Mäns kortare livslängd en ickefråga

by

Idag publicerar Svenska Dagbladet en stor artikel om skillnader i medellivslängd. Det gäller skillnader mellan olika länder, och skillnader mellan olika socialgrupper inom länderna. Tidningen har intervjuat en svårfångad expert på dessa frågor, Sir Michael Marmot, som är chef för The International Institute for Society and Health i London.

Fattiga länder har mycket lägre medellivslängd än rika länder. Men även inom de rika länderna har lågutbildade människor lägre medellivslängd än högutbildade. Detta tas upp i en rapport som Sir Michael har skrivit. I Sverige lever en högutbildad person fem år längre än en lågutbildad, enligt Svenska Dagbladet.

I den stora artikeln, som täcker ett helt uppslag i papperstidningen, nämns inte genusaspekten som ett problem. Att män har kortare medellivslängd än kvinnor. I Sverige skiljer det cirka fyra år mellan könen. Detta har ökat från de tre år som skillnaden var på 1700-talet.

Det är märkligt att genusaspekten inte betraktas som ett problem i artikelns diskussion, medan skillnader i medellivslängd baserad på annan gruppindelning anses vara ett problem. Jag är övertygad om att genusaspekten hade stått i centrum ifall det istället hade varit kvinnor som levt kortare tid än män.

Nu vill de båda riksdagsmännen Kenneth Johansson och Lennart Levi att den borgerliga regeringsalliansen enas om att starta en nationell hälsokommitté som ska ta fram konkreta förslag för att minska skillnaderna i medellivslängd. Om det blir av ska det bli väldigt spännande att se om genusaspekten kommer att finnas med – konkreta förslag på hur mäns medellivslängd kan ökas. Alltså särskilda insatser riktade mot män som kvinnor exkluderas från. Vem tror att det blir så?

158 svar to “Mäns kortare livslängd en ickefråga”

 1. HansFarset Says:

  ”Jag är övertygad om att genusaspekten hade stått i centrum ifall det istället hade varit kvinnor som levt kortare tid än män.”

  Det hade inte bara stått i centrum i den här artikeln, varenda blaska och politiker hade aldrig tröttnat på att gasta om det, det hade varit huvudfrågan inför valet, TV4 skulle köra en kampanjvecka, partierna skulle tävla om att överträffa varandra i de mest fantastiska förslag för att komma tillrätta med detta fruktansvärda missförhållande, detta biologiska kvinnoförtryck… 🙂

 2. Clabbe Says:

  @HansFarset

  ”detta biologiska kvinnoförtryck…”

  Du menar väl inte att skillnaderna på livslängd mellan män och kvinnor har biologiska orsaker?

 3. Bertil Born Says:

  De flesta forskare på området är ense om att skillnaderna i livslängd mellan könen till övervägande del (uteslutande?) beror på biologiska skillnader… så däri ligger nog förklaringen till SvD:s tystnad om detta.

 4. michael Says:

  Enligt socialstyrelsen så får högutbildade kvinnor den bästa vården & lågutbildade män den sämsta vården ändå sprider feminister lögnen att kvinnor får sämre vård

 5. Jocke S Says:

  Bertil Born.
  Hur kan det vara biologiska orsaker om ”Kön är en social konstruktion”? Vi kanske skall låta genusvetenskapen ta hand om livslängdsforskningen? 😦
  Hur mycket forskas det överhuvudtaget om mäns livslängd, eller den manliga problematiken?
  En annan sak värd tänka på, är att kvinnor alltså kan åtnjuta fyra års längre betald pension än män! (Sänk manlig pensionålder, ett jämställt krav, och öka på forskningen! Eller höj kvinnornas! Jippi!)
  Liksom den mesta åldrings och sjukvården under dessa år. Dessutom gifter sig kvinnor med äldre män.
  ”Den glada änkan” lever än, odebatterad!
  Jag har kvar M.s valmanifest från förra valet. Där nämns att
  skillnanden är stor mellan lågutbildade och högutbildade kvinnor. Punkt slut.

 6. Jack Says:

  Den hälsokommitténs arbete kan ju lobbas med och bevakas. Synd att detta bloggformat inte stödjer listning av sådana pågående arbeten.

 7. Jocke S Says:

  Har ni hört!
  ”Det är dags att kvinnorna tar sitt samhällsansvar och låter männen leva längre.” Maria Borgström och Erika Karlsson, från Fi i feministblaskan ETC!
  Intressant, men skall man tro på detta? Ingen inom fi kommer naturligvis att göra något mer, ett rent propagandanummer. De har förstås insett, att de för syns skull måste nämna ”manlig jämställdhet”.
  Undantaget bekräftar regeln.
  http://www.etc.se/28587/mannen-doer-fortfarande-foerst/

 8. Jack Says:

  Jocke S,

  Det är inte bara 4 år mer i pension, därtill har kvinnor änkepension upp till 40% av den avlidne mannens lön, medan en man som förlorar sin maka inte får något alls av hennes pension! Detta i kontrast till att män ofta dör snart efter att kvinnan dött medan kvinnan överlever längre. Dvs, mannen som otvetydigt är den som tar en hårdare smäll för att han investerat mest i relationen får heller ingen hjälp efteråt, medan kvinnan får det!

  Kvinnor lever 4.6 år längre och får ev under dessa 40% av mannes pension också, dvs antalet extra pensioner kvinnor får är 1.4 *4.6 = 6.4 års pension mer än män!

  Detta alltså trots att det är män som jobbat mest såvält betalt som sammanlagt och trots att männen också varit underkastade cirka 1 års obetalt (nära nog) slaveri i form av värnplikt. Plus att de också tveklöst är de som har det värt på äldre dar, dör tidigare, färre vänner osv, och verkligen skulle behöva pengarna mer. Otroligt sjukt.

 9. Jack Says:

  Att samhället försöker göra sig av med gamla gubbar och vänta ut dem (att de dör) är ett mycket tydligt tecken på mansföraktet i samhället. Man beräknar pensionsutbetalningarna för män utifrån att de ska leva lika länge som kvinnor, när man vet att de lever 4.6 år kortare och således inte kommer hinna få tillbaka sina egna pengar!

  Man väntar ut oss män för att sno våra pengar. Som vi tvingats betala i social avgifter, lurade att tro att det är bedömt så att vi ska få tillbaka dem.

 10. Jocke S Says:

  Jack, Kan bara instämma.
  Generellt sett: Kvinnor får mer kärlek. Kvinnligt lidande engagerar mera. Män behandlas ofta som djur. I alla tider, i alla samhällen.
  VI måste ändra på detta!
  Och det främsta hindret är männen som har ordet och makten, men som uteslutande fjäskar för kvinnor som kön i allmänhet och för feminismen i synnerhet!

 11. Clabbe Says:

  Bertil Born skrev:
  ”De flesta forskare på området är ense om att skillnaderna i livslängd mellan könen till övervägande del (uteslutande?) beror på biologiska skillnader”

  Källor på det? Warren Pharrell har nämligen ett helt kapitel i sin bok ”The myth of male power” som handlar om varför kvinnor lever längre, fullt med källor. Han visar där att det främst är industrialiseringen som lett till att män lever kortare liv. Män tvingas helt enkelt till tyngre, stressigare och farligare jobb. I förindustrialiserade samhällen levde kvinnor och män ungefär lika länge.

 12. JJ Says:

  Får jag presentera Yakis nya internetfilm?

  http://www.tackfilm.se/?id=1280052258984RA88

 13. HenrikJ Says:

  Bertil Born;

  Nunnor och munkar lever rätt så likartade liv och de lever lika länge, att det skulle vara biologiskt är ju rena rama dyngan.

 14. Katja Says:

  Nyfödda pojkar och flickor lär vara ungefär lika många. Den första dippen börjar i tonåren då pojkar oftare än flickor råkar ut för olyckor med dödlig utgång. Ex MC- och bilolyckor, de klättrar på tågtak, dyker på farliga ställen etc.

 15. Jocke S Says:

  Föds väl lite mer pojkar?

 16. Katja Says:

  Nyfödda pojkar och flickor lär vara ungefär lika många. Den första dippen börjar i tonåren då pojkar oftare än flickor råkar ut för olyckor med dödlig utgång. Ex för MC- och bilolyckor, de klättrar på tågtak och dyker på farliga ställen etc. De råkar också oftare ut på våldshandlingar med dödlig utgång än tonårstjejer. Hur kunde man jämna ut denna skillnad?

 17. Clabbe Says:

  @ Katja

  Tjejer kunde kanske ta lite mer av de farliga jobben?

  http://twitter.com/rattviseformed

 18. Torstensson Says:

  Katja

  Genom att belysa frågan och tillsätta resurser för pojkar. Istället för att skulbelägga killarna för ATT dom klättrar på tågtak och liknande så borde man addressera problemet på samma sätt som man gör när det är tjejfrågor. Respekt och allvarlighet istället för att utmåla pojkar som små ligister. Varje gång man tycker att pojkar inte ska ha stöd så cementerar man bilden av pojkar som ett tåligare kön än kvinnor. Jag tror inte vi är det.

  Feministerna vill såklart fortfarande att killar skall skuldbeläggas så mycket som möjligt och är absolut inte intresserade av att fokus ska komma på pojkar. Då förlorar dom ju makt.

 19. Jack Says:

  Katja,

  ca 6% fler pojkar än flickor föds. Det kan låta som en liten skillnad men i den jämställdhet som förespråkas i Sverige, den i utfall, den materiella, kommunistiska, där också grupper, oavsett gruppstorlekar, skall ges lika stor kvot är det betydande.

  Det är också krävande av masshypnos och dubbeltänk eftersom likhet för olika stora grupper, ger olikhet för inidivider mellan grupperna. En matematisk ofrånkomlighet så enkel som att 1+1=2, ändå proklameras ofta att båda skall uppnås. Det går inte.

  Konkret så betyder den 6%iga skillnaden vid svensk jämställdhet för grupper att om de känner 30 män kommer 2 av dem vara arbetslösa, bostadslösa osv, därför att kvoteringen släpper inte in dem. 50/50 är redan fyllt.

  För män innebär det dessutom att de kommer tvingas finna sig utan jobb och att de lever under hårdare konkurrens än kvinnorna eftersom det finns fler män än arbetsplatser som tillåter män vilket försvagar dem generellt och sätter dem i ökat underläge vid de flesta interaktioner gentemot kvinnor somvilka i jämförelse har kunnat glida genom livet i ett samhälle anpassat för dem.

  Ett feministiskt argument vore förstås att man bör förutsätta och därmed passivt tillse att pojkar och män dör av så att 50/50 uppnås i överlevare och det således inte alls är en problematiskt kvot, det finns ju faktiskt t o m fler levande kvinnor än män nu. Men faktum är att gränsen för när det finns fler kvinnor än män är just vid 65, pensionsåldern! Det är som ett dåligt skämt!

 20. Gonzo Says:

  Katja

  Det är precis som du säger, många unga män dör i olyckor och våldsdåd.
  Det är också allt för många som dör pga självmord, överdoser och sjukdommar.

  Vi måste helt enkelt gå in och bryta den trenden.

  Vi måste börja se på pojkars problem på samma sätt som vi gör på tjejers problem, precis som Torstensson påpekade.

  Vi måste även dra in er tjejer i det hela, eftersom ni har en stor ”skuld” i det hela. Män tillbringar hela sina liv med att försöka imponera på er kvinnor. Försöka vinna er kärlek och respekt.
  Kvinnors syn på män måste förändras.

 21. Torstensson Says:

  Önskar att alla läste detta inlägg. Har en sak att säga mitt i alla annan debatt. En mycket viktig sak om jag får dryfta mig att säga det.

  Jag skulle vilja ställa er en fråga. Jag får ofta uppfattningen (denna uppfattning kan vara fel) att feminismen lutar sig på gammal historia i Sverige och västvärlden då kvinnor de facto var underställda mannen. De lutar sig också på nuvarande situationer runt om i världen såsom kvinnors situation i Pakistan och Afghanistan och sedan drar de en sorts kollektiv skamskuld över svenska män och svenska politiker.

  Gudrun brukar ofta säga ”Det är globala fakta, det är globala fakta” . Kvinnans situation i Pakistan blir likställd med kvinnans situation i Sverige med sådan retorik. Om man ständigt förkunnar ”Det är globala fakta att kvinnan blir misshandlad” och kommer undan med att används så stora kontexter så kan man i princip tillförskansa sig hur mycket makt som helst i lilla Sverige.

  Skulle sitationen för kvinnor i Pakistan bli bättre kan Gudrun bara byta till en annan världsdel och visa på att kvinnor har det uselt där. På så sätt kan man skuldbelägga svenska män och skapa en politik som ständigt ser sina argument överleva i en motsatt kontext där kvinnan inte är underställd mannen, tvärtom. (Läs Sverige).

  Jag undrar lite över vilka huvudargument feministerna använder eftersom det är dessa vi måste börja inrikta oss på att ständigt bemöta och kanske bemöta ännu hårdare och ännu bättre. Jag kommer till förklaring kring varför.

  De argument som könsfascister i Sverige ofta använder är som jag sa ”Globala argument” som sedan kokas ner till svensk nivå vilket är totalt lönlöst men också farligt för svenska män. Ett mycket taktiskt och smart drag av feminister.

  Globala fakta alltså. Ett mycket effetkivt vapen de har som man inte får låta sig överrumplas av. Det är lätt att överrumplas av detta argument om man inte redan har nycklar till att bemöta det.

  Detta måste belysas hårdare av oss jämställhetsivrare. Nycklar.

  Ett annat argument som feminismen (enligt vad jag TROR) vinner otroligt mycket makt och mark via är argumentet om att kvinnor tjänar mindre än män som grupp. Det finns en skillnad på någon enstaka procent och detta skapar dom en stor del av sin politik och argumentation utifrån. En mycket vanlig attack och den får ofta stå oemotsagd. Inte sant? Det har blivit en sanning.

  Jag vet att Pär har tagit upp detta med löner, men eftersom detta är ett av feminsiterna ständigt återkommande argument som de använder som vapen efter 20 sekunder i ALLA debatter så måste vi också fokusera på att döda detta argument effektivt. Med en vädligt metodisk mot-retorik. Men denna motretorik finns inte rikigt, den är inte lätt att tillgå eftersomd et finns så mycket rapporter om allt möjligt nuförtiden och folk har själva inte tid att hitta fakta som motbevisar det som feministerna säger.

  Jag har inte sett oss skapa en sorts manuall eller handbok där vi har färdiga nycklar till att snabbt drämma tillbaka feminister med. Dessa nycklar måste utformas på så sätt att kreti och pleti kan använda dom. I lunchrummet mot arbetskamrater men också i en het debatt mot tex Gudrun.

  Vidare så är ett annat mycket viktigt ämne för feminister, det här om våld. Man börjar prata om våldtäker och det är väldigt svårt att ge motargument på detta eftersom en våldtäkt ofta förutsätter att en man gjort det mot en kvinna. En nyckel mot denna retorik behövs också.

  Det är alltså tre nycklar vi behöver och som behöver SPRIDAS. Som måste få funktionen som tre punkter som vi hänger upp vår politik på. De måste bli välkända och de måste, även om jag hatar uttrycket, bli så pass kända att de blir erkända. ERKÄNDA. PK.

  En nyckel ska kunna användas som dels försvar mot en feminist som anför ett argument men framförallt ska denna nyckel också kunna användas som ett attack-argument.

  Nycklarna är som jag ser det:

  Den globala feminismen måste slåss ut som argument omedelbart i diskussionens inledning.

  Våldet mot kvinnor måste också ha en nyckel.

  Lönerna. Detta är en mycket viktig post som också måste snabbt slås ut med motargument, en sk nyckel.

  På samma sätt som feministerna följer dessa tre principer, löner, våld och globala fakta på samma sätt måste vi skapa tre principer. Tre mycket metodiska principer. Alla andra saker om att pojkar inte får fokus i förskolan etc är såklart också viktigt men det är inte där vi vinner en debatt eller en långsiktig jämställdhetskamp. Det är för futtigt, även om det naturligtvis är väldigt allvarligt att pojkar inte får samma uppmärksamhet på ett dagis. Det är mot feminismens pulsåder vi måste slå om man nu får vara dramatisk. Vi bör utforma dessa nycklar på sådant sätt att de dels uppfattas som ett motargument men också som att de uppfattas som en mansfråga. Det får inte vara så att en nyckel skapas för att enbart bemöta ett feministiskt argument eftersom vi då mentalt sett blir de anklagade som svarar istället för att vara de som anklagar.

  Det ska vara så att det vid en debatt blir feminsiten som följer vår agenda och inte tvärtom. Dom ska vara på vår arena, vi ska alltid ha hemmaplan. Jämställdheten måste bli vår arena. Kvinnofrågan som är debattprogrammets givna tema ska på ett utstuderat sätt från vår sida automatiskt göras om till en mansfråga. Vår syn blir här att kvinnofrågan är en mansfråga.

  Vi måste dänga till dom hårt på dessa tre områden eftersom det är dessa tre områden dom bygger sin existens på helt och håller. Detta är på dessa tre områdena som dom underminerar vår existens som människor, som män och som pojkar. Som söner och som humanister.

  Har ni fler nyckelområden så ta gärna upp det. Vem hjälper mig att göra dessa nycklar? Jag ser inte så många nyckelområden, Vi behöver inte så många egentligen.

 22. Gonzo Says:

  Ofta jämförs män med makt, män som har det bra med kvinnor som saknar makt, kvinnor som har det dåligt.
  Tex situationen för svenska män jämförs gärna med kvinnors situation i tex afghanistan.

  Däremot jämförs aldrig kvinnor med makt, kvinnor som har det bra med män som saknar makt och har det dåligt.

  Man jämför aldrig svenska kvinnors situation med männen i tex Angola. Man jämför aldrig svenska flickors situation med pojksoldater i afrika.

 23. Bertil Born Says:

  Att ”social konstruktion” skulle vara hela och enda förklaringen är förstås inte sant. Det _finns_ biologiska skillnader mellan män och kvinnor, det är helt enkelt inte seriöst att påstå något annat. Hur mycket dessa skillnader påverkar oss, det är däremot en öppen fråga.

  Den här artikeln:
  http://www.fof.se/tidning/2009/3/konsparadoxen-varfor-lever-krassliga-kvinnor-langre-friska-man
  ger en inblick i hur komplex frågan om mäns respektive kvinnors livslängd är.

  Det faktum att män bara har en kopia av X-kromosomen (samt en Y-kromosom), medan kvinnor i stället har två kopior av X-kromosomen, är en viktig skillnad mellan män och kvinnor på genetisk nivå. En mutation på fel ställe i X-kromosomen kan innebära att en viktig gen / protein slutar fungera helt och hållet, medan kvinnan vid samma händelse har en frisk gen att tillgå om genen på den ena X-kromosomen muteras. Kvinnor är därmed oerhört mycket mindre känslig för mutationer på X-kromosomen.

 24. Jocke S Says:

  Bertil Born.
  Så, finns det något som talar emot detta? Eller är det bara en av bekväma förklaringar för att slippa ta tag i detta mäns dilemma, (som i SVD) precis som med prostatcancern och annat som drabbar män men negligeras. Totalt!
  Om folk nu dör tidigare av ålderdomssvaghet i allmänhet. Kan män ha jobbat hårdare t.ex.? Plus då allt annat som drabbar män genom åren, de som inte blir gamla alls. Olyckor, vissa sjukdomar och annat.

 25. Håkan Says:

  @Torstensson

  Argumentet om våldtäkt eller för den delen våld i allmänhet så kan man döda argumentet med:
  ”Ja en majoritet av alla XXX-brott begås av män men dessa brott begås av en MINORITET av alla män! Hur kan du skuldbelägga en hel grupp för något ett fåtal gör?”

 26. michael Says:

  Ju större förtrycket blir av män & pojkar i sverige desto mer kommer feminister tala om kvinnors situation i andra länder för att kunna behålla offer rollen eftersom att framställa sig som offer är ett av dom effektivaste sätten att förtrycka sin omgivning på.Afghanistan pakistan indien osv i alla dessa länder börjar man tidigt misshandla pojkar i uppfostringssyfte inte flickorna & den som själv kränks som barn kränker själv som stor t.ex kvinnor.I rikare familjer med högre utbildning slår man pojkarna i mindre utsträckning & där är även kvinnors frihet större detta blundar feminister för denna grova kränkande misshandel av pojkar är just det bara pojkar

 27. Bertil Born Says:

  Jocke S:
  Du slår in öppna dörrar, jag håller med dig. Det _är_ synd om människorna, men det är inte ett dugg mer synd om kvinnor än om män. Inte i Sverige iaf, hur mycket de fundamentalistiska feministerna än försöker få det att verka så. En lögn blir inte sann bara för att den upprepas om och om igen.

  Men om skillnaderna i livslängd till stor del beror på hur vi är skapade, då är det nog Gud Fader du ska ta upp orättvisan med, snarare än ”matriarkatet”.

  Som sagt: jag vet inte vad skillnaderna i livslängd beror på. Men jag är övertygad om att biologin är en komponent.

 28. Jocke S Says:

  Om män nu dominerar brottstatistiken och en del annat mindre smickrande (vilket ju håller på att förändras!) så bör man faktiskt tänka och argumentera så här:
  94 % av männen är lika goda medborgare som 98% av kvinnorna! Punkt slut! (Dessutom jobbar vi något mer)
  (Ca 1/3 eller något sådant, har inga exakta siffror om det nu finns)
  Således är det helt tokigt att skuldbelägga genom lögner som feminismen fått göra ostraffat(!) i 30 år. Först med hjälp av media, nu med benäget bistånd av nästan alla fjäskiga politiker!
  Buss på dem!

 29. Jocke S Says:

  Bertil Born, fast nyss ansåg du det bara var biologi, nästan iaf.
  ”De flesta forskare på området är ense om att skillnaderna i livslängd mellan könen till övervägande del (uteslutande?) beror på biologiska skillnader…”
  Och om du nu börja tveka, instämmer du då inte i att vi borde kolla upp saken bättre?! I stället som över allt annat i könsdebatten, (den som nästan uteslutande sköts av feminister, journalister och politiker!) utgå från feministiskt och ovetenskapligt önsketänkande?
  Jag slår aldrig in öppna dörrar, jag har alltid hävdat att feminismen gör det. Vi var redan på väg bort från det strikta könsrollssamhället, när en grupp studentskor i Kalifornien kom på att DE var de förtryckta.
  Inte främst alla de svarta som kämpade för mänskliga rättigheter i USA.

 30. Clabbe Says:

  @ Bertil Born
  Farrell tar upp detta du skriver om – han kallar det för kvinnornas genetiska backup-system. Men för fåglar och fjärilar är situationen den omvända – det är hanarna som har det genetiska backupsystemet – ändå dör de tidigare än honorna. Så det kan ju knappast var en enorm fördel.

  Vad gäller människor kan nästan samtliga prematura dödsfall efter ett års ålder relateras till stresssjukdomar och press som kan kopplas till mansrollen – från självmord och hjärtattacker till cancer till mord.

 31. michael Says:

  Som jag skrivit förut här.
  Om en av hundra svenskar gör brott & två av hundra invandrare gör brott då är invandrare överrepresenterade då gör rasister dessa två till norm för att kunna förtrycka en hel grupp fast det är dom andra 98 som är normen som aldrig gör brott exakt samma retorik har feminister om män just därför är dom könsrasister.Detta exempel brukar vara bra

 32. Åsa Says:

  Sen är det ju så att kvinnors livslängd alltid kopplas till barnafödande och framförallt; barnsängsdöd. Det är en av de vanligaste anledningarna i Afrika just nu (förutom HIV och krig) att kvinnors livslängd där är under 42 år – de dör i förlossningskomplikationer (ofta bakterieinfektioner efteråt alternativt förblöder).

  När vi i Sverige nu har i stort sett noll dödlighet av kvinnor vid barnafödande kommer alltså den livslängden automatiskt gå upp.

  Vad gäller ekonomiska diskusssionen om änkepension och vad ”kvinnor får” kan man ju konstatera att oftast är män äldre än sina fruar – vilket dessutom leder till att det blir fler år som änka (om man nu inte kommer gifta om sig mer i framtiden eftersom det är mer accepterat nu).

  Forskningsmässigt finns det fler studier på testosteron och inverkan på livslängd. Samt som redan nämnts; två x kromosomer ger större robusthet vid spontant mutationer under livets gång…

 33. parstrom Says:

  Om man säger till en feminist att livslängden är en nackdel med att vara man så säger hon/han ”men det beror ju på biologiska faktorer, det kan vi inte göra något åt”. Samma argument hör man som kommentar till att pojkar presterar sämre i skolan.

  Men en feminist skulle aldrig kunna tänka sig att biologiska faktorer kanske bidrar till att kvinnor i genomsnitt gör sämre karriär, för att ta ett exempel. När något är till nackdel för kvinnor är det med självklarhet enbart en social faktor, något som samhället har skapat.

  Slalomåkning mellan biologi och samhällspåverkan, beroende på kön, alltså.

 34. Bishounen Says:

  Personligen är jag tämligen säker på att det verkligen ÄR biologiska faktorer som avgör könens respektive livslängder.
  Män har högre ämnesomsättning än Kvinnor, varför Kvinnor, således, har lägre ämnesomsättning än Män. Lägre ämnesomsättning= längre liv, vilket tillika är ett känt faktum inom Vetenskapen.

  Citat; ”Men en feminist skulle aldrig kunna tänka sig att biologiska faktorer kanske bidrar till att kvinnor i genomsnitt gör sämre karriär, för att ta ett exempel. När något är till nackdel för kvinnor är det med självklarhet enbart en social faktor, något som samhället har skapat.”

  De feminister som hävdar detta, VET att det EGENTLIGEN är så- De medger det dock inte eftersom hela deras politisk likväl som härskartekniker då skulle raseras.

 35. Jack Says:

  Torstensson,

  Ett väldigt bra inlägg. Du för tydligt in debatten mot ett konstruktivt sökande.

  Man kan tänka sig att man kan förbättra både ”vad” och ”hur”. För övrigt ser jag bara två punkter som feministerna har – lön och våld. Det globala perspektivet är snarare en brist argumenten för de första.

  Hur

  Bryggor
  Jag tänker mig att argumenten mot lögnerna om lön & våld bör vara bryggor över till mansfrågor. Hela den feministiska diskursen och aktiviteten måste knytas an i en fortsättning vilken är mansfrågor.

  Referenser
  Inledningen på bryggan och avfärdandet av feministiska lögner och krav bör komma med referens därför att referenser stärker trovärdigheten. Detta anser jag trots att jag själv just fick banning på att inte ha referenser hos Pelle Billings blogg, det är lättare att veta hur man gör än att göra det.

  Stå på sig
  Man ska aldrig erkänna sig ha fel, i värsta fall, när sanningen inte är välkommen och för mycket krav på referenser eller bara tystnadskrav uppstår får man be om att återkomma eller bara meddela att man återkommer.

  Roligt
  Jag tror också på humor och glädje. Det kan vara svårt! Men mediciner marknadsförs med friska glada människor. Man har rätt att vara både rädd och arg över utvecklingen, jättebra internt, men mindre effektivt mot de som inte redan är insatta. Humor inklusive förlöjligande av lögnarna är helt ok.

  Tjejer
  Jag vill visa på vikten av att använda kvinnor för att nå ut. Här är en slumpad kanal på youtube:
  http://www.youtube.com/user/ThePeacefulCat#p/u/26/QXVId7FFlCw
  Klicka på ”mest sedda länken” ovanför kanalägarens överförda filmer.

  Man ser då på toppen en Alien följt av en länga kvinnor eller kvinnokroppsdelar. Längst ner är de filmer som har den manliga överföraren själv på bild. Det intressanta med detta är att innehållet i filmerna är i princip detsamma. Filmerna som säljs med kvinnor visar lika mycket den manliga överförararen som filmerna som säljs med honom själv är mitt intryck efter att ha klickar runt lite.

  Bilderna med kvinnor har dock lockat upp mot 10 000 000 visningar, bilderna på honom själv ner mot 40 visningar. Vill vi få spridning på vårt budskap måste vi använda tjejer! (!!!) Alternativet är Aliens som lockade 20 000 000 visningar…men i könsfrågan känns en tjej mer lämpligt.

  Åsa,

  Du nämner att männen ofta är äldre vilket jag glömde i min beräkning den här gången, tyckte också det kändes lite lite med 6.4 årspensioner.

  Kvinnor lever alltså 4.6 år längre och gifter sig med män som är 4 år äldre i snitt och får upp till 40% av deras pension. Det betyder att kvinnor får 4.6 *1 pension + (4+4.6)*0.4 pensioner från sin avlidne man = drygt 8 årspensioner mer än män!

 36. Matte Matik Says:

  @Torstensson: Det är viktiga saker du tar upp, paradexempel på den feministiska retorikens tjuvknep. Vad gäller löneskillnader tror jag det bästa sättet att bemöta dessa lögner med fakta, exempelvis tycker jag att JämO:s rapport är ett tungt argument. Våld-frågan tror jag också kan bemötas med att hänvisa till internationell forskning som visar att det är jämnt fördelat mellan könen, som Pelle gör, även om detta är mer infekterat.

  Det jag tycker är det knepigaste, och fulaste tricket är hur man hänvisar till ”globala fakta” medan man överför valda delar, ryckta ur sitt sammanhang, av hur det ser ut i någon annan del av världen, och applicerar detta på svenska förhållanden. Det här är också området där jag upplever att kända feminister far med mest osanning.

  Exempelvis talibantalet. Schyman och Co ignorerar totalt brott som begås specifikt mot män, t.ex. att talibanerna kidnappar tusentals unga pojkar för att hjärntvätta dessa att bli självmordsbombare – medan man fokuserar på att flickor inte får utbildning (skolorna utgör f ö tydligen talibanernas rekryteringsbas för dessa pojkar). Eller stening av kvinnor. Någon påstod att det är vanligare att män stenas än kvinnor, men man fokuserar enbart på de kvinnliga fallen. Bevisbördan borde egentligen ligga på feministerna själv, men deras världsbild av kvinnan som det utsatta könet är så dominant att folk i allmänhet utgår från att så är fallet, vilket skrämmande nog gör att man själv måste bevisa att det är dom’som har fel om man sitter och diskuterar på fikarasten. Så illa upplever jag att det är. Samtidigt är det svårt att ha koll på hur det ser ut överallt i världen – detta gör det lättare för dom att frisera sanningen. Sedan generaliserar de och talar i svepande ordalag utan att specificera exakt vilka det handlar om. Jag skulle uppskatta en bra nyckel för hur man slår undan benen för ”globala fakta”-argumentet utan att man ens behöver gå in på enskilda fall.

  Hur som helst, ”globala fakta” visar iallafall att mäns medellivslängd är mindre än kvinnors i alla länder i världen (utom möjligen ett land), och att skillnaden varierar rätt ordentligt. I Vitryssland lever kvinnor nästan 12 år längre än män i genomsnitt.
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_life_expectancy

 37. Gonzo Says:

  Den fula feministen – myten som vägrar dö
  http://www.aftonbladet.se/wendela/article7516286.ab

  Ännu en icke nyhet av feministbladet

 38. michael Says:

  Dom är inte fula på utsidan utan insidan

 39. Mrs X Says:

  Ok alla här inne:

  HÄR GÅR HON

  http://www.wighsnews.se/nyheter.php?nyhet=Norrkoping-Har-gar-hon&notisid=69391

 40. Gonzo Says:

  Jag har inget emot kvinnor på vägmärken men det där är bara löjligt och dessutom kränkande mot kvinnor.
  Kan hon inte var klädd som en modernkvinna?
  Det ser ut som om hon är på rymmen från ett sjukhus.

  Hela idén om en kvinnlig ”Herr gårman” är ju bara löjlig och förstör faktiskt en riktigt bra idé.

  Det är en ordlek. ”Herr Gårman” dvs ”Här går man”

 41. AV Says:

  Här kommer en biologs syn på detta med medellivslängd:

  För det första delar vi in faktorerna i genetik och miljö (allt som inte är genetik). Dvs en del av det vi kan kalla biologiska faktorer kan även innefatta den miljö vi lever i. För det andra är medellivslängd ett ganska trubbigt mått eftersom det innefattar flera faktorer över en lång tid.

  I de flesta däggdjurspopulationerna föds lite fler hannar, men dessa är också sårbarare för sjukdomar (genetiska faktorn sårbarhet och miljöfaktorn utsatthet för sjukdomar och i människans fall botbarhet pga land). I en population utan/bristfällig sjukvård kommer fler pojkar dö och fördelningen vara ganska jämn. Men i väst med god sjukvård minskar denna dödlighet och vi förväntar oss att den lilla övervikten pojkar kan bestå till viss del. En genetisk faktor (biologisk i daglig tal) kan alltså hindras eller minskas med god sjukvård.

  I exemplen med munkar och nunnor är del logiskt att det blir ganska lika. De lever lika liv och munk/nunna blir man i vuxen ålder, dvs barnselektionen har redan skett.

  Nåväl, nu har barnen överlevt de kritiska småbarnsåren, så nu till ungdomen. Pojkar tar betydligt fler risker än flickor. Om man anser att allt är socialt konstruerat får man väl ta bort allt farligt då. Skapa den lugna pojken. (Av någon anledning verkar genusvetare tycka att det är viktigare att flickor också skall få vara vilda, än att pojkar håller sig i dockvrån. Men det är ett sidospår) Föga förvånande kanske anser jag att det finns en stor genetisk faktor. Honor/Kvinnor väljer aktivt ut hannar/män som tar lagom med risker. De som inte tävlar alls eller de som dör får inte sprida sina gener vidare. (Hannar/män väljer också ut honor/kvinnor, t ex med välmående kurvor för lyckad graviditet) Vi män har alltså en inbyggd instinkt att tävla med varandra och visa upp oss. De flesta av oss har säkert dumtävlat med totala främlingar på cykelbanan? Vi har alltså ett biologiskt risktagande som slår till ibland. Mer eller mindre individuellt. Nå, skall vi bara acceptera detta och konstatera att ”sådär är unga män”? Det tycker inte jag. Vi skall givetvis förhålla oss till dessa biologiska drifter och få unga män att fundera en extra gång när tävlingslusten tränger sig på. Ett litet race på cykelbanan kan vara ok, men kanske inte på en plastraket-MC i 250 km/h. Något vi kanske prata med våra tonårspojkar om.

  Sedan då? Medan vi nästan helt har eliminerat kvinnors död i barnsäng och att det är accepterat att söka både psykisk och fysisk vård, har män inte kommit lika långt. De typiskt manliga yrken har blivit mindre riskabla, men ännu återstår mycket. Även om det är kul att uppmana medelklassens radikalfeminister att dra i blåstället och ta sitt riskansvar är det inte en lösning, utan det är fortsatt säkerhetsarbete. Sen får vi medge att det finns en manlighetsbild om att man inte gnäller, söker vård för småsaker eller bangar ur och att man skall bita ihop och köra på. Men den bilden upprätthålls av både män OCH kvinnor. Och passar synnerligt dåligt in i en könsmaktsordning, manlig räkmacka eller patriarkalt förtryck av kvinnor. Kanske ett matriarkalt förtryck av män som får sämre hjälp i den kvinnodominerade sjukvården? Leave no man behind-kampanj någon?

  För de som då överlevt till pensionsåldern dör män tidigare. Visst kan det finnas biologiska faktorer, men klart är att vi män lever osundare. Det kan vi också jobba med.

  Så slutligen, visst finns det vissa genetiska faktorer, men de går att hindra med kunskap. Och skall vi ha en bättre bild än trubbiga medellivslängden får man se varje ålders faktorer för sig. Kan tyvärr inte fortsätta debatten. Åker till alperna och kör lite manligt riskbeteende med bergsklättring.

  Till topps!
  AV

 42. Gonzo Says:

  Måste återkomma till det faktum att ICA blev fälld för sexistiskreklam
  http://www.reklamombudsmannen.org/Uttalanden/Uttalande.aspx?page_id=475

  Men denna reklam klarade dom sig undan med.

 43. Lina Eriksson Says:

  Evolutionen har skapat så kallad könsdimorfismer (biologiska skillnader mellan könen). Att män generellt sett har högre inkomst än kvinnor kan liksom skillnader i livslängd förklaras av dessa.

  Evolutionspsykologer har noterat att män tar större risker än kvinnor (ett beteende som även gäller djur), detta eftersom människor är en (semi)-polygyn art där kvinnor väljer de män som har mest resurser, högst social status, högre makt, mest intelligens och starkast fysik. Att män dör tidigare är bland annat ett resultat av detta risktagande.

  Mäns intelligens skiljer sig även i ett flertal aspekter från kvinnors (statistiskt sett!). Bland annat har det noterats att det finns betydligt fler manliga genier än kvinnliga (som delvis förklarar varför fler män är forskare, nobelpristagare presidenter mm) och även betydligt fler manliga efterblivna. Kvinnor är alltså i regel mer genomsnittliga. Orsaken till detta är att intelligensen till stor del sitter på x-kromosomen.

  Att kvinnor parat sig med de män med högst social status är orsaken till vår arts överlägsna intelligens, eftersom de intelligentaste männen lyckats bäst i det sociala spelet och spritt sina gener vidare.

  Okej, om jag orkade skulle jag förklara dessa samband utförligt och ge källhänvisningar. Men det får bli för nästa gång. För den som är intresserad av ämnet är det bara att googla. Evolutionspsykologin är fortfarande under snabb utveckling och det kommer förmodligen ta några år innan vetenskapen når allmänheten och då kan vi säga hej då till genus”vetenskapen” som grundar sig på det felaktiga antagandet att allt mänskligt beteende är inlärt.

 44. michaeleriksson Says:

  Ett mycket bra inlägg: Just den enorma dubbelmoralen som genus-feminister/-politiker/-forskare så ofta lägger i dagen har många gånger fått blodet att koka hos mig.

  Vi får dock inte glömma att en kortare medellivslängd inte automatiskt är ett problem, och vi måste undvika att falla i PK-tankefällan att det som är olikt är fel: Att höja männens livslängd är bra; att minska skillnaden mellan män och kvinnor har däremot inte automatisk ett värde—och kan tom vara negativt (om man använder dem metoder som feministerna ofta förespråkar mot män och minskar kvinnornas livslängd).

 45. JD Says:

  Vill Pinga för den upplysning som finns på denna webbadress.

  http://umebloggen.se/umenytt/2010/07/15/umea-sa-har-blir-sverige-utskamt-internationellt-tacka_nea_mellberg/

  Svensk lagstiftning utformas genom olika kvinnoforum (Helt politiskt korrekt i vårt land.)
  Lagstiftning som sker direkt i strid mot den manliga befolkningens och barnens rättigheter.

  Det finns många exempel på hur lagstiftning utformats av radikalfeminister på bland annat Umeå och Uppsala universitet utan att jurister har lagt in sina värderingar på rättssäkerhet.

  Kan detta leda till att män vänder rättsväsendet ryggen för att själva skipa rättvisa?
  Min uppfattning är att detta redan är på väg att ske!

 46. Bertil Born Says:

  Mm… och jag verkar vid detta lärosäte, där den svenska statsfeminismen till stor del produceras… här:

  http://www.ucgs.umu.se/

  närmare bestämt är det som denna statligt finansierade ideologiproduktion sker. Under vetenskapens flagg… för det heter ju ”genusvetenskap”, gubevars.

  På engelska vågar de dock inte kalla sig något annat än ”Umeå Centre for Gender Studies”, ”science” hade helt enkelt inte funkat internationellt. Så är det när man aldrig publicerar sig i tidskrifter med högre impact factor än 1.

  Publikationer, förresten… här:
  http://www.ucgs.umu.se/forskning/publikationer/
  har de listat allt vad som publicerats. Förutom tidskrifternas impact factor, observera att _alla_ författare med placering på UCGS (fetade) är kvinnor. Alla samtliga.

  Och om man tittar på personallistan:
  http://www.ucgs.umu.se/om-ucgs/personal/
  ser man att det är samma där. En sekt, om ni frågar mig. Dit det bär, dit bär det med pukor och trumpeter, och här har det burit käpprätt åt h-vete om ni frågar mig.

 47. Jocke S Says:

  Det är bra du träder fram Bertil Born, jag kollade dig innan på google. Varför har vetenskapen varit så tyst om tokerierna (med några undantag)?
  Sedan tycker jag inte att man per automatik kan påstå att kvinnor varit underordnade innan, som Thorstensson för fram, eller att de är det i tredje världen fortfarande. Även om en del inte ser bra ut i många fall, så finns det oftast föklaringar på nationell eller kulturell nivå!
  Jag hörde t.o.m. en kvinna i TV förklara att talibanerna tror eller anser att de gynnar kvinnor med sin politik! Har någon frågat dem varför? (Jag är inte för talibanpolitik obs!)
  Vad säger den som här anser ”att poliker inte kan ljuga för de är vilseförda” typ. Passar bra in här!

  En tredje nyckelfaktor, förutom våld och lön är ju ”makten”. ”Män har mer makt påstås”, från feminism till DN och till Reinfeldt. Att vanliga män har mer makt än vanliga kvinnor är ju knappas sant.
  Eller så kan man uttrycka det som så. Att män har så mycket makt som de behöver, inför kvinnlig makt? I hela könsdebatten ligger makten hos kvinnan eller snarare hos feminismen. Media är feminsitstyrda, för att inte tala om fega manliga politiker!
  Och ett exempel. Hur mycket uppmärksamhet får inte frågan att lika många kvinnor inte förmår (ännu!) ta sig in i styrelser av egen kraft? Styrelseuppdrag, en mänsklig rättighet?
  Jämfört med hur mycket frågan om hur män drabbas vid skilmässa, Hennes kontroll (biologiskt!?) över barnen, bo kvar osv? Definitivt en fråga om mänskliga rättigheter, eller brist på manliga!
  När det gäller löner så var de separerade inom jordbruket för 60 år sedan. Kvinnor orkade mindre ansåg man med rätta på det området, och kunde kanske däremd slippa stressa för att hålla jämna steg med hårt arbetande män?
  Och det 50% lögnaktiga ”mäns våld mot kvinnor” är en fascistoid slogan, för att kontrollera och skuldbelägga män kollektivt. Stämpeln sitter där!
  Män, våld, ondska…

 48. michaeleriksson Says:

  Just det där med makten är en viktig punkt: En sak som feminister gärna gör är att ta ett begrepp (tex våldtäkt), använda en mycket oväntad definition för att visa att fenomenet har en stor utbredning, och sedan använda en definition med helt andra associationer för att visa att fenomenet är ett mycket allvarligt. Något liknande görs med makt, patriarkat, osv.:

  Patriarkatet ges tex ofta en definition om maktutövning som också innehåller att en liten minoritet av männen skulle undertrycka både kvinnorna och en majoritet av männen (vilket ”bevisas” genom att titta på tex bolagsstyrelser)—men när begreppet sedan används i retoriken, då handlar det om män (mer eller mindre i allmänhet) som förtrycker kvinnor.

 49. Lina Eriksson Says:

  Ja, jag undrar fortfarande varför vänsterpartiet inte har föreslagit en invandrarskatt för för invandrares våld mot svenskar.

  (obs inte min åsikt)

 50. Jocke Says:

  Jag måste fylla på med lite synpunkter och erfarenheter angående det där med biologi kontra social konstruktion.

  Jag minns i mitten av 90-talet när den riktigt rabiata feminismen slog igenom på bred front bland framförallt unga akademiska kvinnor. På den tiden hade jag ett stort gäng unga feminister i min bekantskapskrets (jag var själv runt 25 år då).

  Vid ett tillfälle lyckades jag reta upp dessa tjejer så mycket att jag nästan började känna fara för mitt liv. Jag har nog aldrig upplevt ett sådant hat och raseri från ett gäng kvinnor som jag gjorde då.

  Och vad var det som gjorde dessa kvinnor så otroligt arga och agressiva? Jo, det faktum att jag konsekvent vägrade acceptera påståendet om att könet enbart är en social konstruktion.

  Och i detta ligger nog kärnan till att jag med åren har blivit en kraftig motståndare till feminismen (när jag var i 20-årsåldern kallade jag mig faktiskt för feminist). Det vill säga att den så mycket baseras på rena rama idiotin. Ovetenskap. Okunnighet. Dårskap.

  Visserligen stör jag mig något oerhört på feminismens konsekventa skuldbeläggande av män, de medvetna överdrifterna, lögnerna, kvinnochauvinismen och misandrin. Men framförallt klarar jag inte av dumheten.

  Så när de där unga feministtjejerna agiterade om att könet är en social konstruktion så kunde de lika gärna försökt tvinga på mig åsikten att jorden är platt. Det bara rev och slet i mitt sinne av ett okontrollerbart behov av att protestera våldsamt. Vilket jag också gjorde.

  Och jag tror detta är något som de flesta motståndare till feminismen har gemensamt. Man mår helt enkelt fysiskt illa när man hör feministerna fälla uttalanden som strider mot allt vetande och sunt förnuft. Och man mår ännu mer illa när journalister och politiker ger sitt tysta medgivande. När ingen ställer de relevanta frågorna, protesterar eller kommer med motbilder.

  ”Könet är en social konstruktion”! Jag tror jag spyr!

 51. Jocke S Says:

  Det allra allvarligast anser jag är det som också ligger närmast till hands om kön. Nämligen inte bara sex/fortplantning, utan detta med familj, föräldrar, barn och deras uppfostran.
  För vi män och pappor är i princip delvis utmanövrerade genom ett antal lögner genom åren, skuldbeläggandet som ”tar inte sitt ansvar i föräldraförsäkringen” (fast mammorna var de som bromsade).
  Och så då hela nedvärderandet och alla försöket till nermonterande av allt manligt. Och ”partiarkatet”, som blir en totalt negativ stämpel i faderskapet. Hur ppapor skalll vara hemma är väldigt oklart, tydligen helst som en reservmamma. Den gamlaa ”auktoritära fadern”, var han så hemsk, vissa säkert, men vad blev ersättningen? Outtaalde krav på ett könlöst mähä, förverkligat ibland?
  Redan i förskolan (deras läroplan om ”otidsenliga könsroller”) lär sig barnen se kritiskt på den ena föräldern, pappan. Det fortsätter förstås i skolan med all feministpropaganda, kvinnliga lärare, och genom alla media där tonåringarna ständigt matas med enkönspropagandan. Pappaföraktet blir en realitet, ja snarast en norm, särskilt när familjen inte funkar helt harmoniskt: ”Pappas fel”! Mammor har väl inga fel?
  Och så då skilmässor på kvinnans begäran och villkor. Ensamstående mammor, fastän det är mest pappor som blir ensamma. Och hur går det med barnen då? Ja detta är det ganska tyst om…

 52. Steffo Says:

  Man kanske borde möta feministernas påhopp med likartade luddiga motargument för att leda över samtalet till ett område där feministen måste försvara sig. Tex. Påhopp1: tal om ”mäns våld mot kvinnor” . Försvar: Mekanismerna bakom mäns våld mot kvinnor är de samma som bakom kvinnors våld mot barn. Påhopp 2: Män får mer lön för lika arbete. Försvar: Män ska ha mer lön av rättviseskäl eftersom män lever 5 år kortare. Påhopp: Män förtrycker kvinnor worldwide och män bär kollektiv skuld till det. Försvar: Svenska feminister gör inte tillräckligt för kvinnor utomlands, bryr sig bara om sig själva här i Sverige. Luddiga påhopp får luddiga svar som antyder kvinnors skuld och kvinnors presumtiva skuld blir det som diskuteras. Anfall är bästa försvar kanske.

 53. Bertil Born Says:

  Jocke: Jag känner med dig, det är fruktansvärt att ren dårskap kan få så stort utrymme i offentligheten. Men det är inte förvånande, och har förstås att göra med hur partisympatierna ser ut i den svenska journalistkåren. Jag vet inte hur många gånger det påtalats att journalisterna i Sverige är allt annat än representativa för svenska folket vad gäller ideologisk hemvist, utan att något hänt. Jag har själv läst en påbyggnadsutbildning i vetenskapsjournalistik där fler kursböcker än jag vill tänka på var utgivna på Ordfront förlag.

  Men det finns trots allt några icke statskontrollerade medier som håller sig med en viss kvalitetsnivå. Som den här bloggen till exempel :-).

 54. michael Says:

  Steffo mäns våld mot kvinnor forskning visar nu att det är lika vanligt med kvinnor som slår sin partner.
  Män får mer lön för lika arbete är en feministisk lögn som sprids vi har haft lika lön för lika arbete länge vilket även Jämo visat

 55. (M)askulinism Says:

  @Genus Nytt

  ”Nu vill de båda riksdagsmännen Kenneth Johansson och Lennart Levi att den borgerliga regeringsalliansen enas om att starta en nationell hälsokommitté som ska ta fram konkreta förslag för att minska skillnaderna i medellivslängd. Om det blir av ska det bli väldigt spännande att se om genusaspekten kommer att finnas med – konkreta förslag på hur mäns medellivslängd kan ökas. Alltså särskilda insatser riktade mot män som kvinnor exkluderas från. Vem tror att det blir så?”

  Nu får redaktionen Genus Nytt med läsare gå från tyckande till handling.
  Vi får göra halva jobbet åt dom, det borde finnas tillräckliga intelligens och resurser här för att starta liberal kampanj och lobby verksamhet riktad mot dessa herrar, riksdagsmännen Kenneth Johansson och Lennart Levi! Som Läkaren Pelle Billing säger det är för mycket tyckande. Det här är en perfekt plattform för att trycka på makthavarna ifrom av Genus Nytts läsare med Chefredaktörens i fronten.

 56. Torstensson Says:

  Vi ska andra sättet vi själva pratar om problemen. Istället för att tex. försvara oss i frågan om vår skuld i att papporna jobbar istället för att vara ledig med barnet så vänder vi på det och anklagar kvinnan för att inte ta sitt ansvar i yrkeslivet.

  Artiklar borde skrivas med sådan utgånspunkt att det inte framgår att det är ett försvarstal,- eftersom det helt enkelt inte är det.
  Det är en attack på att kvinnor fängslar sina män och inte låter männen få vara hemma med sina barn. Vi ska inte bara svara med ledsam offerton utan vi måste bekänna färg mer än så. Lite aggresiva. Det är så feminismen vann sin mark.

  Det är vår arena alltså. Jag nämde lite om det redan i mitt förra inlägg. Varför i helskotta är jämställdhet förknippat med kvinnofrågor? Jo för att mansfrågan ännu ej är upptäckt som retorisk hemvist.

  Vi kan väcka mansfrågan genom sådan här här exempel.

 57. Bertil Born Says:

  Med tanke på vad som skrivits här, att munkar och nunnor – som lever likartade liv – har så gott som exakt lika lång medellivslängd, är det en inte helt otänkbar tanke att åtminstone en del av männens kortare livslängd beror på olika villkor för män och kvinnor i samhället.

  Tänk om man (kanske via nämnda riksdagsmän) kunde få Vetenskapsrådet att utlysa en forskartjänst med uppdrag att ta reda på vad dessa skillnader i villkor är… _den_ rapporten skulle jag vilja läsa.

  Frågan är bara vem som skulle kunna tänkas söka tjänsten. Förslag, någon?

 58. (M)askulinism Says:

  @Genus Nytt -från tyckande till handling!

  Visa Moderaterna att vi är xxx tusentals eller mer väljare som de riskerar att förlora om de fortsätter fiska efter feminist röster, då riskerar dom förlora majoriteten av röster. Bara ett exemplel på vad man kan åstadkomma med det skrivna ordet och kampanjande både före och efter valet! Pärs TV tid är ett lysande exemple på vad som går att åstadkomma och där vi som Genus Nytts läsare kan understödja Företagere, Civil Ingenjör och Chefredaktör Pär.

  Se bara vad http://www.pappamanualen.se/valspecial/index.html
  har åstadkommit och som behöver resurser för att promoto de 10 frågorna till kommunala politiker inför valet. Samarbete i sakfrågorna är det som sker nu. Det har tidigare saknats. Mannens rätt att få vara man!
  http://www.pappamanualen.se/24/index.html

 59. Steffo Says:

  Michael: jo, visst, men fakta biter ju inte på feministerna, dom upprepar sina anklagelser oavsett. Det är som Torstensson säger, man måste hitta ett annat bra sätt att bemöta feministernas ounderstödda påhopp.

 60. Jack Says:

  Steffo,

  Det är inte feministen man vill övertyga utan de som lyssnar.

 61. Steffo Says:

  Jack,
  Just nu hör de som lyssnar bara tal om männens skuld. Kanske anklagelser går lättare fram till allmänheten än om man radar upp statistik till sitt försvar.

 62. Jack Says:

  Expressen på bättringsvägen i balansering av skuldframställandet. Häromdagen en förstasidenyhet kring kvinnor som dödar sina män.

  Och här är polissamtalet från en kvinna som just dödat sina barn:
  http://tv.expressen.se/nyheter/utrikes/1.2075057/hor-det-absurda-samtalet-efter-att-mamman-mordat-sina-barn

 63. Jack Says:

  Steffo,

  Ja absolut. ”Anfall är bästa försvar”…

 64. Torstensson Says:

  Jag är arg och mycket förtvivlad.

  Jag gick in på Wendela, dvs feministblaskan nummer 1 på internet. Brukar normalt undvika att läsa deras vinklade feministpropganda. Ett internetmagazin som står för 100 % manshat enligt mig.

  Jag tittade lite på kommentarerna som vissa feminsiter hade ksrivit där till olika artiklar. Det tog mig 10 sekunder sen hittade jag följande kommentar från en mycket aktiv feminist. Denna kommentarer visar tydligt det som jag tog upp tidigare.

  Hur feminsiter i Sverige utnyttjar situationen för kvinnor i tredje världen. Man drar alltså inte bara alla män över samma kam i Sverige, man drar alla kvinnor i hela världen över samma kam.

  Här är inlägget från denna bitska feminist.

  ”FN:s befolkningsfond (UNFPA) menar att mäns våld mot kvinnor kan vara den mest utbredda och socialt accepterande kränkningen av de mänskliga rättigheterna. En tredjedel av världens kvinnor utsätts för allvarligt våld under sin levnad. De flesta gångerna sker övergreppen i deras egna hem och förövaren är en närstående man.”

  Lägg märke till hur denna feminist talar. ”En tredjedel av VÄRLDENS kvinnor”.

  En mycket mycket ojust raffinerad taktik som skadar oss svenska män OTROLIGT mycket. Jag tycker det är vidrigt att svenska kvinnor kan göra så mot sina egna landsmän.

  Vad har svenska kvinnor gemensamt med Afghanska kvinnor? Inget mer än att de har två uppsättningar av X-kromosomen.

  Pär, du MÅSTE skriva ett uppmärksammat inlägg om detta. Detta måste vi helt klart uppmärksamma mer och vi måste börja demontera den här globala kontext-retoriken. Det här är en av dessa nycklar jag pratat om. Det är helt klart själva livsnerven av feminismen idag.

  Mycket mycket farligt och unga kvinnor idag reflekterar nog inte så mycket över FN:s urval av länder.

 65. Lina Eriksson Says:

  Snart är det val. Kan någon få fram:

  1) En lista med antifeministiska riksdagsledamöter / kandidater?

  2) Partiernas åsikter i jämställdhetsfrågor, samt en bedömning på hur individualistisk kontra feministisk de är?

  3) Sprida denna information till väljarna?

  Jag tvivlar nämligen på att något etablerat parti för en maskulistisk politik. Ett sånt parti skulle kanske behövas…

  Min fördom säger att partier längre till höger är mer individualistiska men vi har ju även sett bevis på motsatsen så det skulle vara intressant att veta.

 66. michael Says:

  Steffo man ska komma ihåg att vi har fakta & sanningen på vår sida därför är det bra att upprepa dessa saker just för som Jack säger dom som lyssnar då avslöjar man att feminister ljuger.Kom ihåg att vi som genomskådat feminismen är bland dom snabbaste växande grupperna & att vinden just nu håller på att vända.Och det just genom att vi visar hur feminismen medvetet ljuger.Men kom ihåg för att slå igenom är man tvungen att upprepa & åter igen upprepa.

 67. michael Says:

  I en av dom stora tidningarna kunde man läsa en artikel om kvinnors situaton i Iran man skrev då stora rubriker vi måste stötta våra Iranska systrar.Jag skrev då att 9 av 10 som fängslas torteras & mördas är män & att även männen stenas till döds varför ska jag då vara enögd & sexistisk som artikel författaren så medans ni bara tänker på era systrar i iran tänker jag både på mina systrar & bröder

 68. mats Says:

  Det pratas iofs rätt mycket om skillnader mellan mäns och kvinnors livslängd och vanligen förklaras det väl med att män röker och dricker mer, kör bil snabbare och så vidare— men att skillnaden håller på att planas ut. Det är väl svårt att se det som en direkt orättvisa, det förklaras mer med livsstil (personligt val) och det gör ju inte skillnader i livslängd mellan socialgrupper och fattiga/rika länder.
  What is your problem?

 69. Bishounen Says:

  Torstensson skrev den 26 juli 2010 kl 19:43: ”Jag är arg och mycket förtvivlad.

  Jag gick in på Wendela, dvs feministblaskan nummer 1 på internet. Brukar normalt undvika att läsa deras vinklade feministpropganda. Ett internetmagazin som står för 100 % manshat enligt mig.

  Jag tittade lite på kommentarerna som vissa feminsiter hade ksrivit där till olika artiklar. Det tog mig 10 sekunder sen hittade jag följande kommentar från en mycket aktiv feminist. Denna kommentarer visar tydligt det som jag tog upp tidigare. ”

  Kan det möjligen vara densamma som i tråden om ”Fula Feminister” även skrev detta; ”WHO säger att mäns våld är det tredje största hotet mot kvinnors hälsa i världen idag. Varje år dödas mellan 1,5-3 miljoner flickor och kvinnor pga sitt kön. Det motsvarar en ”Förintelse” vartannat till vart fjärde år, som hela världen blundar för. Det börjar med selektiva aborter och fortsätter genom livet med våld, hot och tvång som inskränker kvinnors rättigheter på alla plan. Våldet pågår i freds- och krigstid, i privatlivet och i det offentliga. Action Aid”

  Isåfall vet jag exakt vem det är. Det finns ett par riktigt rabiata feminister där, och de feminister som inte är rabiata, säger inget för att undgå ”inre dispyter”.

  Bara att sabla ned dem med Fakta så ger de sig av till slut.

  Heh.. Kom just förresten på, att samma person som jag kopierade ovan, även upprört basunerade ut i en tråd att det inte finns en enda Kvinna i Världen som tänder på att se Man Man näck.
  Naturligtvis fick hon äta upp detta av både kvinnor och män, men naturligtvis ”såg” hon bara männen som svarade.

 70. Torstensson Says:

  HÖR UPP

  Låt mig få presentera den första nycklen (som jag tjatar om.) Jag döper den härmed till ”Lokala fakta”. Varje gång en feminist skriver eller muntligt debatterar och använder begreppet ”Globala fakta” så ska svaret från en sann jämställdhetsivrare uttgå ifrån begreppet ”lokala fakta”.

  Extra bra att det rimmar. Vi erkänner att kvinnor i Indien och Pakistan har det svårt, vi erkänner att pojkar tvingas ut i krig i Afghanistan och Pakistan. Men vi erkänner också att svenska kvinnor inte alls sitter i samma sitation som kvinnorna i nämnda länder. Jämställdhet kräver sin kontext, att prata om jämställdhet i Sverige utifrån globala fakta är inte effektivt för en förbättringf för något kön.

  Jag vill absolut inte vara en besserwisser och känna mej märkvärdig. Det ligger inte i mitt intresse, jag brinner för detta precis som ni gör. Lokala Fakta alltså. LF. Börja använda det på sourze och på era bloggar och på Facebook. ”LF visar…”

 71. Torstensson Says:

  Bishounen

  Japp. Samma regelvidriga person minsann! Hästarna är INTE i hagen.

 72. Matte Matik Says:

  @Torstensson: Tack, ”lokala fakta” känns som en bra grej.

 73. (M)askulinism Says:

  @ Lina Eriksson

  Barfota mfl påbörjade en lista på antifeministiska eller minst feministiska partier i Sverige i tidigare inlägg från Pär.

  https://genusnytt.wordpress.com/2010/02/02/vissa-straffar-gud-genast/

  https://genusnytt.wordpress.com/2010/01/25/moderaterna-ett-nytt-feministiskt-initiativ/

  Barfota skriver:
  ”Partier utan feministisk vinkling
  Junilistan
  Sveriges Pensionärers Intresseparti
  Demokratisk allians”

  Glöm Moderaterna, Piratpartiet, KD och Folkpartiet förutom
  personval av Camilla Lindberg om man är folkbokförd i Dalarna.

 74. (M)askulinism Says:

  @ forts.

  SD tar upp kvinnofrid precis som Ny Demokrati och Ian så populistiskt gjorde. Men idag hyllar Ian Tanja Berqvist för att hon vågar kritisera feminismen och PK Sverige. Tror inte han var medveten vad han höll på med när han pratade om kvinnofrid och hur det idag har drabbat så många oskyldiga män i samband vid vårdnadstvister och bodelning vid skiljsmässor etc. Idag ska han lobba för motioner att se över lagar som egenmäktighet med barn och falsk tillvitelse för att få tillbaka respekt.

  https://www.flashback.org/t489707p2

  Jag tror endast Ny Demokrati och SD syftar sin feministiska hållning på att inte ta in invandrare som våldtar svenska kvinnor om man ska hård dra det. Mer än så går det inte att få ut om SD är feministiskt eller inte.
  Det går inte att utröna om de har några feministiska eller antifeministiska åsikter som vi sanna liberaler här på Genus Nytt diskuterar.

 75. (M)askulinism Says:

  @ Lina

  Barfota själv kanske kan fortsätta och komplettera vilka av Sveriges Partier som är minst feministiska eller rent

  av antifeministiska. Det som är svårt att avgöra är om SD vågar utmärka sig. Om de kommer falla i samma grop som

  Alliansen att populistiskt försöka vinna svenska kvinnor med feminist fiske. Hoppas dom förlorar sina kärnväljare

  till
  partier som ingår i listan som Lina efterfrågar.

  Med andra ord så utgår vi från Barfotas lista. Själv tycker jag Pensionärs partiet verkar vara ärliga i sakfrågor,

  dels för att jag har lättare att knyta an till den generationen än vänster 68 rörelsen som förstört så mycket. Det

  är Pensionärerna idag som byggt upp Sverige,Välfärden och det nu raserande Folkhemmet. Folkhemmet som förstördes av

  68 rörelsen dvs pensionärernas egna barn.

  Sedan har du http://www.jämställdhetspartiet.se/

  http://www.s-bloggar.se/l/sssdu/nytt-jaemstaelldhetsparti-paa-gaang

  som startades delvis av Marcus på http://www.pappamanualen.se/valspecial/index.html

 76. (M)askulinism Says:

  @ forts.

  Det är sakfrågorna som är det intressanta som Joakim Steneberg, Clabbe mfl tidigare byggt upp och som är själva

  grunden. I det fortsatta arbete är det viktigt är att samarbeta med andra organisationer och nya likasinnade

  personer som söker sig till varandra. Det har man tidigare inte gjort. Pär är lysande proggressiv när föreläser hos

  Socialdemokraterna ömsom hos Moderaterna om dessa sakfrågor. Även fast jag förstår att det finns ett grymt stort

  missnöje bland gamla Moderater en kritik som de nya moderaterna förtjänar många gånger om.

  Om man enas i sakfrågorna blir det resultat och fler väljare kommer lockas för det finns ett behov. Det finns redan

  så många missnöjda Socialdemokrater, LO anslutna män,vanliga tjejer som inte vågar ta plats för att de blir

  påtvingade feminismen,unga och gamla Moderater, Kd anghängare etc. Behovet måste fyllas med att erbjuda ärlighet

  och ryggrad. Istället där alla partier kopierar varandra i denna genushysteri.

  Det är samma sak som att Socialdemokraterna borde göras om för de
  representerar inte den lilla människan utan något elitistiskt parti som hjärntvättats av scum manifestet. Som

  exempel på politiker med ärlighet trots att de tillhör ett stort parti
  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1465&blogg=16145
  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1465

  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1345&blogg=36629

  Anna Sjödin fd Socialdemokrat / Rättssäkerhets Organisationen RO
  http://www.rsorg.se/

  http://www.rsorg.se/index.php?option=com_fireboard&Itemid=63&func=view&id=42&catid=6

 77. (M)askulinism Says:

  @ Lina

  Det är okunskapen om statistik och fakta kring Kvinnors våld mot Män i nära relationer, mäns diskriminering vid vårdnadstvister, kvinnlig pedofili och sex övergrepp, kvinnors sexköp i afrika, kvinnors dominans på högskoler och överbetalda jobb, HILDA, feminismen på Socialtjänsten, finansiering av Roks etc som bl a sakfrågorna handlar om. Då behöver man inte någon stor budget som de stora partierna utan kunskap och det skrivna ordet, engagemang, vilja och mål.

  Marcus som står bakom Pappamanualen är en driven entreprenör med
  stort kontaktnät och med rätt tänk. Han är precis en handlingskraftig samarbets partner med mycket kraft i.
  http://www.pappamanualen.se/24/index.html

  Någon som också skriver och ifrågasätter om partierna är feministiska
  eller inte är
  http://vitmedelaldersmansnyablogg.wordpress.com/

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/01/22/v-skdebatten-visar-att-vi-har-fel-politikerk-r

  http://motpol.blogspot.com/

  http://finest.se/userBlog/?uid=28711&beid=1175872

  http://www.expressen.se/debatt/1.841905/ditt-fel-att-oskyldiga-doms-peter-eriksson

  Slut.

 78. Lina Eriksson Says:

  Så det finns alltså 1 riksdagsledamot av 349 som kritiserar feminismen?

 79. (M)askulinism Says:

  Svar: Ja

 80. Tommy Jonsson Says:

  Vår socialminister Göran Hägglund (KD) har förklarat att han inte är feminist. Tyvärr förklarar sig de sk Moderatmännen vara feminister.

 81. Kajsa Says:

  Gå med i gruppen ”Ekvalism” på facebook! Vi behöver bli fler som engagerar oss för jämställdhet med en nyanserad syn på problem som drabbar kvinnor respektive män.

 82. michael Says:

  Bra att Aktuellt på svt tar upp diskriminering av män på polishögskolan men det är synd att reporten inte kommer med följdfråga när hon som rekryterar säger att det är fler duktiga tjejer fast man för några år sedan hade ett reportage om att har bättre resultat på både fysiska & teoretiska prov

 83. michaeleriksson Says:

  @Torstensson 26 juli 2010 kl 19:43
  @ Bishounen 26 juli 2010 kl 21:37

  En viktig fråga här är också i vilken mån våld mot kvinnor är mäns våld mot kvinnor. Feminister verkar konsekvent utgå från att detta är fallet, men verkligheten kan vara annorlunda. Ta aborterna, tex: Om ett kvinnligt foster blir aborterat, hur vet vi att en man står bakom? Tvärtom är mitt intryck (om än, måste betonas, subjektivt och ovetenskapligt) att det mycket ofta är kvinnor som brukar trycka för sådana saker—och då har vi kvinnors våld mot kvinnor. På samma sätt när det gäller könsstympning—i mitt intryck är det oftare familjens kvinnor som ivrar, med en konservativare och kompromisslösare inställning till vad som är riktigt, traditionellt, osv.

  (Detta bortsett från dem välbekannta frågorna med förvrängning av statistik i olika varianter.)

 84. Torstensson Says:

  Jag har skaffat blogg.

  http://torstenssons.wordpress.com/

 85. Erik Says:

  Hur kommer det sig att ingen som helst organisation sker kring personer som diskuterar dessa ämnen?

 86. Lina Eriksson Says:

  Antifemistiska samfundet fanns förrut men tyvärr lades ner.

 87. Erik Says:

  Lina Eriksson:

  Antifeministiska samfundet var dömt att läggas ner från samma sekund de kallade sig antifeministiska samfundet. Jag skrev ett långt inlägg till dem där jag förklarade läget men de lyssnade inte.

  Låt mig demonstrera.

  Kritisk mot statsfeminism. (här hamnar alla som visat intresse, de som sedan dess tappat intresse kan be om att bli borttagna, listan görs i ingen speciell ordning, detta är inte Spectre)
  ———————————-
  1. Lina Eriksson
  2. Erik Wedin (jag)
  3. Pär Ström (genusnytt)
  4. Ingrid Carlqvist
  5. Pelle Billing
  6. Jack
  7. Tanja Bergkvist
  8. Matte Matik
  9. Emma Rydgren
  10. Adam Weisshaubt
  osv

 88. Jocke S Says:

  AFS ja, Var du med där? Det startades redan -95 tror jag. Var själv aktiv där med aktioner och dylikt, bl.a utsåg vi ”Årets tokfeminist.” Tyvärr tog politiken över, med extrem nyliberalism och frågor utanför ämnet, intren splittring, vikande intresse och så föll det ihop. Grundaren försvann utomlands i studier. Det var ett par tusen som var med genom åren, minst. Och en del feminister som dök upp och satte fart på debatten. Men oftast fick däng och försvann.
  Jag anser vi skulle behöva något liknande här, mer strukturerat och varierat, med möjligheter till debatter i formulerade ämnen, möjlighet att skicka in artiklar (som vi kunde på AFS i början, sen blev det stopp), då kunde man ta lite betalt för detta, och finansiera som Pär efterlyser. Länkar och manifest och en styrelse, och med moderatorer.
  Och till att börja med, ett offentligt brev till alla riksdagsledamöte inför valet, om varför deras politik bara handlar om kvinnors problem och män som problem?!

 89. Erik Says:

  Jocke S:

  ”AFS ja, Var du med där? Det startades redan -95 tror jag. Var själv aktiv där med aktioner och dylikt, bl.a utsåg vi ”Årets tokfeminist.” Tyvärr tog politiken över, med extrem nyliberalism och frågor utanför ämnet, intren splittring, vikande intresse och så föll det ihop.”

  Nej jag var inte med i AFS, jag läste en hel del och skrev några få inlägg på forumet däremot. Det fanns några enstaka personer jag minns som försökte få debatten baserad på fakta men alldeles för många ville bara ha en motsvarighet till feminismen. Vilket märks på det urdumma namnet.

  Redan på 30-talet insåg några tyskar att om de ville förespråka marxism offentligt i mainstream så skulle de inte kalla skolan som gjorde det för marxistisk. Sålunda döpte de sig till ”institutet för social forskning” som kan betyda vad som helst. Men vad gör antifeministerna? Jo de döper sig själva till antifeminister, det dummaste de kunde göra! Sedan när man förklarar detta för dem så vägrar de att lyssna. Inte för att det är bra för dem för att heta AFS utan helt enkelt för att det var en prestigefråga.

  Pärs blogg heter genusnytt, nån som märker skillnaden mellan att heta genusnytt och AFS?

  ”Grundaren försvann utomlands i studier. Det var ett par tusen som var med genom åren, minst. Och en del feminister som dök upp och satte fart på debatten. Men oftast fick däng och försvann.”

  Vet du vad jag minns bäst av AFS? Att de gjorde ett urkorkat byte av mjukvaran till forumet vilket dödade nästan alla debatter eftersom allting tvingades börja om från början. Att feminister fick ”däng” spelar vidare ingen som helst roll eftersom debatter handlar om publiken, inte om de två som debatterar.

  ”Jag anser vi skulle behöva något liknande här, mer strukturerat och varierat, med möjligheter till debatter i formulerade ämnen, möjlighet att skicka in artiklar (som vi kunde på AFS i början, sen blev det stopp), då kunde man ta lite betalt för detta, och finansiera som Pär efterlyser. Länkar och manifest och en styrelse, och med moderatorer.”

  Problemet är att man måste stå för någonting! Alltså FÖR någonting (man kan inte bara vara mot feminism) sålunda är problemet att samla feministkritiska personer kring någonting. Jag står för den vetenskapliga inställningen exempelvis och inte bara gällade relationen mellan könen, utan även relationen mellan europeer och andra etniciteter.

  ”Och till att börja med, ett offentligt brev till alla riksdagsledamöte inför valet, om varför deras politik bara handlar om kvinnors problem och män som problem?!”

  Det är dock helt uppenbart varför deras politik bara handlar om kvinnors problem. Det finns inga organisationer av betydelse som kallar sig maskulister och pratar om mäns problem. Det finns ingen makt, det finns inga pengar. Det hålls inga kurser på universitetet som pratar om svårigheterna med att vara man – såvida inte du räknar dem vars lösning är att idiotförklara mäns motiveringar – vilket jag inte gör då det vore som att säga att lösningen på problemet är att sluta försöka lösa problemet.

 90. Torstensson Says:

  Erik

  Man kan ju saga att antifeminister finns för att feminster finns. Det ar faktiskt det som ar problemet.

  Vi finns ju inte utan feminismen. Mansfragan finns egentligen inte. Vi borde skapa oss var egna diskurs och egna ambitioner som inte föds ur ett försvarstal mot nagot ”feministiskt”.

  Vi borde frigöra oss fran att vara sa intimt förknippade med feminism som amne. Vi ar i allra högstra grad en produkt av en produkt.

  Mansfraga maste vackas jag ar helt med pa det du skriver och jag var inne pa detta tidigare ocksa som du kanske sag.

 91. Torstensson Says:

  Erik det ar naturligtvis bra att du star för en vetenskaplighet. Kan man kombinera vetskaplighet med ett partiprogram tex? Kan man ha Hur skulle varderingar och asikter formas i ett sadant?

  Om ett parti skulle skapas tror jag vi maste luta oss vara varderelativa utan att tumma pa vetenskaplighet. Det kravs ”budskap” som inte anses trakiga för att dra till sig folk tror jag. Kan ha fel i det förvisso.

  Vetenskapspartiet hade varit ett ratt trevligt namn. Hur tanker du annars att vi kan samarbeta ? Nyfiken pa hur du tanker eftersom du ligger farligt nara mina tankar i det har med att man inte barakan vara emot nagot.

 92. morrhugg Says:

  Om det är så att folk vill ställa upp på att driva ett seriöst ställe med forum och artiklar så.. jag har hyggliga kunskaper inom infrastruktur, har tillgång till det mesta som behövs (bandbredd/hw) etc. Skulle nog föredra att ha den diskussionen på ett mindre publikt ställe iofs.

 93. Kajsa Says:

  Varför inte starta en politisk rörelse som verkar för jämställdhet utan att skuldbelägga eller offerförklara någon? Jag är lätt på och tycker i såna fall att rörelsen borde gå under namnet ekvalism;)

 94. Clabbe Says:

  @ Erik (om AFS)
  ”många ville bara ha en motsvarighet till feminismen. Vilket märks på det urdumma namnet.”

  Hur märks det på namnet, menar du? Okej om de hetat Maskulinistiska samfundet…

 95. Jocke S Says:

  Erik, jag vet inte vad du snackar om, du är verkligen rätt negativ!
  AFS verkade i 12 år. Vad namnet beträffar så var det tidvis en diskussion. ”Carl”, som startade det hela menade att om man slog upp ”feminism” på google som kom ”Antifeministiska samfundet” upp bland de allra första, vilket stämde. På så vis hittade feminister dit, vilket var meningen. Förstår du nu?
  Det var det enda forum som i början fanns av betydelse som kritiker av feminism. Det besöktes av riksdagsledamöter, både Winberg och Schyman hade kontakt med oss. Nämndes i TV, en av oss var med i flera TV-debatter, själv blev jag intevjuad av lokalradion 8:de mars.
  Det besöktes av feminister, ”som fick däng” (herre gud vad en del hänger upp sig på detaljer!), av goda argument, precis som här, vilket är vad det OCKSÅ handlar om! Det samlade minst ett par tusen mot feminismen kritiska. Som säkert söker någott nytt.
  AFS gjorde en mycket god insats av många duktiga, unga akademiker, många som luskade upp fakta, läste litteratur ocjh kommenterade, hade länkar osv osv.
  Spelar ingen som helst roll vad du tycker i detta fall Erik!
  Men jag kan nämna att det blev en konflikt på AFS när jag tog upp just mansfrågan. ”För fram mansfrågan” var min rubrik. Varvid en liten grupp på fyra personer gick i taket. De lämnade sedan AFS en längre period, jag gav mig inte på den punkten och de flesta insåg att man måste gå vidare från enbart feministkritik.
  Det behövs flera insatser på flera håll för att förändra nuvarande mot män negativa trend. Om man per automatik slår ner på vissas försök att formulera sin ståndpunkt, så kan det hämma sig i längden. Konstruktiv kritik behövs, inte negativt mästrande!
  När det gäller ”vetenskap”, så gäller det f.ö. att inte missbruka ordet och fakta hur som helst! Och i fallet kvinnor och män är vi alla experter.

 96. Torstensson Says:

  maskulina sambundet hade ju varit ett bra namn.

  Faktum är väl att båda könen förtrycker varandra. Är inte helt säker på hur man skapar sig fördelar utan att visa på att det motsatta könet har klara fördelar på vissa områden. Man måste väl ha något att jämföra med?

 97. Jocke S Says:

  Erik ”Alldeles för många ville ha en motsvarighet till feminismen” Vad betyder det? Och sedan vill du ändå ha något ”som man kan stå för”. Vad, Maskulinism eller vad? Du uttrycker dig otydligt.
  AFS var de som debatterade där, som var emot feminismen. Och med hänsyn till som det var på¨den tiden, mellan -95 till 2007.
  Det var demokrati, på en nätsida. Sedan finns det annat man kan göra, om man kan få med andra! Om de ”inte lysssnade på dig” så har du väl inte varit tillräckligt intressant eller pedagogisk?
  Jag skrev både manifest, inledning och slogan. En del lyssnade på mig och kommenterade mina artiklar, några var kritiska eller riktiga surpuppor!
  För min del så tror jag man idag måste koncentrera sig på politikerna. Och media. Deras feghet och inkonsekvens.
  Feministerna ger oss motargument, men att hålla på för mycket med dem är ett oändlighetsjobb, en hel del kommer aldrig att ge sig.

 98. Jocke S Says:

  Visst, ett bra namn är viktigt. Kanske knepigt att finna det ultimata!.
  Men man kan ha underrubriker som belyser budskapen, som är flera. Både mot den inskränkta betydelsen av ”jämställdhet” hur det används och missbrukas idag.
  Och att man inte kan lösa problematiken mellan könen genom att bara dalta med det ena, och sparka på det andra. Som det är idag:
  ”Blott ena könet har problem värda bry sig om, och det problemet är det andra könet.” Och då bryr vi oss alltså inte om det.” Huvudlös politik, och ovetenskaplig!
  I stället: T.ex.:
  ”På båda könens villkor, för båda könens bästa!”

 99. morrhugg Says:

  Apropå den pågående diskussionen om AFS och att ha något man kan stå för – jämlikhet. Människors lika värde, rättigheter och skyldigheter, att alla ska vara lika inför lagen och att verkställandet av lagen ska vara lika oavsett kön, religion eller hudfärg, samt att myndigheter och stat inte ska se skillnad på det heller.

  Det är iaf något jag kan ställa mig bakom.

 100. Torstensson Says:

  Men har vi något egentligt index som visar på om vi når fram till politikerna ? Vore kul om vi kunde mäta våra framgångar (eller tillbakagångar) och det hade nog sporrat en hel del.

 101. Pether Says:

  http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/dags-inratta-en-mottagning-for-valdsutsatta-man-1.1144353

  Va fan. Har jag vaknat i en annan dimension?

 102. Jocke S Says:

  Torstensson
  Som jag skrivit ovan så gick riksdagsmän in på AFS sida ibland, enligt Webmaster (betvivlar ej hans uppgifter) där, och själv hade jag kort men dock kontakt med både Schyman och Winberg.
  Nu är vi så pass många och en del kända, Pär Ström och den här sidan är känd. Fnns även andra som vi borde kunna knyta tilll oss T.ex. Bertil Born från Umeå univ. som kommenterat här, en del jounalister osv. Men visst är det ”känsligt”. därför måste det vara seriöst, inget upphaussat om vetenskap o dyl som man ej kan stå för! Och moderator kan behövas.
  Finns en del, på gott och ont att lära från AFS. Det nya upplägget blev inte helt lyckat, och tre nyliberaler tog över styrelsen, som hade politisk balans från början. Själv kom jag till slut inte ens in med min gamla dator!
  På slutet var det mest en dialog mellan någon AR och Bremer, en fejkad extremfeminist, vilket den förra nog inte insåg. Hon dök sedan upp på sourze under annat namn, jag kände igen henne rätt snabbt. Då var hon ”antifeminist”.
  Vi har alla möjligheter att komma ut både i media och bli en nagel i ögat på fjäskiga politiker! Och kanske t.o.m. få ut ämnet inför detta valet!

 103. Jocke S Says:

  Pether, ja hur skall man ställa sig? DN har vaknat upp efter 30 år? ”Dags att inrätta”, häpnadsväckande rubrik egentligen!
  Med ojämna mellanrum kommer DN med dylikt, sen blir det alltid tyst. Ett uppvaknat ”intresse” för båda könens ”jämställdhet”, som sällan blir så mycket mer. Hittills iaf.
  De hade en serie för flera år sedan av DN-journalisten Thomas Lerner, (som jag haft kontakt med), om kvinnligt våld mot män.
  Inget mer hände sedan. Men vem vet, det kanske vänder?

 104. Erik Says:

  Clabbe:

  ”Hur märks det på namnet, menar du? Okej om de hetat Maskulinistiska samfundet…”

  Det märks på namnet eftersom modern feminism (vad Christina Hoff Sommers kallar gender-feminism) rent praktiskt (dvs IRL) är en kulturell antirörelse.

  Feminister är dock smarta nog att inte skylta med detta faktum (enligt fabianska taktiken) istället ger de det helt falska intrycket att vara till för kvinnor. AFS var en likadan kulturell antirörelse, bara inte smarta nog att inte skylta med det i namnet.

  Och du har fel, det är ok att promota det feminina, men det är inte vad feminister gör på riktigt. Och det är ok att promita det maskulina så hade man kallat sig maskulistiskt samfund hade man kunnat promotat det maskulina OCH det feminina.

  Men nu valde man (AFS) att vara en kulturell anti-antirörelse mot en antirörelse (feminim) som inte ens är ärlig med att den ÄR en antirörelse. Sålunda blev det AFS som var den enda som utåt var en antirörelse.

 105. Erik Says:

  Jocke S:

  ”Erik, jag vet inte vad du snackar om, du är verkligen rätt negativ!”

  Ja jag är negativ – det är resultatet också i förhållande till arbetet folk lagt ner. Jag har läst organisationsteori och coaching och lyssnat på en mängd experter på just dessa saker. När jag inte sitter och skriver inlägg så lyssnar jag bla på analyser av skapandet av företag som Starbucks, Google och Dominos.

  ”AFS verkade i 12 år. Vad namnet beträffar så var det tidvis en diskussion. ”Carl”, som startade det hela menade att om man slog upp ”feminism” på google som kom ”Antifeministiska samfundet” upp bland de allra första, vilket stämde. På så vis hittade feminister dit, vilket var meningen. Förstår du nu?”

  Javisst, men det spelar ingen roll av vilken anledning man valde ett så dåligt namn eftersom en antirörelse inte kan komma någon vart såvida inte folk tror de INTE är en antirörelse. Det är därför feminismen heter feminism, det är därför counter-culture i USA kallas ”civil rights movements” osv. För att inte tala om Federal Reserve som heter så specifikt för att de tjänar på att heta så. Det finns tusentals exempel i historien på bra och dåliga namn.

  ”Det var det enda forum som i början fanns av betydelse som kritiker av feminism. Det besöktes av riksdagsledamöter, både Winberg och Schyman hade kontakt med oss.”

  För att gynna sin egen karriär, inte för att gynna er. Vidare (fast det var det få som kände till då) inte heller för att de brydde sig om faktamässigt vad ni sade. Som Christina Hoff Sommers påpekar var det långt innan 90-talet genusfeminister började betrakta fakta i sig som manliga maktmedel de började diskutera hur en kvinnlig vetenskap befriad från manliga påhitt skulle se ut.

  ”Nämndes i TV, en av oss var med i flera TV-debatter, själv blev jag intevjuad av lokalradion 8:de mars.”

  Och hundratals initiativ som diskuterades skedde aldrig – mycket för att få personer ville ställa sig öppet och kalla sig antifeminister – precis som väldigt få feminister vill ställa sig öppet och kalla sig antikapitalister, antimodernister och antiupplysningsidealen. När det dök upp fåtaliga människor klagade de ansvariga på engagemanget och tyckte det var fel på medlemmarna – inte på planeringen.

  En möjlig förklaring kan vara att det var provokativt att kalla sig antifeminister och vissa inom AFS såg provokationen i sig som viktigare än resultatet. Om det bara kom 50 personer till ett möte (eller hur många det var) visade det bara att andra inte var lika engagerade. Ansträngningen i sig var vad som bedömdes – inte resultat.

  ”Det besöktes av feminister, ”som fick däng” (herre gud vad en del hänger upp sig på detaljer!), av goda argument, precis som här, vilket är vad det OCKSÅ handlar om!”

  Nej det gör det inte. För riktiga genusutbildade feminister är ”dänget” de får bara ett bevis på att de har rätt. Att metoden som används är maskulin och att de är förtryckta och måste satsa mer på att få makt. Riktig makt så att kvinnliga metoder börjar användas i politiken, på universiteten.

  ”Det samlade minst ett par tusen mot feminismen kritiska. Som säkert söker någott nytt.”

  Hur många dök upp på torgmöten?

  ”AFS gjorde en mycket god insats av många duktiga, unga akademiker, många som luskade upp fakta, läste litteratur ocjh kommenterade, hade länkar osv osv.”

  AFS gjorde en stor ansträngning utan tvekan – men med dåliga metoder blev det också dåliga resultat.

  ”Spelar ingen som helst roll vad du tycker i detta fall Erik!”

  Bra då struntar vi i mitt tyckande och räknar antal människor som dök upp på torgmöten och liknande istället.

  ”Men jag kan nämna att det blev en konflikt på AFS när jag tog upp just mansfrågan. ”För fram mansfrågan” var min rubrik. Varvid en liten grupp på fyra personer gick i taket.”

  Fyra personer! FYRA! Verkligen en katastrof för en demokratisk förening på hundratals medlemmar. I organisationsteori så tappar man folk (och tillför nya) vid alla fyra stadier av en organisations uppväxt. Från samlingsfasen till idefasen till produktion till administration . och så runt igen. Det absolut mest destruktiva är stagnation. När man vägrar lämna en fas för nästa.

  Och nej mansfrågan kan man såklart inte föra fram under antifeminism eftersom det skulle legitimera lögnen att feminismen handlar om kvinnofrågan.

  ”De lämnade sedan AFS en längre period, jag gav mig inte på den punkten och de flesta insåg att man måste gå vidare från enbart feministkritik.
  Det behövs flera insatser på flera håll för att förändra nuvarande mot män negativa trend.”

  AFS behövde byta namn, namnet i sig var en bromsklots av oanat slag. Heter man antifeminist så betyder det att man lever av folks uppfattning av feminister. Du och jag vet att feminist och kvinna inte är samma sak men bevisligen är det många som inte gör det.

  ”Om man per automatik slår ner på vissas försök att formulera sin ståndpunkt, så kan det hämma sig i längden. Konstruktiv kritik behövs, inte negativt mästrande!”

  Konstruktivt kunde AFS ha hetat vad som helst förutom något som innehöll ordet Antifeminism. Till och med Wandy McElroys Individualfeminism (ifeminism) hade varit bättre.

  ”När det gäller ”vetenskap”, så gäller det f.ö. att inte missbruka ordet och fakta hur som helst! Och i fallet kvinnor och män är vi alla experter.”

  Nej det är vi inte. Att vi alla skulle vara experter på män och kvinnor är lika dumt som att vilken person som helst från gatan i Belgien skulle kunna mer om Belgien än en Engelsman som just studerat Belgien i tio år. Hela poängen med vetenskap och fakta är att man har något mer än vad man själv personligen upplevt.

 106. Erik Says:

  Vad jag är mest negativ av allt till är bortslösat arbete och bortslösad talang!

 107. vmm Says:

  Om AFS: Jag tyckte namnet var bra. Det var ju antifeminismen som förenade oss och det visade ju sig smått omöjligt att komma överrens om gemensamma åsikter förutom att vi var emot feminism (och för jämställdhet, såklart).

  Jag argumenterade också emot namn i stil med maskulistiska samfundet för det skulle bara kännas som ett feministiskt samfund fast tvärtom. Jag vill verkligen inte kalla mig maskulinist eller något sådant eller ”promota” eller förstärka någon slags manlighet för att uppväga och balansera feminismen. Nej, jag är helt enkelt antifeminist för jag är emot feminism. Och för jämställdhet.

  Men visst vore det kul att återstarta någon slags organisation som kämpar för jämställdhet ur ett ickefeministiskt perspektiv. Jag är helt klart intresserad.

 108. Jocke S Says:

  Erik, igen.
  Jag förstår att du inte fick gehör Erik, i AFS. Det blir inte särskilt intressant med din debatteknik, som verkar så seriös men är både seg och faktisk inte så demokratisk eftersom man inte kan bemöta den likvärdigt, då skulle orden svälla över alla bräddar och varje inlägg bli längre och längre!
  Om du nu fått den från Scientologerna eller från någon amerikansk: ”Så lär du dig debattera överlägset!”
  AFS var som de var, från sin tid, de gjorde mer för kritiken mot feminism än vad du har åstadkommit. Surt sa räven?
  Det finns f.ö ingen framgångsrik kritik ännu, därför står vi här efter 30 år, som jag själv har hållit på.
  Jag har debatterat med feminister (och med andra i ämnet), ett antal gånger, med tålamod och med lyhördhet. Det slutgiltiga ”dänget”, mot feminister, det blir nödvändigt av mentalhygieniska skäl, när man trallat fem varv runt. De vill inte debattera, precis som du själv rätt ofta Erik!
  Man måste frigöra sig ibland och inte fastna i det oändliga.
  Och jag upprepar, en debatt måste ha lite tempo! Blir det för långtråkigt orkar ingen!
  Man lär sig av allt, från det som är bra, och det som är mindre bra, eller kanske direkt uselt!
  Det är också en fråga om värderingar, vilka ofta är mycket personliga. Oavsett vad du eller jag tycker. Men man kan ju alltid försöka.
  Gör gärna det och kom med lite egna förslag i stället för att bara kritisera! Att du inte helt gillade AFS är inte så intressant längre. AR? Jag var också kritisk ibland! Vem bryr sig?

 109. Jocke S Says:

  Dessutom min bäste Erik. Med ”däng” menar jag inte att man tryckte till dem, feministerna! Såsom att påpeka att de var ”korkade”, ”idioter” och liknande invektiv. Jag använder knappast själv sådana ord.
  Utan att man påvisade deras ohållbara argument, bristande logik och könsenögda moral, samt fuskande med vetenskap.

 110. Torstensson Says:

  Haha. Scientologerna.

 111. Bishounen Says:

  Torstensson säger:
  27 juli 2010 kl 15:20

  ”maskulina sambundet hade ju varit ett bra namn.

  Faktum är väl att båda könen förtrycker varandra. Är inte helt säker på hur man skapar sig fördelar utan att visa på att det motsatta könet har klara fördelar”

  Bättre, isåfall, att kalla det för Maskulinistiska Samfundet, eftersom biten ”maskulina” hintar om att det enbart är för killar och Män, och därmed, på ett sätt, signalerar att motståndsrörelsen enbart består av och är för en enda folkgrupp, trots att motståndare till Statsfeminismen finns bland alla kategorier, Kvinnor och Män, butchar och regnbågsfjompor.=P

 112. Jocke S Says:

  Och för det tredje. Man bör koncentrera sig på politiker och media. Och fortsätta marginalisera feministerna, samt därmed sluta spela på deras planhalva. Låt dem hålla på, visa politikerna det ohållbara, tills de inser att de tagit in en Tro-fan-sk jämställdhäst!
  Och däng till dem lite ibland…

 113. michaeleriksson Says:

  Det är frågan om politikerna och media räcker: Just nu är ett av huvudproblemen hur utbildningsväsendet fungerar. Om vi väcker politikerna till förnunft, men hälften av alla kvinnor med en högskoleutbildning (och en stor del av resten av befolkningen) har konverterats till genus-feminister, då har vi kanske bekämpat ett symptom medan sjukdomen har härjat fritt.

 114. Matte Matik Says:

  Jag vill själv nå ut till de unga män som växer upp idag. Få dom att förstå att de inte är onda på grund av sitt kön. Att få dom att förstå vilket värde de har, hur mycket män bidrar med till samhället så att de kan inse att de faktiskt har makt att påverka saker om de skulle vilja det. Och unga kvinnor för den delen också, jag får uppfattningen att de har en helt annan attityd än 68-generationens kvinnor.

 115. Jocke S Says:

  Du menar det är som Alien? Men då får vi väl fösöka hitta ”drottningen”! Kan det vara Gudrun ändå?

 116. Erik Says:

  Jocke S:

  ”Jag förstår att du inte fick gehör Erik, i AFS. Det blir inte särskilt intressant med din debatteknik, som verkar så seriös men är både seg och faktisk inte så demokratisk eftersom man inte kan bemöta den likvärdigt, då skulle orden svälla över alla bräddar och varje inlägg bli längre och längre!”

  Min debatteknik? Vilken teknik skulle det vara? Är det att inte ha någon teknik alls – bara fakta/logos – du kallar min ”teknik?” På vilket sätt är det en teknik att inte använda tekniker? Poängen är ju att feminsterna är experter på debatteknik, sålunda att debattera som dem inte bara leder till förlust, det legitimerar även dem som auktoritet på hur man får/skall prata.

  Demokrati har inget att göra i vetenskap. Som Penn & Teller demonstrerade med en kanin när de röstade vilket kön kaninen var för att demonstrera dumheten i det kreationistiska argumentet mot evolutionsteorin (lär ut bägge och låt ungarna själva bestämma)

  ”Om du nu fått den från Scientologerna eller från någon amerikansk: ”Så lär du dig debattera överlägset!””

  Snarare -så lär du dig sluta använda manipulativa tekniker och fokusera debatten på sakfrågor.

  ”AFS var som de var, från sin tid, de gjorde mer för kritiken mot feminism än vad du har åstadkommit. Surt sa räven?”

  Du jämställer mig med en organisation som har 100 tals medlemmar och sedan säger du surt för mig? LOL! Frågan är väl snarare vilken av dem i AFS som individuellt gjort lika mycket som jag har gjort. För att inte tala om vad jag hade kunnat göra med deras resurser. Sedan vet ju de flesta inte vad jag gjort heller så hur görs jämförelsen?

  ”Det finns f.ö ingen framgångsrik kritik ännu, därför står vi här efter 30 år, som jag själv har hållit på.”

  Som jag sade tidigare, det är att de försöker VARA kritik mot feminismen som är det stora felet. Som en statsvetare sade till mig. Du kan vara mer kritisk om du inte tillhör den sida som är känd för att vara kritisk. Om du tillhör den kritiska sidan däremot så förkastas du på en gång för då är ju kritiken bara ett bevis på sidan du tillhör.

  ”Jag har debatterat med feminister (och med andra i ämnet), ett antal gånger, med tålamod och med lyhördhet. Det slutgiltiga ”dänget”, mot feminister, det blir nödvändigt av mentalhygieniska skäl, när man trallat fem varv runt.”

  Debatten (som fenomen oavsett ämne) handlar inte om att få dem att byta ståndpunkt, debatten handlar om att publiken av debatten skall övertygas om att du har rätt. Därav det dumma med att hålla debatter utan publik.

  ”De vill inte debattera, precis som du själv rätt ofta Erik!”

  Vad menar du med att jag inte vill debattera? Är du säker på att du inte förväxlar diskussion och debatt nu?

  ”Och jag upprepar, en debatt måste ha lite tempo! Blir det för långtråkigt orkar ingen!”

  Baseras debatter på vad som är tråkigt vinner feminister på walkover. Att vara emot evolutionen känns av naturliga skäl tråkigt för alla närvarande. En av MensNews medlemmar skrev om detta, hur ansträngande det var att skriva kvinnorkritiska texter.

  ”Man lär sig av allt, från det som är bra, och det som är mindre bra, eller kanske direkt uselt!”

  Man lär sig av allt – men man lär sig inte lika mycket av allt.
  Ungefär som att bilkrockar sker i alla hastigheter. De är inte lika vanliga oavsett hastighet.

  ”Det är också en fråga om värderingar, vilka ofta är mycket personliga. Oavsett vad du eller jag tycker. Men man kan ju alltid försöka.
  Gör gärna det och kom med lite egna förslag i stället för att bara kritisera!”

  På vilket sätt är BYT NAMN inte ett eget förslag? Beträffande namnförslag så hade ”Apelsinklubben” varit ett bättre namn än AFS. Just för att de (till skillnad från AFS) KAN kritisera feminister utan att man från pk håll tar för givet kritiken beror på tillhörigheten.

  ”Att du inte helt gillade AFS är inte så intressant längre. AR? Jag var också kritisk ibland! Vem bryr sig?”

  Vad är det där AR för nåt du tjatar om? Har det med AFS att göra? Jag vet inget om AFS. Jag har ju förklarat att jag lade ner AFS när de dels vägrade lyssna på folk som sade åt dem att byta namn, dels bytte forumsystem vilket förstörde alla debatter.

  Då var t o m min undercoverperiod på JÄIF mer givande. De hade ingen aning om vad PUA var för någonting och verkade helt förvirrade när jag förklarade begreppet polyamorös!

  I brist på andra sätt att försöka kontrollera mig anklagade de mig för att vara sexmissbrukare. Dvs att inte göra saker på deras sätt måste kunna härledas till sjukdomstillstånd – fast när jag förklarade att samma sak var vanligt bland musiker blev svaret nåt i stil med detta

  ”det är klart att musiker har sex med många tjejer. De är ju.. musiker.”

 117. Jocke S Says:

  Det ovan var ämnat till ME.
  Matte-matik, jag tror för min del inte på det där med ”-68-förklaringen”, ett årtal då mycket hände vissst. Då är vi inne på allmänt fördömande av allt som hände då, på gott och ont. Var själv med då i Lund, såg inte en ”feminist”. Det kom senare, från USA, Berkely Kalifornien.

 118. Jocke S Says:

  Erik: ”Apelsinklubben” ett bättre namn? Ja det säger väl allt! Hur då ”bättre”? Det hette AFS och är historia! Nej AFS fick inte slut på feminismen. Men gav en del ändå!
  Var det du som la ner AFS säger du?!? Hur gick det till?
  Erik: ”Jag har ju förklarat att jag lade ner AFS när de dels vägrade lyssna på folk…”
  Men kom med lite förslag!

 119. Torstensson Says:

  michael eriksson

  Intressant det du tar upp.

  Det skulle vara ganska ödesmättat om det nu blir så att högskola och stat skiljs åt-vilket är ett förslag från alliansen- och så slutar det med att det ändå är för sent. Att högskolorna redan blivit så infekterade av genusaspekter osv att det kvittar om högskolan har ett självstyre i tillsättandet av lärare osv (vilket odm inte har i dag eftersom det styrs politiskt) i fortsättningen.

  Då hade vi ju om något verkligen behövt en statlig styrning om feminismen är ”bekämpad” som statligt styrmedel.

  Det kommer antagligen ta längre tid att få bort feminism från högskolor som då inte är statligt styrda. På gott och ont.

  Det viktiga är dock att helvetet brakar loss i medi amot feminismen. Jag tror att feminismen har lyckat sskuldbelägga mannen så pass mycket att oavsett om vi vill det eller inte så ÄR mansfrågan förknippad med feminism på så sätt att mannen är halva feminisimen. Dvs det som orsakar allt ont osv osv.

  Dessutom tror jag nu vid närmare eftertanke att det blir väldigt svårt att enas kring en mansfråga utan att på något sätt kritisera den förda statsfeminismen. Jag ser skillnaden som flera har pratat om och som jag själv varit inne på, men jag har förståelse för om det verkar snöigt och svårt att dra en skiljelinje kring en egen mansfråga visavi kritik mot statsfeminism.

  Nu ska vi absolut inte dra några liknelser mellan oss och Nydemokrati. Det vore dumt att göra det. Tyvärr vill jag ändå dra nytta av sättet som de tog sig fram på. Detta kan låta så basic och fantasilöst, men det var mycket effektivt och Ian Wachtmeister har själv berättat om detta. Dvs hur dom tog sig in i riksdagen.

  Enligt Ian så vann man gehör och debatter genoma tt helt enkelt vara mer pålästa än motståndaren på området som skulle debatteras. De hårdpluggade fakta och rapporter inför debatter. Nog för att man kan ha talets gåva, men nydemokrati tråkade ut sina motståndare med en jävla massa satatisk och forskning osv. Plugga helt enkelt. Råplugga.

 120. Torstensson Says:

  Ber om ursäkt för stavfelen, Det ser oproffsigt ut men jag skriver väldigt snabbt och då hinner inte tangentbordet med alltid.

 121. Jocke S Says:

  T: ”Jag tror att feminismen har lyckat sskuldbelägga mannen så pass mycket att oavsett om vi vill det eller inte så ÄR mansfrågan förknippad med feminism på så sätt att mannen är halva feminisimen. Dvs det som orsakar allt ont osv osv.”
  Ja så är det ju. Vi sitter där, i knipa hittills, genom påfört dåligt samvete och skuld för vår mansroll, eller vår kärlek till kvinnan inte minst! Eller hur? Och å andra sidan, genom andra mäns feghet och antagonism mot män, sitt eget kön!
  Både Ny demokrati och SD kan kanske lära oss lite om taktik? Maud O gick visst bet och blev agressiv när Åkesson rabblade statistik. Inga jämförelser i övrigt. Politisk och religiöst neutral i denna fråga så gott det går! Och fram med statistiken och feministiska myter som försvunnit härifrån. På AFS fanns de…Och massor med länkar!

 122. Erik Says:

  Jocke S:

  ”Erik: ”Apelsinklubben” ett bättre namn? Ja det säger väl allt! Hur då ”bättre”?”

  Jag sade inte Apelsinklubben var ett bra namn, jag sade det var bättre än AFS. Bättre dvs neutralt så att inte folk avstår från att lyssna på dig för att de redan vet vad du skall säga, inte vill lyssna och bara lyssnar på vad de vill höra.

  ”Det hette AFS och är historia! Nej AFS fick inte slut på feminismen. Men gav en del ändå!”

  Jaså? Hur mycket då? Och med vilken mätmetod?

  ”Var det du som la ner AFS säger du?!? Hur gick det till?”

  Du får lista ut vad jag menade på egen hand. Om jag svarar seriöst på det där så låter det bara dumt.

  ”Men kom med lite förslag!”

  OK!

  Förslag 1: Organisera, gör listor med medlemmar och skapa kontakter. (Thats how Obama did it)

  Förslag 2: Samlas kring positivt ämne. Ha inte ett namn som anspelar på feministkritik

  Förslag 3: Bedöm vad ni gör efter vilket resultat ni får, inte efter hur hårt ni arbetar med det.

  Förslag 4: Försök inte konkurrera med feminister med metoder som vi vet feministerna är bäst på.

 123. morrhugg Says:

  Jocke S : som exempel, jag spelade badminton varje vecka i mina unga år, men lade ner det.

 124. barfota Says:

  @(M)askulinism

  Jag gör nog som jag sagt tidigare röstskolkar eller röstar blankt.
  Man skall nog inte ge råd när det gäller vilket parti någon skall eller skall rösta på. Politik och personliga val handlar om så mycket mera än feminism.

  Men jag tror att det kommande valet kan bli en riktig rysare men tyvärr med en enda sak gemensamt…. Männen blir de stora förlorarna oavsett vilket block som vinner valet.

 125. Erik Says:

  Jocke S:

  ”Dessutom min bäste Erik. Med ”däng” menar jag inte att man tryckte till dem, feministerna!”

  Inte jag heller.

  ”Såsom att påpeka att de var ”korkade”, ”idioter” och liknande invektiv. Jag använder knappast själv sådana ord.”

  Det var inte vad jag menade heller.

  ”Utan att man påvisade deras ohållbara argument, bristande logik och könsenögda moral, samt fuskande med vetenskap.”

  Det var precis vad jag menade också. Det är alltså att man vetenskapligt påvisar deras bristande logik som de betraktar som manligt förtryck. Om de har fel enligt vetenskapen är deras respons att förkasta vetenskapen som en manlig maktkonstruktion. Detta står svart på vitt i ”who stole feminism” av Christina Hoff Sommers, skriven redan 1995 (så runt 2005 började samma ideer synas på svenska universitet)

 126. Jocke S Says:

  Som jag försökt förklara för dig Erik, så var syftet med namnet, AFS, ”Antifeministiska samfundet”, bl.a. att den som slog upp ”feminism” på google skulle hitta dit. Och det fungerade, det stod på första sidan minns jag.
  Detta var en tid, -95, när feminismen nästan var omöjligt att kritisera, vilket möjligtvis du inte känner till. Förändringen kom genom internet, och där hade AFS en stor del i förändringen, genom att samla ett stort antal antal kritiker. Plus länkar, fakta osv. AFS var en tydlig markering.
  Det var en diskussionsklubb, ambitonerna var inte större av realistiska skäl. Sedan förändrades ambitionerna, även namnvalet diskuterades flitigt, men kunde aldrig realiseras, genom politisk splittring osv. En negativ lärdom som kan vara värd att beakta även i den här debatten…
  Man får vara nöjd med det, och bedöma AFS efter sin tid, som allt annat historiskt.
  Av ”vetenskapliga orsaker” eller annat.
  Jag insåg f.ö. i förra länken att du själv inte alltid är speciellt ”vetenskapligt noggrann”, minst sagt! ”I Europa tämjdes alla utom ett djur”, (för att passa dina syften) (ungefärligt citat) var ju bara ett av de grova felen. Eller ”Harvard var kritvitt”!

 127. Jocke S Says:

  F.ö. så rescenserades ”Who stole feminism” på AFS, liksom några andra ”feministkritiska” böcker.
  Egentligen fel ordval, då ”feministkritisk” kan betyda precis tvärtom, iaf enligt ”dem själva”, – att kritisera utifrån feminstisk synvinkel.
  Därför blev ”antifeminism” OCKSÅ använt för enkelhetens skull och är fortfarande(!) ett använt begrepp. Kolla google. Finns massor, även på engelska. ”Anitfeministisk initiativ m.fl.”
  Fanns andra förslag på AFS, ”motfeminism” t.ex. Det var en ”sökandets tid”, när ännu färre av folket var medvetna än idag.

 128. Erik Says:

  Jocke S:

  ”Som jag försökt förklara för dig Erik, så var syftet med namnet, AFS, ”Antifeministiska samfundet”, bl.a. att den som slog upp ”feminism” på google skulle hitta dit. Och det fungerade, det stod på första sidan minns jag.”

  Javisst, det fungerade på samma sätt som Big Brother fungerar, drar först en massa uppmärksamhet. försvinner sedan helt.

  ”Detta var en tid, -95, när feminismen nästan var omöjligt att kritisera, vilket möjligtvis du inte känner till.”

  1995 är irrelevant. Att man hade fel namn från början spelade ingen roll så länge internet inte var huvudkällan till kunskap. Man kunde ha bytt namn runt 2000 till något som fungerade.

  ”Förändringen kom genom internet, och där hade AFS en stor del i förändringen, genom att samla ett stort antal antal kritiker. Plus länkar, fakta osv. AFS var en tydlig markering.”

  Vems markering? Inget politiskt parti, ingen organisation bakom och medlemmarna tvingades in i en fålla så trång att nästan inga kunde agera öppet.

  ”Det var en diskussionsklubb, ambitonerna var inte större av realistiska skäl. Sedan förändrades ambitionerna, även namnvalet diskuterades flitigt, men kunde aldrig realiseras, genom politisk splittring osv.”

  Hur löd det argumentet? Nej vi kan inte byta från ett urdåligt namn för du röstar inte på det parti som jag röstar på?

  ”En negativ lärdom som kan vara värd att beakta även i den här debatten…
  Man får vara nöjd med det, och bedöma AFS efter sin tid, som allt annat historiskt.”

  Nej man får inte vara nöjd med det. Varför skulle man vara nöjd med det när saker är så illa som de är idag? Skall vi med samma argument vara nöjda med feminismen? Det kunde ju vara värre!

  ”Av ”vetenskapliga orsaker” eller annat. Jag insåg f.ö. i förra länken att du själv inte alltid är speciellt ”vetenskapligt noggrann”, minst sagt! ”I Europa tämjdes alla utom ett djur”, (för att passa dina syften) (ungefärligt citat) var ju bara ett av de grova felen. Eller ”Harvard var kritvitt”!”

  För det första Harvard är KULTURELLT kritvitt som jag sade (men du började inbilla dig jag pratade om ETNICITET – och det felet har du fortfarande varken kommenterat eller bett om ursäkt för) Gör du en kulturell values-study på lärare och elever där så märker du det på femton minuter. Precis som du lika fort märker att de (som rapporterats av Penn & Teller Bullshit) har fler lärare som är liberels (d) än conservatives (r)

  För det andra så använde dokumentären Guns, Germs and Steel OCH skriftliga källor jag citerade ordet Eurasia. Inte Europa – förväxling av dem ett enkelt misstag att göra. Det har dock ingen som helst effekt för resonemanget eftersom det var Afrika vi jämförde med och de har fortfarande inga av de domestikerade djuren för att några av dem finns i Kina.

 129. Jocke S Says:

  Erik, lämna ditt Penn och Teller utanför. Vet vilka det är, ser dem inte.
  Slå upp domisticering av djur! Du ville ha alla djur utom ETT till Europa. I själva verket är det precis tvärtom, endas illern domisticerades här. Men varför ville du? Önsketänkande! Av ”vit överlägsenhet” skäl, vilket lyser igenom ditt resonamang, gång på gång!
  Men Europa var sent ute, både domisticering och vetenskap började i Asiens högkulturer.
  Likaså detta med Obama och Harvard. Först är han ”vit, vitare än du”, alltås undertecknad t.o.m. Sånt nonsens!
  Sedan är han tvärtom svart, och du räknar upp områden där han var ”den förste svarte” på Harvard. Och sedan är Harvard kritvitt! Du INBILLAR dig nu att jag tror du menar etnicitet, kritvitt?
  Nej, visserligen är du här åter otydlig, tendentiös, men med ledning av din upprepade ”vit överlägsenhet” så är det ett ”kritvitt vetenskapligt” Harvard du antagligen menar. Fast vem bryr sig?
  Men Europa/USA har nu inte monopol på modern vetenskap
  Och definitivt inte du Erik! Du använder vetenskap för att bekräfta dina åsikter och värderingar. Precis som feminister f.ö.
  Och då blir det stundtals helt tokigt!
  Tvinga mig inte att länka fram all felen i förra debatten. Och dina stundtals ”kritvita” värderingar.
  Skall man starta en organisation bör man i görligaste mån INTE blanda in onödigt mycket partipolitik, religion, etnicitet eller liknande. Vilket tvärtom du gör!
  När det gäller kvinnor och män så är alla ”experter”, precis som i all annan politik, efter sina erfarenheter. Det är demokrati. Sedan får man argumentera sig fram, och gärna hålla sig till ämnet.
  Jag slutar här.

 130. Jocke S Says:

  En organisation för ”jämställhet åt båda könen” alltså, i det här fallet.

 131. morrhugg Says:

  Får nog läsa om detta från början då jag inte fattar hur vi kom in på etnicitet.

 132. Jocke S Says:

  Morrhugg, Skyll inte på mig! Du kan ju läsa igenom mumbo jumbot i länken nedanför/tidigare, så finner du källan.

  Erik: ”Harvard är kulturellt kritvitt”.
  Sånt nonsens, det existarar ingen ”kritvit kultur”. Mer än i Hitlers misslyckade försök (arier).
  Studenterna på Harvard lyssnar kanske inte på jazz? Eller är den ”kritvit” också? Här lite om det ”kritvita Harvard”. Erik sysslar med nostalgiskt drömmeri, kritvitt!
  Wikipedia: ”På 1650-talet etablerade Harvard ett kollegie speciellt för att utbilda indianer. Det gjordes för att kunna äska pengar och avbröts 1693.[3] Minst fyra indianer var inskrivna men samtliga dessa var sjuka i tuberkulos och smittkoppor. Mellan 1830 och 1870 minskade de statliga bidragen när federalisterna ersattes av Demokratisk-republikanska partiet i Massachusetts politik. Harvard ”privatiserades”[4] och vid 1870 hade politikerna i Harvards styrelse ersatts av Bostons överklass och affärsmän, inte sällan före detta Harvardstudenter. Under den perioden kunde Harvard växa utan motsvarighet och Harvard placerades sig i en egen division avseende finansiella medel. Det var också nu som föräldrar började skicka sina barn till skolan inte bara för utbildningens skull utan även för att de skulle kunna skapa sociala nätverk. [5]

  Charles William Eliot var rektor under 40 år mellan 1869 och 1909 och Harvard fick då ett rykte att vara det mest progressiva universitetet av Princeton och Yale avseende minoriteter.[6] År 1870, blev Richard Theodore Greener den förste afroamerikanen att ta examen från Harvard och den förste judiske ledamoten för USA:s högsta domstol tog examen från juristutbildningen sju år senare.

  Trots det ansågs Harvard vara en bastion för en entydig protestantisk elit, den så kallade Boston Brahmineliten, en överklass i New England som anser sig härstamma från de första europeiska invånarna på östkusten. Det ryktet fanns med långt in på 1900-talet.[7]”

  Läs den sista meningen. Livet går vidare!

 133. vmm Says:

  Erik och Jocke skrev: ””Det var en diskussionsklubb, ambitonerna var inte större av realistiska skäl. Sedan förändrades ambitionerna, även namnvalet diskuterades flitigt, men kunde aldrig realiseras, genom politisk splittring osv.”

  Hur löd det argumentet? Nej vi kan inte byta från ett urdåligt namn för du röstar inte på det parti som jag röstar på?”

  Som jag uppfattade det fanns det konservativ-antifeminister och liberal-antifeminister och dom är bägge antifeminister men av helt olika skäl. Därför blir det väldigt svårt att sy ihop en antifeministisk organisation som samlar alla antifeminister och som samtidigt tar konkret ställning i olika sakfrågor. AFS hade ambitioner att bli något mer än en diskussionsklubb men eftersom det skulle ha lett till splittring så bidde det inget av det. AFS var nog ämnat att ”bara” vara en diskussionsklubb. Och jag håller med Jocke här att betydelsen av AFS nog var större än man kan tro. Det här var ju i början av interneteran, före bloggarnas tid, och vi var nog många som trodde oss vara helt ensamma i vår antifeminism och så upptäckte vi ett stort forum med likasinnade. Skulle faktiskt tro att mycket av dagens feminismkritik, både hos oss personligt och som ”ideologi”, har skapats i diskussioner på AFS.

  Kanske är tiden nu mogen att samla oss till en mer åsiktsbaserad feministkritisk organisation, men man måste då vara beredd på att alla antifeminister inte kan samlas i samma organisation. Men vadå, precis som att det finns flera feministiska organisationer som ändå kan samarbeta så skulle det kunna bildas olika antifeministiska organisationer och som sedan kan samarbeta i vissa frågor under något slags paraply.

 134. Jocke S Says:

  vmm
  Även en paraplyorganisation diskuterades på AFS, det fanns länkar till andra organistioner, både feministiska och motståndare, antifeministiska eller vad man vill kalla dem. Det fanns artiklar från sådana också, minns de som drev frågan om hur sexköpslagen genomfördes odemokratiskt osv.

  Man kan inte avfärda en organisation bara för att det inte har det ultimata namn, som man själv önskar (vilket det nu skulle vara?)!
  Man kan alltså inte bara genom sitt motstånd mot namnet avfärda allt det arbete, alla de diskussioner, och all den kunskap som flöt omkring och spreds till alla de som fanns med eller besökte oss genom åren! Icke! Frågan är varför man gör det…

  Ex: När Maria-Pia Boethius fick fram sin lögn i KUG (hennes ”Kvinnor utan gränser”) och sedan i media (Har kvar en helsida från DN) att ”de flesta kvinnor mellan 16-35 som dör i Europa har mördats av män”, så var någon på AFS kanske först med att hitta denna ””nyhet” i KUG, och med att avfärda den (obs), genom redovisad korrekt (obs!) europeisk statistik! På AFS!
  Sedan tog Svenska journalistförbundet upp saken, (möjligen från AFS) men då var den redan ute i media. Och först därefter kunde lögnen dementeras, med något mindre rubriker i media.
  Man kan alltså inte heller påstå att årtalet ”-95 är irrelevant” för namnet. Om man inte kan genomföra tidsresor som kanske Erik är förmögen till?
  (Eller huvudlöst jämföra namnet det med skit-TV som Big Brother!)
  AFS, det var en första ”revolutionär” epok, med ett ”revolutionärt” namn. Själv använde jag namnet ”kontrafeminism” ibland. Det arga motståndet var viktigt, (Angry Harry var en länk) men ”finpedagogik” fanns också.

  Det var en början som jag och andra lärde oss en del av. Frid över dess minne. Namnet är förbrukat och passar knappast inte in idag som rubrik. Jag var stundtals själv rätt sur på AFS. Sånt fick man stå ut med. Jag la ner tid och drog igång aktioner, men sedan blev det mer partipolitiskt. Och förföll därför. Men knappast på grund av namnet.

  Skall vi gå vidare eller fortsätta med att ”namnet var urdumt”, och allt var fel på AFS för ingen lyssnade på Erik?
  Respektive föklaringar varför det fick namnet, i all oändlighet?

 135. Torstensson Says:

  JockeS

  Jag hör dig !

  Det ligger nog mycket i att ett argt motstand ar viktigt. Feministerna anvander sig av bada typer av motstand. ”Finpedagogik” (om an vinklad) och som jag ser det det allra viktigaste, den ”arga” pedagogiken. Jag tror vi karlar maste ryta till annu mer argt ocksa och inte bara diskutera pa hög niva (vilket jag tenderar att göra sjalv trots mina stavfel)

  Jag har faktiskt föreslagit demonstratıiner i stockholm men intresset verkade vagt. Vi har 2 politiker pa var sida nu om jag inte mıssminner mig. Kanske kan vi fa bagge dessa att ga med oss i en demonstration?

  Tyg till baderoller pinnar till plakat kan jag ordna fram billigt eftersom jag kanner till fotbollsfolk som gör banderoller osv till matcher.

  Vi borde avsluta demonstration vid rosenbad. Jag tror pa demonstrationer. Jobb.Jobb. Vi ar inte mer speciella an feminister och feminister demonstrerar ju livligt trots att dom har paverkat samhallet enormt. Men intresset ar vagt. Par Ström eller Pelle Billing kan ju vara ”kraften” som satter igang en demosntration. Folk lyssnar ju mer pa Par in pa mig.

 136. Torstensson Says:

  Jag halelr tyst i diskussionen kring AFS. Jag var inte verksam i mansfragor vid tillfallet pa samma satt som nu. Vet inget mer an att jag har hört namnet. Sa det ir inte som att jag inte kan ta stallning i saker kring er diskussion.

 137. Jocke S Says:

  Ja svenska män måste bli lite mer arga i det här fallet.
  Dom/vi anses som de mest ”feminiserade” i världen vad jag hört. Även en Nobelpristagare nämnde detta i sitt tal för 3-4 år sedan minns jag.
  Jag skulle gärna gå med i en demonstration. Men det behövs nog en organisation bakom. Och att få med sig (två?) politiker i det här läget, och innan valet, tja, vad skall man tro…?

 138. michaeleriksson Says:

  På en meta-nivå ser jag potentiellt två klassiska problem som många rörelser, partier, ideologier, osv., har haft:

  1. Interna strider.

  2. Mer prat än handling.

  Oavsett vad annat som görs eller inte görs, håll ett öga på dessa två problem.

 139. Torstensson Says:

  Ja ınför ett val vagar nog inte en javel sticka ut hakan och ta vart parti i nagon mansfraga. Reinfeldt flörtar ju med feminismen.Vilket isafall skulle starka min uppfattning att mansfragan ar intimt förknippad med motstand mot paradigmet feminism. Tyvarr.

  Efter valet och pa en strategisk dag vore bra.

 140. Erik Says:

  Jocke S:

  ”Erik, lämna ditt Penn och Teller utanför. Vet vilka det är, ser dem inte.”

  Ok, återstår då statistiken från David Horowitz bok ”One party classroom” Liknande statistik presenterades i dokumentärfilmen Indotrinate U.

  ”Slå upp domisticering av djur! Du ville ha alla djur utom ETT till Europa”

  Nej till Eurasia, vilket också står i bägge citaten. Ursprunget är som sagt i mellanöstern (Fertile Crescent) som har Europa till vänster och de rikare delarna av Asien till höger. Och teorin bygger alltså på förmågan att sprida ideer och tekniker väster-öster eftersom liknande klimat, samma längd på dagen etc… råder.

  ”I själva verket är det precis tvärtom, endas illern domisticerades här.”

  Exakt var det skedde först är oviktigt för teorin eftersom det viktiga är var det framgångsrikt kunde spridas någonstans. Europa och Asien hade överlägsna förutsättningar jämfört med Afrika. Undantaget förstås de holländska bosättarna på Sydafrikas spets som är ungefär på samma avstånd från ekvatorn som de ideala hemländerna.

  ”Men varför ville du? Önsketänkande! Av ”vit överlägsenhet” skäl, vilket lyser igenom ditt resonamang, gång på gång!”

  Det där ”Lyser igenom” räknar jag som bullshit utan grund i fakta.

  ”Men Europa var sent ute, både domisticering och vetenskap började i Asiens högkulturer.”

  Att Europa är sent ute är inget jag sagt emot utan tvärtom ett av mina första argument FÖR europeisk kulturell (INTE etnisk) överlägsenhet (i sin tur en följd av geografiskt lämpligare plats. Vi åstadkom på kort tid vad Afrika inte mäktade på mångdubbelt längre tid.
  Som Maria sade: utan väst hade Afrika inte haft nån utveckling. Som en föreläsare som rest runt i Afrika berättade. Anledningen det ena landet var så välutvecklat var enligt invånarna själva att de hade fördelen att koloniseras av fransmännen. Det ICKE-koloniserade landet är mycket sämre.

  ”Likaså detta med Obama och Harvard. Först är han ”vit, vitare än du”, alltås undertecknad t.o.m. Sånt nonsens!”

  Vit kulturellt ja…. du vet vad kultur är?

  ”Sedan är han tvärtom svart”

  Nej, svart är nog det enda han minst är kulturellt. Han har inte levt i någon svart kultur att tala om. Indonesien levde han iaf i en väsentlig del av sin tid och han hade en indonesisk plastpappa. Det gör honom kulturellt mer asiat än svart.

  Det enda kulturellt Svarta med honom jag kan komma på är vad som påpekades på Real Time med Bill Maher när han av Bill framställdes som den perfekta kandidaten. En konservativ gäst svarade: Fast han tror på gud och går i kyrkan. – Lite svårt för Bill (som gjort en film som utmålar religiösa som knäppisar) att kontra där.

  Vita kandidater som går i kyrkan och tro på gud utmålas ju som religiösa fundamentalister. Svarta däremot har fått behålla kristendomen.

  ”och du räknar upp områden där han var ”den förste svarte” på Harvard. Och sedan är Harvard kritvitt! Du INBILLAR dig nu att jag tror du menar etnicitet, kritvitt?”

  Uppenbarligen trodde du det eftersom du anklagade mig för ETNOcentrism.

  ”Nej, visserligen är du här åter otydlig, tendentiös, men med ledning av din upprepade ”vit överlägsenhet” så är det ett ”kritvitt vetenskapligt” Harvard du antagligen menar. Fast vem bryr sig?”

  Det enda jag varit otydlig med är att inte från början skriva ordet kultur i var femte mening så att jag slippar anklagelser om etnocentrism.

  ”Men Europa/USA har nu inte monopol på modern vetenskap
  Och definitivt inte du Erik!”

  Givetvis inte. Japan har högteknologi, som en direkt följd av att ockuperas av USA. Kina har också högteknologi, som en direkt följd av täta kontakter med framför allt brittiska imperiet, Kina har demokratiska ideer – som en direkt följd av att Dr Sun studerade i USA. Ryssland har militär högteknologi, som en direkt följd av omfattande spioneri på USA. Sydkorea har högteknologi som en direkt följd av att INTE förlora kriget mot Nordkorea – som å sin sida lyckats skydda sig från onda väst – till den grad att landet inte ens har belysning – som denna bild visar.

  Har du något motexempel eller är du bara allmänt fientlig mot att vi berättar att väst varit till nytta för världen?

  ”Du använder vetenskap för att bekräfta dina åsikter och värderingar. Precis som feminister f.ö. Och då blir det stundtals helt tokigt!”

  Dumheter vetenskap innebär att experimentera – när man gör det finns det alltid två möjliga resultat. Poängen är att du inte visat ett enda experiment som motsäger betydelsen väst/USA haft.

  ”Tvinga mig inte att länka fram all felen i förra debatten. Och dina stundtals ”kritvita” värderingar.”

  Jo länka på. Mina kritvita värderingar var kulturella. Det borde inte vara en överraskning för dig att progressiva värderingar är vita. Dvs originerar från västdominerade institutioner. Precis som den moderna feminismen som också är kritvit.

  ”Skall man starta en organisation bör man i görligaste mån INTE blanda in onödigt mycket partipolitik, religion, etnicitet eller liknande. Vilket tvärtom du gör!”

  Jag har inte blandat in varken partipolitik, religion eller ABSOLUT INTE etnicitet. Allt detta tjat om etnicitet är bara dumt.

  ”När det gäller kvinnor och män så är alla ”experter”, precis som i all annan politik, efter sina erfarenheter. Det är demokrati.”

  Vetenskaplig expertis är inte baserad på demokrati. Vad gäller kvinnor och män är inte alla experter. Det mest populära att tycka är inte för den delen sant.

  ”Sedan får man argumentera sig fram, och gärna hålla sig till ämnet”

  Vilket jag gjort.

 141. Erik Says:

  Jocke S:

  ”Charles William Eliot var rektor under 40 år mellan 1869 och 1909 och Harvard fick då ett rykte att vara det mest progressiva universitetet av Princeton och Yale avseende minoriteter.[6]”

  Progressiva värderingar är i sin tur bland det mest kritvita man kan tänka sig. Det är ju bara rika vita länder som har råd att ha progressiva värderingar. Som en statsvetare sade, progressiva vill hellre kämpa för svarta än leva med svarta.

 142. Jocke S Says:

  Öh, ja jag vet vad kultur är. ”Vit” svensk ”högkultur” (faktiskt) och vetenskapsteori, och logik….Av ålder och ohejdad visdom
  Progressiva värderingar är ”kritvita”? Äh! Ariska? Sydstaterna? Sydafrika? Inse att allt går i vågor. Och var lite generös Erik!
  Skall du inte kliva ner från din upphöjda vita piedstal?

 143. Jocke S Says:

  Erik om slaveriets ursprung. ”Vi uppfann ingenting! (hoppsan!) Vi härmade de andram vår styrka är att vi behåller vad som är bra och förkastar skiten. Som västlänning vill jag inte höra klagan på att väst haft slavar från länder som hade slavar långt tidigare.”

 144. Erik Says:

  Jocke S:

  ”Öh, ja jag vet vad kultur är.”

  Nej det verkar ärligt talat inte som så för jag behöver bara titta några rader ner så gör du en hänvisning till arier (en etnisk tillhörighet) och sålunda visar du att du inte kan skilja på dessa. Jag skrev kultur åtta-nio gånger, ändå hänvisar du till arier som INTE är en kultur öht. Hur får du det att gå ihop?

  ”Vit” svensk ”högkultur” (faktiskt)”

  Även här gör du misstag. Svensk kultur är per definition vit. Att sålunda skriva vit svensk – innebär tårta på tårta.

  ”och vetenskapsteori, och logik….”

  Framför allt ursprung i antikens Grekland och Rom.

  ”Av ålder och ohejdad visdom”

  En himla massa testande faktiskt.

  ”Progressiva värderingar är ”kritvita”?”

  Javisst. De mest progressiva människorna i Kambodja för några årtionden sedan var nog de fyra svenskarna som skickades ner och paraderades runt. Du förstår de behövde inte bo i Kambodjas misär så de TRODDE verkligen på skiten. Men det är lite svårt för fattiga länder i tredje världen att lägga pengarna på västvärldens lyxartiklar.

  Jämför med feminister som har fantiserat ihop kvinnors gömda historia och blåst upp mediokra personer till superviktiga på basis av shared genitalia.

  ”Äh! Ariska?”

  Arier är en etnicitet. Vet du vad kultur är eller inte? Kultur är vad du GÖR, inte vad du ÄR.

  ”Sydstaterna? Sydafrika?”

  Som bägge i modern form skapades av väst. USA skapades av konflikten mellan England och Frankrike. Sydafrika moderniserades av Holländska nybyggare.

  ”Inse att allt går i vågor.”

  Precis som allt går i vågor mellan män och kvinnor? Nej tack! Jag håller på Christina Hoff Sommers version dvs jag motsätter mig rättvisehistorieförfalskning.

  ”Och var lite generös Erik! Skall du inte kliva ner från din upphöjda vita piedstal?”

  Jovisst, och det skall väl män också eller hur? Män har ju enligt samma logik en upphöjd piedestal. Har du tänkt på att din kritik mot mig är lika användbar som kritik av mansrörelsen? Du tycker det är orättvist västvärlden tar sån plats, feminister tycker det är orättvist män tar sådan plats.

  Syns en viss likhet? De kommer från samma ideologi.

  ”Erik om slaveriets ursprung. ”Vi uppfann ingenting! (hoppsan!) Vi härmade de andram vår styrka är att vi behåller vad som är bra och förkastar skiten. Som västlänning vill jag inte höra klagan på att väst haft slavar från länder som hade slavar långt tidigare.”

  Precis! Vi har inte mer ansvar för slaveriet än NÅN ANNAN, argumentet att vi har ansvar för slaveriet baseras på en enda faktor – pengar.

  Därmed är argumentet att VI I VÄST skall ta mer ansvar för slaveriet likvärdigt nazisternas argument att judarna skulle bära ansvar för Tysklands elände för att judarna var mer välmående som grupp.

  Och som andra världskriget visade – det är ett attraktivt argument, det är lätt att gå på skiten.

 145. Jocke S Says:

  Sån kverulans! ”Arier”, etnicitet endast, och sedan tvärstopp? Med arier följer en arisk kultur, enlig dom som förordade det, de nazistiska nazisterna. Men tvärtom, ”vit” (mer eller mindre) innebär inte en vit, iaf inte en krivit, kultur av motsatta skäl. Här kan du läsa om varför de snöade in på arier, ÄVEN av ”kulturskäl”. Men vad kan man kräva…?
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Arier

 146. Jocke S Says:

  Kan vara bra att felsöka hos sig själv i bland. De ”rasistiska nazisterna” skall det förstås vara ovan. Bäst påpeka det annars får man väl en tårta till i nyllet!

 147. Torstensson Says:

  Om jag inte missminner mig så kan man väl säga att arier bland annat handlar om etnicitet(men ocksa om en förespråkad kultur som Jocke säger). Ska man koka ner arier till etnicitet så blir jag ändå tämligen förbryllad.

  Iranier kallar sig för arier, Kurder är också arier.

  Det finns många nyanser av detta begrepp.

  om man får vara lite sådär manschauvinistisk så måste jag säga att iranska kvinnor ofta är fruktansvärt vackra. Det är fan ett vetenskapligt uttalande ta mej fan!

  Nepp nu ska jag in och titta på Wendela och läsa lite manshat från de ratade kvinnorna.

 148. Jocke S Says:

  Många mörka kvinnor är snygga, synd man inte är ung i Sverige idag…
  Och å andra sidan, om man får vara lite vitskeptisk. Vita äldre män med portfölj, jag tror många har jobbat för mycket…. Indiska män är nog snyggare. Å andra sidan är svarta kvinnor rätt ofta tämligen mulliga nu för tiden. Ja så kan man hålla på! Helt egovetenskapligt, abosolut!

 149. Jocke S Says:

  Nu handlar det ju inte bara om utseende. Men som ”världens mest jämställda, (läs feministiska) land” så råder här numera onekligen ett underskott av kvinnligt intellekt. Oavsett färg, hud eller politisk.

 150. Michael Says:

  Feminismens bäst-före-datum har passerat

  Det har blivit en trend att påstå sig vara feminist. En fråga jag har ställt mig efter rannsakan är huruvida folk verkligen vet vad det innebär? Jag misstänker att det är ett begrepp som inte längre ifrågasätts utan som snarare enligt norm är en obligatorisk grupp att tillhöra. Efter egna studier av ideologin feminism har jag här sammanställt en analys av vad begreppet egentligen innebär och med detta föreslagit en lösning på problemet som jag menar har uppkommit.

  Enligt Svenska Akademins ordlista är feminismen en ”rörelse för kvinnans jämställdhet med mannen”.1 Detta innebär alltså att feminismen endast arbetar för de punkter där kvinnan är underlägsen mannen och aldrig för de punkter där mannen är underlägsen kvinnan. Likaså är namnet feminism ett ganska tydligt tecken på att rörelsen är partisk – den tar parti för kvinnan.

  På 70-talet skapade radikalfeministen Kate Millett orden patriarkat (ett mansdominerat samhälle) och matriarkat (ett kvinnodominerat samhälle). Jag har försökt hitta ett ord som skulle kunna fungera som feminismens utopi, ett samhälle som inte domineras av vare sig kvinnor eller män.

  Men det finns inget representativt ord för detta. Jag har försökt förstå varför det finns ord för två motpoler, två ting som tyder på orättvisa, men inget ord för idealsamhället, den där tillvaron som är lagom, perfekt, fridfull och helt enkelt jämställd. Att det inte finns ett sådant ord tror jag beror på att feminismen velat skapa debatt, de har velat röra om i grytan där gamla gubbar suttit och undvikit kvinnligt ifrågasättande.

  Feminismen har velat väcka människor från den dvala vi befunnit oss i under hundratals år, de har velat skapa ett krig, ett krig som på de tiotals år det har förts har tagit oss oerhört långt – kriget för ett jämställt samhälle.

  Jag tror att om man vill röra om i grytan på det här sättet som feminismen har gjort, så måste man vara oerhört stark. Man måste sticka ut så vasst och inte på någon punkt ge vika för att göra sina röster hörda. Man måste vara extrem. Kanske krävs det blod, svett, tårar, martyrer och kvinnor som hängs ut i media som bitterfittor för att en rörelse ska sätta spår.

  Men nu, nu tycker jag att det får vara nog. Jag själv kallade mig för feminist ända till jag fick reda på att det finns feminister som tycker att det manliga könet borde utrotas. Jag hade en felaktig bild av att feminismen var en fin enad församling med människor, både män och kvinnor, som var för ett jämställt samhälle. Men jag hade fel. Självklart finns det människor som kallar sig feminister och står för det precis nämnda, men vad jag menar är att feminismen är för bred och för tillåtande för att fungera som en rörelse även för mannens sak. Vad jag menar är att vi borde skapa en ny rörelse att ersätta feminismen med. En rörelse vars ståndpunkter inte skulle gå att misstolka. En rörelse vars anhängare skulle vara enad, med samma mål, med klara riktlinjer för vad som egentligen tycks och med det lämna alla andra ojämlika medborgare utanför. Jag vill inte skriva in mig i ett fack där jag vet att det finns folk med åsikter som är helt tvärtemot mina. Jag vill skriva in mig i en rörelse med namnet jämställdhetsismen.

  En ideologi vars tyngdpunkt ligger på lika rättigheter för alla medborgare, likväl för handikappad, kvinna, homosexuell, invandrare och barn. En ideologi som tar parti för de svaga i alla frågor. En ism som berättar att jag är för rättvisan, en ism som berättar att jag inte tycker det är okej med fördomar och orättvist behandlade av någon. En ideologi som berättar att jag som person tycker det är fel att kvinnan generellt sätt har sämre lön än mannen, en ideologi som berättar att jag tycker det är fel att mamman har det mycket lättare att vinna vårdnadstvisten än pappan, en ideologi som berättar att jag tycker det är fel att invandrare dagligen diskrimineras.

  Jag tycker det är på tiden för feminismen att lägga ner nu. Den har rört om så mycket i grytan att det räcker. I decennium har vi fått höra att vi måste arbeta för kvinnornas sak, nu är det dags att vi börjar arbeta för rättvisans sak. Vi behöver inte en manlig motsvarighet, vi behöver inte fler feminister. Det vi behöver är att ena oss, inse att det vi vill är samma sak och bjuda in alla på tåget. Jag tycker det är dags för en sann jämställdhetsism att ta över.

  Det finns hopp trots allt.

  Gymnasie studenterna
  Annie Wernersson och Charlie Pettersson

  Skrivet på daddys.blogg.se/2010/march/

 151. (M)askulinism Says:

  @ Jocke S säger:
  28 juli 2010 kl 16:18

  Ja svenska män måste bli lite mer arga i det här fallet.
  Dom/vi anses som de mest ”feminiserade” i världen vad jag hört. Även en Nobelpristagare nämnde detta i sitt tal för 3-4 år sedan minns jag.
  Jag skulle gärna gå med i en demonstration. Men det behövs nog en organisation bakom. Och att få med sig (två?) politiker i det här läget, och innan valet, tja, vad skall man tro…?

  Coolt! Vi är på före valet! Camilla Lindberg och Charlie Weimar är två politiker som säkert vågar ställa upp. Samlar ni kärnan av liberalerna från innerstan så samlar vi ihop resten från Stockholm. Det vore kul.
  Vi måste också författa en doktrin som ska överlämnas.

 152. Jimmy Rock Says:

  @ Jocke S säger:
  28 juli 2010 kl 16:18

  Ja svenska män måste bli lite mer arga i det här fallet.
  Dom/vi anses som de mest ”feminiserade” i världen vad jag hört. Även en Nobelpristagare nämnde detta i sitt tal för 3-4 år sedan minns jag.
  Jag skulle gärna gå med i en demonstration. Men det behövs nog en organisation bakom. Och att få med sig (två?) politiker i det här läget, och innan valet, tja, vad skall man tro…?

  Coolt! Vi är på före valet! Camilla Lindberg och Charlie Weimar är två politiker som säkert vågar ställa upp. Samlar ni kärnan av liberalerna från innerstan så samlar vi ihop resten från Stockholm. Det vore kul.
  Vi måste också författa en doktrin som ska överlämnas.

 153. Jimmy Rock Says:

  @ Maskulinism

  Jag vann trådlöst rules. Får några humanister och en och annan Papparätts aktivist också vara med? Vad hände med Genus Nytts filial pubkväll i Göteborg och Malmö?

 154. Jocke S Says:

  Bra skrivet Annie och Charlie.
  Men jag tycker ni överdriver och vinklar historien väl mycket. Feminismen slog delvis in öppna dörrar, förändringar var på gång, det var även skyldigheter som undgick kvinnan.
  Ni glömmer hur mannen har behandlats, hur män har förtryckt män för kvinnans skull även. Dvs hur kvinnor inneburit förtryck av män. Men det är alltid männen som har förväntats göra värsta skitjobben, inkl döda vår bröder. För revirets, kvinnans och barnets skull, från början iaf.
  Nyfeminismen bildades f.ö., vad jag vet, -68 av amerikanska studentskor på Berkely University i Kalifornien. De ”kom på” att de var de förtryckta, inte främst alla svarta i USA som då kämpade för mänskliga rättigheter.

 155. Erik Says:

  Jocke S:

  ”Sån kverulans! ”Arier”, etnicitet endast, och sedan tvärstopp?”

  Ja just det, det är en stor skillnad på etnicitet och kultur.

  ”Med arier följer en arisk kultur, enlig dom som förordade det, de nazistiska nazisterna.”

  Nej, det finns ingen koppling mellan kultur och etnicitet. Nazisterna hade fel så det sjunger om det!

  ”Men tvärtom, ”vit” (mer eller mindre) innebär inte en vit, iaf inte en krivit, kultur av motsatta skäl.”

  Att vara vit etniskt betyder inte man är vit kulturellt. Däremot så finns det vita kulturer. Kulturen beror på ursprung, inte genetika faktorer. De kineser som exempelvis föddes i brittiska Hong Kong blev kulturellt mer vita än de kineser som föddes i mainland-kina.

  ”Här kan du läsa om varför de snöade in på arier, ÄVEN av ”kulturskäl”. Men vad kan man kräva…?”

  Den där läsningen motbevisar ju deras galna teorier på fem sekunder. Alla som kan någonting vet vid det här laget att den judiska vetenskapen vida utklassade den ”ariska” i mängder av fält. Om sålunda deras påståenden om arisk överlägsenhet byggde på att arisk vetenskap var överlägsen judisk så betyder det att de ljög redan vid premisserna.

  Idag vet vi överlägsenheten handlar om andra saker så varför skulle vi ens ta hänsyn till de vrickade felaktiga teser som nazisterna hade?

  Tvärtom så har ju de nya nazisterna blivit mångkulturalismens förespråkare som mer och mer attackerar alla medlemmar av minoriteter som inte ”pay dues” till minoriteten de tillhör. Det är bara en tidsfråga förrän Nyanko Sabuni ifrågasätts som ”inte svart nog” för att hon klär sig i slöja.

 156. Jocke S Says:

  Erik
  Så här skrev jag, Jocke S: ”Öh, ja jag vet vad kultur är. ”Vit” svensk ”högkultur” (faktiskt) och vetenskapsteori, och logik….Av ålder och ohejdad visdom
  Progressiva värderingar är ”kritvita”? Äh! Ariska? Sydstaterna? Sydafrika? Inse att allt går i vågor. Och var lite generös Erik!
  Skall du inte kliva ner från din upphöjda vita piedstal?”

  Erik: ”Nej det verkar ärligt talat inte som så för jag behöver bara titta några rader ner så gör du en hänvisning till arier (en etnisk tillhörighet) och sålunda visar du att du inte kan skilja på dessa. Jag skrev kultur åtta-nio gånger, ändå hänvisar du till arier som INTE är en kultur öht. Hur får du det att gå ihop?”

  Jocke: ”Med arier följer en arisk kultur, enlig dom som förordade det, de nazistiska nazisterna. Men tvärtom, ”vit” (mer eller mindre) innebär inte en vit, iaf inte en krivit…”

  Erik igen: Nej, det finns ingen koppling mellan kultur och etnicitet. Nazisterna hade fel så det sjunger om det!

  Observera ovan, ”enligt dom som förordade det, nazisterna”. Desssutom skrev jag inget om kultur just där, jag var inne på ”värderingar”. Erik:”nazisterna hade fel…”
  Jaha?

  Och så här står det om man söker på ”arisk kultur” i det som kommer upp först: ”
  Dessa tankar upptogs av nazisternas raslära som bl.a ställde ”arisk kultur” och ”arisk vetenskap” i motsats till judisk och modernism…”

  De trodde, sa sig tro iaf, på ”arisk kultur”. Och du hävdar ju ständigt ”kritvit kultur”(!), vilken naturligtvis inte heller finns!!!
  Därav min jämförelse!

  Och jag tror mer på sansad debatt än på kverulans och att snöa in på ordbegrepp om mänskliga fenomen som om det var frågan om exakt matematik!
  ”Krivit kultur”, och vart vill du komma egentligen?

 157. Jocke S Says:

  Erik: ”Nej det finns ingen koppling mellan etnicitet och kultur…”
  Jaså?

 158. Rodrigo Araya Says:

  Det finns också genusaspekt på sömnproblem. Kvinnor klagar mer på störd sömn än vad män gör. Men faktum är att män objektivt sett, enligt studier där sömnen har registreras med hjälp av EEG- har sämre sömnkvalitet. Dessutom sover de 30 minuter mindre än kvinnor (Vårdfokus nr 810, sid 33).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: