Archive for februari, 2010

Butikskedja hjälper alla utom män

28 februari 2010

.

Vi har vant oss vid att se det rosa bandet på diverse varor i butiker – det betyder att den som köper varan skänker en slant till forskning om bröstcancer. Idag såg jag en ny, liknande variant. Butikskedjan Indiska inkluderar ett bidrag till Peace Trust i priset för vissa varor. På skyltar i butiken (se bild ovan) står det:

”By buying this item you will support Peace Trust in southern India. They are working for the rights of children, women and the environment”.

Man sponsrar alltså miljön och stöd till fattiga människor i Indien – närmare bestämt fattiga människor av alla kategorier utom män.

På sin sajt beskriver butikskedjan Indiska hur de med sina kunders hjälp har hjälpt Peace Trust (här). Så här står det:

”INDISKA stödjer sedan många år ett flertal sociala projekt inom Peace Trust i Indien. Indiskas stöd, både ekonomiskt och kunskapsmässigt, har under åren gått Peace Trusts skola, yrkesskola, kvinnogrupp och studenthem för flickor.”

Även bakåt i tiden finns uppenbarligen ett fokus på kvinnor.

Det har blivit allt vanligare att bistånd till tredje världen på olika sätt villkoras så att det inte ska gå till män. Det är djupt orättfärdigt.

Visserligen finns det statistik som visar att män globalt sett genomsnittligt tjänar och äger mer än kvinnor i världen. Det är sådana siffror som feministerna stöder sig på. Men sådana genomsnittliga siffror är ointressanta på grund av de stora variationerna. Det finns mängder med män som lever i fruktansvärd fattigdom eller på andra sätt lider svåra kval. Hjälp och bistånd måste gå till dem som för närvarande har störst behov – oavsett kön.

I själva verket är den här sortens gynnande av kvinnor på mäns bekostnad – ett gynnande som förmodligen är avsett som jämställdhetsarbete – ett hån mot det som jämställdhet egentligen står för.

Kvinna hade sex med 12-årig pojke 200 gånger

28 februari 2010

En brittisk 36-årig kvinna har dömts till nio års fängelse för att ha haft sex nästan 200 gånger med en 12-årig pojke. Pojken fick öknamnet ”manballs” i skolan. Kvinnan skickade bort sin egen son för att kunna ha sex med 12-åringen. Hon skröt inför sina vänner om sina sexuella övergrepp. Läs mer om saken på Ann-Mari’s blogg.

Inget genusperspektiv här inte

27 februari 2010

 

SVT skriver på sin sajt:

”Länssjukhuset Ryhov märker en ökning av fallskador. Flera patienter kommer in för att de ramlat ner från taket när de skottat snö. Några har också fått känning från hjärtat. […] Den ovanligt kalla och snöiga vintern har de senaste veckorna resulterat i att fler tak rasat samman. Det har fått flera privatpersoner att oroa sig för egna villataket. Men det här har alltså orsakat flera fall-olyckor.”

Som bekant brukar inte ett genusperspektiv anläggas på problem som huvudsakligen drabbar män. Inte ens på problem som nästan uteslutande drabbar män. Dessa problem anses allmänmänskliga. Så fort en majoritet av de drabbade är kvinnor, däremot, är det genast en genusfråga och ett kvinnoproblem.

Jag undrar hur genusfördelningen ser ut bland de personer som förs till sjukhus när de fallit ned från ett tak de varit i färd med att skotta, och bland de personer som drabbas av hjärtproblem när de skottar uppfarten till sin villa. Det vore väldigt intressant med en genusanalys på de snörelaterade patienterna.

Jag ser rubriken framför mig: ”Mest män skadas av snöskottning”. Kommer vi att få se den?

Tack för tipset, Ronald!

Fler kvinnor i styrelsen = sänkt värde på bolaget

26 februari 2010

 

Här kommer en riktig bomb.

Den norska ekonomisajten E24.no rapporterar om en forskningsstudie som gjorts av Ross School of Business i Michigan i USA. Det är norska företag som har studerats. Norge är intressant eftersom landet infört lagkrav på att minst 40 procent av styrelseledamöterna ska vara kvinnor. I studien har 130 företags värdeutveckling från 2001 till 2007 undersökts – under den tiden kom lagkravet på kvotering.

Forskarna konstaterar att företagens värde (marknadsvärde i relation till bokfört värde) har minskat med 18 procent för varje 10-procentig ökning av kvinnorepresentationen i styrelsen. Ju kraftigare ökning av antalet kvinnor i styrelsen desto större värdeminskning på bolaget, alltså.

Det är dynamit i genusdebatten.

”Våra resultat indikerar att sammansättningen [av styrelsen] har betydelse och att styrning [av styrelsens sammansättning] har en stor negativ inverkan på värdet”, säger finansprofessor Amy Dittmar. Hon menar att aktieägarna måste få frihet att välja styrelseledamöter utan extern inblandning.

Det är viktigt att understryka att det inte är det kvinnliga könet det är fel på. Orsaken till sjunkande värden på de bolag som snabbt ökat antalet kvinnor i styrelsen är att dessa tvingats välja personer som de annars inte skulle ha valt. Personer som egentligen inte har tillräcklig erfarenhet eller kompetens. Det är alltså kvoteringen som är boven i dramat, inte det kvinnliga könet. Kvinnor som väljs in i styrelser på egna meriter är precis lika duktiga som sina manliga kollegor. Ifall någon annan grupp än kvinnor hade kvoterats in, exempelvis överviktiga eller Bergen-bor, hade värdeminskningen blivit densamma.

Läs artikeln här. Tack för tipset, 1ttan.

Uppdatering: Nima Sanandaji, vd för tankesmedjan Captus, har skrivit en debattartikel i New York Times där han meddelar att kvoteringen av kvinnor till bolagsstyrelser i Norge har lett till en sänkning av kompetensnivån i styrelserna. Debattartikeln finns här. Jag såg detta via Pelle Billing som bloggat om saken här.

Radikalfeminister och vanliga feminister

26 februari 2010

 

Jag har funderat på en sak.

Lyckligtvis har vi nått så långt i genusdebatten att det inte är så ovanligt med kritik mot det som kallas radikalfeminism. Även om de flesta fortfarande flyter med strömmen – det är ju enklast – och uttalar feministiska åsikter så finns det röster lite här och där som kritiserar radikalfeminismen.

Varje gång studsar jag inför prefixet radikal-. Det har blivit något sånär legitimt att kritisera radikal-feminismen, men betydligt färre kritiserar feminismen. Betyder det att den ”vanliga” feminismen är i sin ordning? Att vi kan ställa upp på den?

Här vill jag svara ett kraftfullt nej.

Radikalfeminismen är sedan länge så tokig att den inte ens är värd att ta på allvar. Män är djur, män bildar satanistiska nätverk som sliter fostren ur livmodern på gravida kvinnor och ritualmördar dem, män är onödiga eller/och onda och bör därför utrotas (förespråkas i SCUM-manifestet) – det är radikalfeminism. Den är inte ens värd den möda det skulle innebära att kritisera den.

Men den vanliga feminismen är faktiskt inte heller acceptabel. Den bygger på en felaktig världsbild och kommer med förslag på åtgärder som är orättfärdiga.

– Den vanliga feminismen anser att kvinnan är strukturellt underordnad och därför måste kvinnor gynnas på männens bekostnad (genom allt ifrån kvotering till vissa toppjobb till parkeringsplatser bara för kvinnor).
– Den vanliga feminismen förnekar alla de problem och underlägen som män som grupp har.
– Den vanliga feminismen förespråkar jämställdhet definierad på ett felaktigt sätt – könsfördelning 50/50 överallt istället för lika rättigheter och skyldigheter.

Därför är den enda rimliga ståndpunkten för en anhängare av jämställdhet och en humanistisk människosyn att ta avstånd från hela feminismen. Jag hoppas det blir allt mindre vanligt att feminismkritiker urholkar sin egen kritik genom att kritisera ”radikalfeminismen”. Jag hoppas de tar mod till sig och börjar kritisera feminismen.

Dagens Industri raderade kritik mot genusartikel

25 februari 2010

 

Dagens Industri publicerade idag en genusinriktad artikel. Den bär rubriken ”Kvinnorna handlar i ICA, männen bestämmer” och är genusvinklad på det sätt vi är vana vid: Tidningen hånar ett företag för bristen på kvinnor i styrelsen. I det här fallet sätts ICA vid skampålen för att styrelsen består av nio män.

Det intressanta är vad som hände sedan. Jag har själv inte observerat skeendet, men jag fick rapport från signaturen Lasse. Han skickade ett mejl, och här fölljer ett utdrag:

Blev förvånad över anstormningen av antalet kommentarer till den artikeln, dvs män som tycke att nu vara det vara nog med radikalfeministiskt genomsyrade artiklar. Speciellt med tanke på kvoteringsdomen som gav 30 tjejer 35.000 var för att 3 män blev kvoterade. I morse när jag kollade artikeln hade de tagit bort samtliga kommentarer. Blev så förbannad över denna censur av nyanserade synpunkter så jag ringde och frågade efter redaktören för nättidningen. Hans kommentar var, jag citerar:

”Det var jag som tog bort dem, vi har många kvinnliga läsare och vi tycker det ät trist att våra kvinnliga läsare skall behöva mötas av sådana kommentarer när de läser tidningen.

Man saknar ord, tyvärr fick jag ej hans namn.

Kommentar: Själv är jag inte förvånad.

Tre års fängelse för falsk våldtäktsanmälan

25 februari 2010

 

Via Ann-Mari’s blogg såg jag att en kvinna i New York har dömts till tre års fängelse för en falsk anmälan om våldtäkt. Byggnadsarbetaren William McCaffrey dömdes till fängelse för det påhittade brottet, och har hunnit avtjänat nästan fyra år av sitt straff. Den 27-åriga kvinnan, som ljög ihop en historia om en gruppvåldtäkt, säger sig nu vara splittrad av ånger över att ha skickat en oskyldig man i fängelse.

Kommentar: Det här är knappast unikt. Det ovanliga är att den som anklagar falskt verkligen blir dömd, dessutom till ett relativt hårt straff.

Vänsterpartiet till frontalangrepp mot män

24 februari 2010

Vänsterpartiet kom idag med ett intressant pressmeddelande. EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson har hållit i pennan, och manshatet flödar. Rubriken är

”Kvinnorna drabbas av mäns vårdlöshet”

Sedan fortsätter det:

”Den ekonomiska krisen drabbar kvinnor hårdare än den drabbar män. […] Krisen drabbar svaga och marginaliserade grupper hårt, och bland dem är kvinnorna i majoritet. Krisen orsakar nedskärningar i offentlig sektor, som i vården och i skolan, där många kvinnor arbetar. Fler kvinnor är arbetslösa, saknar socialt skyddsnät och är ofta beroende av sin partner. Kvinnorna får nu bära bördan av den nyliberala politiken och av männens vårdslösa hantering av bank- och finanssektorn.”

Det var ju ett väldigt nyanserat uttalande, som förmodligen är väl underbyggt med omfattande opartisk forskning. Obs ironi.

Egentligen har v slösat med bokstäver. Det hade kunnat uttrycka det kortare: ”Män=skyldiga, kvinnor=offer”. Vi är väldigt många som börjar bli hjärtligt trötta på denna ointellektuella retorik. Hur kommer det sig att män inte protesterar? Och hur kommer det sig att de män som faktiskt finns inom vänsterpartiet tillåter detta hat mot deras eget kön att bli partiets officiella politik?

En av många invändningar man kan göra emot detta pressmeddelande från vänsterpartiet är denna: I fall det helt och hållet är männens fel när ekonomin går snett, då borde det väl helt och hållet vara männens förtjänst under de perioder när ekonomin går bra och välståndet växer. Vi får se om det kommer några pressmeddelanden med hyllningar till männen när det om några är är högkonjunktur.

Tack för tipset, Jonas! Jag tar gärna emot tips på par@atomer.se

Köns-apartheid nu även på flyget

24 februari 2010

För en tid sedan bloggade jag om parkeringsplatser bara för kvinnor. Idén om könsapartheid sprider sig. Nu rapporterar Svenska Dagbladet att det japanska flygbolaget All Nippon Airways på långdistansflygningar ska reservera en av sina toaletter för kvinnor. Ingen toalett reserveras däremot för män. Män kommer att få använda damtoaletten endast i nödsituationer samt om det är väldigt få kvinnliga resenärer ombord, enligt ett uttalande från bolaget.

Bakgrunden till nyordningen är en enkät som flygbolaget gjort med kvinnliga resenärer. Av dessa tyckte 90 procent att det var en bra idé att reservera en toalett för kvinnor. SvD berättar att flygbolaget Korean Air redan har infört motsvarande könsapartheid. Mer kan också läsas r.

Tack för tipset, Magnus! Jag tar gärna emot bloggtips på par@atomer.se

Ska även pojkar få vaccin?

24 februari 2010

 

I Sverige får flickor, men inte pojkar, vaccin mot HPV-virus. Detta virus kan orsaka cancer i livmoderhalsen – vilket förstås bara kan drabba flickor.

Vad som kommit bort i hanteringen är att samma virus även kan kopplas till flera andra cancertyper, som är vanligare hos män än hos kvinnor. Exempelvis analcancer och munhålecancer.

Nu kräver nobelpristagaren Harald zur Hausen, som var den som upptäckte att HPV-virus hänger samman med cancer, att även pojkar ska vaccineras. Läs mer här.

Det ska bli spännande att se vad som blir av detta förslag.

Värderar TT könens liv olika?

23 februari 2010

 

Dagens Nyheter har publicerat en nyhet från nyhetsbyrån TT som innehåller en underlig formulering apropå kriget i Afghanistan. Nato har tyvärr dödat civila människor vid en av sina attacker mot talibaner, 27 civila närmare bestämt. Så här skriver DN/TT:

”Kabulregeringen sade att 27 civila, bland dem fyra kvinnor och ett barn, miste livet när Natoflyg ‘oförsvarligt’ angrep tre fordon i distriktet Gujran i Daykundi.”

Man kan förstå att barnet nämns, det är extra hemskt när barn dödas i krig eftersom barn inte kan ta tillvara på sig själva. Men varför nämns de fyra kvinnorna? ”Bland dem fyra kvinnor”, står det ju. Det påpekas alltså särskilt att bland dessa dödsoffer, som alla var civila, fanns fyra kvinnor.

Man kan ana svaret. Det är mera synd om en kvinna som dödas än om en man som dödas. En urgammal värdering som ingen jämställdhet i världen verkar kunna bita på. Kan formuleringen bero på något annat?

Detta är inte verkligen jämställt. Alla människor har lika värde. En man är faktiskt lika mycket värd som en kvinna – och det är på tiden att männen börjar ställa krav på det också.

Nu kan det ju vara så att formuleringen ”bland dem fyra kvinnor” kommer från regeringen i Kabul, och att TT bara har översatt den till svenska utan att reflektera. I så fall har de gjort ett ojämställt jobb. En uppenbart sexistisk formulering från ett kulturområde som inte har nått vår nivå av jämställdhet borde ha korrigerats. Ifall det hade varit en kvinnoförnedrande istället för en mansförnedrande formulering från Kabul har jag ytterst svårt att tro att TT hade avstått från att göra en jämställdhetskorrigering.

Tack för tipset, Roffe!

Regeringen ställer sig bakom feministisk kritik av läroböcker

23 februari 2010

Fel kön

För några dagar sedan bloggade jag om en debattartikel där Sveriges läroböcker i historia kritiseras för att inte tillräckligt mycket fokusera på kvinnor. Nu har jag sett att regeringen stöder den kritiken. Så här skriver regeringen på sin sajt i en sammanfattning om den rapport som levererats från Delegationen för jämställdhet i skolan:

”Granskningen har omfattat fyra läroböcker och en lärarhandledning. Böckerna uppvisar likartade mönster. Män, enskilda och i grupp, och manliga perspektiv dominerar. Utrymmet för kvinnors historia är minimalt och har oftast karaktären av inskott i den övriga texten. Också i avsnitt som behandlar kvinnor slår manliga perspektiv igenom.”

Som framgår av det förra blogginlägget håller jag inte alls med om att de aktuella historieböckerna ger en orättvis bild av kvinnor. Att regeringen nu ställer sig bakom den feministiska kritiken mot läroböckerna är sorgligt och oroande. I förlängningen kan det leda till en feministisk omskrivning av historien.

Läs regeringens uttalande här. Där kan även den kompletta rapporten laddas ned.

Tack för tipset, Juristen! Jag tar gärna emot bloggtips på par@atomer.se