Radikalfeminister och vanliga feminister

by

 

Jag har funderat på en sak.

Lyckligtvis har vi nått så långt i genusdebatten att det inte är så ovanligt med kritik mot det som kallas radikalfeminism. Även om de flesta fortfarande flyter med strömmen – det är ju enklast – och uttalar feministiska åsikter så finns det röster lite här och där som kritiserar radikalfeminismen.

Varje gång studsar jag inför prefixet radikal-. Det har blivit något sånär legitimt att kritisera radikal-feminismen, men betydligt färre kritiserar feminismen. Betyder det att den ”vanliga” feminismen är i sin ordning? Att vi kan ställa upp på den?

Här vill jag svara ett kraftfullt nej.

Radikalfeminismen är sedan länge så tokig att den inte ens är värd att ta på allvar. Män är djur, män bildar satanistiska nätverk som sliter fostren ur livmodern på gravida kvinnor och ritualmördar dem, män är onödiga eller/och onda och bör därför utrotas (förespråkas i SCUM-manifestet) – det är radikalfeminism. Den är inte ens värd den möda det skulle innebära att kritisera den.

Men den vanliga feminismen är faktiskt inte heller acceptabel. Den bygger på en felaktig världsbild och kommer med förslag på åtgärder som är orättfärdiga.

– Den vanliga feminismen anser att kvinnan är strukturellt underordnad och därför måste kvinnor gynnas på männens bekostnad (genom allt ifrån kvotering till vissa toppjobb till parkeringsplatser bara för kvinnor).
– Den vanliga feminismen förnekar alla de problem och underlägen som män som grupp har.
– Den vanliga feminismen förespråkar jämställdhet definierad på ett felaktigt sätt – könsfördelning 50/50 överallt istället för lika rättigheter och skyldigheter.

Därför är den enda rimliga ståndpunkten för en anhängare av jämställdhet och en humanistisk människosyn att ta avstånd från hela feminismen. Jag hoppas det blir allt mindre vanligt att feminismkritiker urholkar sin egen kritik genom att kritisera ”radikalfeminismen”. Jag hoppas de tar mod till sig och börjar kritisera feminismen.

Annonser

26 svar to “Radikalfeminister och vanliga feminister”

 1. Caspian Rehbinder Says:

  Mycket bra att du gör debatten mer dynamisk genom att skilja på olika sorters feminism! Tyvärr tänker du inte hela vägen, och går inte ända ut. Du missar helt alla olika underarter av feminism. Det finns socialistisk feminism, vilket är den som är störst i Sverige, som du kallar ”vanlig feminism”, och med rätta kritiserar. Det finns också konservativ feminism som anser att det finns och ska finnas skillnader mellan män och kvinnor, men att kvinnornas roll (husmödrar och dylikt) ska uppvärderas, och det finns liberal feminism, som anser att män och kvinnor genom juridiska reformer ska få samma förutsättningar att välja. Dessutom finns queerfeminismen, mer inriktad på sexualitet och sociala konstruktioner. Av dessa olika versioner är det bara en som förespråkar den vanvettiga 50/50-fördelningen.

  Därför är den enda rimliga ståndpunkten för en kritiker av feminism att läsa på om skillnader mellan olika sorter, och kritisera de inriktningar som är felaktiga. För att bara tala om feminism är inte mycket mer specifierat än att bara tala om ”politik”. Jag hoppas du vågar ta kritik från dina läsare, och konstatera att liberalfeminismen trots allt står för samma saker du förespråkar, och att den socialistiska och den konservativa kanske båda är dåliga – men på olika sätt.

 2. Caspian Rehbinder Says:

  Jag glömde att nämna anarkafeminismen, som helt enkelt är anarkism fast ur ett feministiskt synsätt. Mycket läsvärd är Wikipediaartikeln om feminism, i synnerhet avsnittet ”Inriktningar”.

 3. Obstinat Says:

  Du har fel när du säger att radikalfeminismen är något litet udda fenomen.
  En stor del av journalisterna och hela statsfeminismen är i praktiken renodlat radiklafeministiska. Jag tänker fortsätta att kritisera radikalfeminismen/statsfeminismen för det blir bättre träff. Att sikta på ett så luddigt begrepp som feminismen funkar inte när de då bara glider undan med ”nej, det är inte min feminism” osv. När radikalfeminismen är ”dekonstuerad” är resten av feminismen inget problem att ta sig an. Det är min syn.

 4. Caspian Rehbinder Says:

  Jag har skrivit mer om problematiken på min blogg. Läs gärna!

 5. Mikael Hedberg Says:

  Din beskrivning av ”vanlig” feminism ligger rätt nära definitionen av radikalfeminismen. Alla som bekänner sig till tanken om patriarkatet eller könsmaktordningen är radikalfeminister.

  Det finns andra feminism-grenar som jag har betydligt lättare för (till den milda grad att jag egentligen bara tycker namnet är dumt), och någon egentlig ”vanlig” feminism finns inte. Liberalfeminismen är en sådan gren som är relativt rimlig. Den som bara säger ”jag är feminist” räknas nog i Sverige som radikalfeminist om inget annat sagts, med tanke på hur dominerande den grenen är, men det säger egentligen väldigt lite. Svenska Wikipedia-sidan om feminism är väldigt bra på att reda ut begreppen för övrigt.

  Jag håller med Obstinat om att det är betydligt tydligare att kritisera radikalfeminismen eller statsfeminismen (även om jag personligen ogillar det ordvalet).

 6. Jack Says:

  Den som marknadsför en annan feminism, ex liberalfeminism, marknadsför och bäddar samtidigt för radikalfeminism, inte lika mycket som för liberalfeminism, men kanske 50%. Detta vad det gäller kommunikationen. Därtill gäller vilka radikalfeminismstödjande åtgärder som faktiskt tas och i vilken grad andra feminister vill och faktiskt motarbetar detta i jämförelse med äkta jämställdhetskämpar som t ex Pär Ström. Andra feminister är för svaga motståndare till radikalfeminismen och tillåter dess spridning genom uteblivet motstånd.

 7. Ettstegitaget Says:

  Eftersom radikalfeministerna är ettrigast (Bengt Westerberg/statsfeminism) så är det steg ett att få bort den sorten. Steg två blir att få bort hela genusidiotin.

 8. Pelle Billing Says:

  Intressant inlägg Pär!

  I mitt eget arbete tänker jag ofta på detta. Min egen slutsats liknar din:

  1. Radikalfeminismen är manshat på vanlig svenska. Män utövar ett strukturellt förtryck av kvinnor, alla heterosexuella samlag är våldtäkt, osv. Det är galenskap helt enkelt.
  2. Den ”vanliga” feminismen är lite svårare att få grepp på. Här finns många som bara hävdar att de vill ha jämställdhet. Men då tycker jag att man får kalla sig jämställdist, och inte feminist. Just eftersom ordet feminist osynliggör alla viktiga mansfrågor, och det är inte acceptabelt.

  Tyvärr handlar det nog om informationsbrist för många människor. Man känner till problemen med kvinnorollen men inte med mansrollen, och därmed så tror man att en sansad feminism är lösningen. Därför måste vi sprida budskapet om alla viktiga mansfrågor!

 9. Bishounen Says:

  Pelle Billing skrev: ”2. Den ”vanliga” feminismen är lite svårare att få grepp på. Här finns många som bara hävdar att de vill ha jämställdhet. Men då tycker jag att man får kalla sig jämställdist, och inte feminist. Just eftersom ordet feminist osynliggör alla viktiga mansfrågor, och det är inte acceptabelt.”

  Precis, och kanske är det därför dessa personer ofta säger sig inte känna någon gemenskap med andra feminister.
  En tjej jag känner, kallar sig för Feminist, men säger att hon aldrig lyckas känna något samhöre med andra feminister, och menade bland annat att de håller åsikter som hon bara inte kan dela, med mera.

  Själv använder jag mig av ”Feminist” respektive ”Radikalfeminist” litet om vartannat, beroende på vad det är jag pratar om. I vissa fall känns ”radikalfeminist” bättre eftersom alla då vet vad man menar, plus att det inte på något vis innefattar de som kallar sig feminister fast de av allt att döma inte är det, utan JÄMLIKister.

  Dessa individer har förmodligen blivit itutade PK-propaganda om att en sann Jämlikist är detsamma som Feminist, och därför tänkt att de då måste vara feminister.

  Naturligtvis finns det förvisso även bra feminister, men de tillåts sällan göras hörda i Media, eftersom de helt enkelt blir överröstade av den Statsrådande radikalfeminismen.

 10. Ettstegitaget Says:

  Bishounen

  Felet med feminismen, av idag, är att den till etthundra procent utgår ifrån att mannen är överordnad kvinnan – och där kan varje normalt tänkande individ inse att något inte stämmer, till etthundra procent…….. Många feminister förstår inte vad feminismen står för. Alltså: Feminismen av idag (Sverige – 2010).

  Jag är för jämställdhet. Feministerna som har makten företräder, tyvärr, en helt annan åsikt.

 11. parstrom Says:

  Jag tycker det är uppenbart att feminism – all sorts feminism – håller på kvinnan. Det ligger ju i själva ordet. Feminism/feminin. Alltså KAN feminism inte representera en kamp för jämställdhet. En jämstsälldhetseftersträvande feminism är inget annat än en självmotsägelse.
  Pär

 12. Shastra Says:

  Jag måste faktiskt hålla med Caspian här.

  Jag har flera bekanta, både kvinnliga och manliga, som gärna identifierar sig som s.k. ”vanliga” feminister men som när jag skärskådar dem egentligen är ”jämställdister”.

  Enligt Sapir-Whorf-hypotesen så styr språket tanken, och jag tror vi ser ett utmärkt exempel på det här. Ordet ”feminism” betydde från början kamp mot laglig diskriminering av kvinnor. Därefter handlade det om jämställdhet. Och först på senare tid har feminism kommit att betyda såna saker som sexism, postmodernistiskt struntprat, diskriminering av män, samt kollektivistisk 50/50-nivellering. Själva ordet ”feminism” befinner sig just nu i samma fas av mångtydighet som ordet ”kommunism” i slutet av 1800-talet, innan kommunismen för all framtid blev förknippad med banditvälde och massmord.

  Läs gärna vad Caspian Rehbinders skrev på sin blogg (länk i hans kommentar ovan), han sätter fingret på en verkligt öm semantisk punkt. Nyanser är bra, oavsett vad som sen händer med ordens betydelse i ett längre perspektiv.

 13. Bishounen Says:

  Ettstegitaget/ Parstrom: Det är just det jag menar; De personer som kallar sig feminister och är för äkta jämlikhet, är egentligen inte feminister utan har blivit ilurade att feminist = Jämlikist, och kallar sig därför feminister eftersom de inte undersökt saken ingående.

  Är man sann jämlikist tar man inte på sig ett namn som belyser bara ett kön, eller en samhällsgrupp.

  Det ironiska är dock, att just på grund av titeln ”feminist= Jämlikist, så utgör detta i sig ett behov av en motpol, D.V.S. något som motbevisar fördomarna om Antifeminismen och visar att Maskulinist absolut kan vara = Jämlikist.

  I och med detta blir det dock viktigt att vara oerhört noga med vilka Maskuliniströrelsen tar in, eller kanske man skall säga befattar sig med. Till exempel är det helt oacceptabelt för en genuin Jämlikist-Maskulinist att vara emot HBT, och de självutnämnda Antifeminister och Maskulinister som är det, är inte Maskulinist-Jämlikister utan Patriarkister, som eftersträvar ett slags halvt om halvt inbillad drömbild om en ”återgång” till ”gamla tiders Samhälsstrukturer”, där allt som inte följer dessa visioner måste bort.

  Det är dessa – Patriarkisterna- som Statsfeministerna älskar att belysa som ”bevis” på att antifeminister är förtryckare och inte ute efter Jämlikhet.

 14. Obstinat Says:

  Gör det inte krångligare än vad det är. Se på vänstern hur de i alla tider hållit på och träter om alla detaljer in i absurdum. Ett bra sätt att oskadliggöra sig själv som en politisk kraft.

 15. Bishounen Says:

  Obstinat säger: ”Gör det inte krångligare än vad det är. Se på vänstern hur de i alla tider hållit på och träter om alla detaljer in i absurdum. Ett bra sätt att oskadliggöra sig själv som en politisk kraft.”

  Anser du med andra ord, att det inte spelar någon roll vad folk håller för åsikter i en politisk rörelse, eller vad den håller på med?

 16. maggan Says:

  Feminismen i vilken form den än framträder har gemensamma rötter i 68 rörelsen som i sin tur var sprungen ur vänstern och då främst marxismen vad det gäller det ideologiska fundamentet. Idag så är det så illa att vi har politisk/ideologiska avdelningar på våra universitet enligt gammal känd sovjet modell som hänger sig åt att framställa ideologisk propaganda under rubriken vetenskap.

  Vi har även samma unkna syn både inom kommunismen och feminismen där man vill göra gällande att ens eget ideologiska fundament är väsens skiljt från grunden inom hela det ideologiska systemet, jmfr inläggen från frida på billing bloggen med Ohlys kommentar om att han var kommunist fast inte en sån kommunist som var verksam i sovjetunionen eller för den delen patriarkatet med bourgoisen eller könsmaktsordningen med klass. En nazist som skulle komma med samma befängda påstående skulle med alla rätt inte tas på allvar, men med feminismen och kommunismen så går detta alldeles utmärkt.

  Jag påstår att den värderelativism som dessa ideologier har drivit fram i Sverige är grunden till det inkonsekventa samhälle vi har idag samt att om detta fortsätter utan att vi får stopp på det kommer att leda till enorma besvär för de enskilda individerna här, detta på grund av att några viktiga fundamenta för samhället kommer att demonteras.

  .Individen kommer att underordnas kollektivet i samhällstrukturen, vilket ger att skolsystemet kommer att anpassas mot ett mer politiserat undervisnings system, vilket i sin tur ger att eleverna ges sämre förutsättningar att bedöma information samt att kritiskt granska budskap från intresseorganisationer vilket i sin tur kommer att ge ett ökat tryck på vad som är rätt och fel åsikter vilket i sin tur ger en högre driven politisering av samhället där individensroll än mer underordnas kollektiven.

  I slutändan kommer det resultera i att vårt demokratiska system kommer att förlora sin betydelse vilket skulle vara en katastrof oavsett om vi har kvar demokratin som en chimär eller om vi övergår i ett totalitärt system.

 17. Obstinat Says:

  Bishounen: ”Anser du med andra ord, att det inte spelar någon roll vad folk håller för åsikter i en politisk rörelse, eller vad den håller på med?”

  Jag tycker Pär bagatelliserar radikalfeminismen i sin artikel. Det är ett misstag att klumpa ihop alla former av feminism. Det behövs olika strategier för olika feministiska grupperingar.

  Vad en maskuliniströrelse vill ställa för villkor på sina medlemmar har jag inga synpunkter på.

  Det vore dock förödande för det Svenska samhällets framtid om motkraften mot feminismen försvagas på grund av att olika individer och grupperingar inom nämnda motkraft slösar energi på att strida inbördes istället för att lägga kraften på att mota ut feminismen ur maktens korridorer.

  I dagligt tal är det många gånger tillräckligt att använda ordet feminism när man kritiserar feminismen men när det gäller den mer lömska formen av feminism som infiltrerat akademin, statsförvaltningen, socialkontoren, skolverket, skolväsendet, massmedia etc så är det nödvändigt att vara mer exakt. ett allmänt svepande om en diffus feminism kommer inte åt detta subtila manshat som gömmer sig under en förklädnad av vetenskap, främst då genusvetenskap. de ger blanka fan i om vi skriker oss hesa om feminism, de för inte sin strider på gator och torg, de är djupt rotade i maktens korridorer.

 18. Obstinat Says:

  Det behövs motstånd på många olika plan. Men som Pelle Billing skriver här ovan är det väldigt bra att lyfta fram mansfrågor så att främst de unga männen och kvinnorna blir medvetna om hur skev bilden är av sakernas tillstånd. Det gäller dock att lyfta fram relevanta saker så det inte slår över och blir löjligt, det hjälper bara manshatarna ytterligare. En ytterligare mycket värdefull taktik är Tanja Berqvists belysning av genusvetenskapens galenskaper.
  Och förstås som redan görs, visa på manshatet i massmedia och vart det än dyker upp, men på ett relevant sätt, det är lätt att det slår över och blir tjatigt/fjuttigt. Välj verkligt allvarliga saker och borra djupt i dessa, dra fram manshatet i ljuset och visa på ett pedagogiskt och lättåskådligt sätt hur snett det gått med ”jämställdheten”

 19. Caspian Rehbinder Says:

  Pär Ström,
  Du har en poäng i det du skriver, att feminismen så uppenbart utgår från kvinnan, men två saker tycker jag du missar. För det första måste du fortfarande för att kunna föra en seriös debatt, skilja på olika feminismer. Oavsett om de alla tar fäste i kvinnans situation, så måste du kunna se att en feminist vill en sak, medan en annan vill raka motsatsen. Som jag skriver på min blogg kallar jag mig feminist, man har inte ett dugg gemensamt med idiotradikalfeminister som Annika Qarlsson eller Gudrun Schyman. Jag står för en frihetlig feminism – samma sak som här verkar kallas jämställdism.

  Detta leder mig direkt in på den andra punkten som du missar, och det är att begreppet feminism är ett djupt rotat jämställdhetsbegrepp, som har funnits i hundratals år. Självklart har det en mycket enkel förklaring: kvinnan har varit underordnad mannen. Kvinnor har varit omyndiga, saknat rösträtt, arvsrätt och så vidare. Det har behövts en jämställdhetsrörelse. Eftersom denna rörelse fokuserar på att få kvinnor upphöjda till samma värde som män, är det naturligt att den kallades feminismen. Denna rörelse har funnits kvar, och finns kvar än idag, för att eftersträva jämställdhet på olika sätt.

  Jag håller med dig till hundra procent i att redikalfeminismen har felaktiga mål när de pratar om 50/50-uppdelning, men det är deras sätt att nå jämställdhet. Jag och de flesta på denna blogg skulle säga att det är helt fel – ändå kallar jag mig feminist. Varför? Dels för att jag – av anledningar jag beskrivit ovan – inte anser feminismen vara själmotsägande i namnet. Men framför allt för att feminism är ett djupt rotat begrepp, som inte kommer kunna ersättas av konstruktioner som ”jämställdism”.

  Vi har större möjlighet att påverka radikalfeminismen i rätt riktning om vi tar tillbaka begreppet feminism. Då rycker vi undan mattan på de radikalfeminister som kan försvara sig med ett ”Men jag är feminist! Jag är för jämställdhet!”. Vi får en större folklig och bredare förståelse för begreppet, och på ett ungefär vad vi är ute efter – och kan sedan sprida informationen att feminism är mer än bara radikalfeminismen.

 20. Stråmannen « Marius Ramnehill Says:

  […] är så genomskinligt. Pär Ström ger bra exempel på hur man bygger en straw man på sin blogg genusnytt. Där tar han upp tre problem med ”den vanliga feminismen”*. – Den vanliga feminismen […]

 21. Mikael Hedberg Says:

  Caspian: Jag håller med dig om att man behöver vara tydlig. Däremot tycker jag du har fel i ditt användande av ordet feminism. Feminismen har aldrig varit en jämställdhetsrörelse. Den har sitt ursprung som kvinnorörelse och har alltid handlat om att ge kvinnan samma rättigheter som mannen. En jämlikism (eller vad man nu vill kalla det) blir således resultatet av en sammanfogning av feminismen och maskulismen. Feminismen strävar efter en komponent av jämställdhet, inte en fullständig jämställdhet.

  Sedan finns det alltså avarter som radikalfeminismen som inte går att komma överens med. Andra feminister kan jag tycka är aningen trångsynta, men enligt devisen ”pick your battles” förstår jag om de vill ta itu med endast kvinnornas problem.

  I allmän talan har mantrat ”feminismen står för jämställdhet” upprepats tills det blivit sanning, men det har aldrig stämt. Svenska wikipedia-sidan för Feminism är en bra resurs:

  ”Inom feminismen finns en rad olika inriktningar med olika syn på många frågor. De brukar dock grovt delas upp i särartsfeminism och likhetsfeminism. Olika inriktningar har olika syn på vad problemen är, vad de beror på och hur det bäst bör lösas. Det som kan ses som gemensamt för många av dessa är att de anser:

  1. Att kvinnor generellt sett är underordnade män.
  2. Att detta förhållande ska förändras.”

  (http://sv.wikipedia.org/wiki/Feminism)

  Att ha detta som förutsättning innebär per definition att man aldrig kan kämpa för jämställdhet, eftersom det bevisligen är så att det finns orättvisor även mot män.

  Alltså: Vill man ha sann jämställdhet måste man gå bortom feminismen.

 22. marie Says:

  Det lilla jag har lärt mig om feminism är mer än nog för att störa sig nåt otroligt på alla dessa fel som dyker upp om och om igen i den här debatten.

  För det första finns det mer indelningar än radlikalfeminsm och vanlig feminism. I Sverige har vi framför allt fyra inriktningar:

  Liberalfeminism – det stämmer in på den här artikeln, att kvinnor och män ska ha samma formella rättigheter och möjligheter i samhället

  Socialistisk feminism – kombinerar kvinnoperspektivet med ett klassperspektiv

  Radikalfeminismen – kräver ingen närmare presentation

  Queerfeminismen – den som över huvud taget protesterar mot kön och könsroller

  Med andra ord – sluta dra alla i denna enorma sociala rörelse över en kam! Att säga att alla feminister är likadana är lika dumt som att säga att alla feminister per definition eftersöker kvinnovälde, och dessutom är den lilla verklighetsförankring som finns i det utdaterad med åtminstone 20 år.

 23. Jack Says:

  Det som Caspian Rehbinder m fl inte verkar gilla att ta till sig är att effekten av vad man säger är viktigast.

  Den som säger att den är feminist stödjer i verkligheten feminismens alla delar. Radikalfeministerna kallar sig också feminister. ?-feminister slåss under samma fana och utnyttjar varandras momentum och förespråkar båda ett kategoriskt åsidosättande av män bara genom att sprida namnet feminism som vore det något positivt, men också vilka områden som ni sedan fokuserar på. Jag har t ex hört få feminister på eget initiativ upptäcka, ta upp eller prioritera någon mansfråga i jämställdhetens namn och inte någon feminist vilja göra upp med myten om lönediskriminering mot främst kvinnor, myten om sexuella trakasserier mot främst kvinnor, myten om anslagsdiskriminering mot främst kvinnor inom akademin, myten om våld mot främst kvinnor i nära relationer, osv osv ideer som feminister skapat och som det inte finns eller har funnits något reellt vetenskapligt stöd för när åtgärder ändå satts in mot män och mot män i allmänhet (förljuget namngivna som positiv särbehandling av kvinnor) som salt i såren för att män redan demoniserats.

 24. Erik Says:

  Caspian Rehbinder:

  Du verkar vara ungefär lika inställd på att ta tillbaka den ”sanna” feminismen som vissa andra är på att försöka ta tillbaka den ”sanna” kommunismen. Bara för några veckor sedan fick jag följande argument på youtube: ”Communismen havent happened yet”

  Ovanstående fyra ord visar allt som är fel med nuvarande skolgång. Vad håller de på med egentligen? Jo den har hänt. Den kommunism som finns det är den som ÄR den äkta kommunismen, och den feminism som finns, den är den äkta feminismen. Jo jag vet, det vore bra om feminism betydde jämställdhet

  Det är bara det att den inte gör det. Och har aldrig gjort det heller, det är bara det att i en betydligt sämre position var det ingen som märkte nåt. Detta gäller feminismsn såväl som kommunismen. Så länge de var på botten ansågs det ok att hata män/västdemokrati.

  Det var när feministerna blev ministrar och kommunister byggde egna länder som folk började reagerar….. men VÄNTA lite nu…. det här var ju inte bra.. Det är bara det att det ALDRIG var bra men när det fanns på botten av samhället så brydde du dig inte. När tsaren styrde Ryssland var det inte viktigt att kommunister var mördare. Så länge de mördade rätt personer…..

  Det FINNS ingen ”förlorad jämställd feminism” Det är samhället som har ändrats, inte feminismen. Det är samma sak som med kommunismen. Den var inte bra tills Sovjet skapades, den var skit från början men det var inte förrän den byggde Sovjet folk MÄRKTE vad den stod för.

  ”Kvinnor har varit omyndiga, saknat rösträtt”

  Det har män också varit. I demokratins vagga så hade bara 10% av befolkningen rösträtt. Skillnaden mellan mig och en feminist är att feministen säger TITTA” De 10% är män.

  Jag säger TITTA! Representativa för män är inte de fåtaliga männen. Representativa för män är de 400% fler männen som inte fick rösta. Det är MAJORITETEN som representerar en grupp. Inte minoriteten. Det är majoriteten som inte fick rösta som representerar män.

  Svarta är inte rappare bara för att många rappare är svarta.

  Den enkla sanningen är att feminismen har mestadels varit helt onödig och bara en liten radikal skrikgrupp på ytterkanten av demokratisk reformering. De gillar att vara viktiga och ta äran för stora samhällsförändringar, det är bara att de inte är det. De har inte gett kvinnor rösträtt. De har inte gett kvinnor aborträtt. De har inte gett kvinnor jobb

  Aborter var vetenskap mot religion
  Rösträtt var demokrati mot kungadynastier
  Kvinnliga jobb är direkt kopplade till uppfinnandet av maskiner som gjorde fysisk styrka irrelevant.

  Det är inte så att de sakerna kunde hänt snabbare bara feminister skrikit mer. Det är inte så att bara vi ville och pratade mer om dessa saker så löser sig magiskt de problem som finns. Det funkar inte så. Feminister gör inte ett skit produktivt, feminismen går mestadels ut på att göra reklam för feminismens egen betydelse.

  Om feminismen skriker och det blir fler vådtäkter så skyller feminismen på mansrollen och kallar det backlash. Om feminismen skriker och det blir färre vådtäkter så säger feminismen att det var tack vare ”oss” attityden till kvinnor ändrades.

  Om det blir svält i landet Hutua pga dåliga skördar så säger feminister det är pga mansrollen. Om svälten i landet löses pga genmanipulerat spannmål som ger dubbelt så mycket skördar så tar feminismen äran för det och hävdar det är tack vare dem kvinnor får äta sig mätta. Detta trots att de bevisligen inte SYSSLAR med genetik själva utan tvärtom kritiserar de som gör det.

  De flesta i den här debatten verkar inte ens fatta att manshatet inte kommer från radikalfeminismen. Manshatet kommer från feminismen. Radikalfeminismen däremot skapade den negativa synen av SPECIFIKT manlig sexualitet. Detta trots – vilket är skrattretande – att ha den negativa synen på manlig sexualitet saboterar jämställdhet.

  Så feminismen hatar män av progressiva orsaker, radikalfeminismen hatar män av konservativa orsaker – radikalfeminismen bygger inte på den variant av marxism som var vänsterfilosofisk och upprorisk. Radikalfeminismen bygger på den marxism som utgick från HÖGERtänkare.

  För det är faktiskt inte från vänstern som moralpaniken brukade komma. Mycket skit kom från marx-vänstern men önskemål om viktorianskt missionärssex var inte en av dem. Kombinera de knäppaste högermoraliseringarna med marxismen och politisk korrekthet är ett faktum.

  Det är det jag älskar med marxismen. Den skapade inte en knäppgökrörelse. Den skapade TVÅ knäppgökrörelser. En högerbaserad som är negativ för den menar att sex som inte är viktorianskt missionärssex med skriftligt samtycke är fult och smutsigt. En annan som är lika negativ för den menar att sex är en förtryckarmekanism där kvinnan är tredje världen och mannen är USA-imperialismen.

  Två helt bindgalna knäppisar som har samma åsikt på basis av två helt oförenliga principer. Vänstern i allmänhet avskyr religionen för den vill inte ha nån konkurrens om gudomlighet. Högern i allmänhet avskyr vänstern för dess förespråkade av excesser.

  Spelar det nån roll om du pratar om en feminist som hatar män eller en radikalfeminist som hatar män? Bara i avgränsningssyfte.

 25. Erik Says:

  forts:

  Men det är ju trevligt att högermarxister och vänstermarxister har hittat ett område där de är överrens. Bägge anser att faktabserad vetenskap är djävulen. Högern för de föredrar moraliskt (religiöst) baserade påbud. Vänstern för att de föredrar ideologiskt baserade påbud. De är bägge överrens om att fakta och sanning är ett j-a problem. De vill visserligen ljuga om olika saker men bägge behöver ljuga och då kan man inte ha såna där empirister som springer runt och bedömer representativa underlag.

  Roligast blir det dock när högermarxister gör jämförelser med människor i tredje världen – med tanke på hur de själva fullkomligt struntar i de människorna blir det desto mer komiskt att de använder dem för effektens skull.

 26. fem Says:

  faktafel, faktafel. radikalfeminism är inte att tycka att män är djur. det handlar om att man vill göra om grundläggande samhällsnormer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: