Här är moderaternas plattform för jämställdhet

by

Nu har jag fått tag på moderaternas nya jämställdhetspolitiska plattform. Du finner dokumentet här. Synpunkter?

Annonser

52 svar to “Här är moderaternas plattform för jämställdhet”

 1. Info Says:

  FREDRIK REINFELDT intervjuad i Dagens Eko 25/1:

  ”Jag tror att många kvinnor upplever att män som inte alls kan lika mycket och inte alls är lika begåvade ibland tar sig fram på ett sätt som är svårare för kvinnor och som kräver större insatser när kvinnor försöker göra på motsvarande sätt. – – –

  För att nå de här målen krävs det bland annat stora utbildningsinsatser i genusfrågor inom all pedagogisk utbildning. Jag tycker att vi har ett samhälle som ofta är väldigt inställt på att män får mer makt trots att tjejer, kvinnor ofta är bättre i skolan och har bättre förutsättningar att ta ansvar många gånger.”

  Moderaterna föreslår, att såväl skolor som arbetsplatser skall jämställdhetsmärkas (genuscertifieras) i framtiden. ”Det här är frågor som statsministern själv tycker är viktiga.”

 2. Kenneth Says:

  Dokumentet är en fruktansvärd besvikelse för mig som borgerlig väljare. Man känner sig faktiskt sviken av moderaterna som här omfamnar radikalfeminsitisk analys och tankegods.

  Som den svurne ateist jag är så kommer jag paradoxalt nog att rösta på KD i höst.

  Mitt förtroende för Reinfeldt har fått sig en rejäl knäck.

 3. Joakim Steneberg Says:

  Vet inte om jag vill läsa skräpet. Har Schyman varit spökskrivare?
  Män som vill behålla makten, och som inte är ”tillräckligt begåvade”, måste väl vända sig till kvinnorna för stöd? Vilka tydligen, lika obegåvat det med, låter feminismen totalt ta hand om tolkningen av ”kvinna”!
  Men som jag skrev på andra platsen. Vad skall vi göra åt det?

 4. Clabbe Says:

  Fy fan! Jag blir illamående av att läsa detta.

  Från och med nu slutar jag att rösta på moderaterna.

  Min röst hamnar i stället på Folkpartiets Camilla Lindberg (se länk).

 5. Clabbe Says:

  Suck, man verkar inte kunna rösta på folkpartiet heller (klicka på mitt namn för att se varför).

 6. Matte Matik Says:

  Var har de hittat underlaget för allt de påstår i den där skriften? Kvällspressen? Det här känns som en klassisk Aftonbladet:

  ”Kvinnor är de största förlorarna i ett ojämställt samhälle. I dag fungerar kvinnor och ses som huvudföräldrar, utnyttjar den största andelen föräldraledighet, arbetar mest deltid, vårdar sjuka barn och står för huvuddelen av det obetalda arbetet i hushållet. Konsekvensen är att kvinnor får lägre lön och sämre position på arbetsmarknaden. Hela samhället förlorar på detta. Kvinnor som är jämställda i arbetslivet men tar det största ansvaret i hemmet drabbas dessutom oftare av sämre hälsa.”

  Hur går detta ihop med statistiken som säger att kvinnor och män jobbar nästan exakt lika mycket? Kvinnorna gör lite mer hemma men männen är på jobbet den tiden istället. Personligen kan jag definitivt tänka mig att jobba deltid och istället vara hemma med barnen – och låta frugan ta hel och övertiden. Gissningsvis gör det mig till nån slags omvänd ”mansgris” på nåt vis – en man som kan tänka sig att låta frugan försörja en, skäms på sig karln! Jag vill se en väl genomförd undersökning över i vilken utsträckning kvinnor tillåter män att ta hand om barnen. Någonstans har jag läst att kvinnorna bestämmer över 80% av föräldraledigheten, men jag hittar inte åt det nu. Det skulle vara skönt att kunna avfärda det där uttjatade snacket om att män inte vill ta ansvar i hemmet då jag tror att det också handlar om att kvinnor inte vill släppa makten i hemmet ifrån sig.

 7. Dalahest Says:

  Ingenting tyder på att pojkar och flickor skulle ha skilda behov från födseln eller senare ha behov av att bli bemötta utifrån könstillhörighet.

  Ursäkta? Forskningen som bevisar könskillnaderna då? Moderaterna utgår från könsmaktsordningen vilken säger att kvinnor är underordnade män. Det gör att vi hamnar i situationer vilka inte gagnar samhället som helhet, jag tänker t.ex. på hur skolan inte tar hänsyn till pojkarnas behov, och att det alla ggr skulle vara bättre för det här landet om vi verkligen tog hänsyn till könens olikheter. Jag trodde bättre om M.

 8. MoaLinn Says:

  Jag tycker det var en god skrivelse som moderaterna gjort. Man har verkligen inte fallit i fällan ”Det är alltid mest synd om en kvinna”. Tvärtom finns här många förslag som gynnar också de områden där män är förlorare. Tex. pojkarnas resultat i skolan, delat barnbidrag, bättre medlingsmöjligheter i vårdnadstvister och mäns problem i föräldraskapet.

  På ett enda ställe nämns könsmaktsordning. Med de inkonsekvenser som detta alltid för med sig såklart. På ett ställe i början står det att det inte finns skillnader biologiskt mellan flickor och pojkar, men i slutet ska det satsas resurser på att forska i skillnaden mellan könen medicinskt.

  Jag tror att moderaterna med detta dokument kan balansera en havererad jämställdhetspolitik. En eloge från mig för ett väl skrivet och gott tänkt dokument.

 9. Dalahest Says:

  Moalinn:

  Könsmaktsordningen = ”Det är alltid mest synd om en kvinna”.

  Att det bara nämns på ett ställe är oväsentligt, det står där.

 10. Info Says:

  DALAHEST OCH MOALINN: KÖNSSKILLNADER

  Moderat och feministisk vidskepelse:”Ingenting tyder på att pojkar och flickor skulle ha skilda behov från födseln eller senare ha behov av att bli bemötta utifrån könstillhörighet.”

  Tvärtom – det finns en oändlig mängd forskningsfakta som tyder på det. Här ett litet exempel ur ett oöverskådligt omfattande material:

  ”KÖNSSKILLNADER FINNS I HJÄRNAN REDAN FÖRE FÖDELSEN

  Redan innan vi föds finns det vissa biologiska skillnader mellan könen när det gäller genuttryck i hjärnbarken. Troligen bidrar dessa genuttryck till att våra hjärnor senare utvecklas till att se lite olika ut. Det visar en ny studie av uppsalaforskarna Elena Jazin och Björn Reinius som finns publicerad i det senaste numret av tidskriften Molecular Psychiatry.

  Professor Elena Jazin och doktoranden Björn Reinius vid institutionen för fysiologi och utvecklingsbiologi har i tidigare studier visat att det finns vissa biologiska skillnader mellan könen när det gäller genuttryck i hjärnbarken, både hos människan och hos andra primater. Antagligen har dessa skillnader uppkommit för mycket länge sedan och bevarats genom evolutionen. – – –

  – Resultaten visar att många av generna i Y-kromosomen finns uttryckta i flera olika delar av hjärnan redan före födseln, och att dessa troligen bidrar till de könsskillnader man kan se i den vuxna hjärnan, berättar Elena Jazin.

  Mer än en tredjedel av de gener som finns i Y-kromosomen under den mänskliga hjärnans utveckling verkar ha betydelse för de könsspecifika skillnaderna. – – –

  Att känna till utvecklingen av könsskillnader i hjärnan är viktigt bland annat för att bättre kunna behandla störningar och sjukdomar i hjärnan. Många psykiatriska sjukdomar, som till exempel depression och autism, slår olika mot män och kvinnor.”

  FORSKNING & LÄKEMEDEL 2009-12-28

 11. Adam Weisshaupt Says:

  Bra info Info!
  Här kommer en annan länk som förklarar skillnaderna mellan könen:

 12. barfota Says:

  @Kenneth

  Innan du kastar iväg din röst så läs gärna detta också.
  http://www.kristdemokraterna.se/~/media/Files/VarPolitik/Handlingsgprogram/manifestjamstalldhet.pdf.ashx

  Beträffande Moderaternas plattform så vill jag såga den rakt upp och ned. Men jag måste ge Moderaterna kredit för att de lyckats med samla så mycket smörja på bara 12 sidor

 13. Mormor Says:

  Hur blir det med moderatmännen nu? Har de uttryckt sina åsikter?

 14. Adam Weisshaupt Says:

  Barfota,
  Kan det inte vara lite taktik av Schlingmann då KD riskerar att ramla undet 4%-spärren?
  Jag menar att de enda som hitintills kritiserat plattformen är ju just KD.

  Det är lite långsökt kanske men ändå en tanke, å andra sidan så verkar det korkat att göra en sådan manöver i en plattform inför valet.

  Men vad vet väl vi, politiker är ju inte speciellt drivna av besjälsligad tanke eller idé längre. Det är viktigare att de får sitta kvar och regera verkar det som. Det har hänt så mycket skumt på slutet med alla Ipred, FRA -lagar och Lissabonfördrag där demokrati inte är värt en aktie i ett ismaskinsföretag i Arktis. Vi, folket, har ju blivit överkörda i samtliga ovanstående frågor och likadant ter det sig med kvotering och genusteorier.

 15. Adam Weisshaupt Says:

  Mormor,
  Moderatmännen lyder under partipiskan med största sannolikhet.

 16. barfota Says:

  @Adam Weisshaupt

  Kanske, med politik kan man aldrig veta.

  Jag tror snarare att Moderaterna börjar förstå (även om man aldrig skulle erkänna det öppet) att dom under så kort tid gjort så mycket skit för den lilla människan, sjuka, arbetslösa, pensionärer och de mest utsatta och sårbara grupperna att ”loppet är kört för dem” inför nästa val.

  Man är därför naiv nog att tro att en feministisk vinkling skall blåsa liv i liket. För hur mycket man än kallar sig för arbetarparti och hur mycket man än säger sig värna om den lilla människan så bedriver man en högerpolitik, har alltid gjort och kommer alltid att göra.

  Det hade varit betydligt mera rakryggat att tala om och stå upp för (som högern gjorde förr) företagarna och deras krav än att agera Judas både mot företagare och arbetare. Förlåt mitt utbrott men jag är mer än lovligt förbannad och besviken på de Nya Moderaterna

 17. Wargen Says:

  ”Osakliga löneskillnader
  I anslutning till Jämställdhetsombudsmannens uppföljning 2006-08 av hur arbetsgivare följde jämställdhetslagens bestämmelser om lönekartläggning, fick 5 000 anställda lönen höjd med i snitt 1 120 kronor per person och månad. Nio av tio var kvinnor.”

  http://www.genusmagazinet.se/?p=356 tar upp just detta och slutsatsen är att endast 0.7% av de ca 750.000! anställda hade oskäligt låg lön.

  Min fråga är kan inte detta även förklaras med individuell lönesättning och dåligt förhandlande från dessa ca 5000 anställda?

 18. Kenneth Says:

  Finns inget givet parti för oss som avskyr tokfeminism, men KD vågar i alla fall vara politiskt inkorrekta i vissa frågor, exempelvis homoäktenskap och vårdnadsbidrag.

  Skönt med ett parti som vågar vara en motkraft i frågor där annars bara en enda uppfattning är accepterad av åsiktseliten.

 19. Tanja Bergkvist Says:

  Tack för värdefullt dokument Pär! Jag har förresten inhandlat genustrumpeten idag, ha ha 🙂
  http://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/25/jag-har-inhandlat-genustrumpeten/

 20. Orwell Says:

  Förs här på allvar en diskussion om lämpligt riksdagsparti att lägga sin röst på? Mitt tips: sök utanför riksdagen. Nån gång får ni ge er – de sju riksdagspartierna skulle lika gärna kunna kallas Riksdagspartiet (R). Det är små formaliteter som skiljer. I realiteten är de en stor fet klump som ligger och pyr i mitten. Sitt inte och klaga samtidigt som ni fortsätter rösta in dessa sju partier. Då är ni en lika stor del av problemet som feministerna själva.

 21. michael Says:

  Det är intresant att dom säger att kvinnor får den sämsta vården när en från socialstyrelsen sa på rapport för ungefär 4 mån sedan att högutbildade kvinnor får den bästa vården & låg utbildade män den sämsta.

 22. barfota Says:

  @Orwell

  Så sant, så sant. Det verkar helt enkelt som att viljan att gnälla är större än viljan att göra något. Jag efterlyser också någonting verkligare och mer konkret än pajkastning och gnäll.

  Kanske har männen precis den politik de förtjänar.

 23. Orwell Says:

  @barfota

  ”Kanske har männen precis den politik de förtjänar.”

  Här slår du huvudet på spiken. Det är bara männen som kan förändra situationen – kvinnorna kommer inte att göra det, även om ett fåtal försöker (t ex bloggen Antifeministiskt initiativ av två MUF-tjejer – undrar förresten vad de tycker om M:s nya plattform?). Anledningen är förstås att väldigt få, nyttomaximerande och rationella individer kommer att göra avkall på sina egna privilegier till fördel för någon annan grupp.

  Detta är egentligen klassiskt – ge arbetarna makt, så kommer de att behandla alla grupper lika väl (eftersom de ”vet hur det är att vara förtryckta”) – nåväl, ge det EN generation, och arbetarna är de nya förtryckarna. Kolla på sossarna. Nå, nu gör vi ju samma sak med könen.

  NOTERA DOCK: Vad som kan räknas som ”förtryck” är en definitionsfråga – jag t ex vägrar tro att kvinnan tidigare varit förtryckt i större utsträckning än mannen. Jag tror att människors leverne är en produkt av de förutsättningar som ges. Det är t ex inte förtryck att kvinnor i rika I-länder är hemmafruar – det är ett ekonomiskt privilegium. Rättvist är det väl inte, enligt socialisterna, eftersom det är få förunnat, och således måste fenomenet beskrivas som ett förtryck. OCH en folkrörelse byggas. OCH en ny idelologi implementeras – även i praktiken. Sedan om gemene man egentligen får det bättre, och mår bättre, är uppenbart underordnat.

 24. Bishounen Says:

  Citat; ”Finns inget givet parti för oss som avskyr tokfeminism, men KD vågar i alla fall vara politiskt inkorrekta i vissa frågor, exempelvis homoäktenskap och vårdnadsbidrag.

  Skönt med ett parti som vågar vara en motkraft i frågor där annars bara en enda uppfattning är accepterad av åsiktseliten.”

  Att rösta på ett parti med sådana inställningar är ingen lösning över huvud taget. Det enda man gör är att byta ut en förtryckande ideologi(Statsfeminismen) mot en annan förtryckande ideologi, vilket hela idén om anti-homo äktenskap är.

  Den enda riktiga, hållbara lösningen, vore att skapa ett parti som är för genuin jämlikhet för alla grupper och inte bara vissa här och där. Tills ett sådant parti skapats, så begår man ett misstag genom att rösta på anti-feministiska partier bara för att de är anti-feministiska, och blunda för huruvida de samtidigt förtrycker andra grupper.

 25. Adam Weisshaupt Says:

  Har nu läst manifestet och måste säga att jag hade fel angående hjälp till KD, detta är ju skrämmande läsning. I vartenda kapitel så går det att sticka hål på deras teori med fakta från den verkliga världen.

  Man undrar ju varför det inte är viktigt med jämställdhet för Moderaterna?
  Ett nytt parti får det bli och då de flesta som kommenterar här är förnuftiga, öppna och logiska människor så låter ju Erik´s (aktivarum) partinamn som en strålande tanke, Liberaldemokrat myntade Erik på sin blogg. Partiet kanske kan heta Det fria Liberaldemokratiska partiet..?

  Vi måste sluta gnälla nu och börja agera!
  Vilka är med?
  Vad ska stå på partiprogrammet?
  Kom gärna med förslag!

 26. michael Says:

  Jag är med

 27. barfota Says:

  @Adam Weisshaupt
  @michael

  Kanonidé och på tiden. Kanske vi borde prata med Erik om upplägget, partinamnet och hur vi skall gå till väga. Själv är jag litet allergisk mot orden ”liberal” och ”demokrat” och tror vi skulle få flera anhängare med ett namn som ”rättvisepartiet”. Rättvisa är något som alla kan förstå och ta till sig.
  Nåja, den tiden den sorgen huvudsaken är att något görs.

  Partiprogrammet
  Det blir väl till att klippa och klistra, lägga till och ta bort från andra partiers program och få ihop någonting som passar oss.

  Men det allra första vi måste göra är att få tag i varandras epostadresser och s.a.s. föra den diskussionen utanför bloggvärlden. Jag är öppen för alla idéer som kan leda till ett rättvisare samhälle för alla så… jag är med!

 28. Victor Says:

  Det finns redan ett klassiskt liberalt parti ”Liberala Partiet” som vilar på grundvärderingarna;

  -Implementera en minimal stat. Avveckla statlig byråkrati statligt ägande och statligt opioninsbildande (dvs allt som staten framför som politskt korrekt) och låt människor själva bestämma vad de tycker.

  -Sätt individen i första rummet oavsett ras kön sexuell läggning osv.

  Läs mer på http://www.liberalapartiet.se/

  Detta parti skulle per automatik bojkotta kollektivistiskt ”vi och dem” tänkande som är ett signum för feminismen och stora delar av den politiska rörelsen.

  Om jag skulle rösta, skulle jag personligen rösta på detta parti. Men då jag inte finner att något gott kan komma ur det våldsmonopol vi kallar stat, så är det nog ingen risk.

 29. Mer om Moderat radikalfeminism Says:

  […] dig som på egen hand vill plöja vad det är Moderaterna kommit fram till, så har Pär Ström lagt ut hela plattformen på nätet. Själv tycker jag att frasen “värdet av båda […]

 30. Adam Weisshaupt Says:

  Victor,
  Läste deras partiprogram och fann den mycket bra, säkerligen har dom plockat mycket från en av mina personliga favoriter Ron Paul. Detta med mindre interventionism b la men även tankgångarna om den fria människan dvs fria utan att staten lägger sig i människors liv, skatterna är också en sådan Ron Paulsk idé.

  Det som kan tänkas vara negativt är ju istället deras ovilja att kompromissa då just detta är en av kärnuppgifterna för politiker idag men det kan också betyda deras styrka då man inte frångår sitt manifest, man blir så att säga trovärdiga.

  Sen beskriver de ett samhälle som är präglat av mindre tvångsåtgärder av staten som egoistiskt vilket ju kan vara rätt så bakvänt pr-mässigt om man inte är bevandrad inom psykologin och förstår att det finns en god egoism iofs så förklaras detta i manifestet. Ändå skulle jag vilja göra tillägget att folk blir inte mer egoistiska av att vara fria från tvångsåtgärder och överstatlighet, snarare tvärtom. Vi blir istället tvungna att tänka och agera per eget huvud som ju rätt så synligt är ett undantag i detta Zoo med skyddsstaket vi kallar Sverige.

  Josef Boberg har skrivit intressant om valsamverkan mellan de olika småpartierna för att nå 4%- spärren. http://josefboberg.wordpress.com/2009/05/13/finanskris-eller-dumhetsoptimum/#comment-731

  Barfota,
  Varför inte Frihetspartiet?
  För mig är det väsentliga att individen aldrig skall osynliggöras av kollektivistiska tankegångar.
  Jämställdhet skall inte präglas av feminismen
  Barns rättigheter skall stärkas.

  Detta är mina viktigaste frågor

  Sen har jag några kanske dystopiska idéer också
  b la att betala skatt ska vara en valmöjlighet i de områden de går, på så vis kan ju fri läkarvård bestå för de som så önskar.

  Nu tänker jag inte messa ner Pärs eminenta blogg mer, detta i ovanstående är ju mer än form av ”brainstorming” än någonting färdigt.
  Vi har till och med den 28 Februari på Oss att lämna in en Partiregistrering om vi ska vara med i nästkommande val.

 31. michael Says:

  Jag tycker att Pär kan öppna en sida här där vi kan diskutera hur ett partiprogram skulle se ut en dröm vore om Tanja & Pär blev talespersoner för detta parti.Så att vi kan dela ideer till en skiss som sedan kan bli något mer

 32. Adam Weisshaupt Says:

  Michael,
  Vi skulle kunna ha flera talespersoner, förslagsvis:
  Tanja Bergkvist PR-person
  Pär Ström IT-frågor, jämställdhet
  Pelle Billing Jämställdhet
  Ingrid Carlqvist PK borttagare, mänskliga rättigheter
  Camilla Lindberg PK borttagare
  Erik (aktivarum) Chefsideolog ( den låter ryslig jag vet)
  Emma Rydgren Mänskliga rättigheter
  Joakim Ramstedt Mänskliga rättigheter

  Sen fyller vi på med övriga 🙂

 33. michael Says:

  Det behövs oxå ett namn att registrera bara det sänder ut en signal någon föreslog rättvisepartiet vilket är vanskligt eftersom journalister kommer läsa partiprogramet & säga är det rättvist mot o.s.v & använda namnet mot partiet.Men det som är rätt är att använda något positivt namn man ska tänka som en reklambyrå vi ska sälja något & om vi förpackar det rätt & släpper det vid rätt tidpunkt så kommer vi nå många.Eftersom vi ligger rätt i tiden & väldigt få säljer vår vara som många törstar efter

 34. Anton Says:

  @Adam W..

  Tror du inte att de partimedlemmar som inte stödjer feminismen men böjer sig för grupptrycket, i övriga riksdagspartier kanske kan ansluta sig?

 35. Anton Says:

  Paul Ronge som rådgivare???

 36. michael Says:

  Det skulle vara intresant att bryta med om vad partier heter genom att använda både bokstäver & siffror i namnet för att sticka ut & för att kännas nytt annorlunda & radikalt

 37. Erik Says:

  Chefsideolog? Låter ryslig? Hahaha!

  Nja, om du menar liberaldemokraterna så är det nog inte så illa

  http://aktivarum.wordpress.com/2009/12/02/de-kallar-oss-liberaldemokrater/

 38. Adam Weisshaupt Says:

  Anton,
  De som redan sitter med den ideologiska skeden i munnen och på den gyllene stolen blir nog svåra att övertala medan kanske Lindberg skulle vara intresserad. Frågan är bara om vi kan vänta på detta..

  Det andra förslaget är att profilera valsamverkan och som jag ser det är det just nu två partier som är intressanta att bilda allians med; PP och Liberala Partiet. Någon som har fler förslag?

  Ska maila Falkvinge imorgon.

 39. Adam Weisshaupt Says:

  Erik,
  Det är inte så illa men det låter lite Lysenko 🙂 I så fall så kan ju Tanja med sin slaviska bakgrund vara Pavlov…

  Vi får akta Oss så att inte Copyriot kommer på Oss med dessa studentikosa skämt, det kan ju sluta för Oss som det gjorde för Monthy Python.

  Vi som är intresserade skulle behöva träffas eller skaffa en mailgrupp där vi kan spåna idéer inför framtiden, en blogg skulle inte vara skadlig heller…
  Nån som vill upplåta sin blogg åt detta eller som vill skapa en?

 40. Faderland Says:

  Fortfarande ingen rakryggad politiker som vågar säga: ”Släpp in papporna! Ge dem möjligheten att ta det ansvar ni påstår att de smiter ifrån,. Mammor har inte äganderätt på barn och pappor är likvärdiga föräldrar.”

 41. Erik Says:

  Adam Weisshaupt:

  ”Vi som är intresserade skulle behöva träffas eller skaffa en mailgrupp där vi kan spåna idéer inför framtiden, en blogg skulle inte vara skadlig heller…
  Nån som vill upplåta sin blogg åt detta eller som vill skapa en?”

  Jag har redan både blogg och mailadress som är öppen för användning. Det är bara för den som är intresserad att maila eller lämna kommentarer. Alternativt gästblogga. Det är bara det att det varkar som om de flesta inte orkar, vill eller hinner.

  Men jag upprepar det är bara att lämna mail (aktivarum@gmail.com), OM tillräckligt många gör det så kan jag sätta ihop en lista och utarbeta en praxis. Jag har läst ledarskap, coachng och organisationsteori så den biten kan jag fixa om ingen annan vill göra det.

  Fast egentligen är väl snarare Pelle Billing bättre lämpad som chefsideolog? hans manifest är väl det närmaste vi har i arbete av den sorten medan mina bidrag mer är att förbättra andras arbete än att faktiskt skapa ideologi på egen hand.

 42. barfota Says:

  @michael

  Det var jag som som föreslog namnet Rättvisepartiet och jag tror inte att valet av partinamn kan befria oss från att bli påhoppade från alla håll och kanter.

  Om man däremot skapar ett parti som faktiskt är rättvist så låt pressen, media och alla andra försöka attakera bäst dom vill. Förutsättningen för att jag personligen skall gå in i ett sånt här projekt är om det är så rättvist det bara går för alla människor och inom alla områden. På grund av alla särintressen så tror jag hela projektet faller innan det ens kommit till stånd, tyvärr.

 43. Adam Weisshaupt Says:

  Erik,
  Bra att vi kan använda din blogg, nu är det upp till Oss att börja skapa!

  Visst skulle Pelle passa som chefsideolog men frågan är om han vill arbeta politiskt eler snarare partipolitiskt i de frågor han brinner för. Hans områden är ju klockrena partiöverskridande menar jag, men det är klart att man inte tackar net till en person med en sådan kunskapsbas.

  Till all Er andra, sätt igång o maila eller skriv på Aktivarum så at vi kan se hur många som intresserade av att följa med på denna spännande resa. Kör hårt!

 44. Erik Says:

  Adam Weisshaupt:

  Min blogg är tillägnad publika frågor så att de som vill arbeta med detta får använda den (ifall någon missat det pratar vi om bloggen Aktivarum) är för mig helt självklart. Jag anser att ett av de största problemen med frågan är de flesta inte har en hierarkisk syn på den.

  På min blogg har jag försökt koppla samman bitarna, visa den röda tråden. Hur det hela börjar med ideologi som sedan leder till sämre yttrandefrihet, till rörelsen mot maskulinitet och till inskränkningar i vetenskapen. Piratpartiet kan vara en möjlig samarbetspartner då mina efterforskningar visar inskränkningar av yttrandefriheten och ökad social kontroll (som gör folk rädda att säga vad de tycker) är centrala här.

  Dvs utan dem hade inte dagens situation kunnat uppkomma från första början. Det är censuren som skapat en debatt där de själva alltid verkar ha rätt och till slut tar för givet frågan inte behöver ha nån debatt alls.

 45. barfota Says:

  Är det inte bättre att s.a.s. diskutera upplägget, innehåll, manifest och namnfrågan utanför bloggvärlden för att när allt är klart kunna ha något vettigt att komma med. Jag är rädd för att det bara blir en massa tjafs och vi därmed inte kommer längre.

 46. Joakim Steneberg Says:

  Lägg partiet på hyllan, för tillfället iaf, tror jag. Komma här i elfte timmen…Det behövs snabba aktioner mot de etablerade partierna NU!
  Ett offentligt brev som väcker frågan som sover, eller snarare är i djup medvetslöshet!

 47. michael Says:

  Det är just det som är bra elfte timmen ett parti som rider på nyhetens vågor kommer ofta i mål även om vi har särintressen så har vi alla en gemensam fiende som sluter leden

 48. Erik Says:

  barfota:

  För att kunna göra något utanför bloggvärlden måste man först vara tillräckligt många och ha kommit överrens om vad som skall göras.

 49. Adam Weisshaupt Says:

  Joakim,
  Här läggs inte någonting på hyllan! Detta har gått för långt och vi har möjlighetet att agera eller att sitta stadda och nöjda med könsmaktspolitik.
  Låt Oss för bövelen åtminstone göra ett försök för att se om det överhuvudtaget är möjligt, du brukar ju vara en av de mest kreativa krafterna på denna blogg. Kom igen!

  Börja kom med idéer om valmanifest, partiprogram, namn, samarbetspartners mm mm. Är säker på att vi kan ordna 1200 underskrifter på en månad. den kan vi säkert få det att se ut som om vi är 120 000 med 🙂

 50. michael Says:

  Har varit in aktivarum men inte funnit någon sida om att starta ett parti

 51. Adam Weisshaupt Says:

  Michael,
  Hela sidan är ett politiskt parti eller rum om man så vill, aktiva rum, det är själva poängen med sidan om jag förstått det rätt.
  Bara skriv om du har synpunkter!

 52. ErikA Says:

  Tänkte rösta rödgrönt ända tills jag fick höra vad de hade att säga om jämställdhet. Herregud, jag får mardrömmar av att sverige som land, som stat, står bakom feministideologier som nästan är lika okunniga som nazismen. Att vissa är mindre värda än andra pga olikheter i kroppen.

  Snälla rara, skapa ”antifeministpartiet/jämställdhetspartiet” så har ni min röst. Jag vill inte rösta blankt men jag vettefan vad jag annars ska göra.

  /ErikA

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: