmål”

 1. Klas Says:

  Jag uppskattar att praxis förändras faktiskt, men en sak som jag fann riktigt läskig i artikeln var fölande citat:

  ”– När man säger våldtäkt tänker man mest på riktiga ruggiga våldtäkter. Men tar man en man och en kvinna som känner varandra och kvinnan säger att hon inte har lust i dag, men mannen kör ändå. Visst är det oschysst, men kanske inte värt två års fängelse. Det liknar mer en ordningsförseelse, säger han.”

  Visst, våldsaspekten är inte med om det är en våldtäkt i en nära relation, men det kan vara minst lika traumatiserande att lära sig att en man lever med inte respekterar ens sexuella önskemål alls och är dessutom en definitiv problematik med den här formen av lagstiftning, oönskat sex kan inte bevisas som våldtäkt om det inte orsakade skador eller har vittnen.
  Dock föredrar jag ändå rättsäkerhet.

 2. BM Says:

  Det är idiotiskt att jämföra överfallsvåldtäkter med tveksamma våldtäkter i relationer! Överfall är direkt livshotande och oftast mycket ruskigt våld som alla är panikartat rädda för.
  När det gäller sex i hemmet där det inte kan påvisas något våld eller då det är mycket oklart om ”båda var med på det” är det oerhört svårt att vara helt rättsäker. Och då kan inte heller skadan vara lika allvarlig om det blir fel dom. Vi vet ju att det ibland förekommer en ”dagenefter ånger” oxå.
  Överfall i alla former ska bedömas hårt liksom stor kroppsskada. Subjektiva fall däremot kan inte ha samma straffvärde vilket många feminister nu vill. Men det skada ju bara rättsäkerheten för alla.

 3. Klas Says:

  Det jag anser är då att man ska särskilja den sexuella aspekten och våldsaspekten.
  En överfallsvåldtäkt är värre för att den också är en misshandel/grov misshandel i många fall.

  Notera också att jag inte ens pratar rättsfall nu, jag pratar om synen på vad som är ok inom sex och inte.
  Det må vara svårt att döma en person (och det ska det vara) för sex mot någons vilja som inte skapar tydliga fysiska efterlämningar, men det gör det inte till en bättre handling för det.

 4. Marika på Odlingspyssel Says:

  Även jag blev upprörd över Rolfs citat, vad som upprör mig än mer är att han är åklagare…

 5. Gunnar Says:

  Marika och Klas

  Det är nog inte så upprörande som ni föreställer er.

  Det åklagaren pratar om är den begreppsförskjutning som på senare år skett med det rättsliga begreppet våldtäkt. Från början var det solklart att för att vara frågan om våldtäkt skulle det vara någon form av våld eller hot inblandat: ”När man tager kvinna med våld..”

  Brottsbalken 6 kap. 1 § lyder idag:

  Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.
  Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd.

  I den nya lydelsen ingår även handlingar som inte inbegriper våld.

  Det åklagaren pratar om är att eftersom våldtäktsbegreppet idag är vidare innefattas även handlingar som inom en relation inte är lika entydiga som när handlingen utförs av en okänd person, men lagen ger ingen annan möjlig straffpåföljd än fängelse. När åklagaren säger förseelse är det juristspråk för att säga att andra mildare påföljder som böter skulle kunna vara lämpliga, men är inte tillåtna.

  En annan aspekt av detta är att åklagare kanske avstår från att åtala, eftersom fängelsestraff framstår som oproportionerligt hårt när det ägt rum i en långvarig sexuell relation. Om böter hade varit möjligt kanske åtal hade väckts.

  För min egen del delar jag advokatsamfundets åsikt att man borde inte blandat ihop begreppen på det sätt som nu gjorts i brottsbalken, bara för att feministerna anser att kvinnokollektivet vill anse sig våldtagna, även när handlingen bättre beskrivs som sexuellt utnyttjande och som kan ge samma straff.

 6. frasso Says:

  bra då kanske min kamrat som trots TRE vittnen att tjejen var med på det blev dömd till 3 år för att tjejens kille dök upp och hon ”ändrade sig”.

  Eller skulle det gå så långt att man skulle ha ett dokument och 2 vittnen och en notarie för att ha ett samlag?

  jag har då blivit extremt försiktig vilka psykfall man är med.

  visar tjejen minsta instabilitet psykiskt backar jag..som man har man bara rätten att bli DÖMD.

 7. Saam Says:

  Det är sant att den nya lagen inte bara innegriper våld. Men vad många missar är nog att en vålds-löss våldtäkt, som begåtts med tex tvång eller hot, kan vara precis lika traumatisk som en med våld. I detta ingår självklart en våldtäkt som begåtts i ett förhållande, där kvinnan är till viss del beroende av mannen. Ett nej är alltid ett nej, SPECIELLT om mannen känner kvinnan innan.

  Vidare vad är det för signaler som åklagaren sänder till folket om vad som är rätt och vad som är fel, när han i princip säger att sexuellt tvång faktiskt är ok, eller inte så farligt iaf, ibland. Han vissar en ytterst bristande förståelse för brottsoffer, vilket då man ska representera lagen är väldigt respektlöst.

 8. Klas Says:

  Gunnar:
  Bra svar och bra poäng.
  Själv anser jag att man borde döma sexuellt utnyttjande för sig och (grov) misshandel för sig som två olika brott och helt ta bort det specifika brottet misshandel.

  Saam:
  Precis det jag själv känner, bortsett från att jag inte exkluderar möjligheten att kvinnor utnyttjar/våldtar.
  Framför allt störs jag av att om en kille fingrar inne i en tjej är det våldtäkt, fingrar en tjej på en killes snopp är det sexuellt utnyttjande.

 9. Klas Says:

  Rättning, man borde ta bort det specifika brottet våldtäkt.

 10. Gunnar Says:

  Saam

  Det är just din typ av virriga resonemang som gör att denna blogg finns och HD har haft anledning att framhålla det självklara att om ord står mot ord räcker det inte för fällande dom ta kvinnans ord för sanning, det krävs ytterligare bevisning.

  Den debatt som föregick ändringen i brottsbalken var feministiska journalister som skrev om fall där förövaren inte blev fälld för våldtäkt när offtet var asberusat. Förövaren dömdes i stället för sexuellt utnyttjande till flera års fängelse. Om detta skrev de flummiga journalisterna att om offret är berusat var det ”fritt fram”. De menade alltså att det var ”fritt fram” av den enda anledningen att brottsbalken inte använde ordet ”våldtäkt”.

  Åklagaren säger inte att sexuellt tvång är OK.

  Tror du att våldtäktsmän sitter och lusläser HD-domar eller vänder och vrider på uttalanden från åklagare på ett sätt som styr deras handlande?

  Som signaturen frasso menar måste man under gällande lagsstiftning råda män att inte ge sig i lag med kvinnor som är instabila. Man bör också råda män att innan de ger sig in i längre förhållanden med kvinnor ställa några kontrollfrågor om hur hon ser på olika saker. Relationer med kvinnor som inte talar i termer av ”vi, du och jag”, utan i termer av ”vi kvinnor” och ”ni män” håller aldrig i längden. Då är det bara för mannen, om han vill ha en varaktig relation, att sätta på spikskorna och dra. Det finns alltid andra.

 11. John Says:

  Gör som jag.
  Sluta ha sex.

 12. Erik Says:

  Saam:

  ”Det är sant att den nya lagen inte bara innegriper våld. Men vad många missar är nog att en vålds-löss våldtäkt, som begåtts med tex tvång eller hot, kan vara precis lika traumatisk som en med våld.”

  Om det varken finns våld eller hot om våld så förekommer ingen form av tvång. Att känna sig pressad och att vara tvingad är inte samma sak. Tvång innebär att du inte har nåt val pga våld eller hot om våld. Tvång innebär inte att du har ett val men att vissa val är jobbigare än andra.

  ”I detta ingår självklart en våldtäkt som begåtts i ett förhållande, där kvinnan är till viss del beroende av mannen. Ett nej är alltid ett nej, SPECIELLT om mannen känner kvinnan innan.”

  Dumheter lagen är lika för alla, ett nej är alltid ett nej oavsett om de känner varann eller inte.

  ”Vidare vad är det för signaler som åklagaren sänder till folket om vad som är rätt och vad som är fel, när han i princip säger att sexuellt tvång faktiskt är ok, eller inte så farligt iaf, ibland.”

  Struntsnack! Åklagaren säger givetvis inte att brottet sexuellt tvång är ok (Det gör ingen jurist, vad lever du i för fantasivärld egentligen?). Åklagaren säger att brottet sexuellt tvång och brottet våldtäkt inte är samma brott. Han kan inte fälla personer som inte begått våldtäkt för våldtäkt oavsett vilka övriga brott de begått.

  ”Han vissar en ytterst bristande förståelse för brottsoffer, vilket då man ska representera lagen är väldigt respektlöst.”

  Du visar en ytterst liten respekt för sanningen. Egentligen borde du åtalas för brottet förtal av åklagaren, fast sedan sättas dit för våldtäkt eftersom du bevisligen anser att det spelar ingen roll om brottet man begått är samma som brottet man åtalas för.

 13. Per Says:

  ”När man säger våldtäkt tänker man mest på riktiga ruggiga våldtäkter. Men tar man en man och en kvinna som känner varandra och kvinnan säger att hon inte har lust i dag, men mannen kör ändå. Visst är det oschysst, men kanske inte värt två års fängelse. Det liknar mer en ordningsförseelse, säger han.”

  Vad har man för kvinnosyn då man tycker det är ok att jämföra sexuella övergrepp med ordningsförseelser, Erik, Gunnar m fl? Tycker ni verkligen han verkar ha förståelse för vilket trauma ett övergrepp är? Tänk er för en sekund in i situationen; Ni har sex med en kåt kvinna som råkar vara er partner, någonstans i förspelet känner ni att ni inte vill fortsätta, kvinnan struntar i det och tar er med våld trots att ni säger nej. Är det bara ”oschysst”, inget mer? Trist att man måste ta ner detta på svart och vitnivå a la dagis för att alla ska kunna hänga med och tänka sig in i hur det känns att bli utsatt för övergrepp.

  Slutligen, Erik:
  ”Om det varken finns våld eller hot om våld så förekommer ingen form av tvång.”
  Som sagt, försök att tänka dig in i situationen som diskuteras. Hot kan givetvis handla om annat än våld och jag rekommenderar att du läser in dig lite på den kunskap som finns om psykisk misshandel i relationer. Övergrepp sker ofta utan våld och den psykiska aspekten ska inte förminskas av människor som förbluffande ofta även tror att en våldtäkt utan synbara fysiska skador bara är ett feministiskt påhitt med syfte att sätta dit alla män.

 14. Hampus Says:

  ”Som sagt, försök att tänka dig in i situationen som diskuteras. Hot kan givetvis handla om annat än våld och jag rekommenderar att du läser in dig lite på den kunskap som finns om psykisk misshandel i relationer. Övergrepp sker ofta utan våld och den psykiska aspekten ska inte förminskas av människor som förbluffande ofta även tror att en våldtäkt utan synbara fysiska skador bara är ett feministiskt påhitt med syfte att sätta dit alla män.”

  Ja, jag väntar på att mansmisshandel i form av verbala attacker och terror UTÖVER de likvärdigat antal fall, av fysiskt våld av kvinnor mot män i relationer kommer att uppmärksammas.

  Eller hur, Per?

 15. Gunnar Says:

  Så här utvecklade åklagaren sitt resonemang enligt SvD:

  ”Man kan göra groteska exempel. Säg att Agda och Herbert har varit gifta i ett antal år och har ett regelbundet sexliv. En kväll säger Agda: Inte i kväll, men han är inte fin i kanten och hon gör inget motstånd. Om vi bortser från bevisbördan, ska han straffas för det? Han gör något mot hennes vilja, men är det värt två års fängelse? Det är ett helt annat brott än det många förknippar med våldtäkt.”

  Standardstraffet för en överfallsvåldtäkt med okänd förövare är tydligen två år. Vad är lämpligt straff för Herbert?

 16. Klas Says:

  Samma som vid valfritt sexuellt övergrepp, där jag tror mycket mer på skadestånd än fängelsestraff.
  Däremot är det nära nog omöjligt att bevisa något, så det kan inte bli en dom i ett rättsäkert samhälle ändå.

 17. Gunnar Says:

  Per, jag skall svara ärligt på din fråga.

  För det första är det så att i den situation du beskriver, kommer jag aldrig att få ett plötsligt infall att avbryta. Detta är av hänsyn till min hustru. Jag förstår att hon kommer att känna sig mycket kränkt i en sådan situation därför kommer jag att fortsätta även om jag inte ”känner för det”. Jag inser nämligen att annars skulle jag rsikera att sätta äktenskapet på det sluttande planet.

  Om vi rent hypotetiskt antar att jag faktiskt gör det, och min hustru fortsätter med sexuella aktiviteter mot min vilja, skulle jag då uppleva det som traumatiskt? Svaret är nej. Jag skulle uppskatta henne ändå mer. Hon anser mig ju vara så attraktiv att hon inte kan bärga sig. Jag skulle överraska henne med blommor dagen efter. Däremot accepterar jag alltid ett nej från min hustru med kommentaren ”Det finns ju en dag i morgon också”.

  En intressant aspekt är att i ett 25-årigt förtroendefullt äktenskap med en person som man haft sex med tusentals gånger är det nog mindre traumatiskt att ha sex trots att man egentligen inte vill, jämfört med att partnern inte vill och i stället gör det med någon annan.

  Sådan otrohet sätter naturligtivs djupa spår i den bedragne, men detta bryr sig lagen inte om. Den bedragne får lösa det själv bäst denne kan – krossa porslinet till exempel. Längre tillbaks i tiden hade den bedragne stöd av lagen därför att äktenskapsbrott var faktiskt straffbart.

 18. Klas Says:

  Eh, så, vänta.
  Du tycker du ska belöna din fru när hon KRÄVER sex av dig men du anser att du inte ska kunna kräva din fru på sex?

 19. Hampus Says:

  Ett annat fel Gunnar begår är att förespråka en åsikt som han förväntar sig alla andra män skall dela bara utifrån det ömkliga faktum att hans eget förhållande ser ut som det gör.

  Standard.

 20. profanum_vulgus Says:

  Brottet:
  Tvång kräver inte våld eller hot om våld. Det kan ju vara andra saker än våld som är repressalien i hotet. När det gäller barn t.ex. så har man ju betraktat användande av auktoritet som tvång, alltså att bara säga till barnet vad det ska göra och barnet lyder därför att det är en vuxen som säger det. Helt utan att något våld funnits med som hot eller uppfattat hot.
  Det kan också vara så att någon försätts ur stridbart skick, och det är ju här det var problem i media som ledde till lagändringen.

  Våldtäkt var ett s.k. sammansatt brott, olaga tvång + sexuellt utnyttjande. Precis som rån som är olaga tvång + stöld. Att t.ex. droga någon och sedan stjäla från dem eller ha sex med dem är och var alltså rån/våldtäkt.
  Om någon drogade sig själv och sedan blev bestulen eller utsatt för sex så var det stöld/sexuellt utnyttjande. Detta eftersom det olaga tvånget saknades.

  Lagändringen innebär att sexuellt tvång blev våldtäkt. Detta eftersom man ansåg att det var kränkande att kalla brottet för något annat än våldtäkt. Samma resonemang om rån har inte förekommit.

  Domarna:
  Domarna innebär ingen praxis-ändring. HD hänvisar till sina tidigare domar och menar att man fortfarande ska göra en ”trovärdighetsbedömning” men att denna måste få stöd av något mer. Vad HD själv använt tidigare som stöd är bland annat att målsäganden berättat en liknande berättelse som den som berättas i rätten för någon annan. Det är knappast ett starkare bevis för att något skulle vara sant att det påståtts flera gånger.
  Vad som kan vara en förändring är att HD säger att trovärdigheten för målsäganden ska vägas mot trovärdigheten för den tilltalade. Tidigare har man aldrig applicerat de magiska sanningskriterierna på den tilltalades uppgifter, det har inte heller HD gjort.

  Flera hovrättsdomar som avkunnats EFTER HD-domarna visar också att effekten blev kortvarig. Där har man dömt på ord-mot-ord.

  FÖ:
  Tre vittnen var inte så mycket. Jag känner till ett fall med en person som hade 27 vittnen för sin sak men ändå dömdes.

 21. Gunnar Says:

  Andra fall när någon enskilds integritet kränks som ärekränkande brott och hemfridsbrott är det s.k. målsägandebrott, dvs kan endast åtalas om målsäganden begär det.

  Detta gäller dock inte sexualbrott, de anses alltid falla under allmänt åtal.

  Man kan då föreställa sig den situation som den aktuelle åklagaren beskriver äger rum och det finns bevis för att det ägt rum i form av vittnen eller videoinspelning som kommer till åklagarens kännedom och brottet därvid kan bevisas.

  Om det nu är så att kvinnan anser att saken är bagatellartad måste åklagaren ändå väcka åtal mot kvinnans vilja och kräva fängelsestraff.

  Det blir då frågan om ytterligare ett exempel på vad man kan kalla ”brott mot könsmaktsordningen” som exempelvis sexköp där åtal väcks även om kvinnan inte anser sig kränkt.

  Det jag anser stötande med könsmaktsordningsbrott är att de omyndigförklarar kvinnan och kastar henne tillbaks till 1800-talet när kvinnan också omyndigförklarades och inte hade rösträtt.

 22. Erik Says:

  Per:

  ”Vad har man för kvinnosyn då man tycker det är ok att jämföra sexuella övergrepp med ordningsförseelser, Erik, Gunnar m fl?”

  Sexuellt utnyttjande är för sista gången ingen ordningsförseelse, det är ett brott och sålunda inte mer ok än våldtäkt, bara betydligt mindre våldsamt.

  ”Tycker ni verkligen han verkar ha förståelse för vilket trauma ett övergrepp är? Tänk er för en sekund in i situationen; Ni har sex med en kåt kvinna som råkar vara er partner, någonstans i förspelet känner ni att ni inte vill fortsätta, kvinnan struntar i det och tar er med våld trots att ni säger nej.”

  Det är just att hon gör det med våld som isåfall gör det till en våldtäkt. Skulle hon inte gjort det med våld hade det inte varit det. Det kunde fortfarande varit ett brott, bara inte just det brottet. Feminister är besatta, närmast sjukligt besatta vid just ordet våldtäkt. Det finns flera exempel på när män blivit dömda till fängelsestraff för sexuellt utnyttjande då feminister blivit missnöjda med domen. De beter sig som om det vore ett frikännande.

  ”Är det bara ”oschysst”, inget mer? Trist att man måste ta ner detta på svart och vitnivå a la dagis för att alla ska kunna hänga med och tänka sig in i hur det känns att bli utsatt för övergrepp.”

  Nej det är ett brott men om hon varken gör det med våld eller hot om våld så är det ingen våldtäkt. Undantagen är om jag är i hjälplöst tillstånd (mentalsjuk, drogad eller sover) eller om jag är under en viss ålder.

  ”Som sagt, försök att tänka dig in i situationen som diskuteras. Hot kan givetvis handla om annat än våld och jag rekommenderar att du läser in dig lite på den kunskap som finns om psykisk misshandel i relationer.”

  Tydligen har du lite svårt att förstå vad vi diskuterar. Hot kan givetvis handla om annat än våld men hot som gäller annat än våld eller brottslig handling innebär även det inte är en våldtäkt. Läs själv istället för att lyssna på aftonbladets reportrar.

  ”Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.”

  Lämnar inte särskilt mycket utrymme till spekulationer av din sort.

  ”Övergrepp sker ofta utan våld”

  Du har rätt, de överlägset flesta sexuella övergrepp är alltså inte våldtäkter.

  ”Den som förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling genom att allvarligt missbruka att personen befinner sig i beroendeställning till gärningsmannen, döms för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i högst två år.”

  Lämnar heller inte utrymme för slarviga feltolkningar eller att ”höfta” en förklaring i aftonbladet.

  ”och den psykiska aspekten ska inte förminskas av människor som förbluffande ofta även tror att en våldtäkt utan synbara fysiska skador bara är ett feministiskt påhitt med syfte att sätta dit alla män.”

  Den som förminskar den psykiska aspekten Per är faktiskt du eftersom du pratar om våldtäkt som är ett våldsbrott. Huruvida Feminister vill sätta ditt män eller inte spelar ingen roll. Det som spelar roll är att fall som Duke University Lacrosse skandalen 2006 visar det är vad som sker om de får hållas OAVSETT om det är vad de försöker eller inte. Att ge lagen till feminister är som att ge en laddad automatpistol till en femåring. Olyckor inträffar oavsett om det var meningen eller inte.

 23. Per Says:

  Erik, jag ber om ursäkt om jag var otydlig.
  Jag ogillade att gamle Roffe jämförde sexualbrott med ordningsförseelser, ditt inlägg handlar ju mer om att våldtäkt och sexuellt utnyttjande inte är samma sak. Personligen tror jag att både sexuellt utnyttjande samt våldtäkt är saker som förstör hela livet för den som blir utsatt och definitionen på brottet är alltså inte det viktiga. Vad vissa feminister tycker om detta är inte heller mitt bord.
  (Dessutom verkar det viktigare för dig att hata feminister än att diskutera, men kör hårt.)

  Rolf sa även så här:
  ”Man brukar ju säga att ett nej är ett är nej och det kan jag ju i och för sig hålla med om. Det är naturligtvis ett allvarligt brott mot en gentlemannaregel att inte acceptera det. Men det är inte värt två års fängelse.”

  Med tanke på Gunnars uttalande om att det är bäst att hålla kärringen glad för annars går hon till en annan etc, kan jag inte tro annat än att detta är en generationsfråga. Förr i tiden ställde kvinnan upp och höll tyst.
  Vad Gunnar och Rolf måste förstå är dock att utalanden som dessa gör det lättare för våldtäktsmän att skylla på att de inte uppfattade kvinnans nej eftersom hon inte var tydlig nog, de var fulla, hon var full, det var mörkt, de hade haft sex förra året och då ville hon osv.

 24. Erik Says:

  Per:

  ”Erik, jag ber om ursäkt om jag var otydlig. Jag ogillade att gamle Roffe jämförde sexualbrott med ordningsförseelser, ditt inlägg handlar ju mer om att våldtäkt och sexuellt utnyttjande inte är samma sak.”

  Det är vad Roffes inlägg handlar om också. Redan 2006 påpekade han det var absurt att olika former av mer eller mindre oönskat sex utan våld skulle jämställas med att bli exempelvis indragen under en bro, hotad med kniv och tagen med våld.

  ”Personligen tror jag att både sexuellt utnyttjande samt våldtäkt är saker som förstör hela livet för den som blir utsatt och definitionen på brottet är alltså inte det viktiga.”

  Förstör hela livet? Ojj, är du möjligen djupt religös? För utöver djupt religösa människor är det få som gör sex till en så big deal att du kan dö bara av att ha sex med en annan person än den du helst ville ha sex med. Det här påminner mig om när Ann Heberlein som en gång blivit våldtagen recenserade Kielos bok om våldtäkt.

  ”På något perverst sätt tycks det vara mer intressant för andra än för den våldtagna att hon är just våldtagen (även om våldtäkten ägde rum för tjugo år sedan). Sedan jag, för snart fem år sedan, skrev en artikel baserad på min egen erfarenhet av att vara just en våldtagen kvinna är det ytterst få journalister som förmår undvika detta pikanta ämne när det skall intervjuas. Som om det var det viktigaste som hänt mig. Som om det präglat mitt sätt att tänka mer än hela min forskarutbildning, typ.”

  http://sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/kultur_bocker/bokrecensioner/article320835/Valdtakt–romantik—En-berattelse-om-kvinnlig-sexualitet.html

  ”Vad vissa feminister tycker om detta är inte heller mitt bord.
  (Dessutom verkar det viktigare för dig att hata feminister än att diskutera, men kör hårt.)”

  Det där är bara ytterligare ett exempel på missbruk av ord som betyder nåt annat än man faktiskt pratar om. Hat betyder nåt specifikt, Våldtäkt betyder nåt specifikt. Generalisering betyder nåt specifikt. Jag hatar inte feminister faktiskt och uppskattar inte grundlösa beskyllningar heller.

  ”Med tanke på Gunnars uttalande om att det är bäst att hålla kärringen glad för annars går hon till en annan etc, kan jag inte tro annat än att detta är en generationsfråga. Förr i tiden ställde kvinnan upp och höll tyst.”

  Nej det är ingen generationsfråga och jag är dödstrött på att höra grundlösa påståenden om ”förr i tiden” i stil med ”på 1700-talet skulle män gråta” när det bara var en mycket liten överklassminoritet de påståendena gäller. Statistiken jag läst visar tvärtom att i exempelvis England så är det en högre andel av kvinnorna som tycker det är ok att gifta sig rikt och ha dåligt sex idag än det var tidigare. Detta av den enkla anledningen att det idag blivit viktigare för vissa kvinnor att ha möjligheten att leva kommersiellt mediastyrt shoppingliv än att ha fungerande relationer med killar.

  ”Vad Gunnar och Rolf måste förstå är dock att utalanden som dessa gör det lättare för våldtäktsmän att skylla på att de inte uppfattade kvinnans nej eftersom hon inte var tydlig nog, de var fulla, hon var full, det var mörkt, de hade haft sex förra året och då ville hon osv.”

  Det där är ursäkta grekiskan, struntsnack! Vad du måste förstå är att våldtäkt är vad som står i lagen, inte vad kolumnskribenter på Aftonbladet tycker det borde vara. Det spelar sålunda ingen som helst roll om folk skyller på att de inte uppfattade nej. Har de i kombination med detta även använt misshandel och/eller hot om misshandel eller annan brottslig gärning för att tilltvinga sig samlag eller likvärdigt skall de dömas för det.

  För övrigt skall de dömas för våld som de utövar även i samband med frivilligt sex. Då kallas det misshandel/kvinnofridskränkning. Om de tilltvingar sig sex via beroendeställning (dvs inget våld) skall de dömas för sexuellt utnyttjande istället. Sedan finns det gränsfall och dem kommer att bedömas av HD för att skapa prejudikatfall.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


<span>%d</span> bloggare gillar detta: