Nu är genusforskarna jättearga på mig

by

Jag är abonnent på diskussionslistan Genuslistan, som sköts av Nationella sekretariatet för genusforskning. Statligt finansierat, alltså. Listan används till stor del för att informera om seminarier, föreläsningar, konferenser och andra evenemang med genusinriktning – det kommer ständigt inbjudningar till sådant via listan.

Därför skickade jag ut information till listan om det seminarium om jämställdhet som jag leder på studentföreningen Heimdal i Uppsala på torsdag. Jag föreläser då under rubriken ”Män – förtryck grupp”.

Mitt inlägg visade sig väcka stor uppståndelse och ilska bland genusforskarna på listan. De talar om patriarkat och härskarteknik och beskyller mig för både det ena och det andra. Det är lite märkligt, men tanke på att jag bara använt listan till samma sak som så många av dem gör.

Nedan kan du läsa mitt inlägg och därefter följa den epost-korrespondens som varit. Jag vill betona att jag bara har skickat två inlägg till själva listan – först själva informationen om mitt seminarium, sedan (av misstag) ett svar till Cornelia Håkansson. Övriga mejl från mig har gått direkt till respektive person. Den fortsatta diskussionen om saken på själva listan har gjorts av andra än jag.

Hej! Alla är hjärtligt välkomna till min föreläsning på temat ”Män – förtryckt grupp” på studentföreningen Heimdal i Uppsala nu på torsdag kl 19.30. Jag är genusforskare på deltid och har bland annat skrivit boken ”Mansförtryck och kvinnovälde”. Adressen är St Larsgatan 10. För icke medlemmar i Heimdal kostar det 20 kronor. Ingen föranmälan behövs. Välkommen!
Med vänlig hälsning
Pär Ström

Svar till mig:

På vilket sätt är du genusforskare? På vilken institution? Var är din avhandling? I boken du referar till saknas källor, var kan man hitta dem? Anser att genusforskning, precis som all annan forskning, bör bedrivas på ett seriöst sätt. Är därför oroad över att människor som kallar sig forskare utan att vara det får stort utrymme i media och i universitetsammanhang. Hoppas människor ser igenom dina oreflekterande och helt ovetenskapliga texter och uttalanden. Det är illa nog att du har sådana fruktansvärt diskriminerande och ointelligenta åsikter men för allt i världen kalla det inte genusforskning. Du är ett bevis på att patriarkatet fortlever och frodas.
Hälsningar
Cornelia
(Sänt från Cornelia Håkansson)

Mitt svar till Cornelia:

Hej Cornelia! Vad tråkigt att du ser så negativt på min genusverksamhet. Jag är verkligen intresserad av genusfrågan och ägnar mycket tid åt att undersöka hur genus uppfattas och diskuteras i dagens samhälle. Jag hoppas bland annat kunna bidra med ett manligt perspektiv. Jämställdhet är ju så oerhört viktigt, och jag tycker inte vi har nått ända fram med jämställdheten i Sverige.

Beträffande min bok ”Mansförtryck och kvinnovälde” så är det faktiskt källhänvisningar rakt igenom. Har du läst boken? Säg till om du vill att jag skickar dig ett exemplar. Den är egentligen slutsåld men jag har några enstaka exemplar hemma.

Jag måste fråga dig – hur menar du att mina åsikter är ointelligenta? Det vore bra om du kunde konkretisera dig. Jag tar gärna emot konstruktiv kritik. Beträffande ditt uttalande att jag är ett bevis på att patriarkatet fortlever och frodas – vad menar du? Jag förstår inte riktigt – du får gärna utveckla dig på den punkten. Antingen på denna lista eller direkt till mig, jag nås på epost par@atomer.se

Med förhoppning om en fortsatt intressant genus- och jämställdhetsdiskussion!

Pär Ström

Nästa svar till mig:

Hej Per,
jag delar verkligen Cornelias frustration över din bok. Jag kanske inte är lika förbannad utan blir mest trött. Eftersom du verkar vara förvånad över kritiken (vilket i sig är något förvånande) vill jag dela med mig av en utmärkt recension av din bok. Skribenten sätter verkligen ord på min bild av ditt arbete. http://www.fria.nu/artikel/20789. Men en fråga hänger i luften: på vilket sätt är du en genusforskare?
hälsningar
Anna Schönbeck

Mitt svar till Anna Schönbeck:

Hej Anna! Varför är du frustrerad och trött med anledning av min bok? Beträffande din fråga hur jag är genusforskare: Jag ägnar en hel del tid varje dag åt att forska i hur genusfrågan hanteras i svenska medier och i övrigt i det svenska samhället.
Hälsningar
Pär

Från listans administratör:

Hej alla
Som jag skrev senast i går så är Genuslistan inte ett forum för debatt. Detta framgår tydligt av reglerna för listan, se http://www.genus.se/resurser/genuslistan/Regler. Varje gång debatter/diskussioner uppstår får jag som Genuslistans administratör ett antal irriterade mejl och ett flertal personer väljer att lämna listan. Genuslistan är en lista för information. Jag vill be samtliga medlemmar att respektera detta.
Mvh
Frida Lundberg, Genuslistans administratör

Nytt svar till mig:

Tacksam om jag slipper dessa diskussioner och marknadsföringskampanjer på genuslistan!
MVH
Anna Delsol
Huvudhandläggare jämställdhet
FÖRSVARSMAKTEN
HKV PERSS Arbetsmiljö
107 85 Stockholm

Mitt svar till Anna Delsol:

Hej Anna! Det var beklagligt att det blev debatt på listan, ett misstag. Men jag undrar vad du menar med ordet ”marknadsföringskampanjer”. Var det något fel av mig med att informera om seminariet ”Män – förtryckt grupp” på Heimdal på torsdag? Ett av Genuslistans huvudsyften verkar ju vara information om evenemang inom genusområdet, eftersom det hela tiden kommer sådan information på listan. Tror du inte att det kan finnas genusforskare på listan som är intresserade av seminariet på Heimdal?

Hälsningar
Pär

Nästa svar till mig:

Vad säger listreglerna om att någon deltar med information som ett så kallat ”genushyss”? https://genusnytt.wordpress.com/2010/11/22/pelle-billings-hyss-retar-upp-feminister/
(Skickat av Elin Grelsson)

Mitt svar till Elin:

Hej Elin! Det jag skrev på Genuslistan var ren information om ett seminarium om genusfrågan. Det var INTE ett blogginlägg som jag publicerade på listan. Tycker du att det var fel av mig att informera på Genuslistan om mitt seminarium? Seminariet handlar ju om genus om jämställdhet, och listan brukar ju användas för att informera om evenemang och seminarier.
Hälsningar
Pär

Nytt svar till mig

Hej, blir lite konfunderad. Kan du tala om vad du har för meriter Per, utbildning och var du är forskare, på vilken institution? Under mina genusstudier valde jag maskulinitetsforskning och har flera uppsatser från dessa studier.
Hälsningar
Eva-Christin
DIN ANDREPILOT | Eva-Christin Arkenlund|
Pedagogisk utvecklingskonsult/kognitiv handledare
genusvetare, sociolog, pedagog, kulturvetare
Klostergränden 9| 231 62 Trelleborg

Mitt svar till Eva-Christin:

Hej Eva-Christin! Min utbildning är civilingenjör från KTH, inriktning teknisk fysik. Jag har länge intresserat mig för genus och jämställdhet och jag lägger mycket tid nästan dagligen på att forska i hur genusfrågan hanteras i media och i övrigt i det svenska samhället. Den forskningen gör jag inte vid en högskola utan i egen regi. Bland meriter kan jag nämna boken ”Mansförtryck och kvinnovälde”, som nu är slutsåld. Har också skrivit ett antal debattartiklar i media om genus och jämställdhet. Jag brinner ju för jämställdhet. Intressant med din maskulinitetsforskning, var går den ut på? Mycket intressant att du är inne på det maskulina, jag har intrycket att det manliga perspektivet ofta saknas i genusdebatt och genusforskning. Men det kanske är detta perspektiv som du tillför i din forskning?
Hälsningar
Pär

Admin skriver:

Hej Frida,
Det är verkligen inte ok att denna lista ska bli någon slags diskussionsklubb. Föreslår att de som kommer med svar på inlägg per automatik ska uteslutas så att det inte spårar ur. Det är inte ok med en massa onödiga diskussioner i en informationslista som innehåller flera tusen medlemmar. Jag skulle förtydliga på följande sätt om det upprepas: ”Genuslistan är en lista för information. Jag vill be samtliga medlemmar att respektera detta. Den som inte respekterar detta kommer att uteslutas från listan.”
Mvh
/David

En genusforskare svarar Admin om mig:

Hej!
Visst och tack för påminnelsen, Frida. Jag själv är medveten om att detta mitt inlägg kan lätt uppfattas som en fortsättning på debatten om mansdagen, fast det är inte min avsikt. Jag vill däremot påpeka att det är ganska svårt att inte hamna i debatt på ett forum som inte avsett för det om någon/några anmäler sig på det med avsikten att provocera, göra ”hyss” och att samla data till sitt ifrågasättande av själva forumet. Jag rekommenderar Genuslistans administratör och deltagare att läsa följande inlägg på en av Per Ströms blog:

https://genusnytt.wordpress.com/2010/11/22/pelle-billings-hyss-retar-upp-feminister/

Mot slutet av sitt inlägg uppmuntrar Per Ström t.o.m. andra att anmäla sig på Genuslistan med avsikten att göra där mera ”genushyss”, vilket, om mina bristande ciber-kunskaper inte bedrar mig, är att uppmuntra utomstående att begå ”flooding”, alltså sabotera listan.

Under tiden pågår precis denna taktik på listan. När Cornelia Håkansson ifrågasätter Per Ströms närvarande på Genuslistan, får hon inget svar på sina konkreta frågor, däremot flera reaktioner på vad som kan anses vara mera känslomässiga reaktioner och subjektiva bedömningar från Cornelias sida. Fast även i de sistnämnda har Cornelia helt rätt: Per Ström och Pelle Billing är representanter för den senaste backlash-trenden, de är inte bara antifeminister, utan också misogyner, vars avsikt är att sabotera Genuslistan, på vilken, i Per Ströms formulering, ”finns i princip hela Sveriges kår av så kallade genusforskare (i praktiken kvinnoforskare, om man ska tala klarspråk)”. Patriarkatet fortlever och frodas genom patriakaliska härskartekniker, som t.ex. att systematiskt reta upp (kvinn)folk och sedan trycka ner dem med (manliga) krav på rationalitet, eller de olika språk Per Ström använder: ett nära så hat-tal på sina egna blog och en paternalistisk ton i stil med ”jag undviker dina konkreta frågor, men förklara dig på resten, lilla gumman, så också under den tiden är du och hela listan upptagen med vad VI vill föra upp på dagordningen”.

Hälsningar
Péter Szil

Jag skriver till Peter:

Hej Peter! Varför är du så arg? Om du läser mitt blogginlägg kan du konstatera att jag INTE har uppmanat till någon så kallad ”flooding” av Genuslistan. Tvärtom tar jag avstånd från oseriöst agerande. Däremot använde jag ordet ”hyss”, varmed menas sådant som jag själv skrev på Genuslistan – att helt seriöst informera om genusrelaterade evenemang ur ett perspektiv som inte  är feministiskt. Jag misstänkte nämligen att det skulle UPPFATTAS som ett hyss av många på listan eftersom det verkar som att det råder en feministisk och mansfientlig slagsida bland genusforskarna.

Du skriver att jag använder ”patriarkal härskarteknik”. Vad menar du? Jag informerade ju bara om ett genusseminarium.

Du skriver också: ”reta upp (kvinn)folk och sedan trycka ner dem med (manliga) krav på rationalitet”. Menar du att rationalitet är något som är negativt? Menar du att kvinnor inte är rationella? Jag tycker för min del att kvinnor är lika rationella, duktiga och starka som män.

För övrigt, hur menar du att jag har ”retat upp” det som du kallar ”kvinnfolk”? Det förstår jag inte. Kan du utveckla det?

Med vänliga jämställdhetshälsningar

Pär

Så långt har dialogen kommit. Inga fler svar har kommit till mig, så ett antal av mina mejl till olika genusforskare förblir obesvarade. Jag tror de har slutit sin krets och lagt locket på.

Ifall du vill ha koll på vad Sveriges genusforskarsamhälle håller på med kan du bli abonnent på Genuslistan genom att skicka ett tomt email till genus-subscribe@genus.gu.se. Men jag tycker verkligen du ska låta bli att ”flooda” listan, vi jämställdister ska driva samhällsdebatt på ett seriöst sätt.

Uppdatering: Nu har Pelle Billing skrivit detta mejl till listan:

Péter Szil,

Du bryter mot listans regler om personangrepp när du anklagar mig för att vara misogyn, antifeminist och vilja sabotera listan. Du tvingar även mig att tillfälligt bryta mot listans regler eftersom jag nu måste skicka ut en officiell dementi.

Det du skriver om mig är påhittat, och jag uppmanar alla som vill veta vad jag står för att läsa framsidan på min hemsida: http://www.pellebilling.se/

Med förhoppning om att listan nu kan få återgå till sin vardag,

Pelle Billing

167 svar to “Nu är genusforskarna jättearga på mig”

 1. Maria Says:

  Tack för ett gott skratt! De är ju för kul de här genusvetarna: ”Representanter för den senaste backlash-trenden”, jojo, ur DERAS synvinkel ja.

 2. Mattias Says:

  ”Är därför oroad över att människor som kallar sig forskare utan att vara det får stort utrymme i media och i universitetsammanhang.”

  /facepalm

 3. P.E. King Says:

  Citat Pär Ström:

  ”Men jag tycker verkligen du ska låta bli att ”flooda” listan, vi jämställdister ska driva samhällsdebatt på ett seriöst sätt.”

  Självklart skall alla visa god netiquette!

 4. Lilla My Says:

  Ha ha det var ju riktigt kul : )

 5. Musse Pig Says:

  Vilken fars! De är ju otroligt uppe i det blå! Samtidigt skrämmande hur verklighetsuppfattningen kan förvridas om intresset finns.

 6. Torstensson Says:

  Man kan ju utan att anstränga sig se att många genusforskare blir direkt upprörda över att det anläggs ett manligt perspektiv på genus. Makalöst att dom kan vara så okunniga.

  Jag vill för övrigt tipsa om följande artikel.

  http://kandisnytt.msn.se/index.cfm?objectid=100051

  En kvinna dumpar sin man när han beter sig som en kvinna. På tal om förväntningar på oss män. Kan detta vara anledningen tilla tt så många svenska män är singlar? Lurade av feminismen att bete sig som kvinnor. Vad säger Ingermar Gens om detta. Jag tror det är mycket vanligt att kvinnor inte vill ha feminina killar.

  /Torstensson

 7. michael Says:

  Intressant att dom anser att en demokratisk debatt som inte är enögd är fel & måste tystas ner

 8. Hans Says:

  Det kanske inte är värt att presentera sig som forskare för andra akademiker om man inte kan backa upp det enligt deras definition. Fast å andra sidan är det konstigt att dom skall ta till sådana maskulina begrepp som absolut sanning och strikta definitioner när det passar dom. Jag trodde att ett plus ett kunde bli tri om man var genusforskare. Då borde man väl kunna tillåta lite luddiga defenitioner av forskare utan att höja på ögonbrynen.

  Men hur som helst Pär så kanske det är bäst att använda termen genusdebattör nästa gång för att undvika lite friktion. Så kan vi se vad dom har kvar att gnälla på sedan. Förresten hur får man tag i ett ex av din bok om man är en vanlig dödlig? Det finns inget nytryck planerat?

 9. Clabbe Says:

  Kul läsning – jag vill gärna veta hur det utvecklar sig!

  Vilken sorglig inställning dessa genusmänniskor har. Alla har väl rätt att kalla sig forskare, så länge man nu ägnar sig åt forskning? Eller är det en titel – likt läkare, präst eller psykolog – där man måste ha en examen?

  Den där Péter Szil verkar påtänd, med sitt bisarra snack om att Pär och Pelle skulle vara kvinnohatare. Tycker att han verkar vara en människo- och demokratihatare med sin unkna inställning.

 10. Noger Says:

  Jag har svårt att skratta åt detta.
  Det rör sig om människor som betalas av våra skatter. Många av dem sitter på höga positioner i samhället.

 11. Sebastian Says:

  Är det en slump, eller fnissigt uträknat att föreläsningen hålls just den 25 november, internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor?

 12. Alf Says:

  Nationella sekretariatet för genusforskning är ett tragiskt skämt.

  För en tid sedan kunde man läsa i deras tidning Genus läsa följande påståenden.

  Vid naturkatastrofer i tredje världen är det oftast kvinnorna som drabbas värst. Varför? Jo, vården är ett kvinnodominerat yrke, och då många blir skadade är det kvinnorna som får jobba mest.

  Detta är ungefär den nivå som Nationella sekretariatet för genusforskning befinner sig på.

  Nationella sekretariatet för genusforskning sätter nästan uteslutande all fokus på kvinnornas situation, vilket är märkligt då genus och jämställdhet ska omfatta båda könen. Det mesta av materialet som återfinns hos Nationella sekretariatet för genusforskning är dessutom skrivet av kvinnor.
  Det är lite komiskt när Nationella sekretariatet för genusforskning som arbetar med jämställdhet och genus, själva inte når upp till de nivåer de kräver av andra.

 13. Clabbe Says:

  ”Maskulinitetsforskning” – för den som inte vet det – är genusforskning som handlar om att problematisera (feministuttryck som betyder ”att gnälla på”) mansrollen, det vill säga att hacka på män.

 14. robjoh Says:

  Som doktorand måste jag instämma med:

  ”Är därför oroad över att människor som kallar sig forskare utan att vara det får stort utrymme i media och i universitetsammanhang.”

  Vilket är anledningen till varför jag tycker vi ska lägga ner alla genusvetenskap, som inte på något sätt är forskning.

 15. ItchY Says:

  Åh, det här vill jag läsa fortsättningen på! Det roligaste jag läst på länge.

 16. Musse Pig Says:

  Vad jag vet så är det inte normala krav för att doktorera inom genusvetenskap, iallafall inte på en del håll. Jag träffade en gång en kvinna som praktiskt bad om ursäkt för att hon hade en doktorstitel inom genusvetenskap. Hennes beskriving av vad som krävdes motsvarade närmast en fil kand. Någon publicerad egen forskning var absolut inget krav, det ingick inte alls..

 17. barfota Says:

  Tack Pelle Billing och Pär Ström.
  Ni båda har verkligen bidragit till årets höjdpunkt och skratt.

  Hur var det nu:
  ”kastar man in ett ben i en hundflock så skäller de som blir träffade!. Här kastade ni verkligen in ett ”ben” i rätt flock och det är ett rent nöje att läsa allt ”skäll” du dragit på dig.

  Gott arbete!

 18. Liberal Says:

  De skattemedelsförsörjda smygkommunisternas genus-slott är byggd på en bädd av lögner.

  Deras hätska men tomma angrepp på Pär tyder på att de är rädda för att exponeras såsom de destruktiva ideologiproducenter och icke-vetenskapliga klientel som de faktiskt är.

  De försvarar bara sin kassako, sin priviligierade maktposition, som även de själva nog vet: blott är ett bygge av könsvinklade lögner. Med passerat bäst-före-datum.

 19. Lasse Says:

  Det bästa som hänt på länge.

  Ultimata beviset att vi har en statsfinansierad totalitär (feministisk)genussekt.

  **********************************************************
  Vill även lobba för Rob Jobs inlägg ytterliggare en gång:

  Som doktorand måste jag instämma med:

  ”Är därför oroad över att människor som kallar sig forskare utan att vara det får stort utrymme i media och i universitetsammanhang.”

  Vilket är anledningen till varför jag tycker vi ska lägga ner alla genusvetenskap, som inte på något sätt är forskning.

  ***********************************************************

  Bara för att de fysiskt håller till på universitet innebär inte att deras sk. genusvetenskap står på en ”solid vetenskaplig grund”. Faktum är att de själva säger att den till stor del bygger på postmodernism.

  Utdrag ur uppslagsvverk:

  ”Men vad postmodernism egentligen innebär är inte klart definierat, utan föremål för ständig debatt. Utifrån ett historiskt perspektiv kan man tyda en kronologisk ordning från det moderna till det postmoderna.”

  ”Det finns inga egentliga sanningar”

 20. Manhood United (barn till radikal feminist som gör tok revolt;-) Says:

  @ Noger säger:

  24 november 2010 kl 11:37
  Jag har svårt att skratta åt detta.
  Det rör sig om människor som betalas av våra skatter. Många av dem sitter på höga positioner i samhället.

  Desto mer insyn ska Samhället och medborgarna som betalar skatt få i den sk feministiska verksamhet som bedrivs. Det är bara att fortsätta, Roks,hilda,upp i riksdagspartierna, justitieutskotten. Granska Motionerna. Granska journalist kåren. Men framför allt Rättsväsendet.
  Varför stoppades Svt Könskriget, kolla upp kopplingarna med de som satt i granskningsnämnden och ansvariga politiker vid den tidpunkten finner man många svar.

  Det är verkligen sorgligt. Tänker på alla hemlösa,majoriteten Män och utslagna personer i Samhället, Pensionärer,bygga bostäder, höja kvalitén skolan. Sänka skatterna för att slippa sånt här feminism-nazism. Dom här pengarna skulle mycket bättre. Det är så jävla bra att det granskas,en uppgift gammel media skulle gjort men inte vågar.

 21. Olle Says:

  Alla fördomar jag hade om genusforskare besannas när man läser svaren. Och kom ihåg vem som betalar kalaset. Under en borgerlig regering dessutom.

  Den enda sakliga invändningen jag hittade är att Pär inte är genusforskare, formellt åtminstone. Han kommer aldrig att bli det heller, eftersom han inte erkänner könsmaktsordningen.

 22. robjoh Says:

  Något jag först noterade nu:

  patriarkatet fortlever och frodas genom patriakaliska härskartekniker, som t.ex. att systematiskt reta upp (kvinn)folk och sedan trycka ner dem med (manliga) krav på rationalitet

  Om man kallar sig forskare borde väl krav på rationalitet vara grundstommen oavsett kön? Rationalitet i det man säger är inte en härskarteknik det är ett krav på en vettig debatt.

  Påstår man att Pär ljuger så ska man i en debatt lägga fram fakta eller studier som stödjer sitt inlägg inte komma med känslor eller tyckande.

 23. Manhood United (barn till radikal feminist som gör tok revolt;-) Says:

  @ Tacksam om jag slipper dessa diskussioner och marknadsföringskampanjer på genuslistan!
  MVH
  Anna Delsol
  Huvudhandläggare jämställdhet
  FÖRSVARSMAKTEN
  HKV PERSS Arbetsmiljö
  107 85 Stockholm

  Och försvarsmakten som ska rekrytera alla män till de Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet. Lycka till efter ett sånt här inlägg!
  Manshaterska som jobbar i majoritet med män?

 24. Lasse Says:

  @Olle

  ”Den enda sakliga invändningen jag hittade är att Pär inte är genusforskare, formellt åtminstone. Han kommer aldrig att bli det heller, eftersom han inte erkänner könsmaktsordningen.”

  Huvudet på spiken *ASG*

 25. Manhood United (barn till radikal feminist som gör tok revolt;-) Says:

  Väntar med spänning när den sk självutnämnde Mansforskaren Niklas Järvklo ska komma med sin syn på saken. Självgod och uppblåst i tron att han förespråkar alla män. Han förespråkar ingen mindre än sig själv. Han är en manlig radikal feminist som kallar sig Mansforskare. Skulle bra gärna vilja veta vart han hämtar källor och statistik ifrån.

  ”de är rädda för att exponeras såsom de destruktiva ideologiproducenter och icke-vetenskapliga klientel som de faktiskt är.

  De försvarar bara sin kassako, sin priviligierade maktposition, som även de själva nog vet: blott är ett bygge av könsvinklade lögner. Med passerat bäst-före-datum.”

  Det är väldigt bra att detta nu kommer fram i strålkastarljuset och granskas. Vad är det egentligen de håller på med? Vad är deras belägg? Vilken statistik syftar de till? Insyn är det minsta medborgarna tillika skattebetalarna ska begära. Fortsättning följer….

 26. Träd Says:

  Sorgligt att forskare kan ha sån där politisk agenda. Forskning ska ju vara oberoende, dvs ÄVEN oberoende av feminism. Feminism är inte fakta, det är en ideologi. Ideologier ska inte finnas inom forskning.

  Bra Pär, detta har medfört att de avslöjade sin agenda. 🙂

 27. Anna F Says:

  @parstrom
  Du är en av Sveriges främsta människorättskämpar, dina insatser uppskattas av många! Låt inte rosa fascister sätta munkavle på dig!
  GE ALDRIG UPP!

  PS, du har rätt att använda listan som du gjorde enligt reglerna.
  Genuslistans regler:
  ”Innehåll
  Genuslistan är främst en informationslista för det som rör genusforskning, men även för angränsande områden som har ett genusperspektiv. Man får lov att informera om evenemang, nya böcker etc så länge man inte ”överannonserar”.”

  ”Personangrepp
  Nedsättande eller kränkande kommentarer om andra personer är inte tillåtna. Det är heller inte tillåtet att beröra individer på ett privat plan. Inlägg som innebär hets mot folkgrupp är inte tillåtna. Inlägg som yttrar sig kränkande om någons kön eller sexualitet är inte tillåtna.”

  http://genus.gu.se/resurser/genuslistan/Regler/

 28. Klas-Kristian Says:

  Ja jävlar. De är verkligen lättkränkta, de där genusvetarna. Michael Moore må ha dragit en del konstiga slutsatser i sina dagar men han hade nog rätt i det där med att anledningen till att representanter för vissa grupper och åsikter har så lätt att bli förbannade och känna sig kränkta är att de innerst inne vet att de faktiskt har fel.

 29. Musse Pig Says:

  Jag råkade just hitta denna intressanta artikel av Elise Claesson:
  http://www.svensktidskrift.se/2004-3/2004-3-27_29.html
  Rekommenderas!

 30. excitabledusty Says:

  Roligast var ju helt klart;

  ”Patriarkatet fortlever och frodas genom patriakaliska härskartekniker, som t.ex. att systematiskt reta upp (kvinn)folk och sedan trycka ner dem med (manliga) krav på rationalitet”

  När kommer nytryck av boken? Vill ge ett ex till min syrra i julklapp eller motsvarande.

 31. Carl Magnus Says:

  ”….. Michael Moore må ha dragit en del konstiga slutsatser i sina dagar men han hade nog rätt i det där med att anledningen till att representanter för vissa grupper och åsikter har så lätt att bli förbannade och känna sig kränkta är att de innerst inne vet att de faktiskt har fel”.

  Exakt det blir så extremt tydligt och närmast komiskt när Pär på ett mycket städat och trevligt sätt försöker fråga vad de menar. Om man som forskare inte tål en debatt utan att känna sig ”trött” så är det något riktigt skumt på gränsen till sjukt med den sk forskningen…

 32. Sebastian Says:

  ”….. Michael Moore må ha dragit en del konstiga slutsatser i sina dagar men han hade nog rätt i det där med att anledningen till att representanter för vissa grupper och åsikter har så lätt att bli förbannade och känna sig kränkta är att de innerst inne vet att de faktiskt har fel”

  En slutsats som mycket väl går att applicera på den gode Pär Ström, och alla anda vita män som känner sig hotade.

 33. Andreas Dahlin Says:

  Fantastisk läsning. Som du nämnde, Gandhi kunde inte formulerat det bättre: ”First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win!” Vi har åtminstone kommit till tredje steget.

  Jag fascineras i allmänhet över Sveriges syn på yttrandefrihet, kritik och kunstruktiva diskussioner. Alla verkar vara överens om att man ska få säga och tycka vad man vill, men i praktiken blir det väldiga problem när man har icke politiskt korrekta åsikter. Givetvis ingenting i jämförelse med vissa andra länder, men vi är inte i andra änden av frihetsskalan heller.

 34. Sara Says:

  Helt otroligt men också skrämmande läsning. Att genusperspektivet och jämställdheten bara går åt det kvinnliga hållet och inget kritiskt/konstruktivt tillåts är väldigt mycket ultrafeministisk diktatur!
  Idag är genus = storindustri där stora summor pumpas in från staten och ingen höjer ens på ett ögonhår åt alla dårskap och svammel rent ut sagt som får härska fritt på företag, skolor, universitet och samhället i stort. Och där girigheten styr finns inte mycket utrymme för att se oss människor som vi faktiskt är, män och kvinnor tillsammans.

 35. Tina Says:

  @Sebastian
  ”En slutsats som mycket väl går att applicera på den gode Pär Ström, och alla anda vita män som känner sig hotade”.

  Jag känner mig väldigt hotad. Jag vågar knappt gå ut. Tänk om jag skulle bli våldtagen såg att det i Sverige är ju näst farligast i hela världen att vistas med män. Sen så känner jag mig kränkt mest hela tiden också.. och så fort det kommer en rik och dominant man så bli jag helt till mig och vill ha sex. Tur att det finns folk som vet bättre än mig t ex Genusforskare som kan tala om för mig hur världen är funtad.

 36. robert Says:

  Jag är helt chockad. Det är tydligt att man inte ska ifrågasätta feminismens teorier, för då är man farlig. Helt otroligt!

  Fortsätt med din forskning Pär!!

  /Robert

 37. Sebastian Says:

  @Tina
  ”Sen så känner jag mig kränkt mest hela tiden också.. ”

  Men det är väl ändå en av liberalismens grundpelare?!

 38. Olle Says:

  Intressant kommentar av Katerina Janouch i dagens Aftonblad, angående tjejen på Youtube som smygfilmas när hon får raseriutbrott för att hon inte vet vad hon ska ta på sig för kläder (jobbigt att klistra länkar med mobilen, ni hittar det nog själva).

  ”Det är en myt att kvinnor inte gapar och skriker. Kvinnor gör det i högre utsträckning än män. I många relationer är det kvinnorna som bestämmer, manipulerar och styr med sina känslolägen, —”. Sen säger hon att det ofta kan hänga samman ned PMS, något som förstås inte är PK att hävda. Det ger ju mansgriskommenraren ”Har du mens eller?” full legitimitet.

  Hade varit intressant att höra en seriös debatt om kvinnors aggressioner och dess roll i relationsvåld. Men den frågan är nog alldeles för infekterad av könsmaktsordningen för att någon ska kunna göra en korrekt analys och få gehör på bred front.

 39. Carl Magnus Says:

  ”Om kvinnan en gång blir likställd med mannen blir hon honom överlägsen”.
  Sokrates

 40. Clabbe Says:

  Som Anna F skrev, från deras e-postlistans regler: ”Nedsättande eller kränkande kommentarer om andra personer är inte tillåtna. Det är heller inte tillåtet att beröra individer på ett privat plan.”

  Borde inte Péter Szil bannlysas från e-postlistan lista för följande:

  ”Per Ström och Pelle Billing är representanter för den senaste backlash-trenden, de är inte bara antifeminister, utan också misogyner, vars avsikt är att sabotera Genuslistan, på vilken, i Per Ströms formulering, ‘finns i princip hela Sveriges kår av så kallade genusforskare (i praktiken kvinnoforskare, om man ska tala klarspråk)’. Patriarkatet fortlever och frodas genom patriakaliska härskartekniker, som t.ex. att systematiskt reta upp (kvinn)folk och sedan trycka ner dem med (manliga) krav på rationalitet, eller de olika språk Per Ström använder: ett nära så hat-tal på sina egna blog och en paternalistisk ton i stil med ‘jag undviker dina konkreta frågor, men förklara dig på resten, lilla gumman, så också under den tiden är du och hela listan upptagen med vad VI vill föra upp på dagordningen’.”

 41. krakel Says:

  HAHA!!!! Kör hårt Pär!!

 42. robjoh Says:

  @Clabbe
  regler gäller bara för vissa…

 43. Jenny Says:

  Ärligt talat Pär. Du är fruktansvärt omogen och inkompetent om du hävdar att du är ”genusforskare”. Oavsett att du inte förmår att läsa och ta till dig av genusforskningens resultat, så är det snudd på bedrägeri att hävda sig vara forskare när en inte är det. Att vara forskare innebär att ha gått en doktorandutbildning, ha disputerat på en institution med en vetenskapligt granskad avhandling och därtill ha fått en ny anställning på ett universitet där forskartjänst ingår. Du ingonerar fullständigt att svara på frågan på vilken institution du forskar, och förväntar dig samtidigt att omgivnigen ska bemöta dig med respekt?

  Du skämmer ut dig själv gång på gång, du skulle vinna på att åtminstone försöka vara lite seriös.

 44. Torstensson Says:

  Jenny

  Genusvetenskap har ganska vaga krav på sig när det gäller vetenskaplighet. Ur det ljuset ser jag inga problem med att en bilmekaniker kallar sig genusforskare.

 45. Klas-Kristian Says:

  Sebastian: Tröttsamt. Så fort man inte tycker som ni känner man sig ”hotad”. Kan du inte försöka komma med något nytt och relevant i stället?

 46. Anna F Says:

  @Jenny

  Kul att du kan mycket om genusvetenskap (vilket universitet?). Undra om du som expert skulle kunna förklara för mig hur Tiina Rosenberg fil dr i teatervetenskap blev professor i genusvetenskap {sociologi) och ledare inom Svensk genusvetenskap?

 47. Carl Magnus Says:

  Nu börjar det det bli lite rocknroll här… Snälla Pär ”du skulle vinna på att åtminstone försöka vara lite seriös”. Riktigt jävla kul… Varför ifrågasätter du den alenarådande sanningen som genusforskarna sitter på. Det är verkligen inte seriöst. Skärpning för fan 🙂

 48. Tanja Says:

  Genusforskare på deltid – klockrent 🙂

  Ang ett av mailen underskrivet Eva-Christin

  ”DIN ANDREPILOT | Eva-Christin Arkenlund|
  Pedagogisk utvecklingskonsult/kognitiv handledare
  genusvetare, sociolog, pedagog, kulturvetare”

  Inte lite titlar. Finns doktorsavhandling inom alla dessa områden? Pär, du får avlägga sin bok för disputation så att du får en genusdoktorsgrad! 🙂

  Mvh Tanja,
  matematiker, mamma, forskare, pedagog, matte-pilot, samhällsdebattör, genuskritiker, amatörastronom, språkvetare (fil kand i slaviska språk), fanbärare för Folkvett, läsare av Genusnytt, genus-autodidakt, förändringskonsult, whistleblower (DEJA-rapporterna) allvetare, ägare av verkligehetensfolk.org och framtida statsminister!

 49. Lorem Ipsum Says:

  Verkar vara bra fiske på den där listan. Dom hugger på tom krok. Men det är ju klart, hela deras försörjning är ju hotad. Hotad av människor som har bättre anknytning till verkligheten än dom själva.

  Undra om en amatörastronom eller hobbymatematiker skulle bli bemött på samma sätt på en mailinglista? Egna erfarenheter?

 50. Maria Says:

  Underbart med någon som ifrågasätter denna så ofattbart snevridna genusforskning! Jag har verkligen tänkt ”kejsarens nya kläder” många gånger. Tycker att denna debatt på genuslistan bara bevisar feminismens (den felaktiga) ställning som statsideologi. Det är riktigt skrämmande att se hur ett forskningsområde kan belysas så ensidigt! Kanske dags för vår regering att se över ”objektiviteten” i den statsfinansierade genusforskningen? Våga släppa in lite mer nyanserade och oliktänkande genusforskare? Vi är många som hoppas på det!

 51. Hanen Says:

  Nej Jenny, Pär skämmer inte ut sig. Det gör däremot du och samtliga som svarade på Pärs mejl ovan.

  Att se hur det funkar i hjärnan på dessa jävla tomtar gör mig urförbannad. Mansföraktet är ju drypande. Det de sysslar med har inget med jämställdhet att göra. Inget. Det är politiserad och institutionaliserad misandri som de ägnar sig åt. Skämmes ta mej fan!

 52. barfota Says:

  OT, någon som lagt märke till att http://wikileaks.org/ ligger nere?

 53. Torstensson Says:

  ”Du skämmer ut dig själv gång på gång, du skulle vinna på att åtminstone försöka vara lite seriös.”

  Jenny, genusvetare har inte monopol på sig att uttala sig om genusfrågor. Genusvetenskap är inte raketforskning och något svårt.

  Genom att utgå från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på kön så undersöker genusvetenskapen bland annat om och hur erfarenheterna av att vara kvinna eller man innebär olika saker och ger varierade erfarenheter i olika samhällskontexter. Bedriver man foskrning utefter föreställningen att könen skapas utefter sturkturer så får man också dessa resultat. Att allt är sturkturer som tvingar kvinnan att och mannen att uppföra sig på ett visst sätt.

  Vi andra som tror på det bilogiska könet ser med fasa på hur genusvetenskapen och den politik som ligger bakom ständigt problematiserar mannen och anklagar mannen för att kvinnan beter sig på ett speciellt sät. Forskningen är allt annat än objektiv.

  Genusvetenskap är en politisk forskning. Den drevs fram av feminister som tror på Foacaults egna tolkningar och gissningar.

  Det vore väl mycket mer seriöst om det hade lagts lika mycket resurser kring tex evolutionspsykolgi.

 54. Torstensson Says:

  Ovanstående var åt Jenny.

 55. Sebastian Says:

  @Klas-Kristian

  Ok, slänger in ”kränkta” istället.

 56. Leif Says:

  Det finns en air av svunna tider över inläggen. Den som inte studerat och sett LJUSET har självfallet ingen rätt att ens yttra sig i dessa frågor. En lärdomshögfärd som sträcker sig så långt att man inte ens tycker det är rätt att andra än jag själv och mina gelikar får medialt utrymme:

  * ”Är därför oroad över att människor som kallar sig forskare utan att vara det får stort utrymme i media och i universitetsammanhang.”

  * ”Kan du tala om vad du har för meriter Per, utbildning och var du är forskare, på vilken institution? Under mina genusstudier valde jag maskulinitetsforskning och har flera uppsatser från dessa studier.”

  Man har en så ohämmad von obenattityd att den utomstående betraktaren baxnar. Omgivningen, som inte sett LJUSET, består tydligen av idioter:

  * ”du har sådana fruktansvärt diskriminerande och ointelligenta åsikter”

  * ”Eftersom du verkar vara förvånad över kritiken (vilket i sig är något förvånande)”

  Man beklagar sig över att vara utsatt för härskartekniker:

  * ”Du är ett bevis på att patriarkatet fortlever och frodas.”

  * ”systematiskt reta upp (kvinn)folk och sedan trycka ner
  dem med (manliga) (SIC!) krav på rationalitet”

  * ”en paternalistisk ton i stil med ”jag undviker dina konkreta frågor, men förklara dig på resten, lilla gumman, så också under den tiden är du och hela listan upptagen med vad VI vill föra upp på dagordningen”.”

  Visst kan hela denna ”brevväxling” kännas komisk, men framför allt är den faktiskt beklämmande. Ska våra skattepengar verkligen användas till att föda människor som trots sina hävdare meriter uppträder på ett sådant sätt?

  Jag rekommenderar dessa upphetsade forskare att se (eller läsa) Ludvig Holbergs pjäs Erasmus Montanus. Tänk att en MAN som levde i början av 1700-talet kan ha något att säga om delar av den akademiska världen på 2000-talet!!!

 57. Clabbe Says:

  Genusvetarna som inte vill ha in folk som kristiserar radikalfeminismens dogmer påminner om de män som för hundratalet år sedan inte ville ha in kvinnor i maktens korridorer.

 58. Lövet Says:

  Jenny, Jenny… Jenny, Jenny – Världen väntar på ditt svar!
  Var i hela världen har du hittat (på) din definition på ”forskare” någonstans?

  ”Forskning” är väl rent språkligt ett begrepp för ett medvetet sökande efter mer* vetande (inom ett visst område). En ”forskare” blir då någon som arbetar med detta sökande. Du kanske kan dra dig till minnes begrepp som ”släktforskare”, ”grottforskare” mm.

  Javisst Jenny, det går att få anställning som ”forskare” på universiteten och då krävs en hel rad akademiska meriter, men att påstå att den definitionen spänner upp hela begreppet ”forskare” är inte särskilt…
  …särskilt…
  …genomtänkt, snarare bara fånigt!

  *)varför genusforskning därmed blir en självemotsägelse eftersom man där bara strävar efter att bekräfta det man redan vet.

 59. Lotus Says:

  Visst kan man skratta åt alla dessa s.k. genusforskare och deras upprördhet när någon, dvs Pär, kommer in och ställer till oreda i deras lilla ankdamm.

  Men det finns en allvarlig sida också. Som skattebetalare har man rätt att ifrågasätta alla dessa forskare och vad de egentligen uträttar för alla miljoner som de får i anslag av skattemedel. Var finns alla grävande journalister när det gäller att ifrågasätta detta?

 60. robjoh Says:

  @Jenny
  Du har en poäng med att Pär inte jobbar på en institution så en statlig forskartitel har han inte, det är nog den enda poängen du har. Kvalitén i svaren tyder på exakt det vi som bestrider vetenskapligheten i genusforskningen säger, det handlar inte om vetenskap utan ideologi.

  Hade det handlat om vetenskap så hade inte något som ett enkelt seminarium om att män också kan vara förtryckta inneburit sådana svar.

  @Lorem Ipsum
  Då amatörastronomer numera anses vara en stor tillgång till ”elitforskarna” så borde inte det ske. Anledningen till detta är att amatörerna må ha sämre utrustning MEN de är många många fler. En amatörastronom kan studera en fläck på himmelen i 20 årstid för att han tycker det är kul, det kan inte eliten göra.

  Hittar dessvärre inte den artikeln jag har läst om saken.

 61. Mattias Says:

  Jag tycker mig minnas att det finns någonstans dit man kan höra av sig och göra en anmälan om man anser att t ex en institution som betalas av skattepengar missbrukar pengarna, dvs inte använder dem till det som de var avsedda för. De är sedan skyldiga att utreda eller iaf undersöka saken och komma med ett offentligt svar på anmälan. Någon som kan hjälpa mitt minne? Eller är jag helt ute och cyklar i gymnasieutbildningesn dimridåer… Hmm.

 62. Torstensson Says:

  Var är alla fega svenska politiker som tycker och tänker exakt som oss?

  Var är ni?

  Medan Amerika och andra europeiska länder puschar och stöttar män till att bli självsäkra individer så står ni vid sidan om låter GENUSFORSKARE sätta agendan och trycka ner oss.

  Var är ni politiker? Varför sviker ni oss män och pojkar och kvinnor som är stolta över sitt biologiska kön och som själva väljer livsstil.

  Var är alla liberaler som tror på individens frihet? Var är alla socialdemokrater som står på de svagas sida. Vi lever i en tid då den svenska mannen är svag och nedtryckt av effekterna kring oseriös forskning.

  Var är alla?

  Varför tar inte ni moderater avstånd från en ideologi sprungen ur marxism och kollektivtänkande?

  Varför är det en majoritet av kvinnor som är genusforskare? Vad har dessa kvinnor för syn på oss svenska män ? Varför tvingar ni oss att lägga våra röster på Sverigedemokraterna när vi egentligen vill vara socialdemokrater, moderater och folkpartister?

 63. Torstensson Says:

  Var är du Björklund?

  Var är du Reinfeldt.?

  Var är du Bodström?

  VAKNA !

 64. Anna F Says:

  @Torstensson

  100% rätt, tyvärr är det SD som hovar in dessa förtryck röster.

 65. robjoh Says:

  @Torstensson
  Elitpolitikerna kan inte ens låta vårt privatliv vara ifred, varför tror du att de skulle ha något emot feminismen? Perfekt för att göda deras makt, finns inget som hjälper politiker mer än lite politisk korrekthet.

  Nästa gång kanske vi alla kan rösta på:
  http://www.liberalapartiet.se/

 66. Anna F Says:

  @Torstensson

  Per Schlingmann (M) chattade med SvD:s läsare, torsdag 10 juni, 2010: Elin: Är du feminist?
  Per Schlingmann: Om man med feminist menar att det finns strukturer som gör att kvinnor tjänar, äger och har mindre makt än män så är svaret ja.

 67. barfota Says:

  @Torstensson

  ”Var är alla fega svenska politiker som tycker och tänker exakt som oss? Var är ni?”

  Svar: De är precis där svenska väljare placerat dem, vid maktens köttgrytor!

 68. vmm Says:

  Forskare är ju inte någon skyddad titel så jag kan inte tänka mig att det finns några hinder för att kalla sig forskare även om man inte gått igenom en akademisk forskarutbildning i ämnet. Men eftersom dom på listan verkar vara så noga med akademiska titlar så kanske det skulle vara lika bra, Pär, om du kallar dig amatörforskare eller genusdebattör eller ja, något i den stilen. Så dom slutar gnälla.

 69. Tanja Says:

  Lorem, ”Undra om en amatörastronom eller hobbymatematiker skulle bli bemött på samma sätt på en mailinglista? Egna erfarenheter?”

  Jag är ju professionell matematiker 🙂 Har doktorsexamen från Sthlms universitet och sedan undervisat studenter både där, på KTH och nu vid Uppsala Universitet. Däremot är min genuskritik en hobby, men jag har aldrig sagt något på den där listan, aldrig haft tid, det kommer dagliga mail om genussaker, hinner inte ens öppna dem ens som det är nu. Jag glömde faktiskt att maila ut till listan när jag själv skulle hålla genusföredrag, vilket bla var på Heimdal: http://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/10/26/valkomna-till-genusforedrag/

  Men även hos högerteknologerna: http://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/12/03/valkomna-till-genusforedrag-ikvall/ och för KDU i Jönköping: http://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/29/det-var-ju-pa-tiden/

  Hm, f-n, jag får nog hålla ett specialföredrag och annaonsera ut på bloggen som jag sedan kan skicka till gensulistan 🙂 Nåja, å andra sidan fick jag ju möta Anna Ekström i riksdagen: http://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/11/mitt-anforande-i-riksdagen/ Hon står ”bakom varje ord” i DEJA-rapporten 2009:64. Dessutom regeringsutsedd vice ordf vid Uppsala Univ, där jag är anställd nu, som matematiker alltså, inte gensukritiker – det hade väl aldrig gått 😉

  Pär, lycka till på föredraget imorgon!

 70. Lorem Ipsum Says:

  @Tanja Jag har ibland lite otur när jag tänker/skriver. Vad jag menade var att om du har blivit snorkigt bemött som amatör/hobbyist på någon mailinglista knuten till en SIG (amn. Special Interest Group).

  Jag märkte aldrig den attityden från forskarvärlden när man som medlem i Unga Forskare kontaktade någon auktoritet rörande diverse spörsmål. Det var snarare att dom vart glad, även om man ibland ovetandes klampade runt som en elefant i porslinsbutik med sina dåligt pålästa resonemang.

  P.S. Lycka till med ditt Sokal-experiment. D.S.

 71. zalgonenko Says:

  Jaa det var ju ungefär som att köra in en pinne i ett getingbo. Vilken massa uppdämd ilska! De där listmedlemmarna verkar ha testosteronnivåer på gränsen till det hälsovådliga!
  De vill väl forska i fred utan att bli emotsagda antar jag.

 72. Steffo Says:

  Det är ju fn förjävligt att extremfeministerna nästlat sig in på, och tagit över, de så kallade akademiska institutionerna, och där bedriver sin vinklade forskning där de från början bestämt resultaten! Skrämmande att få inblick i deras tankebanor, dom kommer ju inte ta intryck av kritik överhuvudtaget som det verkar, utan driver på sin förtalskampanj mot män och sitt strukturella gynnande av kvinnor oförtrutet, under täckmanteln att dom jobbar för jämställdhet.

 73. Morret Says:

  Varför har så många ”genusvetare” en 5 rader lång avslutning om deras yrkesstatus?

  Vad har genusvetarna för utbildning egentligen? Var forskar dom någonstans?

  Morret
  Forskningsingenjör
  Civilingenjör kemiteknik
  Antifeminist/miljöexpert/bloggläsare/internetanvändare/musiker/lärare/pedagog/seminariehandledare/etc in absurdum!

  Jag dör inombord av skratt varje gång jag ser sådana där grejjer! Så jävla löjligt… mindrevärdskomplex eller vad är grejjen?

 74. Jack Says:

  Ett samhälle inom samhället. Det är vad som kan utvecklas så länge som de skattefinansiserade och fullkomligt kvinnodominerade instanserna inte ser till mäns intressen. Den privata sfären kan komma att behöva utveckla en egen akademi. Utvecklingen av tankesmedjor är ett steg i den riktningen och jag är inte alls främmande för att t ex GenusNytt börjar dela ut genuscertifikat. Innehavaren av ett sådant är införstådd med reella och funktionellt betydande skillnader och likheter med koppling till män och kvinnor som kan användas för att öka såväl trivsel som lönsamhet i sin verksamhet. Detta alltså i stark kontrast till ett statligt certifikat vilket istället indikerar att personen underkastat sig en antimansideologi och antagligen flagrant kommer att diskriminera mot män för att skapa kvinnodominans. Den som skaffat ett Statligt 卐eministiskt certifikat bör alltså sedermera skaffa sig även ett manligt utfärdat certifikat för att inte framstå som en okunnig och ansvarslös könsrasist.

  För övrigt läste jag en intressant artikel på avoiceformen.com gällande att FN i Resolutionen för fördömande av godtyckliga avrättningar (egen översättning) exakt för en vecka sedan i dag exkluderade sexuell orientering som grund för fördömande. Enligt FN är det nu OK att avrätta homosexuella. Till saken hör att det världen över är så gott som uteslutande män som avrättas på grund av detta oavsett hur formuleringarna är i lagen och oavsett vad som uppmärksammats tidigare. FN är sedan länge en feministisk bastion och de bögar som trott att feminismen eller FN stod på deras sida behöver tänka om. Avrätta män pga sexuell läggning? Neka människor mat och bostad i katastrofområden baserat på manligt kön? Japp – där har du FN idag.

  I artikeln nämns också exempel på hur 30 tal manliga gäster på en fest i Iran hålls fångna i veckor utan tillgång till advokat medan polisen söker etablera bevis för homosexuell aktivitet. Feminismen har alltså hittat ytterligare ett sätt att fängsla och bedriva terroraktioner mot verklighetens män. En särskild poäng här är alltså att detta kan drabba vilken man som helst, oavsett sexuell läggning och oavsett aktivitet och så som feminismen kör med män i Sverige tror jag att svenska män bör tänka till innan de åker till Iran så att de inte uppfattas som avvikande i sin sexualitet. Det hela påminner faktiskt om kryssningsincidenten i Sverige där vi i år såg tusentals män kvarhållna i flera timmar pga en enda kvinnas påstående om brott. Det hela går att likna vid en sorts omvänd terrorism. Där feministiska enheter inom staten bedriver omfattande terroraktioner mot gruppen män.

 75. Klas-Kristian Says:

  Sebastian: Varför menar du att genusforskningen ska vara immun mot kritik?

 76. P.E. King Says:

  @ Jack:

  Syftar du på denna incident?

 77. Jordgubbar Says:

  Ojoj!

  Väldigt tydligt exempel på vad som händer om man ifrågasätter de manshatande genusfascisterna – de tappar helt koncepterna och går direkt till plumpa, ogenomtänkta och hotfulla personangrepp. Vilken sorglig samling människor.

  Utmärkt jobb Pär. Alla vi som vill ha jämställdhet mellan könen, och inte genuscertifierad sexism och manshat, applåderar dina insatser.

 78. Mars Says:

  Hahaha 😀

  Genusforskning måste vara den enda forsknings-genren i Sverige där det inte är så viktigt att vara insatt i ämnet, som att ha rätt åsikt, och där konstruktiv kritik anses som bakåtsträvande.

  Tur att man för länge sedan upphört att vara förvånad.

 79. Jack Says:

  P.E. King

  Exakt, tack för länken!

 80. Jack Says:

  P.E. King,

  Även justitiekanslern Anna Skarhed, för övrigt en Hilda, menade att detta var något som kunde utredas:

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7693934.ab

 81. Stella Tilde Says:

  @Jordgubbar som skrev:
  ”Utmärkt jobb Pär. Alla vi som vill ha jämställdhet mellan könen, och inte genuscertifierad sexism och manshat, applåderar dina insatser.”

  Instämmer till fullo.

  Själv har jag en bekant som är arbetslös för närvarande. Han kallar sig för fritidsforskare. Det går alldeles utmärkt.

 82. Ritsurei Says:

  Feminismen i Sverige är ungefär som Jerry i ICA-reklamen. Han finns där men ingen tar honom på allvar.

 83. Matte Says:

  @Ritsurei

  Förolämpa inte Jerry genom att jämföra honom med svensk feminism.

 84. barfota Says:

  @Stella Tilde

  ”Själv har jag en bekant som är arbetslös för närvarande. Han kallar sig för fritidsforskare. Det går alldeles utmärkt.”

  Be att han skaffar livvakt!!!!
  Jag har själv skrivit till en del rabiatfeminister och undertecknat med…. Hoppas inte din kompis får skit för det.

  //barfota, arbetslös och ”fritidsforskare”

 85. Lars Says:

  Man får lätta rysningar av den arroganta och maktfullkomliga attityden som demonstreras av Cornelia Håkansson och Anna Schönbeck mfl i sina svar. ”Visa på forskning” säger man lugn medvetna om att kritisk forskning om kvinnor med stor noggrannhet är blockerat av ett kompakt kvinnodominerat och inavlat genusetablissemang. Är den forskning man själva lutar sig mot möjligen ”Kritiska studier av män och maskuliniteter….” som finns vid Genus Tema vid Linköpings Universitet, utan tillstymmelse till motsvarande kritisk granskning av kvinnor och femininiterer. Det bekymmersamma är alltså att vi INTE HAR NÅGON VEDERHÄFTIG FORSKNING av de kvinnliga och manliga könsrollerna, utan ett enögt kvacksalveri och en skattemedelsförstörelse av groteska mått. Och då förstår man också deras ursinnet när någon tar sig friheten att observera och beskriva hur VERKLIGHETEN ser ut, till skillnad mot deras ”forskning”. Och då förstår man också de allvarliga tecknen på ett uppsvällt ego och en förvriden omdömesförmåga om sin egen betydelse.
  Så Cornelia Håkansson och Anna Schönbeck, jag håller med….”Anser att genusforskning, precis som all annan forskning, bör bedrivas på ett seriöst sätt. Är därför oroad över att människor som kallar sig forskare utan att vara det får stort utrymme i media och i universitetsammanhang.”

  Ett tips för att ändå hålla skenet som forskare uppe är att upprätthålla ett minimum av normal hut och hyfs, det brukar riktiga forskare med bra på fötterna visa såväl åsiktsfränder som -antagonister.

 86. Ritsurei Says:

  @Lars

  Hur kan genusforskning bedrivas på ett seriöst sätt när dess kritiker får kalla handen och utesluts ur all sorts diskussion? Vi har precis fått se exempel på ovanstående och jag undrar på vilket sätt dessa ”forskare” anser sig bedriva ”forskning” när kritiskt tänkande utesluts?

  I rätt skara kan jag påstå att jorden är platt men i allmänhetens ögon skulle jag framstå som en idiot.

 87. Patrik (PP) Says:

  Jeeez!

  ”Patriarkatet fortlever och frodas genom patriakaliska härskartekniker, som t.ex. att systematiskt reta upp (kvinn)folk och sedan trycka ner dem med (manliga) krav på rationalitet”

  Att någon bedriver forskning som har svårt med rationellt tänkande säger en hel del om kvalitén på vetenskapen.

 88. Sebastian Says:

  @Klas-Kristian

  Hur får du det till att jag menar det?

 89. Alexandra Says:

  Bra, Pär Ström, bra!

  Bara en invändning: Det ger faktiskt ett dåligt intryck att i ett akademiskt sammanhang utge sig för att vara forskare, när man inte är det i formell bemärkelse, eller ens har doktorerat inom området. Det kan lätt ge intrycket av att man försöker lura till sig mer respekt än man förtjänar. Det är trots allt en avsevärd skillnad mellan amatörforskning och professionell forskning (oavsett vad man nu anser om just genusvetenskapligt utbildade akademikers kompetens). Du kan gärna säga att du forskar, men att inför andra akademiker påstå att du är ”forskare” blir fel och respektlöst mot en seriös yrkeskår. Vad skulle du säga om jag kallade mig ”ingenjör” bara för att jag exempelvis skulle ägna stor del av min tid åt att studera brobyggen?

  ALLA: Ska vi hjälpa Pär Ström att komma på en bättre titel? Som ger mer tyngd än exempelvis ”genusdebattör”, men som inte riskerar att få honom att se ut som om han vill klä sig i lånta fjädrar?

 90. barfota Says:

  @Alexandra

  ”Det ger faktiskt ett dåligt intryck att i ett akademiskt sammanhang utge sig för att vara forskare, när man inte är det i formell bemärkelse, eller ens har doktorerat inom området. Det kan lätt ge intrycket av att man försöker lura till sig mer respekt än man förtjänar.”

  No shit, är det det de håller på med 😀

 91. Stella Tilde Says:

  @barfota

  Fritidsforskare = arbetslös. 🙂 Man kanske inte ska förvänta sig att ”rabiatfeministforskare” har någon humor. Det ligger liksom i sakens natur, så att säga. Bitterhet däremot är väl en vanligt förekommande egenskap hos många av dem.

 92. Slabadang Says:

  Vi har en vallgrav mellan folket och det politiska etablissemanget!

  Demokratin är i en förruttnelseprocess som drivs av den allt i ökande politiseringen.Vi måste helt enkelt samlas för att sträcka upp demokratin.
  Politiska extrema särintressen har tagit sig in köksvägen med hjälp av våra folkvalda.

  Att upphöja en ideologi eller och politik till att kallas vetenskap är att runda den demokratiska ordningen.
  Jag tytcker att Genusvetenskapen och klimatvetenskapen har gemensamma rötter.Där genusvetenskapen är den mest extremt tyliga ideologin och som agerar på exakt samma sätt mot sina kritiker.

  Vi har fått två partiella undantagstillstånd i den demokratiska samhälsdebatten och det är många som har ansvaret för den uppkomna situationen där härskartekniker och direkta angrepp och misdstänkligörande av kritiker är vardagsmat i kombination med att de i princip givits monopol på tillträde till stat public service och övrig MSM.

  Det är oerhört inflytelserika ideologiska och politiska fanatiker som mycket länge och medvetet masserat och tjatat sig till speciella förmåner i demokratin.
  Vi måste helt enkelt agera genom att skapa stora plattformar och forum där debatten förs direkt med de som har ansvaret för den demokratiska föruttnelseprocessen.

  Vi behöver ett reformparti som städar ur alla särintressen från demokratin och endast driver grundläggande demokratiska ordningfrågor. Vi har många rent korporatistiska problem att ta itu med där vi har horder med folk och organisationer som givits förmåner som är rent antidemokrastiska.

  i har varit för lydiga och snälla för länge och SVT har systematiskt krattat i manegen för dessa särintressen.Journalister på SVT är minst lika mäktiga som riksdagsmän och skall granskas och dras fram i ljuset
  och debattera på allmänhetens villkor. De ska inte fortsatt tala bara få tala till oss utan också tvingas diskutera med oss.

  Demokrtin är en ruskigt smart konstruktion när alla intar sina tilldelade roller och funktioner.Politiseringen har gjort demokratin till en oförutsägbar soppa som inte går att lita på längre.

  Var träffas vi???

 93. Lars Says:

  Alexandra
  Frågar du om min syn på detta så förstår du av mitt inlägg ovan att det minsta problemet är om Per Ströms, som inte kostat en krona i skattemedel, är ”forskare” eller inte. Problem är däremot att Cornelia Håkansson och Anna Schönbeck och hennes kollegor gör det, i åratal FÖRHINDRAT manliga forskare att belysa den andra sidan av myntet. Med ETT öga och öra kan omöjligt bedriva en seriös forskning, och då är dessa icke-forskares uppnästa och självpåtagna forskarroll det STORA problemet som vi idag brottas med. Som tvingat fram Pers beskrivning av verkligheten, i mina ögon lika mycket forskning som de ovanstående damernas

 94. Leif Says:

  @Lars
  ”Ett tips för att ändå hålla skenet som forskare uppe är att upprätthålla ett minimum av normal hut och hyfs, det brukar riktiga forskare med bra på fötterna visa såväl åsiktsfränder som -antagonister.”

  Mitt i prick!
  Jag är själv akademiker och jag tycker den pöbelton som vissa här använder gentemot Pär är chockerande. Vanligt hyfs bör ha sin plats i den akademiska världen.

 95. Slabadang Says:

  Lars!

  När saker upphöjs till ”vetenskapliga” så dyker de små diktatorerna upp i horder. Folk med annan kunskap uppfattning och med andra analyser blir angripna med tillmälen och kränkande ad hominem och guilt by association. Det kommer av att det vet att de endast har titeln ”vetenskapsmän” men företräds främst av rena ideologer därför flyr de all saklig debatt och försöker med alla medel hålla kompetenta kritiker borta.

  Jag lovar att om du sätter Gudrun S Per Ström Kajsa Bergqist och Claes Borgström i en tvåtimmar direktsänd debatt och låter folk få rösta vem som är mest trovärdig så kommer vi få se vem och vilka som har det verkliga stödet och förtoendet bland vanligt folk.Vi har en omvänd ordning där politiker tilldelat dem med minsta förtroendet och legitimiteten den största makten och inflytandet.

 96. Leif Says:

  Det kanske ska tilläggas att en liknande vulgär ton visats upp av andra genusforskare:

  ”I den offentliga utredning om ökade resurser till genusforskning som tillsattes av dåvarande statsrådet Carl Tham och som leddes av Ebba Witt-Brattström, beskriver Hirdman hur hon tystat en manlig student som haft kritiska frågor till hennes undervisning genom att vederbörande ombads ”hålla käft”. Med stolthet skriver hon: ”Då lyckades jag sätta honom på plats” (SOU 1995:110, s. 313).”

  kommentar av Info:
  oktober 5, 2009 kl 6:53 e m

  http://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/10/05/rothsteins-genusbrev-och-genusforskningens-dilemma/

 97. Apropå Says:

  Apropå utbildning etc…
  Din nya polare verkar inte helt ok.
  http://www.prostitucio.hu/szil.peter.en.htm

 98. Lars Says:

  @Slabadang
  Ja, dumhet kombinerad med makt är groteskhetens koncentrat. Nazism, hand i hand med feminism är dess användning.

  Vad gäller dina funderingar om motståndsrörelse så låter det ungefär vad jag efterlyste i ett inägg i ”Sänkt arbetsgivaravgift…” den 3/11 i GenusNytt, om du kan hitta det. Jag är alltså gärna med på noterna vad gäller gemensamma initiativ

 99. P.E. King Says:

  @ Apropå:

  Intressant länk, tack!

 100. robjoh Says:

  Apropå utbildning etc…
  Din nya polare verkar inte helt ok.
  http://www.prostitucio.hu/szil.peter.en.htm

  Om det där är sant så borde nog Peter framförallt ligga lågt och vara glad över att han har ett jobb.

 101. Klas Says:

  Att kalla sig forskare är dumt om man inte är en akademisk forskare.
  Visst, man kan kalla sig forskare av lite vad som helst, men för man sig på en akademisk nivå finns det ingen vidare fundering mellan skillnaden mellan en journalist/debattör och en person som ägnar sig åt vetenskaplig forskning.

  Jag är inte benägen att anse att genusforskning följer vetenskapliga kriterier förvisso, men det är en väldigt skillnad mellan att säga det öppet och att kritisera deras faktiska frågor istället för att kritisera deras faktiska ämbeten.
  Enkelt uttryckt, genom att säga att man är forskare säger man att man har lika hög legitimitet i frågan som någon som har ägnat år av studier i frågan, på heltid.
  Det är förmätet och lumpet, även om det må vara sant.

  Jag skulle blivit förbannad om en genusvetare kom in och kallade sig profesionell datortekniker om han/hon inte faktiskt var det.

  Återigen, det må vara politiskt färgat, men det handlar inte bara om att säga vad som är rätt utan det handlar om att säga det på ett sätt så att de inte kan klaga på formen, bara inehållet.
  Det blir dramatiskt mycket svårare för dem att säga emot då.

  För övrigt var det faktiskt lite intressant att se att någon faktiskt försökt ge ett ärligt svar till vad som de anser är fel med Pärs bok, dvs, att den har en klar och tydlig syndabock i feminismen.
  Och, ja, skulle det granskas vetenskapligt skulle den teorin inte anses speciellt stark, även om den i våra öron och ögon ter sig trolig.

 102. Lars Says:

  Ja, man bara baxnar, men inte ens Apropå’s och Leif’s länkar förvånar längre. Har någon skickat prostitucio-länken till genuslistan ? Eller var det möjligen på den meriten han blev anställd ? Var han av manligt eller odefinierat kön vid anställningen ?

 103. Pär.B Says:

  Genuslistan har regler. Et av dem gäller personangrepp:

  ”Personangrepp

  Nedsättande eller kränkande kommentarer om andra personer är inte tillåtna. Det är heller inte tillåtet att beröra individer på ett privat plan. Inlägg som innebär hets mot folkgrupp är inte tillåtna. Inlägg som yttrar sig kränkande om någons kön eller sexualitet är inte tillåtna.”

 104. Pär.B Says:

  Klas!

  Om Genuslistan endast är tänkt för disputerande forskare så hade man betonat detta. Men så har inte skett. Det finns ingen regel som säger att medlemmarna ska vara doktorander eller ha doktorerat. Visserligen ska det helst annonseras om forskning kring genus eller angränsande ämne. Men ”man får lov att informera om evenemang, nya böcker etc”. Det är det senare som Pär Ström har gjort. Pär har inte brytit mot någon regel. Däremot tycks flera rikta personangrepp mot honom, vilket är förbjudet enligt Genuslistans egen regel. Man kan undra varför detta förbises i just hans fall?

 105. Leif Says:

  Ur ett inlägg av Yvonne Hirdman, om Bo Rothstein, som haft djärvheten att framföra kritiska synpunkter på sådant han inte begriper:

  ”Man måste ner på individnivå för att förstå den djupa motvilja, ja det hat, som så illa döljs bakom Rothsteins ord.”

  ”Bo Rothstein förtjänar inga fler svar från mig. Ty han bryr sig inte om dem. Det är som att hälla vatten på en särdeles fet gås och mer konstruktiva saker kan man ju ägna sig åt.”

  …och det bästa av allt:
  ”Att bunta ihop och inordna i enkla kategorier är, som bekant, maktens metod mot underordnade grupper – svarta, arbetare, japaner, kvinnor.”

  Oj, vilken bumerang! Vilken stjärnsmäll!!!

  http://www.yakida.se/dnmodig5.html
  en annan beskrivning av Rothstein:
  http://www.yakida.se/dnmodig.html

 106. Leif Says:

  På Yakida återfinns också ett av de DN-inlägg från Rothstein som väckt bl a Hirdmans vrede och invektivlusta:

  http://www.yakida.se/dnmodig1.html

 107. Leif Says:

  Ytterligare ett intressant inlägg av Rothstein:

  http://www.dn.se/debatt/mannen-diskrimineras-av-urartad-feminism-1.620959

 108. Vad är det för kul med förtryck och lidande? « Maria Hagbom Says:

  […] Nu pratar jag genusnytt och Per Ström som reagerar på att feminister och andra genusförespråkare ifrågasätter hans deltagande på genuslistan. Se hela grejen här […]

 109. Mars Says:

  Klas!

  Lite kan jag hålla med dig. Man måste se en del av svaren för vad de är. Det handlar om folk som spenderat åratal av forskning, och som av genuskritikerna förminskas till ingenting. Dessa kommer hellre dö än erkänna att det arbete de ägnat en livstid åt bygger på en utarbetad tradition av lögner eller fantasier – tror den bästa termen att använda är myter. De flesta är också nedgrävda i post-strukturalistiska terminologisl diskurser, så intrikat invecklat att bara de själva vet vad de tror sig har skrivit.

  Men många andra på listan verkar också bara vara hobbyforskare, entusiaster och journalister. Elin Grelsson och Eva-Christin Arkenlund är inte forskare. De är, precis som Pär, debattörer, journalister och entreprenörer.

  Det de har gemensamt är att de faktiskt inte kan svara på de viktigaste av Pärs kritik – nämligen forskningens legitimitet. Istället kallar de honom ointelligent (att genomföra en civ ing Teknisk Fysik kräver högre intelligens än de flesta på listan kan uppvisa) vilket förstås är skrattretande.

 110. krakel Says:

  Låt oss ta en Ring P1-maraton om detta. Läs upp mailen Pelle eller Pär skickade, och svaret som kom följde. Det blir kul.

 111. Erik Says:

  Klas:

  ”Att kalla sig forskare är dumt om man inte är en akademisk forskare.”

  Nej, läs vad ordet forskning betyder. Snarare är det dumt att många akademiska teoretiker och politiska aktivister kallar sig forskare när de inte sysslar med nån forskning överhuvudtaget utan bara namedroppar sina gudar (nåt Alan Sokal bevisade med sin hoax)

  ”Visst, man kan kalla sig forskare av lite vad som helst, men för man sig på en akademisk nivå finns det ingen vidare fundering mellan skillnaden mellan en journalist/debattör och en person som ägnar sig åt vetenskaplig forskning.”

  Forskning och vetenskap är för det första inte samma sak och för det andra är påfalllade stor del av dessa så kallade genusforskare enbart kritiska och negativa mot den vetenskapliga traditionen.

  ”Jag är inte benägen att anse att genusforskning följer vetenskapliga kriterier förvisso, men det är en väldigt skillnad mellan att säga det öppet och att kritisera deras faktiska frågor istället för att kritisera deras faktiska ämbeten.”

  Nej faktiskt inte. Om deras ämbeten tillåter sådan här dynga så skall de kritiseras. Det är en travesti att de lyckades skrika in sig på universiteten och får sitta i en klubb för inbördes beundran och dra nytta av samma fördelar som de som faktiskt respekterar den vetenskapliga traditionens grundpremisser och gör riktigt arbete.

  ”Enkelt uttryckt, genom att säga att man är forskare säger man att man har lika hög legitimitet i frågan som någon som har ägnat år av studier i frågan, på heltid.”

  Nej så tusan heller, hur skulle isåfall någon ny forskning kunna skapas alls? Genom att säga man är forskare så säger man att man ägnar sig åt forskning. Personer som får betalt för detta av staten eller av stora kommersiella företag har lättare och bekvämare, men de är knappast de enda som utför forskning och heller inte alltid de mest pålitliga.

  Fokusera mer på vad folk säger och mindre på vem där är och vilken fin titel de gör anspråk på. En forskare sade att Olof Palmes vietnamtal kritiserade fällandet av atombomben – ingen i klassen vågade säga emot. Forskarna förväntas kunna sin sak till den grad de kan häva ur sig vilken idioti som helst.

  Ärligt talat, många akademiker som kallar sig forskare är snarare antiforskare som gör allt de kan för att förhindra nån forskning sker. Exempelvis en kvinnlig professor sade åt Professor Annika Dahlström att lägga ner för ”hon kunde förstöra för så många”…. forskare my _ss

  ”Det är förmätet och lumpet, även om det må vara sant.”

  Det där argumentet doesnt even make sense.

  ”Jag skulle blivit förbannad om en genusvetare kom in och kallade sig profesionell datortekniker om han/hon inte faktiskt var det.”

  Du tycks ha samma problem med ordet professionell som du har med ordet forskare. Du tillskriver dessa ord en betydelse de helt enkelt inte har. En helt outbildad tonåring som får betalt för att bygga och bevaka datorsystem kan med rätta kalla sig professionell datortekniker.

  Och många av dem som lekte till sig sådana kunskaper under IT-boomen är idag högt betalda konsulter – de föreläser för datavetare utan att själva ha en enda akademisk poäng.

  ”Återigen, det må vara politiskt färgat, men det handlar inte bara om att säga vad som är rätt utan det handlar om att säga det på ett sätt så att de inte kan klaga på formen, bara inehållet.”

  Det är ju enbart bra om de klagar på formen. Rent retoriskt är ju formkritik och personangrepp en RÖD SKYLT som visar man saknar kunskap. Jag har tränats i just sådan nonsensargumentation så jag vet att träningen utförs UTAN ATT KUNNA ÄMNET

  Det hade jag ingen aning om innan jag läste retorik. Men när jag var där så insåg jag vilken dundertabbe detta är.

  ”Det blir dramatiskt mycket svårare för dem att säga emot då.”

  Det är bara bra de säger emot med nonsens som formkritik och personangrepp. Låt dem göra det!

  ”För övrigt var det faktiskt lite intressant att se att någon faktiskt försökt ge ett ärligt svar till vad som de anser är fel med Pärs bok, dvs, att den har en klar och tydlig syndabock i feminismen.”

  Var det inte mer intressant att läsa hur svårt de har att dölja sitt förakt för vetenskap i allmänhet och hur de helst beter sig precis som Stalins favoriter där man ger motståndare labels och argumenterar ”han är ju kofeit – såna behöver man inte l lyssna på”

  ”Och, ja, skulle det granskas vetenskapligt skulle den teorin inte anses speciellt stark, även om den i våra öron och ögon ter sig trolig.”

  Vilken teori
  Snarare är det väl en hypotes och ingen teori. Normalt om det rör sig om forskare så testar de kritisk sin egen hypotes

  Men sysslar man inte alls med forskning så vet man inte det oavsett om man får statlig lön eller inte.

  Nån respekt som forskare skall man inte ha om man inte forskar. Forskning är en syssla, inte en adelstitel.

 112. QED Says:

  Man kan väl generellt förstå att forskare inom den akademiska världen blir skeptiska om någon utomstående kallar sig forskare. Men de som arbetar inom ett väl underbyggt område behöver ju inte reagera som genusvetarna gör här.

  Seriestripp: Hur lång tid tar det avslöja en bedragare inom olika områden?

  http://xkcd.com/451/

 113. Patrik (PP) Says:

  E=mcc

  AE

  Patentingenjör

 114. Alexandra Says:

  Ok, lugna ner er lite. Jag tycker liksom de flesta andra här att genusvetarnas reaktion på Pärs inlägg spänner från usla till inte särskilt bra. Och nej, ”forskare” är ingen skyddad titel, men enkelt uttryckt:

  Det kommer till störst del att drabba Pär Ström själv i slutändan, om han framhärdar i att, i akademiska sammanhang, kalla sig själv forskare när han inte är forskare till sin profession och utbildning.

  Om nu genusvetarna är så usla vetenskapsmän som många här inne påstår (och jag tror att ni till stor del har rätt), så är det väl än viktigare att hålla en god intellektuell stil själv?

  Klas: Mycket bra skrivet! Håller med till fullo.

 115. Erik Says:

  Morret:

  ”Varför har så många ”genusvetare” en 5 rader lång avslutning om deras yrkesstatus?”

  Av samma anledning som en av de första frågor en kille som är på krogen för att leta ragg får frågan ”vad jobbar du med?” KVINNLIG STATUSFIXERING kallas det.

  Om en kille är ”krogägare” så får han mer respekt av tjejer oavsett precis alla andra egenskaper.

  Genusvetare gör karriär på att gnälla över att detta är en (av evolutionsteoretiska orsaker) enkelriktad förteelse. Så de paraderar sina fina titlar och tycker sig ha rätt att behandlas med samma fjäsk som kvinnor generellt behandlar män med status.

  Det är bara det att det bara funkar på kvinnor.
  En man respekterar prestationer – inte titlar.

 116. Erik Says:

  QED:

  ”Man kan väl generellt förstå att forskare inom den akademiska världen blir skeptiska om någon utomstående kallar sig forskare.”

  Nej, den reaktionen är inte alls i linje med den vetenskapliga traditionen. Man kan inte hänvisa till ett argument samtidigt som man förkastar hela grunden för det argumentets existens.

  Om man förespråkar avskaffandet av rättssamhället kan man inte begära att slippa utsättas för brott och om man svartmålar den vetenskapliga traditionen kan man inte klaga över att man inte får respekt som forskare.

  ”Men de som arbetar inom ett väl underbyggt område behöver ju inte reagera som genusvetarna gör här.”

  Jovisst, om de förkastar grunden för sitt område så uppstår samma reaktion där. Det är bara en fråga om hur stor risken är att en matematiker kastar skit på alla matematiska upptäckter sedan pythagoras sats – bland annat med motiveringen att om inte fler upptäckter görs av kineser så är matematiken rasistisk och skall förkastas.

  Vetenskapen vilar på en solid grund

  Forskare vars arbete förkastar den grunden kanske inte skall bli förvänade över att folk påpekar de stulit en titel de inte förtjänar och gör anspråk på arbete de förkastar och ansträngningar de överhuvudtaget aldrig behövt göra.

  Och detta i byggnader skapade av deras hatobjekt nummer 1

  I och med internet så är dessutom inte akademiker längre personer som är kunnigare än alla andra. Vem som helst kan googla upp forskningsresultat på internet.

 117. Erik Says:

  Alexandra:

  ”Det kommer till störst del att drabba Pär Ström själv i slutändan, om han framhärdar i att, i akademiska sammanhang, kalla sig själv forskare när han inte är forskare till sin profession och utbildning.”

  Nej, forskare har en specifik betydelse, den som vill hävda forskare betyder något annat får vackert argumentera för sin sak.

  ”Om nu genusvetarna är så usla vetenskapsmän som många här inne påstår (och jag tror att ni till stor del har rätt), så är det väl än viktigare att hålla en god intellektuell stil själv?”

  Nej, däremot om nu genusvetarna är vetenskapsmän så kan de argumentera för sig sak.

  Hela vetenskapen som sådan från Aristoteles till idag vilar på att du kan argumentera för din sak

  Statusfixerade tjejer med fina titlar som bara förmår kasta skit på alla som ber dem att bevisa deras titel är värt nåt visar bara att trots att tjejer är antalsmässigt i minoritet så har vi antingen FLER eller FEL tjejer där redan idag.

 118. edith Says:

  om jag ska vara helt ärlig,

  så skulle jag också vilja veta
  hur och varför du kan kalla dig
  forskare och vilket institut du tillhör?

  och inget dravel att du forskar på din fritid.
  det känns inte som goda skäl eller ha grundläggande
  belägg för det en säger och det en tror på.
  då skulle jag t ex kunna börja ”forska” i filosofi på
  fritiden och kasta ur mig vilka konstigheter som helst
  i olika forum och diverse sammanhang.
  hänger du med?

  har du någon gång funderat på att börja plugga genus
  på högskolenivå?
  och inga argument om att dina ”manliga” tankar och
  ”manliga” inställningar skulle missuppfattas. det håller inte heller.
  jag tänker att du skulle tas mer seriöst om du verkligen gjorde det.

  det är väldigt mycket tjat på kvinnligt och Manligt
  när det kommer till pär ström har jag märkt.
  speciellt Manligt, speciellt vita-hetero-medelklass-män som
  är väldigt underpriviligerade i det här samhället
  – stämmer inte det?
  i vilken grupp skulle du sätta dig själv, pär?
  det är jag nyfiken på.

  en till sak;
  jag har inte läst alla dina kommentarsinlägg
  men jag snappade upp en del.
  vilken slags samhällsklass/grupp tror du att de tillhör?
  är de som dig, eller helt olika?
  jag gissar på att du kommer svara ”jag vet inte”.
  men jag tror att du vet.

  sen;
  jag läste någonstans att du tyckte att jämställdheten
  inte skulle vara förankrad i någon ideologi.
  (det här kanske inte var du. det kanske var billing)
  men om du nu tänker så, hur tänker du då?
  (om du försöker få med historien/nuet/framtiden)

  för att knyta ihop säcken med det manliga och kvinnliga
  – hur ser du på queerforskningen?

  socialistiska och feministiska
  hälsningar
  edith

 119. Jesus Says:

  Mycket bra, och väldigt intressant att få ta del av dessa sk. ”genusforskare”, de ser ju inte jämställdhet som något ömsesidigt, utan snarare som en feministisk inriktning, som enbart har ett syfte, svartmåla män, och höja kvinnan till skyarna.
  Att göra detta är så klart så långt bort man kan komma ifrån jämställdhet, och de män som aktivt deltar i detta tillhör troligtvis en skara män, som antingen är kuvade, eller har dolda agendor liknande de kapten klänning när.

  Med jämställda hälsningar

  /Jesus

 120. Tupp! Says:

  ”jag har inte läst alla dina kommentarsinlägg”

  Är du forskare och inte orkar läsa igenom ett par minuter av text. Som för övrigt svarar på många av din obegåvade frågor.

  Jag tycker du Edith kan börja med att förklara varför man överhuvud taget skall ta dig eller din ”forskning” på allvar. Eftersom INGEN annan seriös etablerad forskning gör det. Ni uppfyller ingen krav på vad man brukar kalla vetenskap.

  Tupp !

 121. Jesus Says:

  En kvinnas önskan – BLODBAD – Tips till GenusNytt!

  http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=1352404332&v=wall

  Några citat taget från en sjukt mordisk kvinnlig manshatare!

  ”blod bad i skarpnäck!!!”

  ”fy fan jag fyser sóm fan är det så när man dör, bli kallt och stell!!!?”

  ”jag ska till polisen nu! hoppas han är snygg eller hon!annars …………”

  ”en så sött fin svartskalle kille som pratade med sin tjej igår när jag var ute och frågade om jag kan skötta honom, sa varit, hon sa i hans fot, sa nej, han är så fin, aldrig i livet såna vill vi ha här!! det finns andra som står i mitt lista!!!?”

  ”jag ska pussa hennes hand, fan så borde jag göra när kom hit 21år sen och han ville inte ha mig för att ville behålla mitt barn!!?
  Kvinna yxmisshandlade man – Upplandsnytt | Sveriges Radio”

  ”Parvaneh Paparzadeh HMM BLOD NU ÄR JAG SUGEN IGEN!!”

  ”FY FAN DET ÄR SANT ATT DET ÄR MANS DAG IDAG JAG TORDE LÄSET FEL OCH DET VAR MENSDAG FÖR KVINNOR SOM FÅR UPPLEVA BLODBAD *OCH KAN TA LIVET AV MÄN I SVERIGE*!!!?”

 122. På Genuslistan är forskare en adelstitel, inte en sysselsättning « Aktivarum Says:

  […] sedan Pär Ström uppmärksammade beteendet på Genusnytt så var det som att lyfta på ett getingbo. Av ren nyfikenhet joinade jag listan och knappt hade jag gjort detta förrän min mailbox fylldes […]

 123. Ritsurei Says:

  Bäste Edith!

  Som representant för socialismen vet både du och dina partikamrater att det är fel att dela upp folk i ett ”vi och dom” samhälle. Du har kanske inte märkt det just nu håller du på att snubbla framför din egen tröskel.

  Angående jämställdheten så avser den både rättigheter och skyldigheter, d.v.s kan man inte ge så kan man inte få heller. På vilket sätt menar du att just jämställdhet enbart kan uppnås om man tillhör en viss ideologi? Du kan väl inte på fullt allvar mena att feminismen är ett steg på vägen?

 124. Ritsurei Says:

  Forskare är ingen skyddad titel (tro fan att genusforskarna kan kalla sig för just forskare) så Per får forsätta kalla sig det hur mycket han än vill.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Skyddad_yrkestitel

 125. Alexandra Says:

  Erik:

  ”forskare är en person som i sitt yrke ägnar sig åt vetenskap”

  Nationalencyklopedin, nätupplagan.

  http://www04.sub.su.se:2069/enkel/forskare

 126. Erik Says:

  Alexandra:

  Ja då kan vi konstatera att de flesta genusforskare inte är forskare.

  ”Vetenskapliga arbeten måste kunna testas och upprepas av andra forskare. Slutsatserna får heller inte stå i konflikt med väletablerad vetenskap och kända experimentella resultat och de teorier som framförs får inte innehålla inre motsägelser.”

  http://www.forskning.se

 127. edith Says:

  till tuppen;

  åh!
  älskar hög nivå på diskussioner!
  jag tyckte inte mina frågor var så
  värst ”obegåvade”. på vilket sätt var dem de?
  förklara gärna.

  anledningen till att jag inte orkade läsa igenom
  allt var för att det kändes som att jargongen
  var densamma. fick liksom ingen direkt input.

 128. QED Says:

  Erik, problemet är väl delvis att man i den moderna svenska positivitiska traditionen falskeligen lagt på ändelsen ”-vetenskap” till många ämnen som inte är vetenskaper, såsom just genusvetenskap. På engelska heter detta ämne Gender Studies, och det finns inget a priori krav på (empirisk) prövbarhet. En tolkande, hermeneutisk tradition är helt OK där.

 129. edith Says:

  tuppen;

  ps. för övrigt är jag ingen forskare.
  men jag kanske ska göra en pär ström
  och börja forska på lite vadsomhelst,
  och sedan kalla mig för forskare!

  eller så kan jag börja laga mat
  och skryta för alla att jag faktiskt är kock! .ds

 130. robjoh Says:

  @Edith

  och inget dravel att du forskar på din fritid.
  det känns inte som goda skäl eller ha grundläggande
  belägg för det en säger och det en tror på.
  då skulle jag t ex kunna börja ”forska” i filosofi på
  fritiden och kasta ur mig vilka konstigheter som helst
  i olika forum och diverse sammanhang.
  hänger du med?

  Då jag är doktorand inom maskinteknik och har läst tillräckligt med vetenskapsteori för att veta att genusvetenskap INTE är en vetenskap. Anledningen till detta är att den inte är falsifierbar. Genusvetenskap som den lärs ut på våra universitet är en ideologi inget annat.

  Forskning är något som lika mycket kan ske utanför våra universitet som i dem. Så jo du kan forska på din fritid i filosofi, och kasta ut dig ”vilka konstigheter som helst”. Albert Einstein gjorde EXAKT det, ingen skulle säga att han inte är en av de smartaste personerna i vår tid, eller för den delen att han inte forskade. Det han kom fram till argumenterades ordentligt i forskningsvärlden innan det blev etablerad sanning, men det man argumenterade om var ifall att informationen i hans sats stämde INTE om han hade rätt att bedriva/kalla sig forskare.

  Stora delar av de som historiskt har forskat har inte varit knutna till ett stort universitet. Utan varit folk med tillräckligt med resurser för att kunna bedriva forskning på sin fritid.

  Dessutom

  jag har inte läst alla dina kommentarsinlägg
  men jag snappade upp en del.
  vilken slags samhällsklass/grupp tror du att de tillhör?
  är de som dig, eller helt olika?
  jag gissar på att du kommer svara ”jag vet inte”.
  men jag tror att du vet.

  Två kommentarer:
  1, Läs trädet innan du postar då slipper vi förklara samma sak igen.
  2, Vad har detta med frågan att göra?

 131. edith Says:

  Ritsurei;

  på vilket sätt menar du att jag
  snubblar över min egen tröskel?

  varför skulle jag inte mena att
  feminismen är en bit på vägen?
  (om inte hela vägen?)

  jo, jag anser att feminismen (dvs likvärdigt med jämställdheten) kan komma endast från en ideologi, och det är socialismen. jag tror inte på
  ett kapitalistiskt system, och jag tror inte heller på att jämställdheten inte kan existera i t ex nyliberalismens anda.

 132. robjoh Says:

  @QED
  Korrekt man försöker lyfta ämnen som inte är vetenskap till en högre nivå för att få auktoritet.

  @Erik
  Största problemet är nog snarare att de inte lägger fram en tes som går att falsifiera. Genusvetenskap har den lilla fina delen att de alltid kan skylla bort något som inte stämmer med deras resultat.

 133. edith Says:

  robjoh;

  duktiga du!

  men frågorna var dock till pär ström
  personligen, och jag är väldigt intresserad
  av vad Han har att säga, och vad han tänker.

  men kom på försent att jag kunde mailat honom,
  vilket jag gjort!

  men jag tror fortfarande inte att forskning kan
  bedrivas på egen hand. det ger en inte goda skäl,
  eller en bra grund att stå på.

  tack för ditt evighetslånga inlägg,
  ha det fint!

 134. robjoh Says:

  @Edith
  Skulle uppskatta om du svarar på vad frågan om vad vår klasstillhörighet har med saken att göra. Särskilt med tanke på att jag är stolt son till en arbetarfamilj/släkt och den andra med högre utbildning i hela släkten.

  sedan

  men jag tror fortfarande inte att forskning kan
  bedrivas på egen hand. det ger en inte goda skäl,
  eller en bra grund att stå på.

  Jag är ledsen men det handlar inte om vad du tror, det handlar om historiska fakta. Vet du hur mycket Einstein lämnade Newton bakom sig? Newtons ekvationer klarar inte av det Einstein beskrev, om Einstein hade haft ”en bra grund att stå på” vilket i det här fallet skulle vara Newtons lagar så hade han inte kunnat komma fram till det han gjorde.

  Jag kan dra ytterliggare exempel där man har kastat sig av felaktig vetenskap genom att icke etablerade forskare visade vägen. Sanningen är att så länge du kan formulera en tes, bygga upp fakta runt den samt är beredd att acceptera falsifieringar av tesen så forskar du.

  Dessutom skulle jag vilja säga att en civilingenjörsexamen i teknisk fysik är en bra start på all forskning, det är nog en av de mest metodiska utbildningarna som finns.

 135. Leif Says:

  @edith (Du skriver ju ditt namn på det sättet):

  Såvitt jag vet föreligger inget särskilt monopol på ordet forskare. Man kan också titulera sig lärare utan att ha någon lärarutbildning. Det finns släktforskare och det finns hobbyforskare, vad är det för konstigt med det? Du tycks hysa förakt för människor, som på egen hand, utan att passera det akademiska nålsögat, skaffar sig kunskaper i ett ämne. Resultatet blir, enligt din fördomsfulla mening, att en sådan person kommer att ”kasta ur mig vilka konstigheter som helst i olika forum och diverse sammanhang.” Ja, du elin, det är faktiskt medborgarens privilegium i ett demokratiskt samhälle, så länge det man kastar ur sig inte strider mot lagen. I socialistiska samhällen har det förstås inte varit så.
  Får jag i sammanhanget påminna dig om att Pär Ström endast ”kastade ur sig” att han skulle föreläsa på temat ”Män – förtryckt grupp” på studentföreningen Heimdal i Uppsala (får man förresten använda ordet föreläsa?)
  Jag trodde att vi i vårt samhälle nått så långt att vi när vi för en diskussion tar fasta på VAD en person säger, inte, som under svunna tider, VEM personen är, vilken samhällsklass personen hör till, eller vilken ställning han eller hon har. Eller, varför inte, vilket KÖN det är frågan om. Där har du tydligen en annan uppfattning. DU vill avgöra vem som har rätt att yttra sig, och det är i det sammanhanget intressant att notera det pöbelvrål som stäms upp i mailväxlingen ovan. Detta för att Pär Ström annonserat sin föreläsning.
  Då frågar någonstans i din text vilken slags samhällsklass/grupp tror att folk på kommentarsfältet tillhör. En socialist ger uttryck för en närmast artonhundratalshögborglig inställning till sin omvärld.
  Det är obetalbart!

 136. Joel Bergqvist Says:

  edith:
  sluta
  bryta
  raden
  mitt
  i
  meningar
  jag
  blir
  galen
  när
  jag
  försöker
  läsa
  dina
  inlägg

 137. Leif Says:

  elin säger: ”men jag tror fortfarande inte att forskning kan bedrivas på egen hand. det ger en inte goda skäl, eller en bra grund att stå på.

  Marx doktorerade i Jena med en uppsats om skillnaden mellan Demokritos och Epikuros naturfilosofier. Kan någon ta den mannens teorier på allvar? Han måste ju ha ”forskat” på egen hand, för marxismen är väl inte en naturfilosofisk teori?

 138. Leif Says:

  edith, ska det vara! Rätt ska vara rätt!

 139. Tanja Says:

  Lorem, nä det är ju bara genusforskarna som inte vill att man ska lägga sig i deras ”forskning”. Har inte märkt denna attityd bland andra forskare. Men se det ur genusforskarnas genusperspektiv: hela luftslottet kan ju rasa! 🙂
  Tex om någon kommer med sin ”manliga krav på rationalitet!”

 140. Jimmy Says:

  Mycket rolig och intressant läsning. Samtidigt ganska tragisk. Genusforskare och feminister reagerar lika explosivt som när man tex. ställer en motfråga till en vänsterpartist eller kommunist. Ungefär som att man inte ens kan tveka eller kanske rentav ha en annan åsikt eller belysa frågan från en annan synvinkel.

  Din bok är förresten jättebra, rekommenderar alla att läsa den eller lyssna på ljudboken.

 141. Joel Bergqvist Says:

  Tanja, känner du dig inte lite förtryckt när du inom matematiken tvingas använda patriarkal manlig rationalitet?

 142. Erik Johansson Says:

  Du är ett troll. Säkert roligt för dig själv men väldigt respektlöst att sabotera en mejllista på det viset. Du kommer säkert förneka att det rör sig om sabotage men att du själv uppmanar folk till ”hyss” säger ju allt.

 143. Lorem Ipsum Says:

  @Tanja Vi ska nog bara vara glad att dessa postmodernistiska ”stortänkare” inte pysslar med saker där prestation och resultat är premierande eller rent av nödvändiga. Tänk dig en postmodernistisk flygplansingenjör eller hjärtkirurg.

  @Joel Som Albert Einstein sa: ”God does not play dice”. Rationellt tänkade är befriande, det skapar en grund att bygga vidare på.

  Naturvetenskapliga discipliner har kommit så här långt tack vare att dom som forskar har stått på giganters axlar och sett lite längre.

  I fallet med genusvetenskapen så står dom på dvärgars axlar och ser egentligen ingenting av värde. Inget ont sagt om kortväxta, men i just det här specifika fallet så är längd meriterande.

 144. barfota Says:

  @Erik Johansson

  Blev du ledsen nu, stackars dej!
  Kanske du som spammade mejllistan och har fått en knäpp på näsan för det.

  Vad jag vet var det väl inte Pär Ström eller Pelle Billing som spammade eller förstörde någonting. Det skötte feminister som Cornelia Håkansson förträffligt helt på egen hand.
  Ser du troll i din omgivning så montera omedelbart ned alla speglar i din närhet.

 145. Olle Says:

  Erik J: på vilket sätt anser du att maillistan har saboterats?

  Och ordet hyss kommer nog från de reaktioner Billing fick, snarare än några elaka intentioner med att påminna om Internationella mansdagen.

  Kan du objektivt förklara vilka regler dessa båda herrar brutit mot, och hur forkarnas svar följer listans regler? Reglerna finns att läsa i diskussionen.

 146. Alla inlägg, Pär Ström i genusbråk och en PK-floskelgenerator! « Tanja Bergkvists Blog Says:

  […] ha ha – det var klockrent gjort – vilken provokation! ) Läs det fantastiskt roliga inlägget ”Nu är genusforskarna jättearga på mig”. Notera hur genusforskarna titulerar sig själva, med tanke på den kritik de riktar mot […]

 147. Clabbe Says:

  ”Att kalla sig forskare är dumt om man inte är en akademisk forskare.”

  Jag skulle jämföra ordet ”forskare” med sin direkta engelska motsvarighet: researcher. Pär jobbar ju helt klart med genusresearch.

  Eller så kan ha säga att han verkar i den antifeministiska forskningstraditonen, som ännu inte godkänts av universitetsvärlden – men det gör den ju inte mindre relevant än radikalfeministisk forskning.

 148. robjoh Says:

  @Erik Johansson
  Nej definitionen av Troll är något helt annat. Pär följde reglerna och informerade om ett föredrag han skulle hålla, däremot är svaren på gränsen på troll material.

 149. P.E. King Says:

  @ Erik Johansson:

  Snabbinfo om ”troll”.

  ”Användare kan exempelvis anklagas för att vara ”troll” antingen som ett uppsåtligt retoriskt knep, eller som en följd av missförstånd. En person med åsikter som skiljer sig från majoritetens upplevs lätt av andra debattörer som provokativ, och kan i förlängningen komma att beskrivas som ett ”troll”, trots att en mer neutral genomlysning av diskussionen kanske visar att det egentligen inte alls ligger till på det sättet.”

 150. Patrik (PP) Says:

  ”Forskning eller vetenskapligt studium är en aktiv, planmässig och metodisk process som bedrivs av forskare för att få nya kunskaper och öka vetandet.”

  Givetvis kan man vara forskare utan att ha det som yrke.

 151. Alvin Stoltz Says:

  Det va mycke skrevet här ovan…….
  Det räcker nog om vi ser Holbergs pjäs Erasmus Montanus som påpekats tidigare. Slipper man skriva en massa!

  Jag forskar i horisontalistisk passivbelastning av planyta för övrigt….
  (Ligger på sofflocket)

 152. Alexandra Says:

  Det här börjar bli verkligt frustrerande.

  Det enda lilla, lilla jag invänt mot Pär Ströms agerande var att han i sammanhanget (alltså i SAMMANHANGET) valt att kalla sig forskare. Jag menar att det ger onödiga poäng åt belackarna. Det handlar inte om vad han FÅR göra och inte. Han får kalla sig precis vad han vill. Men jag säger bara det: Framhärdar han i att kalla sig ”genusforskare” inför formellt utbildade forskare, så är risken överhängande att han framstår som ohederlig och inte värd att lyssna på. Som en New Age-helare som kallar sig ”läkare” i en diskussion med utbildade sådana (ok, då handlar det ju om en skyddad titel, men jag tror att ni förstår parallellen).

  Erik: Nä, precis. Och just eftersom genusvetarna så sällan är goda vetenskapsmän, eller ägnar sig åt verklig vetenskap, så smäller det ju bara högre om man håller god intellektuell stil själv, som jag sade. Man kan tycka vad man vill om deras vetenskapliga nivå, men sant är fortfarande att i akademiska SAMMANHANG så är en forskare endast den som är utbildad och anställd för det. Det är skillnad på fackspråk och vardagsspråk.

 153. krakel Says:

  1. På listan behöver man inte vara forskare för att göra utskick.
  2. Pär utgav sig inte för att vara forskare, utan skrev att han ”forskar” (precis som släktforskning heller inte är forskare).
  3. Den här härskartekniken är inte från någon som ”forskar”, utan någon som ”torskar”: ”Kan du tala om vad du har för meriter Per, utbildning och var du är forskare, på vilken institution?”. Ytterst pinsamt.

  Any more questions?

 154. joel Says:

  @ Tanja 25 november 2010 kl 8:28
  ”Lorem, nä det är ju bara genusforskarna som inte vill att man ska lägga sig i deras ”forskning”. Har inte märkt denna attityd bland andra forskare. Men se det ur genusforskarnas genusperspektiv: hela luftslottet kan ju rasa!
  Tex om någon kommer med sin ”manliga krav på rationalitet!””

  Jag skulle vilja påstå att det är exakt likadant inom klimathots”forskningen”.

 155. krakel Says:

  Det var f.ö. inte menat till dig Alexandra. Jag håller med dig om att det är viktigt att särskilja titlar. Det blir sorgligt när en hård kärna genus försöker komma med argument som inte stämmer när de appliceras på sig själva.

 156. Alexandra Says:

  krakel: Det är lugnt! 🙂 Blev bara lite frustrerad över en del mothugg och envisa framhärdanden om att Pär Ström har rätt, även om han har fel.

  Men en detalj angående ditt förrförra inlägg: Ström kallar sig faktiskt forskare, i det första inlägget på listan: ”Jag är genusforskare på deltid”. Alltså, det är ju inte hela världen, och främst är det ju genusvetarna som gör bort sig, men det är alltid bra att ha attityden ”rätt ska vara rätt”. Särskilt om man ska försöka få upp ögonen på folk inför obehagliga sanningar.

 157. Lorem Ipsum Says:

  @Joel Klimatforskningen är också ett område som är mer ideologi än vetenskap. Såg en dokumentär, tror det var ”Global Warming Scam” eller nått åt det hållet. Där var det en klimatforskare som sa att området hade fått orealistiskt mycket pengar i förhållande till forskningsområdets storlek.

  Den bedömningen gör jag också när det gäller det genusindustriella komplexet. Det kanske finns plats för fem-sex personer i Sverige inom detta område. I det sammanhanget så är 225 miljoner orealistiskt mycket pengar, och där det finns pengar finns det människor som vill ha sin del av kakan.

  P.S. Jag jobbar på att översätta det Dada Engine Script som Tanja använde sig av för att producera sin artikel. Min version kommer att producera genusvetenskapliga artiklar i parti och minut. D.S.

 158. Erik Says:

  Alexandra.

  Framhärdar han i att kalla sig ”genusforskare” inför formellt utbildade forskare, så är risken överhängande att han framstår som ohederlig och inte värd att lyssna på.

  Nej det finns ingen som helst risk att han framstår som ohederlig. Särskilt inte i ett ämne vars största fixstjärnor och grundare inte har nån som helst relevant utbildning (bachelor’s degree in public administration ex.). Desto större risk folk på listan framstår som ohederliga då de inte kan lägga nån som helst tyngd bakom sina titlar.

  Exempelvis var det nån redaktör som försökte trampa på mig på min blogg.

  ”Som en New Age-helare som kallar sig ”läkare” i en diskussion med utbildade sådana (ok, då handlar det ju om en skyddad titel, men jag tror att ni förstår parallellen).”

  Nej, mer som en person som just räddat livet på tre personer som var döende i en bioolycka medan en riktig läkare står och tittar på.

  ”Erik: Nä, precis. Och just eftersom genusvetarna så sällan är goda vetenskapsmän, eller ägnar sig åt verklig vetenskap, så smäller det ju bara högre om man håller god intellektuell stil själv, som jag sade.”

  Det där är samma misstag som när folk förväntar sig att Israel skall vara snälla mot sina fiender. Nån sorts ide att man inte bara skall vinna utan även skall göra det ur svagast tänkbara position.

  ”Man kan tycka vad man vill om deras vetenskapliga nivå, men sant är fortfarande att i akademiska SAMMANHANG så är en forskare endast den som är utbildad och anställd för det.”

  Isåfall kunde ingen ny forskning någonsin ske. Du kan inte bli forskare utan att utbildas på ämnet och det finns ingen som kan utbilda dig i ett ämne som ännu inte existerar. Samma problem finns inom flera nyare kampsporter där helt enkelt grundaren alltid har en mästargrad inom den nya disciplinen oavsett rang inom andra discipliner.

  ”Det är skillnad på fackspråk och vardagsspråk.”

  Det stämmer att det är en skillnad men det är en gradskillnad, inte en artskillnad.

 159. Erik2 Says:

  Alexandra har naturligtvis helt rätt.

  ”Isåfall kunde ingen ny forskning någonsin ske. Du kan inte bli forskare utan att utbildas på ämnet och det finns ingen som kan utbilda dig i ett ämne som ännu inte existerar.”

  Du har ingen aning om hur forskning i akademiska/vetenskapliga sammanhang fungerar, eller? Själva poängen med att doktorera/forska är att undersöka områden/ämnen som är outforskade.

  Nu tvivlar jag på att Pär har tid, men det skulle faktiskt vara kul om man (eller någon annan) kunde få chansen att forska (i termens akademiska mening) i ämnet. En doktor i det ämnet skulle definitivt få uppmärksamhet. Frågan är bara vilken institution som kan tänka sig den inriktningen…

 160. Erik Says:

  Alexandra har naturligtvis helt rätt.

  Nej, hade hon haft rätt så hade du haft argument för det. Jag rekommenderar dig att lyssna på David Zarefsky från Northwestern U då han liksom specialiserar i just detta ämne.

  ”Du har ingen aning om hur forskning i akademiska/vetenskapliga sammanhang fungerar, eller?”

  Jodå, exempelvis fallet med genusvetenskap så är det alltså personer helt utan forskarutbildning som satt upp vetenskapliga regler för hur forskning enligt grundlöst personligt tyckande (och politisk extremism) skall gå till. Skall man sålunda skratta eller gråta åt attackerna på Pär Ströms validitet som forskare?

  ”Själva poängen med att doktorera/forska är att undersöka områden/ämnen som är outforskade.”

  Ingen har pratat om doktorander det är nåt helt annat. Beträffande forskning så är undersökning av områden som är outforskade precis vad Pär Ström gör vilket är mer än jag kan säga om genusvetenskapen som mestadels harvar runt inom teorier om människan som var gammal skåpmat redan på Sovjets dagar.

  Enligt Professor Svante Nordin så är flertalet av dessa genusforskare marxister som ansåg livet saknade mening när kommunismen dog. Det finns flera citat som styrker detta faktum.

  ”Nu tvivlar jag på att Pär har tid, men det skulle faktiskt vara kul om man (eller någon annan) kunde få chansen att forska (i termens akademiska mening) i ämnet.”

  I vilket ämne? Genus? Genus är inget ämne, det är en könsmässig omformulering av en politisk teori om människans natur som härstammar från kommunismens dagar.

  Pär Ström skall snarare tituleras forskare på de grupper som fortfarande tror på den teorin och effekterna det har på samhället när de grupperna får mer makt.

  ”En doktor i det ämnet skulle definitivt få uppmärksamhet. Frågan är bara vilken institution som kan tänka sig den inriktningen…”

  Nej
  Frågan är vem med pengar som skall betala för forskning som ger dem mindre makt – inte mer.

 161. barfota Says:

  @Erik

  ”Frågan är vem med pengar som skall betala för forskning som ger dem mindre makt – inte mer.

  Touché 😀

 162. prinsessan Says:

  Pär, har du verkligen laglig rätt att publicera mejl som skickats till din epost-adress..?

 163. Erik Says:

  prinsessan:

  Har Pär verkligen lagig rätt att citera de personer vars argument han bemöter?
  Vänligen gå om grundskolan!

 164. Eric Says:

  Pär du är underbar! Det framgår ju tydligt att listans medlemmar inte klarar av at bli motsagda. Detta bevisar återigen att genusforskning inte är vetenskaplig. Riktig vetenskap tål att utsättas för kritisk granskning. Det SKA ALL seriös forskning utsättas för och klara av.

  Återigen tack Pär! Ge aldrig upp du är fantastisk!

 165. Eric Says:

  @Prinsessan:

  Självklart får man offentliggöra sn privata korrespondens. Du får även publicera bilder och ljudinspelningar där du själv deltagit i konversation. Vi lever inte (ännu) i en diktaturstat.

 166. Genusforskare hånar Pelle Billings kritik « GenusNytt Says:

  […] på listan som inte stämde med genusforskarnas värderingar, och då brakade det loss. Läs om det här. Like this:GillaBli först att gilla denna […]

 167. Bo Grahn Says:

  Mina damer och herrar!

  Härmed dubbar jag mig till genusforskare.

  Som bevis på detta putsar jag mina väldigt
  manliga svarta skor på ett uppslag med
  Gudrun Schyman från en väldigt vänster
  tidning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: