Vilket parti är minst feministiskt?

by

Snart är det val. Hur ska vi jämställdister rösta? Det blir ju ingen lätt sak om man vill välja parti efter deras inställning i genusfrågan, eftersom den feministiska rörelsen har fått så stort genomslag i politiken för sitt sexistiska, kvinnocentrerade budskap.

Det beror förstås till att börja med på vilket block man hör hemma i.  Här är mina funderingar om hur det står till och vad man bör rösta på om man låter jämställdheten vara utslagsgivande:

Alliansen

Alla partier inom alliansen har gjort många feministiska uttalanden. Jag har i alla fall en känsla av att Kristdemokraterna är det parti som i lägst utsträckning har lagt sig platt för feminismens underliga världsbild. Jag minns fortfarande när förre partiledaren Alf Svensson som enda partiledare svarade nej på en journalists fråga om han var feminist. ”Nej, jag nöjer mig med att vara för jämställdhet”, svarade han, och det var när vulgärfeminismen härjade som värst. Strongt! Nuvarande partiledaren Göran Hägglund kritiserade också uttryckligen feminismen när han för en tid sedan tog upp sin debatt om det så kallade ”verklighetens folk”.

De rödgröna

Om man anser sig höra hemma i det rödgröna laget är det nog svårare. Alla tre partier där har ju profilerat sig som starkt feministiska. Vänstern förvaltar ju arvet efter Gudrun Schyman, Miljöpartiet har bland annat pratat om omvänd bevisbörda för män vid sexualbrott, och Mona Sahlin har gjort starkt feministiska uttalanden (bland annat det berömda att feminismen står över alla andra ideologier). Så hur röstar en rödgrön jämställdist? Oerhört svår fråga. Möjligen känns det som om (s) trots allt är något mindre feministiskt än de andra två.

Jag kan ju ha missat något – skriv gärna kommentarer om vilka partier man bör undvika respektive gynna om man är jämställdist. Och rösta gärna nedan på vilket parti du anser vara mest respektive minst feministiskt!

.

.

För övrigt verkar det som om det blåa laget vinner, du kan läsa det senaste om den saken här, här, här, här här här

Annons

44 svar to “Vilket parti är minst feministiskt?”

 1. Trio Says:

  Jag kommer rösta på PP (igen).

  Jag känner att jag egentligen hör mest hemma bland de rödgröna. Men pga deras starka feministiska manshat (och S vurm för ett storebrorssamhälle utan rättssäkerhet och personlig integritet) är det helt uteslutet för mig att rösta på något av de rödrgröna partierna.

 2. K:son Says:

  SD är väl det enda partiet som har någorlunda sunt förnuft att komma med…

 3. Jocke S Says:

  Pär, hur kan man vara jämställdist, när det inte EXISTERAR någon jämställdhet i jämställdheten (debatt/politik)? Är det lite ironiskt utmanande du använder begreppet?
  Jag undrar om det inte var en feminist som hittade på begreppet, som de definitivt tjänat på! Och förutom att det förfuskats a la 1984, så finns det ju ingen definiton. Vilket det borde finnnas med tanke på att vi är olika, fungerar olika på vissa områden, osv. Eller?
  Är inte jämställdhet en mansfälla, hittills? Och kan vi vända på det?
  Ja jag bara undrar!

 4. JD Says:

  SD har mycket att säga men någon tanke eller förnuft eller egen förståelse bakom det man säger saknas fullkomligt!

  Något som även delas av andra partier då det gäller feministiska vinklingar.
  Ofta förslag utan att någon ens tänkt igenom konsekvenserna av förslagen.
  Feminism = politisk propaganda

 5. Info Says:

  BLOCKRÖSTNING OBLIGATORISK?

  Följande önskar inför valet ett parti, vilkets namn jag inte ens vågar nämna, eftersom det inte ingår i de obligatoriska, två blocken:

  ”En avveckling av det skattefinansierade stödet till genuspedagogik och annan verksamhet där staten med stöd i verklighetsfrånvända politiska teorier försöker experimentera med, eller ändra, på våra barns och ungdomars beteendemönster och könsidentitet.”

  Bl.a. med denna inställning skiljer sig det onämnbara partiet från samtliga blockpartier + Fi, PP och Rättvisepartiet Socialisterna.

  (Själv har jag som förstaval Tanja Bergkvists parti, som dock tyvärr inte har kommit igång än.)

 6. Stefan W Says:

  Lutar åt SD för mig.

  Pratade med representanter för SD för ett tag sedan, och de verkar vara rätt så befriade från feministiskt tänkande… de tar gärna tag i brottslighet och vardagsbekymmer, men utan den här feministstämpeln.
  Tyvärr finns det inte med i pollen, inte heller alternativet ”annat” att välja.

  På en direkt fråga om problemen kring vårdnadstvister kom svaret att självfallet ska det vara jämlikt mellan föräldrarna, att barnen har lika rätt till både mamma och pappa.

  Tyvärr så görs allt för att svärta ner och misskreditera SD, av såväl etablerade politiker som media.
  Tar man sig tid att verkligen titta igenom deras program är det faktiskt vettigt.
  Men visst, att få dagens politiker att börja tänka vettigt måste de ju uppleva som ett hot… 🙂

 7. Lasse Says:

  Hmmm….du glömde ta med SD ?!, ett parti som det tydligen finns väldigt delade meningar om, men oavsett vad man tycker om ett parti så lever vi ett demokratiskt land.

 8. Lasse Says:

  ps. ger min röst till SD som minst feministiskt.

 9. DDR2 Says:

  JD, vad säger du? SD är det givna valet i valet.

 10. NisseNyfiken Says:

  SD må inte vara direkt feministiska, men de kör med precis samma retorik – bara att gruppen män är utbytt mot gruppen invandrare. Båda ideerna är lika fel och därför får inte SD min röst iaf.

 11. Jocke S Says:

  Camilla Lindberg är väl den enda modiga i riksdagen som tagit öppet ställning för att även män skall få vara med. Som blankröstare kan jag tänka mig att stödja henne, hur det nu går till. Hoppas fler är på den linjen!

 12. Clabbe Says:

  Pärs känsla om KD stämmer. Jag har nämligen granskat riksdagspartiernas webbplatser och KD det enda riksdagsparti som presenterar en jämställdhetspolitik som inte präglas av radikalfeminismen, utan tvärtom känns väldigt bra:

  http://kristdemokraterna.se/VarPolitik/Politikomraden/Jamstalldhet

  Om du av olika skäl har svårt att ge KD din röst tycker jag att du ska göra ”Kompassen” på SVT:s valsajt http://valpejl.se/ Där får du veta vilka kandidater som tycker precis som du. Klicka sedan på de kandidater som får högst procent jämfört med dig, scrolla ned och kolla hur lika/olika ni tycker i de olika frågorna.

  Innan du kryssar dem på valsedlen måste kolla så att de har en rimlig chans att kryssas in, vilket tyvärr är lite krångligt.

  Om du inte orkar göra testet själv kan du se hur politikerna tycker i de olika sakfrågor. Jag noterar att samtliga från FI är mycket vänsterinriktade även i frågorna som inte rör jämställdhet, trots att de inte gillar att kategoriseras på höger-vänsterskalan. Och Folkpartietprofilen Birgitta Ohlsson, som hävdar att hon förespråkar en ”liberal feminism”, har exakt samma åsikter som FI i jämställdhetsfrågorna. I övriga frågor är hon däremot klassist borgerlig.

 13. Clabbe Says:

  Jocke S > Man kan tyvärr bara kryssa för Camilla Lindberg om man är skriven i Dalarna, om jag förstått saken rätt.

 14. Ritsurei Says:

  Jämställdhet är en utopi i förlängning av Marxismen. Hur kan man tro på något som aldrig existerat i verkligheten och aldrig kommer att göra det? Det förutsätter ju att alla tänker på samma sätt, ingen gör mer än vad den ska, ingen får ta för sig och allt baseras på millimeterrättvisa.

  Att ta bort konkurrensen inom och mellan könen är precis samma sak som att anlägga ett monopol för att konkurrera ut alla alternativ och kommer enbart att leda till ett konformistiskt ickeproduktivt samhälle där alla som inte passar in i mallen motarbetas.

 15. Ritsurei Says:

  Jämställdhet är en social konstruktion om något.

 16. JD Says:

  Jag är helt emot SD och inte pga jag inte delar deras enkla syn på invandringspolitik utan för att SD gör samma generalfel som många andra partier fast tom ännu mer.
  Man utgår från en viss slutsats och sedan väljer man infallsvinklar och belägg för att styrka den förutbestämda slutsatsen.
  FI gör exakt likadant då man utgår från att Män ingår i ett patriarkat och sedan ignorerar man fakta som visar på motsatsen.

  ”Så här tycker jag och därför måste jag hitta belägg för min åsikt…”

 17. Info Says:

  DET ONÄMNBARA PARTIET

  som nämns ovan (10.21), motsätter sig alltså som enda parti statligt styrd genuscertifiering av all undervisning, från förskola till universitet och högskolor. Liksom obligatoriskt anläggande av ett ”genusperspektiv” på alla världens företeelser.

  Enligt klassisk marxistisk och sedan 1960-talet också svensk, socialistisk retorik är barnen ”för viktiga för att överlåtas till föräldrarna” – i stället ska de så tidigt som möjligt lämnas till statens formning och ideologiska fostran. Också i detta avseende skiljer sig Det Onämnbara Partiet radikalt från övriga partier i sina utförliga, familjepolitiska principprogram:

  ”Föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn diskrimineras av ideologiska skäl i förhållande till andra barnomsorgsalternativ, staten har i allt högre utsträckning kommit att överta föräldrarnas fostrande och vårdande roll och överdriven individualism och hedonism har lett till ett minskat ansvarstagande och en ökad ombytlighet i förhållandena mellan män och kvinnor, vilket skapat otrygghet och rotlöshet för många av våra barn.”

  ” Centralt för [Det Onämnbara Partiet] är att alla människor, oavsett könstillhörighet, ska ha samma rättigheter och möjligheter. Män och kvinnor är dock inte skapade likadana och kan därför i olika sammanhang ta olika utgångspunkter och göra olika saker på olika sätt. Män och kvinnor kompletterar varandra, och därför är också alla barns rätt till en mor och en far av väsentlig betydelse.”

  ”[Det Onämnbara Partiet] anser att äktenskapet skall vara förbehållet par bestående av man och kvinna. Arrangerande av tvångsäktenskap, som är vanligt förekommande inom vissa invandrargrupper, skall motarbetas och bestraffas i högre grad än idag.”

 18. Patrik (PP) Says:

  Piratpartiet är i mina ögon det parti som bäst värnar individens fri och rättigheter och därmed det minst statsfeministiska.

 19. JD Says:

  PP är för mig ett sannolikt val då andra partier inte ens kan stava till inttigretet 🙂

  KD är också ett val då de är det enda partiet som ens vågat debattera falsk tillvitelse.

  S är det absolut sämsta alternativet då det innebär att Claes Borgström eller Bodström blir Justitieminister. Dessutom är det samma sak som att säga jag till inkvotering av kvinnor oavsett kompetens (Mona).

  Miljöpartiet har Peter Eriksson vars inställning är att män inte ska ha någon rättstrygghet!

  Vänstern lever i en annan värld. En värld som ingen man vill leva i!

  M är ett alternativ!

  Folkpartiet är ungefär samma som att rösta blankt.

 20. JD Says:

  FI eller SD – Endast för bittra människor…

 21. Grrr Says:

  Bra sammanfattning JD men Ask som Justitieminister borgar för fortsatt moras av rättssäkerheten.

 22. Robban Says:

  Jag kommer utan tvekan att rösta på SD

  ”I vårt Sverige respekterar man det faktum att de flesta män och kvinnor är olika av naturen och ser det därför inte som ett problem att män och kvinnor ibland kan ta olika utgångspunkter eller göra olika livsval, så länge dessa val är frivilliga. I vårt Sverige är alla barn fria att självständigt forma sin könsidentitet utan inblandning från staten. I vårt Sverige sker anställningar på basis av kompetens och inte av könstillhörighet. I vårt Sverige finns det ingen plats för kvinnofientliga religioner och ideologier. I vårt Sverige skall både män och kvinnor kunna känna sig trygga, respekterade och rättvist behandlade.

  I dagens Sverige har jämställdhetsdebatten i allt för hög utsträckning kommit att präglas av extrema och verklighetsfrånvända feministiska doktriner som helt förnekar förekomsten av biologiska skillnader mellan män och kvinnor och som kräver särbehandling istället för likabehandling”

  http://sverigedemokraterna.se/valet-2010/jamstalldhet-och-okad-trygghet-for-landets-kvinnor/

  Pär, jag tycker det var fegt av dig att inte ta med det partiet i omröstningen. Tror att många som följer bloggen kommer rösta på SD.

 23. Solde Says:

  Vem fan bryr sig om vilket parti som är minst feministiskt? F! är det mest oseriösa och korkade partiet, så den saken är åtminstone klar. Dock är det enormt bra om de får uppåt 2-3% av rösterna, vilket förminskar risken att det rödgröna packet vinner.

 24. JD Says:

  SD är för en lag om samtycke vilket innebär att man vill överföra bevisbördan till män att bevisa sin oskuld eftersom bevisen för skuld inte räcker alltid för en fällande dom.

  (Debatten med FI)

 25. Andreas Gustavsson Says:

  Det blir SD, eftersom det är det enda partiet som vågar säga det alla redan ser.

  Jag vill inte ge bort min frihet till imamer fån öknen, vars klocka stannade för 1500år sedan.

  Alla religion skall ut från politiken och från logiken och från vetenskapen och från feminsimen och från utbildningen och frår logiken och från humanismen och från Europa och från folosofin och från det offentliga rummet. Religionen hör hemma där hemma. PUNKT.

 26. Torstensson Says:

  Synd att sossarna har sa skev och kvinnocentrerad syn pa jamstalldhet annars hade dom fatt min röst. Jag ar trots allt en sosse. Men jag kan inte rösta pa mitt eget parti langre. Det e helt omöjligt för mig att rösta.

  SD gör samma sak mot invandrare som feministerna gör mot karlar.

  Det e darför helt uteslutet att rösta pa SD för mig. Ska man rösta efter en sorts ”strongest survive”-mentalitet sa röstar man pa SD eftersom man som etnisk svensk man iaf ISAFALL har nagot parti som inte pissar pa en. Sa pa det sattet förstar jag de av er som röstar pa SD. Ni vill ha en avlastning.

  men det ar inte sarskilt konsekvent av er.

 27. (M)askulism Says:

 28. Lasse Says:

  Jag kommer rösta SD som förstgångsväljare. Sen skulle jag uppskatta om vi skribenter kunde låta bli att kommentera och såga varandras val.

  Personligen har jag en hel del brasklappar gentemot KD och M men vill inte statrta några ”flames” som det brukar heta.

 29. John Berg Says:

  Apropå Sverigedemokraterna. Kommer vi att få se prov på en feministisk backlash i riksdagsvalet 2010?

  Bo Rothstein:

  ”De ”dubbelt ratade” unga män som vi med denna utveckling kommer att få betydligt flera av kommer sannolikt också att utgöra en rekryteringsbas för allehanda politiska och religiösa extremistiska rörelser samt olika slags kriminella nätverk.”

  Expressen, Nobbade män är en tickande bomb:
  http://www.expressen.se/debatt/1.1940638/nobbade-man-ar-en-tickande-bomb

 30. John Berg Says:

  JD:

  ”SD är för en lag om samtycke vilket innebär att man vill överföra bevisbördan till män att bevisa sin oskuld eftersom bevisen för skuld inte räcker alltid för en fällande dom.”

  Jag ska då absolut inte rösta på ett parti som vill införa omvänd bevisbörda i sexualbrottsmål. Vill Sverigedemokraterna verkligen införa omvänd bevisbörda i sexualbrottsmål?

 31. Lasse Says:

  @John

  Var i deras manifest hittar du det ?

 32. Shastra Says:

  Jag tänker rösta på FP enbart för att belöna det parti som ger en sån som Camilla Lindberg en plats i Riksdagen. Jag övervägde Piratpartiet tidigare, men med tanke på hur deras copyright-politik skulle skada utvecklandet av fri programvara (som skyddas av licenser som möjliggörs av just copyright-lagar) så ser jag inte längre Piratpartiet som seriösa. Nice try grabbar och tjejer i PP, but no cigar.

  Sorry för att detta blev lite OT, men Camilla är ju klok i jämställdhetsfrågor även om hon har fått mest uppmärksamhet i samband med sitt motstånd mot FRA-massavlyssningen.

 33. Christopher Says:

  Shastra: ”Jag tänker rösta på FP enbart för att belöna det parti som ger en sån som Camilla Lindberg en plats i Riksdagen.”

  Tänk efter noggrant innan du gör det. Ett av Folkpartiets toppnamn är Birgitta Ohlsson och hon är som bekant en manshatande radikalfeminist.

 34. barfota Says:

  @Clabbe

  Jag har sökt ordet ”Kvinnor” i KD´s olika pressmeddelanden och hittat följande.
  Jag har inte läst igenom dem men jag tycker det återkommande ordet ”kvinnor” säger en hel del ändå om KD´s politik.
  http://www.kristdemokraterna.se/PressOchMedia/Pressmeddelanden.aspx

  Bostad:
  Ge de äldre kvinnorna makt över sitt boende! (2006-03-08)

  Ekonomi & Skatter:
  Äldre kvinnor gynnas av att pensionärer får sänkt skatt (2009-09-15)
  Äldre kvinnor mest drabbad av s-politiken (2007-07-10)

  Europasamarbetet:
  Blunda inte för kvinnovåldet! (2009-11-25)

  Familj:
  Öppna kvinnojourerna nu Morgan Johansson (2006-04-24)

  Internationellt:
  Nolltolerans mot könsstympning av kvinnor (2010-02-05)
  Sälja kvinnokroppar mer lukrativt än sälja droger (2006-02-15)

  Integration:
  Kvinnors rätt till skydd måste beaktas! (2005-05-11)

  Jämställdhet:
  Kvinnors rätt till skydd måste beaktas! (2005-05-11)
  Ett schystare Sverige har en kvinnojour i varje kommun (2007-11-08)
  Bra med beslut om kvinnojourer innan sommaren (2006-04-27)
  Kd kräver att riksdagen lagstiftar om kvinnojourer (2006-04-26)
  Blåljus också för kvinnor (2006-04-25)
  Öppna kvinnojourerna nu Morgan Johansson (2006-04-24)
  KdK-ordf. deltar på FN:s kvinnokonferens i NY (2005-03-07)
  Kommunerna måste ta kvinnojourerna på allvar! (2005-01-17)
  Regeringen handfallen i kampen mot kvinnovåldet! (2004-12-13)

  Kultur & Media:
  På tiden att ett kvinnohistoriskt museum införs! (2008-05-14)

  Lag & Rätt:
  Polisen måste utbildas i att identifiera kvinnovåld (2005-05-18)

  Vård & Omsorg:
  Lagrådsremiss om abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter (2007-05-10)
  Satsning på socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor (2007-01-16)
  Tvångsvård för gravida kvinnor som konsumerar alkohol (2005-05-04)

  Övrigt:
  Ökat stöd till unga kvinnor och fattigpensionärer (2007-05-25)

 35. Träd Says:

  Jag har läst massa S-politikers bloggar, och det finns många extremfeministiska uttalanden där. Inom de rödgröna tror jag Miljöpartiet är minst feministiskt. Vänstern är värst, har för mig att Ireen von Wachenfeldt är med i Vänsterpartiet.

 36. Ulf Andersson Says:

  @ Christopher

  ”Shastra: ”Jag tänker rösta på FP enbart för att belöna det parti som ger en sån som Camilla Lindberg en plats i Riksdagen.”

  Tänk efter noggrant innan du gör det. Ett av Folkpartiets toppnamn är Birgitta Ohlsson och hon är som bekant en manshatande radikalfeminist.”

  Glöm inte att man kan kryssa i personer på
  valsedlarna också, så kallade personvalskryss.
  Den man kryssar väljer man aktivt, även om feministerna
  glider surfbräda oavsett kryss.

 37. Lasse Says:

  @John frågan var självklart riktad till JD, my bad. Sorry.

 38. Gsta Says:

  SD 2010 helt klart för min del

 39. null Says:

  Träd, ”Inom de rödgröna tror jag Miljöpartiet är minst feministiskt.”.

  Nej, det stämmer inte. MP är extremfeministiskt.

 40. barfota Says:

  @null
  Instämmer helt.

  miljöpartiet de gröna
  I miljöpartiet de grönas partiprogram så skriver man bl.a. ”De gröna har alltid varit en del av den feministiska rörelsen.” och ”Feminism innebär att man inser att kvinnor är underordnade män och att man vill ändra på det. I den bemärkelsen har de gröna alltid varit en del av den feministiska rörelsen.” Tack för mig!

 41. Tragiskt Says:

  Tyvärr är ju alla riksdagspartierna mer eller mindre genusfrälsta och tävlar om att överträffa varandra med bisarra löften för tillfredsställa HBT- och genusfrälset. SD är ju det enda parti som har chans att komma in i riksdagen som inte bara förkastar utan dessutom är öppna motståndare till genusvansinnet. Det borde väl vara det självklara valet om man ser den frågan som viktigast.

 42. Christopher Says:

  Att diskutera vilket av partierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som är minst feministiskt är ungefär som att diskutera vem av Hitler, Himmler och Goebbels som var minst nazistisk. Samtliga tre partier är radikalfeministiska och är öppna med sitt manshat.

 43. trorjaginte Says:

  NisseNyfiken säger:
  SD må inte vara direkt feministiska, men de kör med precis samma retorik – bara att gruppen män är utbytt mot gruppen invandrare. Båda ideerna är lika fel och därför får inte SD min röst iaf.

  Jag skulle vilja påstå att det är precis tvärtom. Det låter likadant när feminister uttalar sig som när något av riksdagspartierna pratar invandring. Feminister anser att nästan alla problem beror på att män diskriminerar och alla politiker anser att i stort sett alla integrationsproblem beror på att svenskar diskriminerar invandrare.
  Som jag ser det är sverigedemokrater för riksdagspartier, vad ni som skriver här är för feminister

 44. Sverigedemokratins grogrund // Skivad lime Says:

  […] det är också folk som tröttnat på den likformade radikalfeminism som samtliga partier har annammat, och som allt för ofta spiller […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: