Män är förtryckta

by

Jämställdhet är lika rättigheter och skyldigheter för de två könen. Den innersta kärnan i jämställdhet måste alltså vara likhet inför lagen.

Det är därför synnerligen märkligt att konstatera att män är den enda grupp som är diskriminerade i svensk lag, samtidigt som hela samhällsdebatten handlar om verkliga eller påstådda problem för kvinnor.

Exempel på negativ diskriminering av män i svensk lag:

– Det finns en lag om kvinnofrid men ingen lag om mansfrid
– När två sambos får barn måste kvinnan gå med på att pappan ska få delad vårdnad – annars får kvinnan ensam vårdnad
– Barnbidraget betalas automatiskt ut till kvinnan. Även om föräldrarna har delad vårdnad måste mamman gå med på att pappan får halva barnbidraget – annars får mamman hela barnbidraget
– En kvinna har rätt att bli kroppsvisiterad av en kvinnlig polis – en man har inte motsvarande förmån
– Könsstympning av flickor är förbjuden i lag, men inte könsstympning av pojkar
– Ännu några månader till finns en lag om värnplikt för män, medan kvinnor slipper på grund av sitt kön (denna legalt framtvingade uppoffring har män gjort i ca 200 år).
– Det finns mängder av skattefinansierade bidrag och stöd som bara kvinnor kan söka. Exempelvis stöd för kvinnors organisering, stöd till kvinnliga företagare och stöd till kurser om fritidsbåtar för kvinnor (!).

Några andra saker som är underliga med svensk jämställdhetsdebatt:

– Varför räknas det inte som en jämställdhetsbrist att män lever fyra år kortare än kvinnor?
– Varför talar man hela tiden om mäns våld mot kvinnor, när män är den grupp som är mest drabbade av våldsbrott?
– Varför talar man man inte om kvinnors stora maktövertag i familjen, hemmet, avseende barnen, när det gäller dejting, osv?
– Varför anses det inte som en jämställdhetsbrist att män är den grupp som nästan alltid utför de riktigt riskabla arbetsuppgifterna i samhället?

Jämställdhet har kommit att få fel definition. Den rätta – lika rättigheter och skyldigheter – har fått ge vika för uppfattningen att det måste vara 50 procent av vardera könet i alla sammanhang. Det leder till kvotering, som är ojämställt eftersom det innebär att det ena könet (vanligtvis kvinnor) gynnas på det andras bekostnad. Idag har vi en omfattande de facto-kvotering av kvinnor till viktiga poster i Sverige (exempelvis har ju Mona Sahlin det jobb hon har för att hon är kvinna).

Här finner du min bok Mansförtryck och kvinnovälde, som kan laddas ned gratis som pdf och mp3 (ljudbok). Här finner du GenusNytts YouTube-kanal, med diverse filmer om sann jämställdhet.

Till slut: Det är inte bara svenska män som är förtryckta. Så här uttryckte sig nobelpristagaren i litteratur, Doris Lessing, redan 2001:

”Jag blir alltmer chockad över den tanklösa nedvärdering av män som i så hög utsträckning blivit en del av vår kultur att vi nästan inte uppfattar den längre. […] De dummaste, mest obildade och hemskaste kvinnor kan göra ned de hjärtligaste, vänligaste och mest intelligenta män utan att någon invänder. Männen verkar vara så nedtryckta att de inte försvarar sig.”

Annonser

28 svar to “Män är förtryckta”

 1. maggan Says:

  en gammal tanke….
  Gud och soldaten vördar vi.
  när i tider av fara de stå oss bi..
  när freden är kommen och fyllda är faten.
  vi glömma bort gud och föraktar soldaten.

 2. Fabbe Says:

  Bra skrivet. Jag hörde dig prata på Debatt nyss och få in lite gratisreklam för bloggen. 🙂 Det vore intressant att skapa en mer heltäckande lista över områden där män diskriminieras rent juridiskt och liknande. Kvinnor kan gifta sig och bli drottningar, män kan inte gifta sig och bli kungar. (Detta har en symbolisk betydelse). Jag antar att militärtjänsten fortfarande gör skillnad på män och kvinnor. Badhus har speciella tider då bara kvinnor är välkomna, men något motsvarande för män finns inte. Osv osv osv. Alla sådana här olikheter verkar politikerna bara småle åt.

 3. Karolin Says:

  Vilken sten har du legat under de senaste decennierna? Att både män och kvinnor förlorar på ett ojämlikt och sexistiskt samhälle diskuteras visst, liksom att både män och kvinnor bidrar till att reproducera genusordningar. Men det går inte att komma i från, det handlar inte om tyckande och personliga åsikter, det är ren mätbar fakta, män som GRUPP är överordnade kvinnor som GRUPP!

 4. Carl Jakobsson Says:

  ”- Ännu några månader till finns en lag om värnplikt för män, medan kvinnor slipper på grund av sitt kön (denna legalt framtvingade uppoffring har män gjort i ca 200 år).”

  Ännu längre. Svenska staten har krävt soldater igenom hela historien. Innan värn”plikten” kallades det utskrivningar och innan dess gissar jag att landslagen krävde av varje invånare att ställa upp att försvara sitt land. Man kan tala om ett organiserat ”utskrivande”/tvångsrekryterande av soldater iaf från efter 1540-talet, då Gustav Vasa började skapa en större stående armé för att förhindra framtida bondeuppror.

 5. Emil Says:

  Tack Per Ström för din insats i programmet debatt idag. Din röst behövs!

  Jag var på väg att byta kanal i frustration för att mannens situation inte togs upp, utan istället pratades illa om. Sen kom du!

  TACK!

 6. Emil Says:

  PS: En kompis till mig har just fått barn, så genom honom får jag nu reda på hur förtryckt mannen är egentligen.

  Kvinnan blir alltså registrerad som mamma automatiskt vid födsel. Men för att pappan ska få bli registrerad som pappa måste han, inte bara ansöka om det, utan också måste mamman följa med och godkänna honom. Detta har för mig lika mycket absurditetsvärde som att man hade separata toaletter för svarta och vita.

 7. Access Says:

  Ehh …. Nej, Karolin. Det finns inga mätningar som visar på det. Du väljer däremot att anse att det är så.

  Kvinnor SOM GRUPP väljer säkrare och lägre betalda anställningar. Det innebär inte att män är ”överordnade”, utan att de väljer att spela säkert.
  För att nu ta ett exempel som ofta lyfts fram i debatten.

  Släpp taget om offerrollen och börja se rationellt på fakta!

 8. morrhugg Says:

  Lite synd att det sällan blev några bra svar på frågorna som ställdes, det liksom glättades över lite och sen tog personen som svarade det hela och pratade om annat, gärna bytte riktning helt. Ett bättre format på debatten hade nog inte skadat, men det var jättebra och viktigt att det kom fram att feminism inte riktigt står för jämställdhet. Många verkar dra ett likhetstecken mellan dessa uttryck och det är för mig skrämmande att se efter att man har fått upp ögonen för de tillfällen där män diskrimineras. Den biten tar den ”jämställda” feminismen aldrig(?) upp.

 9. Erik Says:

  Karolin:

  ”Vilken sten har du legat under de senaste decennierna?”

  Om en man bemötte dig så där skulle du direkt känna dig diskriminerad som kvinna. Enbart sättet du inleder samtalet motbevisar effektivt innehållet. Du hävdar dig tillhöra en underklass men du beter dig tvärtom som en överklass och handling slår alltid såväl ord som teori.

  ”Att både män och kvinnor förlorar på ett ojämlikt och sexistiskt samhälle diskuteras visst, liksom att både män och kvinnor bidrar till att reproducera genusordningar.”

  Genusordningar finns inte, det är bara ett namnbyte från kommunistisk klassteori, man går från att vara klassmedveten (ett rent påhitt) till att vara genusmedveten (också ett rent påhitt) benämningarna är rent terapeutiska dvs får folk som säger dem att KÄNNA sig upplysta fast de i själva verket bara upprepar nonsens modell papegoja.

  ”Men det går inte att komma i från, det handlar inte om tyckande och personliga åsikter, det är ren mätbar fakta, män som GRUPP är överordnade kvinnor som GRUPP!”

  Det är ren mätbar fakta att det som påverkar människor är hur och med VILKA de lever och män och kvinnor LEVER INTE SOM GRUPPER i flummiga vänsterkollektiv. Inte i verkligheten!

  Så man analyserar helt enkelt en livsstil som inte finns. En verklighet som är helt påhittad på landets klassmedvetna uppenbart marxistiska genusinstitutioner!

 10. AV Says:

  Karolin: Men om det finns en hel hög med fall, t o m inskrivet i lagen, där kvinnor som GRUPP har ett maktövertagande över män som GRUPP (enligt samma definition) kan du då säga att det bara är män som är överordnade kvinnor? Jag inser att det finns områden där män har tolkningsföreträde och lite lättare, men det finns också en massa områden där kvinnor har makt, företräde på mäns bekostnad. Feminismen med sin generella över-underordning ser bara den ena sidan. När man dessutom generaliserar som ”mäns våld mot kvinnor”, pratar om kollektivt ansvar för män som slår och förtiger all våld åt andra hållet kan jag inte vara feminist längre.

  Det roliga är att med ert snack om över-underordning är ni med att cementerar det manliga som norm utan att se kostnaderna med dessa ”normer”. Kanske därför en hel del kvinnor hellre väljer att vara hemma, satsa på annat än höga karriärer. De vill inte betala det pris det kostar och förlora den makt de har på andra områden. Den makt ni inte ser.

  Fundera på varför 98% av de förtryckta kvinnorna (som grupp) inte anser att jämställdhet är en viktig fråga, varför FI fick mindre än en procent i förra valet. Är de oupplysta, förtryckta trälar som inte ser sitt eget bästa? Eller har de genomskådat bluffen?

 11. Erik Says:

  MÄN OCH KVINNOR LEVER INTE SOM GRUPPER, MÄN OCH KVINNOR LEVER INTE I GRUPPER HELLER! Man analyserar ett sätt att leva som överhuvudtaget inte existerar i verkligheten. Kvalificerat lurendrejeri kallas det och ju mindre kunskap folk har ju lättare är det att lura på dem sådan här goja som Claes Borgström håller på med.

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/04/28/mer-kunskap-an-nagonsin-men-okunnigare-manniskor/

 12. Leif Says:

  @Karolin:

  Floskler, floskler och floskler…

 13. Errol Says:

  Det var då ett jäkla tjat om jämställdhet mellan kvinnor och män hela tiden! Hur står det till med jämställdhet mellan alla individer oavsett kön? T.ex tjocka/smala människor, långa/korta, mörkhåriga/ljushåriga, korthåriga/långhåriga, högutbildade/lågutbildade… (man kan hålla på hur länge som helst) Varför hänga upp sig på just män och kvinnor?

 14. Lasse Says:

  @Karolin

  Hoppas du inser att du sänker dig själv som debattör med dina osanna påståenden.

 15. Träd Says:

  Errol:

  Det finns nog inga lagar som skiljer på tjocka/smala, korthåriga/långhåriga, osv.

 16. (M)askulinism Says:

  Karolin är sexsist och mansförtryckare!

  Instämmer helt med Fabbe att:
  ”Det vore intressant att skapa en mer heltäckande lista över områden där män diskriminieras rent juridiskt och liknande. ”

  Se hur Sveriges sk. Jämställdhetsminister svarar Läkaren och Samhällsdebattören Pelle Billing

  ”Men sedan uttryckte hon skepsis inför forskningen om våld i nära relationer, och att hon allmänt sätt trodde att jämställdhetspolitiken även i fortsättningen huvudsakligen skulle handla om kvinnor, p g a att kvinnors situation alltid varit mer utsatt.”

  Kommentera gärna här och på Pelles blogg. Jämställdhetsministern visar vilken syn gemene politiker har på området. Förlegade insikter och kunskaper.

  http://www.pellebilling.se/2010/04/nyamko-sabuni-pa-besok/

 17. Musse Pig Says:

  ”- En kvinna har rätt att bli kroppsvisiterad av en kvinnlig polis” Den rättigheten vill jag också ha! :o)

 18. Musse Pig Says:

  Alltså en kvinnlig polis som är kvinna. Inte en kvinnlig polis som är man.

 19. michael Says:

  Det skulle vara intressant att få in en artikel där man tagit ett tal av Goebbels bytt ut ordet jude mot man & skrivia att det är ett feministiskt upprop.Jag har själv läst lite & retoriken är slående lika & så efter några dagar avslöja att det är ett tal av Goebbels just för att visa vad som egentligen sägs

 20. Nils D Says:

  @Karolin:
  Problemet med resonemang som du och dina likar för, är att ni svänger er med begrepp med en hög grad av abstraktion, d.v.s. de har en ganska vag och lite vag koppling till verkligheten. Men sen använder ni dessa begrepp på ett otroligt kategoriskt vis.
  Överordning, tja VEM är det som har ordnat undrar då jag?
  Gruppen män är överordnade kvinnor – möjligen, kanske om du kunde specificera var och hur. En procentsats i de olika fallen – nu låter det på dig som kvinnor är totalt livegna, något jag har svårt att se.
  Kvinnor blir misshandlade av män, ja det förekommer. Men hur representativt är det för gruppen män? Ibland låter det som om ett enda fall är ett bevis för att alla män är kvinnomisshandlare. Ska jag då se det som att jag har en massa kvinnomisshandel till godo.

 21. Billy Says:

  Intressant, du har helt klart en poäng. Ska det vara jämställt ska det väl vara det i alla led i såna fall.

 22. JD Says:

  Ett stort problem som är ett tecken på den feministiska indoktrineringen i samhället är också att så gott som alla jämställdhetsutredningar och utredningar som ligger till grund för lagändringar bara görs ur kvinnans perspektiv.

  Många utredningar och motioner har som syfte att öka rättssäkerheten för kvinnan
  Det bevisbara resultatet av detta är att kvinnans rättssäkerhet alltid ökas som en direkt följd av att rättssäkerheten för mannen minskas i samma omfattning. En inställning som även präglar könsneutrala tvister i slutändan.
  Det här är ett problem där vi som män känner ett allt starkare avog till att låta rättssystemet ta del av våra eventuell tvister och problem. Misstron gör att vi istället drivs åt att ta hand detta själva. Något som i slutändan inte alls är bra!

  Feminismen har stora brister i sin könsneutrala värdering vilket gör att feminismen blir ett destruktivt maktmedel där vissa använder feminismen som ett för egen vinning och där andra undviker att ta upp viktiga könsfrågor med risk för att bli feministiskt avpolleterad.

 23. JD Says:

  @Nils D:

  Feministisk logik behöver inte ha någon verklighetsbas i sitt resonemang.
  Feministisk logik kan snarare sammanfattas med..

  -Det är bara så…

 24. guapo Says:

  Först en liten petitess. Tror att nedanstående mening från artikeln inte är riktigt rätt formulerad.

  – En kvinna har rätt att bli kroppsvisiterad av en kvinnlig polis – en man har inte motsvarande förmån

  Sen till Karolin. Mätbara effekter??? Då kanske du kan redovisa dina källor och vilka områden du syftar på. Syftar du t.ex på lön (avseende samma jobb, samma erfarenhet)så är du helt ute och cyklar. Det finns mig veterligen inte en enda rapport med korrekta justeringar för andra faktorer som visar att män med samma jobb/erfarenhet etc har högre lön än motsvarande kvinna (en annan sak är att amatörstatistikerna på vissa fackförbund ibland påstår sig ha gjort sådana justeringar. Det räcker att läsa deras rapporter för att se att så inte är fallet).
  Faktum är att du som man inom de flesta områden som är av vikt är kraftigt diskriminerad samtidigt som du beskylls för att vara gynnad.

 25. barfota Says:

  @Musse Pig

  ”Den rättigheten vill jag också ha!”

  Det har du faktiskt, så passa på nästa gång du snattat godis på Coop 😀

  Skulle föreställa humor. Men du har faktiskt den rätten.

 26. Ar Says:

  Ja, givetvis är män det skyldiga könet.

  Här är ett exempel:

  http://www.familjeliv.se/Forum-4-288/m52249850-1.html

  En pojke och flicka har sex med varandra – båda är i samma ålder och båda var med på det.

  Mamman till flickan vill anmäla pojken för våldtäkt.

 27. marcus jönsson Says:

  Tack Pär ström. Äntligen någon i svensk media som vågar stå upp mot det svenska etablissemanget och belysa ett så uppenbart problem. Tack Pär för att du inte är politisk korrekt och vågar säga det som många män går och tänker på men som inte törs för då blir man anklagad för att vara en neandertalare, en bakåt strävare som inte fattar någonting.

 28. chris Says:

  asbra sida! tack!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: