Känd antifeminist löper inte linan ut

by

Den kända debattören och Timbro-medarbetaren Roland Poirier Martinsson har redan tidigare kritiserat statsfeminismen. Idag går han ett steg längre i en krönika i Svenska Dagbladet och betecknar sig själv som antifeminist. Det är starkt. Det är bra.

Tyvärr löper han inte linan ut i sin krönika. Han skriver:

”Jag förnekar inte att det finns orättvisor mot kvinnor. Jag vill se förändring”.

Jag undrar vad det är för orättvisor mot kvinnor han åsyftar. Visst finns det orättvisor mot människor, och många av dem är förstås kvinnor. Men att det skulle finnas orättvisor mot gruppen kvinnor som är större än orättvisorna mot gruppen män tror jag inte på.

Vilka orättvisor är det som Poirier Martinsson åsyftar?

Att kvinnor i genomsnitt tjänar mindre än män? Det är ingen orättvisa, eftersom det i allt väsentligt beror på medvetna val som dessutom resulterar det i att kvinnor vinner fördelar på andra områden än det ekonomiska.
– Att förre kvinnor än män sitter i bolagsstyrelser och på VD-poster? Det är heller ingen orättvisa eftersom det i allt väsentligt beror på att kvinnor i genomsnitt gör andra prioriteringar än män (och därmed vinner fördelar som män går miste om, exempelvis vad gäller relationskapitalet).

Däremot finns det tydliga orättvisor mot gruppen män. Män är den enda grupp som är diskriminerad i svensk lag. Det finns en hel del statliga förmåner som män är uteslutna från. Män diskrimineras mycket tydligt i vårdnadstvister. I alla möjliga sammanhang erbjuds kvinnor en gräddfil som män är uteslutna från, i strävan att åstadkomma 50/50-fördelning på samhällets alla områden (utom de områden där kvinnor traditionellt dominerar). Det var bara några exempel.

Roland Poirier Martinsson skriver också idag:

”Vår civilisation har, så långt tillbaka vi kan överblicka, präglats av orättvisor mot kvinnor”.

Jag måste erkänna att jag också tänkte i dessa banor fram till för en tid sedan. Nu har jag insett att de tydliga juridiska orättvisor som kvinnor i historien har lidit av (ingen rösträtt, inte full arvsrätt, inte rätt att inneha offentliga poster, etc) måste ses mot bakgrund av de förmåner kvinnor genom historien har åtnjutit. Att bli beskyddad av män, att ha rätt att kräva försörjning av en man, att slippa farliga sysslor. Män har genom hela historien offrats – många gånger bokstavligen – för att kvinnor ska kunna skonas. Vilka har skickats ut i krigens helvete, exempelvis? Vilka har skickats ned i de oerhört farliga gruvorna? Vilka var det som fick gräddfil till livbåtarna när Titanic gick under (och vilka var det som stoppades på grund av sitt kön)?

Så även om jag håller med Roland Poirier Martinsson om att kvinnor förr var juridiskt diskriminerade – vilket var hemskt – så gör han analysen alltför lätt för sig.

För övrigt vill jag tipsa om en artikel i DN om genusdagis. Tanja Bergkvist är intervjuad som kritiker. Finns ännu inte på internet.

Annonser

38 svar to “Känd antifeminist löper inte linan ut”

 1. Joakim Steneberg Says:

  Ja där ser man, det går framåt! Två steg, och ett bakåt. Och jag anser förstås att det är väsentligt att inte bara syssla med kvinnan, inte helller när man ser på historiska ”könojämställdhet”. Man måste, anser jag, alltid kolla hur mannens situation ser ut. Samma när FN påpekar hur ”kvinnor drabbas i 3-dje världen” idag. Man måste jämföra med männen, och även se orsakerna bakom. Det här har jag för min del länge försökt få fram i debatten.
  Dessutom anser/tror jag: Män har mer historiskt förtryckt varandra, än de har förtryckt kvinnor. Och de/vi har gjort det delvis för kvinnans skull! (Manlig egoism eller girighet är också en del av orsaken förstås.) Och när manliga politiker idag fjäskar uteslutande för kvinnor, är det precis samma fenomen, i ny tappning!
  Shame on them, och alla fega feminissar!

 2. Joakim Steneberg Says:

  Så vad är det för orättvisor han menar? Och finns det inga mot mannen idag? Som själva könsdebatten och dito politiken vilken de facto skiter i männen! Och beträffande de tidigare ”juridiska orättvisorna”, sedda i ett könsrollsperspektiv, som erkändes av både män och kvinnor? Var dessa lagar inte mest för att männen hade försörjningsplikt, som arvslagen t.ex.?

 3. Tanja Bergkvist Says:

  Sa jag något bra i DN? 🙂 Har inte läst ännu, ska köpa tidningen efter jobbet!

 4. Shastra Says:

  Men det är en förenkling att säga att kvinnor hade (och har) förmåner. Till exempel att kvinnor länge var utestängda från universiteten kan knappast förklaras av att det fanns andra orättvisor som enbart drabbade män. Den enda förklaring jag kan komma på är att det historiskt sett faktiskt fanns fördomar mot kvinnor, och att dessa ofta var religiöst betingade. Man får gå tillbaka till förkristna figurer som Hypatia för att hitta akademiska kvinnor som accepterades fullt ut (d.v.s. innan hon blev mördad av de kristna). Sent var det mörkt rätt länge. Emmy Noether, ett erkänt matematiskt supergeni, nekades så sent som 1915 jobb i Göttingen enbart för att hon var kvinna.

  Nu är det 2010, kvinnodiskrimineringen har försvunnit, och i dess ställe har underliga kvasi-marxistiska genusläror trätt in. Men låt oss inte bli historierevisionister bara för att vi inte gillar det som händer nu.

 5. Robert Stasinski Says:

  Oj, vilken rädsla som bara sprutar ut i Pär Ströms senaset inlägg och övriga kommernater (mestadels av män) på denna blogg. Ström är så rädd att råka ta frågorna om kvinnors specifika historia på allvar.

  Det finns så många studier jag skulle kunna hänvisa till som så tydligt påvisar hur kvinnors val inte styrs av någon slags omedierad ”frihet” utan även strukturer och institutioner vars agenda, omedvetet eller inte är anpassad för gruppen män i första hand. Läs gärna http://www.psychologytoday.com/blog/exploding-myths/200912/women-and-math

  vill du verkligen bita i något läs lite om hur kvinnor IDAG har det rent ekonomiskt: http://www.un.org/womenwatch/directory/women_and_the_economy_3006.htm

 6. Jack Says:

  Bra skrivet men jag undrar om inte ”Utom de områden där kvinnor traditionellt dominerar” kan bytas till ”Utom de områden där kvinnor dominerar”

  Man kan försås behöva kontra den historierevisionism eller historieselektion som föregått inom feminismen. Men som förespråkare för mäns rättigheter behöver man inte nämna historiska och traditionella omständigheter för att hitta orättvisor.

 7. barfota Says:

  @Robert Stasinski

  ”Oj, vilken rädsla som bara sprutar ut i Pär Ströms senaset inlägg och övriga kommernater (mestadels av män) på denna blogg.”

  Ja eller så är vi skittrötta på att betala fjantar som du och resten av feminazzarnas trams.

 8. Jack Says:

  Robert,
  Från din länk:
  ‘In our book, “The Mathematics of Sex: How Biology and Society Conspire to Limit Talented Women and Girls”’
  haha…är det på allvar, biologin och samhälle konspirerar för begränsa begåvade kvinnor? hahah…vilken fullkomligt paranoia.

  Biologin konspirerar mot mig för att jag är kvinna…=D

 9. Bishounen Says:

  Robert Stasinski säger:
  08 februari 2010 kl 17:22

  ”Oj, vilken rädsla som bara sprutar ut i Pär Ströms senaset inlägg och övriga kommernater (mestadels av män) på denna blogg. Ström är så rädd att råka ta frågorna om kvinnors specifika historia på allvar.”

  Och som vanligt kväker någon feminist fram de gamla skivhacken ”rädsla”, ”Kommentarer mestadels av Män” och ”Rädd för Kvinnor”.
  Konstigt- I verkligheten är det sig nämligen så, att det snarare är Statsfeministerna som är livrädda för alla former av frågor som berör Män som varandes i underläge och diskriminerade, såvida det inte gäller feministiskt gynnande rapporter från ”vetenskapliga undersökningar”.

  Jag skulle kunna säga samma sak men omvänt; ”Oj, vilken rädsla som bara sprutar ut från Robert Stasinski’s senaste inlägg och hans övriga kommentarer (mestadels från FI och ROKS) på denna blogg. Stasinski är så rädd att råka ta frågorna om Mäns specifika historia på allvar.”

  För övrigt är det typisk feministisk översittarteknik att förringa den andel Kvinnor som också är antifeminister, vilket är ganska många, och enbart inrikta sig på den andel Män som är det, för att på så vis försöka få till en bild av ”typiskt manlig inställning” ala ”bevis” på rådande Patriarkat.

  I följande länken har du förresten ytterligare en Kvinna som är radikal och aktiv Antifeminist, och har en helt bloggarkiv över fall som i högsta grad bevisar att Män definitivt kan vara de diskriminerade och förtryckta, och Kvinnor översittarna: http://ingrid-carlqvist.blogspot.com/

 10. Clabbe Says:

  @ Robert
  FN har ingen trovärdighet i jämställdhetsfrågor eftersom de i regel bara bryr sig om kvinnors situation.

 11. Jack Says:

  Jag tror en av de fundamentala feministiska tankevurporna är att när någon anpassar sig efter verkligheten så att en ny verklighet uppstår så kallar man denna nya verklighet för anpassad till mannen om det är en man när det i själva verket är en mans anpassning till verkligheten.

  Anpassningen till verkligheten är dock fri för vem som helst att göra och alla gör den, kvinnor också, och visst som medelvärde kanske kvinnors anpassning ser annorlunda ut i en viss situation, då som medelvärde situationen totalt sett ändå är lite annorlunda för kvinnor. Vi ser t ex att kvinnor väljer andra jobb än män så att de tjänar mindre för annat jobb, det kompenseras dock idag och kanske felaktigt av att kvinnor ändå tjänar mer än män för samma jobb inom en del branscher. Kanske är kvinnor också lite mindre benägna att offra sig själva, av biologiska eller socialt inlärda skäl.

  Jag tycker dock närmast att det är oförskämt att kalla uppoffrande anpassning gentemot vad andra och världen begär för att vidmakthålla något sorts förtryck. Det är ju uppoffringen som upprätthåller och utvecklar allt bättre levnadsvillkor.

  Verkligheten är alltid konkurrerande och att försöka begränsa maxhastigheten till barnafödande människors takt är både tvivelaktigt uppnåbart och skadligt för samhällets utveckling samt en diskriminering mot människor som inte kan eller får chansen att föda barn eller vara förälder. De får ju inte ens utveckla sin potential ens arbetsmässigt och bidra till övriga. Om något är det ju en sorg att inte få barn. Det är fler kvinnor än män som blir föräldrar. Och endast kvinnor som föder barn. Varför skall de övriga utsättas för dubbeldiskriminering? Och varför nedvärderar feminister barnafödande och föräldraskap så? Pengar är inte allt i världen.

 12. Penumbra Says:

  Någon här skyller kvinnas underordnade ställning i äldre tider på kristendomen. Ett sådant påstående är dåligt underbyggt. Jag föreslår lite historieläsning till nästa gång.

  Kan bara säga att kvinnan i t ex det antika Grekland hade en starkt underordnat ställning i samhället. Kan också säga att när kristendomen spreds över Europa befolkades större delen av det av halvvilda civilisationer bestående av analfabeter med människooffer, kannibalism och andra primitiva ingredienser i sina religioner. Har svårt att tänka mig att det rådde jämlikhet mellan könen i dessa samhällen – eller någon jämlikhet alls, för den delen.

  Kristendomen har blivit en alltför bekväm förklaring till det mesta av ondo i samhället fram till 50-talet. Hur ska ni förklara dagens problem, när ni har förbrukat den ”universella” problemförklaringen kallad ”kristendom”? Eller har sekulariseringen eliminerat alla samhällsproblem och skapat det perfekta samhället?

  P.S. Ska ni läsa historia, välj bort de svenska böckerna. Annars riskerar ni få ännu en dos av ateism, feminism och socialism, fast i ett historiskt perspektiv.

 13. Penumbra Says:

  Visst måste kvinnor ha samma rättigheter som män och de reformer som genomfördes vid förra sekelskiftet var nödvändiga. Men jag håller också med skribenten om att kvinnor har blivit mer exponerade för diverse faror. Förslitningsskador, psykisk ohälsa, alkoholism, lugncancer, ensamhet, utbrändhet, våld och brott mot och bland kvinnorna är säkert betydligt vanligare idag, om man tar hänsyn till att livet i allmänhet är mycket bekvämare, sjukvården tillgänglig för alla, hjälpmedlen i hemmet fler, osv. Det vi vann på den tekniska och medicinska utvecklingen har gott förlorat pga ett moraliskt förfall där feminism, socialism och vänsterliberalism har huvudrollen.

 14. PabloHoney_4 Says:

  Karriärister är demokratins bödlar!
  Idag går det inte att göra karriär utan att man hyllar feminismen. Denna statsnepotistiska rörelse har vaskat fram och förädlat opportunister i alla skikt på våran samhällskropp.Tidningar, Universitet, Polis, Radio och TV kryllar av småpåvar som vill gynna sig själva genom att krusa dem som sitter på makten. Denna strömning är den samma som fanns under Hitler Tyskland och i forna DDR. Alla vill uppåt och då får man sälja sin själ på REA, om man gott vill leva. Karriärister är demokratins bödlar!

 15. Clabbe Says:

  Det är väl inget att skämmas för – att man är rädd för feminismen, menar jag. Det är ju en vämjelig ideologi.

 16. Charlotta Says:

  ”Och varför nedvärderar feminister barnafödande och föräldraskap så?”
  Ja det kan man verkligen undra…
  Inte bara det nedvärderas. Att ta hand om sina barn, det är fult, det är riktigt fult. Att vara hemma med sina barn när de är små och tänka på barnets bästa, nej det tycker många feminister är fult, då har man hamnat i en kvinnofälla. Kvinnan ska minsann ut i arbete och barnen in på dagis när de börjat krypa. Helst ska mamman inte amma heller, det kan mannen göra, i alla fall ge ersättning på flaska.
  Konstigt det här, men det verkar som att enligt feministen är det mest feminina något fult. Nej jag är så trött på det här feministsnacket. Nu är det väl revolution på gång??

 17. Joakim Steneberg Says:

  Ett ärligt svar Clabbe, på ett lumpet personangrepp från en feministman som saknar medvetenhet om psykosocial, traditionell ojämställdhet mellan könen.Vilken förmodligen aldrig kommer att försvinna – ”biologi”! ”Man, du får inte visa svaghet eller rädsla”.
  Men visst skrämmer feminismen ibland, allt hat och alla lögner som etablissemanget tydligen tycker är helt OK! Det skrämmer än mer!

 18. barfota Says:

  Hatten av för kvinnor som är feminina och som trots all feministisk propaganda törs vara det!

  Låt oss hoppas att fler kvinnor ställer upp i kampen mot feminism och särbehandlingar för frågan är om inte denna feministivern på sikt slår hårdare mot det egna könet än mot männen.

  Med tanke på det intensiva och uttalade manshat männen möter från snart sagt alla håll i samhället så är risken stor att män som verkligen älskar kvinnor börjar se en liten feminist i varje kvinna. Synd på alla fina kvinnor som finns där ute. Stå på er kvinnor och kämpa sida vid sida med oss som egentligen bara vill att alla skall bemötas rättvist.

 19. Jack Says:

  Angående historierevisonism. En intressant studie på primater (ungefär halvapor (varav människa inräknas) och apor) som förstås ska tolkas försiktigt.

  https://www.zora.uzh.ch/3312/2/Hemelrijk08V.pdf

  ”Remarkably, both in the model and in empirical data, female
  dominance over males appears to increase with the percentage of
  males in the group.”

  Är det fler hanar än honor dominerar alltid honorna till största delen, så är det bland samtliga primater i studien! Människan föder 1.06 pojkar per flicka och ska därför ha varit ett kvinnodominerat släkte.

  Förgrening med chimpanser gjordes för ca 5 miljoner år sedan. Bland chimpanser kan det variera om det finns flera hanar honor och det kan vara svårt att hävda identifikation med föregående halvapor.

  Kontentan blir att med all sannolikhet har kvinnor förtryckt män i 5 miljoner år!! Vilken fräckhet!

  En annan intressant korrelation i studien:
  ”the degree of female dominance is significantly lower in egalitarian primate groups than in despotic ones” Här avser man alltså jämställdhet inom könen och inte bara mellan. Om t ex staten växt i makt till att börja ses som en despot så skulle det motsvara att mansförtrycket ökar.

 20. JJ Says:

  Kolla in

  http://www.langholmens.fhsk.se/default.asp

 21. Erik N Says:

  Jack –
  Ja det är väl så att säga basic suply and demand. fast det borde ju förstås bara påverka vilket kön som väljer och vilket som blir valt (de färre väljer). Hur det blir att ena könet bestämmer av det förstår jag inte riktigt.

 22. Joakim Steneberg Says:

  Shastra m.fl. Jag hävdar ändå att mannen allltid haft en försörjnigsplikt (fram till 60-talet ca?) Och att han yrkesknegade för kvinna och barn var viktigare än att hon kom in på universitet, när det passade. Med all respekt. Ett och annat kvinnligt geni som hindrades i karriären var därmer inte viktigt, helheten var viktig. Hon (exempel ovan), Emmy Noether fick 1915 nog nöja sig med att ett antal tyska män var beredda att dö i krig för hennes skull….

 23. Joakim Steneberg Says:

  Jack. Apropå primater ovan. Geoff Dench: ”Transforming men” är en bok jag ej läst, men det finns en artikel här. Tycker det låter helt korrekt. Kontentan: ”Manssamhället” (könsrollsdito) är kvinnors samhälle. De har kunnat ställa krav genom sexualitet och barn, att män har utvecklat det tekniska och politiska samhället, att män har konkurrerat och dominerat varandra. För kvinnans skull. Precis som många andra djur. Från älgar till skalbaggar…Känner någon till boken eller teorin?
  http://www.wnutveckling.se/manstorget/artiklar/grodan.asp

 24. Jack Says:

  Erik N,

  ”This so-called winner-loser effect implies that, after losing, an
  individual is more likely to lose again and vice versa after winning”

  ”but the effects of winning experiences are less clear”

  ”Fighting experience alters an individual’s
  fighting ability either because after a contest its ‘actual’ fighting
  ability is changed due to a neuroendocrine effect or because an
  individual has changed its perception of its own fighting ability”

  ”There is much empirical evidence for the winner-loser
  effect: It appears to operate in many species, ranging from insects,
  crustaceans, fishes, amphibians, and reptiles, to mammals,
  including nonhuman primates [16–18] and even humans”

  Fightande försvagar (det kostar mer än det smakar) alltså de som fightar som grupp gentemot andra grupper…inget nytt eg.

  ”The higher the percentage of winning of an individual from each of its interaction partners is on average, the higher also is an individuals’ dominance rank”

  Notera att det alltså är interaktioner som ger individuell dominansgrad. Om jag t ex alltid får min vilja igenom oavsett vem jag pratar/hotar/lockar/slåss med spelar det ingen roll om det någon annanstans sitter någon med en hög formell post, men som kanske inte får som han vill. Jag har ändå högre dominans.

  ”female dominance indicates the dominance ranks of all females relative
  to those of all males in the group.”

  En poäng jag glömde nämna i studien var att kroppstorlek _inte_ påverkade vilket kön som dominerar.

  Empirical data:
  ”Unexpectedly, female dominance is not correlated with sexual
  dimorphism”

  Så mycket för feministernas ide om att något djuriskhet hos män skulle innebära att män förtrycker kvinnor med ett kontinuum av våld. Istället ser jag det som att feminister och pengahungrande organisationer förtrycker kvinnor med skrämsel!

  Ang påverkbarhet är detta intressant
  ”it is known that the degree of female dominance differs between groups of a single species (for unknown reasons)”

  Kända faktorer:
  ”it also agrees with the finding that female dominance is greater among bonobos …which is to be expected since the frequency of aggression is probably higher in bonobos because of their denser grouping”

  ”At a high intensity of aggression female dominance over males
  increases significantly…but only when..there is a great difference
  in intensity of aggression between the sexes ”(jämför att män utsätts för dubbelt så mycket våld som kvinnor)

  För att uppnå jämställdhet och minska matriarkatatet förelår den här studien alltså bland annat:
  – Mer jämställdhet inom könen
  – Lägre frekvens på aggression
  – Mindre våldsamma aggressioner

  För att minska intensitet och frekvens på våld är detta intressant:
  frekvens: 70% av de som använder våld i nära relation är kvinnor
  frekvens: 77% av män som slår kvinnor i relationer slår tillbaka.
  intensitet: Det grövsta våldet mot kvinnor förekommer från män som slår tillbaka

  När jag gick på dagis fick jag lära mig ”man slår inte flickor”, kanske är dags för en kampanj – man ska vara snäll mot pojkar och män!

  Och kanske att minska kvinnors våld mot alla för att minska våldet i samhället.
  ”Eighty two percent of the general population had their first experience of violence at the hands of women”
  http://www.dvmen.org/dv-141.htm

 25. Erik Says:

  Robert Stasinski:

  ”Oj, vilken rädsla som bara sprutar ut i Pär Ströms senaset inlägg och övriga kommernater (mestadels av män) på denna blogg. Ström är så rädd att råka ta frågorna om kvinnors specifika historia på allvar.”

  Oj vilken nyhet att en feminist menar att om män inte blint lyder kvinnor i allmänhet och feminister i synnerhet måste det bero på rädsla. Jag är inte säker i vilket sammanhang han menar orädda människor utmärks av att göra som andra säger men särskilt konsekvent är det inte.

  ”Det finns så många studier jag skulle kunna hänvisa till som så tydligt påvisar hur kvinnors val inte styrs av någon slags omedierad ”frihet” utan även strukturer och institutioner vars agenda, omedvetet eller inte är anpassad för gruppen män i första hand.”

  Strukturer kan inte styra någonting, strukturer är efterkonstruktioner.

  http://aktivarum.wordpress.com/2009/07/22/vad-ar-da-detta-bra-till-begrepp-del-4/

  Och vill man påstå institutioner styr kvinnor får man vackert bevisa det också – för sig – utan stödteorier som i ad hoc anda hänvisar till luddiga strukturer.

  ”Läs gärna http://www.psychologytoday.com/blog/exploding-myths/200912/women-and-math

  Det gjorde jag och medan artikeln börjar med att prata om matte så har den vid slutet inget matte-specifikt svar utan försöker med luddiga standardsvar istället.

  ”vill du verkligen bita i något läs lite om hur kvinnor IDAG har det rent ekonomiskt: http://www.un.org/womenwatch/directory/women_and_the_economy_3006.htm

  Nu råkar det vara så att ekonomiskt består de överlägset flesta av världens länder av en social enhet som kallas familjen. Att sedan marxisterna i FN försöker förstöra familjen är ju inget nytt då det är vad precis alla marxister i år och dag haft som mål, det var vad man ville uppnå med marxismen långt innan man började kalla det genderpolitics.

 26. Erik Says:

  Charlotta:

  ”Och varför nedvärderar feminister barnafödande och föräldraskap så?”
  ”Ja det kan man verkligen undra…”

  Behöver man undra? Jag trodde alla visste att marxismen haft som agenda i åratal att förstöra familjen. Anledningen man nedvärderar barnafödande och föräldraskap är att de STÄRKER familjer.

  ”Inte bara det nedvärderas. Att ta hand om sina barn, det är fult, det är riktigt fult.”

  Javisst, allting familjedanande är fult enligt feministerna.

  ”Att vara hemma med sina barn när de är små och tänka på barnets bästa, nej det tycker många feminister är fult, då har man hamnat i en kvinnofälla.”

  För det stärker också familjen, allting som är bra för familjen är en kvinnofälla, allting som är bra för att krossa familjen är jämställt såklart.

  ”Kvinnan ska minsann ut i arbete och barnen in på dagis när de börjat krypa. Helst ska mamman inte amma heller, det kan mannen göra, i alla fall ge ersättning på flaska.”

  Så länge de har sex och relation då, så fort de inte har sex längre utan separerar så blir det ju kvinnan som vår ensam vårdnad. Då har de lyckats och familjen är krossad precis som de ville.

  ”Konstigt det här, men det verkar som att enligt feministen är det mest feminina något fult.”

  Inte konstigt alls, feminister är marxister och marxismen vill krossa familjen. Sett i det ljuset är det både förklarligt och förutsägbart.

 27. Adam Says:

  Jag hade inte sex 2009. Jag försökte ta kontakt med kvinnor, men de svarade inte, klart som f-n man blir bitter. Det pratas för lite om att vi män inte kan välja och vraka i samma utsträckning som kvinnor. Säger man det så får man en massa skit av statsfeministerna.

 28. Jack Says:

  Adam,
  Av aftonbladets läsare iaf, så har 58% av singelkvinnorna sex i storleksordningen 1 gång per år eller mer sällan, motsv inte alls.

  Det kan iofs bero på att aftonbladets läsare skulle kunna bestå av fler feminister än normalt?

  Jag skulle iaf inte ta i en feminist med tång.

  Antifeministiska kvinnor däremot eller kvinnor för mäns rättigheter och äkta jämställdhet…wow! =D

  Fick en del statistik från misstänkt feministiskt håll och från slutet av 90-talet som menade på att svenskar har rätt mycket sex och högt upp i åldrarna. Så kan det vara, kanske inom förhållanden, men aftonbladets undersökning på singlar visar en annan bild. Sen är vi världens mest singelfrekventa land.

  Ensamhet generellt, även vad gäller vänner, är utbrett för män, 1 av 5 har 0 nära vänner. Sen finns det säkert undersökningar med självrapporterng som visar på att kvinnor känner sig mer ensamma.

  Jag gjorde en googling och voila:

  ”– Kvinnor i åldrarna 20 till 29 år utmärker sig på flera sätt. Dels för att de oftare känner ensamhet, dels för att deras ensamhet är starkare, mer fylld av olika slags känslor jämfört med framför allt de äldre männen”
  http://sydsvenskan.se/inpalivet/article549800/Kanslan-av-ensamhet-storst-bland-unga.html

 29. sofia Says:

  Håller med dig Charlotta! Tråkigt att så många kvinnor går omkring och är avundsjuka på män i stället för att vara stolta för vad de själva är och kan.

 30. sofia Says:

  Men Adam vad ska vi göra åt det då? Lagstifta om att män och kvinnor ska ha samma rätt att välja och vraka? 🙂

 31. barfota Says:

  Hej @Sofia och @Adam

  Man skulle ju kunna legalisera prostitution.
  Som det nu är med den ”ensidiga” lagstiftning så är den allt annat än rättvis. Skall det finnas förbud mot att köpa sex så skall det finnas motsvarande förbud mot att sälja sex också.

  Mitt förslag är alltså att man river upp sexköpslagen helt och hållet eftersom jag inte tror man kan lagstifta mot behov och känslor.

 32. Jack Says:

  @sofia,

  Många prostituerade kvinnor vill själva ha en legalisering med effekten att de måste betala skatt! Det råder ingen tvekan om vad kvinnorna vill och inte männen heller, men feministerna är emot.

  Varför är det ok att få gå och träna kampsport för att lära sig slåss men inte okej att gå till prostituerad för att öka sin sexuella erfarenhet? Sex ses av feminister som fulare än våld, när det i själva verket är nåt fint. I själva verket är både kampssport och sex fint.

  Kampsport har många goda allmänmänskliga effekter tror jag alla som provat på skulle säga. Det är iaf min erfarenhet. Jag tror att sexköp är precis lika positivt. Det gör en till en bättre människa att regelbundet ha sex. Sex är ju i grunden hälsosamt.

  Att våld sedan används fel av en liten liten minoritet, t ex när kvinnor slår sina barn, är inte skäl till att stänga ner en hel verksamhet.

  Vad gäller att kvinnor går och är avundsjuka på män handlar det som sagt om att de bara ser de män som har mer än de själva. Det förefaller vara den biologiskt inbyggda selektionen i vad deras hjärnor klarar av att hantera, mer tunnelseende än feminister har tror jag inte man kan hitta och det verkar helt döfött att få dem att ”öppna ögonen”. Alternativt så är de oärliga och försöker lura oss andra.

 33. sofia Says:

  Barfota och Jack

  Jag har inte funderat så mycket över prostitution, vet inte vad jag tycker. Men det löser väl inte Adams problem, det kan väl aldrig bli samma sak. Det är ju inte på riktigt. Det är ju som om jag skulle betala någon för att umgås med mig när det jag egentligen behöver är en nära vän.

 34. barfota Says:

  @Sofia

  Fejkat som fejkat. Hur vanligt är inte det och visst skulle det hjälpa både Jack och många andra ensamma män och inte minst kvinnorna som vill arbeta med detta hedervärda gamla yrke, det skulle ju ge även dem en viss trygghet och skattepengar till staten.

  Ärligt talat så vet jag heller inte var jag står mer än att jag tycker det är fel att kriminalisera på det ena hållet men inte på det andra.

 35. Jack Says:

  @barfota,
  Det skulle hjälpa alla män inte bara de som är ensamma. Jämför med sjukvård, även om du inte använder den, så är det en trygghet att den finns.

  Sen ska ju de prostituerade männen inte marginaliseras. Fler unga män har sålt sex än kvinnor, men kvinnorna drar traditionellt mer uppmärksamhet i debatten och jag kan tänka mig det är fler kvinnor som stannar längre i gemet pga bättre ersättning. Det ska alltså inte glömmas bort att kvinnor köper sex och även de skulle kanske se det som positivt om det blev enklare. Samtidigt löper kvinnorna redan nu ingen reell risk att sättas dit juridiskt för det.

 36. Sofia Says:

  Jo det är sant, samma regler borde gälla för båda involverade parter. Konstigt att man har den synen att det är synd om kvinnan som har den typen av sex men inte om mannen. I andra sammanhang får man ju inte ens insinuera att kvinnor och mäns sexualitet skiljer sig åt….

 37. Jack Says:

  @barfota,
  Vad gäller mig själv är jag tveksam till att utnyttja möjligheten till sexköp av ensamhetsskäl. Däremot kanske som en kul grej. I utlandet har jag varit i situation att prova men det har när det väl kommit till kritan inte känts som vad jag ville. Kanske var det en socialt inlärd stigmatisering av sexköp som fick mig att inte vilja dock, kanske var tjejerna för aggressiva att vilja ha sex med mig så att jag blev defensiv, jag har ingen aning. Det viktiga för att sälja sex dock anser jag vara att man också har försörjning någon annanstans ifrån eller att man tjänar ordentligt bra på det. Så att man dels inte blir för desperat att sälja, och dels inte blir utnyttjad. Sen blir vi väl alla utnyttjade i våra jobb, så det ska inte moraliseras för mycket kring det.

 38. barfota Says:

  @Jack

  Ja fler män har både sålt sex och blivit våldtagna än kvinnor. Men det är ju män så det pratar vi inte om… de får ju bara vad de förtjänar, eller??

  Visst skulle man kunna ange både ensamhet, behovet av närhet, mänsklig kontakt, sjuka, handikapp m.m. som argument för en legalisering tyvärr stöter det nog på patrull från åsiktsmaffian.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: