Archive for juni, 2010

Sopa rent framför egen dörr först

26 juni 2010

Stort tack till alla som skickat in tips när jag varit borta! Har inte hunnit svara än, men det beror inte på ointresse! Tack!

Jag fick ett tips (tack, Thomas!) om att Reklamombudsmannens opinonsnämnd har fällt en reklamfilm från ICA för att vara könsdiskriminerande mot kvinnor. En kvinna kör truck, och trucken löper amok. Nämnden tycker att det utmålar kvinnor som dåliga fordonsförare. Du kan läsa om det hela här.

En klar överreaktion, tycker jag. Men vad som verkligen fångade mitt intresse var de allra sista raderna på ovanstående internetsida. Där framgår vilka som ingår i opinionsnämnden, och vem som var föredragande. Av de sju ledamöterna är sex kvinnor och en (1) man. Dessutom var den föredragande personen en kvinna.

Om det hade funnits en nämnd dit man kan anmäla opinionsnämnder när dessa brister i jämställdhet hade jag anmält Reklamombudsmannens opinionsnämnd för mansdiskriminering.

Oops! Min webbläsare markerar med rött att ordet ”mansdiskriminering” inte finns. Så då finns väl inte mansdiskriminering heller?

Nytt index visar på kvinnodominans

15 juni 2010

Sajten YaKiDa har gjort ett försök att utveckla ett jämställdhetsindex som inte är vinklat så att fokus läggs på kvinnors underlägen, ett jämställdhetsindex för sann jämställdhet.

Modellen är gjord i Excel, och man kan mata in värden för exempelvis ett land (eller ett företag) och få ett mått på jämställdheten. YaKiDa har matat in värden för Sverige, vilket gav resultatet att Sverige är ett kvinnodominerat land. Enligt indexet har kvinnor i Sverige 54 procent mer makt än män, och 72 procent mer förmåner än män. Indexet tar alltså hänsyn till både förmåner och makt.

YaKiDas jämställdhetsindex mäter många faktorer som inte brukar mätas när graden av jämställdhet, exempelvis

– Andel som gynnas av positiv särbehandling
– Livslängd
– Andel med tunga arbeten
– Andel könsanpassade (gynnande) lagar
– Andel utsatta för våldsbrott

Många av dessa visar på underlägen för män. Att sådana faktorer vanligtvis utelämnas kan vara skälet till att media regelmässigt framställer Sverige som ett manssamhälle.

Jag har inte hunnit sätta mig in i indexet i detalj, och kan i dagsläget inte bedöma graden av relevans för de olika faktorer som ligger till grund för resultatet. Men jag rekommenderar en titt på indexet, här.

För övrigt vill jag passa på att säga att aktiviteten på GenusNytt kommer att vara oregelbunden under sommaren. Även genusdebattörer behöver semester.

Hål i glastaket?

11 juni 2010

Kommunalarbetarförbundet ska få en ny ordförande efter avgående Ylva Thörn. Kandidater till jobbet är Christina Zedell och Annelie Hellander. Efter en kvinna blir det alltså en av två kvinnor. Läs mer här.

Det är verkligen inget fel med en kvinna på ordförandeposten. Det är heller inget fel om en kvinna ersätts av en kvinna, det kan ju slumpa sig så även om man tillsätter på grundval av meriter.

Men nog är situationen intressant mot bakgrund av feministernas prat om att det finns ett så kallat glastak för kvinnor i yrkeslivet, ett osynligt stopp som hindrar dem från att göra karriär, oavsett hur dugliga de är.

Samtidigt kommer information från USA om att det för närvarande är kvinnorna som har framgångar i politiken (jag tappade bort länken till artikeln som fanns i en av morgontidningarna härom dagen, fyll gärna på om någon hittar den).

När Sverige skulle tillsätta ny EU-kommissionär för en tid sedan var det samma fenomen som i Kommunal, fast då sades det öppet att det måste vara en kvinna. Efter att posten tidigare innehafts av två kvinnor (och ingen man).

De rödgröna kräver genuspedagogik

10 juni 2010

De rödgröna presenterar kommunalpolitiken i Uppsala inför valet. De lyfter fram genus i rubriken (eller om det är den genusfixerade redaktören). Intressant är bland annat att ”mansmottagning mot våld” nämns – menar de våld mot män eller att män som slår kvinnor ska söka sig dit?

Sen är det ”Inför genuspedagogik i förskolan”. Citat:

”För att barn ska få växa upp och bli precis de personer de vill vara, utan att begränsas av förväntningar och normer, så vill vi att det på alla förskolor finns kunskap om genuspedagogik.”

Och så:

”Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra all politik. I den rödgröna budgeten satsar vi bland annat på rätt till heltid, att utjämna osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män och att ge mer långsiktiga förutsättningar för kvinnojourerna och mansmottagningen mot våld.”

Läs mer här. Tack för tipset, Erik!

Kvinnor inte tillräckligt viktiga?

09 juni 2010

”Världen kommer att misslyckas med sitt mål att minska mödradödligheten”, varnar FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon på konferensen Women Deliver i Washington. ”Kvinnor dör därför att deras liv inte är tillräckligt viktiga för världens ledare”, sade Sharon Camp på Guttmacher Institute som arbetar med reproduktiv hälsa.

Kvinnor dör. Men män dör också. Är det verkligen sant att kvinnor inte anses vara tillräckligt viktiga? Det känns som att det satsas rättså mycket specifikt på kvinnor – mera sällan specifikt på män.

Hur är det för övrigt med könens medellivslängd?

Tack för tipset, barfota! Läs mer här.

Ljög om våldtäkt för att dölja bilkrasch

08 juni 2010

En brittisk kvinna hittade på en historia om dubbel våldtäkt för att dölja det faktum att hon kraschat sin pojkväns bil. Två ”specialpoliser” förhörde kvinnan i sju timmar innan sanningen kröp fram. Nu erkänner hon sig skyldig till att ha slösat bort 15 polistimmar (vilket tydligen är ett brott i Storbritannien). I slutet av månaden får hon sin dom. Läs mer här.

Jag undrar om en kvinna i Sverige som säger sig ha blivit våldtagen hade förhörts så grundligt?

Tack för tipset, Bo!

Facket vill straffa bolag – på genusgrunder

07 juni 2010

En undersökning visade nyligen att statliga bolag visserligen har god representation av kvinnor i styrelserna, men i ledningsgrupperna (nivån under) dominerar män. Detta är egentligen inte så konstigt, eftersom män genomsnittligt prioriterar karriär och förvärvsarbete högre än kvinnor. Kvinnor gör genomsnittligt lite andra livsval och vinner andra fördelar på det.

I alla fall, nu hotar de statsanställdas fackförbund ST med ”sanktioner” mot de bolag som inte lever upp till sina jämställdhetsmål. Läs mer här.

Tack för tipset, Bo!

För övrigt, här kan du läsa om att genusmedicin är på frammarsch.

Mår unga kvinnor allra sämst?

04 juni 2010

Det kom en insändare till GenusNytt:

Media slår nu upp att unga kvinnor är den grupp som mår allra sämst i Stockholm. Se här.

Läser man rapporten får man snabbt sin förklaring. På sidan 52 i rapporten kan man nämligen läsa nedanstående.

”I samband med FHE 2006 fick deltagarna skatta sitt eget hälsotillstånd genom att besvara frågan ?Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?? Fem svarsalternativ fanns att välja mellan, där alternativen ?någorlunda?, ?dåligt? respektive ?mycket dåligt? innebär att individen har en hälsa som är sämre än god.”

Rapporten bygger på att personerna själva ska uppskatta sitt hälsotillstånd. I dessa fall vet man att resultatet blir svårtolkat, då subjektiva bedömningar ofta ”gynnar” flickor och kvinnor. Män har en förmåga att inte vilja se sig som svaga, och uppger mer sällan att de mår dåligt – även om de mår lika dåligt som andra grupperingar.

Så den här rapporten kan gott betecknas som en ”bluffrapport” då den bygger på subjektiva bedömningar och inte på fakta.

Martin

För övrigt, här kan du läsa om socialdemokraternas fortsatta ras i opinionen. Så går det när man kvoterar till chefsposter. Mona blev som bekant könskvoterad till jobbet.

Våldtäktsmän bakom lökformad soffa?

03 juni 2010

Det är intressant vilka uttryck som demoniseringen av det manliga könet tar sig. I Sundsvall har kommunen tvingat personalen på ett café att plocka bort en lökformad soffa. Motiveringen: Det kan gömma sig våldtäktsmän bakom den.

Björn Almér på caféet säger att soffan stått på kaféets uteservering i mer än två år utan att någon reagerat. ”Nu har den plötsligt blivit farlig. De är lite övernitiska på kommunen”, säger han.

Här kan du både se våldtäktssoffan och läsa om den.

För övrigt, här kan du läsa om att popgruppen The Knife skänker 50.000 kronor till Feministiskt Initiativ. ”Vi behöver en seriös feministisk analys i Sverige och Europa”, motiverar de sitt bidrag med. Tack för tipset, Erik!

Pengar även till dem som inte söker?

03 juni 2010

Lunds universitet får 2,3 miljoner kronor till att utbilda 90 forskningsledare i genusfrågor och jämställdhet. Det är naturligtvis skattepengar det handlar om. Det är ju lätt att vara generös med andras pengar.

Bakgrunden är intressant. Så här skriver Sydsvenskan:

”När staten utlyste forskningsanslag till strategiska forskningsområden blev det mest pengar till de manligt dominerade områdena teknik, medicin och naturvetenskap. Det var män som stod bakom de flesta ansökningar som kom in och det var oftast männens ansökningar som gick igenom. Lunds universitets fick mycket av forskningspengarna men ingen av ansökningarna hade en kvinna som huvudsökande.”

Det var detta som fick Lunds Universitet att reagera, och söka de genuspengar som de nu alltså fått.

Mycket intressant är att det uppenbarligen bara var män som sökte forskningsanslag till så kallade strategiska forskningsområden. Då är det ju inte så konstigt om det blir mest män och ”manliga områden” som får pengar.

Detta är ganska avslöjande, eftersom jag tror det är typiskt för mycket av det som klassas som ojämställt i dagens samhällsdebatt. Kvinnor är mindre intresserade av ett område – männen hamnar då i majoritet – männen beskylls då för att förtrycka kvinnor.

Läs mer här. Tack för tipset, Bo!

Ett tjejmål räknas som två mål

03 juni 2010

Om en kille gör ett mål är det ett mål. Om en tjej däremot gör ett mål räknas det som två mål.

Detta fiffiga sätt att skapa jämställdhet har utvecklats i Säffle klassfotboll. Nu kritiseras den kreativa målräkningen.

Läs mer här. Tack för tipset, Bo!

Strippor älskar makt över männen

03 juni 2010

Stripporna Tara och Petra vägrar att se sig själva som offer. Kritiska feminister är bara okunniga och svartsjuka, säger de. ”Vi älskar det vi gör och vi blir behandlade med respekt här. Om ni nu är feminister, låt oss då må bra”, säger Tara.

Tara älskar den makt hon tycker att hon har över männen: ”Jag sitter på det mäktigaste vapnet och det är det jag har mellan benen. Kvinnor har inte fattat vilken makt de har, men det vet vi, och vi använder den till fullo.”

Läs mer här. Tack för tipset, Edvard!