Archive for augusti, 2010

Ska Shakespeare kvoteras bort?

30 augusti 2010

Kulturrådet gör en satsning på en serie böcker med så kallade världsklassiker. Serien kallas Alla tiders klassiker. Nu får Kulturrådet kritik på DN Debatt från 20 så kallade kulturfrämjare (nästan alla kvinnor) som kräver kvotering av kvinnliga författare till serien. ”Skolflickor måste få rätt till sina hjältinnor”, är rubriken.

De 20 undertecknarna tycker att alldeles för få kvinnliga författare är representerade bland de klassiker som Kulturrådet hittills har valt ut. Särskilt irriterade är de över att ingen kvinnlig författare finns representerad före år 1800. Artikelförfattarna uppger att bland verk valda före 2006 är 40 av 196 författare kvinnor. Efter 2006 ”har det gått åt rätt håll”, bland dessa böcker återfinns 13 kvinnor och 25 män (det är väl feminismens tryck i samhället som ligger bakom den förändringen).

Kulturfrämjarna skriver bland annat:

”Ett problem för många unga kvinnor i dag är vanföreställningen att tillhöra det historiskt utplånade könet. De tror att män alltid har varit kulturbärare, medan kvinnor varit offer, förtryckta in på bara benknotorna.”

Nu är ju bakgrunden den att när det gäller klassiker, särskilt äldre sådana, finns det betydligt färre kvinnliga författare. Man kan tycka att det är tråkigt men så är det. Och det är naturligtvis detta förhållande som har resulterat i en manlig övervikt i Kulturrådets urval hittills. Jag har oerhört svårt att tänka mig att man på Kulturrådet suttit och särskilt  letat fram manliga författare för att osynliggöra kvinnor (snarare tvärtom, så som samhällsklimatet är).

Ska man då frångå litterär kvalitet som urvalskriterium för att öka antalet kvinnliga författare? Det vill säga, kvotera kvinnor till en serie med världsklassiker?

Jag tycker verkligen inte det. Precis som vid tillsättning av tjänster måste urvalet ske enbart baserat på kvalitet. Annars lurar man inte bara de som ska läsa böckerna (de luras ju att läsa annat än det allra bästa) – även kvinnorna som kollektiv drabbas av kvotering eftersom det kan sprida sig en uppfattning om att ”hon är nog kvoterad” så fort en kvinna förekommer på en ärofull position.

För övrigt, apropå problemet att unga kvinnor påstås leva i vanföreställningen att kvinnor i alla tider varit offer, ”förtryckta in på bara benknotorna”, måste jag ställa frågan – vilken ideologisk rörelse är det som har skapat det intrycket?

Bloggen Aktivarum formulerar på ett mycket bra sätt det felaktiga – och orättvisa mot männen – i att kvotera fram kvinnliga författare:

”Att det inte fanns några kvinnor bland de krigare som sägs ha dött vid Thermopyle är inget problem för dem. Flickorna behöver sina hjältinnor och då skall de minsann skapas oavsett om kvinnor var med vid hjältedåden ifråga eller ej.”

Det orimliga i vad de 20 kulturfrämjarna kräver framgår också av deras jämförelse med kvinnors synlighet i skolans läroböcker i fysik. De klagar på ”den absoluta frånvaron av kvinnor på bilderna i grundskolans fysikböcker”. Jaha. Hur ser genusfördelningen ut bland de forskare som gjorde de fysikaliska upptäckterna genom vetenskapshistorien? Böckerna speglar ju bara den historiska verkligheten inom fysiken – och den är till synnerligen stor del manlig.

Men historien ska tydligen revideras – både vetenskapshistorien och litteraturhistorien. Läs debattartikeln här.

PS: Shakespeare kan vila lugnt i sin himmel. Han kan inte bli bortkvoterad, för han är redan utgiven inom serien Alla tiders klassiker.

PS2: Här kan du läsa ett tidigare blogginlägg på GenusNytt om att August Strindberg nu har börjat genusanpassas.

Annonser

Kvinnor kvoteras hos Wallenberg

29 augusti 2010

Det kom ett mejl till GenusNytt. I samråd med avsändaren publiceras det här som en insändare:

Under senare tid har Wallenbergssfärens investmentbolag Investor AB uppmärksammats i medier på grund av företagets insatser för så kallad jämställdhet. Bland annat är VD Börje Ekholms rörliga ersättning baserad på den statistiska jämställdheten, det vill säga antalet kvinnor på chefspositioner i Investor ger direkt utslag på hans lön. Som du säkert förstår skapar detta incitament till att alltid anställa en kvinna framför en man utan någon som helst hänsyn till vem som är mest kompetent. Numera är det också ett krav på Investor att ”en kvinna alltid skall finnas med på slutet” när nya tjänster tillsätts.

Petra Hedengran är chefsjurist och ägaransvarig på Investor AB. Som ägaransvarig bestämmer hon över tillsättandet av styrelseledamöter i Investors största porföljbolag: ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Husqvarna, Saab och SEB. Som du kan läsa i denna artikel från förra året stoltserar Hedengran med att det nu är exakt 50% kvinnor och 50% män som tillsätts i bolagsstyrelserna som Investor har inflytande över. Se här.

Om det fortfarande inte finns någon misstanke om könskvotering så kanske det räcker med att säga att Petra Hedengran är medlem i det feministiska nätverket Hilda med den uttalade agendan att tillsätta kvinnor framför män på ledande positioner i det svenska samhället. Bevis på att Hedengran är med i Hilda hittar du på Hildas egen webbsida.

Christopher

August Strindberg har genusanpassats

29 augusti 2010

I den senaste uppsättningen av August Strindbergs pjäs Fadren har originaltexten modifierats. Den manliga huvudpersonen pratar nämligen för mycket (”tar för mycket plats”, skulle man kanske kunna uttrycka det). Så här säger regissören, Philip Zandén, om saken i en artikel i Nya Tider:

– ”Vi har inte strukit mycket. Det finns en märklig missbalans i texten ur ett genusperspektiv. Ryttmästaren pratar mest hela tiden, de andra säger inte så mycket, men vi har rått bot på det.”

Den genusanpassade Strindberg-pjäsen hade premiär igår kväll på Stockholm Stadsteater. Läs mer här och här. Och tack för tipset, Magnus!

Vad blir nästa steg? Att byta namn på pjäsen Fadern till Modern kanske?

Vad tycker du – är det rätt att genusanpassa August Strindbergs texter?

.

Polisen filmade alla män på finlandsfärja

29 augusti 2010

En misstänkt våldtäkt inträffade på en finlandsfärja. När färjan anlöpte hamn i Stockholm tog polisen alla manliga passagerare åt sidan. De tvingades passera stora glasrutor bakom vilka polisen stod och filmade. Enligt Aftonbladet och DN var många av männen upprörda – kanske kände de sig kränkta.

Men måhända var polisens åtgärd trots allt adekvat? GenusNytt är ju den första att beteckna våldtäkt som ett mycket allvarligt brott.

Men tänk om den anmälande kvinnan hade sagt ”Han var mörkhyad”. Hade polisen då tagit alla mörkhyade åt sidan och filmat dem? Och i så fall, hade det varit i sin ordning? Eller är det bara män som får behandlas kollektivt på det här sättet?

Vad tycker du – gjorde polisen rätt? Rösta gärna nedan.

Varför är kvinnliga politiker tystare?

29 augusti 2010

Trots att nästan varannan ledamot är kvinna stod kvinnorna bara för drygt en tredjedel av inläggen i kommunfullmäktige i Jönköping. Det visar en undersökning som presidiet gjort av fem sammanträden under våren 2010, rapporterar Sveriges Radio Jönköping.

”Vi har märkt i presidiet att det är fler män än kvinnor som gör inlägg, så det var ingen överraskning. Men jag trodde inte att det var så stor skillnad”, säger kommunfullmäktiges ordförande Anna Mårtensson (fp).

Nu är ju det statistiska underlaget ganska begränsat. Men man kan ändå ställa sig frågan: Kan det möjligen vara så att trycket på att snabbt skaka fram kvinnor till ledande poster i politiken – vilket kan kallas en de facto-kvotering – har lett till att kvinnor som inte har så starkt driv har hamnat i kommunfullmäktige?

Det är riskabelt att frångå meriter som urvalskriterium när olika tjänster ska tillsättas. All kvotering – uttalad eller outtalad – leder till en sänkning av kompetensen.

Apropå politik och kvotering: Jag brukar säga att Mona Sahlin är ett utmärkt exempel på riskerna med kvotering. Hon är ju de facto-kvoterad till posten som partiledare. Inom partiet bestämdes det att ”det måste vara en kvinna”. Den första var död (Anna Lindh), den andra ville inte (Margot Wallström), och så var det bara Mona kvar. Och se hur det har gått.

Oh, vilka härliga feministiska citat!

29 augusti 2010

Den mäktiga feministiska rörelsen har under de decennier den har dominerat samhällsdebatten spridit en del oförglömliga citat omkring sig. Jag har roat mig med att samla en del av dem. Hjälp mig gärna med att komplettera samlingen genom att skriva in fler intressanta citat som kommentarer. Här kommer nu ett antal intellektuella höjdpunkter ur genusdebatten:

.

Ireen von Wachenfeldt, f.d. ordförande i kvinnojourernas organisation ROKS, m.m.

– ”Män är djur”
I SVT-dokumentären Könskriget, 22 maj 2005

– ”Jag skulle ha sagt att män är värre än djur. En del våldsamma män kan till och med njuta av kvinnors lidande. Det gör inte djuren
Till tidskriften Mana, citerad i Aftonbladet, 18 jan 2008

– ”Efter den veckan i september när tre mord har skett, känns det naturligt att utesluta männen från det offentliga rummet.”
I ROKS månadsbrev, enligt denna sida

.

Johan Ehrenberg, journalist och redaktör på tidningen ETC:

– ”Män har en kollektiv skuld. Det vill säga, alla män lever ett liv där man, bara genom att man är man, deltar i ett kvinnoförtryck. Oberoende av om man vill och tycker sig vara en del i ett könsförtryck.”
Sagt i P1:s ”Godmorgon, världen” 25 april 2004 enligt denna sida

– ”Du är nämligen en del i en våldtäktskultur. Om du inte inser det – att den manliga kulturen, med all sexism, allt förakt för svaghet, all rädsla för motstånd och allt hat mot kvinnors kamp – faktiskt är grunden för våldtäkterna – om du INTE ser din del – så är du en aktiv part i det fortsatta förtrycket.
Riktat till  mannen, i tidningen ETC

.

Margareta Winberg, f.d. vice statsminister, f.d. ambassadör, f.d. jämställdhetsminister, m.m.

– ”Men ni andra systrar då? Varför finner ni er? Varför kan inte ni berätta om männen som förtryckare, hustrumisshandlare, talibaner eller allmänt otrevliga typer?”
Aftonbladet Debatt, den 7 april 2004

– ”Att få den uppblåsta manligheten att krakelera för gott och ersättas av en manlighet präglad av ett annat slags ansvar, en respekt och ett erkännande av flickors och kvinnors lika värde.
I riksdagen

– ”Män delar inte med sig. Män håller krampaktigt i det som har varit tryggheten, att vara förmer, att ha kontroll, att äga makt, att vara märkvärdigare.”
Riksdagen, 13 april 1999

– ”Ingenstans finns det jämställda perspektiv vi tar för givet i dag. Ändå sjunger vi Taube.”
I en intervju om Evert Taubes kvinnosyn i Aftonbladet, 13 november 2002

– ”Svenskarna slår kvinnorna för att göra klart att de kan kuva dem, även om de har förlorat makten över dem utanför hemmet.”
Intervjuad i den brasilianska tidskriften Veja, april 2005.  Citerad i Svenska Dagbladet, 1 juli 2005.

– ”Ty vem belastar samhället och oss kvinnor? Vem sitter i fängelse? Vem är fotbollshuligan? Vem misshandlar kvinnor i hemmet? Vem kostar mer vid sjukdom? Vem tror att kvinnor är saker som kan köpas och säljas? Vem nonchalerar sina barn? Vem tar allmänt för stor plats i det offentliga rummet – utan att ha något särskilt att säga? Vem startar och bedriver krig? Vem leder världen mot mål som kan ifrågasättas? Vem är patriark och egenkär? Vill män vara denna börda? Vet de om att de är det? Måste det till en kvinnorevolution för att visa att vi inte finner oss?
Aftonbladet Debatt, den 7 april 2004

– ”Om ni är mer än bara lagom uppkäftiga så får ni stryk, psykiskt eller fysiskt eller kanske mindre löneförhöjning eller sämre karriärmöjlighet. Ni får ett allmänt otrevligt liv, blir sedda som kärringar, rödstrumpor (oh, dessa hemska varelser…) eller som manshatare. Detta sista uttryck inte sant.
Om kvinnor, i Aftonbladet Debatt, den 7 april 2004

– ”Män köper levande varelser, män slår, män misskrediterar, män smiter från ansvar, män äger mest, män tjänar mest pengar, män roffar åt sig, män skjuter, män rånar och så vidare. Ibland är jag förundrad över att inte fler kvinnor verkligen hatar män. Så som män bär sig åt! Beror det på okunskap om denna strukturella maktordning? […]  Eller är heterosexuell tvåsamhet så kulturellt fastnitat i våra samhällen att kvinnor inte vågar eller orkar göra revolt? Jag har inget bra svar.”
I tidskriften Kvinnotryck, nr. 8 2004.

– ”Och visst är det underligt att så många kvinnor fortfarande älskar, beundrar eller helt enkelt bara föredrar män, med tanke på vad män gör mot kvinnor.”
Enligt denna sida

.

Tiina Rosenberg, professor i genusvetenskap, docent, medgrundare av Feministiskt Initiativ:

– ”Jag tror inte ens på kön, annat än som en politisk och social konstruktion.”
I en intervju i TV4 Nyhetsmorgon, 24 september 2005

– ”Kvinnor som har sex med män är könsförrädare”
Detta har Rosenberg sagt enligt Ebba Witt-Brattström och Susanne Linde under det interna bråket i Feministiskt Initiativ, men Rosenberg förnekar det.

.

Gudrun Schyman, f.d. partiledare för Vänsterpartiet, talesperson för Feministiskt Initiativ

– ”Samma normer, samma strukturer och samma mönster finns i såväl talibanernas Afghanistan som i Sverige. Mer konkret betyder det alltså att män som grupp systematiskt exploaterar kvinnors kärlekskraft. Män får mer än de ger. Kvinnor ger mer än de får.
Tal på Vänsterpartiets kongress 2002.

– ”När kostnaderna är beräknade för denna del av mäns samhällsförstörande verksamhet så blir det tydligt hur mycket mäns våld kostar samhället; pengar som istället skulle kunna satsas på en höjning av kvinnors löner, bättre sjuk- och hälsovård, bättre arbetsmiljö etc. Det blir då naturligt att fråga sig på vilket sätt män kollektivt skall ta det ekonomiska ansvaret för mäns våld mot kvinnor.”
Det var detta som var underlaget för begreppet ”mansskatt” – ur hennes riksdagsmotion nr 2004/05:So616

.

Valerie Solanas, amerikansk feminist (ur SCUM-Manifestet)

– ”Mannen är en biologisk olycka”

– ”Att kalla mannen ett djur är att smickra honom; han är en maskin, en vandrande dildo.”

– ”Då dagens samhälle präglas av enformighet och helt utan relevans för kvinnor återstår för civiliserade, ansvarstagande och spänningssökande kvinnor endast att störta regeringen, eliminera det ekonomiska systemet, införa fullständig automatisering [av fortplantningen] och utplåna det manliga könet.”

– ”Uppfylld av dåligt samvete, skam, rädsla, osäkerhet och, om han har tur, en knappt förnimbar fysisk gestaltning av sina känslor är mannen icke desto mindre besatt av att knulla, han kan simma över en flod av snor eller vada till näsan i spyor i en mil om han tror att det finns en vänligt inställd fitta som väntar honom.”

Samtliga citat är ur Valerie Solanas skrift SCUM Manifesto (SCUM-Manifestet), där SCUM står för Society for Cutting up Men.

.

Sedan kommer några citat från svenska feminister som har uttalat sig om SCUM-manifestet (tack till en internetsida utlagd av Joakim Steneberg):

.

Sara Stridsberg, författare och dramatiker, en av grundarna av sammanslutningen S.K.A.M. (Skär Kukarna Av Männen):

– ”Ingen text har förändrat mig så…mitt sätt att tänka, mitt hjärta, min fitta…den har lärt mig allt jag behöver veta.”
Om SCUM-manifestet i förordet till dess svenska översättning (som utfördes av just Sara Stridsberg).

– ”Vi kan läsa det bokstavligt. Vi ska läsa det bokstavligt. Att kvinnor slår tillbaka är helt logiskt.”
Om SCUM-manifestet i förordet enligt denna sida

.

Maria-Pia Boëthius, författare, journalist, feministisk debattör:

– ”Den mest skimrande och lysande feministiska bok, som kommit ut på svenska i denna tid
Om SCUM-Manifestet i tidningen ETC nr 3-4/04

– ”…SCUM:s chockverkan… definierar männen, smular sönder deras grandiosa självsyn och marginaliserar dem till försumbarhet.”
Om SCUM-Manifestet i tidningen ETC

.

Aase Berg, svensk poet, f.d. redaktör för Bonniers Litterära Magasin (BLM):

– ”Det är inte ofta man blir så lycklig av besinningslöst våld som när man läser VS:s SCUM-manifest!”
Bonniers Litterära Magasin

.

Maria Bergom Larsson, författare, doktor i litteraturvetenskap:

– ”Framtiden är din Solanas”
Om SCUM-Manifestet, i Aftonbladet 20 januari 2006

.

Nina Lekander, författare och journalist

– ”Äntligen en skitförbannad kvinna som tillåter sig vara det, som uppfinner en så rolig grotesk sammanställning som Society for cutting up men och sedan agerar ut det som är så gräsligt förbjudet i Skandinavien: Manshat.”
Om SCUM-Manifestet, i tidningen Expressen enligt denna sida

.

Marit Östberg, journalist
– ”…en av västerlandets viktigaste feministiska texter. […]  SCUM Manifest är tufft och kompromisslöst men framförallt är manifestet ett sökande efter möjlig och mänsklig kärlek. Utopisk. […] en genial text .”
Om SCUM-Manifestet i Smålandsposten enligt denna sida

.

Jenny Högström, litteraturvetare, kritiker, översättare

– ”Själv får jag lust att läsa högt ur det för alla […]  SCUM Manifest borde ligga intill eventuella biblar och broschyrer för TV-porr i alla hotellrum i hela världen.”
I Sydsvenskan 26 september 2003

.

Lina Borg

”När H&M:s äckliga affischer kommer upp till jul, kommer det att kännas mycket skönt att ha Valerie Solanas att hålla i handen.”
Kvinnotryck

.
Kristina Hultman

”…en skrämmande klarsynt beskrivning av förvirrad manlighet.”
Aftonbladet

.

Vi lämnar SCUM-Manifestet och ”Society for Cutting up Men” och går vidare till nya feministiska klarsyntheter i kampen för jämställdhet…

.

Eva Lundgren, professor i sociologi med inriktning på kvinnoforskning

– ”Det finns ett stort antal satanistiska grupper i Sverige som mördar barn i skogen och gräver ner dem. I vissa fall sliter männen foster ur livmodern för att döda dem. Hälften av alla kvinnor har utsatts för manligt våld.”
Detta är inte ett exakt citat, utan ett sammandrag av vad Eva Lundgren har sagt enligt ett stort antal medier

.

Linda Skugge, författare och journalist:

– ”Ge alla manliga förövare kvinnliga försvarsadvokater! Och vänd på bevisbördan, tvinga männen att bevisa att tjejen var med på det.”
Expressen 14 december 2002

– ”För våra flickor har inga problem. Våra flickor är underbara precis som de är. Män och pojkar har väldigt mycket att lära och förändra hos sig själva.”
Expressen 10 februari 2007

– För kvinnor är det ju inget fel på. Det är männen som gör alla dåliga grejer. De misshandlar, våldtar, tar inte hand om hushållet, tar inte ut någon pappaledighet.”
Helsingborgs dagblad 27 november 2003, enligt denna sida

.

Yvonne Hirdman, professor i samtidshistoria:

– ”Den som hatar, föraktar och håller isär är ‘mannen’. Det vill säga män i historien som upphöjt sig till denna abstraktion, ‘mannen’ – människan.”
Dagens Nyheter 13 juli 2002

.

Mona Sahlin, partiledare:

– ”…feminismen är överordnad alla ideologier, och måste ingå i tankesättet hos alla som påstår sig vilja synliggöra eller förändra maktfördelningen i ett samhälle.”
Enligt denna sida

.

Claes Borgström, f.d. Jämställdhetsombudsman, socialdemokraternas jämställdhetspolitiske talesman:

– ”Vi på Jämo kanske borde utarbeta en checklista för hur den svenske mannen skall bära sig åt för att med fog kunna kalla sig en god man. …så här: Ryck upp dig! Lyssna på kvinnors erfarenheter, använd din fantasi.”
Enligt denna sida

– ”Kanske allra bästa som har sagts i den här frågan är den dekal som den sydafrikanske biskopen Desmond Tutus hustru har i bakrutan på sin bil och där det står ‘den som vill vara som en man har inte några ambitioner’.”
I Norrbottenskuriren 19 november 2003 enligt denna sida

.

Stephan Mendel-Enck, författare och journalist:

– ”Den dominerande manligheten är en våldsideologi, en livsfarlig logik, en kollektiv sinnessjukdom, och en evig tävlan där kvinnor bara är statister.”
Ur hans bok ”Med uppenbar känsla för stil”

.

Zoran Alagic (journalist och debattör) och Dina Evenéus (statsvetare med genusinriktning), båda tidigare medarbetare till dåvarande jämställdhetsminister Margareta Winberg:

– ”Det är män som våldtar, det är män som begår brotten … Men ingen vågar ännu peka på förövaren och säga det självklara: ‘Där är han. Han är avklädd – och han är man!'”
Enligt denna sida

.

Stina Jeffner, doktor i sociologi:

– ”Man får överväga utegångsförbud för alla män efter klockan 22”
Aftonbladet, 31 augusti 1998

.

Mikael Nestius, dåvarande chefredaktör på tidningen City:

– ”Det är dags för omvänd bevisordning. Det borde vara mannens skyldighet att göra troligt att kvinnan faktiskt ville ha sex.”
Tidningen City, 1 juni 2007

.

Viktoria ”Yolanda” Lundborg, feminist och medlem i DJ-gruppen Shis Dykes

”Jag skulle aldrig spela uppenbart sexistisk, rasistisk eller homofob musik.” [Intervjuarens följdfråga är:  Hur definierar du sexistisk musik?]  ”Musik gjord av män. Jag tycker att män är roten till det onda.”
Enligt denna sida

.

Joanna Rytel, konstnär och krönikör:

– ”Jag tänker aldrig föda en vit man, så det så. Man vill ju inte utsätta andra tjejer för samma obehag i framtiden eller begränsa deras sexliv.”
Aftonbladet Debatt, 11 april 2004

– ”Vi tar det igen: Ett vitt gubbslem: 1 har brist på empati. 2 tror sig ha förtur på alla plan. 3 tar för sig på andras bekostnad. 4 vill att andra ska behaga hans förväntningar. 5 tål inte kritik. 6 har en fejkad mjukisfasad. 7 brer ut sin kropp utan att märka det. 8 tycker att män säger viktiga saker, fastän det var en upprepning av vad en kvinna precis sagt. 9 kräver uppmärksamhet dygnet runt. 10 tål inte att snubbla inför alla. 11 förstår bara ibland det viktigaste ordet NEJ i en kvinnas vokabulär. roffar, roff, roff.” 12
Aftonbladet Debatt, 11 april 2004

.

Ida Söderquist, Nour Alkamil och Hanna Ljungqvist, medlemmar i det feministiska nätverket Virus

”Varje man är en våldtäktsman om han inte visar sin oskuld”
Aftonbladet Debatt 2004-07-23

.

Zoran Alagic, presschef på Lärarnas riksförbund, och Kurdo Baksi, redaktör för Svartvitt.se

”Ställ alla vita, långa, heterosexuella, blonda och blåögda män mellan 40 och 50 år längst ner i anställnings-hierarkin de närmaste fem åren”
Sydsvenskan, 9 jan 2007

.

Ulla Inezdotter, ordförande för kvinnojouren i Helsingborg

Män bör inte få arbeta inom barnomsorgen. Och män ska inte få använda datorer eftersom de kan sitta och söka porr på internet.
Aftonbladet 23 april 1999. Detta är inte ett exakt citat utan en sammanfattning av vad hon har sagt.

.

Luce Irigaray, fransk feministisk teoretiker inom filosofi, lingvistik och psykoanalys.

”Är E=mc2 en sexistisk ekvation? … Kanske det. Låt oss göra hypotesen att den är det på så sätt att den prioriterar ljusets hastighet framför andra hastigheter som är av största vikt för oss. Vad som för mig tyder på den tänkbart sexistiska karaktären hos ekvationen är inte direkt dess användning för kärnvapen, utan att den prioriterar det som går fortast.
I essän ”Le sujet de la science est-il sexue?”

.

UTLÄNDSKA CITAT
denna sajt finner du en del internationella citat från feminister. Smakprov: ”All men are rapists. And that’s all they are”.

————————————————————————-

Du som har kommit ända hit, skriv gärna en kommentar om vilket feministiskt uttalande du gillar bäst! Min favorit är nog den där Margareta Winberg säger att manshatare inte finns. Mejla gärna dina kompisar och tipsa om detta blogginlägg!

PS: Jag undrar hur mottagandet för ovanstående guldklimpar hade blivit om ordet ”män” hade varit utbytt mot ”invandrare” eller ”färgade”.

Oj vad få kvinnor – kris för vem?

28 augusti 2010

Upsala Nya Tidning (UNT) har ledarredaktionen av någon anledning börjat spekulera i hur ett samhälle påverkas av långsiktig mans- respektive kvinnobrist. Vad de kommer fram till i sin ledare är av visst intresse för oss genusintresserade.

Tidningen börjar med ett resonemang som bygger på hur tillgång och efterfrågan brukar påverka en marknad. Inte helt fel som ansats, tycker jag. De börjar med situationen med få män och många kvinnor – alltså mansbrist. Så här skriver UNT om detta:

”Få män (som därmed kan välja och vraka och inte behöver binda sig) kan leda till lägre fertilitet och att kvinnornas status sjunker. […]  I ett ”få-manssamhälle” är mannen följaktligen kung…”

Det känns ganska logiskt. Det är rimligt att tro att principen om tillgång och efterfrågan ger ett övertag på relationsmarknaden åt det kön som det finns färre av, så länge de flesta är heterosexuella (vilket torde vara fallet under överskådlig tid). Det är i princip samma sak som att statusen sjunker hos det överrepresenterade könet. UNT bör ha rätt, känns det som.

Hur beskriver då UNT den motsatta situationen, alltså kvinnobrist? Mot bakgrund av ovanstående skulle man kunna tro att de skulle beskriva en situation med kvinnobrist så här:

”Få kvinnor (som därmed kan välja och vraka och inte behöver binda sig) kan leda till att männens status sjunker. […]  I ett ”få-kvinnosamhälle” är kvinnan följaktligen drottning…”

Men se, det anser UNT inte alls. Istället beskriver de ett samhälle med kvinnobrist så här:

”Alltför många män kan ge social oro och högre våldsbenägenhet [samt]  intensifierad manlig kamp, patriakat och ett starkt monopoliserande och bevakning av kvinnor. Friheten är mindre, i synnerhet för kvinnor, och normerna starka.”

Kvinnan är alltså inte drottning när hon är extra eftertraktad, utan hon drabbas istället genom att få mindre frihet. Dessutom råder patriarkat – ett manssamhälle. Mörkt för kvinnor, alltså.

UNT pekar alltså ut motsatsen till vad man skulle kunna förvänta sig om situationen vid kvinnobrist. Det förvånade mig när jag läste detta. Hur jag än vrider och vänder på saken kan jag inte förstå det.

Läs ledaren här. Tack för tipset, Erik!

Behöver flickor särskilt stöd i skolan?

28 augusti 2010

Det är allmänt känt att pojkar har hamnat på efterkälken i skolväsendet. Det gäller hela vägen från grundskolan upp i högskolan. Flickorna håller på att ta över, vilket på sikt bland annat innebär att många statusyrken kommer att bli fullständigt kvinnodominerade (såsom läkare och domare).

Mot den bakgrunden känns tanken på särskilt stöd för flickor i skolan lite underlig. Men det är ändå vad som nu föreslås.

”Pojkar tar mest plats i klassrummen”, inleder Aftonbladets kvinnoredaktion Wendela en artikel. ”Flickor får rollen som tysta och ordningssamma. Så har det alltid varit – men behöver inte förbli”, fortsätter tidningen. Feministen Ebba Witt-Brattström, medlem i Delegationen för jämställdhet i skolan, kommer med ett förslag. Hon säger:

”Mer uppmärksamhet, både i och utanför skolan, skulle vara ett stöd för unga tjejer och ett sätt att stärka deras självkänsla. […] Skolan, enskilda lärare och föräldrar måste lösa det här.”

Mot bakgrund av den faktiska situationen kan man tycka att det snarare är pojkarna som behöver extra uppmärksamhet, om uppmärksamhet nu ska könsspecificeras.

SvD osynliggör manlig uppoffring

28 augusti 2010

Nu har det hänt igen. Svenska Dagbladet skriver idag om den tyska värnplikten, som kan komma att avskaffas. Gång på gång kallas den för ”allmän värnplikt”. Men den har aldrig varit allmän – bara manlig. Tyskland har manlig värnplikt. Sverige hade tills alldeles nyligen manlig värnplikt.

Det är en enorm uppoffring som den manliga hälften av befolkningen i många länder gör när de finner sig i att göra värnplikt medan kvinnorna slipper. Genom att kalla manlig värnplikt för allmän osynliggörs denna uppoffring från mäns sida.

Läs mer i SvD här.

Ingvar Oldsberg vägrar kvotera kvinnor

27 augusti 2010

Det är dags för Ingvar Oldsbergs tv-program ”Här är ditt liv”. Det ger en bra demonstration av hur patetisk den svenska genushysterin är.

Oldsberg har fått svidande kritik för den ”skeva könsfördelningen” förra säsongen. Hur var då fördelningen? 20 män och ingen kvinna, kanske?

Nej, det var två kvinnor av sex. Nästan hälften av varje kön. En enda kvinna ifrån att vara en exakt 50/50-fördelning. Man skakar på huvudet åt upprördheten.

Det gäller förstås att få intressant personer. Det är säkert många där det inte klaffar, det är ju en väldigt speciell och utlämnande programform. Några av dem som står på listan håller hela vägen fram, många faller ifrån. Då blir det som det blir. Det är jämställt.

Nu ställs krav i typisk svensk tradition på att Oldsberg ska kvotera in kvinnor, så det blir exakt hälften av varje kön. Han vägrar. ”Kritikgrejen berör mig inte en sekund”, säger han. Av med hatten för Oldsberg för det civilkuraget! Han skulle kunna undervisa feministerna i jämställdhet!

Det visar sig att teamet bakom Här är ditt liv redan har agerat icke-jämställt – men till kvinnors fördel. De har nämligen kämpat – ”gjort allt” säger de – för att få dit fler kvinnor. Det innebär alltså ett visst inslag av mansdiskriminering (en viss gräddfil för kvinnor har ju skapats).

Linda Mineur, som är producent för programmet, säger:

”Det är generellt svårare att få tag i tjejer, det gäller överallt. Ofta har de en benägenhet att hoppa av mer frekvent än män”

Det där känner jag igen. Har hört det flera gånger. Jag vet att man inte får säga det, men i genomsnitt är kvinnor räddare av sig, det är i alla fall min erfarenhet. Och det slår naturligtvis igenom i statistiken. Sedan får männen skäll för att det är för få kvinnor. Mycket orättvist.

Ingvar Oldsbergs starka agerande visar att det faktiskt går att säga nej när feministdrevet går.

Läs mer här.

Lägre straff för kvinna

27 augusti 2010

Den tyska så kallade dödsängeln Nadja Benaissa, som åtalats för att medvetet ha haft oskyddat sex med fyra män trots att hon var HIV-smittad, har nu fått sin dom. Den var mild. Benaissa dömdes till 300 timmars samhällstjänst (och två års villkorligt fängelse, vilket alltså inte behöver avtjänas). Det var inte Nadja Benaissas första eskapad på brottets bana -hon har tidigare åtalats för grov misshandel.

Varje fall är förstås unikt, men nog är det intressant att notera att för två år sedan dömdes en man i Tyskland till åtta års fängelse för att ha haft sex med kvinnor trots att han var HIV-smittad.

Det kanske är i Tyskland som i Sverige – mildare straff för samma brott om man är kvinna. Det kallas den kvinnliga straffrabatten. Kvinnor är ju av naturen goda – och så måste man vara extra mild mot dem.

Läs mer i SvD här. Det står dock betydligt mer om fallet i pappersupplagan, sidan 28 i huvuddelen idag.

Partierna svarar om pappafrågor

27 augusti 2010

Pappamanualen har tagit ett riktigt bra initiativ. De har skrivit till riksdagspartierna och frågat om deras åsikt i 10 så kallade pappafrågor. Samtliga partier har svarat. Du kan läsa om resultatet här. Tack för att ha gjort ett riktigt bra jobb, Markus på Pappamanualen!