Feministiska myter valsar runt och blir sanningar

by

Något som försvårar arbetet för sann jämställdhet är alla feministiska myter som valsar runt. De citeras i steg efter steg, och det hela slutar i en situation där ”alla” säger att det är på ett visst sätt fast det är helt fel. Och alla hämtar stöd genom att citera någon annan, som i sin tur hämtar stöd genom att citera en tredje. Och så vidare.

Idag har en sådan feministisk myt kommit till Aftonbladet, via FN, via svenska ”frivilligorganisationer”. Det som hänt är att FN riktat skarp kritik mot Sverige, bland annat för att vi sägs tillämpa diskriminering mot kvinnor. FN:s underlag är rapporter som kommit in från svenska ”frivilligorganisationer”. Så här skriver nu Aftonbladet, citerande FN:

”Kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden och heltidsarbetande kvinnor tjänar i snitt 20 procent mindre än män på samma jobb”

Den som är det minsta intresserad av sanningen vet sedan länge att det där har väldigt lite med verkligheten att göra. Kvinnor har i genomsnitt en lön som ligger någonstans i området kring 20 procent lägre än mäns genomsnittliga lön, så långt stämmer det. Men den allra största delen av skillnaden beror på att kvinnor oftare jobbar deltid, väljer en annan typ av jobb (mindre karriärinriktade med lägre lön) och har färre tjänsteår bakom sig. Kvinnor satsar helt enkelt i genomsnitt inte lika mycket på yrkeslivet som män – de gör andra livsprioriteringar (och vinner något annat på det).

För övrigt, när FN citerar svenska ”frivillligorganisationer” som säger att kvinnor lönediskrimineras i Sverige börjar man ju verkligen ana ugglor i mossen. Exakt vilka ”frivilligorganisationer” är det? Kanske ROKS och Feministiskt Initiativ?

Nu är det en tidsfråga innan svenska feminister börjar stödja sig på FN när de talar om hur förtryckta kvinnor är i Sverige…

Läs artikeln i Aftonbladet här. Artiklar finns också i DN, SvD.

Annonser

14 svar to “Feministiska myter valsar runt och blir sanningar”

 1. Info Says:

  JAG ÄR SÅ GLAD ATT JAG ÄR SVENSK

  Jag är så glad, att jag är svensk
  och Sveriges land är fritt.
  Ej oväld må osv.
  Var skapte Gud ett land
  så stjärneklart, så sommarljust
  som Sveriges vida strand.

  Oskyldig barnvisa, ofta sjungen i Sveriges folkskolor under och efter andra världskriget (1940-talet), fr.o.m. 1960-talet allmänt hånad av den uppväxande, krigsomedvetna eliten som ett uttryck för svensk rasism. Numera bannlyst. Text av Paul Nilsson (1866-1951). Tonsatt av Alice Tegnér.

  Ja, jag är verkligen glad över att vara svensk! Och att tillhöra det UTVALDA FOLKET. Nej, jag syftar inte på ett visst gammalt herdefolk i Mellanöstern, som omtalas i en viss, gammal sagobok (mycket ung i förhållande till människoartens historia). Nej, jag syftar på, att världssamfundet just utsett mitt folk, det svenska (som inte finns, enligt sjupartialliansen), till ett av världens Ondaste, Mest Kvinnofientliga och jag vet inte allt. Svårslaget rekord!

  I varje fall om man får tro Sveriges radios i upprymd ton meddelade huvudnyhet idag:

  ”Svenska FN-förbundet [m.fl.] upprepar sin kritik mot att Sverige inte följer flera viktiga FN-konventioner. Det handlar bland annat om att invandare, asylsökande och papperslösa inte får likvärdig tillgång till sjukvård och utbildning. Sverige kritiseras också för att KVINNOR, etniska minoriteter och funktionshindrade diskrimineras och för att hatbrott och sexuellt våld ökar.”

 2. Magnus Says:

  Sorgligt att se men ett ganska klart bevis på FN´s minskade betydelse man kan allt undra om det är preludiet till sönderfall vi hör och ser.

 3. Ulf Andersson Says:

  Är det månne samma FN som anser att
  ”familjesplittring är en triumf för de mänskliga rättigheterna”?
  http://www.dads-r-us.se/2009/02/07/fn-familjesplittring-ar-en-triumf-for-manskliga-rattigheter/

  Uffe från PappaRättsGruppen

 4. barfota Says:

  Beträffande i dagens Aftonblad

  Jag är intresserad av att läsa mera om vilka 15 ”frivilligorganisationer” som rapporten baserar sin kritik på men framförallt på vilket sätt de kommit fram till siffrorna som presenteras i rapporten.

  Vid en hastig överblick av Svenska FN-förbundets hemsida så ser jag en klar och tydlig överrepresentation av kvinnor (19 kvinnor occh 9 män) vilket ger mig anledning att misstänka att rapporten är tillrättalagd ur ett feministiskt perspektiv och därför varje sig är sann eller objektiv. Därför skulle jag gärna vilja veta vilka dessa 15 ”frivilligorganisationer” är och hur hur det ser ut med könsfördelningen i dessa.

  Under länken med rubriken Oberoende källor ger viktig information på Svenska FN-förbundet hemsida läser man att ”Den alternativa informationen måste vara väl underbyggd och statistiskt tillförlitlig.”

  Om nu ”Den alternativa informationen måste vara väl underbyggd och statistiskt tillförlitlig.” då måste man kunna kräva en objektiv rapport som tar in alla samhällsgrupper och kön i sin rapportering?

  Några exempel:
  ”Våld mot kvinnor, bara 5–10 procent av de polisanmälda fallen leder till domstol.” Var finns uppgifter om männens mortsvarighet och vilken anledning finns det till att fallen inte leder till domstol?

  ”Kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden och heltidsarbetande kvinnor tjänar i snitt 20 procent mindre än män på samma jobb.” På vilket vis diskrimineras just kvinnor d.v.s. den grupp som får mer stöd och riktade samhällsinsatser än någon annan grupp. Var finns männen?

  ”Invandrare, asylsökande och papperslösa får inte den sjukvård och utbildning de har rätt till.” Varför just dessa grupper? Sjukvården är lika dålig för alla i Sverige och om ”papperslösa” skall få fri sjukvård varför skall då inte de som har papper och betalar skatt få samma förmåner? Här handlar det om omvänd diskriminering.

  Att Aftonbladet överhuvudtaget publicerar sådan smörja är klandervärt men att FN presenterar sådana här subjektiva utredningar är snudd på brott mot mänskliga rättigheter, åtminstone mot männen om det nu inte är så att männen även ur FN´s perspektiv betraktas som ”djur.”

  Feminism, kvotering och liknande diskrimineringar är fel?
  Gå till namninsamlingen och visa ditt avståndstagande.

 5. Joakim Steneberg Says:

  Minns någon FN:rapporten om att ”den vanligaste dödsorsaken hos unga kvinnor i Europa är att de mördas av en man.” En av de som spred lögnen, (som sedan halvhjärtat dementerades i pyttesmå rubriker), var Maria Pia Boethius. Har kvar en sida från DN.
  En anna sak som ofta sprids av FN är att ”världens kvinnor utför 60% av allt arbete.” Hur de kommit fram tilll deta obevisade skulle man gärna vilkja veta!

 6. Jämställdhetsmyter Says:

  […] DN, SvD och Genusnytt skriver om rapporten från svenska […]

 7. Erik Says:

  Det finns ingen poäng med att kritisera FN och liknande organisationer för att de accepterar sådan information eftersom FN inte har något intresse av sann information från början. Om FN ville använda korrekta data skulle de göra det men FN har slutat betrakta alla människor som lika mycket värda. Det är som med kvinnojourer, de tror på dessa saker för att de VILL och VÄLJER att göra det. De slutade bry sig om fakta för länge sedan eftersom de kunde.

 8. barfora Says:

  @Erik

  Då är det väl ännu större anledning till att kritisera FN.
  För övrigt så har väl aldrig människor betraktas som ”lika mycket värda” i handling, bara i tomma ord tyvärr.

 9. Erik Says:

  Joakim:

  ”En anna sak som ofta sprids av FN är att ”världens kvinnor utför 60% av allt arbete.” Hur de kommit fram tilll deta obevisade skulle man gärna vilkja veta!”

  Det är enkelt, bland annat plockades de länder där män utför mer arbete än kvinnor bort från jämförelsen eftersom FN-anställda ville korrigera att folk tror män arbetar mer (dvs de ansåg att vad folk trodde var viktigare än vad empiri visade). Vidare så räknades arbete på fritiden för egen konsumtion in för kvinnor men inte för män. Typiska kvinnosysslor ansågs vara arbete, typiska manssysslor räknades inte som arbete. Hela rapporten hade från första början syftet att korrigera att folk tyckte män arbetar mer vilket FNs anställda såklart ansåg dåligt för deras arbete.

 10. Erik Says:

  barfora:

  ”Då är det väl ännu större anledning till att kritisera FN.”

  Att kritisera FN finns all anledning att göra, min poäng är att det är lönlöst att göra det utifrån antagandet FN själva bryr sig om fakta och att detta bara är olyckliga misstag.

 11. Ulf Andersson Says:

  @ Erik

  ”Att kritisera FN finns all anledning att göra, min poäng är att det är lönlöst att göra det utifrån antagandet FN själva bryr sig om fakta och att detta bara är olyckliga misstag.”

  NEJ, Erik, det är inte alls lönlöst att kritisera FN.
  Det fick de erfara efter sitt uttalande om att
  ”familjesplittring är en triumf för mänskliga rättigheter”:
  1. http://www.dads-r-us.se/2009/02/09/fn-i-blasvader/
  2. http://www.dads-r-us.se/2009/02/10/familjernas-varldskongress-tar-till-orda-mot-fn/
  3. http://www.dads-r-us.se/2009/02/12/svaret-fran-fn/
  4. http://www.dads-r-us.se/2009/02/13/support-fran-kanada-gallande-svaret-fran-fn/

  Jag vill även understryka att PappaRättsGruppen
  var den enda pappagruppen i Sverige som
  tog upp frågan.

  Uffe från PappaRättsGruppen

 12. Erik Says:

  Uffe:

  Jag förstår, det har blivit en liten miss gällande vad jag menade med fitt första inlägg. Låt mig förtydliga. FN bör enligt mig inte kritiseras som en organisation som pga misstag har fel fakta, FN bör kritiseras som en politisk propagandastation för diktaturer som inte hade för avsikt att lyssna på fakta från första början.

  Det är toppen att papparättssgrupper kritiserar de familjefientliga och människofientliga uttalandena. Det jag påpekade var det meningslösa i att förvänta sig FN skall basera någonting på fakta, sanning eller liknande. FN baserar vad än de säger på de intressegrupper som bestämmer.

  Att FN aktivt promotar andra former än kärnfamiljen (i vita kulturen, har du annan hudfärg så får du vara hur traditionell du vill) trodde jag alla visste redan. FN är ju bara en av alla de organisationer som omformats att passa den kulturella marxismen vars främsta budskap är hyllandet av allt dåligt och ständiga attacker på vad som funkar bäst ”i den svages namn”

 13. Anton Says:

  Det är på tiden att vi inser att våra folkrörelser i många fall passerat bäst före datum.
  Förr var det organisationer där vanligt folk var aktiva. Idag ser vi gång på gång hur olika organisationer blir kidnappade av proffstyckare som gör sitt tyckande till organisationens eller blir plundrade av sina förtroendevalda. I bästa fall finns det gräsrötter i organisationerna, men dessas roll är främst att bidra till finansieringen som kan ske genom insamlingar, medlemsbidrag från stat och kommun och medlemsavgifter. Att det fuskas kan vi bland annat se i härvorna kring de politiska ungdomsförbunden, rödakorsetförskingringen och cancerfondsförskingringen.
  Det är på tiden att vi slutar att ge folkrörelserna statsbidrag. Det minsta man kan begära i ett land med vår levnadsstandard är att organisationen själva står för sina egna kostnader. Detta kan man naturligtvis invända mot genom att säga att det hjälper ju behövande. Men det är kommunernas uppgift att hjälpa behövande och samhället behöver inte skicka pengar runt i föreningar för att andra skall göra det kommunen är skyldig att göra.

 14. Artikel 19 Says:

  Adolf Hitler torde vara feministernas främsta inspirationskälla.

  Adolf Hitler:

  ”Det är lättare att tro på en lögn man har hört tusen gånger än att tro på fakta som ingen tidigare hört.”

  ”Folkets stora massa faller lättare offer för en stor lögn än för en liten.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: