Kvinnlig härskarteknik, de fem metoderna

by

Hur hanterar en pappa/man situationen när han blir utsatt för kvinnlig härskarteknik från sitt ex? Den utmärkta sajten Pappamanualen har lagt ut en sida som ger råd på denna punkt – här.

I min bok Mansförtryck och kvinnovälde har jag ägnat ett kapitel åt kvinnlig härskarteknik. Jag har klippt ur ett avsnitt och klistrat in nedan. Boken är gratis som pdf och mp3. Jag vill stryka under att jag tror att alla människor – oavsett kön – ibland beter sig illa och dominant mot andra. Att jag specifikt skriver om kvinnlig härskarteknik beror på att feministerna så länge har talat om manlig härskarteknik (att göra det är i sig en härskarteknik). Nåväl, här kommer utdraget om de fem kvinnliga härskarteknikerna:

1. K-vapnet
Jag träffade nyligen en kvinnlig säljare, verksam i en mansdominerad bransch, som klagade på att hon tvingades klä sig så kvinnligt för att vara framgångsrik. Då sålde hon bra, annars inte. Hon ansåg sig drabbad, och såg sitt kön som ett problem.
Jag tänkte på saken. Att sälja är förmodligen ett av världen svåraste yrken, jag vet, jag inledde mitt eget yrkesliv som säljare av datorer. Världen är full av manliga säljare som i en isande motvind av kundernas ständiga ”Nej!” utkämpar en evig kamp för att försöka uppfylla sina tuffa säljmål. Ofta når de långtifrån ända fram trots att de lägger ned sin själ i försöken och arbetar omfattande övertid. Då blir det magra månader, eftersom lönen till stor del är provisionsbaserad. Dessutom väntar skam vid de tätt återkommande säljmöten då allas säljsiffror gås igenom – och rädsla för att åka ut från företaget vid nästa omorganisation.
Är då den kvinna som jag träffade föremål för kvinnoförtryck? Tja, om man ser det som en oerhört stor uppoffring att klä sig i kjol och måla läpparna röda kanske hon är utsatt för något slags lidande. Å andra sidan sålde hon ju – bra! – eftersom hon hade ett hemligt vapen att ta till. K-vapnet, där K står för kvinna. Hon kunde spela på sin kvinnlighet och därmed bräda mängder av manliga konkurrenter i kampen om kundernas beställningar. Sedan kunde hon leva gott på sin provision medan de manliga säljarna kanske fick äta havregrynsgröt. Själv ser jag det mindre som ett lidande och mer som ett trumfkort, en stor gåva från ovan som ligger utom räckhåll för hela den manliga befolkningen.

Faktaruta:

”När det gäller att lösa tekniska problem till exempel, som att byta cykeldäck. Då blir jag lätt väldigt ’kvinnlig’. Det är nog av okunskap, ovana och ren bekvämlighet som jag inte bryter det här mönstret. Helt plötsligt står jag där och får pipig röst.”

”Nyligen var jag och en väninna ute och åkte bil. Vi stannade på en bensinmack för att tanka och kunde inte få upp tanklocket. Vi fick syn på några ”rejäla karlar”, varpå jag börjar kråma mig: ”Åå, ni ser så starka och duktiga ut, kan ni inte hjälpa till..? ”

Nina Björk, feminist och författare till boken ”Under det rosa täcket”, i feministtidskriften Bang.

K-vapnet har ett mycket brett användningsområde. Det kommer väl till pass i en mängd situationer av högst olika karaktär, alltifrån när en punktering behöver lagas till högst formella situationer såsom möten med socialsekreterare och förhandlingar i domstol. Att bete sig utpräglat kvinnligt (vara hjälplös, gråta) hör till K-vapnet, liksom att använda sensuella signaler i klädsel och beteende för att sätta fart på ridderlighetskonventionen i männen.
K-vapnet är oerhört kraftfullt i sig självt, men blir ännu kraftfullare av att motståndarna (männen alltså) inte får låtsas om att det existerar. Den man som till äventyrs skulle göra det skulle anses bufflig och omanlig, och kvinnorna skulle kalla honom en riktig tölp. Dessutom skulle han förmodligen anklagas för mansgriseri, eftersom ett påpekande av att K-vapnet använts lätt kan uppfattas som att mannen försöker dominera kvinnan genom att lägga sig i hennes val av klädsel och sätt att vara. Det gör K-vapnet ännu svårare för män att hantera.
Jag har flera manliga vänner som råkat ut för kvinnor som använt K-vapnet för ekonomisk vinning. De har utnyttjat dessa mäns längtan efter en partner, låtsats vara kära och under en tid pressat männen att köpa dem varor och utföra tjänster såsom reparationer i deras hem. Ridderlighetskonventionen gjorde det svårt för männen att neka. När dessa kvinnor ansåg sig ha fått tillräckligt dumpades männen bryskt.
Ibland inleds användningen av K-vapnet i tidig ålder. Så här skriver Birgitta Kurtén-Lindberg i sin bok Tokfeministerna, där hon redovisar en doktorsavhandling i psykologi av Anita Dahlgren: ”Det visar sig, som väntat, att den lille pojken är mer sak- och prestationsinriktad än systern, men det roande i vinklingen är den ingående beskrivningen av den lilla flickans sätt att agera, vari ingår ett inte så litet mått av koketteri och förställning. Hon gör sig söt för att få sin vilja igenom och hon gråter förhoppningsfulla krokodiltårar, i smyg sneglande mellan fingrarna på de effekter detta kan ha på de vuxna. Hon är alldeles utomordentlig på att manipulera sin omgivning, och hon blir snart ganska duktig i att nå sina mål.”
Det som hittills nämnts är normalversionen av K-vapnet, som är avsedd för vardaglig användning. Därutöver finns en turboversion, som är så effektiv men samtidigt så oetisk att den skulle kunna kallas för könskrigets kärnvapen. De flesta kvinnor är inte beredda att gå så långt som till att använda K-vapnet turbo, men en del är det. Exempelvis de som kommer med falska beskyllningar om misshandel, våldtäkt, incest eller liknande, i trygg vetskap om att polis och socialtjänst nästan alltid tror på kvinnans version när hennes ord står mot en mans. Motivet kan exempelvis vara hämnd, strävan att vinna en vårdnadstvist, ekonomisk vinning eller helt enkelt behov av att känna makt och kontroll.
I det exempel ur verkligheten som redovisas i faktarutan på nästa sida framgår vilken fruktansvärd makt som K-vapnet turbo sätter i händerna på kvinnor gentemot män. Exemplet antyder också den partiskhet till kvinnans fördel när en kvinnas intressen står mot en mans som är utbredd i svenska rättsvårdande instanser (det behandlas mera ingående längre fram i boken).

2. Förlöjligande
Förlöjligande är en härskarteknik som många kvinnor briljerar i – och offren är män. Även denna teknik används i högst olika situationer av helt olika karaktär. Det är alltså ett brett vapen. Inte sällan tillgriper kvinnor förlöjligande när de uppfattar en risk för att deras män tränger alltför långt in i det kvinnliga reviret. Exempelvis känner jag flera pappor som klagar över att deras fruar och sambor förlöjligar dem när de ska klä sina barn, göra flätor på sina döttrar och liknande.
Man kan också konstatera att kvinnliga författare ofta framställer män som utomordentligt fåniga, på gränsen till imbecilla. Exempelvis har Astrid Lindgren i tre av sina böcker skapat rent patetiska pappor som alla vid sin sida har en kvinna som framställs som redigheten personifierad:
– Pappan i ”Emil i Lönneberga” är kolerisk på gränsen till vansinnig, medan hans hustru Alma står för lugn och sunt förnuft.
– Farbror Melker i ”Vi på Saltkråkan” misslyckas med allt han företar sig, exempelvis häller han ett halvt paket salt (!) i kastrullen när han ska försöka sig på konststycket att laga ett enkelt mål mat. Hans tonårsdotter Malin ler överseende och behandlar honom som ett barn.
– I ”Ronja Rövardotter” är pappan precis som i Emil-böckerna på gränsen till dåre, och hans kloka fru behandlar honom som ett barn.
Förlöjligande förekommer både som individuellt vapen (av en enskild kvinna mot en enskild man) och kollektivt vapen (av kvinnor mot manskollektivet).

3. Påförande av skuld och skam
Påförande av skuld och skam, riktat mot män, har blivit en kvinnlig paradgren. Egofeminismen har ju drivit samhällsklimatet dithän att bara det faktum att vi män är män anses vara skäl nog för oss att skämmas. Vi anses vara födda till att stå i skuld.
Ett känt exempel på tillämpning av härskartekniken ”påförande av skuld och skam” är när  Gudryn Schyman i sitt berömda så kallade talibantal skuldbelade svenska män för vad talibanska män gör i Afghanistan. Varje svensk man bär på sina axlar en börda bestående av hela världshistoriens ackumulerade kvinnoförtryck. Mot bakgrund av den ryggsäcken är det ett under att vi gubbslem – så får vi kallas eftersom vi är så usla – över huvud taget lyckas kravla oss ur sängen på morgonen.
Påförande av skuld och skam är en härskarteknik av kollektiv karaktär. Den har varit mycket framgångsrik. Exempelvis har den ju bidragit till att få stora delar av det svenska politiska etablissemanget att ställa sig bakom egofeminismens absurda och ojämställda ideologi.

4. Osynliggörande
Feminismen tillämpar två slags osynliggörande i sin härskarsträvan.
– Dels osynliggörs kvinnors förmåner. Mycket av det som är riktigt attraktivt för kvinnor ”räknas” inte in vid jämförelser med männens situation. Alternativt förnekas existensen av det helt och hållet. Detta gäller exempelvis kvinnornas järngrepp om barn-och-hem-domänen, ridderlighetskonventionen (att män sätter kvinnan på piedestal) samt K- och B-vapnens blotta existens.
– Dels osynliggörs männens problem. Att män har en hel del problem och svårigheter som kvinnor inte har förnekas av feminismen som rörelse och ofta även av enskilda kvinnor. Alternativt förringas männens problem – ”det är väl ingenting jämfört med vad som drabbar oss kvinnor”.

5. B-vapnet
B står för barn. B-vapnet är fruktansvärt effektivt, men bara användbart mot kvinnans partner och då bara i vissa speciella situationer. Det är alltså ett smalt men vasst vapen, och därmed har det vissa likheter med K-vapnets turboversion. En typisk användning av det kvinnliga B-vapnet är att hon säger till sin make/sambo i samband med ett allvarligt gräl: ”Då skiljer vi oss och i så fall ska du veta att du har sett barnen för sista gången!”. B-vapnet går alltså ut på att spela på det faktum att mannen är smärtsamt medveten om sitt hopplösa underläge inom allt som har med barn att göra – inte minst i samband med myndighetskontakter. Därför darrar han många gånger redan av att höra B-vapnet osäkras, även om han har rent mjöl i påsen och egentligen har samma rätt till barnen som kvinnan. I kapitlet ”Den matriarkala könsmaktsordningen på barnområdet” redovisas några verkliga exempel på hur B-vapnet har tillämpats.

Annons

22 svar to “Kvinnlig härskarteknik, de fem metoderna”

 1. Info Says:

  BEFRIELSEN ÄR NÄRA!

  Hur universum uppkom vet vi inte bestämt – om det över huvud taget uppkom på ett sätt som kan förstås av den mänskliga hjärnvävnaden. Mänsklighetens absoluta slutpunkter och äntliga målgångar är däremot numera fastslagna. Och detta just nu och här i Sverige! Befrielsen är nära! Jösses tjejer!

  Aftonbladet uppger år 2014 som slutår. Ingemar Gens är säker på att befrielsen är fullbordad och det eviga nirvanatillståndet på jorden uppnått år 2023.

  CHEF. CHEF. CHEF. ENDAST KVINNOR SOM ÄR CHEFER GODKÄNDA
  AB 6/4 2010

  ”Enligt vår statistik kommer män och kvinnor ha samma möjligheter att bli chef om fyra år, säger Bino Catasús, sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet och Professor vid Stockholms Universitet. Undersökningsföretaget Nyckeltalsinstitutet har mätt karriärmöjligheterna för män och kvinnor sedan 1996. I går kom de med sin årliga rapport – en positiv sådan. Enligt mätningarna blir nämligen Sverige allt mer jämställt. – När mätningarna började fanns det knappt hälften så många kvinnliga chefer som det borde vara, idag fattas det mindre än 15 procent, säger Bino Catasús, professor vid Stockholms universitet och sakkunnig i Nyckeltalsinstitutet.”

  ———————–
  OM TJUGO ÅR HAR KVINNORNA MAKTEN

  INGEMAR GENS
  AB 2003-10-07

  ”Varför skulle kvinnor nöja sig med halva makten och lika mycket lön? Om 20 år har vi en kvinnlig dominans inom näringslivet, politiken och i privatsfären”, skriver Ingemar Gens, konsult i könsrollsfrågor.

  Kvinnor är inte i ett ständigt underläge längre. Och en modern jämställdhetspolitik måste anpassa sig efter det, menar han.

  Inom tjugo år kommer vi att se hur makten och kontrollen i samhället gradvis kommer att glida över från män till kvinnor. Det är en process som pågått under hela 1900-talet men som under de senaste tio åren fullständigt exploderat. I jämställdhetspolitiken agerar man fortfarande som om ingenting har hänt och Jämo, Claes Borgström, hävdar att kvinnor måste göra könsbyte för att få högre lön.

  Svensk jämställdhetspolitik går ut på att fokusera på det som inte fungerar och därför är man blind för vad som egentligen händer. Det är en föråldrad politik utan möjlighet att styra det verkliga skeendet.

  Det var den allmänna skolplikten som startade den utveckling som vi nu börjar se så tydliga spår av. Den dag samhället började ge både flickor och pojkar utbildning lades grunden för ett maktskifte mellan könen. Så tänkte man inte då, och inte nu heller för den delen. Jag undrar vad samhällseliten egentligen trodde att flickorna skulle göra med sin kunskap? Men kunskap är makt oavsett vilket kön man tillhör.

  I DAG KAN VI SE att flickor har bättre betyg än pojkar i samtliga ämnen på grundskolan, utom i idrott. I ämnet svenska har upp till 40 procent fler flickor än pojkar betyget MVG (Mycket väl godkänd). Flickor har bättre betyg än pojkar på samtliga program i gymnasiet och nästan 70 procent av de universitetsstuderande är kvinnor.

  I USA räknar man med att om 20 år är samtliga nya akademiker kvinnor. I England, till exempel, förväntar sig 63 procent av flickorna att få välbetalda toppjobb innan de fyller 30, medan bara 51 procent av pojkarna har samma förväntan. Situationen är densamma i USA, Japan, Finland, Tyskland, Frankrike och Australien.

  Flickor och kvinnor väljer hela tiden mindre könstraditionellt och letar sig in på klassisk mansmark. Tekniska linjer som maskiningenjörsutbildningen – som man aldrig trodde skulle få några kvinnliga studenter – har i dag cirka trettio procent. Det finns inga områden som längre är otänkbara.

  Idag har den könssegregerade arbetsmarknaden blivit mindre åtskild och det är kvinnor som söker sig till den lukrativa manliga sektorn. Män söker sig inte till klassiska kvinnoyrken.

  Kvinnors löneutveckling är stadig och för många kvinnodominerade yrken i allra högsta grad märkbar. Sjuksköterskor har länge haft den snabbaste löneutvecklingen i hela samhället. Det är män som är de allra lägst betalda i Sverige, visar LO:s nya studie.

  Chefspositioner är inte på något sätt längre vikta för män även om vi ser att det gamla gardet klamrar sig fast. Men deras öde är beseglat – det är bara en tidsfråga. Kvinnor är i dag i tung övervikt när det gäller chefskap inom det offentliga, men männen kommer snart att motas bort från chefsstolarna även i det privata näringslivet. Christina Stenbeck är ett färskt lysande exempel. Kapitalet är intresserat av effektiv förvaltning, inte av kön.

  Det föds allt färre barn i Sverige vilket måste tas som ett uttryck för att moderna västerländska kvinnor gör ett val – karriären främst. Att det skulle vara svårare nu än förr att ha barn och samtidigt yrkesarbeta är nonsens. Det har aldrig varit så lätt att ha barn i vårt land som i dag,
  men det har heller aldrig varit möjligt att göra så många val.

  Och politiken då? Jo, det blir allt fler kvinnor i partitopparna, i regeringen och på lokal toppnivå. Och de är effektiva och populära.

  Kvinnor tar över allt fler av de klassiskt manliga levnadsmönstren. De dricker snart lika mycket alkohol, röker mer, skaffar sig muskler, bestiger berg, åker snabba bilar och framför allt – konsumerar mycket. Porsche riktar numera sin reklam mot kvinnor. Annika Sörenstam åker Mercedes och har en Rolex på armen. I dag fattar kvinnor mer än 80 procent av familjens konsumtionsbeslut enligt en studie.

  DN skrev häromdagen om en norsk studie av ungdomars sexualvanor. Flickorna vill ha sex med många partners och ser till att få det. Utredaren säger vidare: ”Det verkar som om många pojkar får nöja sig med att sitta på rummet och onanera.”

  Flickor tillskrivs i dag makt, även om skolan gör allt för att kväsa den utvecklingen. I dag är vi renodlade individer och var och en klättrar på sin egen stege mot makten och kontrollen, utan hänsyn till andra – kvinnor som män. Solidaritet är ett begrepp för länge sedan förvisat till en svunnen tid. Var och en sin egen lyckas smed och i dag gäller det i samma utsträckning för kvinnor som för män. Kvinnors lyhördhet har dämpats.

  Flickor och kvinnor har börjat – precis som pojkar och män gör – sätta sina egna intressen främst. Men det är till slut flickors och kvinnors överlägsenhet i att kommunicera som får pendeln att slå över. Vi uppfostrar fortfarande pojkarna med begränsande kommandon och öser över flickorna ett rikt, nyanserat och fullödigt språk. Kommunikationssamhället kräver kommunikation.

  Makt är ett slutet system. När flickorna nu också ges möjlighet, och även förväntas, att utöva makt måste den tas någonstans ifrån. Det finns bara en källa – pojkarnas och männens makt. Varför skulle kvinnors löneutveckling stanna vid 100 procent av männens? Varför skulle antalet kvinnliga professorer stanna vid lika många som de manliga? Varför skulle antalet kvinnliga politiker stanna vid lika många som de manliga? Varför skulle kvinnliga chefer stanna just vid lika många som det finns manliga? De kommer förstås inte att stanna.

  Om 20 år har vi en kvinnlig dominans inom näringslivet, politiken och i privatsfären. Om tjugo år har kvinnorna makten.”

 2. Penumbra Says:

  Sant i vartenda ord!

  Men det går att komplettera. Utan någon djupare fundering kom jag att tänka på S-vapnet, där S stor för ”sex”. Det har två stridsspetsar – VS och BS, dvs ”vägra sex” och ”belöningssex”. Men det kanske tillhör K-arsenalen….

  Intressant resonemang kring Astrid Lindgrens manliga gestalter. Otaliga är de reklam eller tv-serier där män framställs som idioter eller töntar, till förmån för kvinnor eller barn. Ta t ex pappan i serien ”Svensson Svensson”, eller pappan i Telias reklamserie. Jag har alltid undrar varifrån detta kommer – kanske är det Astrid Lindgrens böcker.

  Eller kan det vara Fritiof Nilsson Piraten? Män har alltid haft en humoristisk distans till sig själva och drivit med sina egon. Är självdistans och förmåga till att inte alltid ta sig själv på största allvar också en kvinnlig egenskap? Inte om du frågar mig.

  Men grunden i förlöjligandet av mannen i vårt land är att mannen uppfattas (har tillskrivits) ha en slags maktposition. I jantelagens, avundsjukans och socialismens näste är det mer än legitimt att förlöjliga män eftersom det är legitimt att förlöjliga de som eventuellt kan mera, har åstadkommit något i sina liv, uppnått en viss status, etc, vilket tillskrivs män (trots att också många kvinnor finns i den gruppen). Så att, mina vänner, glöm inte bort också den aspekten på problemet.

 3. Info Says:

  URSÄKTA ETT TRÅKIGT, NYKTERT KONSTATERANDE

  ”Jämo, Claes Borgström, hävdar att kvinnor måste göra könsbyte för att få högre lön.”

  Ett gammalt, i vår tid gångbart, politiskt argument är lögnen, att kvinnor har 20% mindre lön än män. Och att detta är ett uppenbart skäl för att rösta på Sjupartialliansen, som har som främsta målsättning att avskaffa Könsmaktordningen.

  Den enkla sanningen är, att många kvinnor helt frivilligt arbetar deltid av olika skäl. Något som passar dem, deras barn och deras familjeliv bäst. Den officiella indoktrineringen utgår dock enbart från MÅNADSLÖNER. Och då visar det sig, att en husmor, som arbetar oavlönat ett antal timmar i hemmet, tjänar mindre per månad än hennes man, som arbetar alla timmar på verkstadsgolvet eller på kontoret.

  Har någon NÅGONSIN hört talas om en kvinnlig busschaufför som tjänar MINDRE per antal timmar än hennes manliga kollega, som kör samma sträcka under samma antal timmar?

 4. Penumbra Says:

  Till Info:

  Svenska kvinnor föder 1,8 barn per individ och för att ett släkte ska säkra sin framtida existens krävs ett födelsetal på minst 2,1. Inte om 20 men om 300 år är problemet ur världen eftersom den svenska kvinnan har inte bara förintat den svenska mannen utan också sig själv.

  Kvar blir de samhällen som reproducerar sig i tillräckligt antal, dvs de som lever i kulturer där kvinnor fostras till att vara kvinnor och män till män. Vi behöver gå bara 70 år tillbaka i tiden för att hitta det samhället även här hos oss, men feminister och socialister har sett till att förinta det.

  Detta om man inte kommer på andra tankar, vilket jag tror att man gör. Typiskt för ideologier som dem som man kan hitta i Aftonbladet (och snart vartenda svenska blaska) är att man blickar framåt, med utgångspunkt från sin ideologiska grund, och målar guld och gröna skogar. I gamla Östeuropa och Sovjet ägnade sig regimerna åt detta ”konststycke” fram tills de rasade ihop. Samma öde väntar feminismen (och socialismen) i vårt land. Har svårt att tänka mig något annat.

 5. Penumbra Says:

  där S stÅr för ”sex”, var det meningen att det skulle stÅ…

 6. Addie Says:

  Pär, skulle inte du varva ner : )
  🙂 ??

  Du är bäst!

 7. Lars Says:

  ”Men det går att komplettera. Utan någon djupare fundering kom jag att tänka på S-vapnet, där S stor för ”sex”. Det har två stridsspetsar – VS och BS, dvs ”vägra sex” och ”belöningssex”. Men det kanske tillhör K-arsenalen….”

  Instämmer med det här. Men är inte mannen ganska fånig som bara acceptera detta och låter kvinnan ha kvar den makten? Prova och se hur hälsosam en kvinna kommer tycka en relation vara om du som man visar lika lite intresse för sex som hon gör i den situationen. Efter ett tag kommer det vara hon som tar initiativet till sex i och med att hon märker att hennes spel inte funkar längre. Det är bara att vara lite kall och oberörd på det området, som om man inte har märkt någonting (något man förstås kan komplementera med diverse sedeslösa hemsidor på internet).

 8. David Says:

  Kan ju bli ett spännande samhälle om nu kvinnorna tar makten helt. Få se om det verkligen blir någon förändring. Vi män har ju haft makten i några tusen år nu så nu är det väl deras tur att styra skeppet. Får väl hoppas att dem är trevligare mot oss än vi har varit mot dem genom historien.
  Payback´s a bitch.

 9. Pether Says:

  Har inte direkt med inlägget o göra, men hittade ingen mail jag kunda skicka tips med.

  Läste detta precis:

  http://www.gp.se/nyheter/halland/1.346941-sexmisstankt-pappa-friad

  Speciellt intressant är:

  ”Åtalet ogillas också eftersom det enbart bygger på uppgifter från målsäganden, vilket inte skulle göra utgången i ärendet trovärdigt vid en fällande dom.”

  Kommer vi att få se liknande avslut i framtiden?

 10. barfota Says:

  @David

  ”Kan ju bli ett spännande samhälle om nu kvinnorna tar makten helt. Få se om det verkligen blir någon förändring.”

  Nej, det blir ingen förändring. När allting gått åt skogen trots att kvinnorna har all makt så kommer de fortfarande att skuldbelägga männen för att männen inte tar sitt politiska ansvar, inte är närvarande o.s.v. Som kvinna KAN man inte göra fel och skulle man till äventyrs ändå göra det så är det mannens fel!

 11. Erik Says:

  ”Man kan också konstatera att kvinnliga författare ofta framställer män som utomordentligt fåniga, på gränsen till imbecilla.”

  Men det behöver inte bara handla om kvinnliga författare! Jag kom att tänka på den amerikanska TV-trenden ”Fat Guy, Skinny Wife”. Konceptet är att man har en (åtminstone relativt) intelligent och strävsam fru med en hopplös tjockis till man. Till de mest framgångsrika exemplen hör ”The King of Queens”.

  Själv föredrar jag nog de tecknade versionerna i ”The Simpsons” och ”Family Guy”. Roligt kanske, men svårt att se att man skulle kunna bygga en serie på en man som måste stå ut med sin korkade feta hustru.

 12. Killen Says:

  Det har också visat sig att kvinnor väljer partern som är 4-5 år äldre och därmed är det kanske inte heller så konstigt att det blir mannen som jobbar och kvinnan soms tannar hemma med barn. Mannen bör ju helt enkelt ha ett försprång på arbetsmarknaden därav. Detta hävdade Paulo Roberto också. Det är liksom inte männen som tvingar kvinnan att vara hemma med barnet. Dessutom vänder jag mig emot att det ska ses som något hemskt att vara hemma med barn. Det är väl ingen som går till jobbet för att man tycker att det är helfestligt och kul????????.

  Jag kommer ihåg när jag gick på högstadiet och alla tjejer i klassen var ihop med 4-5 år äldre killar. De sexdebuterade redan i 8:an och 9:an och var inte alls intresserade av oss jämngamla killar. Vi var luft. Frågar man dessa tjejer varför dom valde 4-5 år äldre killar så skulle de säga att deras killar var mognare, längre och mer spännande. Alltså av biologiska skäl. Det finns ingen struktur som tvingar en 15 årig tjej att bli ihop med en 20 årig kille.

 13. På tal om SKULD Says:

  På tal om påförande av skuld och skam så har jag två små anekdoter som jag gärna delar med mig. Den första:

  I mitten av 90 – talet när jag gick i grundskolan kom vår kvinnliga samhällslärare in i lektionssalen och inledde lektionen med att högt säga: Alla män är svin förutom Gene Kelly för att han dansar. Därpå skrattade hon och la till att slutbetygen var satta på alla. Själv hade jag alltid varit duktig i SO och eftersom jag fått högsta betyg på alla prov och varit flitigt aktiv på lektionerna förväntade jag mig MVG. Det var viktigt för mig också, eftersom SO var det ända jag var bra på då. Men något MVG blev det inte. Däremot fick samtliga tjejer betyget MVG och samtliga killar betyget G eller underkänt med motiveringen att detta skulle bli ett uppvaknande för oss killar om hur kvinnor och tjejer strukturellt förtrycks. Vi skulle få uppleva det själva, det var motiveringen. Och trots stora föräldrarprotester sa rektorn att det inte fanns något hon kunde göra. Läraren har fullständig makt över betygen. Hon bad oss också förstå att vår samhällslärare haft det svårt tidigare i livet då hon misshandlats av sin man. Beklagligt förvisso, men mina studieambitioner omintetgjordes den dagen.

  Den andra anekdoten:

  När jag pluggade på Komvux för att läsa in betyg som jag saknade och det var debatt i något ämne, filosofi A tror jag det var, räckte jag upp handen i klassen och påbörjade ett anförande bara för att bli avbruten av en tjej som säger: ”Nu vill jag prata och nu ska ni alla lyssna för att jag har företräde eftersom att jag i egenskap av kvinna är förtryckt”. Låter det för dumt för att vara sant? Kanske, men jag lovar att det är sant och det var ingen kul känsla, i synnerhet med tanke på att alla i klassen blidkade henne, även om någon himlade med ögonen. Och än värre är det idag, där jag läser nu, på socionomprogrammet. Bara att nu är de mer raffinerade.

 14. Qbert Says:

  Penumbra skrev:
  Men grunden i förlöjligandet av mannen i vårt land är att mannen uppfattas (har tillskrivits) ha en slags maktposition. I jantelagens, avundsjukans och socialismens näste är det mer än legitimt att förlöjliga män eftersom det är legitimt att förlöjliga de som eventuellt kan mera, har åstadkommit något i sina liv, uppnått en viss status, etc, vilket tillskrivs män (trots att också många kvinnor finns i den gruppen). Så att, mina vänner, glöm inte bort också den aspekten på problemet.”

  Det där är en väldigt intressant aspekt. Att samtidigt som män har uppfunnit nya saker och koncentrerat sig på att göra samhället bättre har feminismen koncentrerat sig på att mannen är ett svin. Män, som grupp, har (oorganiserat/individuellt) bidragit med, bland annat, tekniska hjälpmedel så att kvinnor, t ex, kan arbeta som brandmän medan feminismen (organiserat/kollektivt) har koncentrerat sig på en enda sak – att bekämpa män.

  Resultatet ser vi nu. Ett uselt utbildningssystem som gör att vi, som nation, har blivit en bananrepublik utan möjlighet att stå emot trycket från andra världsdelar eftersom vi inte längre har något att konkurrera med, inte ens kunskap.

 15. Michael Says:

  Kan någon hjälpa att utröna historien om bl a feminismens uppkomst med kvinnliga härskartekniker som följd.

  ”Den amerikanska militärstaten var skakad — vilket märks av morden på president Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King och Robert Kennedy — och den var i behov av att kunna spränga och avleda det liberala renässansupproret och två rörelser framträdde som aspiranter.”

  Jag försöker förstå ”i behov av att kunna spränga och avleda det liberala renässansupproret och två rörelser framträdde som aspiranter.” Black power och feministerna. Är det så att patriakala dvs militären och advokaterna tjänar pengar på att feminismen får härja fritt och skapa spänningar och motsättningar?

  Läs denna artikel och hjälp mig tolka historien om bl a feminismens uppkomst och därmed vad som gjort att den tidigare kunnat växa och paratiserar vårt Samhälle idag. Det måste berott på andra maktmänniskor som släppt fram dom?Vill bara veta för hur man bäst engagerar sig för att motverka dessa och kämpar för riktig jämställdhet, rättssäkerhet/rättstrygghet för den tilltalade i ett extrem feministiskt land som Sverige med stöd av mänskliga rättigheter,som är en fundamental värdegrund i en demokrati.Där det inte är Ok att en Justitieminister går ut med uttalande om rosa kuvert.Varför är det ingen som startar media drev mot hennes avgång. Stämmer ryktena om kvinnlig härskarteknik om att hon själv begått sexköp med svarta män i Syd Afrika? Är det rosa kuvert hennes familj ska få eller ska det vara någon annan färg? För det är väl inte någon davids stjärna vid pratar om som ska skickas ut till männen som Beatrice Ask menade? Hur kunde det egentligen bli så här. Hjälp mig som sagt att tolka detta i bifogad länk som jag tycker förklarar kvinnliga härskartekniker.

  http://www.dagensstory.se/page/355/357/773

 16. barfota Says:

  @Michael

  På länken du refererat till kan man redan i början läsa följande:

  ”och än idag har männen högre lön för samma arbete och högre representation i stat och näringsliv och vid universitet och kvinnor är utsatta för trakasserier, misshandel, våldtäkter, dråp och mord.”

  Här slutade jag läsa och betrakta den seriös.

  Vem som styr, ställer och tjänar på allt elände är säkerligen samma personer som mer eller mindre äger alla tillgångar i vår värld för precis som då själv konstaterat innan så skulle dessa organisationer aldrig kunnat uppstå om inte någon haft ett eget vinningssyfte med eländet.

  Med andra ord… feministerna som tror de startat en egen rörelse är bara utnyttjade på samma vis som alla vi andra nyttiga idioter är. Ett bra sätt att hitta de verkliga banditerna och brottslingarna är att använda sig av metoden ”Follow the money”. Lycka till i ditt sökande och skriv gärna och berätta om vem du tror banditerna är.

 17. AndreasL Says:

  Och, hoppar man till slutet av den så hittar man:
  [quote]Folket har förstått att feminismen inte är en progressiv utan en reaktionär rörelse som står för ”manshat” men vårt kära etablissemang har ännu inte förstått och de värsta missdådarna har vi i Aftonbladet och Expressen och bland vänsterpartister som Gudrun Schyman och socialdemokrater som Margareta Winberg.[/quote]

  Så, jag tror jag ska läsa hela artikeln, jag. 🙂

 18. barfota Says:

  Förmodligen har varken ”Gudrun Schyman och socialdemokrater som Margareta Winberg” förstått att de är nyttiga idioter.

 19. Terrafirma Says:

  Michael ”Kan någon hjälpa att utröna historien om bl a feminismens uppkomst med kvinnliga härskartekniker som följd.”

  Om du vill få ett djupare perspektiv rekommenderar jag att du läser igenom den här avhandlingen:

  Kvinnorörelsen och efterkrigsplaneringen – Statsfeminism i svensk arbetsmarknadspolitik under och kort efter andra världskriget

  http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:144456/FULLTEXT01

  Du behöver inte läsa speciellt mycket för att förstå hur det gick till.

 20. Sandvikens stolthet,Ida Gabrielsson, lägger ned « Dubier och Dobbleri Says:

  […] statistik eller fakta är faktiskt ganska imponerande. Det är på gränsen till att jag tar Pär Ströms artikel om kvinnliga härskartekniker på allvar, och när man lyckas får Per Ström att framstå som sansad så vet man att man är ute […]

 21. Ann-Mari's Blogg Says:

  […] du läsa den fullständiga listan klicka här och hamna hos […]

 22. Pappa på BB = Vuxendagis ? « Ann-Mari's Blogg Says:

  […] Kvinnlig härskarteknik, de fem metoderna (GenusNytt) […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: