Två lesbiska mammor bättre än pappa och mamma, säger forskare

by

Det är inget nytt. Sedan länge hör vi då och då radikala feminister hävda att män inte behövs. Nu är det dags igen, denna gång med forskningsstöd. En brittisk forskare har kommit fram till att barn mår bättre av att ha två mammor (lesbiska föräldrar) än av att ha en mamma och en pappa (på traditionellt manér).

”Lesbiska är bättre föräldrar än en man och en kvinna”, säger Stephen Scott, forskningschef för statsunderstödda National Academy for Parenting Practitioners i Storbritannien. Enligt honom blir barn som växer upp med två mammor mer ambitiösa och söker sig oftare till traditionellt manliga högstatusyrken, som till exempel läkare eller advokat. De växer också upp med en stark känsla för social rättvisa. Enligt Stephen Scott.

Det vore intressant att ta del av hur forskningen har gått till. Det har ju visat sig att forskning som utmynnar i någon slags feministisk slutsats påfallande ofta är vinklad och ovetenskapligt utförd. En annan sak jag funderar på är varför barn till lesbiska föräldrar blir mera framgångsrika i livet, om det nu är så. Kanske för att de haft det så kämpigt som barn att de ger sig attan på att ”lyckas” i livet? Vad tror du? Skriv gärna kommentar!

Läs mer här. Tipstack till Nej till feminism.

Annonser

22 svar to “Två lesbiska mammor bättre än pappa och mamma, säger forskare”

 1. Info Says:

  LYCKLIG STADSDEL

  I Hammarby sjöstad är det tydligen många exceptionellt lyckliga barn under uppväxt just nu. Självsäkra, intelligenta och överlägsna, självskrivna för alla till buds stående högstatusyrken:

  ”BABYBOOM FÖR LESBISKA PAR I HAMMARBY SJÖSTAD

  Att få barn genom insemination i Sverige kan ta lång tid, därför vänder sig många till Danmark. Här i Hammarby Sjöstad har vi en hel del lesbiska par som fått barn genom insemination och som träffas regelbundet på sångstunder i sjöstan. Man kan säga att regnbågsfamiljerna nu går igenom en babyboom.

  På öppna förskolan Solbacken i Hammarby sjöstad i Stockholm sitter mammor och barn i ring. Det är sångstund för regnbågsfamiljer. Men barnen är under ett år gamla så det är mammorna som klappar händer och sjunger. De flesta har fått barn genom insemination, och av dem SvD pratar med har bara en mamma inseminerats i Sverige.” (Källa: hammarbySjöstad.info.)

  Alltså exempel på Goda Familjer utan könsförrädare, vilka i motsats till heterofamiljer INTE ska förintas och dekonstrueras enligt Gudrun Schyman, Tiina Rosenberg osv. Hammarby sjöstads stadsdelspolitiker myser.

 2. Access Says:

  Jag tycker i o f s inte att det är konstigt. Homosexuella föräldrar jobbar generellt sett ganska hårt på att fostra sina barn till att ta för sig, inte fastna i könsroller, bryta normer och liknande. Inget konstigt med det, inget fel med det.
  Men jag skulle gärna vilja vet hur barn till bögföräldrar står sig i jämförelse. Varför saknas den jämförelsen? För att det är kvinnofritt föräldraskap?

 3. Lars Says:

  Att det går bra för Lesbiskas barn beror mycket på att de enligt feminismen lever i den högsta samlevnadsformen.Ensamstående mödrar lever i den näst högsta sen kommer kärnfamiljen.

  Naturligtvis får dessa barn till Lesbiska all uppmuntran och hjälp som kan tänkas och det går något bättre för dem även pojkar kan få en del uppmuntran eftersom de lever i ett så fint sammanhang.

 4. Info Says:

  EXPLODERANDE REGNBÅGSFAMILJELYCKA

  18 februari 1999

  ”LESBISKA FÖRÄLDRAR BÄTTRE ÄN HETEROSEXUIELLA

  Lesbiska par är bättre föräldrar än heterosexuella par. Det är i en jämförelse mellan lesbiska och heterosexuella par med barn som forskaren Gill Dunne kommit fram till sitt resultat. Undersökningen på Cambrige University i England visar att den traditionella kärnfamiljen hade mycket att lära från lesbiska familjer.

  Hos lesbiska familjer finns en tendens från både den biologiska mamman och medmamman att bättre kunna planera sitt moderskap med sin försörjning. Undersökningen visar också att det finns en mer balanserad livshållning hos enkönade par än hos tvåkönade par.

  – Vi har en situation där det i många familjer är fadern som tar hand om försörjningen medans modern tar allt ansvar för hushållet, säger Gill Dunne.

  – Vi upptäckte att lesbiska par delade upp sin tid så pass bra så de stod för halva försörjningen var. Det gav dem större möjlighet att tillbringa mer tid med barnen än vad heterosexuella par kan. Det är något som föräldrar kan lära sig ifrån!

  De flesta av de 43 par som var med i undersökningen hade unga barn, betalt arbete och var oftast högutbildade.

  Mikael Björk Blomqvist” (Källa: RFSL.se)

 5. Jocke Says:

  Om inte jag minns fel så finns det forskning, eller i alla fall studier, som pekar på att barn som mobbats kommer längre här i livet och att de utvecklar större empati.

  Betyder det att vi ska börja uppmuntra mobbing?

  Med andra ord, resultatet av forskningen kan lika gärna bero på ett hävdelsebehov och inte alls vara något positivt egentligen. Så i min värld säger denna undersökning ingenting.

 6. Lars Says:

  Jocke

  Det kan omöjligt gå bra för de som mobbas i någon större utsträckning eftersom de lättare blir deprimerade och olyckliga i livet.

  Att det går bättre för flickor än pojkar beror på att de får ett mycket mer positivt bemötande av lärare/personal.

  Med störst sannolikhet så är lärare och dagispersonal extra positivt inställda till Lesbiskas barn och stöttar dem med större engagemang.

 7. Joakim Steneberg Says:

  Män behövs ibland, ibland inte. ”När det passar”, som nu med Birgitta Ohlssons m.fl:s aktion för obligatoriskt delad föräldraförsäkring.
  Annars är både mans- och papparollen delvis nedmonterad. Manligt är patriarkalt, negativt.
  Vad som händer när bara kvinnor börjar dominerar bland äldre barn visar väl sig i dagens alltmer feminiserade skolmiljö?

 8. Lasse Says:

  Den feministiska hjärntvätten fortsätter med oföminskad styrka. En lögn som upprepas tillräcklig ofta, uppfattas till slut som en sanning.

  ”I Amerika regerar presidenten, men journalisterna har makten”

  /Oscar Wilde

  Vad ska man säga kollegor och vänner. Nu förklarar jag krig mot alla feminister.

  Den begåvade kämpen forcerar sin vilja på fienden, men tillåter inte att fienden forcera
  sin vilja på honom.

  /Sun Tzu

 9. Jocke Says:

  Lars

  Jag har läst att mobbade personer utvecklar större empati och inlevelseförmåga, samtidigt så går de personer generellt oftare längre här i livet eftersom de har ett hävdelsebehov. Förvånansvärt många artister, skådespelare och andra framträdande personer har varit mobbade i barndomen.

  Men samtidigt så lider de även av depressioner och känslor av att inte duga. Så det är ett tveeggat svärd. Och det är just detta jag menar.

  /Jocke

 10. Lavazza Says:

  En lesbisk bloggare är tveksam till det vetenskapliga i påståendet:

  ”I looked at the National Academy for Parenting Practitioners’ press release about the Demos report on character, and followed it to the Demos report (PDF). Much of the report was based on a new statistical analysis of the Millenium Cohort Study (MCS). The only reference to lesbian or gay parents in the report? This footnote:

  In the case of same-sex partnerships, the MCS only contains eight same-sex partnerships at wave 2. This is not enough to estimate any reliable statistical information on the effects of being brought-up by two parents of the same sex on child behaviour (if any).”

 11. Kung Fy Says:

  Selekterad sperma??

 12. Mormor Says:

  Vad har ni för kommentarer till detta:
  http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article6142361.ab

  Tycker det är ren idioti… Män, utrotningshotade – chansen är ju sååå stor att alla kvinnor blir lesbiska.

 13. Peter Says:

  Hela påståendet att lesbiska par är bättre föräldrar är ren politisk kampanj. Hur många har man jämfört och med vad?

 14. Info Says:

  BILDKOMMENTAR

  Av morfologin m.m. att döma illustreras detta blogginlägg INTE av två lesbiska mammor/kvinnor. Utan av två i högsta grad heterosexuella, betalda modeller Jämför med t.ex. denna mera autentiska bild:

 15. Urban Says:

  Ska bli intressant att se hur forskarna i framtiden ställer sig till hur barn mår med två män som föräldrar när bögar börjat skaffa barn via surrogatmödraskap. Personligen så tycker jag att fler män borde tänka i de banorna för att skapa en förändring.

 16. Joakim Steneberg Says:

  Allting är relativt. Utom inom feminismen. Där är allt självklart. VSB

 17. Erik Says:

  Hade det överhuvudtaget varit tillåtet att presentera det omvända resultatet?

 18. Grodan Boll Says:

  ”…betalt arbete och var oftast högutbildade.”

  Tror fan att det går bra för barnen då.
  Tag 43 lesbiska småbarnsföräldrar som båda är fattiga och outbildade och se hur det går då.

 19. es Says:

  Vad ni inte fattar män, är att vi måste upp till kamp för reproduktiva rättigheter åt män!

  Jag vill poängtera att det är väldigt väldigt nödvändigt, att vi börjar kampen nu!

 20. Marcus Says:

  Kvinnor som blir lesbiska föräldrar blir det ofta genom insemination. Inseminering kostar mycket pengar, alltså så är det ofta rika och högutbildade som skaffar barn den vägen. När du inseminerar så kan du även välja sperma, vilket gör att majoriteten väljer sperma av en vit, lång, kraftig, vacker och framförallt smart man. Dessa gener förs vidare till barnet, vilket gör att 50 % av arvsmassan i alla fall är av alfa-hane klass.

  Så lesbiska rika högutbildade föräldrar får ungar med bättre anpassad arvsmassa för att klara sig i dagens samhälle. Slutsatsen borde inte vara att lesbiska par är bättre föräldrar, utan att rika högutbildade par med bra arvsmassa är bättre för barnet.

  Och i riktig Hitleranda borde man från den slutsatsen inte bara hindra heterosexuella par från att blir föräldrar, utan snarare så borde man förbjuda alla dumma, fattiga från att bli föräldrar. Inte för att de är dåliga föräldrar, utan för att de är födda med lägre IQ.

 21. Hanna Says:

  Marcus – När du inseminerar så kan du inte alls alltid välja sperma. Och det enda man ibland kan ha önskemål om är utseende (vilket inte alltid kan uppfyllas). På den mest populära kliniken Stork Klinik i Danmark tex är mycket riktigt de allra flesta donatorer vita eftersom de är danska män som donerar, men smarta, vackra, långa, kraftiga.. ? var har du fått detta ifrån??? den största urgallringen av donatorer sker endast på medicinsk grund för att minimera risken att sprida sjukdomar som HIV etc. Dessa prover görs även på modern för att minska smittospridning. Det är alltså inte tal om smarthet eller IQ på något sätt.
  Jag motsätter mig dessutom starkt din definition av en ”alfa-hane” (oavsett hur sarkastisk du än må vara) i samband med ord som ”vit”, ”vacker”, ”lång” etc. Och särskilt att du kan tro att jag som kvinna ens skulle vilja tänka i sådana rasistiska och Hitleristiska banor!

  Däremot tror jag, som flera varit inne på, att barn till föräldrar som länge och noggrant övervägt att skaffa barn har bättre förutsättningar för att få en bra uppväxt och därmed kunna odla sina bästa egenskaper. Till skillnad från barn som kanske ”råkat” bli till, kanske under oförberedda förutsättningar eller intresse. Detta oavsett föräldrarnas kön.

  Och jag vill tillägga att jag inte tror att barn till homosexuella föräldrar blir mer mobbade än andra barn. Och även om de skulle bli det så är det inte en anledning att avråda homosexuella från att skaffa barn.
  Barn mobbas, de hittar anledningar att mobba varandra för. Vi skulle väl tex inte avråda ett kristet par att skaffa barn om vi misstänkte att kristna barn blev mobbade i större utsträckning än icke kristna?
  Det är samhällets inställningar vi måste ändra på, vilket vi människor gör och alltid har gjort, och vi är en del av den processen nu.

  Föräldrar som skaffar barn av kärleksfulla, ansvarstagande, hängivna anledningar blir de bästa föräldrarna. Oavsett kön och gener.
  Det tror i alla fall jag!

  Hanna with Love!

 22. Marcus Says:

  Hanna, jag håller med dig i det sista du skriver och du har rätt att jag inte hade så bra koll, då de flesta Svenskar inseminerar sig i Danmark. Jag utgick från USA, för det var det jag hade läst om och där kan man välja efter kriterierna jag nämnde och det gör man dessutom. Vit var väl också lite fel av mig att skriva, då jag kan tänka mig (bara spekulation) att man är narcissistik och väljer sin egen hudfärg eller någon som matchar bra.

  Däremot så tror jag att det flesta som faktiskt får välja, väljer en spermiehane som har hög IQ, är vacker (subjektivt) och är medellång/lång. Jag har svårt att se varför kvinnor skulle känna empati gentemot männen, klart att man väljer den med bästa förutsättningar. Det är spermier de skall välja, inte föräldrarlösa barn. Jag hade valt elitistiskt om jag hade kunna/velat inseminera, och det tror jag de flesta gör. Och väljer du någon med hög IQ ökar chanserna mångfalt för barnet att lyckas (läs The Bell Curve bl.a.)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: