Partierna svarar om pappafrågor

by

Pappamanualen har tagit ett riktigt bra initiativ. De har skrivit till riksdagspartierna och frågat om deras åsikt i 10 så kallade pappafrågor. Samtliga partier har svarat. Du kan läsa om resultatet här. Tack för att ha gjort ett riktigt bra jobb, Markus på Pappamanualen!

11 svar to “Partierna svarar om pappafrågor”

 1. Trio Says:

  En given och mycket intressant fråga hade ju varit vad partierna tycker om att barnbidrag osv går automatiskt till kvinnan. Tycker partierna att det är jämställt? Vill något parti ändra på det? Synd att denna fråga missats.

 2. JD Says:

  Socialdemokraternas svar på fråga 5? Goddag Yxskaft.
  Tycker också det var tydligt att frågorna hamnade i direkt konflikt med den enkla politik som Miljöpartiet vill profilera sig med.
  Kanske dumt att utsätta Miljöpartiet för frågor som man inte är mogna nog att svara på?

  Bra frågor dock som inte ställs i vanliga debattprogram!

 3. michael Says:

  Jättebra & vänstern svar visade tydligt var denna stigmatisering av män kommer ifrån även sossarna dom mest intressanta var KD

 4. leifer Says:

  Sånt här ger nästan ingenting utan mer exakta frågor och detaljer. Dom svarar ju ofta bara så där allmänt som alla kan göra. Låt vara att det är ett klargörande var dom står, frågan är då varför man inte bekämpar ojämställda lagar och beteende. Vänsterblocket är ju uttalat feministiska dessutom. En feministisk syn går ju i direkt konflikt med manssyn på problemen.

  F.ö. tycker jag man verkar vara ganska visionslösa när det kommer till konkreta åtgärder.

 5. Riksdagen pratar om pappa « Ann-Mari's Blogg Says:

  […] GenusNytt uppmärksammar oss på att Markus och Pappamanualen har gjort ett bra jobb med att ställa frågor om pappafrågor och få svar på dessa från riksdagspartierna. […]

 6. Jack Says:

  Att inget bidrag går till pappan när pappan ändå har vårdnaden är kan vara ett brott mot de mänskliga rättigheterna såsom överenskomna i Europakonventionen.

  Enligt Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna:

  Makar skall vara likställda i…rättigheter av privaträttslig natur inbördes samt i förhållande till sina barn… Denna artikel skall inte hindra staterna att vidta sådana åtgärder som är nödvändiga i barnens intresse.

  Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför en rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet eller utföra handling som syftar till att inskränka dem i större utsträckning än vad som där medgetts

  I de fall Sverige bryter med detta kan Sverige hållas skyldig i Europadomstol.

  Därför undrar jag är det nödvändigt i barnets intresse att likställdheten, som är en mänsklig rättighet, bryts genom att pappan inte får något bidrage trots att barnet bor hos pappan? Är det nödvändigt att pappan får inget eller är det onöddigt och således ett brott mot Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna?

  Europadomstolen i Strasbourg kan ta upp klagomål från enskilda människor som anser att staten inte följer den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

  http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____728.aspx

  Jag är inte jurist, och det kan finnas passager i andra lagtexter och konventioner som skulle hindra naturlig rättvisa för män i detta. Men baserat på det jag letat upp och som står rakt upp och ner så bryter Sverige mot de mänskliga rättigheterna genom att bryta likställdheten för makar utan att det är nödvändigt i barnets intresse. Detta kan isåfall gälla i många fall!

  På den länkade sidan står dock också

  Varken EU-domstolen eller Europadomstolen är överinstanser till våra svenska domstolar och myndigheter. Därför går det inte att överklaga en svensk dom till dem, och de kan inte upphäva en dom eller ett beslut som fattats av en nationell myndighet eller domstol.

  Man kan således hävda att Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna! Men det är än så länge oklart vad man kan göra åt det…Att Sverige bryter mot dessa bör göras internationellt känt så att Sverige får ökat initiativ att återupprätta dessa, för pappor och barns skull.

  Ett tillvägagångssätt kan vara att få Sverige prövat i Europadomstolen.

  Därefter kan man överklaga beslut i svenska domstolar, kanske till högsta domstol, vilka bör ta hänsyn till att Europadomstolen redan ansett att ett förfarande bryter mot Europakonventionen.

  Brottet som begåtts i svenska lag och som ogiltigförklarar beslut är då mot Europakonventionen i svensk lag, lagen (1994:1219).

 7. Stefan Says:

  Tycker sådant här initiativ är bra, MEN, varför bara de jättestora partierna? varför inte alla partier som piratpartiet, sd och de andra mindre?

 8. Gonzo Says:

  Vänsterpartiets svar:

  Att det är betydligt vanligare att kvinnor anmäler att dom utsatts för våld av män än tvärtt om.
  Den där toppen på isberget och det klassiska mörkertalet verkar vara borta när det gäller våld mot män.

  Jag saknar en genusanalys på varför det är så få män som anmäler. Plötsligt går det bra att sitta med armarna i kors och acceptera ”verkligheten”.
  Så länge ”verkligheten” ser ut som feministerna vill (man = förövare och kvinna = offer) så behövs ingen vidare analys eller kontroll.

  Att sedan skriva att ”Detta förringar inte upplevelsen av kränkning som enskilda män upplever om de utsätts för våld av en partner”
  Känns bara som ett stort hån mot oss män.
  Våld är våld oavsett vem som utövar det och vem som är offer.

 9. Jack Says:

  Människor anpassar sig till lagar och förordningar. Vi män tar skit för att lagen säger så, på nåt sjukt sätt får vi det att fungera. Detta sprider sig sedan naturligtvis i vår attityd till att ta skit för övrigt och blir vad vi kopierar från andra män. Vi accepterar det, som riktiga män. Och kvinnor vill förstås att det är vi som ska ta skiten. Därefter är det delvis rädsla för att se verkligheten, delvis dumhet och delvis naturlig tidsåtgång för att få häng på detta.

  I had also underestimated men’s fear of reevaluating their position. Yet the more sovereignty they are losing in their … lives – …- then the more they have to be afraid of a recognition of their predicament. And the more essential it becomes to maintain their illusion that it is not they who are the slaves

  – Esther Vilar

 10. Ulf Andersson Says:

  http://www.dads-r-us.se/2010/08/27/uppdatering-av-bloggningar-om-10-pappafragor/

 11. Markus Says:

  @ Stefan
  Först vill jag tack för alla komplimanger och den respons som varit kring detta arbete. Jag kan inte ta åt mig kredit för ett arbete som många varit med och skapat. Bland annat alla pappor och barn som under detta sekel farit illa och lidit helt i onödan. Alla män och kvinnor som just i skrivande stund bygger det som media vill kalla för ”mans- & papparörelse” är i grunden kunskapsbanken och mina mentorer.

  ”…varför inte alla partier som piratpartiet, sd och de andra mindre?”

  Detta initiativ handlar inte om att skapa debatt, utan om att förena. Det innebär rent konkret att avsikten är att skilja agnarna från vetet och i skrift få klarhet i vad partierna tycker i sakfrågan 2010:

  Vi lever i ett samhälle med stora och kapitalstarka intressen av att hålla medborgarna splittrade, radikalfeminism är bara ett i ledet av flera. Därför behövs det frågor som enar och står över jakten på en ”5 sek. blänkare” i media.

  Samtliga riksdagspartier är enade i tre gemensamma slutsatser.
  1. Barnens bästa är BÅDA föräldrarna. (Om båda är lämpliga)
  2. Lagen skall följas
  3. All missbruk, (falsk tillvitelse etc.) ämbetsfel etc. skall anmälas

  För att tidsplanen skulle hållas så valde PM att fokusera på de stora aktörerna. Det lite mindre och lokala partierna fick samma utrymme, men med initiativ till kontakt via Er som följer Pappamanualen.se

  Således finns chansen även för dessa att vara med, vilket ni kan finna som egna PDF:er på http://www.pappamanualen.se/valspecial

  Sen får ni inte glömma att ”10 PAPPAFRÅGOR” även är en utmaning mot traditionella synsätt och av många upplevs som provokativt. De vågar helt enkelt inte svara, för att det avviker från ”normen”.
  Vilket också är en del av detta projekt. Vi kan nämligen mäta responsen och på så sätt få en tydligare bild av HUR omfattande medialocket är, hur kommuner hanterar detta synsätt, och hur andra aktörer ser på ”könsnormen” avseende familj, föräldrar och barn etc.

  //Markus
  Pappamanualen.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: