Archive for augusti, 2009

Båda kön förtjänar rättssäkerhet!

20 augusti 2009

Idag skriver förre justitieministern Thomas Bodström och förre jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström på SvD Brännpunkt en artikel som i papperstidningen har rubriken ”Långt kvar till jämställdhet”. De åsyftar kammaråklagare Rolf Hillegrens uppmärksammade uttalanden kring hantering av våldtäktsmål.

Det är märkligt hur rubriksättaren kan få det till att vi har ”långt kvar till jämställdhet” i Sverige. Jämställdhet betyder ju att båda kön har samma rättigheter och möjligheter, och under många år har ju enorm energi lagts ned på att åstadkomma just det. Sverige är förmodligen världens mest jämställda land. Ska man tala om brist på jämställdhet kommer tanken snarast in på den mansdiskriminering som samhället struntar i (exempelvis manlig värnplikt, diskrimineringen av pappor i vårdnadstvister och att män ofta hoppas över vid tjänstetillsättningar trots utmärkta meriter för att den politiska korrektheten kräver kvinnor). Men det var nog inte den jämställdhetsbristen som de bägge socialdemokraterna har i åtanke…

Rolf Hillegren har gjort en del olämpliga uttalanden, inte ty tal om det. Att kalla sex inom en relation mot någons vilja för ”ordningsförsseelse” är oacceptabelt. Men hans grundprincip är viktig – ingen ska dömas utan bevis. Och det är en synnerligen viktig fråga. Under ett antal år – tills högsta domstolen alldeles nyligen ändrade rättspraxis – har män i praktiken dömts för våldtäkt utan bevis. Det har räckt med att en kvinna sagt att hon våldtagit henne så har han dömts. Detta har bland annat kritiserats av justitiekansler Göran Lambertz.

I dagens debattartikel skriver Bodström och Borgström att kvinnors förtroende för rättsväsendet behöver stärkas. Det är symptomatiskt att de glömmer männen. Vilket förtroende för rättsväsendet har de män som sitter i fängelse dömda (utan bevis) för ett sexualbrott de inte har begått? Faktum är att rättssäkerheten för män i sexualbrottsmål är en viktig jämställdhetsfråga.

Våldtäkt är vidrigt och ska bekämpas. Men inte på bekostnad av att oskuldspresumptionen, att ingen ska dömas utan bevis, avskaffas. Den är grunden för den civiliserade rättsstaten.

SvD2 DN1 DN2 Läs gärna även Pelle Billings kloka kommentar ”Feministisk syn på våldtäkt är föråldrad”.

Män tar risker – även i trafiken

19 augusti 2009

Ny statistik från Rikspolisstyrelsen och Brottsförebyggande Rådet visar att 80 procent av trafikbrotten begås av män. Det vanligaste brottet är fortkörning. Läs mer här.

Siffrorna förvånar inte. Män tar, i genomsnitt, betydligt mer risker än kvinnor. Exempelvis, men inte bara, i trafiken.

Detta större risktagande påverkar förmodligen utfallet även på andra områden än trafiken. Sannolikt bidrar det manliga risktagandet exempelvis till att män statistiskt sett är mera framgångsrika än kvinnor i karriären, och oftare startar eget företag.

Men i debatten i Sverige framställs det som om det närmast är självskrivet att det handlar om diskriminering när kvinnor statistiskt sett ligger i underläge.

Våldtäkt måste bevisas

19 augusti 2009

Försvara oskuldspresumtionen!

Kammaråklagare Rolf Hillegren har hamnat i blåsväder – milt uttryckt – sedan han bland annat sagt att sex mot någons vilja inom en relation är en ”ordningsförseelse”. Ingen ska behöva ha sex mot sin vilja, inte heller inom en relation, och Hillegren har uttryckt sig olämpligt på den punkten.

Men i huvudsak har han rätt. Vad han egentligen verkar vilja ha sagt är att en domstol inte ska döma någon för våldtäkt om brottet inte kan bevisas, och – menar han – det är ofta svårt om det inte har förekommit våld. Hillegren kritiserar senare års utvidgning av våldtäktsbegreppet.

Det ligger mycket i vad han säger. Beviskraven har under ett antal år urholkats kraftigt när det gäller sexualbrott, något som bland annat justitiekansler Göran Lambertz påpekat, och en hel del svenska män sitter sannolikt oskyldigt dömda i svenska fängelser.

Hur vedervärdigt brottet våldtäkt än är ska ingen dömas för det om bevis inte föreligger. Det borde vara självklart. Det förekommer faktiskt både falska anklagelser i illvilligt syfte liksom falska anklagelser beroende på psykisk instabilitet. Det förekommer också att någon som haft sex frivilligt ångrar sig efteråt och kallar det våldtäkt för att rättfärdiga det inträffade för sig själv.

Oskuldspresumptioinen – att alla är oskyldiga tills brott bevisats – är den västerländska rättsstatens fundament. Börjar den luckras upp närmar vi oss häxprocessernas rättsskipning.

Läs Rolf Hillegrens debattartikel i dagens SvD här. Se även här , här och här.  Jag vill även rekommendera Pelle Billings genomtänkta bloggkommentar här.

Det är tråkigt att Hillegren har gått in i debatten på ett klumpigt sätt. Bland annat har han gjort åtskillnad mellan våldtäkt inom en relation – vilket han inte kallar våldtäkt – och så kallade ”ruggiga” våldtäkter (med extern gärningsman). Det är viktigt att slå fast att sex mot någons vilja är våldtäkt oavsett vem det är som står bakom. Det är själva grundprincipen. Att sedan bevis krävs för fällande dom är en helt annan sak.

Uppdatering: Rolf Hillegren fråntas arbete i sexualbrottsmål under det år som återstår till hans pension (se här). Kanske lika bra med tanke på hans fyrkantiga sätt att kommunicera på minerat område.

Bra talare sökes – men det måste vara en kvinna!

18 augusti 2009

Många företag och andra som behöver en bra talare för en konferens, kundträff eller liknande vänder sig till en talarförmedling. Nu finns en sådan som bara erbjuder kvinnliga talare. Man undrar varför förmedlingen ska göra ett könsbaserat urval innan kunden får chans att lägga fram sina önskemål. Kvinnliga Talare heter förmedlingen. Den som bokar in en talare via Kvinnliga Talare bidrar för övrigt med en summa pengar som går till att hjälpa kvinnor i tredje världen att starta företag.

Jag undrar vilken reaktionen hade blivit om det funnits en förmedling som gjorde likadant men tvärtom – uteslöt alla kvinnliga talare på grundval av deras kön.

Pojkfri inledning på kommunal fest

17 augusti 2009

Som en del i Ung 08-festivalen har den stängda tunnelbanestationen Kungsträdgården upplåtits för fest och dans under en kväll för några dagar sedan. Allt väl så långt. Det märkliga är att den första timmen var stängd för pojkar. Enbart flickor fick då komma in.

Varför gör man så? Är det jämställt? Vilken hade reaktionen blivit om det varit flickfritt istället?

Ung 08 arrangeras av Stockholms stad. Det innebär att skattepengar går till verksamhet som är mansdiskriminerande.

Läs mer här och här.

Sahlin slår in öppna dörrar

16 augusti 2009

Mona Sahlin har hållit tal i Nacka, och det framgick att hon ämnar göra jämställdhet till en av nästa års vals huvudfrågor. Hon slår in öppna dörrar. Sverige torde vara ett av världens mest jämställda länder. Hur många väljare går omkring och känner att jämställdhet är det viktigaste, eller ens ett av de viktigaste problemen i dagens Sverige? Om hon varit partiledare i Afghanistan, exempelvis, hade saken varit annorlunda. Men nu är hon inte det.

Jämställdhet h som problemområde blåsts upp till orimliga proportioner av politiskt korrekta politruker och – inte att förglömma – medier.

DN

Ökad rättssäkerhet i sexualbrottsmål

15 augusti 2009

I två uppmärksammade mål har Högsta Domstolen rivit upp hovrättens fällande domar i sexualbrottsmål. Ord har stått mot ord och riktig bevisning har saknats. Den allmänna uppfattningen är att det blir prejudicerande verkan, och att det i fortsättningen blir svårare att fälla åtalade personer för sexualbrott när ord står mot ord och riktig bevisning saknas.

Det är bra. Under lång tid har rättssäkerheten varit kraftigt urgröpt när det gäller just sexualbrottsmål. Det är något som bland annat justitiekansler Göran Lambertz har påpekat.

Missförstå mig inte. Våldtäkt är ett vedervärdigt brott. Men det innebär inte att man ska döma utan bevis. Att nästan strunta i beviskrav bara för att det påstådda brottet är grovt har mera med häxprocesser än rättsskipning i en modern rättsstat att göra

Läs mer i Svd här.

Landshövding genusvinklas igen!

06 augusti 2009

Nu går det vidare. Inte särskilt förvånande. Landshövding Marianne Samuelsson, som avslöjats med att ta avstånd från principen om likhet inför lagen, ”fick sparken för att hon är kvinna”.

Idag skriver före detta landshövdingen Anita Bråkenhielm på SvD Brännpunkt att Samuelsson blev utsatt för en särskilt hård granskning för att hon är kvinna. Sedan räknar Bråkenhielm upp en del exempel på kvinnor som fått sparken, och menar att så är det att vara kvinna.

Ursäkta, men är det inte en och annan man som genom åren fått sparken eller blivit föremål för drevet i media?

Anita Bråkenhielms påstående är patetiskt. Hon är förblindad av sina ideologiska glasögon. Som så många andra i dagens feministiska samhällsklimat.

Igår genusvinklades det också på samma sätt i samma fråga – se bloggposten här.

AB

Nu genusvinklas Marianne Samuelssons avgång

05 augusti 2009

Gotlands landshövding, Marianne Samuelsson, har fått avgå sedan hon avslöjats med att inte tillämpa likhet inför lagen. Hon sa på en dold bandinspelning att en stor gotlänsk företagare bör få särskilda förmåner att bygga ut där strandskydd råder, eftersom han är så stor företagare. Av naturliga skäl blev det ett ramaskri i det Sverige som hyllar jämlikhet och likhet inför lagen.

Redan dagen efter kommer det. ”Samuelsson fick gå för att hon är kvinna”, skriver Zaida Catalan från ManshatarPartiet (mp) på Newsmill (här).

Man tar sig för pannan. Jag undrar: Ska kvinnor ha särskilda förmåner? Ska de vara immuna mot kritik på grund av sitt kön? Ska ingen våga säga upp kvinnor som missköter sitt jobb?

SvD DN AB