Kvinnorna tar över världen, visar forskning

by

Den här nyheten är intressant mot bakgrund av det omfattande pratet om kvinnor som strukturellt underordnade och eviga offer: Kvinnorna håller på att ta över världen.

Det är professor Arne Jernelöv som noga har studerat vad som håller på att hända med könens ställning på global basis. Forskningen har resulterat i en rapport utgiven av Institutet för framtidsstudier. Dess titel är: ”Amazonia – den framtida värld där kvinnor styr”.

”Vi får ett kvinnodominerat samhälle där kvinnliga synsätt och värderingar blir mycket tungt vägande”, säger Jernelöv till Expressen. Han menar att kvinnor är på ständig frammarsch vad gäller politik, ekonomi, arbetsmarknad och en rad andra områden. Det gäller hela världen och utvecklingen är närmast lagbunden. Den har pågått i hundra år och går inte att stoppa.

Citat från professor Jernelöv:

” En rad faktorer som hållit kvinnan i underläge försvagas och försvinner. Fysisk styrka och våld blir mindre acceptabla som argument. Kvinnan har i dag kontroll över barnafödandet. Kvinnor är i majoritet i valmanskåren i alla FN-länder. Flickor klarar sig bättre i skolan och kvinnor dominerar universiteten. På arbetsmarknaden blir kvinnliga egenskaper allt mer efterfrågade. Kvinnors andel av förmögenheten växer. Olika delar av världen har hunnit olika långt.I delar av Afrika och arabvärlden går det mycket långsammare. Det är olika hastighet i utvecklingen, men rörelseriktningen är densamma”

Kvinnor blir också allt rikare, har Arne Jernelöv kommit fram till. ”Den ekonomiska makten byter kön”, säger han och slår hål på myten att kvinnor bara skulle äga en procent av världens förmögenhet.

Kvinnor äger enligt professorn nära en tredjedel av världens samlade privatförmögenheter. I USA har kvinnor drygt 50 procent av de privata förmögenheterna och i EU cirka 40 procent. I Skandinavien är det kvinnliga ägandet 45 procent, enligt studien. Också i Kina finns rika kvinnor. Uppskattningsvis en tredjedel av den samlade privata kinesiska förmögenheten har kvinnliga ägare. I Indien är andelen 10-20 procent ochi Saudiarabien upp till hälften.

Jernelöv påpekar att stora förmögenheter ofta övergår i kvinnlig ägo i samband med arv. I USA visar beräkningar att mer än 10 procent av kvinnors förmögenheter har tillkommit när de gift sig med rikare män – och 5 procent när de skilt sig från möjligen samma män.

Arne Jernelöv går igenom område efter område och finner hela tiden kvinnliga fördelar och framsteg. På arbetsmarknaden efterfrågas numera kvinnliga ”mjuka” och sociala egenskaper. Kvinnor hamnar främst när världens rekryteringsföretag ska rekrytera. I Kina vill tillverkningsföretag bara ha kvinnliga arbetare. Flickor och kvinnor dominerar skolor och universitet i Sverige och stora delar av världen. I Sverige stod kvinnor för 66 procent av de avlagda akademiska examina förra året.

Expressen-reportern har intervjuat två företrädare för det genusindustriella komplexet och frågat vad de tycker om slutsatserna i den aktuella studien. Båda är mycket avvisande. Det är inte så konstigt – om den här verklighetsbeskrivningen stämmer rycks ju mattan bort under fötterna på dem.

En sak man kan kritisera Arne Jernelöv för är att han verkar ha anammat den feministiska bilden vad gäller den historiska situationen – han verkar tycka att kvinnor har varit förtryckta. Även om kvinnor har varit tydligt underordnade på vissa områden måste det balanseras mot olika manliga underlägen och uppoffringar under samma tidsperiod. Den nyanseringen gör inte Jernelöv.

Läs artikeln här. Ladda ned rapporten som pdf här.

Något man kan fundera på, och gärna diskutera i kommentarerna till detta blogginlägg och på Genusklubben, är hur det blir att leva i kvinnornas rike Amazonia. Vilken roll planerar kvinnorna att ge männen? Blir allting bättre, med färre krig och inga finanskriser längre? Kommer män att slippa de specifikt manliga bördor de har idag?

Annons

58 svar to “Kvinnorna tar över världen, visar forskning”

 1. Manhood United Says:

  Om vi inte alla blir bi och homosexuella och utmanar på allvar f-ismen i ett könskrig.

  *ironi

  Matriakat=Patriakat

  Matriakat har bara en gloria av romantik och falsk glans, de är lika goda kålsupare som de ständigt hårt åtgångna maktens män inom Patriakatet.

  Genus Nytt kan beskyllas för att piska upp en mobb eller en känslo stämning. Eller så kan man se det så här, VARFÖR, uppstår forum som Genus Nytt?

  VARFÖR HAR VI ETT MEDIALOCK I SVERIGE SOM KONTROLLERAS AV F-ISTERNA OCH SOM INTE SLÄPPER FRAM OLIKTÄNKANDE?

  ALLA GILLAR OLIKA!

 2. leifer Says:

  Matriarkat och patriarkat har väl samma grundläggande problem, det är inte jämställt. Har noterat att rättstavningsprogram sällan klarar ordet matriarkat men väl patriarkat. Till och med rättstavningsprogram har alltså en släng av feminism. Och där ingår att att förneka att det finns matriarkat i samhället idag. Det kommer bara bli värre. Män är individualister och en splittrad grupp. Speciellt amerikanska männen tycks ha stora problem, då dom är fast i gamla patriarkaliska värderingar, ofta osunda såna (ex homofobi).

 3. leifer Says:

  Manhood United
  ”ALLA GILLAR OLIKA”

  Det där är väl en vänsterslogan och en av det värsta lögnerna nånsin. Just vänster ogillar olika och gillar lika. Och just ja, feminismen är långt till vänster….

 4. Mats Says:

  @leifer

  Är män individualister? Tvärtom vill jag säga, när det kommer till samarbete tycker jag män klarar sig bättre än kvinnor. Kvinnor kan sällan vara fler än 2 för att undvika konflikter. Jag lagidrottar mycket och där är samarbete A och O.

  Har även varit på flera sammanhållningskurser med jobbet där samarbetsövningar ingår väldigt ofta. Det jag märkt är att män tenderar att agera och kvinnor reagera, samt att många kvinnor blir passiva.

 5. Manhood United Says:

  Irma Grese = Ireen von Wachenfeldt

  eva lundgren = Biljana Plavsic

  winberg,ekberg,roks,hilda kan också likställas med nazistiska monster

  http://varldenshistoria.se/krig/2a-varldskriget/hitlers-kvinnliga-bodlar

  Bokbål i uppsala av boken som kritiserade eva lundgren.

  Statens institut för rasbiologi (Rasbiologiska institutet, även förkortat som SIFR) var ett svenskt institut grundat 1922, efter en ursprungligen socialdemokratisk motion.[1] Institutet var det första i sitt slag i världen

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Statens_institut_f%C3%B6r_rasbiologi

  Judehat blev lag
  För 75 år sedan upphöjde nazisterna sin rasideologi till lag. Nürnberglagarna utestängde judarna helt från samhället och satte i gång en statsstyrd hets som inte förekommit sedan medeltiden. Nazisternas mål var att fördriva judarna från Europa.

  http://varldenshistoria.se/krig/2a-varldskriget/judehat-blev-lag

  Män är värre än djur ömkar sig den onda feminist tanten
  http://www.aftonbladet.se/wendela/article1652427.ab

  Man and brotherhood United. Allt stöd till Grand Daddy Osama i sin fortsatta kamp mot Aftonbladets rasism och kamp för att vara Pappa för sina barn. SAY IT LIKE IT REALLY IS!

 6. Mars Says:

  Det finns ju trots allt en motbild, som man nog inte ska underskatta.

  För det första: Kvinnligt dominerad värld betyder långsammare teknisk utveckling. Det är lika mycket lag som att kvinnor tar över. Stagnerande teknisk utveckling är detsamma som stagnerande ekonomisk utveckling, utan för den skull miljömässigt bättre.

  För det andra: I kvinnligt dominerande samhällen, sjunker nativiteten. Kvinnor skaffar sig barn allt senare, många inte över huvudtaget.

  Summan av dessa båda: Våra barn blir fattigare än sina föräldrar, vilket i sin tur också medför större klassklyftor. Fortsatt grogrund för fascistiska och marxistiska idéer.

 7. Manhood United Says:

  @ Det är just ironin i det hela. Aftonh…. står inte för de riktiga värdena om mänskliga rättigheter oavsett kön och etnicitet. Jag vill utmana f-ismen och Aftonh…. för att dom inte vet vad dom står. Te x Aftonbladet säger alla gillar olika men menar inte typ Maskulina motståndsrörelser och Pappa rättsaktivister. Återigen så förenar Pär och Genus Nytt genom oberoende folk från höger och vänster. Det är sakfrågorna som är det viktiga och där knokcar Pär och Genus Nytt allt motstånd what so ever. Spelar ingen roll om för moderaterna är inte moderater men vänster är vänster. Allt begrepp om partipolitik och blockpolitik har upphört med sin betydelse när samtliga partier har smetat genus hysteri och f-ism helvetet över sig.
  Därmed har makten förskjutits mot folket och majoriteten av folket som inte tycker som f-isterna. Spela roll om det är vänster eller höger det viktigaste är att krossa feminismen. Du ska bara veta hur måna män det är inom socialdemokraterna och vänstern som bara hatar f-ism och vill inget annat än kliva ur garderoben och släppa fram sin frustration och besvikelse att enbart jobba i det dolda för ett kön som går emot all logik och samvaro i fred. Jag kallar mig oberoende liberalist för att just vara fri och stå upp för sakfrågorna. Pär välkomnar inbjudan från vänstern och socialdemokraterna att få komma och föreläsa. Det ger Pär respekt. Inte för att vänstern skulle bjuda in pär men ändå den ryggraden hittar du inte hos dagens maktmänniskor och speciellt inom moderaterna eller alliansen så därför behövs fucking Pär och Genus Nytt mer än någonsin.

  * Hade moderaterna och framförallt de gamla moderaterna visat på tydliga val och skillnader dvs avstånd mot feminism, stypt miljonerna/miljarden till genus,roks,hilda,soc diskriminering av pappor vid vårdnadstvister etc så hade allt blivit mycket enklare och även jag som kommer från ”vänstern” eller socialdemokraterna hade kunnat gjort ett tydligt val. Jag hatar vänstern och socialdemokraterna för deras f-ism, de skygglapparna har fallit bort sent i livet så därför är jag oberoende liberalist när inget parti har tillräcklig ryggrad knappt piratparitet som inte tillräckligt profilierar sig att värna om all typ av rättssäkerheten, inte bara fra och ipred. Det är där Genus Nytt,Papparätts aktivister organisationer Maskulism kommer vinna mark att samverka och vara opolititisk bundna och få med oss de sunda kvinnorna som inser att det går inte att äta kakan och behålla russinena vid vårdnadstvister samt insikten att ett kvinnligt uppror mot lögnerskor i våldtäktsmål,mål om hustrumisshandel och incest anklagelser.

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/10/12/min-v-n-osama-uts-tts-f-r-aftonbladets-rasism

  got it brother?

 8. Manhood United Says:

  Till Aftonbladet, deras falska slogan ”alla gillar olika” och deras rasistiska utspel mot Grand Daddy Osama:

  ”Sometimes Men take mathers in their own hands”- SAY IT LIKE IT REALLY IS – Public Enemy. Unite for Manhood
  Manhood Politics in Sweden

  Till alla feminister, reinfeldt, manliga feminister och mansligan:

  HOW YOU SELL SOUL TO A SOULLESS PEOPLE WHO SOLD THEIR SOUL???

 9. steffo Says:

  Denna forskning är ännu ett bevis på att feministernas påståenden om kvinnliga underlägen är falska!

  Tips till Pär: Radioprogrammet Tendens på SR har denna vecka temat: ”Är manligheten en folksjukdom”. Rubriken är i sig kränkande. Tänka sig ett radioprogram med rubriken ”Är kvinnligheten en folksjukdom?”. Det skulle bli ett ramaskri med en uppsjö av kränkta kvinnor. Jag tycker redaktionen gör en feministisk tolkning, typ att män måste leva upp till ”manliga normer” som feministerna anser vara destruktiva. Dom skriver visserligen ”Män dör tidigare än kvinnor, i olyckor, självmord och sjukdomar förknippade med livsstil.
  Bland unga män är dödligheten nästan tre gånger så hög som bland kvinnor. Varför?Och varför talar vi så lite om det?” men när dom försöker besvara det menar dom att det har att göra med att manliga egenskaper och ”normer” bär skulden, att manligheten i sig är något negativt som även männen tar skada av.

 10. Erik Says:

  Amazonia?

  Sist jag kollade var det länder där kvinnor inte ens fick köra bil som skaffade sig allt mer inflytande i länder som Belgien, Holland, Frankrike, Tyskland etc.. På youtube kan man se en engelsk kvinna som inte får skilja sig från sin man för en Shariapräst beslutar om det – i London.

 11. Manhood United Says:

  @ Mats

  Värnplikt,lagsporter, fotbolls supporters och boys på Östermalm,Södermalm och i förorterna är exempel på
  Manhood i verkligheten.

  Tror ni jämställdhet,f-ism och genus existerar i dom här 2 bandens världar?

 12. Jocke S Says:

  En ska visar väl detta: Hela könsproblematiken är mycket mer komplex och komplicerad än vad den sveska debatten vill erkänna. Skall kvinnor få ta över en del av mäns påstådda privililegier. då får de väl också ta över mäns faktiska skydligheter!?
  Har just pratat med en engelman här. Han började med att säga hur stora privilegier hans 19 åriga dotter har, som just fött ett barn och där fadern ”inte är närvarande”. Oficiellt, det löntar sig nämligen inte! Hon fick tillgång till hus, som staten betalar hyran för, hon får extra för att hon är ”ensamstående” och hon behöver inte arbeta!

 13. Jocke S Says:

  Leifer. Det finns kanske anledningar till ”amerikansk homofobi”? Enligt Aaron Kipnis, amerikansk mansforskare, ej feministisk, som skrivit den utmärkta boken ”Riddare utan rustning”, (rekommenderas verkligen, mer klarsynt än de andra ”maskulinisterna” i USA) så sker de flesta våldtäkter i USA på fängelser, mot män!
  Hur det är med detta och orsakerna kan man ju undra över. Antagligen inte intressant i feministtider som dessa!

 14. Jocke S Says:

  Ursäkta stavfelen, är ytomlands…. Men har ändå nyss snappat upp det här: ”20 kvinnor av 23 fast i barnporrhärva!” Kan det vara något Pär? Under temat ”Kvinnor tar över världen” http://svt.se/2.126217/1.2200939/kvinnor_i_barnporrharva?lid=senasteNytt_1851061&lpos=rubrik_2200939

 15. leifer Says:

  Mats
  ”Är män individualister? Tvärtom vill jag säga, när det kommer till samarbete tycker jag män klarar sig bättre än kvinnor.”

  Sant, vilket gör det så intressant just detta med mansrollen och mansrörelse. Det flesta män har nog svårt i sin manlighet, att gå med i en mansrörelse. Men kanske är det också män som är lite lurade av feminismen, och faktiskt hjärntvättade av samhället. Nya unga generationen män tror jag har börjat vakna och har nog inte så mycket ”patriarkaliska värderingar” kvar.

 16. Manhood United Says:

  Jocke S

  ”Hon fick tillgång till hus, som staten betalar hyran för, hon får extra för att hon är ”ensamstående” och hon behöver inte arbeta!”
  Det har ju nästan blivit som bidrags sverige, det fungerar när enstaka suger ut systemet och fungerar inte när dom som verkligen behöver det.
  Svårt att komma åt problemet, men i reinfeldts och socialdemokraternas värld/sahlin, de är just nästan ett gulligt radar par sahlin och reinfeldt. Wetterstrand får bli älskarinnan. Vilken fars. Sahlins och s:s syn på systemet att det goda över väger det gåliga, det samma är det med den romantiska och uppburna synen på f-sim. Men när verkliga människor och familjer blir drabbade kan de inte svika, eller? Reinfeldts uttalande ska vi inte tala om och hans inkompetens på området. Fy fan, man blir ju mörkrädd!

  ”ingen skall anses skyldig till ett brott om det råder minsta tvivel om hans eller hennes skuld. Det skall alltså vara bortom rimligt bevisat att den anklagade är skyldig, och om det inte är det, ja då skall den anklagade frikännas. Denna regel är till för att förhindra att oskyldiga döms, vilket i varje fall är ett allvarligt nederlag för en rättsstat. Men i Sverige tycks man inte längre anse det. I våras intervjuades statsminister Reinfeldt i radio om just problemet att våra domstolar dömer människor på allt för lösa grunder. Hans svar borde egentligen ha fått varenda någorlunda juridiskt kunnig person i detta land att välta från stolen.

  ”Jo men det är säkert en del skyldiga som går fria också”, öööh ja…och?

  http://www.daddys-sverige.com/daddys-blogg.html

 17. leifer Says:

  Jocke S, fenomenet när män våldtar män är intressant. Det ses INTE som homosexuellt av den som utför våldtäkten. Bara ev av den som utsätts för den. Denne får då skämmas och tiga om det som hänt, för att inte framstå som bög/kärring.

 18. leifer Says:

  Jocke S
  ”Hon fick tillgång till hus, som staten betalar hyran för, hon får extra för att hon är ”ensamstående” och hon behöver inte arbeta!”

  Jag har sagt det förut, alla stora och svåra frågor som vi debatterar här, är alltid, direkt eller indirekt, relaterade till barn. Det är ett vanligt sätt bland fattigare kvinnor i västländer att skaffa barn som en alternativ karriär. Det garanterar försörjning för både barnet och mamman. Samtidigt är det ännu mer gynnsamt om mamman redan har ett fast jobb. Då ingår massor av ledighet och rätt till sjukdagar för att vårda barnet hemma.

  Det som är intressant ur jämställdhetssynpunkt är att dom jämställdhetsproblem vi debatterar i större utsträckning drabbar fattiga män än rika män. För män blir då pengar ett sätt att kompensera för den diskriminering män föds med i dagens samhälle. Men för kvinnor är det inte alls så, den fattiga kvinnan är inte mer diskriminerad än den rika. Pengar blir inte samma drivkraft för kvinnor att kompensera diskriminering.

 19. Jocke S Says:

  Reinfeldt? En tant i byxor!

 20. Manhood United Says:

  @ leifer Jocke S

  frågan är varför inte våldtäkter på män (i fängelser) inte accepteras och ses som ett problem av samhället och omvärlden?

  Ju mer man ifrågasätter faller hela logiken inom genus och f-sim och lögnen träder fram. Det är som skyddslapparna tas bort! Som när det går upp för Hamlet att hans mor indirekt deltagit i mordet på dennes far.

  Jag tror absolut på att Män ska samarbeta över generationer,politisk tillhörighet,klass tillhörighet och etniskt ursprung. Det är allt annat än svårt, det är en tillgång och fullt av möjligheter. Det kanske till och med förenar och integrerar invandrar män med svenska män i förståelse och samförstånd över att bli hunsade,diskriminerade och oskyldigt dömda.
  Någonting som svenska politiker hittintills katastrofalt misslyckats med.
  Nödvändigheten av den ondska f-ismen spridit gör att alla män gör gemensam sak.

  Titta nu på skenheliga Aftonbladet som kör sin slogan ”alla gillar olika”. De sitter på sin tron och fläker ut sig och tror att de talar till och för hela folket. Det hela är ju minst sagt barockt. Aftonbladet och f-ismen katatoniskt går på med sin könsrasism och samhällsfrånvända ideologi utan att det minsta reflektera över sin plump och dåraktighet.Pappan Osama kränks,diskrimineras på ett rasistiskt sätt som de själva anklagar sd för etc etc. Aftonbladet har inget ärligt och gott uppsåt att företräda den vanliga medborgaren. Det råder total enighet om det.
  En anmälan till pressombudsmannen borde lämnas in.

  Stäm skiten som de gjorde med expressen. Aftonbladet gjort övertramp flertal gånger! http://www.dn.se/nyheter/sverige/enhallig-jury-fallde-expressen-1.610084

  Alla de Män som kämpat med detta långt före oss som tillhör den yngre generationen och bara haft motstånd. Vi den yngre generationen tar vid men ska också samarbete och göra det här tillsammans. Hur tabu belagt är det inte att kritisera och granska en moders gestalt? Hon är ju den allra heligaste och har inga laster. Not! Alla som är från Spanien te x vet att en kvinna eller moder kan vara det jävligaste monster i en familj. Strindberg skrev om det i Pelikanen som för övrigt bör läsas eller ännu hellre ses på teater.

  @ leifer

  Speciellt amerikanska männen tycks ha stora problem, då dom är fast i gamla patriarkaliska värderingar, ofta osunda såna (ex homofobi).

  Varför är det så? Beror det på självkänslan? Det kapitalistiska Samhällsklimatet och svaga fackföreningar? Det över individualiserade politiken?

  f-ismen/matriakatet och patriakatet är varandras motpoler och det kanske är så att de göder varandra?

  Varför är skam och skuld beläggandet så framgångsrikt för f-ismen?
  Är det dom nedärvda fundamentala drifterna som f-ismen spelar på och skuldbelägger så framgågnsrikt enligt freud? Eller är det vårt nedärvda tålamod från kristendomen som också spelar in?

  Frankfurtskolan och f-ism ger förklaringar http://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturvetenskap

  Är det detta Maskulina motstånd som kommer öppna pandoras box, få bort skygglapparna, avslöja f-ismen totala svaghet och obetydelse i likhet med lösningen av världsgåten i Strindbergs drömspel med de fyra fakulteterna som ska lösa värdsgåtan vad som döljer sig bakom fyrväpplingen?

  För att nämna något ytterligare om mäns och barns diskriminering i samhället. Ni anar inte vilket omfattande hat det finns mot soc, som är till för att hjälpa människor. Istället så hugger de den lilla människan när den ligger ner. t.o.m janne josefsson har enormt hat mot soc när han som pojk och hans mor blev avisade hjälp. Är det någon som hört något bra om soc? Om varma och vårdande yrken som sjuksköterskor, läkare, ambulanspersonal och brandmän hör man sällan något elakt och kritiskt. Men Soc som har så många liv på sina samveten. Lägg ner skiten, hur mkt kostar det Samhället?

  Skulle jag vara politiker skulle jag i högsta grad ställa mig frågan VARFÖR mycket oftare och bjuda in olika intressen till dialog som Obama verkar göra.

 21. 50/50 Says:

  Kvinnor accepterar i regel bara män som är mer framgångsrika än de själva som partner. Amazonia blir med andra ord singlarnas rike. Konkurrensen mellan männen om rikedom och status kommer då att drivas upp och om andra vägar är onåbara kommer många män att tyllförskaffa sig status och resurser med ojusta och kriminella metoder. Män kommer förmodligen alltid finnas i toppen av samhället eftersom kvinnor efterfrågar ”toppmän”.

 22. Oscar Says:

  http://www.aftonbladet.se/wendela/article7995637.ab

 23. Manhood United Says:

  Reinfeldt – Patriakatet personifierad? Reinfeldt kan stå där och ta emot skiten från f-isterna. Vi kommer i alla fall inte stötta honom utan lämna honom likt det fega kräket han är att ta hand om problemen han själv orsakat genom att svika moderaternas värdengrunder. Skulle inte backa upp honom en minut, falskare människa får man leta efter. Riktig tant i byxor!

  Jag har alltid haft uppfattningen att Moderaterna var något man kunde lita på med sin konservatism och ryggrad. Det kanske var de gamla moderaterna? Allt hade varit så tydligt om rött som är rött och blått var blått haft åtminstone meningsskiljaktligheter. Nu är det mes något klet som inte gör någon nytta, som inte vågar säga ifrån

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/reinfeldts-pappa-domd-for-rattfylla-1.881832

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article441739.ab

  Reinfeldt – Charlatan eller kvacksalvare?

  I våras intervjuades statsminister Reinfeldt i radio om just problemet att våra domstolar dömer människor på allt för lösa grunder. Hans svar borde egentligen ha fått varenda någorlunda juridiskt kunnig person i detta land att välta från stolen.

  ”Jo men det är säkert en del skyldiga som går fria också”, öööh ja…och?

  Reinfeldt – Patriakatet personifierad? Reinfeldt kan stå där och ta emot skiten från f-isterna. Vi kommer i alla fall inte stötta honom utan lämna honom likt det fega kräket han är att ta hand om problemen han själv orsakat genom att svika moderaternas värdengrunder. Skulle inte backa upp honom en minut, falskare människa får man leta efter. Riktig tant i byxor!

  Jag har alltid haft uppfattningen att Moderaterna var något man kunde lita på med sin konservatism och ryggrad. Det kanske var de gamla moderaterna? Allt hade varit så tydligt om rött som är rött och blått var blått haft åtminstone meningsskiljaktligheter. Nu är det mes något klet som inte gör någon nytta, som inte vågar säga ifrån

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/reinfeldts-pappa-domd-for-rattfylla-1.881832

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article441739.ab

  Reinfeldt – Charlatan eller kvacksalvare?

  I våras intervjuades statsminister Reinfeldt i radio om just problemet att våra domstolar dömer människor på allt för lösa grunder. Hans svar borde egentligen ha fått varenda någorlunda juridiskt kunnig person i detta land att välta från stolen.

  ”Jo men det är säkert en del skyldiga som går fria också”, öööh ja…och?

  Reinfeldt – Patriakatet personifierad? Reinfeldt kan stå där och ta emot skiten från f-isterna. Vi kommer i alla fall inte stötta honom utan lämna honom likt det fega kräket han är att ta hand om problemen han själv orsakat genom att svika moderaternas värdengrunder. Skulle inte backa upp honom en minut, falskare människa får man leta efter. Riktig tant i byxor!

  Jag har alltid haft uppfattningen att Moderaterna var något man kunde lita på med sin konservatism och ryggrad. Det kanske var de gamla moderaterna? Allt hade varit så tydligt om rött som är rött och blått var blått haft åtminstone meningsskiljaktligheter. Nu är det mes något klet som inte gör någon nytta, som inte vågar säga ifrån

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/reinfeldts-pappa-domd-for-rattfylla-1.881832

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article441739.ab

  Reinfeldt – Charlatan eller kvacksalvare?

  I våras intervjuades statsminister Reinfeldt i radio om just problemet att våra domstolar dömer människor på allt för lösa grunder. Hans svar borde egentligen ha fått varenda någorlunda juridiskt kunnig person i detta land att välta från stolen.

  ”Jo men det är säkert en del skyldiga som går fria också”, öööh ja…och?

 24. Heat Says:

  Man vill ju inte hälla smolk i glädjebägaren men…

  Barnen uppfostras i genuskyrkan av naiva genuspedagoger med sina verklighetsfrånvända teorier, vilket leder till stora problem. Omsorgen fortsätter att premiera flickor/kvinnor.
  Fler unga män hannar i permanent utanförskap, svikna och bortglömda av skolan och samhället, många bor kvar hemma, utvecklar antisociala personligheter. En del begår självmord, andra hämnas på samhället genom pyromandåd och annat. Ilskan och hatet ökar, kriminaliteten ökar. Samhällets utgifter för det ökade våldet och missbruket leder till välfärdssamhällets totala ekonomiska kollaps.
  Tillkommer gör ansvaret för överbefolkningen, den förgiftade naturen, bristen på vatten, bristen på mat, epidemierna och de stora klimatproblemen. Krig och elände följer i dess spår.

  Annars, ha så skoj i amazonia.

 25. Mutstaden Says:

  Feminismens inneboende svaghet är ju att dess förespråkare inte gör något annat än applicerar manliga måttstockar på kvinnor. Feministerna tänker som män och inte som kvinnor.

 26. Trio Says:

  Det är allt bäst att ta Institutet för Framtidsstudiers rapport med en mycket stor nypa salt, då den tydligen helt bortser från en mängd faktorer. Till exempel att män är betydligt mer benägda till risktagande och mer benägna att lägga ner tid och kraft på att göra karriär.

  För att få till en helt kvinnodominerad värld krävs en kompakt och aktiv diskriminering av män, från samhällets sida. Det vet feministerna och det är det de arbetar för – och i hög grad har genomfört i Sverige. I endast en handfull andra länder har feministerna lyckats institutionalisera denna typ av genomgående mansdiskriminering. Männen kommer knappast hellet att finna sig i den för all framtid – inte ens i Sverige.

 27. AV Says:

  Trio:
  ”Männen kommer knappast hellet att finna sig i den för all framtid – inte ens i Sverige.”

  Jag skulle inte bli ett dugg förvånad om det blir våra söner, eller ytterligare en generation söner, som kommer demonstrera och ropa: Vi är många, vi är hälften.

  Fler och fler börjar få upp ögonen för vad vi gör mot våra söner, hur akterseglade de blir i skolan och vägar i samhället.

 28. Mats Says:

  Många kvinnor vill inte ens ha en sån framtid om det innebär att de får ta över de manliga skyldigheterna också.

  I detta samhälle kommer nog gentlemanna beteendet försvinna och det blir mer att alla kör sitt race.

  Jag tror även att män och kvinnor inte kommer tända på varandra lika mycket, som det nämnts innan.

  Och sen kommer vi märka att kvinnliga ledare har precis samma negativa sidor som män när det kommer till kritan.

  Men jag tror knappast män kommer finna sig i att diskrimineras när de väl vaknar och inser det några av oss redan gjort.

 29. Gurra Says:

  Ironin i detta är ju att även kvinnor kommer få lägre levnadsstandard. Allt medan kineserna och indierna gnider sina händer i bakgrunden. Ska bli intressant och se om även kvinnornas patentansökningar ökar i den grad de tar över.

 30. JD Says:

  Känns som att det är relevant att ännu en gång upprepa Kjell Bergqvist replik i filmen Bröllopsfotografen.

  ”Det är kvinnornas tid vi lever i…

 31. JD Says:

  Women finally realize feminism has failed
  Feminismens daltande med kvinnor har fått kvinnor att sänka sina förväntningar på sig själva?

 32. leifer Says:

  Manhood United
  ”Jag tror absolut på att Män ska samarbeta över generationer,politisk tillhörighet,klass tillhörighet och etniskt ursprung. ”

  Ja det finns många problem som förenar och män använder olika tekniker för att kompensera bristande makt. För medelklassmannen handlar det om en dröm om mycket pengar. För lågklassmännen och invandrarmännen kan det handla om fruimport. För vissa invandrargrupper har det också funnits kontroll över kvinnan mha religion och s.k. hedersrelaterat våld.

  Problemet är att när man börjar prata mångkultur, och vi får ett segregerat samhälle där etniska grupper lever åtskilda. Hur ska då män kunna enas över kulturgränser? Och hur ska man kunna ha lagar, regler och praxis som enhetligt följs i alla olika grupper när t.ex. svensk lag är ett uttryck för svensk moralsyn?

  Hela idén med mångkultur är dåligt genomtänkt.

  Vi ser nu när vit svensk man börjar särbehandlas negativt. Det blir då ett problem för en viss grupp av män. Dom män som inte ingår i gruppen kommer nog inte klaga så högljutt. Människor är dåliga på att säga från vid positiv särbehandling. Det har om inte annat feminismen tydligt visat.

 33. Andreas Nurbo Says:

  JD: Är ju inte det det handlar om. En studie har visat att kvinnors känsla av lycka har gått ner och det är inte detsamma som att kvinnor anser att feminismen misslyckats. Det är journalisterna som gör en massa tolkningar utifrån premissen kvinnor har möjlighet till allt så varför är de inte lyckliga?
  Frågan är hur mätningen av lycka gått till. Människor har en tendens att anpassa sig. 1 år efter en förlamande olycka är en person lika lycklig som om han för 1 år sedan vunnit en massa pengar på lotto. Circumstances does not happiness make.

  Och det går att kombinera karriär och barn. Vad som nu avses med karriär är ju dock upp till var och en. Att män jobbat 80 timmar i veckan betyder inte att de inte åstadkommit samma resultat om de endast jobbat 40. Förväntningarna är det som styr inte resultaten i sig. Se bara på anställda som är effektiva. De får inte gå hem tidigare de får fler arbetsuppgifter.

 34. Nitti Says:

  Kvinnorna tar över världen: Det är därför allt går åt helvete numera!!

 35. toddan Says:

  Det är det borgeliga samhället som är grunden till framgången för kvinnorna.

 36. leifer Says:

  Manhood United

  ”Speciellt amerikanska männen tycks ha stora problem, då dom är fast i gamla patriarkaliska värderingar, ofta osunda såna (ex homofobi).

  Varför är det så? Beror det på självkänslan? Det kapitalistiska Samhällsklimatet och svaga fackföreningar? Det över individualiserade politiken? ”

  Amerikanska samhället har förändrats, från ett industri till ett tjänstesamhälle. Den traditionella manliga mannen som är grovarbetare, börjar försvinna i takt med allt färre såna arbetstillfällen. Och även dom få som finns kvar sköts mest av maskiner. Man förstår då att det inte är den manlighetstypen som efterfrågas, den med stora muskler och kraftig benstomme. Inte heller är stora tunga bilar med törstiga motorer, så användbara eller meningsfulla som machouttryck i takt med bensinen blivit allt dyrare. Amerikanarna är fortfarande fast i att det ska vara V8 för att vara manligt.

  USA har dessutom stora ekonomiska problem och man har pratat om att det är början till slutet för USA som världens rikaste land. ”greatest nation on Earth”. Idag lånar USA för att försöka i viss mån upprätthålla sina dyra levnadsstandard.

  Kvinnor tar en allt större plats på arbetsmarknaden och tjänsteföretag passar kvinnor bättre än industri överlag. Männen anpassar sig sämre och passar då inte in. Så feminiseringen har börjat i USA. Ser man den gamla manlighetsidealen med dagens ljus så kan man tycka att det bara är bra. Mansrollen och mansidealen måste ändras för att skapa ett samhälle som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Det stora problemet tycks dock vara detta med barnen. Kvinnor tar både jobb och barn ifrån männen så att säga. Amerikanska män har dock fortfarande den där möjligheten med fruimport.

 37. JD Says:

  @ toddan

  Och Tomten finns på riktigt…

 38. Lasse Says:

  Feminismen kommer uppnå en kritiska massa där funktioner på flera nivåer kommer att haverera.

  (Inklusive AB Sverige.)

  Titta på -ismerna genom historien.

 39. Torstensson Says:

  ”Mansrollen och mansidealen måste ändras för att skapa ett samhälle som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Det stora problemet tycks dock vara detta med barnen. Kvinnor tar både jobb och barn ifrån männen så att säga. Amerikanska män har dock fortfarande den där möjligheten med fruimport.”

  Det där är intressant och jag undrar vad för mansideal vi har i Sverige. Feminsiterna vill att vi ska vara mjuka i en sorts uppmaning att faktiskt maka på oss och låta dom ta makt, se senast unni drougges blogg, medan vardagsfeminsiter och ”prinsessor” och vanliga kvinnor ofta vill ha ett annat mansideal.

  Man växer upp och tror att kvinnor vill välja och ska bli behandlad som en kompis som du ska vara lite halvskraj för och fjäskig inför. Verkligheten är en helt annan.

  Välkommen till evolutionspsykologin.

 40. Jocke S Says:

  leifer: ”Mansrollen och mansidealen måste ändras för att skapa ett samhälle som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Det stora problemet tycks dock vara detta med barnen.” Visst, barnen, och soc som någon nämnde ”lägg ner skiten”.
  Men har du m.fl. funderat över hur mycket kvinnor påverkar miljön? Genom deras behov av trygghet, bekvämlighet, samt status och fåfänglighet? Det mesta av överskotten går ju till hemmen, inte bara ”till gardiner”!
  Enligt Geoff Dench, ligger kvinnan bakom ”patriarkatet.” ”Det är kvinnan bakom allt” som det hette. Och nu skall ”kvinnan ta över världen”. I så fall genom vem? Jo genom manliga medlöpare, och deras gemensamma lögner om oss vanliga män, som varken exploaterar varandra, kvinnor eller vår värld i övrigt! Thats it!

 41. Torstensson Says:

  Det var alltså unni drougge som uppmande svenska karlar att ta fram sina feminina sidor i sin blogg nyligen. Samma Unni drougge glömmer bort att alla de män hon själv skrivit böker om, varit ihop med, skaffat barn med har varit allt annat än snälla killar. I somliga fall har det ju enligt hennes egna utsagor varit rena psykopater. Det har blivit böcker av det.

  I diskussion med Erik, arkivarum får jag ytterligare ett perspektiv som torde få varje man att spela snällhetskortet att backa undan och lyssna.

  Nämligen att den snällhet Unni pratar om och som hon tycker är sååå eftersträvansvärd är relativ. Relativ.

  En kvinna vill ofta inte ha en genomsnäll man, respekten blir noll. Mängder av killar kan vittna om det. Mängder av killar som trodde på feminismens prat om att tjejer vill bli behandlade som kompisar etc etc.

  Mäjligt att Unni och hennes gelikar tänder på de ömma sidorna hos en kille. Men inte vilken kille som helst. En kille som är ett svin och som har snälla sidor är betydligt mer intressant än en kille som är snäll, och som dessutom på det hela är….snäll !

  Det är som att jämföra en ferrari och en fiat. Båda har snälla sätten för ryggen. Men den ena är lite elakare under huven än den andra.

  Så jag uppmanar alla karlar unga som gamla att aldrig börja mjäka er eftersom du kommer inte bli respekterad för det. På sin höjd utnyttjad.

  Naturligtvis vill feministerna har mjäkiga halvrädda killar som värdesätter tjejer mer än de värdesätter värdet av evolutionspsykologi.

  Olof Palme sa att politik är att vilja. Ett sådant uttalande kan vara farligt om man omsätter det i praktiken vilket feminister har gjort. Dom vill ändra på nedrävda beteenden.

  Vi har haft över 30 års genuspedagogik i Sverige och kvinnor vill fortfarande inte ha den snälla typen.

  Feminism är dock inte heller fritt från biologiska processer. Ska jag lyssna på vad Erik säger, vilket jag gör, så kan ju hela feminismrörelsen egentligen vara grundad på rättvisa , men också ett behov av att snacka sig samman om den dumme mannen. Ett behov av att i sociala samspel hitta något gemensamt och då blir det som Erik säger att prata skit om män.

  En mycket svår kamp för oss.

 42. leifer Says:

  Jocke S, intressant tanke att de män som får leva med en kvinna genom att vara mesig medgörliga, är medlöpare för ett matriarkat. Det blir det omvända med könsförrädare, hard core femmor som menade att en kvinna som har sex med en man är en förrädare för sitt kön genom att låta sig penetreras av en man/kuk.

 43. leifer Says:

  Torstensson, jag ser att amerikanska män börjar få samma problem som svenska män. Dom vet inte vilken fot dom ska stå på i sin manlighet. Den mjuka vänsterfoten, eller den hårdkokta högerfoten.

  Samtidigt kan kvinnor välja precis det som passar dom. Dom kan klä sig som en man, låta som en man etc. Det spelar ingen roll för dom har ändå makten över reproduktionen, och nu kvotering in i företagen.

  Medan detta pågår så oroar sig männen huruvida dom är manliga nog, det är så att säga det enda männen fokuserar på. Dom är grundlurade!

 44. Manhood United Says:

  @ Leifer JD Jocke S Torstensson

  Vem är det om inte Männen i Usa och i Sverige som har val att släppa fram f-ismen? Vi Män har oss själva att skylla. Beträffande manlighetsideal håller jag med om att de verkligen saknas eller så är den starkare än aldrig förr. Den syns bara inte i ga: media men i verkligheten. Det handlar om att vi män i sverige accepterat pk och f-ismen undermedvetet tills NU! Det är f-ismen och medialocket som måste brytas och som vi håller på med för fullt! Uppriktigt så tror jag att majoriteten av Män där ute innerst inne pekar finger åt feminismen men de säger det inte högt. Varför? Det kan inte upprepas för många gånger, det är en Maskulin rörelse som måste bryta isen och förena alla Männen att säta ner foten och bryta pk och f-ismen. Där har du lösningen, Leifer, det behövs ingenting annat än just oss MÄn, här på Genus Nytt i fika rummet, på labbet, på lagret,i supporter klacken, i lärarrummet, kommunicerar och sprider budskapet. Det förenar mer än du anar! Man behöver inte krångla till när det är så enkelt! Det är bara att skrapa på ytan så väller det Maskulina motståndet fram som finns på gatan, i vardagen, i verkligheten. Vänner får man från pakistan, iran, danmark och från övriga världen om man jobbat på sjön. Allt handlar bara om att öppna munnen. Leifer, Mångkultur, bra och dåligt, allt handlar om att inte förlora sig själv och samtidigt vara öppen för det nya och respektera andra som tänker annorlunda. Äldre muslimerna är aviga mot det nya, traditionella,reserverade och har svårt att umgås med andra folkslag, medan de yngre var hur cola som helst och gillade att knyta bekantskaper. Då får man respektera de äldre. Självklart ska det vara ömsesidig respekt,men det gäller att använda skallen och välja sina strider. Men inte heller tappa brallorna och bete sig som en feg hund när befogat motstånd måste till. Se på New York, som funkar, Stockholm skulle kunna vara likadant om vi i Sverige fattar att förorterna kommer vara hippt som fan om fem år.
  Det alla hippa Sthlmare inte fattar är att i takt med att fler kottar blir till så finns det inga stora lägenheter i innerstan utan de finns i förorterna. Vad är det för fel på förorterna?Folk kommer valfärda dit i takt med trångbodd heten och tristessen över det gamla vanliga stureplan och kvarnen. Förorten kommer fylla ett behov av spänning och det kommer framstå som exotiskt för bratsen åka limo dit för att gå på klubb.

  Det är f-ismen,socialdemokraterna,vänstern,medialocket som förvärrar situationen istället för öppna upp för humanism på gatan. I Spanien kan en prada klädd kamrer sitta och fika brevid en gatusoppare, släpp prestigen och börja leva. Återigen, det behövs innovatörer och entreprenörer som Pär Ström som har puls men framförallt det ballaste att inte ha någon dekadent prestige. Denna inställning förenar folk om något som politiken och pk sverige inte ens är i närheten av. För det är på riktigt, det handlar om riktiga människor. Det är det som förenar Män, kolla på Daddy och de riktiga Mansjourerna som får samtal från invandrar pappor i vårdnadster som blir anklagade för hedersrelaterat våld samt blir engagerade av överklassen från Djursholm och Östermalm i liknande situationer om anklageler. Varför då? För att f-ismen attackerar alla Män oavsett klass och etnicitet. Där har ni det som förenar oss Män och som kommer få Männen att göra gemensam sak och som AV antydde att tillsammans med sina söner gå ut på stan och protestera. Det värsta som kan hända är att inte förvalta denna frustration i det lilla och stora i vardagen och fastna i ekorrhjulet och gå ett varv till i f-ismens linda för att sedan bevittna det smygande matrikatatet ta över. Not!

  Bryt mönstret genom att gå tillbaka till historien på 60/70-talet då majoriteten av kvinnor och män tyckte om varandra men där de onda radikal f-isterna med susanne osten,sven wolter mfl på barrikaderna förstörde allt. Många av de här dilettanterna och extem f-isterna; för att använda Thorsten Flincks uttryck, sitter idag på höga poster och har svikit sina ideal och den lilla människan. Det gäller att människor, kvinnor och män hittar tillbaka till varandra och det genom kärlek och respekt. För den sakens skull ska männen inte bli några jävla mans f-ister som s och mansligan vill. Därför är oberoende,rättssäkerhet och humanism viktigare. Men framförallt anti moderat. Vem vet det kanske går att få med sig de gamla moderaterna som har mer stake? En sak glömde jag, appropå mångkultur som leifer skrev, det är inget som säger att svensk tradition historia och kultur behöver förringas tvärtom,den blir starkare i en mångkultur och borgar för fortlevnad när vår tradition förenas med globalt tänkande, det är många polariserande bitar att hålla ihop men det går om man som Man värnar om sin integritet och självkänsla att inte bli hunsad. Vad gäller tjejer och kvinnor som benämns med invandrar bakgrund i sverige,kan sägas att många är så förväntansfulla och fyllda av spänning att träffa svenska killar, som fortfarande är lite tabu. Och tvärtom för en svensk kille att tråna efter en tjej med ursprung från mellanöstern. Vilken underbar tid vi lever i,appropå kärlek. För hur jävla söt är inte Laleh Pourkarim förutom att hon bär musikaliska drag av Cornelis Vreeswijk. Om du som svensk kille åker till Italien så är brudarna är helt galna i skandinaviska män 😉

  Det är kärlek!

 45. Manhood United Says:

 46. Manhood United Says:

  Det är dags för Göteborg, Stockholm och Malmö att besegra radikal feminism,religös fundamentalism, vänster och höger extremism med maskulism och kärlek!

 47. leifer Says:

  Manhood United

  Ursäkta, men klarar inte av naivitet även det är kul att du är positiv (jag är också öppen för människor). Muslimer ex har en kultur som är insprängd i religionen. Du kan prata om att ”förena oss”, men när det t.ex. kommer till att den muslimska dottern ska ha en vanlig svensk pojkvän så tar det stopp. Muslimer har sitt sätt att kontrollera barn och deras tillkomst, men också kvinnans sexualitet. Dvs reproduktiva makten. Sen, en muslims kvinna t.ex. ser ner på en svensk kvinna som klär sig i shorts och t-shirt. Jag säger det här för att påvisa kulturkrockar, olika sätt att leva. Nu var det här generaliseringar som alltid men det är ju muslimer som pratar om ”vi muslimer”.

  Det du pratar om är att folk då ska lägga sin kultur åt sidan och förenas i ja…. vadå?

  Och på vilket sätt blir det mångkultur om alla går in en gemensam monokultur?

  Man måste nånstans bestämma sig vad man tror på för samhälle och om det kan fungera praktiskt. Personligen ser jag att religioner bygger murar. Ateism förenar.
  En kristen person kommer aldrig fungera fullt ut med en muslim. Kanske i vardagen, men inte i den innersta kretsen. För övrigt hatar jag ordet kristen och muslim. Det ger en religion alldeles för mycket utrymme och cementerar. Jag tycker man skulle sluta använda adverb (säger jag grammatiskt rätt nu?) på personer för en viss religion.

 48. Torstensson Says:

  Manhood united

  haha vilket inlägg. Jag håller med dig om att man som skandinavisk man har ett vädligt bra förhandlingsläge gentemot norditalienskor som själva är lite ”kalla”.

 49. Manhood United Says:

  Naivitet, själv skulle jag kalla det vision med glimten i ögat, du måste förstå ironin över att vara så optimistiskt. Hellre det än att vara pessimist, bitter och endast gnälla på en blogg. Gå från ord till handling är vad jag närmast hade i åtanke. Så pass mycket insikt har du väl att se vart det barkar om känslorna får ta överhand och man inte Outsmart Your Competitors/- Enemies. Det jag absolut inte vill ha är ett religons och könskrig, för så pass mycket kan jag läsa av vindarna. Jag vill absolut inte offra någonting för sånt skit, det skulle inte röra mig i ryggen att ge mig i något sådant. Därför väljer jag att släppa prestige, att inte ge upp hoppet och ha en låt vara då en naiv tilltro till människors kraft av kärlek. Så tänker nog den globala människan också trots allt elände och shit som är bandet för allt mänskligt.

  Jag säger inte att det är som du beskriver till en viss del, men det jag ifrågasätter är om du känner någon eller flera muslimer? Eller har du läst dig till och dragit egna slutsatser. Det finns onda människor båda inom kristendomen och islam.
  Men bilden som makthavarna i kulisserna och på media målar upp har ett mer genomtänkt och dolt syfte än så som å ena sidan piskar upp känslostormar mot väst och tvärtom. Det du och alla andra skeptiker måste fatta är att majoriteten av muslimer är coola och inte fundamentalister som är den bilden vi blir matade med.

  Om du och inte flera pessimister fattar att där känslorna tar överhand över intellektet är det kört. Då kan vilka jävla makthavare som helst vifta med pekpinnen och då spelar det ingen roll om det är muslimska fundamentalister, antifeminister och maskulister, feminister, nazister eller t.o.m sverigedemokrater.

  Att det finns sjuka jävlar som vill utrota väst och kristendomen tvekar jag inte en sekund på. Filmen Jalla Jalla kan väl inte bättre beskriva det medmänskligare än så. Jag har själv varit förälskad i tjej under gymnasietiden som hade påbrå från libanon, hennes brorsor skulle plocka mig, jag sa visst men slåss då mot man man. För ett par år sedan hade jag en förälskelse med en invandrar tjej och fördomarna har mognat med tiden. Sverige går framåt för det tar tid. Om du sympatiserar med sd respekterar jag, det jag försöker få till är en dialog och utbyte av ideér.

  Vad är kultur för dig?

  Det är precis det jag menar, din kultur för dig kan vara så starkt förankrad men ha för i helvete självdistans och glimten i ögat med att ingen ska kränka din integritet och självkänsla. Jag förstår verkligen att det sticker i ögonen hur den lilla klick fundamentlistiska muslimer beter sig i sverige. I usa är det annorlunda där är det hårdare tag med att lära sig språk och anpassa sig till den amerikanska tänket. Är det du menar?
  Annars är vi inne på områden som feminismen och nazismen är nära besläktade med varandra,och då kan vi ju bara byta ut kön mot ras och vi får genast en självmotsägelse med vad vi håller på med på Genus Nytt.

  ”Man måste nånstans bestämma sig vad man tror på för samhälle och om det kan fungera praktiskt.”

  Vi har hittat en gemnesam nämnare för en dialog och samförstånd att religion bygger murar. Gott!

  Det var du som nämnde monokultur, faran finns av att behöva kontrollera och kategorisera så man hamnar i något jävla paragrafrytteri.

  ”En kristen person kommer aldrig fungera fullt ut med en muslim. ”

  Redan där har du bestämt dig! Men låt kristna vara kristna och muslimer vara muslimer, det jag menar som du kanske inte fattade var att majoriteten av den yngre generationen har påbrå och kan sin historia vad de kommer ifrån utan att behöva känna sig rotlösa men är inte lika sementerade i sitt tänkande utan är mer moderna (humanistiska liberala ) för att ta oss vidare från postmodernismen utan ett köns eller religons krig. Majoriteten är dom sunda och logiskt tänkande människorna som stoppar sådan som hitler, eva lundgren,Mahmoud Ahmadinejad,israels fundamentalism,f-ismen i sverige och istället för fram sådana som Obama,Pär Ström och camilla Lindberg.

  Ateism är jag vara försiktig att uttala mig om, frågan är om motsatsförhållandena i begreppen gör det riskfyllt att ens nämna och diskutera fatalism.

  Som jag tidigare postat ut är fördom oavsett vänster,höger och fundamentalistisk religion och extremism lika farliga. En fördom är en fördom. Det försvarar eller rättfärdigar inte våld åt något håll och ska absolut inte romantisera vänsterns och (som du kanske ser det) invandrar gängs gruppers fäbless för våld.

  Det jag verkligen skulle veta är det som finns bakom sd:s ansikte utåt, när de gör gemensam sak med schyman i debatt programmet och börjar snacka om våldtäktsvågen när vi vet hur jäävla många oskyldigt dömda det finns och att svenska blonda brudar ljuuuuuuuuuuuuuuger.
  Jag säger inte att alla våldtäkter är falska, men jag har för många fall på nära håll som säger precis tvärtom och som ska tas på allvar. Naiv? Skulle inte tro det, men jag har inte förlorat hoppet och tron på att det går att förändra Samhället till det bättre och täppa till alla som yppar ”det var bättre förr” skitsnack det är vad vill själva gör det till…

 50. Manhood United Says:

  @

  Blev det kanske för känsligt, då får du säga till, så ska jag inte dra för stora slutsatser och spekulationer om politisk tillhörighet. Men som sagt jag diskuterar med vem jag vill. Dialog är det främsta vapnet, Martti Ahtisaari,Nelson Mandela och Dag Hammarskjöld är några av mina förebilder.

  Word!

 51. leifer Says:

  Manhood United

  ”Jag säger inte att det är som du beskriver till en viss del, men det jag ifrågasätter är om du känner någon eller flera muslimer? Eller har du läst dig till och dragit egna slutsatser. Det finns onda människor båda inom kristendomen och islam.”

  Var snackade jag om onda människor???
  Jag talade om sånt som kulturella skillnader, mångkultur och segregering.

  Jag sa att sånt som religion och religiös tillhörighet skapar ”vi och dom”.
  Jag sa att sånt som kultur och kulturell tillhörighet också skapar ”vi och dom”.
  Jag talade om de vanliga människan, den stora massan. Inte fundamentalister etc.

 52. leifer Says:

  Manhood United

  I övrigt lägger du på massa åsikter på mig som jag inte har (där det hela går ut på att du har en finare människosyn än jag), resonemang om våldtäkter etc. Du kör med det politiskt korrekta tugget jag hört till leda. Du snackar om mångkultur utan att definiera det. Jag blir rätt less och tappar sugen på sån skit. Du är lika fundamental i din retorik vad jag kan se som de personer du kallar fundamentalister.

  Oavsett hur du definierar en kultur så är ett stort kännetecken att den skapar en samhörighet, en grupp. Olika kulturer reser murar.

  Jag definierar kultur i ett vitt begrepp där sånt som lagboken, språket, syn på moral, syn på rätt och fel, könsroller, är fundamentalt. Jag definierar kultur som en byggsten för en nation. Kulturer är ofta också hårt knutna till den miljö/klimat man lever i.

 53. Heat Says:

  Att alla känner samhörighet med resten av samhället är viktigt. En person som inte gör det kommer inte heller att bry sig om andra omkring sig. Inte heller kommer han att bry sig lika mycket om miljön.
  Ser människan ingen chans att skaffa barn så kommer han inte att bry sig lika mycket om hur miljön ser ut 50-100 år in i framtiden heller.

  Det går aldrig att strunta i en grupp människor och tro man kommer undan med detta, det kostar. Idag har även den svage människan en stor destruktiv möjlighet att kanalisera sin desperation. Naturligtvis finns även en stor möjlighet att positivt försöka vända situationer, men då måste personen känna hopp och samhället måste välkomna detta. Vad samhället gör idag är att sätta upp fler och fler barriärer istället.

  Det borde vara filosofi på skolschemat. Ifrågasättande, bollande av idéer, var finns det i dagens skola?
  Jag skulle även gärna se ett införande av disciplinerande manliga kampsporter på skolschemat, som kan väljas frivilligt. Att få pröva på och lära sig hur ett slagsvärd hanteras t.ex.
  Det är lugnande för hjärnan och sinnet, det frigör negativ energi, och det bildas positiv istället.
  Idag väljer den som inte är direkt sportintresserad ”kast med liten boll” på friidrotten, det är INTE frigörande för själen.

 54. Aftonbladet ser fram emot Amazonia « GenusNytt Says:

  […] Aftonbladets kvinnoredaktion Wendela ger svaret idag. De skriver om professor Arne Jernelövs rapport ”Amazonia – den framtida värld där kvinnor styr” – den rapport som säger att vi är på väg mot ett samhälle där kvinnorna i allt väsentligt har makten. Jag bloggade nyligen om den (här). […]

 55. Jämställdhet i högskolan kan tolkas olika « GenusNytt Says:

  […] att vi är på väg mot ett samhälle där kvinnorna styr – ett Amazonia (vilket jag nyligen bloggade […]

 56. Den utdöende feminismen. « Tuggmotstånd Says:

  […] vill ta till kamp mot det som antifeministen Pär Ström så ofta benämner som utvecklingen mot Amazonia (ett samhälle som styrs av kvinnor, för […]

 57. Krönikör kippar efter luft när manlig jämställdhet nämns « GenusNytt Says:

  […] 4. Situationen i sin helhet är i radikal förändring. Idag dominerar kvinnor högskolan, vilket innebär att morgondagens läkare och domare, för att bara nämna två typiska statusyrken, nästan bara kommer att vara kvinnor. Professor Arne Jernelöv skrev nyligen en rapport som givits ut av Institutet för framtidsstudier. Den går ut på att framtiden tillhör kvinnorna. Vi går mot ett ”Amazonia”, en värld där kvinnor dominerar och män är underklass, är budskapet. Jag bloggade om det här. […]

 58. Hon förutspår ”the end of men” « GenusNytt Says:

  […] en tid sedan bloggade jag om en svensk forskningsrapport som hävdar att vi håller på att växa in i ett samhälle där […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: