Nu ska ljus bli jämställt

by

Det är mycket genus nu. Det genusindustriella komplexet går på högvarv. Här kommer de tio första exemplen jag hittade utan att anstränga mig särskilt mycket:

1. Det finns ett nätverk som heter ”Nätverket genus och byggd miljö”. De håller på med genusaspekter på byggd miljö. Exempel på seminarier de har ordnat:

– Stadsbyggnad och makt
– Samhällsplanering för jämställd trygghet – en Europeisk utblick
– Hur undervisar vi om genus i planeringsutbildningen?
– Nyurbanism i genusperspektiv

Här är en bild från en av deras träffar. Anlägg gärna ett genusperspektiv på den.

2. I Alingsås kommun håller de på att avsluta två projekt vars syfte varit att ”stärka tryggheten i samhällsbyggnaden ur jämställdhetsperspektiv”. Det ena projektet heter ”Tryggt och jämställt ljus”. Saxat ur beskrivningen: ”Genusvetenskap och ljusdesign är två skilda ingångar till trygghetsfrågorna som sällan kombinerats tidigare, vilket gjorde att helt ny kunskap utvecklades inom projektet.” Läs mer här.

3. Den svenska biståndsorganisationen SIDA ordnar ett tredagars seminarium om genusperspektiv. Det heter ”Gender Perspective (GEN 101)”. Läs mer här.

4. Forskning: Att göra maskuliniteter bland experimentella plasmafysiker.  Utdrag: ”The aim of this paper is to discuss how physics can be analyzed with perspectives from masculinity studies. Specifically I will discuss how gender is produced through acts of masculinities among experimental plasma physicists.” Läs mer här.

5. Reggio Emilia institutet och Forskningsgruppen för genuspedagogik och feministisk utbildningsteori vid Stockholms Universitet arrangerar tillsammans ett seminarium om genuspedagogik i förskola och skola.  Det heter ”Genuspedagogik och normkritisk pedagogik i förskola/skola”. Exempel på föreläsning: ”Det gör inte ont på oss, så lite får man tåla. Förskolebarn, maskulinitet och normaliserade våldsformer”. Läs mer här.

6. Sveriges kvinno- och genushistoriker bjuder in till 2010 års SKOGH-konferens i Göteborg 2-3 december 2010 med temat: ”Gör det någon skillnad? Metodiska överväganden och utmaningar i genushistoria”. Läs mer här.

7. Amnesty ordnar flera kurser för lärare i skolan, bland annat en kurs med rubriken ”Kvinnors rättigheter”. Saxat ur kursbeskrivningen:

”På de flesta håll i världen erkänns inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Kvinnor utsätts inte bara i samhället utan också i hemmet. Det könsrelaterade våldet förekommer i alla samhällsklasser, hos alla folkgrupper och i alla kulturer: och förövarna går ofta fria. Även i Sverige. Rätten att inte utsättas för könsrelaterat våld är i allra högsta grad en fråga om demokrati, jämställdhet och grundläggande mänskliga rättigheter. Ändå utsätts minst en tredjedel av världens alla kvinnor för allvarligt våld under sin levnad.” Läs mer här.

8. Amnesty ordnar också en kurs för lärare med rubriken ”Genus och mänskliga rättigheter”. Saxat ur kursbeskrivningen:

”Under kursdagen ges en introduktion till mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter. […] Ett genomgående mönster i vår studie är att pojkar/män och flickor/kvinnor betraktas som och blir behandlade som olika och komplementära, av både barn, elever, studerande och personal i de olika verksamheterna. Genusskillnaderna är kopplade till normer för hur man får lov att betet sig som flicka/kvinna respektive pojke/man.”. Läs mer här.

9. Konferens om genusmedicin på Karolinska Institutet. Den heter ”National and International Symposium in GenderMedicine”. Läs mer här.

10. Forskning: ”Mäns makt och mäns våld – Kritisk forskning om män i en manligt dominerad värld”. Det är inriktningen för Jeff Hearn, nytillträdd professor i maskulinitet, kultur och samhälle vid Tema genus. Läs mer här.

Annonser

47 svar to “Nu ska ljus bli jämställt”

 1. Adam Weisshaupt Says:

  ”Här är en bild från en av deras träffar. Anlägg gärna ett genusperspektiv på den.”

  Lol och dubbel lol, detta är fem getingar Pär oavsett om du menade att skämta eller inte så är det så klockrent att jag inte kan sluta småskratta åt detta.

  Py pan va kul, nu har du överträffat dig själv!

  Anlägg gärna ett Pro-Palestina eller Pro-Israel perspektiv på detta så har vi tagit med hela bilden 😉

 2. Matte Says:

  Hehehe 9/10 på bilden är kvinnor, var är jämställdheten? Skandal! 😉

 3. Stefan Says:

  Ja, för många män, dags å kvotera in kvinnor!

 4. Göran C-O Claesson Says:

  Har nu en tid följt GenusNytt. Mycket intressant. Får lust att nämna en annan källa som jag följt mycket längre.

  Nationella Sekretariatet för Genusforskning håller en elektronisk anslagstavla, adress genus@genus.se. Där efterlyses både forskningsrapporter och rapporter från pågående projekt, där meddelas forskningsrön, utlyses befattningar och finansieringsbidrag, berättas om nya böcker och om olika kurser och evenemang.

  Debatt får inte förekomma men ibland märks ändå att det finns konkurrens mellan olika feministiska linjer. Att följa genus@genus.se ger verkligen upphov till tankar om genusverksamhetens omfattning och inriktningar. Det allra mesta verkar emellertid att utgå från föreställningen att könsskillnader i allt väsentligt är inlärda.

 5. Steffo Says:

  Vilket oändligt slöseri med skattemedel, förvärvade av människor med riktiga arbeten.

 6. Matte Says:

  @Steffo

  Ja man vet allvarligt inte om man ska skratta eller gråta.

 7. Elsy Says:

  Bevare Mig – nu Gråter jag./Elsy

 8. JD Says:

  Punkt 10 ”Utannonseringen av professuren i Linköping kom som en glad överraskning för honom.”
  Det vore mycket intressant att veta om den utannonseringen ens är laglig då man deklarerar att kvinnor får företräde vid liknande referenser i övrigt pga könsbalansen på institutionen bland professurer. Samtidigt ter det sig tydligt att det redan är ett överskott på kvinnor där.

 9. Leif Nilsson Says:

  Läs detta. http://www.hsrgroup.org/human-security-reports/2005/text.aspx
  välj part 3 assult on the vunurable, gå till sid 110 och läs!

  Undrar om feministerna har läst detta? Med tanke på Pelles blogginlägg.

 10. Olle Says:

  Varför kan dom inte syssla med sånt här på fritiden?

  Som jag skrev i konmentar till ett annat inlägg, det är ofattbart att en borgerlig regering satsar skattemedel på sånt här.

 11. Anna F Says:

  Jjuset i tunneln närmar sig. Har lagt märke till att antalet export genusprojekt växer (SIDA o.s.v.), tyder det som ett trendbrott.

  Historiskt har västvärlden exporterat tankegods som har passerat bäst före-datumet till kolonierna/tredje världen; T. ex. kristen mission och socialism/komunism från Sverige till länder i Afrika. Tyder oftast på brist på köpare för dessa tankegods här hemma 🙂

 12. Info Says:

  MASKULINITETSFORSKNING

  Jag är dessvärre inte så säker på att det förekommer en enda man på det där fotot. Inte heller är jag säker på att samtliga är kvinnor.

  Bland dina länkar, Pär, stöter man alltså på en viss Jeff Hearn, professor i genusvetenskap vid Linköpings universitet, specialist på hur maskulinitet konstrueras socialt – kort sagt på MASKULINITETSFORSKNING och MASKULINITETENS politiska implikationer och felaktigheter. Som nu äntligen ett antal sociologer har föresatt sig att utifrån sin s.k. forskning konstruera på ett millimeterrätt sätt (Jeff torde f.ö. vara en ännu mer anlitad som genusföreläsare än Kapten Klänning.)

  Håll ögonen på detta i världshistorien splitternya forskningsfält, som snabbt börjar göra sig allt mer gällande inom det genusindustriella komplexet. Här kan ni få en första orientering inom området (Jeff Hearn figurerar bland utgivarna):

  http://hallongrottan.myshopify.com/collections/all-products/maskulinitet

  Jag rekommenderar dock ingen att ta denna störtflod av maskulinitetslitteratur på allvar. Däremot rekommenderar gärna den pdf-bok av Birgitta Kurtén-Lindberg, som Pär länkar till i sin högerspalt: TOKFEMINISTERNA.

 13. leifer Says:

  Punkt nr 10 ”Mäns makt och mäns våld”… asså man blir bara förbannad när man läser sån skit.

  Vilken jäkla makt är det jag har som svensk man!

  Kan man få en lista?

  Och vilket våld är det jag utövar?

 14. leifer Says:

  Jeff Hearn, nytillträdd professor i maskulinitet

  Vadå maskulinitet??? Det är ju feminism!!!

  Nu börjar den sjuka feminismen sprida sig, den där man förnekar att den finns.

 15. John Says:

  Pär Ström !!

  Förtår du mig nu när jag säger att det är för sent.

  Det är över!!!!

 16. Lars Says:

  JD
  Har skickat anmälan till DO och JämO tillsammans med brev till LiUs rektor och utbildningsminister Jan Björklund angående annonsen du nämner (och tipsade om tidigare) http://www.liu.se/jobbdb/show.html?3670
  Ingen respons ännu från DO och JämO, medan utbildningsministern svarar att han inte kan uttala sig under pågående rättstvist. LiU’s rektor har postledes svarat. Bl.a menar han att andelen kvinnliga professorer vid LiU är 20 % medan det ”i enskilda miljöer” kan finnas betydligt högre andel kvinnor än män. Så för helhetens jämställdhet får vi alltså brassa på ordentligt med ojämställdhet på den institution där jämställdheten utforkas. Med bindel för ena ögat och rallarsvingar mot de väderkvarnsvingar som man bara kan urskilja.

 17. parstrom Says:

  John!

  Du skrev:

  ”Pär Ström !! Förstår du mig nu när jag säger att det är för sent.
  Det är över!!!!”

  Inte fan är det för sent! Här är ett slagord jag föreslår:

  ”Vi är många – vi är hälften”

  Så ropade feministerna när de demonstrerade förr i världen. Dags för män att ropa likadant. Och slå tillbaka attackerna!

  Vi ÄR faktiskt rätt många…

 18. 50/50 Says:

  ”Vilken jäkla makt är det jag har som svensk man!

  Kan man få en lista?

  Och vilket våld är det jag utövar?”

  Makten hålls av Fredrik Reinfeldt och våldet utövas av Anders Eklund. Alltså är du, leifer, som svensk man både skyldig och håller makten. Feministisk logik.

 19. 50/50 Says:

  Pär

  Vi är förmodligen i MAJORITET!

  Folk vill i regel ha verklig jämställdhet, inte gräddfiler för det ena könet, men många har ännu inte förstått vad den moderna feminismen handlar om.

 20. 50/50 Says:

  @ Leif Nilsson

  Tack för tipset!!

  Rekommenderar alla att läsa rapporten:

  http://www.hsrgroup.org/docs/Publications/HSR2005/2005HumanSecurityReport-Part3-AssaultOnVulnerable.pdf

  sida 110 och framåt

 21. Patrik (PP) Says:

  OT Roliga namn. ”Alla är välkomna till Örebro! Hälsar Ingrid Pincus…” klipp

  Kan inte låta bli att tänka på kärringen i Monty Pyton som bytte namn till Latrine.

  Bekantas bekanta döpte sitt barn till Klitus! Jo det är faktiskt sant.

 22. Anna F Says:

  @Lars

  Bra! Ta med dessa:

  http://www.jobbsafari.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r3533367

  http://www.jobbsafari.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r3633541

  http://www.liu.se/jobbdb/show.html?3651

  http://www.jobbsafari.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r3452909

 23. 50/50 Says:

  Anna F

  Ja, explicit könsdiskriminering är helt okej i Sverige 2010. Det uppmuntras till och med. (Förutsatt att det är män som diskrimineras.)

 24. AS Says:

  Härligt!
  Skulle jag som kvinna skälva av rädsla varje gång jag såg många män samlade på bild, i olika sammanhang i allmänhet och i vetenskapliga i synnerhet, skulle jag vara färdig för psyk vid det här laget. Så därför – härligt!

 25. 50/50 Says:

  Apropå könsdiskrimineringen vid LiU se:

  http://www.island.liu.se/entre/student/arbetsliv/kalender/details/362-wfd-2010-womens-finance-day.html


  Är DU intresserad av en framtida karriär inom finans?
  Den 10:e november är det dags för årets upplaga av WFD. Dagen är fokuserad på kvinnor i finansvärlden och de karriärmöjligheter som finns.

  * 12-13 C4 Lunchföreläsning med Danske Bank
  Utvecklingsmöjligheter i en av Nordens största banker. Danske Bank bjuder på sushi
  * 15-16 C2 Gästföreläsning med Atlas Copco
  Female Talent Programme. Fika och goodiebags
  * 16-17 C2 Mingelföreläsning med Nova100
  Konsten att nätverka. Bjuds på fika
  * 18- Mingel på Platå med TriOptima
  Harnessing financial risk through innovation. Under kvällen serveras buffé och det finns chans att vinna fina priser! Pris 70 kr

  Eventen är endast öppet för anmälan från tjejer t.o.m. den 5 november. Resterande platser släpps för killar på lördag 6 november.

  Anmälan sker på Börsgruppens hemsida http://www.borsgruppen.se/?m=32&

  Biljettsläpp Mingel sker den 3 november 12.00 i Colosseum

  Något motsvarande evenemang för män anordnas INTE. Det räcker alltså inte med att killarna är i minoritet på universiteten, de ska helt öppet diskrimineras också!

 26. 50/50 Says:

  AS

  Var lugn, de flesta av oss tycker om att titta på kvinnor. Vad vi säger emot är att dessa människor knappast lever som de lär. De låtsas vilja ha 50/50 men uppenbarligen bara när män är i majoritet på höga positioner. Inte när män är i majoritet på låga, eller när kvinnor är i majoritet på höga. Varför vågar de inte säga att de är för kvinnor, alltid och enbart?

 27. Anna F Says:

  @50/50

  Linköping Universitet utövar systematisk könsdiskriminering vid nyanställning utan stöd i lagen! Bara att anmäla.

  ”Kvinnor som nekades studieplats får skadestånd
  2010-02-22
  Lunds universitet betalar nu skadestånd till 24 kvinnor som stämde lärosätet för könsdiskriminering när de nekades plats på psykologutbildningen”

  http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2010/02/22/kvinnor-som-nekades-studie/index.xml

 28. Says:

  Låt dom hålla på i sina näver stövlar. Feminismen kommer knäckas.

 29. Matte Says:

  @Anna F

  Du verkar sympatisk och vettig. Får jag fråga varför du är så öppet på mäns sida när det kommer till mansdiskriminering och mot feminism? Är du mamma till unga söner?

 30. Says:

  Finns det överhuvud taget några fällande beslut och domar där män utsatts för könsdiskriminering i sverige?

 31. Mars Says:

  AS

  Skälva?!? Nä, vi viker oss av skratt. På svenskt nyspråk: jämställdhet mellan könen = en övervägande majoritet (åtm 90%) kvinnor. Kan man illustrera det bättre? Jag förmodar att du inte ens såg det när du läste kommentarerna. Titta en gång till och fråga dig hur trovärdiga de är.

 32. Matte Says:

  @€

  I Sverige så kan inte vita män diskrimineras. Vita män kan inte utsättas för rasism eller könsdiskriminering det borde du veta! Skärp dig!

  Skojade såklart bara….. eller?

 33. Torstensson Says:

  Borgarna bedrivber ju ingen blockpolitik längre. Dom vill ha alla väljare därför kallar dom sig feminister med glädje. Jag är glad att jag inte kommer uppfostra mina barn i Sverige. Mycket glad. Tänk om man skulle få en drös med söner som lär sig att bli undfallande och lite halvmesiga och fyllda med skuld.

  Fy fanken vilken mardröm ärligt talat.

 34. Anna F Says:

  @Matte

  Ja, jag har barn, syskon, föräldrar och vänner män och kvinnor. Tycker att genus diskursen är kidnappad av genuskyrkan som viftar med pseudovetenskap och hallucinogen tautologi. Genuskyrkan orsakar Betydande kapitalförstöring av offentliga medel och stjälper i stället för hjälper.

 35. Ulf Andersson Says:

  Tunneln i slutet av mörkret?

 36. Matte Says:

  @Anna F

  🙂 bra förklaring. Har du en syster eller väninna med liknande värderingar så kan de få mitt nummer. Jag har bra jobb ser bra ut, gillar barn och håller mig i form. Jag gillar att resa och tycker en kväll i soffan är mysigt men uppskattar även en trevlig restaurang eller en sväng på krogen. Jag dricker måttligt och är allmänt trevlig 😉

 37. 50/50 Says:

  Anna F

  Det finns ett undantag i grundlagen som tillåter diskriminering av män. Alltså är det meningslöst att anmäla.

 38. 50/50 Says:

  I Regeringsformens 2 kapitel 16 § stadgas det: ”Lag eller annan föreskrift får ej innebära att någon medborgare missgynnas på grund av sitt kön, om ej föreskriften utgör led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt.”

 39. leifer Says:

  Torstensson

  ”Tänk om man skulle få en drös med söner som lär sig att bli undfallande och lite halvmesiga och fyllda med skuld.”

  Det var väl de feministerna ville att männen skulle vara? Därmed borde dom väl tycka såna män är mest attraktiva.

 40. Matte Says:

  @leifer

  Nej, så vill feministerna att pojkarna ska vara så att de kan putta de åt sidan utan protester.
  De tänder på den ”hårda” mannen och vill att deras egna man ska vara som James Bond men att alla andra män ska vara mesar.

 41. Matte Says:

  Forsättning på förra..

  Om vi uppfostrar alla män till mesar så kommer feministerna lättare att få makt för en mes gör knappt något motstånd, den har fullt upp med sin pajade självbild.

  Problemet för tjejerna i Sverige är att de flesta inte tänder på/vill ha en mes.

  Problemet för pojkarna som uppfostras till en mes är att de inte kommer må bra.

  Problem för alla utom ca 0,4% av befolkningen.

 42. Matte Says:

  … Pojkar behöver uppfostras till självsäkra, vetgiriga och respektfulla män. De behöver många manliga förebilder.

  Inte en skuldbeläggande genusdagisfröken som inte tillåter pojken leva ut.

 43. michael Says:

  Jag såg när feminister diskuterade hur deras bostadsområden skulle se ut om dom fick bestämma där fick inga träd inga buskar finnas husen fick inte ha något som stack ut eftersom där kunde en våldtäckt ske man kan säga att huset var en fyrkantig låda som det var asfaltterat runt tänk hur själsligt dödade dessa områden blir

 44. 50/50 Says:

  ”Inte en skuldbeläggande genusdagisfröken som inte tillåter pojken leva ut.”

  Har faktiskt haft en del sådana fröknar under min uppväxt. De favoriserade flickorna och trodde nog själva att de gjorde det för ett bra ändamål.

 45. Rickard Says:

  ”Här är en bild från en av deras träffar. Anlägg gärna ett genusperspektiv på den.”

  Så ser det väl ut inom hela det s.k. genusindustriella komplexet. Ett annat exempel är Umeå universitets ”Umeå centrum för genusstudier (UCGS)”. En snabb titt på listan över anställda säger en del:

  http://www.ucgs.umu.se/om-ucgs/personal/

  Att ens tro att en organsiation av det slaget skulle bry sig om ”vita heterosexualla mäns”, som trotts allt är en stor grupp man inte kan ignorera, problem utifrån ett manligt problemperspektiv är ju rent utsagt löjeväckande.

  /Rickard

 46. Rickard Says:

  50/50,

  ”I Regeringsformens 2 kapitel 16 § stadgas det: ”Lag eller annan föreskrift får ej innebära att någon medborgare missgynnas på grund av sitt kön, om ej föreskriften utgör led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt.””

  Hade faktiskt inte sett den där skrivelsen förr. Det är alltså inskrivet i vår regeringsform (grundlagen alltså) att det är fritt fram att diskriminera bäst man gitter så länge man har ett, för tillfället, godtagbart PK-perspektiv.

  Vilken gummiparagraf. Den kan ju tolkas hur man vill. Upprörande, minst sagt.

  /Rickard

 47. Says:

  @ Matte

  Det är icke yttrandefrihet. ”Pojkar behöver uppfostras till självsäkra, vetgiriga och respektfulla män. De behöver många manliga förebilder.” Det är kvinnohat enligt feminism när männen har tydliga och motsatta åsikter.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: