De rödgröna kräver genuspedagogik

by

De rödgröna presenterar kommunalpolitiken i Uppsala inför valet. De lyfter fram genus i rubriken (eller om det är den genusfixerade redaktören). Intressant är bland annat att ”mansmottagning mot våld” nämns – menar de våld mot män eller att män som slår kvinnor ska söka sig dit?

Sen är det ”Inför genuspedagogik i förskolan”. Citat:

”För att barn ska få växa upp och bli precis de personer de vill vara, utan att begränsas av förväntningar och normer, så vill vi att det på alla förskolor finns kunskap om genuspedagogik.”

Och så:

”Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra all politik. I den rödgröna budgeten satsar vi bland annat på rätt till heltid, att utjämna osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män och att ge mer långsiktiga förutsättningar för kvinnojourerna och mansmottagningen mot våld.”

Läs mer här. Tack för tipset, Erik!

79 svar to “De rödgröna kräver genuspedagogik”

 1. Matte Matik Says:

  Genuspedagogiken orkar jag inte ens kommentera – den grundar sig på genusvetenskapen, som utgår från könet som social konstruktion – och med dessa utgångspunkter kan man knappast kalla det för något man kommit fram till på vetenskaplig väg.

  Vad gäller rätten till och viljan att jobba heltid – LO:s undersökning visar att bara 24% av kvinnorna arbetar deltid för att de inte kunnat få heltid.. När barnen är små är det också kvinnorna som bestämmer om föräldraledigheten. Visst tycker jag man ska ha rätt till heltid, men jag tror inte det är tillgång till heltid som gör att kvinnor jobbar deltid i större utsträckning än män.

 2. Rickard Says:

  ”För att barn ska få växa upp och bli precis de personer de vill vara,…”

  Logiken är som vanligt fullständigt absurd. För att barn skall få växa upp och bli det de vill bli så måste de alltså skolas in i en ideologi utan ett spår av vetenskaplig grund?

  /Rickard

 3. Sam Says:

  Den här artikeln passar inte riktigt analysen här, men jag ger inte upp,
  Att låta biologin styra till 100 procent, leder inte till framsteg, och jag har aldrig hört någon påstå att sociala konstruktioner är enda förklaringen till människors livsval. Däremot finns många missuppfattningar om genuspedagogik bland er genusexperter här hos Pär Ström.

  Det finns många sorters påverkan, och varför skulle det vara så farligt om både män och kvinnor fick mer öppen attityd och förståelse för det som under lång tid var förbehållet bara det ena eller andra könet, just för att man gjort norm av generaliseringar.

  Nej läs NY Times som har lite mer distans och en mer nyanserad bild av vad som pågår i Sverige:

  http://www.nytimes.com/2010/06/10/world/europe/10iht-sweden.html?pagewanted=1

 4. Matte Matik Says:

  @Sam: Jag tycker du skulle ta och läsa Tanja Bergkvists blogg för att få en bild av hur man inom det offentliga använder genusvetenskapen som politiskt maktmedel – istället för att komma och påstå att vi har missuppfattat saker och ting – med enbart en tidningsartikel som backar upp dig. En artikel där man dessutom använder uttalanden från Bengt Westerberg och BIrgitta Ohlsson som stöd.

 5. barfota Says:

  Oavsett hur mycket rätt och vilja det än finns att jobba heltid så förutsätter det att det faktiskt finns sökbara jobb att få för alla!

  Varför inte heltidsanställa 650 000 åsiktspoliser som finansieras via skatten.

  Tänk vilken oerhörd samhällsinsats dessa statligt anställda åsiktspoliser skulle kunna göra.
  Deras arbetsuppgifter kunde vara varierande som t.ex. ryktesspridning, förstärkning av feministiska lögner, censurering av media, berövande av barn och föräldrars rättigheter att tycka själv, inkvotering av minoriteter till styrelseposter, undangömmande och kidnappning av barn vid vårdnadstvister, fängslande av oskyldiga män och givetvis så får vi heller inte glömma hur många strunt-certifieringar som enkelt går att framställa efter behov.

  Kära Sverige, vart är du på väg? Eller rättare sagt vart tog du vägen?

 6. Sam Says:

  @Matte Matik: All vetenskap används som maktmedel. Precis som i all forskning finns motstridiga resultat när det gäller genus. Dessutom är genusforskningen en ung vetenskap. I längden visar det sig vilka som är mest vederhäftiga. Om genus vore helt ointressant för människor skulle inte denna hemsida finnas, eller i vart fall inte ha några kommentarer.

 7. Pether Says:

  Genusvetenskap är ingen vetenskap.
  Nordkorea är ingen demokrati även ifall de säger sig vara det.

  Det är bara total bullshit.

  O jag som studerar till lärare blir redan torterad med genuspedagogiken.
  När jag ifrågasatte de feministiska lögnerna blev jag kallad nazist.

 8. Sam Says:

  @matte matik och rickard:

  Jag hoppas verkligen att de genusmedvetna pedagoger som finns på vår förskola lyckas motverka en del av den snäva världsbild som presenteras för barnen av våra sexistiska medier och kommersiella intressen som med riktad reklam och separata avdelningar i butikerna talar om för våra barn hur de ska vara utifrån kön redan som treåringar. Den pojke som gillar prinsessor göra sig icke besvär. Däremot får tjejer gilla allt. Det är ju pojkarna som är diskriminerade och mest begränsade i sin identitet idag.

  Och det är för att fler kvinnor kämpat, varit feminister och gått mot strömmen och visat flickorna att det är OK att både vara mamma och professor eller svetsare eller vd, kunnat både vara osminkad och sminkad, klädd i byxor eller kjol. Medan fler män nöjt sig med sin lott, ”det är jag som drar in pengarna, så barnen får mamman sköta” och ropat bögvarning om grabben velat klä sig i klänning. Det börjar visa sig i skolresultat att killarna fått för sig att det är viktigare att vara starka och tuffa, som actionhjältarna, än att plugga. Så det är pojkarna som idag har mest att vinna på genuspedagogiken.

  Så säg hellre som det är, ni vill att biologin ska styra, minsta motståndets lag, då vet man vad man har i alla fall. Att tjejerna ska fortsätta vara beroende av männens inkomst, och göra allt för att i första hand vara attraktiva, så de inte hinner lägga sig i samhällsutvecklingen och störa er med en ideologi som kanske innebär att ni måste ändra er.

 9. barfota Says:

  @Sam

  ”Om genus vore helt ointressant för människor skulle inte denna hemsida finnas, eller i vart fall inte ha några kommentarer.”

  Genusvetenskapen är helt ointressant. Intresset ligger helt enkelt i att belysa galenskapen

 10. Fredrik Says:

  Kanske en överföring av skolan från kommunerna till staten igen kan stävja detta? Åtminstone om vi har en alliansregering. Dock är samtliga dessa partier inne och sniffar på feminismen… Inte lika mycket som de röd-gröna men det finns oroväckande tendenser.

 11. Liberal Says:

  Smygkommunisterna kräver smyg-kommunistpedagogik.

 12. Matte Matik Says:

  @Sam: Det jag vänder mig mot är att du anklagar mig för att vara biologist och att vara förespråkare för traditionella mans och kvinnoroller. Jag säger som ”Simon Baron Cohen” – ”I’m not saying it’s all about biology, I’m saying don’t forget about biology”. Ytterst sett handlar det om individer, och både pojkar och flickor avviker från normen, även om jag tror det finns en biologisk norm.

  Den största delen av genusvetenskapen är socialkonstruktivistisk, dvs att könet är i allt väsentligt en social konstruktion – något som är en utgångspunkt, inte ett vetenskapligt belagt faktum. Dessutom utgår åtminstone den nordiska genusvetenskapen från feministisk teori, t.ex. är Yvonne Hirdmans genussystem i princip en definition av patriarkatet. Män är överordnade, kvinnor underordnade. Att klassa något som utgår från dessa axiomatiska ”sanningar” för vetenskap tycker jag bevisar att det handlar om politik – man vill kunna driva igenom politik och därför hittar man på en vetenskap som ska stödja ens teorier (när vetenskapen utgår från det man ville bevisa). Att vifta bort detta med att ”all vetenskap används som maktmedel” är en ganska grov förolämpning mot de som håller på med seriös forskning. Jag har inte alls något emot att man diskuterar och forskar om dessa frågor. Det man sysslar med i Sverige vad gäller genusvetenskap anser man internationellt vara av undermålig kvalité vad jag förstår.

 13. Träd Says:

  Tycker tanken är bra att man säger till barn att dom får vara precis hur dom vill. Men jag litar inte på att det utförs korrekt, med tanke på att det är feminister som bestämt hur det ska utföras. Alltså kommer man mest bry sig om att frigöra tjejer och inte killar. Någon annan slutsats är väl osannolik att dra när det handlar om feminism.

  Jag tycker tjejer redan är mycket mer frigjorda än killar. Tjejer kan ju som sagt ha både tjejkläder och killkläder, bete sig grabbigt eller tjejigt. Det är ju redan så. Det är killar som är mest begränsade

 14. Sam Says:

  Det stora problemet är att det är så stor skillnad mellan teori och praktik. Om alla som säger att barnen får vara precis som de vill agerade därefter skulle allt vara enkelt.

 15. Jocke S Says:

  Bra Richard, på spiken! Och Träd, precis så är det!
  Genuspedagogiken finns redan, dessvärre. I ”läroplan för förskolan” står det att ”Otidsenliga könsroller skall motverkas.” Alltså, man skall få vara homo, bi eller transa, mångkultur tillåts och uppmuntras. Men när det gäller hur man vill vara och uttrycka sig som pojke eller flicka, alltså hetero och de yttringar som denna ”sexuellla läggning” innebär då skall det styras! Och hur? Och av vem? Åsikterna hos ofta lågutbildad personal varierar förstås!
  Förskolan är dessutom frivillig, alltså undgår vissa barn denna ”välsignelse”, vilket förstås blir ”orättvist”.
  Förskolan har inget att göra med våra politiska värderingar, inom vissa gränser förstås. Nazism, våld osv.
  Det råder dessvärre redan politisk genusstyrning i vårt land. A la sovjet.

 16. Jocke S Says:

  Sam har missat utvecklingen. Ju mer feminism i ”världens mest jämställda land”, ju mer extrema könsroller! Han säger det ju själv, vi går bakåt? Själv lekte jag även tjejlekar redan på 50-talet, i en rätt konservativ borgerlig miljö.
  Se på de unga flickorna idag, hur de klär sig. Och så skylls det på männen papporna! Är det vi som köper kortkort till våra döttrar, vi som påstås vilja kontrollera dem?
  Flickor/kvinnor värnar noga om sina könsprivilegier, smygvägen. Som sättet att klä sig och uppföra sig. Där kan faktiskt tala om behov av förändringar!
  ”Kvinnlig frigörelse”, vad handlar den om? En myt, kvinnor, de flesta, är mer fast i sin könsroll än någonsin! Mammarollen, fastlåsningen vid systerskapet vilken sätter nästan obönhörlig lojalitet mellan kvinnor främst! Före könsneutral objektivitet och sanning, demokrati och s.k. ”jämställdhet”.

 17. Sam Says:

  Anledningen att vi inte har jämställdhet, trots fina proklamationer i läroplaner och annat, är att den av många människor ansetts handla enbart om kvinnor. Att kvinnor ska samma rättigheter som män. Titta bara på politiska möten som handlar om jämställdhet, på jämställdhetsministrar. Fördelningen är ju precis tvärtemot den vanliga, på andra politikområden. Kom inte och säg att vi har nått fram och förbi jämställdhetsmålen, det är helt enkelt inte sant.

  Nu börjar allt fler män inse att det finns fördelar med att vara kvinna som kanske inte är så värdelösa som man skulle kunna tro om man tittar på hur deras aktiviteter värderas i pengar. Förutom den lilla minoritet strippor som, enligt någon som kommenterat på en annat tråd här, tjänar mer svart än statsministern. Men klaga inte då på dem som försöker förändra, utan på alla som trots munväder om att vara för jämställdhet, inte kan tänka sig att skrida minsta millimeter över gränsen för de traditionella könsrollerna.

  Ställ er främst bland dem som strider för jämställdhet och se till att de portar som idag är stängda för män öppnas. Dock har jag svårt att se framför mig att någon skulle strida för att få vara hemmaman åt en framgångsrik kvinna, även om flera här försöker få det att framstå som ett underbart privilegium för kvinnor att kunna använda sin ”sexuella makt” för att snärja en rik man. Det är säkert skitkul, tills man blir dumpad – som Anna Anka.

 18. Erik Says:

  Sam:

  ”All vetenskap används som maktmedel.”

  Nej, all vetenskap handlar inte om makt även om ditt svar bekräftar att genusvetenskapn GÖR det. Viss vetenskap används som kunskapsmedel. Det är en ren lögn (i samma klassiska anda som Bruno Latour) att hävda all vetenskap används som maktmedel. Till och med Latour själv backade inför stormen kritik i samband med Alan Sokal-affären.

  ”Precis som i all forskning finns motstridiga resultat när det gäller genus.”

  Det betyder inte genus är som ”all forskning” Det krävs mer än retorik för att jämställda genus med riktig vetenskap.

  ”Dessutom är genusforskningen en ung vetenskap.”

  Så ung är den inte, man har bytt namn några gånger på den däremot, men det är samma teorier som styrde Dr John Money att försöka hjärntvätta en pojke som hade fått penisen av misstag förstörd vid födseln att tro han var flicka. Det finns långt yngre vetenskaper som funkar mycket bättre.

  ”I längden visar det sig vilka som är mest vederhäftiga.”

  Nej, pga politikers intressen och möjlighet att utnyttja ej empiriska discipliner för egen vinning så visar det sig inte i längden. Dåliga påhitt fick fritt spelrum i Sovjetunionen från dagen de skapades tills Sovjetunionen som statsbildning kollapsade.

  ”Om genus vore helt ointressant för människor skulle inte denna hemsida finnas, eller i vart fall inte ha några kommentarer.”

  Om människor fick bestämma själva fritt och utan ekonomiska påtryckningar om de ville ha någon som helst kontakt med genusteori eller inte skulle den där invändningen ha betydelse. Som det är nu sitter människor helt ointresserade av teorin ifråga och fyller i påhittad goja enbart för att politiker betalar pengar för det.

  Har du glömt snubben som hittade på meningslösa genusinriktade låtsasprojekt för 1,6 miljoner kronor? När man kan bli rik på det är det såklart massor av människor som är ”intresserade” av det.

 19. Sam Says:

  Erik@: och se där, har du hittat vetenskap som du kan slå mig i huvudet med, vilket bara bekräftar det jag försökte säga. Åsikter och fakta hänger ihop.

  Finns alltid folk som luras. Anser du att en manipulatörs verk innebär att alla projekt inom samma område blir meningslösa?

  Klart lättare att vara ointresserad av hur genusföreställningar påverkar våra liv om man tillhör den grupp som tidigare tilläts vara individer och stå för det allmängiltiga i livet, men som kanske inte är så allmängiltiga som vi trott, och via bl a genusforskning börjat betraktas som just en grupp, nämligen män.

 20. Erik Says:

  Sam:

  ”Anledningen att vi inte har jämställdhet, trots fina proklamationer i läroplaner och annat, är att den av många människor ansetts handla enbart om kvinnor.”

  Nej, anledningen vi inte har jämställdhet är att jämställdhet inte HAR någon fast definierad betydelse som kan uppnås. Vi kommer aldrig att ha jämställdhet för vad än vi har kommer det att omdefinieras på abstrakta grunder., det kommer att vara den eviga ursäkten för politiska åtgärder. Precis som kristendom varit det i USA. I Sverige plockar man bort evolutionskunskaper pga stark övertygelse på genus. I USA plockar man bort evolutionskunskaper pga stark övertygelse på kristendom.

  ”Att kvinnor ska samma rättigheter som män.”

  Nej helt fel, att alla skall ha samma rättigheter står Pär Ström, Pelle Billing etc 100% bakom men nu det är inte den definition som politikerna som är inblandade använder. Genus handlar för dem om normer, ideal, identitet, roller, struktur och kultur – ingen av de sakerna inkluderas i RÄTTIGHETER. Rättigheter handlar om lagar och polismakt. Det finns inga rättigheter att vara ”roll”

  ”Titta bara på politiska möten som handlar om jämställdhet, på jämställdhetsministrar. Fördelningen är ju precis tvärtemot den vanliga, på andra politikområden.”

  Andra politikerområden handlar om konkreta ting med ekonomiska hänsyn, jämställdhet handlar om fria spekulationer om roller, identiteter, strukturer. Att så många kvinnor i politiken ägnar sig åt könsidepolitik bekräftar påståendena att det finns stora könsskillnader mellan män och kvinnor.

  ”Kom inte och säg att vi har nått fram och förbi jämställdhetsmålen, det är helt enkelt inte sant.”

  Det FINNS inga konkreta jämställdhetsmål. De ändras hela tiden, precis som åsikten om det mesta som exempelvis kulturer. Jag hade nyligen en diskussion med en kvinna från FI som anser hon inte är svensk med definitionen Intersektionalitet dvs

  ””jag ”väljer” inte 1 alternativ eftersom det finns en mängd beskrivningar som passar in på mig och de förändras med tiden, och beskrivningarna ter sig olika i olika sammanhang.””

  Det är inte bara svensk som ändras med tiden Sam, åsikterna om jämställdhet ändras också med tiden. Vi kommer aldrig att kunna uppnå jämställdhet eftersom jämställdhet i sig blivit något som ändras med tiden och ter sig olika i olika sammanhang.

  ”Nu börjar allt fler män inse att det finns fördelar med att vara kvinna som kanske inte är så värdelösa som man skulle kunna tro om man tittar på hur deras aktiviteter värderas i pengar.”

  Vad pratar du om för strunt Sam? Män har i alla tider känt till fördelarna med att vara kvinna! De blir påtagliga för samtliga människor med hjärna vid 13-15 år när tjejerna utvecklar bröst och därmed har tillgång till äldre och rikare mäns uppvaktning

  Och den påstådda låga värderingen i pengar är ju bara skitsnack! Skillnaden är POLITISK, dvs värderingen av kvinnor sker PRIVAT, inte OFFENTLIGT! Feminism är en vänsteride, dvs förkastar och ignorerar alla privata mönster. Titta bara på oförmågan att hantera Henry Laasanens forskning. Den visar obestridligen kvinnors sexualmönster är ekonomiskt gynnsamma

  Men ingen kan diskutera detta! Det blir liksom stopp i hjärnan på de som försöker!

  ”Förutom den lilla minoritet strippor som, enligt någon som kommenterat på en annat tråd här, tjänar mer svart än statsministern.”

  Faktum är att praktiskt taget alla rika män (Tiger Woods, Paul McCartney, Bill Gates) etc är gifta med en (ofta flera) kvinna och de kvinnorna tjänar samtliga mer än statsministern.

  Men de pengarna räknas inte – av enbart ideologiska skäl! Det finns ingen orsak att låtsas Elin har dåligt betalt…. Men ändå skapas tabeller som ger den illusionen.

  Varför är det så Sam?

  ”Men klaga inte då på dem som försöker förändra, utan på alla som trots munväder om att vara för jämställdhet, inte kan tänka sig att skrida minsta millimeter över gränsen för de traditionella könsrollerna.”

  Roller igen. Ser du hur du pratar om jämställdhet men varje gång du går in på innebörden är det abstrakta ting som roller, identiteter, sånt som inte finns utan är 100% styrt av diskursen i sig utan relation till riktiga världen?

  ”Ställ er främst bland dem som strider för jämställdhet och se till att de portar som idag är stängda för män öppnas.”

  Är det där en anklagelse mot Pär Ström? Han är den som mer än någon annan i hela Sverige gjort folk uppmärksamma på de portar som är stängde för män, alltså inte geniusteori med sina roller, identiteter och konstruktioner.

  Utan RIKTIGA stängda portar, som exempelvis 1) betygen på grundskolan och gymnasium och högskoleplatser. Eller 2) att män inte som kvinnor som Elin Woods kan gifta sig till 1000.000 i årslön. Det kan såklart inte alla kvinnor heller men sannolikheten en kvinna gifter sig rikare än sig själv är skyhög, att en man gör det bottenlåg.

  ”Dock har jag svårt att se framför mig att någon skulle strida för att få vara hemmaman åt en framgångsrik kvinna”

  DET har inte jag, när Warren Farrell gjorde en studie på ämnet för tio år sedan var det tvärtom 10 moderna hemmamän som gick på varje kvinna som ens kunde tänka sig att gifta ner sig. Dvs 9 av 10 män kommer inte ens att ha det alternativet tillgångligt eftersom KVINNORNA inte vill ha det så. De vill ha kvar sina bekvämligheter OCKSÅ! De vill för att citera en av de bästa böckerna som finns på området ha ALLT!

  Men män kan inte få allt! Faktum är att nästan uteslutande de gånger man försöker påvisa en sådan man har han själv en hög karriär. Exempelvis Birgitta Olssons man är ”law professor”

  Nåt knappast alla män kan vara.

  ”även om flera här försöker få det att framstå som ett underbart privilegium för kvinnor att kunna använda sin ”sexuella makt” för att snärja en rik man.”

  Försöker?

  Det är bara att läsa siffrorna Sam, att det är ett privilegium är ju helt obestridligt, inte minst i siffrorna för vem som är hemlös. Anledningen så många fler män är hemlösa är att även en trashank till kvinna kan hitta en man som vill ta in henne och ha sexuell relation.

  Men hemlösa män hittar inte magiskt någon kvinna som vill ha dem. Det är en helt osannolik situation det skulle hända – nåt ingen tror på. Faktum är att sannolikheten en hemlös får kvinna först och ordnad situation sedan förmodligen är mindre än Scenariot i CSI New York i specialavsnittet där snygga unga kvinnor fixade upp hemlösa, låtsades bli kära i dem för att sedan mörda dem och inkasserade deras livförsäkring.

  ”Det är säkert skitkul, tills man blir dumpad – som Anna Anka.”

  Dumpad? Där visar du dina egna fördomar! Anna Anka är undantaget. Det vanligaste gällande separationer i västländer som våra är att kvinnan är den som initierar sepraration. Förutsättningarna för skilsmässa i västländer är så gynnsamma för kvinnor att det är MÄNNEN som oftast blir dumpade.

  No-fault divorce är mycket vanlig. Eller som den verkar kallas internt i psykologkretsar ”I think I could do better – skilsmässa”

 21. barfota Says:

  @Sam och @Erik

  Måste man vara akademiker eller ens intresserad av diverse teorier och forskning överhuvudtaget? Måste vi slösa mer tid på analyser och debatter om feminismen, hur den uppstod och varför den uppstod och vem som startade den, jag ser det som helt likgiltigt och ytterst ointressant.

  Skulle inte akademikernas tid och skattebetalarnas pengar kunna användas till att diskutera vilka problem det finns och hur man skall göra det bättre och mera rättvist för alla i samhället.

  Ett tips kunde ju vara att se till att samma rättigheter, skyldigheter, möjligheter och likabehandling inför skall gälla för alla och inga särbehandlingar får förekomma.

  Jobba på de ni tänkare, själv så fortsätter jag rösta blankt tills ett enda vettigt parti ser dagens ljus!

 22. Erik Says:

  Sam:

  ”och se där, har du hittat vetenskap som du kan slå mig i huvudet med, vilket bara bekräftar det jag försökte säga. Åsikter och fakta hänger ihop.”

  Nej, det du försöker säga är att åsikter och fakta hänger ihop i genusteori. Det betyder inte ALL ANNAN vetenskap ser ut likadant.
  Att några genusforskare tycker att objektivitet skall man strunta i betyder inte alla andra agerar likadant.

  http://www.vof.se/folkvett/20054sanningen-fortfarande-subjektiv-pa-sina-hall

  ”Finns alltid folk som luras. Anser du att en manipulatörs verk innebär att alla projekt inom samma område blir meningslösa?”

  Det beror på VEM den manipulatören var ”med vilken position i fältet ifråga”. Om den manipulatören var den som alla andra baserade sina påståenden på så är givetvis samtliga de påståendena med samma grund som manipulatörens. Du kan inte ha en teori utifrån Humes böra-vara tes om Humes tes i sig är felaktig.

  Skall man bygga ett hus måste man ha en solid grund. Vetenskap är kumulativ!

  ”Klart lättare att vara ointresserad av hur genusföreställningar påverkar våra liv om man tillhör den grupp som tidigare tilläts vara individer och stå för det allmängiltiga i livet”

  Var det inte du som nyss sade
  ””se till att de portar som idag är stängda för män öppnas””

  Det måste ju betyda att män inte tilläts vara individer utan hade stängda portar.

  ”men som kanske inte är så allmängiltiga som vi trott, och via bl a genusforskning börjat betraktas som just en grupp, nämligen män.”

  Vilket alltså är faktamässigt FEL men genusforskare behöver inte bry sig om fakta, istället säger de ”fakta är bara maktmedel” (som du gjorde) och kör vidare i den riktning ”axiom” som de bestämt från början

  Fakta är maktmedel – i genusvetenskapen – men inte i alla andra vetenskaper. Men genusvetenskapen säger ju att eftersom den själv betraktar fakta som makt så skiter den i all annan vetenskap!

 23. Erik Says:

  barfota:

  ”Måste man vara akademiker eller ens intresserad av diverse teorier och forskning överhuvudtaget?”

  Intresserad? Det handlar inte om intresse, det handlar – som jag sade – om att du inte har något val överhuvudtaget.

  ”Måste vi slösa mer tid på analyser och debatter om feminismen, hur den uppstod och varför den uppstod och vem som startade den, jag ser det som helt likgiltigt och ytterst ointressant.”

  Det handlar som sagt inte om intresse, det handlar om att då dessa teorier (som från början inte alls handlade om kvinnor) redan finns där och har en politisk maktposition så har du inget val. Struntar du i dem blir det de som blir utgångläget i alla diskussioner – dvs du uppnår det motsatta vad du önskar om du struntar i det.

  ”Skulle inte akademikernas tid och skattebetalarnas pengar kunna användas till att diskutera vilka problem det finns och hur man skall göra det bättre och mera rättvist för alla i samhället.”

  Jovisst, problemet är att DE anser det redan är vad de gör (att se nåt fel i sin egen doxa är de sedan länge oförmögna till) och så länge ingen säger emot dem får de inte direkt orsaker att ändra den åsikten. Tvärtom! Vi får alltså MER av det om ingen säger någonting.

  Reward bad behavior kallas det!

  ”Ett tips kunde ju vara att se till att samma rättigheter, skyldigheter, möjligheter och likabehandling inför skall gälla för alla och inga särbehandlingar får förekomma.”

  Problemet är att genusmänniskor har en helt annan åsikt än du om hur det där skall tolkas och då de har makten innebär alla dina försök att ta upp de där sakerna på agendan att det är genusmänniskornas åsikt som styrks. De anser nämligen det där är PRECIS vad du gör. Om du vill förstå varför så BÖR du läsa om Thomas Sowells bok ”Conflict of visions”

  ”Jobba på de ni tänkare, själv så fortsätter jag rösta blankt tills ett enda vettigt parti ser dagens ljus!”

  Problemet är att dina blankröster också är en röst på genusmänniskorna! De blir inte mindre övertygade av blankröster och de hindrar inte dem från sin maktutövning heller.

 24. David Holman Says:

  ‘Utan att begränsas av förväntningar och normer’… Anser feminismen att feminismen inte har normer och förväntingar? Anser de rödgröna att man på förskolor inte ska förvänta sig något av barnen? Så oavsett hur ett barn beter sig så ska lärarinnan bara stå där och svälja?

  Pedagogik, my ass!

 25. Tanja Says:

  Läst http://www.aftonbladet.se/debatt/kronikorer/martinezpeleta/article7268783.ab än?

 26. Erik Says:

  Tanja Suhinina:

  Från artikeln ”Sex en rättighet för män, men en lyx för kvinnor”

  Bortsett från att detta såklart bara gäller redan fasta relationer. Det gäller såklart inte i jämförelse om förmåga att skapa en sådan relation (dvs raggning/dating)

  Där är det tvärtom! Den som inte lyckas får skylla sig själv och skulle tjejer lyckas bättre – Too bad! Sex är ingen rättighet och det skall killar lära sig

  Aftonbladet byter såklart 180 grader när det handlar om en redan existerande relation (som i 9/10 fall existerar pga mannens ansträngningar att ta kontakt med motsatta könet – inte kvinnors)

 27. Tanja Says:

  Erik – jag menade att det här var ett typiskt fall av krönika som Pär Ström gillar att blogga om. Alltså att man drar slutsatsen ”män har det alltid bra och kvinnor alltid dåligt” på väldigt lösa grunder. Tänkte att det skulle vara ett tips. Om han vill blogga om det.

 28. barfota Says:

  @Erik

  ”Intresserad? Det handlar inte om intresse, det handlar – som jag sade – om att du inte har något val överhuvudtaget.”

  Klart att vi har val… ge inte politikerna ditt mandat.

  ”Det handlar som sagt inte om intresse, det handlar om att då dessa teorier (som från början inte alls handlade om kvinnor) redan finns där och har en politisk maktposition så har du inget val. Struntar du i dem blir det de som blir utgångläget i alla diskussioner – dvs du uppnår det motsatta vad du önskar om du struntar i det.”

  Du menar att om ett hus brinner så struntar man i att släcka branden och se hur man förhindra framtida bränder. Man använder resurser och värdefull tid till att diskutera vem som uppfann tändstickan och hur det kunde komma sig att tändstickan användes på fel sätt. Man skulle alltså komma i underläge i en diskussion om att förhindra framtida bränder.

  Jag skrev:
  “Skulle inte akademikernas tid och skattebetalarnas pengar kunna användas till att diskutera vilka problem det finns och hur man skall göra det bättre och mera rättvist för alla i samhället.”

  ”Jovisst, problemet är att DE anser det redan är vad de gör (att se nåt fel i sin egen doxa är de sedan länge oförmögna till) och så länge ingen säger emot dem får de inte direkt orsaker att ändra den åsikten. Tvärtom! Vi får alltså MER av det om ingen säger någonting.”

  Det är ju just det jag gör här och nu!

  Jag skrev:
  “Ett tips kunde ju vara att se till att samma rättigheter, skyldigheter, möjligheter och likabehandling inför skall gälla för alla och inga särbehandlingar får förekomma.”

  ”Problemet är att genusmänniskor har en helt annan åsikt än du om hur det där skall tolkas och då de har makten innebär alla dina försök att ta upp de där sakerna på agendan att det är genusmänniskornas åsikt som styrks. De anser nämligen det där är PRECIS vad du gör. Om du vill förstå varför så BÖR du läsa om Thomas Sowells bok “Conflict of visions””

  Feminister får lov att ”anse” precis vad dom vill för min del och jag vill inte läsa någonting för att kunna klarlägga att huset brinner! Jag hämtar vattenhinken och hjälper till med att släcka branden i stället för att diskutera tändstickans vara eller icke vara. Att sedan feministerna har makten beror på att vi har gett dom den makten, i de fallet är mannen det skyldiga könet!

  Jag skrev:
  “Jobba på de ni tänkare, själv så fortsätter jag rösta blankt tills ett enda vettigt parti ser dagens ljus!”

  ”Problemet är att dina blankröster också är en röst på genusmänniskorna! De blir inte mindre övertygade av blankröster och de hindrar inte dem från sin maktutövning heller.”

  Jag är medveten om detta och röstskolkning är ett bättre alternativ om jag skall vara helt ärlig. Problemet är att politik är så mycket mer än genus. För mig så handlar det om en rättvisare politik helt enkelt som jag i egenskap av icke akademiker kan förstå och acceptera.

  Glöm inte att i mina ögon och min värld så är både politiker, akademiker och feminister elitgrupperingar som snarare är intresserade av att driva sin egen sak och sko sig själva än att bidra till ett rättvisare samhälle.

 29. godtyckligt Says:

  akademiker ? det förstod jag inte…

 30. Jack Says:

  Att rösta blankt är att ge legitimitet till den nuvarande samhällsorganistation, att säga att man tror på att det råder demokrati, men att alternativen att rösta på inte duger. Detta är en svag röst.

  Att röstskolka är att rösta…på att nuvarande så kallade demokrati inte är demokratisk och att inget parti finns att rösta på som vill ordna detta. Detta är en stark röst.

  Att lämna landet, att rösta med fötterna, är en mycket stark röst då man direkt drar undan allt sitt stöd för samhället i fråga. Dvs inte bara en legitimitetsgivande röst utan ens skattepengar och arbete osv är förlorat för samhället. Vill man påverka är detta alltså en bra väg.

 31. barfota Says:

  @godtyckligt

  hmm….
  Kan vi inleda ett skattefinansierat forskningsprojekt med inriktningen på varför du inte förstod 😀

  Givetvis genuscertifierat!

 32. barfota Says:

  @Jack

  Jo röstskolkning är starkare. Räcker det att flytta till Tommelilla?

 33. Tips Says:

  Erik

  Du är underbar. Det du skrivit här sammanfattar all min jävla ångest som jag har som man. Vartennda ord du skrev var väl avvägt och satt som en smäck. Det var balsam för själen att läsa det.

 34. godtyckligt Says:

  @barfota

  Helt okej med mig;)

  Men menar du att man ska flytta ut i skogen och bli skogsmulle ist för akademiker så man inte riskerar att bli ”elit”

  Snarare upplysta människor som bör vara mer strävande efter rättvisa, en bonde bryr sig ju inte vafan dom håller på med i fjoll träsk

 35. Pether Says:

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7280691.ab

  Att dö är tydligen inte det högsta priset längre.

 36. Erik Norén Says:

  @ barfota
  Ursäkta, men lite off-topic fråga bara inför framtiden.
  Hur får du till de där citat ränderna på sidan?

 37. barfota Says:

  @Erik Norén

  ”Ursäkta, men lite off-topic fråga bara inför framtiden.
  Hur får du till de där citat ränderna på sidan?”

  Du använder taggarna blockquote för början /blockquote för slut. Glöm inte att innesluta dem med

 38. barfota Says:

  @godtyckligt

  Vi skulle kunna göra vetenskap om varför vissa patriarkträd tar för mycket plats i anspråk och förtrycker småkvistarna. Kvotera in en klen pinne litet här och där även om de inte duger till virke eller att bygga hus med.

  Botemedlet skulle i detta fallet kunna vara att ändra på alla byggnormer så att passar bättre till småpinnarnas tillkortakommande och rådande skogsstruktur. Skriv en avhandling, bli professor och övertyga mediaeliten om vikten av att alla skall bo i en rishög. 😀

 39. godtyckligt Says:

  @barfota

  HAHA det var nog den bästa jag läst på länge!:D

 40. potatismannen Says:

  barfota, godtyckligt,

  haklamrar kan försvinna, voila:

  <blockquote> CITERAD TEXT </blockquote>

  Kopiera och ersätt ”CITERAD TEXT” med valfritt.

 41. potatismannen Says:

  eller vad de nu heter, haklamrar är ju de här [] ..krokodilgap…

 42. Erik Norén Says:

  CITERAD TEXT

  [blockquote] CITERAD TEXT[/blockquote]

  prövar på,

 43. barfota Says:

  @Erik Norén
  Nästan men du skall använda vinkelklammer, du hittar dem längst ned till vänster på tangentbordet (bredvid SHIFT) för att innesluta taggarna.
  Prova igen

 44. Erik Says:

  Tips:

  Tackar, kul att höra min insats gör nytta.

 45. Sam Says:

  Erik@ Det kanske inte är dåligt betalt att vara hemmafru åt en rik man, men det är definitivt beroendeframkallande. Om det finns så många män som vill sköta hemmet åt bättre betalda fruar vore det kanske läge att se till att de kvinnodominerade yrkena fick högre status och lön. Då skulle förutsättningen för dessa hushållsintresserade män att hitta en passande partner öka betydligt.

  OCH om en fler kvinnor höll kände sig privilegierade med sin sexuella kraft och möjlighet att leva rikt på männens bekostnad, då skulle feminismen inte haft något genomslag. Även om kvarlevor gör sig påminda är tiden då mannen var enbart subjekt och kvinnan enbart objekt över i Sverige, och det är det feminister i hela världen kämpar för.

  Tror de flesta kvinnor betackar sig för en kamp som mest verkar gå ut på att återge dem rollen som vandrande vaginor och hushållsslavar.

 46. Lasse Says:

  @Sam

  ”kanske läge att se till att de kvinnodominerade yrkena fick högre status och lön”

  Hur vore det om vissa mansdominerade yrken fick lite status och uppmärksamhet. Sopåkare, gruvarbetare, tunga industriyrken etc.

  Sen skriver du:

  ”OCH om en fler kvinnor höll kände sig privilegierade med sin sexuella kraft och möjlighet att leva rikt på männens bekostnad, då skulle feminismen inte haft något genomslag.”

  Nej Sam feminismen har inte haft något genomslag, om man tittar på de flesta undersökningar i ämnet är det bara drygt 2 % av befolkningen som tycker att det vikigt eller har något intresse.

  Feminismen är en ideologi som framtvingats genom indroktinering precis som nazismen under andra värlskriget. Genusprogrammering (hjärntvätt) i dagis och skolor sänder kalla kårar efter ryggraden, man tror knappt det är sant.

  De enda som tycker det är viktigt är en liten maktelit av tokfeminister, vars enda syfte är att skaffa sig mer makt och på så sätt tvinga (applicera) den här ideologin på vanliga människor.

  Varför ?

  De har inte den breda massan med sig.

  Finns massor med exempel i historien där ideologier TVINGATS på befolkningen enligt samma metoder.

 47. Sam Says:

  @Lasse: ”Feminismen är en ideologi som framtvingats genom indroktinering precis som nazismen under andra värlskriget.”

  Intressant att du kör samma parallell och retorik som de katolska präster i Latinamerika som förbjuder alla slags preventivmedel utom säkra perioder och råder småflickor som utsatts för övergrepp att hellre gå igenom graviditeten än göra abort, trots risken för allvarliga men eller döden för flickan.

  Kvinnors rätt till egen inkomst, att rösta och att bestämma över sin egen kropp har inte uppnåtts någonstans utan motstånd från människor som du.
  2 procent, yeah right…

 48. barfota Says:

  @Sam

  ”OCH om en fler kvinnor höll kände sig privilegierade med sin sexuella kraft och möjlighet att leva rikt på männens bekostnad, då skulle feminismen inte haft något genomslag.”

  Du måste helt enkelt skoja med oss… vadå genomslag? Var? När? Hur? och på vilket vis?

  Jag ser med feminismen som en utdöende styggelse och parasit som tyvärr drabbar kvinnorna hårdare än männen. Som man (och djävligt stolt över det) så kan jag utan vidare ta mig friheten att tycka så här men som kvinna möter man säkerligen på större motstånd, hat och förtal om man inte samtycker med dessa enögda, blinda och vidriga feminister.

 49. godtyckligt Says:

  Det här tyckte jag var lite kul… *ler*

  http://joakimisdemented.com/?p=491

 50. Pether Says:

  ”kanske läge att se till att de kvinnodominerade yrkena fick högre status och lön.”

  Män dominerar i yrken med låg status.

  http://www.yakida.se/dn2.html

  Så du tycker att kvinnor ska förtrycka män?

  Om du vill se likheterna med nazismen och kommunismen så kan du ta och köra feministernas Mein kamph(skum manifestet) genom transgenusmotorn. Du får du fram en text som för hitler bakom ljuset.

  Feminism har inget med jämställdhet att göra.

 51. barfota Says:

  @Pether

  Har du nån länk till transgenusmotorn?

 52. Edvard Says:

  Tanja Bergkvist får ställa obekväma frågor till de Rödgröna i valrörelsen. Samtidigt som hon för fram statistik och fakta som punkterar de Röd grönas totala pinsamma fiasko. Pär, Tanja,Pelle och Ingrid-Varför går ni inte ut tidigare under själva valrörelsen med kamera och mikrofon och granskar De rödgröna och Alliansen? Föreläsningen och seminariumet i Oktober är bra, men ni behövs tidigare dvs före och efter valet! Vart kan vi Genus Nytt läsare bidra ideellt i denna organisering/mobilisering att granska och ifrågasätta.

 53. Pether Says:

  http://transgenus.skivadlime.se/

  Där har du programmet.

  http://mattematiksblogg.blogspot.com/2010/04/mer-scum-manifest.html

  http://daddys.blogg.se/2010/april/om-feminismen-hade-varit-en-ras-istallet-for.html

  Finns fler bloggar som kört den genom diverse manshat.

 54. Jocke S Says:

  Sam m.fl. Klart vi inte har någon ”jämställdhet” i Sverige. Eftersom vi inte har någon verklig ”jämställdhetsdebatt”. Vi har bara en feministmonolog!
  Att det sedan ena gången skryts om ”svensk jämställdhet” och andra gången gnälls om densamma från dess tillskyndare är ju opportunt endast.
  Sedan har begreppet aldrig analyserats. Men i media och hos våra ryggradslösa politiker så handlar detta begrepp om kvinnor, på kvinnors villkor! Och män får vara med enbart för att peka finger åt!
  Hela den offentliga debatten är feg och anti-intellektuell, på dagisnivå, nej sämre för de är ju barn!
  Skäms!

 55. Jocke S Says:

  Edvard, javisst! Vi behöver ett manifest inför valet som belyser den pinsamt förenklade och vinklade debatten och politiken (och lagstiftningen!) i Sverige i ämnet ”kön”.
  Att skickas ut till alla involverade, partier, media, myndigheter, organisationer m.fl.! I början av augusti, efter semestern! Innan valet!

 56. Sam Says:

  @Pether: Nej jag tycker inte att kvinnor ska förtrycka män. Tror inte du tycker att män ska förtrycka kvinnor heller. Och sedan när hade feminismen en inriktning och en bibel. Det får faktiskt stå för dig. En del av det som Pär Ström ger uttryck för ligger faktiskt helt i linje med en del feministiska strömningar.

  Tanja och Pär är väldigt gulliga i sin beskrivning av genuspedagogik. De kan inte ha någon som helst erfarenhet av detta. Däremot talar Tanja bestämt om att pojkar inte vill leka med dockor och generaliserar att ”flickor föredrar det mjuka och pojkar det hårda”. Jaså? Likabehandling av varje kön för sig? Är det vad ni menar med likabehandling här på Genusnytt.

  Motstånd mot förändring är inget konstigt. Men för oss som inte tycker att vi lever i den bästa av världar låter det fantastiskt positivt att förskolepedagoger är beredda att ändra på hela miljön. Motsatsen till mångfald är enfald. Ingen som helst slump att Silicon Valley ligger i San Fransisco, och inte Salt Lake City. Genuspedagogik handlar inte om rosa och blått, dockor och bilar utan om det är dags att sluta behandla barnen olika utifrån kön. Det är ingen märkvärdig forskning som visat att det är det personalen ofta gjort hittills.

  Hade vi människor bara följt våra ”naturliga impulser” hade inga framsteg gjorts över huvud taget.

 57. Pether Says:

  Du säger att kvinnor ska använda sig mer utav sin sexuella makt, något de använder totalt idag, alltså förtrycka männen men den. Du vill också att de ska leva mer på männens bekostnad, alltså förtryck.

  Du verkar tro att feminism är det som de rabiata feministerna säger att feminism är. Men feminism är inte vad de säger att det är, utan vad de faktiskt gör.
  Feminism är mansförtryck, det ser på gång på gång.

  Nej, det är inte en liten del feminister som har den synpunkten, alla feminister som för ‘debatten’ har den synen. När ska ni förstå att ni är inget mer än nyttiga idioter i rabiatfeminismens propaganda?

  Så du är för att hjärntvätta barn? Visar ju bara mer på hur sjuk feminismen är. Låt barnen vara barn, tvinga inte på dem ert hat.

 58. Matte Matik Says:

  Att dra paralleller mellan genusvetenskap och tekniska framsteg i Silicon Valley var bland det mer långsökta jag varit med om. Det tankesätt som byggt Silicon Valley är helt väsensskilt från genusvetenskap och andra postkoloniala restprodukter. Silicon Valleys framväxt har mer att göra med militära investeringar och nördar som byggde elektroniska manicker hemma i garaget – för att de tyckte det var kul.

 59. Sam Says:

  @Pether: du lägger ord i andras munnar för att passa dina argument. mycket svårt att föra någon intressant dialog på det sättet.

  hjärntvätta barn? ert hat? sjuk feminism? nyttiga idioter?
  lyssna på dig själv, ditt sätt att uttrycka dig och tänk efter var hatet kommer ifrån. egentligen.

 60. barfota Says:

  ”genusmedvetna pedagoger som finns på vår förskola”

  äuhmm…. vad fan är en genusmedveten pedagog? är det en feministidiot som kvoterats in eller är det som på vår förskola en inkvoterad kommunist/feminist/kulturarbetare kärring som kommer med sin PK barnteater någon gång i månaden?

  Sist jag var med om detta var det inte ett enda barn som tycktes uppskatta skiten. Tack för att det var så pass undermåligt att barnen valde att slå dövörat till kärringen.

  Usch vilket skit! Snacka om försök till hjärntvätt, tur att ettåringarnas omdöme övergick en feminists!

 61. Sam Says:

  @barfota: nej, inga kvoteringar och det är just här många är ute och cyklar. en genusmedveten pedagog sätter inte stopp för tjejer som vill klättra i träd ens om de har en rosa princessklänning på sig, de kan tala om för en pojke hur fin han är, när han tagit på sig favoritplagget. en genusmedveten pedagog har koll på riskerna med att fortsätta göra som vanligt – dvs kommendera pojkarna och föra dialog med flickorna – en ”naturlig” rutin som drillar flickor i social kompetens så att de bli behagliga att ha att göra med i skolan och ger dem fina betyg, medan pojkarna vänjer sig att slåss om uppmärksamhet och sin plats i hierarkin och tillgodogör sig en stil som gör dem till syndabockar för allt som går snett mellan eleverna i skolan även om det är flickorna som uppviglat bakom personalens rygg. Genuspedagogik är högst ovanligt på förskolorna oavsett vad läroplanen säger. Istället frodas den gamla vanliga skolgårdsmentalitet som bygger på ”naturliga impulser” och som leder till mycket tråkigheter.

 62. barfota Says:

  @Sam

  Bullshit, du är helt ute i det blå.
  Jobbar du i branschen eller har du blivit skadad på annat vis?

 63. Sam Says:

  @barfota

  tittar på verkligheten istället för att tro på de schabloner som blir resultatet av det svartvita vi och de tänkande som ofta kommer till uttryck i medierna och som ni älskar att reagera på tillsammans med Pär Ström och damer som drömmer om lyxhustrutillvaro. Vem har skyllt unga flickors korta kjolar på pappor? Jag ser klara kopplingar till de stereotypa skildringar av kön s

 64. michael Says:

  Feminsm är bara en ism bland alla andra ismer skulle du vilja att socialism infördes på dagis senast jag såg en undersökning där man frågade personer är du feminist så svarade 41% av kvinnorna att dom var det & bara några få % av männen när man räknade ihop det blev det runt 25% av svenskarna som är det.När man tittar i media så kan man tro att en majoritet är feminister fast det är en minoritet

 65. barfota Says:

  @Sam

  ”tittar på verkligheten istället för att tro på de schabloner som blir resultatet av det svartvita vi och de tänkande som ofta kommer till uttryck i medierna och som ni älskar att reagera på tillsammans med Pär Ström och damer som drömmer om lyxhustrutillvaro. Vem har skyllt unga flickors korta kjolar på pappor? Jag ser klara kopplingar till de stereotypa skildringar av kön s”

  Men om du ”tittar på verkligheten” och den för dig ter sig som du återger här så är det nog mer än hög tid att du uppsöker en optiker.

  Jag vet inte hur du kom in på korta kjolar men inom parentes kan jag säga att jag älskar vackra feminina och sexiga kvinnor med korta kjolar, höga klackar och en vacker urringning. Jag älskar vackra hus, möbler, kläder, bilar, båtar, naturen, väder och god mat också.

  Om du anser att det är fel av mig att tycka om det så skall du veta att jag bryr mig inte ett skvatt! Jag har fem goda skäl att inte gilla feminismen. Jag själv och mina fyra söner.

 66. godtyckligt Says:

  @Sam

  Jag är 26 år och älskar varje gång jag får använda min fördel som jag har av att vara en patriarkatisk man.

  Jag har fördel att få ryggskott

  Jag har fördel att få div andra arbetsskador

  Jag har fördel att kunna ta dom här skadorna som den patriark jag är!

  Jag har fördel att vid händelse av olycka/brand låta kvinnor ta skydd först. för att sedan kasta mig tillbaka in i huset och med näbb och klo bekämpa elden

  Jag har fördel att vid händelse av krig slippa vara hemma och istället marschera flera mil med den sköna utrustningen på 25 kilo och sedan riskera mitt liv i en eldstrid.

  Jag har fördelen att kunna ta stryk av min fru både fysiskt och psykiskt utan att det syns. för att sedan vara lycklig att få skulden.

  Jag har fördelen att vara diskriminerad i svensk lag

  Jag har fördelen att ha större möjlighet att ta livet av mig

  Jag har fördelen att ha större risk att bli hemlös utan att få hjälp

  Jag har fördelen att inte riktigt hänga med i diskussioner med mina kvinnliga högskoleutbildade vänner.

  Jag har fördelen av att ha blivit stympad när jag föddes så jag kan sköta den annars så svåra hygienen…

  Jag har fördel att i händelse att jag blir anklagad för sexualbrott tvingas bevisa min oskuld.

  Ja jag har många fördelar!

  Tur att jag inte lekte med barbies på dagis för då hade det nog sett annorlunda ut….

 67. Erik Says:

  Sam:

  ”Erik@ Det kanske inte är dåligt betalt att vara hemmafru åt en rik man, men det är definitivt beroendeframkallande.”

  Javisst, och vad kallar du att vara arbetsNARKOMAN? Kanske det också är beroendeframkallande? Man kan nästan tro det.

  ”Om det finns så många män som vill sköta hemmet åt bättre betalda fruar vore det kanske läge att se till att de kvinnodominerade yrkena fick högre status och lön.”

  Bortsett från tre saker Sam
  1) Kvinnor som har gott om pengar är mindre sannolika att slå sig ihop med män med låga ambitioner yrkesmässigt – inte mer.
  2) Att säga det bara är att höja lönen på vissa yrken tyder på total okunskap om hur ekonomi funkar alls. Vet du verkligen inte varför en Hollywoodsskådis tjänar bättre än en dagislärare trots att vi tycker BARN är så mycket viktigare än filmer?
  3) Status är ingenting som går att påverka i sig utan en konsekvens av en mängd andra saker folk INTE vill ändra på.

  ”Då skulle förutsättningen för dessa hushållsintresserade män att hitta en passande partner öka betydligt.”

  Nej, vetenskapen har bevisat detta är ett helt falskt påstående, se framför allt 1) just det faktum att rika män kan välja vilken kvinna som helst som är fysiskt attraktiv och där personkemin klickar medan rika kvinnor har HÖGRE krav på man.

  ”OCH om en fler kvinnor höll kände sig privilegierade med sin sexuella kraft och möjlighet att leva rikt på männens bekostnad, då skulle feminismen inte haft något genomslag.”

  Vilket genomslag?

  Feminismen HAR inget demokratiskt genomslag! Fi har färre röstande än Sverigedemokraterna i val!

  När opinionsmätare frågade svenska folket om jämställda relationer ansåg 90% AV KVINNORNA de hade det jämställt. (Det fick Borgström att gå i taket och svara ”svenska kvinnor måste ha en mental blockering”) Över 80% åter av KVINNORNA ansåg inte att föräldradagarna skall ändras heller

  Så var ser du feminismens genomslag nånstans?

  Det enda ställe feminismen har genomslag är hos feminister själva!

  Vad var det regeringens egen utredare sade till journalisten Evin Rubar i könsrkigsdokumentären nu igen ”om du råkar illa ut skall du inte tro du får nån hjälp, så går det för dem som sviker” (inspelat av en kamera hon trodde var av)

  Som en viss journalist (KVINNA) sade till mig. Det ryker ur huvudet på hennes feministiska chef av ilska varje gång hon skriver en genuskritisk artikel – men det spelar ingen roll för hon har LÄSARNA med sig

  Vilken idiot som helst fattar att feminismen inte är ”mot makten” Vilken makt skulle det vara? Feminismen är i säng med makten! Feminister är ofta de som HAR makten. Vilken makt skulle det vara som de är emot? Sig själva?

  ”Även om kvarlevor gör sig påminda är tiden då mannen var enbart subjekt och kvinnan enbart objekt över i Sverige, och det är det feminister i hela världen kämpar för.”

  Vem påstår att mannen NÅNSIN enbart varit subjekt och kvinnan enbart objekt? Vem hävdar det? Låt mig gissa, det är feminister själva som säger det. Praktiskt att ha licence to make up shit with no basis in facts whatsoever eller hur?

  ”Tror de flesta kvinnor betackar sig för en kamp som mest verkar gå ut på att återge dem rollen som vandrande vaginor och hushållsslavar.”

  1) Jag vill uppmärksamma alla närvarande på att det åter är snack om abstrakt skit som ROLLER, roller har såklart ingen existens.

  2) Den som hotar kvinnor med etiketten ”vandrande vagina” om de inte har höga positioner i näringsliv och staten är den som verkligen hatar allt kvinnor står för. Där har du äkta kvinnohat

  3) Slaveriet är avskaffat i västvärlden men NÄR DET FÖREKOM så drabbade det män mycket hårdare än kvinnor.

  Fakta om slaveri

  A) Vita män uppfann inte slaveri, Vita män AVSKAFFANDE slaveri. Vita män är den enda grupp i världenshistorien som i omfattning offrat livet för att avskaffa slaveri.

  B) Det har aldrig i världshistorien varit fler män än kvinnor som varit slavar. Slavar har huvudsakligen utnyttjats fysiskt och medan kvinnor kan utnyttjas för sex och laga mat kan män utnyttjas för att bygga pyramider, vägar, städer och palats.

  C) Genetiska forskare har bevisat att i hela världshistorien är det dubbelt så många kvinnor än män som levt länge nog att fortplanta sig och bidra till genpoolen.

  Tur att feminismen ser till att empiriska forskningen portförbjuds så ingen får för sig att göra RIKTIGA jämförelser än att sitta och genustolka!

 68. Erik Says:

  Sam:

  ”Kvinnors rätt till egen inkomst, att rösta och att bestämma över sin egen kropp har inte uppnåtts någonstans utan motstånd från människor som du.”

  Det där är värsta sortens skitsnack, kvinnor hade inte haft några rättigheter alls utan sådana som oss

  a) Sådana som oss har alltid slagits mot staten för LIBERALA värden (nåt feminismen förrådde 1968 då de ville satsa på vinnaren och på den tiden såg marxismen så imponerande ut.
  b) Det är sådana som oss som dött i kamp mot kommunister och nazister. Det är sådana som oss som krävde rösträtt till alla 1918 mot ELITENS önskemål
  c) Sådana som oss har kämpat mot religion och övertygelse för upplysningstidens vetenskap och fakta.
  d) Sådana som oss har uppfunnit den teknik som befriat kvinnor, utan den traditionella vetenskap som genusteori ömsom hatar ömsom förkastar hade kvinnor varit mindre fria – och de flesta av de yrken där man vill ha mer kvinnor idag har inte ens existerat.
  e) Utan sådana som oss fanns heller ingen fungerande ekonomi, så det fanns inga pengar att fördela till kvinnor alls.

  ”2 procent, yeah right…”

  Hur många röstade på Fi i förra valet nu igen?

 69. Erik Says:

  Sam:

  ”Tanja och Pär är väldigt gulliga i sin beskrivning av genuspedagogik.”

  Härskarteknik: Förlöjligande. Skall du inte kallla Tanja ”lilla flicka” också bara för att verkligen bevisa vem det är som förtrycker kvinnor?

  ”De kan inte ha någon som helst erfarenhet av detta.”

  Av vadå? Livet?

  ”Däremot talar Tanja bestämt om att pojkar inte vill leka med dockor och generaliserar att ”flickor föredrar det mjuka och pojkar det hårda”. Jaså?”

  Varenda människa som behöver ARBETA med att se till motsatsen sker bevisar det Tanja säger är sanningen.

  ”Likabehandling av varje kön för sig? Är det vad ni menar med likabehandling här på Genusnytt.”

  Likabehandling = Samma förutsättningar, INTE samma resultat. Liberala värderingar försöker inte tvinga fram samma resultat.

  ”Motstånd mot förändring är inget konstigt.”

  Ökad statlig makt, minskad demokrati och en stark övertygelse att alla skall tvingas tro på saker för att eliten (prästerskapet) säger det (är den rätta tolkningen) med kontrollanter så folk inte syndar är i ärlighetens namn inget nytt utan vad upplysningstiden uppstod för att bli av med.

  ”Men för oss som inte tycker att vi lever i den bästa av världar”

  Vilken värld ni tycker vi INTE lever i är precis lika intressant som till vilka busshållplatser bussen jag stiger på INTE går till.

  ”låter det fantastiskt positivt att förskolepedagoger är beredda att ändra på hela miljön.”

  Självfallet. Det innebär ju en maktposition vilket är hela poängen med moderna motsvarigheten till präster. Man måste vara bra naiv för att inte fatta lockelsen med mandat som kör över ALLT ANNAT (utom ekonomi, för inte ens genuspedagoger arbetar gratis) har.

  ”Motsatsen till mångfald är enfald.”

  Mångfald och enfald har INGEN relation till varandra. Att de låter lika utnyttjas i propaganda men är helt irrelevant i verkligheten.

  ”Ingen som helst slump att Silicon Valley ligger i San Fransisco, och inte Salt Lake City.”

  Silicon Valley har inte ett skit med San Fransisco att göra, vad babblar du om? Silicon Valley har med STANFORD UNIVERSITY att göra. Ditt uttalande är ett praktexempel på hur feministiska påståendet helt saknar nåt som helst koppling till verkligheten.

  ”Genuspedagogik handlar inte om rosa och blått, dockor och bilar”

  Åter beskriver du vad saker INTE handlar om.

  ”utan om det är dags att sluta behandla barnen olika utifrån kön.”

  Varför det? För att en feminist (som inte behöver komma med den minsta bevis – det är ju feminism) hävdar att det är barnuppfostran som skapar den biologiska skillnaden mellan pojkjar och flickor i frivilliga (opåverkade av statligt anställda vuxna) val?

  ”Det är ingen märkvärdig forskning som visat att det är det personalen ofta gjort hittills.”

  Det är heller ingen forskning som visar nån som helst korrelation mellan vad personalen tvingar på barnen och vad barnen gör när de är fria att välja själva. Det enda barnens ändrade mönster visar i Sverige är att staten betalar folk för att pressa, tvinga, manipulera och styra upp barnens beteende.

  Ingen annanstans i världen existerar detta. I normala länder går man på individen, inte könet.

  ”Hade vi människor bara följt våra ”naturliga impulser” hade inga framsteg gjorts över huvud taget.”

  Hade vi människor ignorerat våra naturliga impulser hade vi inte funnits. Vilket för övrigt är vad demokrafiska FAKTA tyder på kommer att bli följden av din genuspedagogik. Att kvinnorna inte föder barn och väntar på att vårt samhälle skall mosas av främmande makt som saknar genuspedagoger

  Hoppas den främmande makten betalar dig bra för att du var på deras sida men jag undrar om deras värderingar är det idealsamhälle feminister drömt ihop. Vet du några feminister som nånsin flyttat TILL de länder vars dominans du hjälper att skapa?

 70. Lasse Says:

  @Sam

  Vad är för ide att debattera med någon som vägrar acceptera fakta och forskning.

  I den senaste undersökning jag läste om folks intresse för jämställdhetsfrågor och feminism blev reultatet ca: 2 %. Du får gärna motbevisa mig istället för att komma med ”förlöjligande” dvs. ditt ”yehh right”.

  Sen förstår jag inte vad du menar med din järmeförelse om katolska präster ?!

  Jag pratar om det sätt feminismen indroktineras i samhället och drar direkta parareller från historieböckerna.

  Sist min inte minst att använda härskartekniker och retorik som saknar grund, retorik vars enda syfte är att vilseleda är inte en sund och rumsren debatt. Men det blir väl så när man har slut på riktiga argument.

  Så du kan ta din ”fulretorik” och försöka lura någon annan 😉

 71. Matte Matik Says:

  När opinionsmätare frågade svenska folket om jämställda relationer ansåg 90% AV KVINNORNA de hade det jämställt. (Det fick Borgström att gå i taket och svara “svenska kvinnor måste ha en mental blockering”)

  Den var riktigt bra – det om något visar väl på vem det är som har en mental blockering. 90% är emot honom men han tror sig ändå veta bättre än dom vad de egentligen skulle vilja.

 72. Erik Says:

  Matte Matik:

  BRA var det men bättre kan vi. Det räcker inte med att bara säga han gjorde det: like källor med mer exakt information passar väl bra? Inte minst måste jag påpeka siffran var högre, det var exakt 93% av kvinnorna som ansåg det.

  Och han kallade blockeringen psykologisk, inte mental.

  ”Så visar opinionsundersökningar att ungefär åtta av tio svenskar är emot en kvotering av föräldraförsäkringen. Dessutom anser en förkrossande majoritet av Sveriges kvinnor – 93 procent – att de lever i ”en jämställd relation med sin partner” och 73 procent att ”de är helt eller ganska jämställda med männen i samhället”. Men de jämställdhetstroende i vårt land låter sig inte imponeras av opinionens mening i detta avseende. Den före detta jämställdhetsombudsmannen och socialdemokraternas nuvarande talesman i jämställdhetsfrågor Claes Borgström, menar till exempel att kvinnor inte förstår att de är förtryckta på grund av något som han kallar en ”psykologisk blockering”.”

  http://goteborgsstiftstidning.se/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=14

  ”Enligt en stor Sifoundersökning tycker 93 procent av kvinnorna i Sverige att de lever i en jämställd relation med sin partner.
  73 procent anser att de är helt eller ganska jämställda med männen i samhället.
  Jag är inte ett dugg förvånad. Feminsterna målar upp en skräckvision av ett samhälle som inte finns, talar i luddiga termer om förtryck, manliga nätverk och patriarkat medan en överlägsen majoritet av kvinnorna faktiskt är smarta nog att se till att leva i en jämställd relation och inte ta någon skit från manliga nötter ute i samhället.
  Jämo Claes Borgström är dock lika skön som vanligt.
  Enligt honom handlar det om en ”psykolgisk blockering.”
  Jodå…Tunga grejer…
  Alltså; Alla kvinnor som själva anser sig ha tolkningsföreträde till sitt eget liv och anser sig leva i en jämställd värld är alla ”psykologiskt blockerade.”

  http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=7688&Itemid=181

 73. Lasse Says:

  http://www.aftonbladet.se/wendela/article6994760.ab

  Här är den undersökning jag hänvisade till.

  ”Psykologisk blockering” hmmmm….. jag brukar bli frustrerad över alla diskriminerande och inhumana uttalanden av feminister, men ovanstånde var sådant krokben på sig själv att jag fick ett gott skratt istället.

  Har de blivit skvatt galna ?!

 74. Matte Matik Says:

  @Lasse & Erik: Ja man börjar fundera hur han mår. Jag kan inte se det på något annat sätt än att Borgström måste ha problem med sin egen självbild – på en grundläggande nivå. Han måste verkligen vilja att det ska vara så illa som han själv tror att det är. Okej om han vore kvinna och såg detta som en utväg för att kunna skylla alla sina personliga misslyckanden på män, men när han vänder det mot sig själv på det sätt han gör… Jag tolkar det som att han hyser ett stort förakt mot sig själv. Det är nästan så jag tycker synd om honom.

 75. Jack Says:

  Matte Matik,
  Borgström är vad man kan kalla vir neanderthalis, då han uppvisar en otidsenlig och missanpassad manlighet likt neanderthalarna, vilka visade sig överlevnadsodugliga och slutligen konkurrerades ut av homo sapien.

 76. Christopher Says:

  Jag roas av uttrycket ”genusmedveten” eftersom nazisterna använde sig av uttrycket ”rasmedveten”. Genusvetenskapen är för feminismen vad rasbiologin var för nazismen – en politiserad kvasivetenskap vars enda syfte är att producera propaganda och rättfärdiga den politik som bedrivs. Precis som feministerna vill att genustänkande skall genomsyra hela samhället så ville nazisterna att rastänkande skulle genomsyra hela samhället.

  Kommunism, nazism och feminism – de tre totalitära ideologierna. Klasskamp, raskamp och könskamp.

 77. Lasse Says:

  @Cristopher

  Du skriver mina tankar 😉

  Önskar bara att fler hade förmågan att se lite längre, att se varnings signalerna, tyvärr är nazism ett sådant negativt laddat ord att folk drar sig för att se parareller och göra jämförelser.

  Men de finns där mitt framför ögonen !

 78. barfota Says:

  @Christopher

  ”Kommunism, nazism och feminism – de tre totalitära ideologierna. Klasskamp, raskamp och könskamp.”

  Håller fullständigt med men tycker man borde lägga till religioner i listan oxo. Då blir nog listan mera komplett skulle jag tro.

 79. Mrs X Says:

  ‘Bättre kan vi’, vilka ”vi” …. du???? hahaha vilket tölpaktigt svar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: