Archive for mars, 2010

På Haiti ska män undantas från hjälp

31 mars 2010

Jag har bloggat om det förut, men nu är det aktuellt igen. Hjälporganisationen ActionAid uppmanar FN:s givarkonferens att sätta fokus på kvinnor och flickor i återuppbyggnadsprocessen på Haiti. ”Om Haiti ska bli långsiktigt fritt från hunger måste stödet till kvinnor och småskaligt jordbruk öka kraftigt”, säger Ylva Jonsson Strömberg, generalsekreterare för ActionAid. Läs mer här.

Detta hittade jag via den utmärkta genusportalen Genusperspektiv, som automatiskt samlar genusrelaterade bloggposter (tack Magnus för den).

På ActionAids sajt kunde jag på startsidan snabbt räkna till fem notiser med särskilt fokus på kvinnor. Jag säg däremot ingen notis med särskilt fokus på män – resten är generella.

Kvinnor har sexuell makt över män

31 mars 2010

 

Jag råkade se ovanstående annons för något som heter Telefiket, en kontakttjänst via telefon. Min vana trogen anlade jag ett genusperspektiv på annonsen, och såg en stor jämställdhetsbrist. Det kostar 2,50 per minut att prata med en tjej, medan det är gratis att prata med en kille.

Om vi antar att de flesta trots allt fortfarande är heterosexuella innebär detta i huvudsak att män måste betala 2,50 per minut för att prata med tjejer medan tjejer får prata gratis med män. Ej jämställt.

Det är naturligtvis inget nytt. I alla möjliga sammanhang där relationer ska byggas, såsom dejting och liknande, sker det mesta på kvinnornas villkor. Snudd på allt. Varför det är så kan man diskutera, men ett faktum är att spelet mellan könen fungerar så här: Män kråmar sig, gör sig till, uppvaktar, bjuder ut, ger presenter och försöker i största allmänhet imponera på kvinnor, medan kvinnor noterar uppvaktningarna, tar emot presenter och tjänster och smicker, och förr eller senare gör sitt val.

Att ha en partner, och slippa vara ensam i livet, är ett av de mest grundläggande mänskliga behoven. Långt viktigare än sådant som pengar och status, skulle jag vilja påstå. Det är alltså inget oviktigt område som präglas av kvinnlig hegemoni (alltså en närmast total kvinnlig makt). Det är ett oerhört viktigt område.

Ändå kan man notera att detta maktområde i princip aldrig förekommer i samhällsdiskussionen kring genusfrågor och jämställdhet. Kvinnors sexuella makt räknas helt enkelt inte. Det som enligt etablissemanget räknas är makt i arbetslivet (chefsposter, bolagsstyrelser, maktpositioner i den offentliga sektorn, karriär). Men sexuell makt räknas inte. Inte heller makt över hem, familj och barn – ett annat område där kvinnans maktövertag är mycket stort.

Varför är det så? Är det rättvist? Kan man göra något åt det?

Detta är frågor som jag gärna skulle vilja se en genusforskare starta ett omfattande forskningsprojekt kring. Tyvärr har jag aldrig sett något forskningsprojekt i den stilen, trots att det läggs ned väldigt mycket pengar på genusforskning och diverse genusprojekt. Forskningen och projekten kretsar nästan alltid kring olika underlägen för kvinnor (verkliga eller påhittade).

Jag tycker att Anna Anka utgör ett exempel på hur kvinnor kan tillämpa sin sexuella makt. En ung barnflicka – vacker – kommer från ingenstans och blir gift med en världsberömd artist som lever i rikedom och överflöd. Hon tar till sig hans extravaganta livsstil (med hans pengar, naturligtvis). Sedan blir det skilsmässa. Då säger Anna Anka till media att Paul Ankas ”plånbok kommer att vara tom när jag är färdig med honom”. Ett inte så lite kvinnochauvinistiskt uttalande. Har du förresten tänkt på att ordet ”kvinnogris” inte finns?

Se Pelle Billing i TV4

31 mars 2010

Pelle Billing har varit i TV4-programmet Efter tio, där han talat om våld i nära relationer. Du finner länk till programmet på nätet i Pelles blogginlägg här.

Genusperspektiv på kriget mot terrorismen

30 mars 2010

Attackerna mot World Trade Center innebar en tillbakagång för jämställdheten i USA och en remaskulinisering av samhället. Det säger Anna T Höglund som är docent i etik vid Uppsala Universitet och aktuellt med boken Gender and the war on terrorism. Läs mer här.

Jag undrar hur det nya inslaget av kvinnliga terrorister (såsom nu senast i Moskva) påverkar genusperspektivet på terrorismen.

Tack för tipset, Leif!

Feminister hotade student till att byta ämne

29 mars 2010

Jag tar mig friheten att plocka upp en kommentar till mitt förra blogginlägg, från ”Killen i Göteborg”, och publicera som ett separat blogginlägg. Det han skriver är oroande, mycket oroande. Även om jag inte kan säga att jag är förvånad. Är detta vanligt? Hur mycket har i så fall samhällsdebatt och forskning påverkats av feministiska hot? Finns det någon annan som har liknande erfarenheter? Här är hans kommentar:

Det finns ett stort problem på högskolor misstänker jag. Jag är en kille och jag skulle skriva C-uppsats kring jämnställdhet där jag ville titta på just detta. Makt. Att kvinnor har makt i den privata sfären. Alla handledare var uttalade feminister och jag märkte direkt att dom inte gillade mitt föreslagna ämnesområde. Det slutade med att dom sa att det inte vore intressant att skriva en uppsats inom ”feministområdet” eftersom det redan är så ”uttjatat”. Jag kände vi våra samtal om vilken handläggare jag skulle välja att det fanns ett outtalat hot. Att dom inte tänkte ge en sådan uppsats bra betyg. Detta har gjort att jag nu skriver en c-uppsats om något som inte alls har med detta området att göra. Jag tror detta är vanligt. Är det fler killar än jag som stött på detta problem? I mina ögon råder det numera ett regelrätt könskrig. Könskriget är inget luddigt och tramsigt. Det är här.

Feministisk moralpanik hotar rättssäkerheten?

29 mars 2010

Kammaråklagare Rolf Hillegren har skrivit en kontroversiell men intressant artikel på Newsmill (här). Den har rubriken ”Feministisk moralpanik hotar rättssäkerheten”.

En annan sak: Idag skriver Elise Claesson en intressant krönika om kvinnors vardagsmakt i Svenska Dagbladet (här). Hon tar upp något som ytterst sällan tas upp i genusdebatten – den stora makt som kvinnor har inom hus, hem och familj. Det gäller även stora beslut om inköp, exempelvis boende. Det verkar som om feministerna menar att denna makt inte ska ”räknas” – den enda makt som ska räknas i debatten enligt dem är makt i formella positioner i näringsliv och offentlig förvaltning (där män är i övervikt). Men det blir naturligtvis skevt när det ena könets stora makt på ett viktigt område helt tas bort ur debatten.

För övrigt: På Aftonbladet Debatt har två till synes feministiskt inriktade kvinnor skrivit en ganska stereotyp artikel med rubriken ”Sluta trycka ned duktiga flickor” (här). Vadå ”trycka ned”? Vad finns det för underlag för att påstå att duktiga flickor trycks ned? Tvärtom skördar väl unga kvinnor allt större framgångar, de håller ju exempelvis på att ta över högskolan.

Kvinnlig programledare örfilade man

28 mars 2010

I denna intervju erkänner programledaren Karin Hübinette (Aktuellt och Agenda) att hon örfilat en man efter att någon tafsat på henne efter ett biografbesök. I intervjun säger Karin att hon inte är säker på att det var rätt man hon örfilade.

Jag undrar vilka rubrikerna hade varit om exempelvis Cleas Elfsberg gick ut och sa att han örfilat upp en kvinna, trots att han inte var säker på om just den aktuella kvinnan gjort något fel.

Tack för tipset, Magnus på den utmärkta webbtidningen GenusMagazinet.

Kan kvinnor ta sängvägen till roller?

28 mars 2010

Nu har skådespelaren Ola Rapace valt att göra sig kontroversiell. Han säger i Expressen att kvinnor inom teatern har en fördel framför män, eftersom de kan ”ta sängvägen till roller”.

”Den feministiska kampen måste erkänna sina privilegier… Det är till exempel mycket svårare för en man att knulla sig till en roll”, säger han.

Uttalandet sätter onekligen debatten om sexuella trakasserier inom teatern i en ny belysning. Är mäns sexuella intresse för kvinnor en belastning eller en fördel för kvinnorna? Skriv gärna kommentar.

Läs mer här. Tack för tipset, Lars och Urban.

Uppfriskande tv om könsroller

27 mars 2010

Boston Tea Party, intressant på TV5, tar upp könsroller på ett politiskt inkorrekt sätt: Statsvetaren Stig-Björn Ljunggren pratar till exempel om hur vanligt det är med kvinnor som lurar män att bli pappor. Han föreslog även att det borde vara obligatoriskt med faderskapstest eftersom så många barn har pappor som egentligen inte är deras fäder. Han tillade att det var obehagligt att prata om dessa viktiga frågor eftersom det är så politiskt inkorrekt. Och den kvinnliga psykologen tog upp fenomenet kvinnors våld mot män!

Rekommenderas! Se klippet här! Tack för tipset, Clabbe!

En folkhögskola förbjuden för män

27 mars 2010

Jag råkade få upp ögonen för Kvinnofolkhögskolan, ”en feministisk folkhögskola med interkulturell inriktning, belägen mitt i Göteborg med filial i Bergsjön” som de kallar sig själva.

Män får inte gå på Kvinnofolkhögskolan. Detta motiverar skolan så här: ”Syftet med en enkönad och strukturerad studiemiljö är bl.a. att möjliggöra för kvinnor att se kvinnors inbördes mångfald och olikhet. […] Vi menar att en könsmedveten enkönad miljö ibland kan ge ett större utrymme för kvinnor att utveckla en personlighet som inte begränsas av en stereotyp genusroll”.

Vidare skriver de om sig själva: ”Kvinnofolkhögskolans huvudsakliga folkbildningsuppdrag är att öka kvinnors delaktighet i samhällslivet, att utvidga kvinnors kollektiva handlingsutrymme. […] Kvinnofolkhögskolans arbete har som utgångspunkt att stärka kvinnor och öka deras utrymme på den offentliga arenan, liksom frigörelse från stereotypa roller och begränsande handlingsmönster.”

Jag är väldigt nyfiken på hur skolan finansieras. Används offentliga medel? I så fall, är det verkligen lagligt att använda offentliga medel till verksamhet som ägnar sig åt könsdiskriminering? Är det någon läsare av denna blogg som vet hur Kvinnofolkhögskolan finansieras?

Uppdatering: Det har visat sig att skolan, som man kunde tro, har offentlig finansiering (se kommentarer).

Ny antifeministisk sång

27 mars 2010

Matte Matik har gjort en ny genussång. Du finner låten för avlyssning/nedladdning här. Där finns även sångtexten utskriven. Den är aktuell och slutar med Fredrik Reinfeldt. Rekommenderas!

Tack för ditt engagemang och din kreativitet, Matte Matik!

Unken kvinnosyn eller manssyn i Umeå?

26 mars 2010

En student vid namn Pär Gustafsson Ahö har gjort en kritisk film om efterspelet när studenter vid Handelshögskolan i Umeå ordnade en fest där lättklädda damer förekom. De kritiserades för en ”unken kvinnosyn”. Vad som inte nämndes var att en likadan fest ordnats några månader tidigare – där förekom lättklädda herrar istället. Men då talades det inte om någon ”unken manssyn”. Se den kritiska filmen nedan (ha lite tålamod i början) eller här: