Kronofogden stöder alla kön utom män

by

Ovanstående finns på Kronofogdemyndighetens intranät, alltså personalinformationen. Karriärstöd för kvinnor, alltså, supportat av arbetsgivaren.

Tack för tipset, Medborgare Z. Han säger att någon motsvarande karriärstöd för män inte finns vid Kronofogdemyndigheten.

Har DU sett liknande varianter av mansförtryck på ditt jobb?  Tipsa gärna GenusNytt på par[at]atomer.se

PS: I Kalifornien höjs nu röster för ett förbud mot könsstympning av pojkar, så kallad omskärelse. Se här.

Annonser

22 svar to “Kronofogden stöder alla kön utom män”

 1. Manhood United (barn till radikal feminist som gör tok revolt;-) Says:

  Enligt svenska rättegångsbalken är det klart och tydligt att åklagaren har skyldighet att presentera och söka även uppgifter som talar för den tilltalade, den så kallade objektivitetsprincipen.

  Straffrätt

  I brottmål ligger bevisbördan på åklagaren. Åklagaren har att visa att den omständighet han gör gällande, normalt att en tilltalad har handlat i enlighet med en gärningsbeskrivning, skall vara ställd utom rimligt tvivel för att straffprocessens beviskrav skall anses uppfyllt. Ibland prövas även en civilrättslig fråga inom ramen för ett brottmål, till exempel då målsäganden under en brottmålsrättegång yrkar skadestånd av den tilltalade och åklagaren väljer att föra målsägandens talan. I dessa situationer, då omständigheten som prövas är ett civilrättsligt faktum, gäller civilrättens processregler varför beviskravet är lägre än straffrättens högt ställda krav. Det är dock ovanligt att ett åtal beträffande en påstådd gärning ogillas på grund av bristande bevisning samtidigt som målsäganden i samma rättegång, utifrån huvudsakligen samma bevisning, tillerkänns skadestånd i anledning av gärningen.

  ”Utom rimligt tvivel” är ett uttryck som Högsta domstolen adopterade från den angloamerikanska common law-traditionens beviskrav ”beyond reasonable doubt” i rättsfallet NJA 1980 s 725 genom en förmodad direktöversättning. Att en tilltalad agerat i enlighet med ett gärningspåstående är styrkt ”utom/bortom rimligt tvivel” om de enda tvivel som finns kvar kring huruvida den tilltalade agerat som åklagaren påstått är orimliga. Det är i så fall visat att den tilltalade agerat som åklagaren påstått.[1] Åtalet är då normalt styrkt och den tilltalade skall således normalt tilldömas ett straff. Således kan man tillåta tvivel kring huruvida den tilltalade begått den påstådda gärningen så länge dessa tvivel inte ligger inom rimlighetens gräns. Det är dock oklart hur orimlig en eventuell bortförklaring skall vara för att anses ligga utom det rimligas gräns. För att ytterligare betona beviskravets höjd uttrycks det ibland istället som att åklagarens påstående skall vara ställt ”bortom varje rimligt tvivel” eller ”utom allt rimligt tvivel”. Det är dock otvetydigt så att ett visst marginellt utrymme för tvivel måste tillåtas. En annan oklarhet är hur konkretiserat ett tvivel måste vara för att anses rimligt. Är rätten tvungen att själv fundera ut varje tvivel som rimligen kan göras gällande och pröva huruvida tvivlet kan anses skingrat av åklagaren eller skall endast påpekade tvivel prövas? Okontroversiellt är förmodligen att av parterna antydda tvivel samt tvivel som ligger nära till hands att föreställa sig måste skingras av åklagaren. Mer tveksamt är huruvida tvivel som ingen berört och som inte heller ligger helt nära till hands att tänka sig men som ändå går att föreställa sig skall skingras. Rätten kan till exempel redan ha föreställt sig ett sådant tvivel som då i någon mån får anses konkretiserat. Rätten måste dock rimligen anses förhindrad att själva ställa frågor som kan skingra tvivlet då dylika frågor skulle kunna fälla avgörandet till den tilltalades nackdel. Saken kompliceras vidare av att tvivlet kan ligga närmre tillhands för den ene att föreställa sig än för den andre. Straffrättens absoluta krav på en enhetlig rättstillämpning kan inte tillåta att vissa domare lägger ner stor möda på att föreställa sig även långsökta tvivel medan andra endast tar hänsyn till de tvivel som är uppenbara. I mål som rör framförallt grova men även normalsvåra brott aktualiseras sällan problemet då åklagaren i dessa fall har tillgång till omfattande resurser och normalt lyfter på varje sten för att täppa till alla eventuella luckor i utredningen. Det är vid de ringa brotten eller så kallde mängdbrott som frågan framförallt aktualiseras. Åklagaren har då ofta inga resurser till sitt förfogande utan får en färdig utredning av polisen. Mer näraliggande tvivel kan då förekomma utan att dessa har skingrats genom förundersökningen. En rimlig hållning kan tyckas vara den som framförts av Ekelöf genom hans resonemang om vilka krav som kan ställas på utredningens robusthet. Resonemanget bygger på att beviskravet förvisso är lika högt ställt vid ringa brott som vid grova brott men att kravet på utredningens robusthet måste ställas lägre vid de förra. Åklagaren kan inte förväntas prestera en lika robust utredning vid en hastighetsförseelse som vid ett mord. Trots att argumentationen tycks välgrundad är det svårt att värja sig mot att beviskravet, uttryckt som åklagarens bevisbörda, lättas genom att kravet på utredningens robusthet lättas.

 2. Manhood United (barn till radikal feminist som gör tok revolt;-) Says:

  Hur väl lever radikal feminism inom hilda och åklagarmyndigheterna upp till detta? Inte särskillt mycket. Förslag på att göra om åklagarmyndighetens roll till att enbart föra målsägandes talan istället för nu som att enbart föra målsägandes talan och falskt leva upp till den sk objektivitetsprincipen. Advokatsamfundet tillsammans med Helsingfors kommitén och rapporten ”Felaktigt dömda” och feedback från Rättssäkerhets Organisationen ta fram en plattform för advoakter att i större utsträckning oberopa objektivitetsprincipen och kvalité på begrepp som ställt utom allt rimligt tvivel. Alternativt införa bötes och straff ansvar för åklagare som bryter mot objektivitetsprincipen.

 3. leifer Says:

  Intressant att dom har en bild på, vad man väl ändå får säga, en vacker kvinna. Fula kvinnor göre sig icke besvär?

 4. Anna F Says:

  ”Tjejerna straffas hårdare i Ung & bortskämd”

  http://svtdebatt.se/2010/11/tjejerna-straffas-hardare-i-ung-bortskamd/

  Angiveri av föräldrar?!

 5. Torstensson Says:

  Leifer

  Så funkar det i juristvärlden. Allt ska vara vackert.

  Vet ett advokatkontor i stockholm som har ett underförstått krav av att de anställda ska träna på fritiden för att hålla sig snygga. Män som kvinnor. En jävla hets. Sverige är dock ganska ytligt jämfört med andra europeiska länder undantaget Italien där en kvinna får en tjänst för att hon är snygg och inte duglig. Där är det också mycket vanligt att TV branchen är dominerad av unga extremt vackra kvinnor. Killarna är helt utslagna från TV programen.

  Jag tycker Sverige som är så noga med jämställdhet borde anställa fler manliga TV hallåor. Fast jag kanske har fel men är det inte så att Sverige har en majoritet av kvinnor som programledare?

 6. leifer Says:

  Torstensson

  Det här väcker lite andra frågor. Unga vackra fertila kvinnor, alla slåss om dom nu. Man vill alltså att dom ska göra kometkarriär som jurister. Frågan blir ju då vad som händer sen?

  Ex chefsjuristen börjar komma upp i 30-års åldern och skaffar barn. Men märker att det är svårt att kombinera jurist-karriären, med mycket övertid, med ett vanligt liv som mamma. Risken är då att hon kliver av (utan någon som sköter markservice hemma). Ser man det krasst så har då staten satsat på fel häst, mycket skattepengar kostar det att få in folk i ledande positioner, för att dom sen ska hoppa av.

 7. leifer Says:

  Anna F,

  När kvinnor/feminister börjar prata om ”snoppar mellan benen”, så tappar jag intresset. Feminister älskar att prata om” snoppar”, dvs om det manliga könsorganet i lätt nedlåtande ton.

 8. vmm Says:

  Hoppas det går att läcka ut namnen på dom som deltar i det här nätverket så att vi vet vilka vi ska motarbeta.

 9. Andreas R Says:

  @vmm
  ”Hoppas det går att läcka ut namnen på dom som deltar i det här nätverket så att vi vet vilka vi ska motarbeta.”

  Medlemsskapet är inte hemligt.
  Rubens medlemmer hittar du här:
  http://www.advokatsamfundet.se/Documents/hilda/Ruben%20_2_101026.pdf

  och Hildas medlemmer finns här:
  http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage.aspx?id=8371

  Rubenprojektet verkar mest vara en samling ryggradslösa tofflor som vill skaffa lite pk-poäng men Hilda-nätverkets könsrasistiska inflytande över rättsväsendet är riktigt obehagligt. Där handlar det om långt mer än mentorskap, snarare en strävan efter fullständig feministisk kontroll av hela rättsapparaten.

 10. David Holman Says:

  Jag bloggade om könsstympningen här om dagen här.

 11. michael Says:

  Manliga frimurare granskar man & kritiserar kvinnliga nätverk (frimurare) hyllar man i media

 12. Clabbe Says:

  Jag mejlade organisationen Hilda och frågade vänligt varför alla i deras organisation var medelålderas mede svensk eller nordeuropeisk bakgrund. De svarade inte.

 13. evan3158 Says:

  ALLA talar om diskriminering av kvinnan. Men hade männen diskat kvinnor
  hälften så mycket som tvärtom så hade det hörts skyhögt.
  Senast i går kväll på Byggfällan sa Rene GUBBAR och TJÄJJER.
  Varför inte Killar och Tjäjjer eller Gubbar och Kärringar?
  Och ”Babben”:Likheten mellan Men och blandfärs är: hälften är nöt och hälften svin. Har hört många fler kränkande uttal. Och varför kan man visa en helt naken man men inte ens ett par bröstvårtor på en kvinna. Det exponeras ju
  mycket mer på en naken man än kvinna.
  Ytterligare påstende: att NÄSTAN ALLA MEN är otrogna! Vilka är dom då otrogna med?
  När jag var gift skulle min fru och en väninna till henne åka till Ggb.
  Med sig hem hade frugan en könssjukdom som endast smittar genom samlag. Från ett ”symöte” kom hon hem och OSADE sprit och förklarade det med att hon fått smaka CHerry av en annan av sym.fruarna.
  Förklaringen kom senare av spritoset att symötesfruarna brukad åka på restaurang och dansa i närliggande stad i stället för att snälla sitta hemma och sy och prata med varandra som dom förklarade allt med.
  Jag fick också förslaget av ”frugan” att vi skulle bjuda hem par som hon visste var villiga till partnerbyte eller var otrogna.
  Så mens visavi kvinnors moral går nog att diskutera länge.

 14. Nissan Prima Says:

  @ Leifer: i din värld ska man bara satsa på männen i näringslivet eller?? För en man kan väl inte kliva av och ta ansvar för hem och barn?? Tänk vad många kvinnor som skulle kunna göra karriär om männen kunde tänka sig att dela ansvaret för hem och barn!

  Ni gubbsjuka män i (jag gissar) 25-55 år har helt och fullt noll koll. Ni vill att svenska samhället ska fortsätta premiera män män och män. och när det drabbar er att ni inte har satsat på era barn, tex vid skilsmässor, ja då klagar ni!

  Men samhället mår bättre av att satsa på både män och kvinnor. Ni kan inte påstå att en kvinna blir vald eller anställd bara för att hon är kvinna, medan en man bara blir vald för att han är kompetent.

  En kvinna blir vald för att hon är kompetent, men blir ändå bara sedd för att hon är kvinna. Män är fortfarande normen i det här samhället och det försöker man lyckligtvis ändra på.

 15. evan3158 Says:

  Inte är det väl alltid så att kvinnor blir valda för kompetensens skull?
  Du så väl som jag vet vi väl att gämnställdhetskvoten gäller i dom flästa fall.
  Utom i idrott där man väljer dom BÄSTA för att få ett så bra team som möjligt.
  Inte sant?

 16. Nissan Prima Says:

  Det heter inte flÄsta, det heter flEsta fall.

  Och vad menar du, att män är enda könet som kan väljas för sin kompetens skull?

  IDIOT

 17. AV Says:

  @nissan primera:

  ( ”i din värld ska man bara satsa på männen i näringslivet eller?? För en man kan väl inte kliva av och ta ansvar för hem och barn?? Tänk vad många kvinnor som skulle kunna göra karriär om männen kunde tänka sig att dela ansvaret för hem och barn!” )

  Vem har sagt att inte män kan vara hemma och att man endast skall satsa på män? De flesta här inne är för LIKA SPELREGLER. Män och kvinnor skall ha samma möjligheter och skyldigheter. Man kan satsa på mentorsprogram för unga jurister, ja, men inte utifrån vad de har mellan benen. Ger man en grupp rulltrappa medan andra får gå är det ojämlikt. Om män historiskt har uteslutit kvinnor skall dagens unga män klä skott för det? Är det brist på kvinnor på juristlinjen idag? Nej. Två fel gör inte ett rätt.

  ( ”Ni gubbsjuka män i (jag gissar) 25-55 år har helt och fullt noll koll. Ni vill att svenska samhället ska fortsätta premiera män män och män. och när det drabbar er att ni inte har satsat på era barn, tex vid skilsmässor, ja då klagar ni!

  Men samhället mår bättre av att satsa på både män och kvinnor. Ni kan inte påstå att en kvinna blir vald eller anställd bara för att hon är kvinna, medan en man bara blir vald för att han är kompetent.” )

  Ok nu var det dags för invektiven, projiceringar, antaganden och generalisering. Det får dig inte att framstå som seriös. Jag vill att både min son och dotter skall ha möjlighet att bli vad de kan och vill. De har ingen som helst skuld i hur det var förr eller hur vuxna beter sig idag. Om mina barn mår dåligt idag (vilket de inte gör) får dottern peppdagar, temadag självförtroende med mera, medan grabben får skylla sig själv som har en sådan antipluggkultur.
  När det gäller att ta hand om barnen är det ofta kvinnor som VILL vara hemma mest och vi män ger med oss för husfridens skull. Fråga runt bland dina medsystrar hur de ser på ”sina” föräldradagar.

  ( ”En kvinna blir vald för att hon är kompetent, men blir ändå bara sedd för att hon är kvinna. Män är fortfarande normen i det här samhället och det försöker man lyckligtvis ändra på.” )

  Och vems fel är det att kvinnor ses som kvinna och inte som vilken medarbetare som helst? När man propagerar för alla extra möjligheter för kvinnor stämplar man dem samtidigt i pannan som svaga och mindre värda. Feminismen upprätthåller de könsnormer de säger sig vilja bryta ner. När en kvinna blir inkvoterad eller har inkvoterade kollegor förminskas hon samtidigt. Allt hon kämpat för blir sekundärt, utan hon blir en representant för sitt kön. Snacka om att hugga starka kvinnor i ryggen.

 18. AV Says:

  @Nissan Primera:

  ”Det heter inte flÄsta, det heter flEsta fall.

  Och vad menar du, att män är enda könet som kan väljas för sin kompetens skull?

  IDIOT”

  Och där dog din trovärdighet totalt. Att på ett internetforum hacka på folks felstavningar är inte bara småaktigt utan rent elakt. Du har ingen aning om vad dina meddebattörer har för bakgrund. Du kanske hackar på folk med dyslexi eller svenska som andraspråk. Skall dessa inte få uttala sig om man inte kan skilja på e och ä, eller kan skillnad på de och dem. Nu framstår du som en riktig mobbare och översittare.

  Och den avsluta med IDIOT. Jösses. Genom sig själv känner man andra…

 19. evan3158 Says:

  Hej IDIOT.
  Var stavningen det enda du kunde komma med?
  Endast en IDIOT kan kalla en 25-åring för GUBBSJUK.
  Och handen på hjärtat, har det blivit BÄTTRE dom sista 20-30 åren?
  Jag underskattar inte på något sätt kvinnan. Tvärt om. Jag har alltid älskat kvinnor.
  Men-rätt man på rätt plats.

 20. P.E. King Says:

  Citat Nissan Prima:

  Det heter inte flÄsta, det heter flEsta fall.

  Och vad menar du, att män är enda könet som kan väljas för sin kompetens skull?

  IDIOT

  Din trovärdighet blir mycket låg med sådana här nedlåtande kommentarer.

  Du framstår som en patetisk mobbare och översittare med allvarliga psykiska problem. Sök hjälp om du behöver det.

  Vill du delta i diskussionerna här på ett seriöst sätt bör du visa andra respekt och hänsyn. Argumentera på ett korrekt sätt och sluta upp att bete dig otrevligt. Eller sök hjälp.

 21. evan3158 Says:

  Var det ingen som ville tjabba mer?

 22. evan3158 Says:

  Vart tog ni vägen?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: