Archive for januari, 2010

Min föreläsning om mansförtryck på nätet

31 januari 2010

Jag har en dröm!

Det var flera som bad mig filma den föreläsning om jämställdhet och mansförtryck som jag nyligen höll inför Svenska Kyrkan. Jag hade inte möjlighet att göra det. Däremot har jag en ljudinspelning från en nästan identisk föreläsning som jag höll på Malmö Högskola för en tid sedan:

”Jag säger till er idag, mina vänner, att även om vi kan förvänta oss motgångar idag och imorgon, har jag ändå en dröm. Den drömmen är djupt förankrad i det svenska folkhemmets dröm…”

Du kan höra eller ladda ned hela min föreläsning ”Jag har en dröm” här, den är i mp3-format. Tipsa gärna andra.

För övrigt, idag skriver jämställdhetsdebattören Maria Ludvigsson en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida där hon sågar moderaternas omfamnande av feminismen. Hon skriver bland annat:

”På Brännpunkt (SvD 29/1) skriver Hillevi Engström och Per Schlingmann att det är Moderaternas ambition att alla ska ha rätt att bemötas som individer. Det är lovvärt men fullständigt oförenligt med en strukturanalys där kvinnor ses som en homogen grupp med särskilda intressen och behov av särlagstiftning. Moderaternas nya politik är densamma som hos helt vanliga, helt omoderna, marxister, där Strukturen förändras genom att en annan struktur tar över. Schlingmanns nya linje utmanar såväl synen på äganderätt och marknadsekonomi som på förhållandet mellan individ och kollektiv.”

Det är skarpt formulerat och glädjande. Tyvärr visar det sig mot slutet av Ludvigssons artikel att även hon förespråkar feminism. Dock en mindre kollektiv sådan än moderaternas feminism.

Synd att inte Maria Ludvigsson är vidsint nog att förespråka ett arbete för att eliminera båda könens svårigheter och underlägen. Alltså humanism istället för feminism.

Kvinnliga skogsägare på krigsstigen

30 januari 2010

Finns det en organisation särskilt för kvinnliga skogsägare? Naturligtvis! Den heter Spillkråkorna.

Organisationen startades efter att den statliga myndigheten Skogsvårdsstyrelsen ordnade en kurs om skogsfrågor särskilt för kvinnor (varför gjorde de det?). En av initiativtagarna, Gunilla Törnquist-Hedström, berättar om bakgrunden till att Spillkråkorna bildades: ”Vi kände att vi var en udda grupp, vi syntes inte, skogsägare såg inte ut som vi”.

Den nybildade föreningen gjorde ett utskick till skogsföretag och frågade hur jämställdhetsarbetet såg ut. Ingen svarade, vilket gjorde spillkråkorna mycket upprörda.

”Då gjorde vi en drive och såg till att vara aktieägare så vi fick komma in på bolagsstämmorna”, berättar Annakarin Bergström, en annan av kvinnorna bakom Spillkråkorna. ”Vi begärde ordet och frågade var vi som kvinnliga skogsägare och aktieägare fanns”, berättar hon.

Spillkråkorna vill visa på betydelsen av kvinnligt skogsägande. Idag är nämligen bara 38 procent av skogsägarna kvinnor. Det fattas alltså tolv procentenheter. Allvarligt.

Läs mer här.

Kommentar: Vad är det för särskilt med könet på en skogsägare? Det viktiga är väl att skogsbruket drivs på ett effektivt och miljövänligt sätt. Varför göra genusfråga av en sak som inte har det minsta med genus att göra?

Jag undrar hur Spillkråkorna finansieras. Det framgår inte på Skogsstyrelsens webbplats. Någon som vet?

För övrigt, idag passar DN:s ledarskribent Annika Ström Melin på att göra en feministisk vinkling av EU-politiken. ”Nu ska den enda kvinnan i EU-ledningen tydligen sättas på plats”, skriver hon. Bakgrund? EU:s nya utrikesminister Catherine Ashton har fått en hel del kritik. Kvinnor får ju inte kritiseras.

Svenska folket har väntat på detta!

29 januari 2010

Ordföranden i kristdemokraternas ungdomsförbund, Clarlie Weimers, har skrivit en debattartikel på Brännpunkt idag. Och det är det vettigaste som har sagts i genusfrågan från politiskt håll på väldigt, väldigt länge. Några av hans viktiga poänger:

– Erkänn att det finns kvinnligt och manligt
– Låt individen göra sina fria val avseende till exempel yrke
– Inga genuspoliser ska styra folks liv
– Bryt feminismens problemformuleringsmonopol
– Jämställdhet är inte 50/50-fördelning överallt, jämställdhet är lika rättigheter
– Nej till kvotering

Tänk att man ska behöva vänta i flera decennier på att en politiker säger något så vettigt i genusfrågan. Ifall kristdemokraterna följer Charlie Weimers råd och gör denna politik till kristdemokratisk politik i valrörelsen lär vi få se ett radikalt lyft för kristdemokraterna. Kommer lyftet att kallas Hägglundseffekten eller Weimerseffekten?

M – glöm inte mansdiskrimineringen

29 januari 2010

Idag publicerar moderaternas partisekreterare Per Schlingmann och partiets jämstsälldhetspolitiska talesperson Hillevi Engström en debattartikel på SvD Brännpunkt. Tyvärr är artikeln mycket o-jämställd. Den tar enbart upp problem och (verkliga eller inbillade) jämställdhetsunderlägen för kvinnor. Männens problem och underlägen lyser helt med sin frånvaro.

Några exempel på detta: ”…många tjejer och kvinnor inte enbart bedöms utifrån den individ de är”. ”Det helt avgörande är att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden”. ”Kvinnor måste också ges lika stor frihet att välja och välja bort arbetsgivare som män har”.

Det är tragiskt att även moderaterna har fastnat i det feministiska träsket. Att kvinnor totalt sett skulle utgöra en underordnad grupp är en grov feministisk myt.

Schlingmann och Engström, varför nämner ni inte mansfrågorna? Några exempel:

– Det finns en lag om kvinnofrid men ingen lag om mansfrid
– Män är betydligt mer utsatta för våldbrott än kvinnor men hela samhällsdebatten handlar om våld mot kvinnor
– När ett sambopar får barn har kvinnan vetorätt mot delad vårdnad (hon kan neka mannen delad vårdnad)
– Även vid delad vårdnad krävs kvinnans godkännande för att pappan ska få halva barnbidraget
– 95 procent av all enskild vårdnad tilldöms mammor på grund av matriarkala värderingar
– Det lönar sig för kvinnor att utan grund beskylla oskyldiga män för övergrepp för att vinna en vårdnadstvist
– Kvinnor har rätt att bli kroppsvisiterade av en kvinnlig polis men män har inte motsvarande rättighet
– Män förhindras på grund av sitt kön att ta del av diverse samhällssatsningar och bidrag
– Män har ca fyra års kortare genomsnittlig livstid
– Män är mycket mer drabbade av arbetsplatsolyckor och självmord än kvinnor

Detta är bara en del exempel, stora och små, på orättvisor mot män idag. Män är den enda grupp som är diskriminerad enligt svensk lag. Mot den bakgrunden är det uselt att två ledande moderater skriver en debattartikel om jämställdhet som bara tar upp (verkliga eller inbillade) problem för kvinnor.

För övrigt, här skriver Charlie Weimers, ordförande i Kristdemokratiska ungdomsförbundet, en mycket intressant artikel på Brännpunkt. Han vill att Kristdemokraterna ska utmana det feministiska problemformuleringsmonopolet och låta en individuell människosyn ersätta genusglasögonen (som han uttrycker det). En nyckelmening i Weimers artikel är denna: ”En borgerlig jämställdhetspolitik accepterar att det finns kvinnligt och manligt, men fokuserar på varje människas rätt att göra sina egna livsval”. Man kan konstatera att avståndet till moderaternas feministiska analys är oerhört stort.

Nobelpristagare om mansförtrycket

28 januari 2010

Jag skriver då och då på denna blogg att det är obegripligt att den manliga halvan av befolkningen finner sig i det könsförtryck de utsätts för. Kanske beror det på den successiva tillvänjningen – männen har under så lång tid varit så utsatta för mansförakt att de finner detta naturligt. Nedanstående citat från nobelpristageren i litteratur Doris Lessing är ett tecken på att så kan vara fallet:

”Jag blir alltmer chockad över den tanklösa nedvärdering av män som i så hög utsträckning blivit en del av vår kultur att vi nästan inte uppfattar den längre. […] De dummaste, mest obildade och hemskaste kvinnor kan göra ned de hjärtligaste, vänligaste och mest intelligenta män utan att någon invänder. Männen verkar vara så nedtryckta att de inte försvarar sig.”

Det sa Doris Lessing redan 2001 – för nio år sedan. Och det har knappast blivit bättre sedan dess. Läs mer om hennes uttalande här.

Temadag om Det Svaga Könet

28 januari 2010

 

Tidningen Dagens Medicin anordnar en temadag om medicinska aspekter på Det Svaga Könet – mannen alltså. Så här skriver de bland annat:

”Bilden av mannen som stark och osårbar är en illusion. Män drabbas oftare av allvarlig sjukdom än kvinnor, de är mer utsatta för våld och missbruk och har en högre risk för tidig död. Män går mer sällan till doktorn än kvinnor – enligt det traditionella maskulinitetsidealet är det ett tecken på svaghet att behöva vård. ”En riktig man uthärdar smärta och ber inte om råd.”

Nu ska det som sagt bli temadag om mannens hälsa. Man tackar och bugar. Hatten av för Dagens Medicin!

Tack för tipset, Albin!

Amnesty satsar på genus

27 januari 2010

 

Jag var inne på sajten för Amnesty International i Sverige. De ordnar en hel del kurser, och det finns nio ämnen. Nio slags kurser, alltså. Av dessa har tre något att göra med genus, kvinnor eller queer. En tredjedel, alltså.

Ifall man tittar på kalendariet och räknar de kurser som arrangeras närmast i tiden (och därför kommer upp på den första sidan) så är det 9 av 21 kurser som hör till dessa tre grupper. Genus, kvinnor eller queer. Nästan hälften, alltså.

Det är rätt märkligt, av en organisation som förväntas arbeta med mänskliga rättigheter. Tortyr, yttrandefrihet och sådant. Det är åtminstone vad Amnesty representerar för mig. Nu kanske man ska säga representerade?

Se deras sajt här.

Kvinnor har ofta fördel av sitt kön

27 januari 2010

 

Idag skriver Johnny Munkhammar en debattartikel i Expressen som vänder sig mot påståendena om att Ebba Lindsö fick sparken från Svenskt Näringsliv för att hon var kvinna. ”En man hade fått sluta tidigare; det var naturligtvis svårare att göra sig av med organisationens första kvinnliga VD”, skriver han här.

Så är det. Kvinnor har många gånger fördel av sitt kön – även i yrkeslivet. Inte minst i yrkeslivet.

Läs ett tidigare blogginlägg om Ebba Lindsö här – är Ebba Lindsö en kvinnogris?

Ungdomsstyrelsen ger 17 miljoner till kvinnor

27 januari 2010

Ungdomsstyrelsen har i år beslutat att ge 16,9 miljoner kronor i statsbidrag till 57 kvinnoorganisationer. Regeringen har gett myndigheten i uppdrag att dela ut pengar till kvinnors organisering. Förra omgången ansökte fler kvinnoorganisationer om statsbidrag än året innan och trenden håller i sig även för i år. Antalet ansökningar har ökat med 51 stycken och antalet organisationer som får stöd har ökat med 17 stycken sedan 2008.

”Jag är glad att intresset för statsbidraget är så stort och att det ökar även i år”, säger Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

Statsbidraget syftar till att stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar och främja deras deltagande i den demokratiska processen. Stödet syftar även till att stimulera kvinnors möjligheter att bevaka sina rättigheter och driva sina krav. Mera info här.

Män var förhindrade att söka dessa pengar – på grund av sitt kön. Vilket jämställt samhälle vi har!

Uppdatering (med anledning av en kommentar): Dessa pengar är specifikt avsatta som ”stöd för kvinnors organisering”. Det finns inga pengar avsatta som stöd för mäns organisering, Över huvud taget satsat det i alla möjliga sammanhang statliga pengar specifikt på kvinnor, men ytterligt sällan (om ens någonsin) specifikt på  män.

Smakar kvinnoblod godare än mansblod?

26 januari 2010

 

Here we go again. När en kvinna får kritik, eller till och  med får sparken, brukar det heta att ”det är bara för att hon är kvinna”.

Nu spelar sajten E24:s kvinnoavdelning (varför finns en sådan?) ut detta genuskort igen i en artikel. Detta med anledning av att den hårt kritiserade före detta ordföranden för Svenskt Näringsliv Ebba Lindsö har kommit ut med en slags hämndbok. Kvinnoavdelningen nämner också några andra kvinnor som är offentliga personer och som – hu vad hemskt! – har fått kritik.

”Kvinnoblod smakar tydligen godare än mansblod”, är artikelns rubrik. ”Behovet av syndabockar i ekonomiska, politiska och sociala omvälvningar tycks inte ta slut. De är ofta kvinnor, både historiskt sett och i vår egen tidBehovet av syndabockar i ekonomiska, politiska och sociala omvälvningar tycks inte ta slut. De är ofta kvinnor, både historiskt sett och i vår egen tid”, skriver E24:s kvinnoavdelning.

De nämner Ebba Lindsö (som fick hela personalen emot sig för sin uppenbarligen hemska ledarstil), SEB-chefen Annika Falkengren (som excellerat i bonusar och jättelön) och LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin (som haft ett styrelseuppdrag som hon verkar ha misskött).

Hur många män har under de senaste åren blivit utsatta för kritik? När män får kritik – vilket drabbar mängder med uppsatta män varje år – är det ingen som anlägger ett genusperspektiv.

Det är ett kvinnligt privilegium att kunna gömma sig bakom sitt kön när man missköter sig. Eller, för att vara korrekt: En del vill att det ska vara ett kvinnligt privilegium. Om vi andra säger nej till det så blir det ju inget privilegium.

Förarintyg för båt – bara för tjejer

26 januari 2010

 

Båtsäsongen närmar sig, och det börjar bli aktuellt med kurser i navigation och båtkunskap. Samhällsklimatet gör sig gällande även på detta område. Stockholm Radio arrangerar nu en kurs som leder till förarintyg – bara för kvinnor. Män är inte välkomna. Läs mer här.

Jag undrar vilken reaktionen hade blivit om någon arrangerat en sådan kurs till vilken kvinnor saknade tillträde?

Jag är själv kund hos Stockholm Radio. Jag har inte blivit mera positiv till dem efter det här. Visserligen har jag redan förarintyg och kustskepparintyg, men om jag hade velat anmäla mig till denna kurs hade jag blivit stoppad på grund av mitt kön. Det är mansdiskriminering.

Ska World Economic Forum bli feministiskt?

26 januari 2010

Davos i Schweiz

Snart ska världens ledare träffas vid World Economic Forum i Davos för att diskutera globala risker. Som ett underlag har delegaterna en lista på sådana. Bland dessa finns:

– Ökade oljeprisesr
– Stagnering av den kinesiska ekonomin
– Terrorism
– Iran
– Instabilitet i Afghanistan
– Brist på global styrning
– Extremt väder
– Irak
– Vattenbrists
– Pandemier

Idag publiceras en debattartikel i DN med rubriken ”Kvinnoperspektiv saknas i Davos”. Den är skriven av Lena Ag, generalsekreterare för Kvinna till  kvinna, och Åsa Regnér, generalsekreterare för RFSU. De anser att konferensen i Davos borde ha ett kvinnoperspektiv, och att ”brist på jämställdhet” borde tagits upp på listan över globala risker. De kritiserar listan på risker för att vara risker som är relevanta ur ett ”västligt, manligt perspektiv”.

Kritiken från artikelförfattarna är absurd. För det första, vad är det för ”manligt” med att försöka förebygga sådant som pandemier, extremt väder och terrorism? Gynnas inte kvinnor lika väl som män ifall sådant elände kan undvikas?

För det andra, varför i allsin dar skulle konferensen i Davos ha ett kvinnoperspektiv? Mänskligheten består av två kön som är lika fördelade. Det är för mig en fullständig självklarhet att en konferens om världsrisker ska ha en allmänmänsklig approach. Fast jag är ju inte feminist, förstås.

De två artikelförfattarna skriver också: ”Satsningar på kvinnor och kvinnors deltagande i samhället leder däremot till snabbare och mer hållbar utveckling och tydligare ekonomiska framsteg”. Jaha. Says who? Vad har de för bevis för det? Feministisk ideologi, känns det mera som. För att inte säga – feministiska dogmer.

Här finner du en serie artiklar som på ett seriöst sätt tar upp problemen som ska diskuteras på World Economic Forum. Ur McKinsey Quarterly. Skulle säkert avfärdas som en ”manlig” publikation av dem som är paralyserade av genushysteri.

För övrigt, här skriver Claes Borgström (s) i SvD idag att moderaternas nya feministiska satsning inte är tillräckligt långtgående.