Manligt övertag i högskoleprovet bekämpas

by

 

Män gör bättre ifrån sig än kvinnor i högskoleprovet. Mer än dubbelt så många killar som tjejer får de högsta poängen på provet, 1,9 till 2,0. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.

Det är inte så konstigt, eftersom det sedan länge är känt att män och kvinnor som kollektiv har olika intelligensprofil. Den genomsnittliga intelligensen är densamma, men smartheten är mera spridd hos män. Det betyder att det finns fler manliga genier, men också fler manliga träskallar.

Högskoleverket har sedan länge arbetat på att få bort könsskillnaderna i högskoleprovet.  ”Det ska inte finnas något som missgynnar tjejerna i provet”, säger Högskoleverkets utredare Nils Olsson till Göteborgs-Posten.

Läs mer här och här.

Annonser

22 svar to “Manligt övertag i högskoleprovet bekämpas”

 1. Info Says:

  HÖGSKOLEPROVET MISSGYNNAR

  Jag kan inte hålla reda på hur många gånger det s.k. högskoleprovet ändrats de senaste decennierna eftersom det till sin konstruktion ansetts missgynna kvinnor. Kvinnor och män är visserligen i andra sammanhang en och samma sak, men just i fråga om högskoleprovet sätter man strålkastarljuset på könsskillnader.

  Det är emellertid inte bara kvinnor, som det maktpolitiska instrumentet högskoleprovet missgynnar. Några lösryckta fraser från senare års medierapportering (Google):

  ”DESSUTOM ANSER DE ATT HÖGSKOLEPROVET MISSGYNNAR ARBETARBARN” (Samhällsklasser och skolfrågor i LO-Tidningen och TT)

  ”HÖGSKOLEPROVET MISSGYNNAR INVANDRARE OCH PERSONER MED ANNAT MODERSMÅL ÄN SVENSKA” (SFS)

  ”HÖGSKOLEPROVET DÖMS UT AV FORSKARE. DET MÄTER FÖR MYCKET VERBAL FÖRMÅGA OCH MISSGYNNAR SÖKANDE SOM HAR ANALYTISK TALANG” (DN 2005)

  ”DET NUVARANDE HÖGSKOLEPROVET MISSGYNNAR MÄNNISKOR FRÅN LÄGRE SOCIALGRUPPER” (AB 2000)

  ”HÖGSKOLEPROVET MÅSTE GÖRAS OM. HÖGSKOLEPROVET DÖMS UT AV FORSKARE SOM MENAR ATT PROVET MISSGYNNAR KVINNOR, INVANDRARE OCH ARBETARBARN” (SVT Rapport)

  Osv.

 2. Vansterwiki Says:

  Som med allt annat socialistisk arbete skall du icke vara förmer än andra. Lagom nivå för alla är de sämsta 10 procenten, alla ska med dit.

 3. Lavazza Says:

  Så här skriver Christina Stage, som skriver om högskoleprovet varje år:

  ”Forskare och pedagoger har länge varit medvetna om existensen av skillnaderna mellan män och kvinnor inom utbildningsområdet och det har förekommit intensiv forskning med syfte att förklara och förstå dessa skillnader. Några entydiga svar finns ej men att försöka bortförklara skillnaderna genom att säga att de orsakas av proven kommenterar Cleary (1991) på följande sätt: ”An obvious question to be asked….. is whether the observed differences are the result of defects in the tests. I believe that the pervasiveness of the pattern of gender differences on tests from so many different publishers makes this explanation unacceptable.” (p 74) Alltsedan de första försöksversionerna inför ett blivande högskoleprov började prövas ut har resultatskillnaderna mellan män och kvinnor observerats och analyserats. Varje uppgift utsätts för en minutiös kontroll och en mängd speciella studier har genomförts för att söka klarlägga var och varför skillnaderna uppstår9. Betydligt mer forskning krävs dock på detta område innan alla frågor kan besvaras.
  Det som gäller för deltagarna i högskoleprovet är att de utgör en utvald
  grupp, dvs. det är inte fråga om varken ett slumpmässigt eller representativt urval. Det är provdeltagarna själva som bestämmer att de ska genomföra provet. Ett flertal studier har visat att skillnader i resultat mellan män och kvinnor genomgående ökar till fördel för män när selektiviteten i grupperna är hög (se t.ex. Wilder & Powell, 1988, Cleary, 1991, Willingham & Cole, 1977). Deltagarna i högskoleprovet är inte bara totalt sett en utvald grupp, det tycks även vara så att det är hårdare selektion bland männen än bland kvinnorna (se Stage, 1992a).”

  Personer som har anledning att räkna med att skriva bra på HP är överrepresenterade bland dem som skriver HP och detta gäller i högre grad för männen än för kvinnorna. Svenska skolan är dessutom extremt kvinnoanpassad och mansfientlig, så smarta män får sällan bra betyg, men de är inte dummare än att de kan skriva bra på HP.

 4. Artikel 19 Says:

  Jag kommenterade också Göteborgs-Postens artikel om Högskoleprovet. Ta del av mitt inlägg via nedanstående länk.

  Artikel 19, Genusbakslag på Högskoleprovet:
  http://artikel19.blogspot.com/2009/10/genusbakslag-pa-hogskoleprovet.html

 5. Oscar Says:

  @ Lavazza,

  Mycket välforumlerat och intressanta citat.

  När flickor får bättre betyg än pojkar heter det att de är flitigare. Aldrig att det kan ha att göra med att övervägande kvinnliga lärare premierar tysta och trevliga flickor. När pojkar får bättre resultat på högskoleprovet heter det däremot att det beror på könsdiskriminering.

  Samma sak vad gäller universitetsstudier och karriär. Att kvinnor är överrepresenterade på högskolorna ses som ett utfall av att de är mer studiemotiverade och arbetar hårdare. När män däremot gör bättre ifrån sig i karriären – arbetar längre dagar och klättrar högre – då är det ett utslag av könsdiskriminering.

  Mönstret går igen och igen…

 6. profanum_vulgus Says:

  Man har ju gjort samma sak med skolbetygen med lyckat resultat. När flickorna fick sämre betyg så ändrade man på skolan så att den passade flickor bättre (det var fel på skolan), när flickor nu får bättre betyg så kräver man att pojkarna ska ändra sig för att passa in (det är fel på eleverna). Samma sak kan vi räkna med sker med högskoleprovet om feministerna får hållas, nu är det fel på provet, när de lyckats få ett prov som gynnar tjejerna så kommer det heta att pojkarna får anpassa sig om de vill ha bättre resultat på provet.

 7. Lavazza Says:

  Olsson verkar uttala sig lite grann efter vad journalisten vill ha för vinkel.

  I en annan intervju säger han att matte-delen blivit större för att lärosätena klagat på att studenterna klarar matten på utbildningarna för dåligt, varför man väljer att stämma i bäcken.

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/matematiken-viktigare-i-nya-hogskoleprovet-1.538055

  Och an ger också en rimligare och faktabaserad förklaring till att killar lyckas bättre än i den nu aktuella artikeln:

  ”Kvinnor har i snitt högre betyg än männen och tar sig lättare in på lärosätena med sina betyg. Forskning visar att högskoleprovet ”gynnat” främst män med svensk bakgrund. Det beror på att männen gör proven fler gånger än kvinnorna. De lär sig ”tänket” bakom frågorna. Men det beror också på att fler män med toppbetyg väljer att göra provet.

  – De kvinnor som har bäst betyg går inte upp och skriver provet, de söker på sina betyg. Männen klarar också delproven med matematiska och statistiska komponenter bättre, säger Nils Olsson, projektledare på Högskoleverket för det nya högskoleprovet.”

  Kvinnor, vilka gynnas av skolsystemet, behöver inte göra HP.

  Här kommer han dock med en spekulation, även om den i viss mån är faktabaserad:

  ”Förklaringen är, enligt Nils Olsson, att fler män än kvinnor väljer gymnasieutbildningar som innehåller matematik och teknik. Tjejer som gått samma utbildningar får lika bra resultat på delproven som männen, förklarar Nils Olsson. Varför männen klarar engelskan bättre finns det ingen forskning på. Men de teorier som finns handlar om att pojkarna läser mer facklitteratur på engelska och läser science fiction på engelska.”

 8. Lavazza Says:

  I Stages studie (som jag inte hittar nu, men det var en studie på HSV:s hemsida) finns ett intressant diagram med betyg och HP-resultat för killar och tjejer. Det finns helt extrema resultat för killar som har under 3,0 i gamla systemet, men som ändå skriver över 1,8, och tjejer som har över 4,5, men ändå skriver under 1,6 på HP.

 9. Erik Says:

  Lavazza:

  ”Ett flertal studier har visat att skillnader i resultat mellan män och kvinnor genomgående ökar till fördel för män när selektiviteten i grupperna är hög (se t.ex. Wilder & Powell, 1988, Cleary, 1991, Willingham & Cole, 1977).”

  Genetisk forskning har visat att selektiviteten bland män är historiskt dubbelt så hög som hos kvinnor. Man har alltså skapat dagens ojämställdhet genom att se till endast de ”bästa” männen fick påverka framtiden utan att sätta motsvarande krav på kvinnor. Det absurda idag är att många av dem som kritiserar att män dominerar exempelvis som chefer själva är just den sortens dominerande man med chefsposition.

  Att höra en jämställdhetspolitiker kritisera dagens fördelning är som att lyssna på en bartender som klagar över att det är för mycket sprit i drinkarna som denne själv blandat. Först ser man till att de bästa killarna inte får högsta betyg i skolan genom att införa betygsbedömning av uppförande, sociala faktorer och hur välanpassad du verkar vara utåt.

  Sedan så klagar de över att de bästa killarna får högsta betyg på högskoleprovet där just sociala faktorer saknar betydelse och där de bästa kvinnorna inte skriver alls för de har redan höga betyg. Slutsatsen är obestridlig: Man vill skapa kvinnlig dominans genom att bedöma kompetens inte på arbete utan på rent sociala faktorer.

 10. Erik Says:

  Lavazza:

  Stages slutsats kan för övrigt sammanfattas: Fler killar än tjejer är privat intresserade av de saker som leder till höga poäng. Fler killar än tjejer väljer i skolan de saker som leder till höga poäng. Jämställdhetskrav på högskoleprovet kan sammanfattas: Tjejer skall i högre grad få höga betyg på saker som de varken är intresserade av i skolan eller hemmet.

 11. Mormor Says:

  Om dom tänker underlätta för tjejer på högskoleprovet, varför underlättar dom inte då för killar vad gäller andra betyg?

 12. K Wered Says:

  Från den ideala misogyniens synpunkt finns här inget att beklaga, annat än det i sämsta mening omanliga i att spilla sin tid på sådant här lappri.

 13. Lavazza Says:

  Jag läste någonstans att läkarutbildningarna börjat att bara använda betyg och att de bara använder HP för att skilja mellan sökande med samma betyg. Är inte detta en form av dold könsdiskriminering av män, med hänsyn till att män lyckas bättre på HP?

 14. Erik Says:

  Lavazza:

  Nej nej du förstår ju inte, männen diskrimineras inte för det är ju bara för männen att bli mer som överheten bestämt (mer som kvinnor) för att de skall få likvärdiga betyg i gott uppförande och sociala kontakter. Det är ju männens envishet att inte ändras (bli mer som kvinnor, som vi alla bestämt de skall bli) som är orsaken de inte får högre betyg. Och det är ju denna ”struktur” (önskan att vara sig själva) som är det stora problemet som nu skattepengar skall användas till att utbilda genusexperter som skall åtgärda.

  Dvs manlig identitet är orsaken till dåliga betyg och manlig identitet skall ju som vi alla bestämt bekämpas i i ”antiförtryckets den namnlöra rättviseideologins” namn. Därmed kan det aldrig vara diskriminering att bekämpa den manliga identiteten. Precis som det aldrig kan vara rasism att bekämpa den ”vita” identiteten. Tillsammans har vi alla (eller rättare sagt en liten högutbildad ideologisk elit, de enda tillfrågade) bestämt dessa saker är dåliga och skall avskaffas.

  När vita avskaffar sin identitet och män avskaffar sin , då börjar vi behandla dem som om de vore människor och då jämnar de ut sig. Tills dess är de att betrakta som ohyra även om man såklart varken kan säga eller skriva så i klartext ännu. Och tills dess är också diskriminering inte något oönskat utan tvärtom själva syftet med alla åtgärder.

  Om de inte diskriminerades kunde de ju fortsätta med sin gamla identitet. Hela poängen med en stor del av diskurser och ickeempirisk forskning (vad det nu är förutom tyckande) är att göra detta omöjligt.

 15. Erik Says:

  Mormor:

  ”Om dom tänker underlätta för tjejer på högskoleprovet, varför underlättar dom inte då för killar vad gäller andra betyg?”

  Det gör de inte för att syftet är att killar skall bli diskriminerade och därmed tvingas ge upp sin enligt våra rättrådiga, visa och godhjärtade experter på ”hermenutisk forskning” enormt skadliga identitet. Det enda vi egentligen debatterar nu är hur hög grad av skada vi är beredda att stå ut med utan att ändra kurs. Syftet med sådan skada är ju ur strukturellt perspektiv just att tvinga fram en kursändring och därför så är man beredd att offra precis vad som helst och vem som helst för att inte ändra kurs.

  Dvs utifrån deras synpunkt är det ett chicken race. Om du inte väjer så krockar du men om du väjer förlorar du. Och riskerar man hellre att krocka än väja så finns det bara en sak att göra. Skylla fortsättningen på den andra deltagaren.

 16. maskulinum Says:

  Först och främst mäter högskoleprovet till största delen verbal förmåga. Vilket kön sägs ha bättre verbal förmåga? Det borde vara kvinnorna som har övertaget tycker jag rent spontant. Jag har haft kompisar som varit bevisligen kassa i matte men som har fått väldigt bra resultat på högskoleprovet.

  Kan vara som så att de tjejer som har högst betyg avstår från att göra provet, men då mister de ju sin chans att vara med i den urvalsgruppen till högskolan. Om jag inte missminner mig så var en vanlig fördelning inför antagningen till ett program 60% på betyg och 40 % på högskoleprovet. Om de exempelvis söker läkare eller psykolog så är det ju bättre att vara med i två urvalsgrupper än en då det ger dem större chans i konkurrensen. Alltså borde det ju finnas (kanske rentav större?)incitament även för tjejerna med högst betyg att göra provet. (Sedan kan det vara så som en klasskompis till mig som pluggade till sig 20,0 och kom på sista terminen att hon ville läsa något som bara krävde under 15 i antagningspoäng). Jag får inte ihop detta.

  Men samma person kan ju göra provet flera gånger. Låt säga att det är en person med sämre betyg som bara kan komma in på sin önskade utbildning med högskoleprovet. Då är kanske risken stor att personen ifråga får göra om detta flera gånger, medan en tjej med toppbetyg kanske max behöver göra detta en gång då hon kommer in snabbt på sina redan bra betyg.

 17. Jakob Says:

  Äsh – det är väl bara att låta alla tjejer som gör högskoleprovet få automatiska plus-poäng, medan alla killar som gör provet får automatiska poängavdrag.

  När sedan resultaten manipulerats så att tjejerna får högre poäng än killarna har ”jämställdhet” uppnåts.

  Lätt som en plätt.

  Märkligt att feministerna inte trummat igenom detta tidigare.

 18. Alexander Says:

  Helt utan några kommentarer om jämställdhetsaspekterna vill jag påminna om att intelligens- och kompetensbegrepp faktiskt är subjektiva och konstruerade. Man har mig veterligen valt att fokusera på vad som antas vara studiefrämjande förmåga, dvs att det ska finnas en korrelation mellan höga resultat på högskoleprovet och bra senare studieresultat. Huruvida det ”missgynnar” vissa grupper torde då i sammanhanget vara beroende av om man kan se ett samband mellan att dessa grupper som får sämre resultat på högskoleprovet sedan gör bättre ifrån sig än förväntat i sina studier. Men man kan förstås också hävda att om de inte gör bättre ifrån sig i senare studier så kan även det bero på att de är missgynnade och så vidare. Det hela blir lätt väldigt komplicerat.

 19. frågande Says:

  RE: Alexander

  Det går naturligtvis att få bra på högskoleprovet men ändå komma på kant med sin handledare och få lägre betyg än man förtjänar (om man exempelvis angriper genusteorierna på fel sätt). Eller hur menar du?

 20. vmm Says:

  Jag hörde att eftersom fler män än kvinnor sitter i fängelse så ska man nu skriva om lagarna så att fler kvinnor ska hamna i fängelse. Kan det stämma?

  (skojade bara)

 21. profanum_vulgus Says:

  Det ligger något i det som maskulinum säger.

  Men intagningarna är ju också sådana att det krävs relativt högre betyg än HP-resultat för att komma in på samma utbildning. Detta på grund av betygsinflationen. När jag började plugga (8 i avgångsbetyg från gymnasiet, sedan uppläst till ca 14 och 1.9 på HP) så var intagningen på betyg 18,75 och intagningen på HP 1.6.

  Det finns dessutom en massa saker som påverkar HP-resultat. Om man t.ex. är nervös inför prov så går det sämre, om man är dålig på att hålla igång hjärnan en hel dag så går det sämre osv.

 22. sabina siversson Says:

  Hej mitt namn är Sabina Siversson. Jag gör ett projektarbete om högskolan och undrar om jag kan få använda din bild som finns under rubriken manligt övertag på högskoleprovet. Den hade blivit jätte bra under mitt stycke om undervisning. Om detta går bra så mejla mig på siversson_91@hotmail.com Hoppas jag får använda den. Tack på förhand. Mvh Sabina Siversson.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: