Rektor vill kvinnoanpassa ämnet fysik

by

Den person som nu är föreslagen som ny rektor för Södertörns högskola – Moira von Wright – har en mycket märklig syn på vetenskap. Hon har tidigare skrivit att ämnet fysik bör ges en ny innebörd, så att det passar flickor bättre.

I rapporten ”Genus och text” från 1998 (tillgänglig på skolverkets sajt) tar hon upp problemet (om det nu är ett problem?) att flickor är underrepresenterade när det gäller studier i fysik. Det beror, enligt von Wright, på att fysiken i så hög utsträckning slår fast vad som är ”rätt” och ”fel”. Detta är inte jämställt, enligt henne, eftersom det inte passar för flickor. Läroböckerna i fysik förmedlar budskapet att ”fysik handlar om det objektiva, det som höjer sig bortom känsla och mänskligt liv” menar von Wright. Hon skriver vidare:

”Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenligt med skolans jämställdhetssträvanden. […]  En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.”

När verkligheten inte stämmer med kartan så är det uppenbarligen verkligheten det är fel på. Så resonerar tydligen svenska genusproffs. Utan jämförelser i övrigt får det mig att tänka på hur nazisterna underkände den ”vanliga” fysiken – den var för judisk. Istället ville de lansera en ”arisk fysik”.

En utmärkt debattartikel som propagerar mot att Moira von Wright utses till rektor för Södertörns högskola återfinns här. Rekommenderas! Hur en person med hennes syn på vetenskap ens kan komma ifråga som rektor för en högskola är fullständigt obegripligt.

Tack för ditt utmärkta bloggtips, Patrik!

Annonser

26 svar to “Rektor vill kvinnoanpassa ämnet fysik”

 1. AV Says:

  Som lärare i naturvetenskap och matematik måste jag bara kommentera:

  Varför stanna vid fysiken? Här gäller det att ta ett helhetsgrepp om den könsstereotypa naturvetenskapen. Varför skall man syssla med en massa bevis (eng proof) i matematiken eller bevis (eng evidence) och statistiska test i biologi och kemi? Man har väl en känsla som bygger på tusenåriga folkkunskaper. Hon har helt rätt i att astrologi är en förbisedd vetenskap. Vi kan läsa faktan i våra dagstidningar varje dag, men inte i vetenskapliga tidskrifter. Förkastligt. Dessutom bör vi införa kristallterapi och homeopati i medicinen. Currylinjer och slagrutor i geologin. Alkemi i kemin, nej förresten det var ju män som gjorde det. Men alternativa skapelseberättelser, självklart genusstyrda, bör diskuteras i biologin. Av någon konstig anledning har min rektor klagat ovanligt mycket på min undervisning på sistone, men han är ju en sådan där stelbent karl…

  Ärligt talat, om hon har sådana åsikter är det en katastrof. Visserligen handlar det bara om en liten högskola, men ändå. En rolig aspekt i allt elände är att feministerna aldrig kan bestämma sig: Antingen är kön bara en social konstruktion eller så finns det vissa genetiska skillnader. Hon verkar ju vara extrembiologist utan att veta om det: Sådana är flickor och pojkar, punkt! Undrar vad hennes genussystrar säger om det?
  Sanningen är som vanligt något mellan dessa extrempunkter. Människan har en evolutionär historia och det finns några mätbara skillnader i överlevnadsstrategier mellan hannar och honor rent biologiskt. Men skillnaden på individnivå är större än mellan könen. Därför är det förkastligt att sätta in individer i fack de inte själva sätter sig i. Det finns kulturellt konstruerade könsroller också. Flickor och pojkar bemöts olika utifrån kön istället för individ. Svaret på det är självklart inte att ändra vetenskapen, den är som den är. Istället skall vi erbjuda en varierad inlärningsmiljö och inte skriva barnen på näsan hur de skall agera. Visst kan det hända att flickorna använder innebandyklubborna till käpphästar och pojkarna leker riddare i dockvrån. Det skall vi inte lägga oss i.

  På högre nivå bör vi helt bortse från kön (eftersom individuella skillnader är så stora) och se på lärstilar istället. Vi lär oss alla på olika sätt. Om jag erbjuder en varierad studiemiljö med både böcker, experiment, föreläsningar, diskussioner, egna studier mm kommer ämnet att locka flera studenter, både flickor och pojkar. Ämnet i sig måste vara detsamma. Sambandet mellan elektricitet och magnetism är som det är. Sedan gäller det att vara medveten om hur jag bemöter flickor som visar intresse för naturvetenskap och matematik. Att hon får samma uppmuntran som pojkar får. Eftersom hon kommer bemötas av motstånd av andra.

  En intressant aspekt på brytande av könsroller är vem som sätter upp de största hindren. Brukar nog vara mest de av samma kön.

  Nåväl, hoppas att hon antingen bytt åsikt på 10 år eller att hon hittar ett annat jobb.

 2. Någon Says:

  Intressant är även att skolan anpassats för det kvinnliga könet, trots att könet (enligt staten (statsfeminism)) anses vara en social konstruktion. En paradox som heter duga.

 3. Gonzo Says:

  Alla vet väll att det var Gud som skapade universum, djur och människor.
  Därför borde vi helt skrota ämnen som fysik och biologi.

  Får man komma med egna önskemål om vilka ämnen som borde skrotas eller ändras?

  Jag skulle i så fall se att man tog bort kemi från schemat.
  Vem har haft nytta av det ämnet? Bara ett sätt för manssamhället att briljera lite med påhittad kunskap.

 4. Oskari Says:

  Bekräftar bara bilden av Södertörns högskola som tillhörande B-gänget i Sverige. Tyvärr…

 5. Josef Boberg Says:

  Mycket skall man höra innan öronen ramlar av…

 6. Dr. Jonsson Says:

  Pär: Bra att du också tar upp det här. Det intellektuella mörker som sänker sig över landet verkar inte veta av några som helst gränser.

  Oskari: Dom kanske tröttnat på den hårda konkurrensen även i B-gänget och satsar på att ta sig ner till korpserien istället … 😉

 7. AV Says:

  Gonzo: De söker en studierektor också. Kanske skulle passa? Ni skulle kunna bli ett bra team. Du kanske kan bli inkvoterad…. 😉

 8. CB Says:

  Glöm inte att få in Religion på schemat, för vår statsreligion är numera Feminism… och Egoism är dess gospel.

 9. Jack Says:

  E=mc² ?

  m som i män, varför skall det stå först? Nej, här skulle behövas en cirkulärt skriven ekvation så att inget kön står först, i varje fall inte mannen, eller sist, i varje fall inte kvinnan. ”I varje fall” skall tolkas bokstavligt. Det är dock praktiskt svårt att skriva cirkulära ekvationer och dessutom alltför svårt för mig att se när jag gjort, så vi behöver förhålla oss pragmatiskt till vårat önskade perspektiv.

  E=qc² vore därför mer korrekt. ”q” kan stå för både qvinna och queer, vilket alltså gör det till jämställt. Nog är det dags nu dessutom, mot bakgrund av den berättelse vi ger om det historiska ensidiga manliga förtrycket av kvinnor som alltid rått överallt, ständigt, som alla män begått mot alla kvinnor, på alla plan, jämt, att det är kvinnors tur att stå i första hand idag, överallt? Men gillar man inte det, se det då som att alla genusar ryms inom q som i queer. Precis som vi kan se allas bästa egentligen ryms inom qvinnokampen.

  Att införa q istället för m kan av fega gubbslem dock ses som en massiv förlust av ekvationens tillämpbarhet. Jag förstår inte varför det ska vara så laddat och spänningsskapande att införa q. Jag tror det beror på att man inte förstått att universum inte består av atomer utan av berättelser. Att el kommer från atomklyvning är t ex bara en berättelse. Jag kan ju berätta för dig att det kommer ur väggurtaget. Vilket måste läggas genusperspektiv på innan vi kan gå längre. Vilka signaler sänder det att stickproppen tryckas in hålen som är fastlåsta i hemmet? Samma sak med hiroshima och nagasaki, det är bara saker nån berättat för dig. Men det är också exempel på patriarkatets förtryck av alla kvinnor som dödades.

 10. Ulf Andersson Says:

  http://www.dads-r-us.se/2010/01/08/feministisk-professor-vill-infora-arisk-fysik-pa-hogskolan/

  ”Jag hör stöveltrampet eka i bakhuvudet
  medan jag förflyttas till Tyskland år 1933
  och soldaterna sjunger: ”Vorwärts Deutsche Soldaten”.

  Uffe från PappaRättsGruppen

 11. Bergkristall Says:

  Lysenkoism.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Lysenkoism

 12. Trocadero Says:

  Haha, va?

  Jag är mållös.

 13. Joakim Steneberg Says:

  Södertörns högskola jaja…Men det här har jag ju tidigare varnat för:

  ”Genusfeminism (Genitalis observantus)
  Inkvoterad på universiteten genom den obskyra s.k. ”genusvetenskapen” med dess krav på ”könsmaktsordning och reda”. Men detta är bara början! Feministiska 5: te-kolonnare på andra institutioner försöker nu finna feministbevis och skapa genusordning ända ner på mikroskopsnivåer inom t.ex. molekylärbiologi, DNA-forskning samt atomfysikområdet.” (Ur ”Våra svenska feminismer”)

  Men det måste kanske gå åt det här hållet, fullkomlig galenskap, innan det vänder? Så man får kanske, fast med stor tveksamhet (obs!), säga: ”Tack Moira von Wright!”

 14. Gonzo Says:

  Tyvärr tycks organisationen ha upphört men det hindrar väll inte Södertörns högskola från att ta upp ämnet igen.

  Även geografin kan behöva ”genusanpassas” så att den passar kvinnor.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Flat_Earth_Society

  http://theflatearthsociety.org/cms/

 15. AV Says:

  En nydaning av fysikämnet kunde ju vara Intelligent falling?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_falling

  Varför skall gamla gubbar som Newton och Einstein ha tolkningsföreträde. Vi kan väl låta andra mer mjuka teorier få komma fram? Som typ spagetti…

 16. Lövet Says:

  Äh, häda inte – spaghetti är ju rentav en religion, http://www.venganca.org

 17. Lövet Says:

  venganza.org ska det va.

 18. Trocadero Says:

  Hörde att Larry Summers, en tidigare President of Harvard University, föreslog något liknande. Han tvingades avgå…

 19. Åström Says:

  Men detta är nu inte nytt. När killar lyckades bäst i högstadiet främst i matte och NA ämnen kom kravet på att anpasa utbildningen. Och Högskoleprovet fick ändras två gånger för att killarna var bättre. Nu är killar bättre trots det där och då kommer en genus professor med påståendet att ”killarna har tränat på systemet”! Om nåt är objektivt så är det väl högskoleproven.
  Att killarna oxå missgynnas i betygssättning i grundskolan och gymnasiet sas bara i förbigående när granskningen visade att killar fick sämre betyg än de presterade i centrala(nationella) prov medan tjejerna fick bättre.

 20. Ml Says:

  Men då måste dessa genusrektorer börja kräva att vi får en jämn könsfördelning i skolan. Nu är skolan en kvinnovärld. Och uppenbarligen funkar inte killar i dagens skola.
  Att svenska killar presterar sämre och sämre i skolan måste ha en förklaring bättre än att ”det är en unken manlig tradition” som en rektor sa i dag. Det var ju inte så tidigare så tradition kan ju inte vara rätt ord. Och varför är Finska pojkar fortfarande bra?
  I 8 av 10 skolor är tjejer bättre. Men det visar ju att det är skolan som är orsaken. Det går ju tydligen att ha en undervisning som funkar för killar oxå.

 21. Gonzo Says:

  MI

  När det går dåligt för killar i skolan och killar får dåliga betyg så är det killarnas eget fel. Killar är lata, dom struntar i skolan och läxor etc.

  Denna förklaring skulla aldrig, jag upprepar Aldrig, förekomma om det vore tjejer som misslyckades i skolan och som fick sämre betyg.

  Även om det i vissa fall är så att killar struntar i skolan och läxor så finns det garanterat en orsak till det. Tyvärr är det så lätt och accepterat att bara slå oss killar i huvudet och slänga igen dörren i ansiktet på oss.

  Jag var ingen läshuvud i skolan och det är jag fortfarande inte. Det handlar inte om att jag struntar i skolan, även om jag pluggade dåligt.
  Det handlar om att förstå. Förstår man inte så kan man inte plugga, det funkar inte.
  Det hjälper inte att bli idiotförklarad, typiskt killar. Jag vill förstå och jag har rätt att förstå och hänga med. Jag kanske har ett annat sätt att lära mig på men det kunde inte den matriarkiska skolan tillgodose.

 22. Genus-Hysterikerna, del 2. « Uppochnervända världen Says:

  […] https://genusnytt.wordpress.com/2010/01/08/rektor-vill-kvinnoanpassa-amnet-fysik/  […]

 23. Flickor förtrycks INTE i skolan! « GenusNytt Says:

  […] Här kan du läsa om en rektor som vill ändra själva innehållet i skolämnet fysik för att det ska bli mera kvinnoanpassat. […]

 24. Nu ska naturvetenkap i skolan genusanpassas « GenusNytt Says:

  […] Här kan du läsa ett tidigare blogginlägg på GenusNytt om att nuvarande rektorn på Södertörns […]

 25. Jakob Söderberg Says:

  Hej,
  Kan någon lägga upp en länk så at jag kan hitta Moira von Wrights originaltext? Det var inte helt lätt att söka på skolverkets sida efter dena sida.
  Tack!

 26. Dr. Jonsson Says:

  Genus och text finns här:

  http://www.skolverket.se/publikationer?id=590

  Dokumentet och rektorn har även avhandlats en del hos Tanja Bergkvist, främst i denna tråd:

  http://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/28/von-wright-och-tekoppen/

  När du läst igen om avsnittet om Molly och tekoppen i ”Genus och text”, vill jag verkligen slå ett slag för ”Dr. Jonssons alternativa tolkning av Molly”, som finns i samma tråd här:

  http://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/28/von-wright-och-tekoppen/#comment-6199

  Det blev många glada gubbar i texten, men jag hävdar med bestämdhet att min tolkning är mer korrekt än den som von Wright använder sig av. Kanske inte helt oväntat ger min tolkning också diametralt motsatt slutsats. 😉

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: