Juridiskt systemfel dömer oskyldiga för sexualbrott

by

Det är stor risk för att en man som anklagas för ett sexualbrott blir oskyldigt dömd – och blir han det är det nästan omöjligt för honom att få upprättelse. Det är kontentan av Thérèse Juels nyligen utkomna bok Fällda för sexövergrepp. Juel menar att det finns ett systemfel i det svenska juridiska systemet när det gäller sexualbrott.

Hennes intresse för frågan började då en bekant blev åtalad för våldtäkt. Hon säger till tidningen Dagens Juridik, apropå sin bekants rättegång:

”När jag så småningom blev insatt i målet upptäckte jag att anmärkningsvärt många detaljer och händelser som talade till min bekants fördel, helt hade lämnats utan intresse i förundersökningen.”

Thérèse Juel började studera fler fall där män dömts för sexualbrott på tveksamma grunder. Hon fann samma misstag och rena försummelser i den juridiska processen som påpekades i den av justitiekansler Göran Lambertz beställda rapporten Felaktigt dömda. Det handlar bland annat om bristfälliga undersökningar, vaga gärningsbeskrivningar, domar som grundats på ofullständigt underlag och otillräcklig granskning av målsägandeberättelse.

Det sistnämnda innebär att man mer eller mindre rakt av tror på det som den beskyllande kvinnan säger. Ifall hennes berättelse bedöms som trovärdig utgår rätten från att den är sann. Det är det som är mansdiskrimineringen i sammanhanget. En matriarkal snedvridning av rättsväsendet.

Läs mer här. Tack för tipset, YaKiDa!

22 svar to “Juridiskt systemfel dömer oskyldiga för sexualbrott”

 1. Håkan Says:

  ”När jag så småningom blev insatt i målet upptäckte jag att anmärkningsvärt många detaljer och händelser som talade till min bekants fördel, helt hade lämnats utan intresse i förundersökningen.”

  Det visar väl att det första systemfelet ligger i åklagarens dubbla roller. Denna skall dels agera opartisk FU-ledare och dels senare vinna målet. Troligen möts åklagarna på antalet vunna mål varför de naturligtvis (helt mänskligt) ser till att sådant som talar mot en fällande dom ges mindre utrymme eller inte kommer med FU. Vissa åklagare har väl dessutom en politisk åsikt som gör att de inte är helt opartiska.

  Vad Sverige skulle behöva är en granskningskommission med långtgående rättigheter. De borde kunna göra stickprovsvisa efterkontroller av FU eller om de fått en anmälan som gör att de vill titta närmre på en FU. De kan då gå igenom hela materialet och undersöka att FU gjorts opartiskt och att även sådant som talar för den misstänkte har undersökts.

  De skulle har rätt att beordra en resning i ett fall om de anser att FU inte gått rätt till samt att FU görs om eller återöppnas.

  De skulle även har rätt att åtala en åklagare som avsiktligt eller genom försumlighet har orsakat att en misstänkt har åtalats och e.v. fällts på grund av fel i FU.

  Det kanske skulle få vissa av landets åklagare!

 2. JD Says:

  @ Håkan
  Ja, alternativet är kaos!

 3. Musse Pig Says:

  ÄR det inte JKs uppgift att även hålla koll på hur rättssystemet fungerar?
  Problemet är bara att JK, Anna Skarhed, också är radikalfeminist och medlem i Hilda. Hilda som är nätverket som jobbar för att så många radikalfeminister som möjligt får lediga åklagartjänster, domartjänster mm.
  Domarnämnden som utser domare, utan insyn, är till majoriteten medlemmar i Hilda.
  http://www.mariaabrahamsson.nu/index.php/2010/04/22/domarnamnden-luktar-feministisk-indoktrinering/
  http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/reportage/article148173.ece

 4. Musse Pig Says:

  På tal om nätverk:
  http://www.va.se/magasinet/2006/44/natverk/
  Finns det någon motsvarighet överhuvudtaget för män?

 5. JD Says:

  Göran Lambertz som kämpade för rättssäkerhet försvann och ersattes av sin ”motsats”?
  Med Sossarna vid makten efter valet så är väl statskuppen total!
  Skämt å sido… Alla vet hur hårt Lambertz sattes åt då han var delaktig i rapporten felaktigt dömda.
  Ingen kunde ge konstruktiv kritik mot rapporten men ändå så totalsågades den av fem-maffian samt att man nästan krävde offentlig lynchning av Lambertz.
  Sjukt!

  Jag är uppriktigt sagt så trött på allt det här att jag tror att jag lägger ned ett tag nu.

 6. Patrik(PP) Says:

  Man blir bedrövad. Det är märkligt att feminister som säger sig vara jämställdhetsivrare inte kan se längre än sitt ego. Förhoppningsvis är det ett uppvaknande på gång där allmänheten kanske inser att vi inte längre har någon större rättsäkerhet. Begreppet”bortom all rimlig tvivel” är inget som längre gäller i svenska domstolar. En subjektiv och ovetenskaplig trovärighetsbedöming till kvinnans fördel kan räcka för att frihetsberöva någon. Tack för en bra blogg Pär!

 7. Eric Says:

  Pär:

  Inse hur viktig du är. Debatten har kommit igång på bredare front nu. Fortsätt kampen, du är fantastisk. Tack!

 8. Jocke S Says:

  Det är ju samma över hela fältet. Vårdnadsfrågor, mäns våld mot kvinnor, kriminalitet, löner, debatten, politiken. Man måste inse en sak, tror jag: Det handlar om kvinnor, och nu emot män!
  Det finns ingen jämställd utgångspunkt/plattform från början. Vi måste inse detta. Är det en konflikt mellan kvinna och man, så får hon oftast stödet, det är ren biologi.
  De föder barn, de är kärleken, de är fysiskt svagare. ”Jämställdhet” är en chimär som utgår från kvinnligt underläge/utsatthet (men även frårn kvinnors biologiska värde/betydelse) och vill kompensera för detta, en form av revanschism. Vanlig rättvisa är en bättre målstock!

 9. Torstensson Says:

  Jocke S

  Bra skrivet.

  För övrigt satt jag återigen och störde mig på att sossarna väljer att kalla sin mansgruppering för mansligan och att den är en del av deras kvinnogrupp och att dom finns till för att hitta fel på män.

  Mansligan. Varför måste det låta så kriminellt och aggresivt ? Liga ? Det är inte första gången sossarna vurmar för kriminella element.

  Det får inte heller något seriöst intryck, ”rapporten kom från mansligan” . Men det ligger nog strategi bakom det hela, man vill naturligtvis inte att denna mansliga ska tas seriöst trots att dom letar fel på män. Det viktigaste är kvinnogrupperingen såklart.

  Jag kommer rösta blankt. Inte en chans att jag lägger min röst på SD och inte en chans att jag puffar på något annat parti heller. KD böjer sig också för feminismen så dom blire inte heller.

 10. Johan Says:

  Kära Pär!
  Ibland känns som att du blandar ihop dagens verklighet med feministernas åsikter. Allt som sker i samhällets olika instutioner, är inte feministernas verkan. Ifall det var så, skulle ju deras kamp varit över för länge sen, eller hur?

 11. Jack Says:

  Kära Johan,

  Många är feminister utan att de vet om det. Det kallar sig det inte. De tror att de har värderingar för jämställdhet, att framförallt kvinnor ska få hjälp. Det tror att de har världsuppfattningar som är korrekta, ex att kvinnor lönediskrimineras. Allt detta är dock traditionella könsuppfattningar och falska eller missvisande bilder skapta eller förstärkta med feminism. Deras agerande utifrån detta blir feministiskt och skadligt när de i själva verket försöker vara bra människor. Jag tycker att du har en poäng, än är det inte kört, samtidigt som detta behövs sägas.

 12. Musse Pig Says:

  Nejdu Johan, så länge vi har demokrati så kan de inte känna sig säkra. Det är avgörande för deras sammanhållning, livsluft, maktbas, ja hela karriär och försörjning ( vad ska alla genusvetare göra med sin utbildning om bubblan spricker?) att aktiva feminister och passiva anhängare fortsätter att tro att män är privilegierade, onda och mäktiga. På vilket sätt menar du att Pär blandar ihop ”dagens verklighet med feministernas åsikter”? Något han skrev i denna artikel? Vadå? Ge ett exempel!

 13. Aktivarum riskerar att stängas ner av ekonomiska orsaker « Aktivarum Says:

  […] att motarbeta genusideologi i allmänhet och arbetet med Aktivarum i synnerhet tog alldeles för mycket tid och […]

 14. Jocke S Says:

  Tack Thorstensson, visst är det så. Och därför har hela detta med jämställdhet blivit uteslutande en kvinnlig angelägenhet.
  Niklas Ekdahl skrev i DN t.o.m. att ”värnplikt är inte en jämställdhetsfråga”!
  Varje sådan måste nämligen kolla femitoelva gånger om kvinnor kan drabbas på något vis. Hon kan bli gravid, våldtagen, få missfall, och är hon äldre så har hon gått igenom detta. ”Mamma” är det viktigaste ordet i världen!
  Så bakgrunden är alltså det som hänger ihop med människans fortlevnad, från sex till födelse och att män måste försvara familjen, bli soldat., och att det inte gör något om en hel del dör.
  Det skullle ju i princip räcka med en enda ”framgångsrik” (förstås) man, t.ex Reinfeldt, för att befrukta landets alla ungmör och Sverige skulle fortleva!
  Därför, ”värnplikt ingen jämställdhetsfråga”. Hann aldrig bli.
  Mer än i Kina och Israel, två extremer.

 15. Dr. Jonsson Says:

  Kära Johan,

  Deras kamp borde precis som du säger ha varit över för länge sen. Om det bara handlat om samma rättigheter och möjligheter osv. så har ju kvinnor i Sverige haft det sen länge. Kanske t.o.m. lite extra möjligheter eftersom det alltid finns stödgrupper av olika slag till tjejer/kvinnor som oftast inte har någon motsvarighet för killar/män.

  Men sen kom det in ett planekonomitänkande som de genusreligiösa prästerskapet kallar för ”reell jämställdhet” vilket betyder att det måste vara minst 50% kvinnor på alla positioner som av prästerskapet utsetts som intressanta ur ett könsmaktsperspektiv.

  På alla områden där det redan finns 50% kvinnor eller mer ser man att det inte finns någon som helst tanke på att bromsa in och få det att landa på 50/50, utan det anses bara bli ”ännu mer jämställt” om man lyckas få in 80% kvinnor. Och allra mest jämställt är det förstås i genusinstitutionerna, där man konsekvent ligger mellan 90-100% kvinnor.

  Det handlar alltså bara om att tillskansa sig så mycket makt som möjligt. Officiellt ska det stärka hela gruppen kvinnor, men i praktiken är det naturligtvis de karriärfeminister som utnämnt sig själva till att representera all Sveriges kvinnor – alltså det genusreligiösa prästerskapet – som tillskansar sig själva allt mer inflytande.

  Om genusmaffian i praktisk handling visade att man helt ärligt vill få könsfördelningar att landa på 50/50, och i konsekvensens namn själva ta det på lika stort allvar att få in fler män i de fall där en organisation lyckats skjuta över jämställdhetsmålen, då skulle man mer trovärdigt kunna hävda att det åtminstone finns ett ärligt uppsåt. Som det fungerar idag så syns tydligt att det inte finns något sådant, utan efter uppnådda 50% blir färdriktningen mot 100% om ingen sätter stopp.

  I könskrigisk terminologi: Man har hittat ett territorium där man inte möter något egentligt motsånd. Då finns ingen anledning att göra halt efter att ha intagit bara halva. Särskilt som ”territoriet” som ska intas, glatt och villigt sponsrar med både drivmedel och ammunition så vore det ju synd att försitta chansen att ta 100%.

  Så till din formulering ”Allt som sker i samhällets olika instutioner, är inte feministernas verkan”

  Givetvis inte ”allt” i bemärkelsen ”exakt 100% utan något undantag”. Men väldigt väldigt mycket i alla fall. Och mycket av det viktigaste. Feministerna/genusmaffian har i stort sett lyckats med det som t.ex. ”ryssen” skulle ha gjort vid en ockupation av Sverige. Ungefär så här (jag är ingen militärexpert, Morgonsur, du får gärna korrigera om du läser det här):

  – Först måste man ta över radio och TV för att kontrollera spridning av information och även få en kanal för spridning av egen desinformation och propaganda. [Nån som känner igen det?]

  – Det samma med tidningar och annan media (och nuförtiden förstås även internet med dess bloggosfär). [Nån som hört talas om det nyligen?]

  – Sen behöver man ta regeringskansli och riksdag för att därefter upprätta en lydig regering bestående av politiker som av rädsla för sin egen framtid inte vågar annat än att snällt upprepa de propagandafraser man blivit försedda med. [Ähum, *host*]

  – Om man vill att det ska se snyggt och demokratiskt ut fyller man sen på riksdagen med oppositionspolitiker som egentligen bara rapar upp samma propaganda, men ändå kan få det att låta som om det förekom en hälsosam debatt och några faktiska skillnader mellan partierna.

  – Sen gäller det att isolera kvarvarande motståndsfickor, så att man kan bekämpa dem en och en. Om möjligt få varje enskild grupp att tro att de är de enda som fortfarande gör motstånd, och att det därför är meningslöst att fortsätta kampen.

  – För att vända befolkningen mot ”rebellerna” så beskriver man dem kontinuerligt som kriminella, mordlystna och våldtäktsbenägna stråtrövare, vars motiv är enbart själviska och vars handlande bara är till skada för övriga medborgare.

  SEN kommer den LÅNGSIKTIGA fasen i ockupationen. Jag gör ingen nazistkoppling här utan bara en ockupationskoppling: När tyskarna ockuperat Norge var de helt öppna med att landet skulle erövras långsiktigt genom att nazistiska läror och idéer skulle genomsyra hela skolväsendet och därmed forma det uppväxande släktet till att tänka och handla ”rätt”.

  Det är svårt att inte dra paralleler med genuspedagogik i dagens Sverige. I min mening så är Sverige i analogi med det ovanstående redan ockuperat/smygkuppat av en Genus- och PK-junta. Det är t.o.m. så illa att vi befinner oss i fas II av maktövertagandet – nämligen den fas där ockupationsmaktens politiska ideologier rullas ut på bred front i hela utbildningsväsendet, från förskola till universitet. Utan större motstånd!

  Pär är säkert inte ofelbar, men det inte han som har svårt att se verkligheten klart.

 16. Jocke S Says:

  Dr Jonsson! Den bästa redovisning jag läst, särskilt jämförelsen med en militär ockupation! Det är ju precis så här det är! Fattas bara att det är kineserna bakom alltsammans…
  En sak bara. 50% gäller alltså bara när ”de genusreligiösa” vill, ”jämställdhet när det passar”. Inte i lumpen eller soptömmare eller alla andra dussinjobb som är skitiga, farliga eller kalla!

 17. Jocke S Says:

  Doktorn, gör mig en tjänst! Sätt in det här på newsmill eller/och sourze, (där jag själv kämpar en del). Eller varför inte sprida det som exempel just från oss kontrarevolutionärer? Till media m.fl, ”Motståndet lever, och ökar” (faktiskt)!
  Men vi måste ut! Så VARFÖR inte kontra henne på Expressen? Ingen kommer att tacka storsinta gentlemän, det är ju tvärtom det som varit problemet med den svenske mannen här- undfallenheten!
  Skall de få använda atom-, nåja sexbomber då. I biologisk krigföring? Och vi stå där med slangbellor?
  Själv tänker jag betälla en tryckt T-shirt med texten: STATFEMINISM ÄR KÖNSRASISM. Och gå runt till valstugorna. Var vid en igår och spred min kontrarevolutionära propaganda.

 18. Musse Pig Says:

  Fantastiskt bra Dr Jonsson! Fullt i klass med Eriks bättre alster! Publicera för sjutton texten som Jocke föreslår ovan!

 19. godtyckligt Says:

  Här är en Blogg som tar upp ett aktuellt fall om en hockey spelare som dömts till 2 år fängelse. Hela domen kan man läsa i inlägget. Jag har redan kommenterat men det vore kul med fler kommentarer och synpunkter. Jag tycker att 2 års fängelse baserat på den här svaga grunden är för hårt straff och jag kan inte se att det är ställt utom rimligt tvivel, det är bara dom två som vet.

  http://frianyheter.wordpress.com/2010/08/26/hockeyspelare-domd-for-valdtakt-till-2-ars-fangelse/

 20. Dr. Jonsson Says:

  @Jocke S och Musse Pig:

  Tack! Ni (och andra) får gärna sprida min ”ockupationsanalys” om ni vill.

  Jag tror inte jag orkar få ihop nåt för Newsmill på länge. Kanske vore kul, men vänta inte på det, utan citera på bara. 🙂

 21. Jan Guillou sågar feministisk slakt på rättssäkerhet « GenusNytt Says:

  […] PS: Jan Guillou har missat att GenusNytt skrev om Thérèse Juels bok den 26 augusti i år. Här. […]

 22. D Says:

  Jag blev oskyldigt dömd av Tingsrätten i Maj detta år. Jag dömdes för sexuellt ofredande som skulle bestått i att jag skulle blottat mig för ett barn på min arbetsplats. Jag var även anklagad för två fall till av sexuellt ofredande samt våldtäkt mot barn. Jag dömdes utan någon form av stödbevisning trots två månaders förundersökning. Kollade mina datorer, min mobil, höll ett tjugotal förhör med diverse barn och föräldrar. Det var ord mot ord (jag förklarade precis hur situationen gått till). Jag var ärlig och öppen från dag ett då jag visste att jag var oskyldig. Trots detta dömdes jag till, ett på pappret, skit litet straff men som märker mig för resten av mitt liv. Samt påverkar min sambo och mina barn i allra högsta grad. Jag överklagade och fick avslag av Hovrätten (åklagaren överklagade INTE men gjorde såklart ett anslutnings överklagande efter jag lämnat in mitt). Fick idag besked av Högsta Domstolen att jag inte får prövningstillstånd där heller. Jag skall därmed betala 10.000:- för ett brott jag inte begått. Jag är märkt för livet (både psykiskt och på papper). Jag kan inte utöva det yrke jag är utbildad för och som jag har gjort under sju år. Ett yrke som jag älskar och har tagit 3 års studielån för att få en examen som.
  Jag har bloggat lite sedan jag kom hem: http://7150-445.blogspot.com/ vilket mest varit som terapi för mig själv. Jag har blivit uthängd med namn och adress på nätet vilket resulterat i att mina barn tagit skada då helt plötsligt deras kompisar inte får komma hit längre (en del i alla fall). Det skall tilläggas att jag har i princip varenda en utav mina vänner kvar. Då dom vet att jag omöjligt skall kunna ha gjort de saker jag var anklagad för. Jag har fortfarande min anställning kvar men går hemma med full lön eftersom det inte finns någon tjänst som är lämplig. Men det är likaväl ett tyst stöd från arbetsgivarens sida. Jag mår skit och hittade detta av en slump nu när jag sökte på oskyldigt dömd för sexualbrott. Kände att jag behövde skriva.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: