Archive for maj, 2010

Jämställdhet i London

31 maj 2010

Det fanns en tid när kvinnor var förtryckta!? Tack för tipset, Jack!

Varför rasar Danderyd i kommunrakningen?

31 maj 2010

Tidningen Fokus gör varje år en lista där man rankar Sveriges kommuner efter hur bra de är att bo i. Många faktorer vägs in.

I två år har Danderyd legat överst på listan. Men i år har kommunen plötsligt rasat till plats nr 14. Varför?

Jo, Fokus har lagt in nya kriterier. Exempelvis i vilken utsträckning män och kvinnor tjänar lika mycket pengar, och graden av föräldraledighet som tas ut av pappor.

Feministiska värderingar och politisk korrekthet har alltså lagts in i kriterierna för vad som kallas en ”bra kommun”. Jag undrar om människorna som bor i olika kommuner verkligen tycker att en kommun är sämre att bo i ifall, exempelvis, de själva väljer att göra en annan uppdelning av föräldraledigheten än vad Fokus tycker är korrekt?

DN skriver om detta på sidan 7 i papperstidningen idag.

Någon kanske skulle göra en rankning  av tidskrifter?

Kvinnlig sexturism igen

30 maj 2010

När äldre män åker till varma länder för att träffa unga kvinnor kallas det sexturism och anses vedervärdigt. Vad kallas det när äldre kvinnor åker till varma länder för att träffa unga, svarta män?

Det är tydligen helt accepterat. Välbeställda äldre kvinnor som skaffar sex från unga män kallas cougars (pumor), vilket anses vara något positivt. Ungefär You go girl! Ta för dig bara!

Här finner du en film där en sådan kvinna berättar (på svenska, trots att sajten är finsk).

Tack för tipset, Uffe!

Gillar Akademien inte manliga lärare?

30 maj 2010

Här retar SvD-krönikören Hanna Fahl upp sig på att män dominerar bland stand up-komiker. Hon tycker situationen är horribel. Sådant är vi vana vid.

Men på andra områden finns en förkrossande kvinnlig dominans, och då är det verkligen inte många krönikörer som skriver arga krönikor.

Exempelvis visar lärarutbildningsbloggaren Mats Olsson på den förkrossande kvinnliga dominansen bland de svenskalärare som får Svenska Akademiens svenskalärarpris. Läs hans utmärkta inlägg här, med lista som visar genusfördelningen.

Tack för tipset, Erik!

Män tar inte ansvar, säger Reinfeldt

30 maj 2010

Nu skuldbelägger Fredrik Reinfeldt Sveriges män. Han säger att män måste ta mer ansvar för barnen efter att dessa lämnat småbarnsåldern. Det är, menar Sveriges statsminister, orsaken till att många kvinnor jobbar deltid. ”I dag är det sist hem som vinner och det är ett väldigt manligt tänkande”, säger Reinfeldt, och efterlyser en ”attitydförändring” från männens sida.

Några kommentarer till detta:

1. Är det ett problem att många kvinnor jobbar deltid? Tänk om de vill göra det? Har han frågat dem?
2. Angår det Sveriges statsminister hur man inom familjer delar upp arbetsbördan?
3. Om nu män tar ”för lite ansvar” för barnen (för att de istället försörjer familjen genom mera förvärvsarbete än kvinnorna utför), kan man då inte lika gärna säga att kvinnorna tar för lite ansvar för försörjningen? Är det verkligen rätt att i den totala bedömningen av könen sätta en etikett av skuld på männen?

Läs mer här och här. Tack för tipset, Peter och Lars!

PS: Ifall det hade varit så att kvinnor hade haft längre arbetstider än män (i förvärvsarbete) så tror jag det hade utmålats som ett exempel på kvinnoförtryck. Männens fel, alltså. Nu är det tvärtom – och då är det också männens fel!

Genus-ljug tar fart igen

29 maj 2010

Nu ägnar sig Aftonbladet åt renodlat genusljug igen. Alltså rubrik och huvudvinkling i en artikel som är motsatsen mot hur det egentligen är. Deras reporter Johan Gunnarsson (johan.gunnarsson@aftonbladet.se) försöker kanske vara ridderlig? Eller vinna PK-poäng inför sin fortsatta journalistiska karriär?

I alla fall har han skrivit en artikel vars hela tema är att så kallade SMS-lån har blivit en så kallad kvinnofälla. Rubriken för artikeln är:

”SMS-lån – den nya fällan för kvinnor”.

Sedan skriver han i själva artikeltexten:

”Sms-lånen har blivit en kvinnofälla. […] En tydlig tendens är allt fler kvinnor hamnar i trubbel. Sedan 2006 har andelen kvinnor med obetalda sms-lån ökat med över 20 procent. Bland medelålders och äldre är kvinnorna till och med i majoritet.”

Det är bara det att män är mer drabbade än kvinnor. Kronofogdemyndighetens statistik över obetalda SMS-lån visar att 53 procent av de drabbade är män, 47 procent kvinnor. 53 är mer än 47. Så var det med den kvinnofällan. God journalistik? Är det över huvud taget journalistik – eller propaganda?

Du kan läsa Johan Gunnarssons alster här. Kronofogdemyndighetens statistik finns här.

Tidigare har riksdagsledamoten Fredrik Lundh Sammeli (s) ägnat sig åt samma genusljug. I en interpellation förra året om sms-lån skrev han:

”Förutom ungdomar är ensamstående kvinnor offer för sms-lån”

Här är lite tidigare exempel på genusljug eller omotiverad kvinnovinkling om sms-lån i svenska medier:

20100209, ”Kvinnor fastnar i SMS-lånefällan

20100203, ”Skuld och skam gör allt fler kvinnor till sms-lånare

20080131, ”Sms-lån är den nya kvinnofällan

20090828, ”Heidi ett offer – för snabba lån

Svensk genus- och jämställdhetsdebatt är ett märkligt djur. Mycket märkligt. Tack för tipset, Lars!

PS: Jag roade mig med att googla ”kvinnor drabbas värst” (med citationstecken). Det gav 88.000 träffar. När jag googlade ”män drabbas värst” blev det 1.300 träffar. Om resultatet speglar hur drabbade könen är kan man konstatera att kvinnor är ungefär 67 gånger så drabbade som män. Ungefärligen borde det väl innebära att för varje problem som en man har så har en kvinna 67 problem. Om en genomsnittlig man har – säg – 10 viktiga problem så har då en genomsnittlig kvinna 670 problem. 670. Låter onekligen kämpigt. Det måste vara det som är strukturell underordning. Här måste man nog sätta in lite positiv särbehandling av kvinnor! (OBS ironi)

PS2: Här har jag samlat en lång lista på kvinnor drabbas värst-artiklar i svenska medier. 80 stycken eller något sådant, tror jag. Visste du till exempel att kvinnor drabbas värst av klimatförändringen? För övrigt: Den gången fick jag bara 6 träffar på ”män drabbas värst”. Nu är det som sagt 1.300 träffar. Så sakta men säkert kanske feminismen trots allt är på återtåg…

Krav på kartläggning av falska våldtäkter

29 maj 2010

Tre företrädare för Rättssäkerhetsorganisationen (RO) kräver i en debattartikel i Dagens Juridik att nedlagda våldtäktsfall kartläggs. Detta som ett led i att komma till rätta med problemet att män döms oskyldiga för våldtäkt och andra sexualbrott på grund av att kvinnor ljuger om övergreppen. Ett utdrag ur artikeln:

”Under den senaste tiden har vi fått läsa ett antal rubriker om flickor som i domstol bevisligen har ljugit om att de har blivit våldtagna. Ofta är den utpekade bekant med flickan och artiklarna avslöjar att de har eller har haft en relation som gått snett. Hon är arg och vill hämnas. […] Vi på Rättssäkerhetsorganisationen RO får ofta samtal från förtvivlade och uppgivna män och deras anhöriga, med liknande berättelser. Där män anhållits, häktats och dömts på ytterst vaga bevekelsegrunder. Män som aldrig varit i klammeri med rättvisan, haft psykiska problem, påvisat våldsamhet eller på något annat sätt utgjort en belastning för närstående eller samhället. Där stödbevisningen ofta utgörs av en kamrat, eller inte existerar alls. […] Vi på Rättssäkerhetsorganisationen RO vill se en utveckling där nedlagda fall kartläggs om orsakerna, så att frågorna om eventuell skuld eller lögn kan besvaras bättre.”

Läs mer här. Tack för tipset, Katarina!

Är flickor verkligen eftersatta i skolan?

28 maj 2010

Det är allmänt känt att flickor lyckas betydligt bättre än pojkar i skolan. Det gäller både grundskola och gymnasium. Till och med när pojkar och flickor får samma resultat på nationella prov får flickor bättre betyg, har undersökningar visat. Flickor håller också på att ta över högskolan. Detta leder i förlängningen till att många statusyrken kommer att tas över av kvinnor. Det är alltså högst angeläget att göra något åt pojkarnas situation i skolan.

Nu har Utbildningsdepartementet skickat ut ett pressmeddelande där man säger att forskningen om flickor och jämställdhet i skolan riskerar att bli eftersatt. Det satsas för mycket på pojkar, menar de märkligt nog. Citat ut pressreleasen:

”- Den aktuella forskningen om skola och jämställdhet handlar sällan specifikt om flickor och jämställdhet. Den handlar snarare om pojkar eller om både flickor och pojkar. Det är bra att det finns ett begynnande intresse för forskning om pojkar i skolan ur ett jämställdhetsperspektiv. Det finns dock en risk för att flickors och unga kvinnors erfarenheter av jämställdhet i skolan tappas bort. Det säger fil. dr Fredrik Bondestam som på DEJA:s uppdrag har genomfört en metaanalys av forskningsfältet jämställdhet och skola åren 1969-2009.”

Läs mer här. Tack för tipset, Magnus!

Kvinnorabatt för mördare

28 maj 2010

Den så kallade barnflickan från Knutby – som dömts för ett mord och ett mordförsök – har nu fått nyckel till en egen lägenhet. I höst släpps hon förmodligen helt fri efter sex år av sluten psykiatrisk vård.

I media har barnflickan mycket ofta urskuldats. Egentligen ville hon inte mörda, egentligen var det ju pastorn som fjärrstyrde henne, egentligen är hon ingen mördare. Och så vidare.

Många misstänker att det där urskuldandet hänger ihop med barnflickans kön. Man kan undra om en manlig mördare hade urskuldats på samma vis och om han hade varit fri redan i höst. Fenomenet med kvinnorabatt på straff är väl känt.

Läs mer här. Tack för tipset, Bo!

Flickor mer våldsamma än pojkar

28 maj 2010

Jämställdheten ökar uppenbarligen, även på områden där alla kanske inte anser den önskvärd. Citat ur DN, angående ungdomshem för ungdomar med problem:

”Samtidigt släpper Sis statistik som visar att hoten och våldet i fjol ökade på ungdomshemmen jämfört med året innan. Antalet rapporterade incidenter steg från 558 till 645, en ökning med nära 16 procent. Flickor i åldern 14—17 år är överrepresenterade i statistiken jämfört med pojkar.”

Det här stämmer dåligt med schablonbilden, där det är pojkar som bråkar och tar till våld medan flickor är offer. Läs mer här.

Google avslöjar feministiska myter

27 maj 2010

Google kan vara ett användbart verktyg för att avslöja feministisk vinkling i samhällsdebatten. Man kan ju se hur ofta olika begrepp används.

Jag provade att googla ”unga tjejer mår dåligt” (med citationstecken). Det gav 41.700 träffar. Sedan provade jag att googla ”unga killar mår dåligt”. Det gav 6 träffar (däribland en från GenusNytt).

Ifall omnämnandet av problemet står i proportion till problemets storlek innebär detta att ”unga tjejer” mår ungefär 7.000 gånger sämre än unga killar. Sju tusen gånger sämre. Är det rimligt att tro?

Naturligtvis inte. Jag tror inte ”unga tjejer” över huvud taget mår sämre än unga killar. Exempelvis är ju självmord betydligt vanligare bland killarna.

Men den här sortens feministiska myter ligger bakom många tidningsartiklar och radioprogram som detta. Därmed förstärks myterna. Det hela blir en enda ond cirkel av feministisk mytbildning som till slut göder sig själv. Något verklighetsunderlag är inte nödvändigt.

Jag tycker att medierna i Sverige, och deras journalister, i de allra flesta fall sköter sig uselt när det gäller att vara uppmärksam på hur myter kan bli självgödande.

Vilket kön har egentligen bastioner?

27 maj 2010

Jag har funderat över det där med bastioner. Man hör ofta talas om begreppet ”manlig bastion”. Då är det något skamligt, något för manligheten negativt. Begreppet används på ett sätt som visar att män bör skämmas över sitt beteende. Några exempel på rubriker ur media:

Nobelpriset – rakt igenom en manlig bastion
Domkyrkoorganist manlig bastion
500-årig manlig bastion har fallit

Finns det då inga kvinnliga bastioner? Knappast, enligt Google. En sökning på ”manlig bastion” (med citationstecken) gav 1290 träffar. En sökning på ”kvinnlig bastion” gav 5 (fem) träffar. Det verkar alltså finnas ungefär 250 manliga bastioner för varje kvinnlig bastion.

Stämmer det med verkligheten? Vad säger du?