Genuscertifiering liknar Sovjet säger professor

by

 

Bertil Holmlund, professor och prefekt vid den nationalekonomiska institutionen på Uppsala Universitet, går idag till skarpt angrepp mot den genuscertifiering som pågår vid universitetet. Det sker i en debattartikel i Upsala Nya Tidning (här).

Holmlund beskriver projektet så här:

Det bör finnas kurslitteratur som ”analyserar aktuellt ämne ur genusperspektiv”. När kurslitteratur som saknar genusperspektiv används bör den ”problematiseras ur genusperspektiv”. Åtgärder bör vidtas för att ”identifiera brister med avseende på genusmedvetenhet” och ”höja genusmedvetenheten”.

Han kritiserar genuscertifieringen bland annat så här:

Ambitionen verkar vara att genusperspektivet ska genomsyra all verksamhet vid universitetet, inklusive forskningen. Byt ut ordet genus mot klass och pröva hur det låter med krav på att kurslitteraturen bör ha klassperspektiv och att undervisningen bör präglas av klassmedvetenhet. Ett sådant förslag skulle väcka ett ramaskri.

Bertil Holmlund tycker att det är absurt att ge genus en så central ställning på ett universitet. Han skriver:

Det går inte att komma ifrån att denna sorts upphöjande av genus till överordnad norm leder tankarna till den roll som marxism-leninismen spelade i Sovjetunionen och dess lydstater.

Bertil Holmlund har helt rätt. Stort tack Bertil för ditt mod! Det faktum att så ytterligt få vågar komma med denna typ av kritik visar vilken skräck som finns för att stöta sig med statsfeminismen. Även Pelle Billing bloggar om detta (här).

22 svar to “Genuscertifiering liknar Sovjet säger professor”

 1. Joakim Steneberg Says:

  Verkligen en liten vetenskaplig ljusglimt i decembermörkret! Men politikerna då, riksdagen? När skall vi ta tag i dom och hur? Med alla genus(feminist)lagar och regler, och hela debatten?
  Och hur blir det med Lucia i år? Skall det kvoteras in en man, queer eller homo? Eller en Lucia med feministstuk?

 2. barfota Says:

  Kanon, så varför inte maila honom och tacka.

  Bertil Holmlund
  Bertil.Holmlund@nek.uu.se

 3. Lasse Says:

  Han har fått mitt tack 😉

  Nu blev man ju lite gladare det är lätt att bli bitter av dem här genusgalenskaoerna.

 4. Musse Pig Says:

  Jag har också skrivit och tackat.

 5. Lasse Says:

  Off-Topic igen hoppas du har överssende Pär 😉

  Här kommer lite mailväxling med SKL med anledninge av deras vinklade broschyr material. Tog med även handläggarens mailadress, utifall någon vill försöka påverka dem i rätt riktning.

  Hej
  Uppmärksammade er broshyr idag angående jämställdhet. Till min stora förvånig var innehållet i den inte alls jämställt utan belyste bara kvinnors problem.

  Hur kan Ni överhuvudtaget gå ut med denna och förespräka jämställdhet ?

  *****************************************************
  Hej Lars,

  Tack för dit mail.

  Vad roligt att du också är intresserad av jämställdhet. Jag håller med dig om att det är viktigt att belysa att också män förlorar på ojämställdhet. Ett jämställdhetsperspektiv på verksamheten går ut på att man som brukare/kund/patient ska bli likvärdigt bemött utifrån ens individuella förutsättningar och inte utifrån vilket kön man har. Så är det inte alltid idag och det förlorar såväl kvinnor och män, pojkar och flickor på.

  Tråkigt att du inte tycker att det framgår i broschyren att också män och pojkar förlorar på ojämställdhet – själv tycker jag att vi är tydliga med att skriva ”kvinnor och män, flickor och pojkar”. Några av de satsningar som vi fördelat medel till riktar sig till och med direkt till pojkar, till exempel jämställdhetsintegrering av kallelsesystemen inom Folktandvården (Stockholms läns landsting) där både äldre (tonåringar) och småpojkar (3-4årsåledern) uteblir från besöken i större utsträckning än flickor. Det är ju knappast 3-åringarna själva som bestämmer att de inte vill gå till tandläkaren vilket till exempel kan bero på att det i vårt samhälle anses viktigare för flickor att ha ett fint leende än för pojkar – vilket i detta fall får konsekvenser för pojkars tandhälsa. Återigen ett exempel på att jämställdhet handlar om win-win för både kvinnor och män.
  Med vänlig hälsning/Best regards
  Bengt Nilsson
  Informatör / Information Officer
  **********************************************************
  Bengt

  Tycker du inte själv att broshyren är vinklad ?

  Den är defintivt ej könsneutral !

  Här kommer tips på en bra blogg som arbetar för äkta jämställdhet.

  https://genusnytt.wordpress.com/

  ************************************************************
  Hej igen Lars,

  Återigen så tror jag att vi har skilda uppfattningar beträffande broschyren men jag uppskattar att du tagit dig tid att läsa den.

  Trevlig kväll,

  Bengt Nilsson,

  SKL
  ************************************************************

  Maildressen:

  Bengt.Nilsson@skl.se

 6. Joakim Steneberg Says:

  Det är en sak jag saknar i Bertil Holmlunds artikel. Att han inte skriver rent ut att ”genusperspektiv” mm. betyder feministisk tolkning av kvinnligt kön, ”kvinnoperpektiv” eller dylikt.
  Det finns säkert diverse anledningar, som ”akademiska” till att han utelämnar begreppet feminism eller kvinnoperspektivet. Liksom att feminism knappast nämns i flera andra sammanhang, som t.ex hos myndigheter. Begreppet svävar ändå som en helig ande över landet…
  Eller så är det alltför pinsamt att föra ”feminismen” på tal…antingen du är för eller emot feminismen.

 7. John Says:

  Lasse:
  Vilket svar du fick om att flickors tandstatus
  skulle vara viktigare för deras leeenden…
  Snacka om hemsnickrad teori!

 8. Lasse Says:

  Två själar samma tanke John 😉

  Som vanligt när det gäller ”statsfeminismen” och ”genushysterin” består deras slutsatser oftast av hemsnickrade teorier utan någon som helst verklighetsförankring. Man kan riktigt se hur dem sitter där på fikarasterna och lägger fram ena teorin efter den andra och till slut när dem indoktrinerat varandra tillräckligt.

  Har teorin plötsligt blivit en sanning!

  Ej orkat bemöta denne trevlige Bengt om detta. Om det är någon annan som kan få honom på andra tankar med verklighet och fakta får Ni gärna försöka. Gäller att ”lobba” med alla medel tillgängliga.

 9. Pyret Says:

  Joakim:
  Det finns faktiskt genusperspektiv som inte är feministiska, man behöver bara leta efter dem. Den litet större frågan kanske då blir huruvida ordet skall bekämpas eller återerövras.

 10. Joakim Steneberg Says:

  Pyret, jag har varit involverad i 30 år i de här frågorna, dessutom jobbat i kvinnosamhället, skrivit och haft kontakt med forskare, politiker, journalister och ”vanliga feminister”. Minns inte när ”genus” slog igenom helt, 10-15 år sedan? Jag fick iaf ett gratisex av tidningen ”Genus”, från Nationella sekretariatet….(osv) såg vad det handlade om, (har kollat mer då och då) pratade med dem i telefon…Osv.
  Om du Pyret, kan hitta en enda artikel där manligt genus behandlas positivt eller kvinnligt granskas kritiskt eller båda neutralt tillsammans? Då är jag jätteintresserad att få veta var!
  Du behöver väl inte ens leta kanske?

 11. AV Says:

  Självklart skall vi ha litteratur ur ett genusperspektiv på alla utbildningar. Jag tänker speciellt på gubbiga och dammiga ämnen som fysik, kemi och matematik, som behöver lite kvinnlig fägring.

  I ellära skall anod och katod få ett tydligt könsperspektiv (minus är såklart manligt). Riktig HBT-vinkel blir det när vi byter mellan uppladdning och urladdning då polerna byter laddning.

  Jämviktslära i kemin heter numera jämställdslära och redox-reaktioner bör problematiseras ur ett genusperspektiv. Hur kan vi tillåta att de manliga negativa jonerna TAR elektroner från de stackars dubbelarbetande kvinnliga jonerna. Här måste vi REDUCERA deras negativa inverkan. Dock är det jämställt då det alltid finns lika många laddningar av varje sort. Joner behöver inte kvoteras.

  Att vissa kvinnor har sin helt egen matematik är väl känt, men har ingen plats på matematiska institutioner. Bara en massa manligt insnöade variabler, integraler och bevis. När skall de räkna på värdet av en LV blus och hur mycket viktigare den är för hushållet än ett nytt avgasrör. Och att den efter bara sex månader är ute och blivit ”inget att ta på”. Detta skall dock aldrig problematiseras mot den negativa manliga matematiken med onödiga elektronikprylar.

  Givetvis är detta något vi för in redan på gymnasienivå.

 12. Joakim Steneberg Says:

  Fniss och frust AV! (Lärde mig lite också.) Om genusfeminismen i ”Våra svenska feminismer.”
  ”Genusfeminism (Genitalis observantus)
  Inkvoterad på universiteten genom den obskyra s.k. ”genusvetenskapen” med dess krav på ”könsmaktsordning och reda”. Men detta är bara början! Feministiska 5: te-kolonnare på andra institutioner försöker nu finna feministbevis och skapa genusordning ända ner på mikroskopsnivåer inom t.ex. molekylärbiologi, DNA-forskning samt atomfysikområdet.”

 13. Uppsala-remissen: genusvälde på frammarsch! « Tanja Bergkvists Blog Says:

  […] Pär Ström och Pelle Billing har bloggat om detta (1, 2).                                               […]

 14. Pyret Says:

  Joakim:

  Nja, tidningen genus har väl aldrig varit någon större hit.
  Min första tanke var ”Female violence and masculine scripts, Gender and Violence in the Nordic Countries” TemaNord 2002:545. Den har både sina ljusa och mörka sidor, men är väl över lag tillräckligt neutral.
  Ska vi ta ett något större perspektiv så kallades föregångaren till Genus-magazinet för genusperspektiv. Peter Gills våldsforskning märks ofta med termen genusperspektiv på samma sätt som Warren Farrell inte bara säger sig ha ett genusperspektiv utan emellanåt även kallar sig feminist.

  Vad jag försöker komma åt är egentligen inte att forskning med ett genusperspektiv skulle vara särskilt bra, ofta är den inte det. Däremot har ordet genusperspektiv en betydelse som skall vara könsneutral, att vi ser saker ur ett perspektiv där kön kan, men inte behöver, påverka.
  Om vi låter det talas för mycket nyspråk, och vem som helst får lägga in nya betydelser i ord, som när genusperspektiv blir likvärdigt med kvinnokamp, då förlorar vi möjligheten att prata ordentligt om vad vi menar.
  Därför menar jag att det kan vara en idé att hålla isär genusperspektiv och feminism, bara för att inte förlora makten över ordet.
  (Gee, det där lät högtravande på slutet…)

 15. Uppsala-remissen: genusvälde på frammarsch! « Tanja Bergkvists Blog Says:

  […] Pär Ström och Pelle Billing har bloggat om UNT-artikeln (1 ,2). PS! Glöm inte att FRA kopplar in kablarna idag […]

 16. Hemligt dokument om genuscertifiering läckt « GenusNytt Says:

  […] bloggade häromdagen här om genuscertifieringen av Uppsala Universitet. Tanja Bergkvist har bloggat om den […]

 17. Joakim Steneberg Says:

  Pyret.
  Visst spelar kön och genus roll. Men vi har redan förlorat makten över orden! ”Feminism, jämställdhet, genus, delad vårdnad, kön”. (Helt upp och nervända, a la 1984) Ja även ordet ”kvinna” (och ”man” men i mindre mån) i media är numera ett politiskt laddat begrepp. Är ni/vi medvetna om det?
  Warren Farell har väl inte gått och kallat sig feminist igen? (Han sägs ha varit det i början. Även jag var försiktigt positiv, men det var mycket länge sedan.)

 18. Pyret Says:

  Efter att Farrel officiellt avsade sig feminismen har han väl gjort ett par utalanden i stil med ”egentligen är jag väl feminist, jag bara undviker titeln efterssom det finns så många andra som kallar sig för feminister som jag inte vill bli sammankopplad med”. Så du har nog rätt i att han inte direkt har kallat sig det sedan, bara betonat sin kluvna inställning till termen.

  Å ena sidan kan jag hålla med dig om orden, men det är sådant som kan svänga snabbt. Gayrörelsen har lyckats med en hel del nydaningar/återtagningar av ord, på gott och ont. På samma sätt behövdes det nästan bara en dokumentär av Evin Rubar för att många skulle överge ordet feminism för genusord, efterssom ordet feminist plötsligt blivit litet för radikalt.
  Ett annat exempel på när orden snabbt får nya värden är väl just nu genuscertifieringen som istället blev genusmärkning efter litet kritik.
  Så jag tycker inte vi skall ge upp ordens innebörd så lätt.

 19. Erik Says:

  Pyret:

  ”Det finns faktiskt genusperspektiv som inte är feministiska, man behöver bara leta efter dem.”

  Du verkar tro att genus handlar om kön. Genusperspektiv är en synonym för maktperspektiv och utgår från den feministiska teorin den stora skillnaden mellan män och kvinnor är att män har den mesta makten.

  ”Den litet större frågan kanske då blir huruvida ordet skall bekämpas eller återerövras.”

  Det finns inget att återerövra, genus handlar om makt, har alltid handlat om makt och kommer med största sannolikhet alltid att handla om makt. Sålunda skulle du behöva ha ett perspektiv att kvinnor har makt och män inte har makt för att ens kunna använda ordet. Vem tror du accepterar det perspektivet? Anledningen den här bloggen kallas genusnytt är inte att den gör könsanalyser, anledningen den här bloggen kallas genusnytt är att den bevakar genusfolk som gör maktanalyser.

  ”Peter Gills våldsforskning märks ofta med termen genusperspektiv på samma sätt som Warren Farrell inte bara säger sig ha ett genusperspektiv utan emellanåt även kallar sig feminist.”

  Warren Farrell gör just makt(genus)analyser, han vet mycket väl att ordet genus handlar om makt, han blev MYCKET impopulär bland feminister när han omdefinierade makt att handla om makt att styra egna livet och inte bara pengar och prylar.

  ”Däremot har ordet genusperspektiv en betydelse som skall vara könsneutral, att vi ser saker ur ett perspektiv där kön kan, men inte behöver, påverka.”

  Du har missat vad genus står för. Genus är den moderna motsvarigheten till klass, det handlar om makt och har ingen egentlig koppling till kön annat än att feminister anser män har makt. De kunde lika gärna genusnalysera kaniner och hundar utifrån att den som hade makt var manligt genus och den som hade mindre makt var kvinnligt.

  Observera också att genusanalys kan enbart göras FÖRST när man bestämt vem som har fördel och nackdel för analysen måste göras så den ger intrycket kvinnan har nackdel. Ta exempelvis tronföljden, om Vickans man får bli Kung medan en kronprins kvinna inte får bli drottning skulle det betyda män är mer värda. Om Vickans man inte får bli kung medan en kungs kvinna skulle få bli drottning skulle det också visa män var mer värda än kvinnor

  Det är alltså inte en könsanalys, den är inte könsbunden. Det är maktens fördelning som styr en genusanalys.

 20. Pyret Says:

  Oj vilken halmdocka…

  Jag har aldrig sagt att genus inte handlar om makt, och det finns inga hinder för att analysera makt ur ett neutralt perspektiv.

  Vidare är väl denna blogg ett ganska lysande exempel på att det finns folk som accepterar ett perspektiv om att kvinnor har makter som män inte har.

 21. Roliga filmklipp Says:

  Tjusig blogg! bloggat länge?
  intresserad av ett länkbyte med vår blogg?

 22. ”Fittuniversitet” räddar inte vår välfärd ! « Varjager’s Weblog Says:

  […] 13/3-10: ”Genusforskarna” organiserar sig. (De är många nu) 13/3-10: Genuscertifiering liknar Sovjet säger Uppsala-professor 13/3-10:  Genuscertifieringen vid […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: