Skola stärker självförtroende – för tjejer

by

Helsingborgs Dagblad rapporterar att elever i åttan på Vikenskolan har möjlighet att gå på möten för att stärka sitt självförtroende. Det är DISA-metoden som tillämpas, Din Inre Styrka Aktiveras. Satsningen är dock bara för elever av kvinnligt kön.

”Samtalen går ut på att stärka tjejernas självförtroende, bryta negativa tankar och hitta verktyg att lösa olika situationer”, säger fritidsledare Gunilla E Winterqvist. Bland annat får tjejerna föra dagböcker över hur de mår och sedan dela med sig med resten av gruppen hur de upplevt de gångna dagarna.

Man undrar varför satsningen görs selektiv för det ena könet. Hur har man tänkt då? Positivt är i alla fall att Winterqvist kan tänka sig att det ”i framtiden” blir liknande satsningar även för pojkar.

Tack för tipset, John Apse!

Annonser

20 svar to “Skola stärker självförtroende – för tjejer”

 1. Lövet Says:

  Hur jämo-anmäler man? Hur ser Vikenskolans resultat ut vad gäller andel manliga/kvinnliga elever som uppnåt målen resp är behöriga till gymnasiet ut? Om skillnaden där är som övriga riket så torde detta vara nog för att motivera att satsningen strider mot läroplanens jämställdhetssträvanden.

 2. Olof Says:

  Lövet:
  Man måste ha blivit personligen drabbad av orättvisan för att kunna anmäla, så det är bara pojkarna på skolan som kan göra det i det här fallet.

 3. Lövet Says:

  Så praktiskt, men Jämo kan väl göra som i den gamla ”barnmorskelönen”, välja ut en symbolisk kille att processa för…
  …vänta nu, jag känner att något är fel med den idén, den känns av någon anledning inte så trolig…
  …undrar varför?

  Hursomhelst så hittade jag inte de ovan efterfrågade uppgifterna direkt.
  På Skolverkets statistiksida kunde man dock se att Helsingborgs meritvärden ser ut som följer:

  Tjejer 223,0 – Killar 197,4, dvs helt jämställt enligt nu rådande politiska definition, där alla manliga underlägen ses som fördelar!

 4. Peter Says:

  Observera att det förmodligen finns öronmärkta pengar för dessa satsningar.
  Pär, du som har kontakter i regeringen iaf inom IT, kan inte du starta en aktion mot nya direktiv?

  Många av satsningarna är gravt ojämlika pga vad man får pengar för.

 5. Bellinghausen Says:

  Vad jag undrar är hur pass motiverat det är att satsa så mycket pengar på att stärka endast flickors psyke? Hur ligger det egentligen till? För om tjejer verkligen mår sämre, är det då inte rimligt att man riktar resurser direkt till dem? Depressioner bland kvinnor är så vitt jag har förstått det dubbelt så vanligt som hos män, och detta beror till stor del på hur flickor behandlas i klassrummen. Enligt psykologen Martin E. P. Seligman beror detta på att pojkar genom sin stökighet etc får sina misslyckande förklarade genom externa faktorer eller att de helt enkelt inte försökt ordentligt. Detta samtidigt som tjejer får höra att anledningen till deras tillkortakommande härrör från dem själva. Kvinnor utvecklar därför tidigt ett pessimistiskt tänkesätt, vilket gör kvinnor mer benägna till depression.

  Jag tycker det viktigaste är att resurserna riktas dit de gör mest nytta. Om de gör det, så ser jag inget fel i att flickorna får mer hjälp. Men som vanligt i det hetsfeministiska Sverige så betvivlar jag starkt att det ligger till så. Pojkars liksom mäns problem värderas lägre än flickors resp. kvinnors.

 6. Lasse Says:

  @Bellinghausen

  ”Depressioner bland kvinnor är så vitt jag har förstått det dubbelt så vanligt som hos män”

  Nyfiken på vad du hittat denna statistik.

 7. John Says:

  @Lasse

  Vad jag vet är att dubbelt så många och lite till av
  männen tar livet av sig jämfört med kvinnor.

  Men det kan ju vara så att kvinnor trots det har en
  större andel av psykisk ohälsa.

 8. Lasse Says:

  Tack John, visste det redan 😉

  Just därför det skulle vara intressant att få tillgång till ovanstående påstådda uppgifter, eftersom antalet självmord borde stå i paritet till psykisk ohälsa.

 9. Stefan W Says:

  Detta är inget helt unikt, ett liknande tilltag gjordes på mina barns skola. Tema timmar endast för tjejer där de skulle prata om självkänsla, mobbning, samarbete med mera.
  För pojkarna finns ingen aktivitet alls inplanerad.

  Detta tog jag upp med min grabbs lärarinna, och hon förklarade det med att det fanns vissa problem med mobbning, och i synnerhet allvarlig sådan bland flickorna.
  ”Killarna är bra mycket bättre på sånt… de ryker ihop och slåss en stund, sen är de lika goa kompisar igen” förklarade hon den ensidiga satsningen med.

  Den här förklaringen kan jag köpa, skolan som mina barn går på är härligt befriad från det mesta som innebär politisk korrekthet, så jag tror inte det här grundar sig på något ”feministiskt präglat” beslut.

 10. Bellinghausen Says:

  Lasse:
  Detta står att läsa i en bok som heter ”learned optimism”, som Martin E. P. Seligman har skrivit. Han är en forskare som har ängnat sin karriär åt den sk. positiva psykologin, och han anser att pessimism och som följd depression drabbar kvinnor oftare pga hur dom behandlas i skolan. Måste dock tillföra att denna statistik gäller för USA och att den nog också är något föråldrad. Dock vet jag inte om dessa siffror beror på kvinnors större benägenhet att söka vård för sina problem, eller helt enkelt att symptomen är mer tydliga och observerbara för kvinnor.

 11. Pyret Says:

  Låt efterfrågan styra! Om mötena är öppna för alla, så kommer de med ett behov (och förmåga) att dyka upp. Skulle det sedan vara fler tjejjer eller killar så är det ju ett rent resultat av behovet.

  Det stämmer för övrigt att det finns undersökningar som visar att depressioner är dubbelt så vanliga bland kvinnor:
  http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=5795
  (ca en skärmbild ner)

 12. Lasse Says:

  Tack för ditt svar BellingHausen

  Personligen tror jag det inte är någon större skillnad på pojkar/flickors psykiska ohälsa. Min egen teori om just självmordsfrekvensen beor på att pojkar ej söker hjälp i lika stor utsträckning som flickor. Bl.a. för att det finns en stor skillnad på hjälpinsatserna mellan könen. Det är ett enormt fokus på tjejer/kvinnor. Pojkar/män är nästan som det bortglömda folket.

  Här krävs det insats för att kunna jämställa hjälpen, den skall vara helt könsneutral.

 13. Lasse Says:

  @Pyret

  Du som verkar gått igenom denna 2 år gamla undersökning ordentligt.

  Är den baserad på kvinnor och män som sökt hjälp ?

  ”Sammanfattningsvis kan vi känna oss rimligt övertygade om att den syndromdiagnos som benämns egentlig depression verkligen är vanligare hos kvinnor än hos män”

  Vad innebär ”rimligt övertygande” ?

 14. Trocadero Says:

  @Bellinghausen,

  Du tror inte att den forskningen kan ha förbisett det faktum att män, enligt gamla stereotypiska och sociala roller, förväntas vara starkare och inte visa någon depression, emedan det är mer socialt acceptabelt för kvinnor att göra detta? Kvinnor är ju ”så sköra, så känsliga.”

  Lite roligt hur sexismen finns kvar oavsett vad man gör. 😉

 15. Bellinghausen Says:

  Problemet ligger nog mest i att man helt enkelt inte ser de problem som mannen har, men som kvinnan i högre grad är besparad. Jag snackar om generell ensamhet, men också pressen att ta sexuella initiativ. Detta är något som i vårt samhället nästan är helt utlämnat till mannen att göra. Saknar man den förmåga, och dessutom generellt sätt har dåliga sociala färdighet, samt att man heller inte kommunicerar sina problem till yttervärden, är det givet att självmordsrisken ökar. Faktum att män utgör två tredjedelar av alla självmordsoffer borde göra stöd till pojkar minst lika prioriterat i skolan, som det till kvinnor. Varför blir män mer ensamma än kvinnor, och hur är detta kopplat till barndomen och skolan? Detta anser borde vara en prioritet att ta reda på innan man öronmärker pengar för att lösa flickors problem.

 16. Lövet Says:

  Ja vi som vet hur undersökningars slusatser tweakas för att säkra framtida anslag gissar att rimligt övertygade motsvarar en statistiskt beräknat sannolikhetsintervall om >0.40 ungefär.

  Genusgate med andra ord…

 17. Bobby Says:

  Det som anges i länkad läkartidning är att diagnosverktyget för depression är mer inriktat på kvinnor, eftersom det per definition inte försöker fånga något annat än just symptomen som visat sig vara vanligare hos kvinnor. Diagnoserna missar inget ”dolt” eftersom den inte letar efter det och inte utger sig för att göra det. I artikeln är tyvärr attityden att det således inte kan vara något fel gentemot män. Det är en typisk tankevurpa som gjorts, där minnet eller viljan hos skribenten inte räckt till för att knyta ihop säcken i slutet av resonemanget – Utifall det finns en annan grupp av symptom, vanliga för män, så är den alltså inte ens med i diagnosverktyget. Diskrimineringen kan med andra ord vara mycket stor. Depression borde, sett till utfallen kallas Kvinnlig Depression, medan Manlig Depression inte ens finns listat.

  I försöket att förfäkta mäns oförmåga, otillåtenhet, olycka, eller inopportunitet i att artikulera sin nedstämdhet har det utgått från 1700 patienter, dvs, personer som redan är artikulerat deprimerade. Det är positivt att se att män inte har någon inneboende oförmåga för artikulering, eftersom de i den situationen var lika bra. För tendensen att börja artikulera angavs dock ingen relevant studie. Det är anmärkningsvärt att man inte nämner detta i artikeln, utan låtsas som om man behandlad ämnet och avfärdar invändningen.

 18. Pyret Says:

  @Lasse

  Det är en litteraturstudie, så den har utgått från en lång rad andra studier som den så att säga har sammanfattat för att sedan dra ytterligare slutsatser av det totala materialet. Några av studierna är baserade folk i vården, några på de som sökt hjälp, och ytterligare några där man har undersökt någerlunda jämnfördelade populationer utan koppling till depressioner för att hitta fallens fördelning utanför vården. Ser man till resultaten i ursprungsstudierna är det en rimlig slutsats som de har dragit, även om det ska nämnas att proportionerna i en av de största undersökningarna (populationsbaserad) är att kvinnor löper en 1,7 gånger så stor risk att bli deprimerade, inte dubbelt.

  Vad sedan ”rimligt övertygade” betyder kan alltid diskuteras. Det är en klart lägre nivå än den juridiska ”utom allt rimligt tvivel” (när den sköts som den skall). En sådan formulering med ordentliga referenser i ryggen brukar dock räcka för att man ska börja tillämpa slutsatsen på fältet, utan att den därför på något vis hindrar att folk forskar vidare. Jag tycker deras resonerande är hållbart när man ser till vilka studier de baserat sig på, även om Bobbys argument angående de 1700 patienterna har sin poäng. Den är dock inte den enda studien som tar upp problemet, men nog en av de sämre.

  Mest fokus tycker jag dock ska läggas på början av samma mening: ”den syndromdiagnos som benämns egentlig depression”.
  För vad undersökningen verkligen visar är att depression och nedstämdhet kan se väldigt olika ut, och att den skiljer sig markant mellan könen. Just därför finns det smmanhang där könen kan reagera olika, coh behöva olika sorters hjälp. Men alla ska få hjälp.

  Ps. Jag är INTE medicinare. Om än intresserad av ämnet.

 19. Lasse Says:

  Tack Pyret

  Ditt och Bobbys svar uppfyllde syftet med mitt tidigare inlägg.

  eller med andra ord:

  Det finns inga egentliga sanningar i studien, utan den skall mer ses som ett diskussions ämne. Själv är jag vansinnigt trött på alla vinklade studier, enkäter med ledande frågor osv. och att media/skribenter hänvisar till dem som en sanning. ”Att så är det” vilket självklart ger en felaktig och skev bild av verkligheten.

 20. Flickor förtrycks INTE i skolan! « GenusNytt Says:

  […] Här kan du läsa om en skola i Helsingborg som driver ett projekt för att stärka elevernas självförtroende – fast pojkar får inte delta. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: