Archive for december, 2009

Maud Olofsson spelar ut kvinnokortet

30 december 2009

 

Centerledaren Maud Olofsson spelar ut kvinnorkortet – hon anser sig särskilt hårt granskad på grund av att hon är kvinna (här).

Det har man hört förr. Det är ett bekvämt sätt att slå tillbaka mot sina kritiker om man är kvinna (män får stå ut med hård kritik utan att ha något att skylla på). Ett kvinnligt privilegium.

Men Maud får kritik för sitt utspel (här). Här får hon hälften kritik, hälften medhåll.

Genus-Hitler och genusväldets undergång

29 december 2009

Hej alla! Nu har jag kommit tillbaka från en resa till Kina. Det var intressant. Även ur ett genusperspektiv. Guiden (en lokal kines) berättade att pensionsåldern i Kina är så låg som 50 år. För kvinnor, alltså. För män är den 55 år.

Man kan undra varför karlar ska tvingas jobba fem år längre bara för att de har ett visst kön. Det kan inte bero på att män lever längre, för de lever kortare precis som i Sverige.  Jämställt är det i alla fall inte. Mansförtrycket gör sig påmint runt hela vårt klot.

Tävlingen som jag utlyste ber jag att få återkomma till. Har just kommit hem och inte gått igenom eposten än.

Jag kan rekommendera ett väldigt roligt YouTube-klipp som Tanja Bergkvist har gjort – här. Det heter ”Genusväldets undergång”. Måste ses!

Tävling för illustratörer och Photoshop-artister

17 december 2009

 

Härmed utlyser GenusNytt en tävling. Bakgrunden är denna. Det blir allt vanligare med tjejkurser, tjejdagar, tjejkvällar och liknande i näringslivet, organisationslivet och den offentliga förvaltningen. Aktiekväll – bara för tjejer. Tjejkväll på det kommunala badhuset. Fiskekurs för tjejer. Tjejkväll på Bauhaus. Och så vidare. GenusNytt har skrivit om det många gånger.

Det här får mig att tänka på rasåtskillnadspolitiken i Sydafrika och de amerikanska sydstaterna, där man ofta kunde se bänkar, affärer och annat märkta med skylten ”whites only” eller motsvarande. Se bilden ovan.

Som ett led i opinionsbildningen mot mansförtryck vore det bra att ha bilder på företeelser i vårt moderna svenska samhälle märkta med ”Bara för tjejer”. Eller ”Enbart kvinnor”, eller ”Girls only”, eller ”Inga män”. Eller något liknande. Skylten kan sitta på en parkbänk, en buss, ett badhus, en skola, en affär eller vad som  helst där den blir snygg och ser naturlig ut.

Gör en sådan bild på valfritt sätt och skicka in till mig på par@atomer.se. Jag lovar att visa alla bra bilder på bloggen och kora en segrare. Välj att ange ditt namn eller ha signatur. Eftersom jag jobbar ideellt har jag tyvärr inga prispengar att dela ut. Men att dra ett strå till stacken i kampen för männens jämställdhet kanske är belöning nog!

Jag har skrivit på Newsmill om rosa leksaker

16 december 2009

Jag har skrivit en debattartikel på Newsmill om genusrabaldret kring rosa leksaker. Bland annat redogör jag för tre olika forskare som oberoende av varandra har kommit fram till att redan mycket små barn uppvisar medfödda skillnader mellan pojkar och flickor. Detta resulterar i intresse för olika typer av leksaker. Debattartikeln finns här.

Anklagades för våldtäkt – var oskyldig

16 december 2009

 

Idag har den allsvenska fotbollsspelare som i november anklagades för våldtäkt på en ung kvinna frikänts i domstol. Åtalet ogillades, som det heter. Orsak: Det är inte styrkt att han begått våldtäkt. Alltså är han oskyldig. Alla är oskyldiga tills de blivit dömda.

Tidigare har män i Sverige kunnat dömas för våldtäkt utan bevis. Det har räckt med att kvinnan sagt sig vara våldtagen. Många svenska män sitter sannolikt oskyldigt dömda på svenska fängelser. Bland annat justitiekansler Göran Lambertz har uppmärksammat detta problem (se exempelvis den av honom beställda rapporten Oskyldigt dömd).

Nu är det förhoppningsvis slut med detta svarta hål i svenska mäns rättesäkerhet. I den aktuella domen hänvisar tingsrätten till två fall i högsta domstolen ganska nyligen som belyst bevisprövningen. Kort sagt har högsta domstolen sagt att lägre domstolar inte får döma utan bevis – inte en om åtalet gäller våldtäkt. Vilket egentligen borde vara självklart, men i det klimat av manshat som råder i Sverige har det varit långtifrån självklart.

Läs mer här: AB Ex DN SvD

Debattartikel om kvinnors våld mot män

16 december 2009

 

Magnus X har skrivit en utmärkt debattartikel om kvinnors våld mot män i Upsala Nya Tidning. Magnus är redaktör för webbtidningen GenusMagazinet. Debattartikeln finns här – rekommenderas!

Tyvärr kan man konstatera att redaktionen på tidningen har gjort ett bildval som underminerar hela Magnus budskap. Bilden, vald av Upsala Nya Tidning, visar en slagen kvinna. När artikeln handlar om kvinnor som slår män. Det är ett subtilt sätt att osynliggöra kvinnors våld mot män och motarbeta skribentens budskap, tycker jag.

Hur många fler piskrapp ska en MAN ha?

15 december 2009

 

Idag har en intressant nyhet från Saudiarabien publicerats (bland annat på Nyhetskanalen).

75-årig dam dömd till 40 piskrapp

En 75-årig kvinna har dömts till 40 piskrapp i Saudiarabien för brott mot de mycket stränga könsåtskillnadslagarna, som förbjuder människor av olika kön att träffas om de inte är släkt. Samtidigt med henne dömdes två män till 40 respektive 60 piskrapp. Människorättsgruppen Amnesty International försöker nu hindra verkställandet av straffet.

Det här är av flera skäl intressant ur ett genusperspektiv.

Först och främst misstänker jag att piskstraff drabbar män betydligt oftare än kvinnor, men då uppmärksammas det inte i västerländska medier. Muslimska länder har dessutom ofta hårdare straff för män än för kvinnor för samma brott.

Sedan har vi rubriken där man använder ordet ”dam” för att få det hela att framstå som värre. En man hade förmodligen inte kallats ”herre” även om han varit 100 år gammal.

För det tredje kan man konstatera att rubriken helt fokuserar på kvinnan, trots att två män dömts till samma respektive ett hårdare straff.  Man kan fråga sig hur många män en kvinna är värd, samt om Amnesty också kommer att försöka vädja för de två männen. Man kan också fråga  sig hur många fler piskrapp en man måste få än en kvinna för att han ska bli intressant i media.

Kanske 7.000 piskrapp? Det är precis vad två män dömdes till med anledning av en homosexuell relation (här). Också i Saudiarabien. Det var 7.000 rapp var. Lite mer än 40. Mycket riktigt kom dessa män med i media i Sverige. Så det är kanske där gränsen går? 40 rapp räcker för en kvinna, 7.000 rapp krävs för att en man ska bli intressant?

Tack för tipset, Victor och Lars! Jag tar gärna emot tips på par@atomer.se

Hur olyckliga är kvinnor i muslimska länder?

14 december 2009

Jag vet att Inductivist och Pelle Billing redan har bloggat om det här, men tycker det är så viktigt att jag vill ha det liggande även på GenusNytt.

En mätning av upplevd lycka hos män och kvinnor i de muslimska länderna har genomförts av World Values Survey. Resultatet framgår av ovanstående tabell. Den kan sammanfattas som att kvinnor och män är lika lyckliga.

Jag vill verkligen inte förringa de inskränkningar i medborgerliga rättigheter som gäller för kvinnor i en del muslimska länder. Det är naturligtvis horribelt att inte tillåta kvinnor köra bil, gå i skolan och liknande. Samtidigt stämmer resultaten i undersökningen till eftertanke. Om kvinnor är grovt förtryckta i de muslimska länderna, varför är de lika lyckliga som män?

Måhända finns en del av förklaringen i kulturella skillnader. Kanske kompenserar sig kvinnorna för bristande rättigheter på ett visst plan med andra fördelar/privilegier som vi i västerlandet inte känner till? Det är bara en idé till tänkbar förklaring.

För övrigt vill jag göra en kommentar till om jämställdhet i muslimska länder. Vi får ofta höra i svenska medier om bristande rättigheter för kvinnor. Men det nämns sällan eller aldrig att det är männen i de muslimska länderna som oftast eller nästan alltid sitter i fängelse för opposition, blir torterade och tvingas ut i krig med grannländer. I många fall har också rättssystemet i dessa länder hårdare straff för män än kvinnor för samma brott.

Kort sagt: Världen är inte alltid så enkel som man först kan tro.

Idag finns en intressant krönika  av Jenny Nordberg i Svenska Dagbladet (här). Hon har varit i Afghanistan och bland annat pratat med en lokal genusrådgivare vid namn Carol. Jag finner avslutningen på krönikan intressant. På Jenny Nordbergs fråga om det blivit bättre för kvinnor de senaste åtta åren, efter att kvinnofrågan hamnat i fokus, svara Carol:

”Inte nämnvärt. Det här är fortfarande ett miserabelt ställe. Men det är ett ganska miserabelt ställe att vara man på också”.

EU:s talman vill kvotera kvinnor

14 december 2009

Idag publicerar DN en intervju med talmannen i Europaparlamentet Jerzy Buzek. Där säger han sig vara positiv till att kvotera in kvinnor till EU:s politiska poster. ”För tio år sedan var jag främmande inför tanken, men nu  har jag ändrat mig”, säger han. Artikeln finns inte på internet.

Det är tråkigt att Jerzy Buzek vill ta till en anti-jämställd åtgärd som kvotering. Det innebär ju att man frångår principen om att kompetens ska styra. Kvotering av kvinnor till viktiga poster innebär också diskriminering av män.

Men jag kan ju inte påstå att jag är förvånad.

Pelle Billing startar mansnätverk

14 december 2009

Genusdebattören Pelle Billing startar idag ett nätverk för dem som är intresserade av mansfrågor. Man går med i nätverket genom att gå med i dess grupp på Facebook. Läs mera i Billings blogginlägg om saken här. Jag har gått med!

Måste man fråga alla kvinnor om våld?

13 december 2009

”Man måste fråga kvinnor om våld”, skriver Gun Heimer, professor, överläkare och föreståndare för Nationellt centrum för kvinnofrid, i Upsala Nya Tidning (här). Hon menar att sjukvården måste fråga kvinnor de kommer i kontakt med om de är utsatta för relationsvåld.

”Genom att ställa konkreta frågor om våld kan vårdpersonalen bidra till att bryta våldsspiralen. Såväl svensk som internationell forskning visar att majoriteten av alla kvinnor är positiva till att få frågor om våld, och om alla får samma fråga blir det också mindre laddat.”, skriver Heimer. Hon nämner inte kvinnors våld mot män. Enligt Brottsförebyggande rådet är män ungefär lika utsatta som kvinnor för relationsvåld.

”FN har tydligt slagit fast att det är varje stats skyldighet att skydda kvinnor och att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor genom lagstiftning, utbildning och forskning”, skriver Heimer också. Är det inte staters skyldighet att även skydda män mot våld? De flesta våldsbrott drabbar män, inte kvinnor. Gör det inget om en man blir utsatt för våld?

Det är glädjande att det finns många kritiska kommentarer till Gun Heimers debattartikel. En av dem lyder så här:

”Kränkande: Jag skulle uppleva en oerhörd förnedring om sjukvårdspersonalen ifrågasatte mitt förhållande! Varför pratas det inte öppet om kvinnors våld mot män?? Detta är säkert minst lika vanligt men så fruktansvärt skamligt pga den förutfattade meningen att det bara är vi kvinnor som är offer.”

Tack för tipset, Erik! Jag tar gärna emot tips på par@atomer.se

I ett tidigare blogginlägg berättade jag att Akademiska Sjukhuset i Uppsala har gett personalen direktiv att fråga alla kvinnliga patienter – oavsett vad de söker vård för – om de blir slagna i hemmet. Det har väckt starka reaktioner.

Bara kvinnor – den ultimata jämställdheten – del 2

12 december 2009

Jag bloggade tidigare idag om att ordföranden i moderata ungdomsförbundet vill bekämpa det faktum att (som han anser) kvinnor är ”underordnade den vite, heterosexuella mannen”.

Mera om moderaterna ur ett genusperspektiv: När provval nyligen arrangerades inom partiet i Stockholms stad kom kvinnor på fem av de sex främsta platserna. Och i provvalet till Stockholms län blev det fyra kvinnor på de fem främsta platserna – och då var ende mannen landets statsminister! Tänk vilken slump!

Skämt åsido: Som jag skrev nyligen på bloggen: Den uttalade eller outtalade kvoteringen verkar inte göra halt vid 50 procent kvinnor. Det verkar ibland som om enbart kvinnor betraktas som den ultimata jämställdheten.

En moderat som inte verkar köpa partiets anammande av feministiska värderingar är kommunalrådet på Lidingö, Paul Lindquist. Han har bloggat kritiskt om provvalet här. Tack Paul!

Här bloggade jag nyligen om ett provval i folkpartiet, där resultatet blev ungefär detsamma som för moderaterna. Nästan bara kvinnor.

För övrigt, här kan du läsa om ett företagarpris som enbart delas ut till kvinnor.