Archive for september, 2009

Männen som dör är ointressanta

30 september 2009

En ny debattartikel har publicerats i Aftonbladet om kvinnor som utsätts för våldtäkter i krig. Det är hemskt det som sker och totalt förkastligt. Men vad händer männen i krig? De utsätts sällan för våldtäkter, istället … hmm … vad händer? Jo, de blir det ihjälskjutna. Men det skrivs det inga debattartiklar om. I alla fall behandlas det aldrig som en genusfråga. När kvinnor drabbas av något betraktas det ur ett genusperspektiv, det blir en jämställdhetsfråga och det anses vara synd om kvinnor. När män drabbas är det antingen ointressant eller också betraktas det rent allmänt ur ett mänskligt perspektiv, utan att genusaspekter läggs på saken.

Här kan du läsa en artikel om att var femte svensk värnpliktig känner fara för sitt liv under värnplikten. Det borde vara en genusfråga eftersom de allra flesta värnpliktiga är män – vilket naturligtvis beror på att bara män är skyldiga att göra värnplikt. Men inget nämns i artikeln om att det är ett mansproblem.

Mera stöd till kvinnligt företagande

30 september 2009

Regionalt resurscentrum i Västernorrland anser att det behövs mera stöd till kvinnors företagande. Därför startar de en arena för kvinnligt företagande. Männen får klara sig utan stöd. Läs mer här.

För övrigt, jag vill tacka den utmärkta bloggen Nej till feminism för sina utmärkta bloggposter (idag har jag hittat några av artiklarna där).

Tre miljoner för att motverka våld mot kvinnor…

30 september 2009

… inget för att motverka våld mot män. Så agerar länsstyrelsen i Västerbotten med skattebetalarnas pengar. Läs mer här.

Myten om kvinnors hjärtsjukvård punkteras igen

30 september 2009

Sedan länge vevas myten i media om att kvinnor får sämre hjärtsjukvård än män. Gång på gång har de som bryr sig om fakta kunnat konstatera att det inte stämmer. Nu har det skett igen. Joakim Alfredsson, läkare och forskare i Linköping, har i en avhandling visat att kvinnor får lika god hjärtsjukvård som män. Mer info här (artikel) och här (själva avhandlingen). Som GenusNytt tidigare berättat skrev 15 hjärtläkare, däribland flera professorer, för ett år sedan en debattartikel (här) där de slår fast att denna myt är just en myt.

Här är för övrigt en artikel från Läkemedelsverket, där de skriver att utprovning av nya läkemedel sker lika mycket på kvinnor som på män, och att det är en myt att utprovningen mest skulle göras på män.

När ska verkligheten få genomslag i debatten? För övrigt har även Pelle Billing bloggat om detta (här).

Mannen fick böta men kvinnan slapp

30 september 2009

DN har idag en intressant liten notis (sidan 10 i Stockholms-upplagan). Två poliser stoppade i Göteborg en man och en kvinna som cyklade mot rött ljus. Mannen fick böter, men hans 18-åriga flickvän slapp undan med en uppmaning om att hon nu hade ”möjlighet att bjuda” pojkvännen på middag. Mannen JO-anmälde det hela som ett brott om likhet inför lagen. JO har nu kritiserat poliserna – både mannen och kvinnan borde antingen bötfällts eller sluppit böter.

Detta tar jag upp som ett exempel på hur rättsväsendet ofta behandlar kvinnor mildare än män. Det är kanske någon undermedveten ridderlighet som lever kvar från förr. Jämställt är det i alla fall inte.

Ungdomsstyrelsen osynliggör pojkar

29 september 2009

Ungdomsstyrelsen, en statlig myndighet, ordnar en kurs i ”mäns våld mot kvinnor”. Därmed tar de ställning mot män, och de osynliggör kvinnors våld mot män. Kursen vänder sig till fritidsledare, socialpedagoger och ledare inom frivilligsektorn . Läs mer här. (Tack signaturen Barfota för tipset!)

Ungdomsstyrelsen har en lång tradition av att osynliggöra mäns och pojkars problem. Webbtidningen GenusMagazinet har gjort en studie och kartlagt myndighetens snedvridning i genusfrågan. Bland annat kan man konstatera att av de 19 publikationer som Ungdomsstyrelsen publicerat mellan 1995 och 2009 vänder sig 14 direkt till flickor, 5 är könsneutrala medan 0 (noll) vänder sig direkt till pojkar. Läs granskningen här. Tack Magnus på GenusMagazinet för ditt idoga kvalitetsarbete!

För övrigt, här är min debattartikel om genus och Anna Anka i dagens Expressen.

Jag skriver på Expressens debattsida idag

29 september 2009

Idag har jag en debattartikel i genusfrågan publicerad på Expressens debattsida. ”Tack, fru Anka – nu slipper jag påhopp” blev den rubrik som tidningen satte. Artikeln handlar om hur Anna Anka flyttat gränserna för vad som får sägas i genusfrågan, och mynnar ut i mitt förslag till ny svensk jämställdhetspolitik.

Artikeln finns här.

Män hindras gå statlig båtkurs

28 september 2009

Ungdomsstyrelsen, som är en statlig myndighet, finansierar ett projekt där ungdomar ska utbildas inom området fritidsbåtsverksamhet. Så här beskrivs utbildningen:

Till dig som deltar i projektet gör vi en individuell utbildningsplan. Projektet tillhandahåller stöd och en del utbildning, både individuellt och i grupp. Det kommer att handla om att öka din kompetens inom ämnen som rör båtlivet men framför allt att ge kunskap om ledarskap, jämställdhet och maktstrukturer, konfliktlösning mm. Två helger under våren kommer alla att träffas i Stockholm.

Enda haken är att man måste vara av kvinnligt kön för att få deltaga. En statlig myndighet stänger alltså ute män på grund av deras kön. Pengarna tas från Ungdomsstyrelsens medel för jämställdhetsprojekt. Läs mer här.

För övrigt, här skriver Kajsa Wahlström på Expressens debattsida att ”Verklighetens folk gillar genusdagis”. Jag tillåter mig att tvivla…

Tre gubbar, säger Aftonbladet

27 september 2009

 

Nu har tre avsnitt av teveprogrammet ”Här är ditt liv” visats. Det har varit tre män. Förutsägbart som ett brev på posten kommer nu genusprotesterna. Aftonbladet ropar ut rubriken ”Tre gubbar – på tre program” (här). Journalisten som skrivit artikeln, Sofia Ström, kallar även i artikeltexten de tre inbjudna personerna för ”gubbar”.

”Jag tror jag spyr. Det måste bli slut på gubbväldet, säger en förbannad tittare”, skriver Sofia Ström redan i ingressen.

Sedan måste dock Ström erkänna att nästan hälften av Aftonbladets läsare inte tycker att det är för många män i programmet. En gissning är att det kommer kvinnor framöver. Det kanske inte har passat i tidspusslet att lägga in varannan av vardera könet.

För övrigt undrar jag varför män så ofta kallas gubbar. Hade det varit i sin ordning att kalla tre framstående kvinnor som intervjuats i teve för kärringar? Eller kanske gummor?

Ronneby kommun gynnar kvinnor framför män

26 september 2009

Ronneby kommun genomför en kraftsamling för att bli bättre på företagande fram till 2012. En av åtgärderna är att särskilt satsa på kvinnliga företagare. Läs mer här.

Kommentar: Att utestänga vissa personer på grund av deras kön är definitionen på diskriminering. Det är särskilt allvarligt när det görs av den offentliga sektorn, med skattepengar.

Anna Anka flyttar gränserna och dubblar skalan

26 september 2009

Jag tycker att det mesta av Anna Ankas berömda uttalanden i genusfrågan på senare tid är under all kritik. Naturligtvis har hon sin fulla rätt att tycka vad hon vill, och ge offentlighet åt sina åsikter, men jag håller inte med. Att kvinnor ska hålla sig borta från politiken, att män inte bör diska eller sköta om sina barn, att män ska försörja sin kvinna och alltid bjuda när de går med en kvinna på restaurang, att kvinnan passar bäst för hushållsarbete – det strider helt mot mina egna värderingar och åsikter.

Samtidigt är jag mycket glad åt Anna Ankas inhopp i debatten. Orsaken är att hon har flyttat gränserna för genusdebatten. Rejält.

Tänk dig en skala av tänkbara åsikter som går från det radikalfeministiska, via en balanserad mittposition, till det radikalkonservativa. Hittills har hela debatten utspelat sig på den halva av skalan som finns mellan radikalfeminism och en balanserad mittposition. Eftersom ingen har lagt fram en radikalkonservativ syn på saken, alltså en syn som är lika extrem som radikalfeministernas men av motsatt innebörd, har skalan kommit att uppfattas som om den slutar vid mittpositionen. Därmed har den balanserade mittpositionen kommit att uppfattas som en extrem position, som den andra änden av skalan jämfört med radikalfeminismen. Detta har under många år varit förödande för debattklimatet.

Eftersom en åsikt i mitten har betraktats som extremism har ytterst få vågat stå för en sådan. Jag skulle vilja placera mig själv i den där mittpositionen. Mycket riktigt har jag utmålats som extremist och utsatts för diverse härskartekniker.

Nu har Anna Anka sagt sitt. Det finns plötsligt en radikalkonservativ debattör i genusfrågan. Spektrat av tänkbara åsikter har därmed blivit dubbelt så stort, och mittpositionen har äntligen blivit mittposition! Tack fru Anka för det!

Ny kritisk genusblogg startad!

25 september 2009

GenusNytt ber att få hälsa Genderrorism välkommen till bloggosfären! En helt nystartad, ytterst seriös blogg inrikat på att kritisera den feministiska vinklingen av samhällsdebatten. Grundaren av bloggen skriver bland annat så här i sin programförklaring:

”Jag är en gift, heterosexuell, högutbildad vit man på 30+, som jobbar inom privat sektor. Med andra ord tillhör jag det så kallade ”patriarkatet”. Enligt många innebär det att jag inte har rätt att yttra mig i genusdebatten, vilket är en orättvisa som stör mig enormt. Då jag känner starkt för alla människors lika rättigheter och möjligheter, och därtill har issues med alla former av tvångsmässig politisk korrekthet, kände jag att jag borde ta tag i saken och göra min röst hörd.”

Gör ett besök på Genderrorism! Idag tar bloggen upp ”manligt och kvinnligt företagande – en studie i konsten att vinkla statistik”.