Första skolboken i GENUSKUNSKAP är feministisk

by

Enligt Skolverkets förslag till ny läroplan för både grundskolan och gymnasieskolan ska kunskap om genusfrågor införas från och med höstterminen 2011. Låt oss kalla det genuskunskap. Om jag förstått saken rätt ska genuskunskap höra till ämnet samhällskunskap, alternativt utgöra ett tillvalsämne.

Via en gymnasielärare har jag fått låna ett exemplar av den första läroboken i genuskunskap. Den är avsedd för grundskolans årskurs 9 och gymnasiet. Boken heter ‘Genus – hur påverkar det dig’ och är skriven av Helena Josefson. Utgiven av Natur & Kultur. Boken har redan börjat användas i undervisningen på en del gymnasieskolor, berättar min kompis gymnasieläraren.

Jag tänker ägna några blogginlägg åt denna bok. Vilka värderingar den överför är ju viktigt eftersom det handlar om vilken världsbild våra ungdomar får med sig ut i livet.

Först måste jag faktiskt ge boken ett erkännande. Den tar inte bara upp många exempel på hur kvinnor och flickor har det svårt, utan även en hel del exempel på hur män och pojkar har det svårt. Det nämns faktiskt att män lever kortare, måste ut och kriga, har förväntningar på sig att bjuda tjejer på krogen, och liknande.

Med det sagt måste jag konstatera att boken ändå har en mycket tydlig feministisk värdegrund, vilket författaren inte gör några försök att dölja. Det är mycket allvarligt. Män förtrycker kvinnor, så kan man sammanfatta bokens budskap, även om det inte sägs rakt ut med de orden.

Det första felet jag anser bokens författare har gjort är att mer eller mindre ställa sig bakom den feministiska dogmen att ‘könen är en social konstruktion’. Just denna kontroversiella fras nämns visserligen inte i boken, men det som skrivs går mer eller mindre ut på samma sak. Exempel på formulering (sidan 6):

‘Därför menar de flesta att det är de sociala och kulturella förväntningar som finns på dig som tjej eller kille som framför allt är avgörande för de skillnader som finns mellan könen’.

På sidan 39 står det:

‘Genus är en uppdelning, en så kallad ‘tankekonstruktion’, som hjälper oss att strukturera och dela in samhället. […] Genus fungerar därför som en självuppfyllande profetia. Både manlighet och kvinnlighet är något vi lär oss, en inlärningsprocess.’

Min syn: Även om det finns sociala inslag i våra könsroller är det självklart att könen är biologiska – allt annat är ideologiskt trams.

Sedan kommer då könsmaktsordningen och patriarkatet. Boken lär våra ungdomar att båda dessa företeelser finns och utgör stora problem. De ord som används är könsmaktshierarki och patriarkal ordning.

Jag citerar ur boken (sid 9-10):

‘Forskning har visat att det vi upplever som manligt generellt sett anses mer värt än det vi tycker är kvinnligt. Detsamma gäller vad män gör – det anses oftare viktigare än vad kvinnor gör. Hur förklarar man annars att en del killar får högre lön än tjejer fastän de gör samma jobb, och att killar ofta har fler karriärmöjligheter än tjejer?

Att det ‘manliga’ anses viktigare än det ‘kvinnliga’ skapar ett orättvist samhälle. Det skapar en genushierarki eller en patriarkal ordning, som det ofta kallas. Patriarkat betyder att män som grupp har mer makt än kvinnor som grupp. I ett patriarkalt samhälle är män generellt överordnade kvinnor.’

Dessa två stycken ger en kraftigt förvrängd bild av verkligheten, anser jag. En bild vars förvrängning har stark ideologisk laddning. Det är högst anmärkningsvärt att läromedel som skolan delar ut ger våra ungdomar en så vinklad bild av samhället.

Jag stannar där för idag, och ber att få återkomma med en fortsatt analys av Sveriges första skolbok i genuskunskap. Skulle du bli sugen kan du köpa boken här.

52 svar to “Första skolboken i GENUSKUNSKAP är feministisk”

 1. Sigvard Lingh Says:

  När två träter är det inte ens fel – det är inte ens fel.
  (Blandaren – Göteborgschaleristernas tidning).

  När män säger att könen faktiskt är olika, menar de den biologiska aspekten.

  När kvinnor (läs politiska feminister) talar om könen, pratar de om de socialt förvärvade könsrollerna.

  Som vi psykologer brukar säga: Let’s define our terms. Dvs. så vi vet vad vi pratar om. Annars blir det som ett vanligt äktenskapligt gräl: -Det sa jag inte. ”Men du menade det” -Nej ”Jo”… osv.

  För ytterligare begreppsutredningar: http://psykopat.info

 2. Olle Says:

  Står det något om hormoner i boken och hur de skiljer sig mellan könen? Om inte, varför? Finns de inte eller är de betydelselösa för människans beteende i olika situationer?

 3. Andreas Nurbo Says:

  Den boken är ju direkt farlig. Ger ju killar och tjejer en falsk bild av samhället. Hur kan den ha blivit godkänd som lärobok?
  Ingen som granskat sanningshalten i de påståenden som görs?

 4. Sigvard Lingh Says:

  Olle,

  Som jag ser det har du ”halvt rätt”, dvs. det föreligger ett samspel mellan (i det här fallet) hormonproduktion och miljö.

 5. Sigvard Lingh Says:

  Det blev något editeringsfel där… Så här ska det vara

  Som jag ser det har du ”halvt rätt”, dvs. det föreligger ett samspel mellan (i det här fallet) hormonproduktion och miljö.

 6. Sigvard Lingh Says:

  Va f-n… Detr ska stå citattecken runt halvt rätt

 7. Info Says:

  MYCKET INTRESSANT

  att du riktar ljuset på den här trojanska hästen – en skenbart oskyldig och objektiv, statligt certifierad handbok, proppfull av extrema, politiska värderingar. Vi emotser en fortsatt analys!

  Dessvärre är den långt ifrån ensam i sitt slag. Här kan Sveriges elever hitta relevant bredvidläsnings- och fördjupningslitteratur:

  • Anna Öqvist: SKOLVARDAGENS GENUSDRAMATURGI (”en studie av hur feminiteter och maskuliniteter görs”)

  • Kicki Scheller: VÄRDEGRUNDEN JÄMT (”jämställdhet i teori och praktik för förskola/skola”)

  • Lena Kåreland (red.): MODIG OCH STARK – ELLER LIGGA LÅGT (”om skönlitteratur och genus i skola och förskola”)

  • Marie Nordberg (red.): MASKULINITET PÅ SCHEMAT (”pojkar, flickor och könsskapande i skola och förskola”)

  • Maria Hedlin: JÄMSTÄLLDHET – EN DEL AV SKOLANS VÄRDEGRUND

  • Maria Hedlin: LILLA GENUSHÄFTET (”om genus och skolans jämställdhetsmål”)

  • Myndigheten för skolutveckling: HUR ÄR DET STÄLLT? TACK, OJÄMT!

  • Regeringskansliet: JÄMSTÄLLDHET I FÖRSKOLAN

  • Susanne Rithander: FLICKOR OCH POJKAR I FÖRSKOLAN (”en bok om förskolan ur ett könsperspektiv”)

  • Kajsa Svalerud: GENUSPEDAGOGIK (”en tanke- och handlingsbok för lärare”)

  • Helena Josefsson: GENUS – HUR PÅVERKAR DET DIG? LÄRARABOK (”lärarhandledning”)

  • Christian Eidevald: DET FINNS INGA TJEJBESTÄMMARE (”att förstå kön som position i skolans vardagsrutiner och lek”)

  • Ola Sigurdson: DEN GODA SKOLAN (”om etik, läroplaner och skolans värdegrund”)

  Listan kunde redan nu göras åtskilligt längre och ökas f.ö. automatiskt varje år som ett resultat av de genusvetenskapliga institutionernas flitiga arbete.

 8. Access Says:

  Bra att du granskar boken, Pär.

  En liten sak bara, som jag tror är viktig när man bemöter sånt här.
  Ur boken: ”… Genus är en uppdelning …”
  Pär motargument: ”… könen är biologiska …”

  Könen är biologiska, det är korrekt, men det är inte kön som avses här.
  Vi måste hålla isär ”genus” (könsroller) och ”kön” (fysiskt) om vi på et trovärdigt sätt ska bemöta feministerna.

  Att könsroller ser olika ut i olika kulturer och i olika tider är ett faktum som bara är att konstatera. Men lika lätt är det att konstatera att det ändå finns starka gemensamma drag hos könsrollerna mellan olika kulturer och tider.

  Den där senare delen – att det finns gemensamma drag i tid och rum – ‘glömmer’ feministerna ofta. Eller så hänvisar de till att ”det är samma talibaner här som där”, och menar att kvinnoförtrycket är så starkt att det sträcker sig över både tid och rum.

  Det ideologiska genusvansinnet kan inte bemötas med att ”könen är biologiska” eftersom feministerna inte påstått nåt annat. Frågan handlar snarare om ifall genus (könsroller) styrs av biologi, sociala faktorer eller både och.

  När feministerna menar att genus styrs av sociala faktorer måste vi hävda vetenskapliga fakta och konstatera att våra könsroller troligen grundar sig på både biologi och sociala faktorer (både natur och kultur!), men att ingen idag vet hur fördelningen mellan dessa faktorer är.

 9. Access Says:

  Varför ändrades inledande citationstecken till ordet Tagg i mitt förra inlägg??? Skumt!

 10. Info Says:

  HUR GÖRS KÖN? – VAD ÄR EN BIOLOGIST?

  Sålunda talade filosofie doktorn i vetenskapstoeri, Kerstin Berminge, i sin nätbok ”Kvinnan – djur eller människa?”:

  ”En hel kader av biologister står just nu redo att ta över efter ekonomerna, som fyllt rollen som samhällsgurus de senaste tjugo åren. Den tilltagande biologismen och evolutionismen har redan resulterat i att fascister och nynazister känner att de intellektuella vindarna äntligen blåser deras väg igen. Dessa ideologier grundas, som redan sagts, i en långt driven biologism.”

  Studerar du fysiologisk botanik? Då är du en nazist. Studerar du etologi? Då är du en fascist. Studerar du zoologisk ekologi? Då är du en nynazist.

  Och i samtliga fallen är du en BIOLOGIST.

  Vad är en ”biologist”? Helt kort från Wikipedia:

  ”BIOLOGISM. – Biologist används ofta som ett skällsord för människor som enligt ordets användare har en övertro på biologins, de biologiska könens och/eller genetikens betydelse.

  Det är vanligt förekommande inom likhetsfeminism att använda begreppet ”biologism” som nedsättande benämning på vetenskapliga eller populärvetenskapliga uppfattningar om essentiella skillnader mellan könen, grundade på biologiska rön. – – –

  Ordets användning som skällsord gör att få människor kallar sig själva biologister, och få människor är biologister i den strikta biologiskt deterministiska meningen. Även de som ser biologiska/genetiska faktorer som viktiga förnekar inte att arvet samverkar med (den fysiska) miljön (t.ex. tillgång på näring under fosterutveckling, påverkan från olika kemiska substanser på beteende e.t.c). Konflikten ligger därför snarare mellan fysiska orsaker ”naturen” (arvet + fysisk miljö) mot ”fostran” (social miljö).”

 11. ParStrom Says:

  Om TAGG
  Jag vet inte var det här tagg-eländet har kommit ifrån helt plötsligt men jag har upptäckt att om man skriver enkelt citationstecken – ‘så här’ – istället för dubbelt så slipper man tagg.

 12. AV Says:

  Bara på dessa få utdrag kan man ställa en del frågor:

  1. Tycker verkligen de flesta att det i huvudsak är socialt konstruerat hur vi beter oss? Och om nu verkligen de flesta tycker det är det inget belägg för att det faktiskt är så. Vetenskap är INTE majoritetens åsikter. För inte så många hundra år sedan ansåg de flesta att jorden är platt. Det ser ju faktiskt ut så. På 50-talet skulle allt förklaras med gener. Många ansåg att kriminalitet var genetiskt styr, brottsgenen eftersöktes. Tidigare ansåg en majoritet att rasbiologi och frenologi var bra förklaringsmodeller på beteenden. Något att ta lärdom av?

  2. Om ”manligt” nu anses vara finare än ”kvinnligt”, vem upprätthåller det? Är det inte de som ständigt uppmanar kvinnor att göra manliga val, förtiger deras pris, framhåller kvinnliga valens pris och förtiger deras fördelar?

  3. Nej, kvinnor tjänar inte mindre för samma jobb. De har lägre inkomst för att de gör andra val.

  4. Vilka belägg har man för att killar har större karriärmöjligheter än tjejer? Tvärt om uppmanas tjejer ständigt till att ta sig in på ”manliga” domäner. De har alltså möjligheten att spela på ett brett spektrum. Görs liknande kampanjer för att få killar att välja ”kvinnligt” som mode, kosmetik, vård, handel, städ? Nej, de valen värderar t o m feminister som lägre stående val. Möjligen kan man skälla på män att de skall ta större ansvar hemma, men om vi faktiskt prioriterar hem framför karriär blir vi bortvalda.

  5. Om patriarkatet betyder att män som grupp har mer makt än kvinnor som grupp har man missat två saker. Det är en liten del av männen som har mycket makt. De allra flesta män har inte denna makt. Dessutom missar man den makt de flesta kvinnor faktiskt har i hemmet. Det ger en massa män som inte har makt varken i samhället eller hemma. Att göra få maktmän till representanter för alla män är samma som att skylla stökiga klasser på gruppen pojkar, trots att det oftast bara är några få som stör. De många tysta pojkarna missar man helt. Risken med kollektiv problemlösning på heterogena grupper.

  Verkar inte vara en så vetenskaplig bok.

 13. ParStrom Says:

  @Access
  Det är ett bra påpekande du gör. Jag inser att feministerna skiljer på genus och kön. Men jag tycker ändå att formuleringarna i boken är sådana att man får intryck av att bokens författare stöder tesen ‘könen är en social konstruktion’. Hon lämnar ju inget utrymme för biologiska skillnader mellan könen som förklaring till skillnader i beteende.

  Till alla: Skriv ‘ istället för vanligt citationstecken så slipper vi tagg.

 14. Erik Says:

  @AV
  http://www.scb.se/Statistik/AM/…/AM9902_2004A01_BR_AM78ST0402.pdf

  jo, i många fall tjänar kvinnor mindre än män för samma jobb.

 15. Olle Says:

  Biologist är en felöversättning från engelskan och betyder rätt och slätt ‘biolog’. Men ordet passar feministerna som handen i handsken då det gör ideologi av vetenskap, som om det handlade om tro och tyckande som kan avfärdas som oseriöst, trots empiriskt stöd. I själva verket torde antalet rabiata biologister, dvs folk som blint förnekar miljö och sociala faktorer för att förklara världen, vara både lätträknade och vetenskapligt ifrågasatta.

 16. P.E. King Says:

  Kanske borde ‘biologist’ läggas till listan på andra skällsord såsom ‘gubbslem’ som behöver återerövras?

  Gubb Power!

  Biologism (Wikipedia)

 17. Little Doggie Says:

  ” Om TAGG
  Jag vet inte var det här tagg-eländet har kommit ifrån helt plötsligt men jag har upptäckt att om man skriver enkelt citationstecken – ‘så här’ – istället för dubbelt så slipper man tagg. ”

  Aj då, jag som trodde det var ett nytt Flockbeteende.

  (Eller tobaksreklam.)

  Trevlig Lördag, ut och åk Pulka med er nu!

 18. Little Doggie Says:

  Pär har alla som fått ” Tagg ” problem i sina kommentarer samma dator som dig ? Är det Mac ?

 19. Arvid Andersson Says:

  Hjärnforskningen har idag kommit så långt att KI med flera kan konstatera avgörande skillnader mellan könens hjärnor och hjärnfunktion. Det gör radikalfeministerna jätterädda. Kanske borde vi skriva mer om vad forskningen egentligen kommit fram till. Jag vet att de gjorde ett Tv-program om saken i Norge. Är det någon som vet mer?

 20. ParStrom Says:

  Jag har just bytt till Mac. Mer eller mindre samtidigt som tagg-problemet kom. Om det nu kan ha något samband. Någon som vet? Men mitt datorinnehav borde ju inte påverka när bloggläsare skriver kommentarer. Men som sagt, skriv så länge ‘ istället för vanligt citationstecken så slipper vi tagg.

 21. leifer Says:

  Nån som tänkt på hur denna bok passar in i ett mångkulturellt samhälle?
  När man talar om genus = könsroller. Ja det är olika i olika kulturer.
  Kan man då säga att nån kultur är rätt och nån är fel? För denna bok kan ju läsas som en enorm kritik mot våra utomeuropeiska invandrare som i det kulturella bagaget har med sig en mycket tydlig uppdelning mellan män och kvinnor.

  TÄNK på att riskdagen nyligen röstade igenom en grundlagsändring som säger att Sverige numera är ett mångkulturellt land!

  Och dessutom mycket märkligare är att det varit så tyst om denna grundlagsändring i media att få människor tycks veta om den.

 22. leifer Says:

  Svårt att hitta skrivelsen men detta skriver några websidor, ordet mångkulturalism återkommer;
  ”Mångkulturalismen befästs i och med att skrivningarna i grundlagen om att främja etniska, kulturella och religiösa grupper blir tvingande. ”

  Hur funkar då en bok med svenskfeministisk syn på genus???

 23. David Holman Says:

  Erik
  Din länk funkar inte.

  Här kan du se Warren Farrell förklara VARFÖR män har mer lön än kvinnor inför the Cato Institute (en libertinistiska organisation i USA).

  Har inte Aktivarum gått igenom kvinnors lika löner för lika arbete för ett tag sedan, hittar inte. Men läs annars här om varför det inte existerar särskilt stora skillnader. 1% har de hittat, det är något som borde rättas till, men är inte ett grovt problem!

 24. Sigvard Lingh Says:

  Hm, läser ni inte vad andra skriver här? För bara fram egna synpunkter.

  Både Access och Pär skriver om genus och kön. Jag skrev om samma sak strax innan

  AV skriver: Om ”manligt” nu anses vara finare än ”kvinnligt”, vem upprätthåller det?

  Svaret på det, AV, kan du finna i det ursprungligen marxistiska begreppet falskt medvetande – som feministerna tagit över – dvs. en klass tar över en annan klass uppfattning och fötrycker sedan sig själv.

  Arvid Andersson skriver: KI med flera kan konstatera avgörande skillnader mellan könens hjärnor och hjärnfunktion.

  Det där är ogenomtänkt argumentering. Cordelia Fine (2008) har protesterat mot sådan forskning genom att beteckna den som «neurosexism». Hon citerade Kitayama och Dov (2007) som skrivit att: «psyket är … inte en avgränsad enhet inpackad i hjärnan. Det är snarare en struktur med psykologiska processer som är skapade av och således i överensstämmelse med kulturen som omger dem…. psyket kan inte förstås utan referens till den sociokulturella miljön till vilken det är anpassat och kalibrerat.»

  Baron-Cohen har visat hur flickor och pojkar redan 24 timmar efter födseln tittar på olika sätt. Flickor tittar signifikant mer på ett ansikte och pojkar signifikant mer på en mekanisk mobil. Även om det inte går att bortse från Baron-Cohens forskning instämmer jag i stort sett i Cordelia Fines protest. Hjärnans utveckling är inte bara en fråga om genetik utan även, som Wiesel framhöll 1981, så utvecklas hjärnan i samspel med sin omgivning. Detta påpekades redan 1792 av Mary Wollstonecraft (1759-1797) i boken «Till försvar för kvinnors rättigheter».

  Allt detta, med fulla referenser finns i min bok: http://psykopat.info

 25. David Holman Says:

  Sigvard Lingh
  Svaret på det, AV, kan du finna i det ursprungligen marxistiska begreppet falskt medvetande – som feministerna tagit över – dvs. en klass tar över en annan klass uppfattning och fötrycker sedan sig själv.

  Det var inte det som Marx riktigt menade, han menade att överklassen tvingar på underklassen sin syn på underklassen.
  Alhusser där emot menade det du sa. (Han byggde vidare på Marx)

  Det där är ogenomtänkt argumentering. Cordelia Fine (2008) har protesterat mot sådan forskning genom att beteckna den som «neurosexism». Hon citerade Kitayama och Dov (2007) som skrivit att: «psyket är … inte en avgränsad enhet inpackad i hjärnan. Det är snarare en struktur med psykologiska processer som är skapade av och således i överensstämmelse med kulturen som omger dem…. psyket kan inte förstås utan referens till den sociokulturella miljön till vilken det är anpassat och kalibrerat.»

  Baron-Cohen har visat hur flickor och pojkar redan 24 timmar efter födseln tittar på olika sätt. Flickor tittar signifikant mer på ett ansikte och pojkar signifikant mer på en mekanisk mobil. Även om det inte går att bortse från Baron-Cohens forskning instämmer jag i stort sett i Cordelia Fines protest. Hjärnans utveckling är inte bara en fråga om genetik utan även, som Wiesel framhöll 1981, så utvecklas hjärnan i samspel med sin omgivning. Detta påpekades redan 1792 av Mary Wollstonecraft (1759-1797) i boken «Till försvar för kvinnors rättigheter».

  Inte alls ett ogenomtänkt argument, ett högst giltigt argument skulle jag påstå! Baron-Cohens tester visar tydligt på denna skillnaden som kan förklara pojkars intresse för lastbilar och flickors intresse för dockor. Undersökningar av retinan visar att pojkar är bättre än tjejer, utan överlappning, på att upptäcka rörelse och att flickor, utan överlappning, är bättre än killar på att upptäcka färger och textur vilket förklarar varför en tjej kan stå och prata i timmar om ”gräddvit” och ”äggvit” medan en kille säger ”vit”. Och varför en man kan sitta i timmar och leka med bilar medan flickor leker med dockor.
  Män har en större spatial förmåga än flickor vilket förklarar ett större intresse för lego, tjejer har större verbalförmåga vilket förklarar ett större intresse för att prata överlag.

 26. leifer Says:

  Fattar inte hur feminismen får fortsätta likställa svensk kultur med t.ex. talibansk. Är ju samma här, man säger inte ett knyst om skillnaden, detta trots att vi nu har ett mångkulturellt land. Så jävla fegt och lumpet av feminismen! Vanliga svenska män får då ta skott för sakers tillstånd.

  Att män generellt är överrodnade kvinnor, och det nämns dessutom bara i kontext med lön. Intressant dock detta med generellt, nåt nytt ord. Är det samma som de flesta?

 27. Sigvard Lingh Says:

  David Holman, dina invändningar är av detaljkaraktär. Visst, det är säkert så att män har bättre spatial intelligens. Det är lätt att förstå i ett Darwinistiskt perspektiv. Några andra biologiska skillnader finns förvisso också. ”Vive la differance” 🙂

  Men begreppet neurosexism, vars grundidé påpekades redan av Mary Wollstonecraft 1792 måste beaktas.

 28. David Holman Says:

  Sigvard Lingh
  Jag hittar inte en bra definition på detta, du kanske har en bra sida?
  Men jag antar att det är att man försöker förklara sexistiska beteenden och samhällsuppbyggnader genom att hänvisa till neurala skillnader.
  Ja, det kan stämma att folk försöker genom populärvetenskap, men vetenskapen är och ska vara objektiv. Så fort den försöker ge sig in i att värdera något som bättre eller sämre är det inte längre vetenskap. Vetenskapen kan ge oss insikt i varför saker är på ett vist beteende, sen kan man som samhälle säga att ”här har vi en anledning till skillnader, hur kan vi lösa detta?” då kan man antingen försöka förstöra de biologiska skillnaderna eller så kan man försöka arbeta med detta.

  Jag känner mig trött, bara sovit 3h och är på konferens. Så kanske inte är helt sammanhängande och då ber jag om ursäkt!

 29. Genus i grundskolan och gymnasiet « David Holman Says:

  […] hela Pärs inlägg här, och invänta med spänning […]

 30. Anna F Says:

  Problemet är att de flesta som är kritiska till boken och hela genussverige upplever en `kognitiv dissonans” där bilden av verkligheten stämmer inte med det styrande elitens propaganda. Genussverige implimenterar George Orwell’s `doublethink” där all förväntas acceptera irrationella motsägelser. Till exempel:

  Rubrik: `De är mäktigast i Sverige” på bild 8 kvinnor. I text 28% kvinnor är bland de 100 mäktigaste i Sverige. Kvinnorna på bild är inte de som är toprankad av listan.

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/de-ar-maktigast-i-sverige-1.1221237

 31. Hans Says:

  Boken verkar vedervärdig men låt oss inte slösa energi på att gräva ner oss i den allt för mycket. Det är nämligen samma sak som att erkänna förekomsten av genusvetenskap i grundskolan. Det är ju DÄR problemet ligger. Att ungarna skall slösa tid och hjärntvättas med detta oändligt idiotiska ämne från första början är oacceptabelt och det är där krutet skall läggas. Enligt mig. Jag bävar lite för att en dag sätta ungar till värden i detta landet om dom skall tvingas gå i en sådan skola. Vart kan man egentligen vända sig för att klaga om dessa saker?

 32. Träd Says:

  Så… feminismen tog sig tillslut in i klassrummen. Är inte rätt att barn får lära sig en ideologi.

 33. Anna F Says:

  Utbildnings radio (UR) är ett statligt radio/TV/utbildning bolag. Här slår UR ett slag för Kompensatorisk pedagogik (länk), tog mig friheten att lyfta fram några citat, angenäm läsning!

  `Barn som upplever att de behärskar något väljer gärna att ägna sig åt det. Det kan vara allt från att måla, klippa, spela fotboll, leka med lego och dylikt. Vid innebandy var pojkarna bra på att dribbla och göra mål medan flickorna var bra på att passa och samarbeta. Därför valde man att träna flickorna på att dribbla och göra mål och pojkarna fick träna samarbeta och passningsspel.”
  Kommentar: Sverige kommer säkert att vara en ledande fotbolls nation när dessa barn vuxna 😉

  `I programmet ”Jakten på Jan Lööf” kunde vi se hur pedagogerna på Björntomten bytte namn på huvudpersonerna i Jan Lööfs böcker. I boken Örnis bilar får huvudpersonen Örni heta Anna istället och i boken Pelle hjälper en riddare får riddaren Pablo heta Paula. Med denna enkla metod får flickor möjlighet att identifiera sig med en handlingskraftig individ och pojkar får identifiera sig med en icke aktiv bifigur som har tillgång till sina inre känslor – även rädsla.”

  Kommentar: Tror inte det är lagligt med psykisk misshandel av dagisbarn. Fattar inte att det finns föräldrar son accepterar detta. Fattar inte att UR lyfter fram detta som en positiv förbild utan att problematisera eller ifrågasätta!

  http://www.ur.se/Vuxen/Samhalle/Genus/Artiklar/Kompensatorisk-pedagogik/

 34. Mars Says:

  Kerstin Berminge har kanske missat (har ju inte läst hennes bok) att även den andra extremen, nämligen att människans beteenden helt är socialt betingade, har precis samma totalitära implikationer. Människan som det oskrivna bladet har genom alla tider gett totalitära (ofta kommunistiska) länder rätten att ta barn från sina föräldrar, uppfostra dem enligt någon ”sann” lära, och forma medborgare. I en mildare form motiverar detta övergrepp i Sverige, bl.a. sådana som man ser på genusdagis, men även i oförmågan att hantera pojkar i grundskola och gymnasium.

  Den typen av tankar är det som också stått i vägen för t.ex. ADHD och Asperger-diagnoser, där man förnekat den biologiska funktionen (starka indikationer på att det även handlar om arv) som lett till förnekande av dessa sociala handikapp, och som fortgår än idag. Man skyller fortfarande på föräldrars bristande uppfostringsförmåga.

 35. John Berg Says:

  ”Dessa två stycken ger en kraftigt förvrängd bild av verkligheten, anser jag. En bild vars förvrängning har stark ideologisk laddning. Det är högst anmärkningsvärt att läromedel som skolan delar ut ger våra ungdomar en så vinklad bild av samhället.”

  Om kvastarna ska sopa bra får man inte slarva med skaften, som sagt.

 36. leifer Says:

  Ex på hur män kan få sexuell makt genom kändisskap.

  http://www.expressen.se/noje/extra/1.2238756/simply-red-mick-jag-vill-be-om-ursakt-for-alla-jag-haft-sex-med

  ”Det är i en intervju i den brittiska tidningen Guardian som Mick Hucknall, 50, ber om ursäkt till de över 1 000 kvinnor han tror att han förförde under tre år på 1980-talet.
  – Jag ångrar kärleksaffärerna. Kan jag be om ursäkt via Guardian? De vet vilka de är, jag är verkligen ledsen, säger Hucknall i tidningen.
  – Det blev galet när jag var känd. Mellan 1985 och 1987 hade jag sex med tre kvinnor per dag, varje dag. Jag sa aldrig nej. Det var vad jag ville uppnå med att vara popstjärna. Jag levde min dröm och det enda jag ångrar är att jag sårade några riktigt bra tjejer.”

  Notera att han aldrig sa nej, dvs kvinnorna var på honom hela tiden. Ger också en annan bild än den vanliga när kvinnan inte säger nej.

 37. Erik Norén Says:

  @ David Holman
  Jag tolkade Neurosexism som att Fine menade att det var sexistiskt att försöka förklara skillnader med neurologi/biologi, det vill säga att det var sexistiskt att säga att ena könets hjärna är på ett sätt och andra könets hjärna på ett annat.

  @Sigvard Lingh
  Förstod jag rätt?

  Jobbiga blir ju i så fall om hon tillåts protestera mot forskning på basis av det.

 38. leifer Says:

  Pratar man könsroller och genus så borde det väl heta att det kvinnliga är underställt det manliga, framför att kvinnor är underställda män.

  Då tycker jag diskussionen blir mer intressant men ofta brukar feminismen snabbt blir rent sexsitisk, så även i detta fall.

 39. Anna F Says:

  ´På alla avdelningar arbetar vi med jämnställdhet, en medveten genuspedagogik. Syftet är könsrollöverskridande. Att låta barnen få utveckla egenskaper, förmågor och intressen utan att begränsas av vad som anses manligt och kvinnligt. Det handlar om att bemöta flickor och pojkar olika genom en slags kompensatorisk pedagogik.”

  Luleå, Kallkällans förskola har bra kol på George Orwell’s `doublethink”.

 40. David Holman Says:

  Erik Norén
  Det var väl det jag försökte få ut och ville säga att det inte är vetenskapens fel hur den används. Den måste få tillåtelse att härja fritt. Sen är det tråkigt OM den används på ”fel” sätt.

 41. Torstensson Says:

  När man talar oma tt könsroller har sett ut olika i olika tider vad är det då man syftar på?

 42. Torstensson Says:

  Det är klart att könsroller förändras när man kvoterar in kvinnor på lägre antagningskrav än män.

  Men vad får de för betydelse? Bara för att fler kvinnor väljer tekniska utbildningar är ganska ointressant om man bortser från att killar missgynnas pga av kvotering.

  Deras samlevnad med hanar som har mer i lön än dom finns kvar.

  Jag tycker könsroll är ett för stort begrepp . Man borde dela upp det i ”könsgöra” och ”könspreferens”.

  Preferensen för en hane med högre lön kvarstår vilket innebär att effekten på samhället blir exakt den samma.

  ”Könsgörat” har dock ändrats.

  Vad feminismen gör är att underlätta för kvinnor att nå finare jobb samtidigt som män får svårare att nå dom. Bland annat.

  Naturligtvis säger jag nej till en politik som bara är ute efter att förändra (med ojusta medel) ett könsgöra bara för att inte tillräckligt medkvinnor uppfyller kraven på vad som krävs. Att dom inte uppfyller kraven är också ett enormt debattområde där jag inte har mycket gemensamt med feminister.

 43. Patrik (PP) Says:

  ”‘Forskning har visat att det vi upplever som manligt generellt sett anses mer värt än det vi tycker är kvinnligt. Detsamma gäller vad män gör – det anses oftare viktigare än vad kvinnor gör. Hur förklarar man annars att en del killar får högre lön än tjejer fastän de gör samma jobb, och att killar ofta har fler karriärmöjligheter än tjejer?”

  Antagandet skall tydligen ses som bevisas med en hjälp av en avslutande retorisk frågeställning 🙂

 44. leifer Says:

  Patrik

  Samhället förändras fort också. Sverige är inte samma idag som det var för bara säg 10 år sen. Idag kvoteras kvinnor in mycket mer. På min arbetsplats blir det alltmer tydligt att kvinnor efterfrågas alltmer. Det intressanta då är att man inte talar om att ”göra samma jobb”, utan att kvinnor gör ett bättre jobb pga att dom är kvinnor och tänker annorlunda.

  Säger man det omvända att män kan göra ett bättre jobb i vissa lägen, för att dom är män och tänker annorlunda, så är man väl ett manssvin?

 45. leifer Says:

  Torstensson

  Feminism-retoriken går ut på att kvinnor inte efterfrågas lika mycket som män (enl deras problemformulering) pga patriarkatet. Tanken är då att man med tvingade medel får in kvinnor i bl.a. ledande positioner, för att på så sätt få igång en förändring mot ett mer jämställt samhälle (igen feministisk problemformulering). Tanken är då samtidigt att feminina värden skulle öka i status, och maskulina minska i status.

 46. krakel Says:

  Torstensson

  Men herregud Torstensson nu dekonstruerar du könsrollerna utifrån ett ickefeministiskt perspektiv! Det är OLAGLIGT!!!!! (eller för att citera UNT-kvinnan: ”Det behöver man väl inte relativisera?”) Du vet väl lika bra som jag att det finns en grupp i samhället som har tolkningsföreträde, dekonstruktionsföreträde, relativiseringsföreträde och genusanalysföreträde, och intersektionalistiskt sett så måste jag tyvärr meddela att du inte är helt där…

 47. Fortsatt granskning av skolboken i genuskunskap « GenusNytt Says:

  […] bloggade jag (här) om Sveriges första skolbok i genuskunskap, som är mycket tydligt feministisk. Här fortsätter […]

 48. prinsessan Says:

  Fast vadå, män som grupp HAR mer makt & fler maktpositioner än kvinnor som grupp.

  Och, som jag sagt fler gånger innan: det feminismen säger är att MANLIGA STRUKTURER förtrycker kvinnor som grupp, och gör män som grupp överordnade kvinnor som grupp.
  Alltså INTE att män och killar går runt och förtrycker kvinnor och tjejer. Det är väldigt stor skillnad på de båda meningarna.

  Jämför med andra förtryck, t.ex. apartheiden. Bara för att vita inte ville vara förtryckare så gör det ju inte att de inte var det, eller inte gynnades av strukturen. Vita har det fortfarande väldigt mycket lättare att ta sig fram i samhället, jämfört med färgade. Normer och strukturer är mycket svårare att se när man är en del av dem!! På samma sätt som att överklassen inte märker hur priviligerade de är och anser att det inte finns orättvisor och att ”alla som vill minsann kan”.

  Jag förstår inte. Det är fakta att män har mer maktpositioner i samhället, i hela världen, än kvinnor. Det är en struktur. Och en norm. Alltså ”passar män in” i själva makten, medan kvinnor inte gör det. Om vi vill ha jämställdhet PÅ RIKTIGT måste vi se hela strukturen och försöka bryta den. Alltså fördela makten jämnt mellan män och kvinnor. Då ändrar vi strukturen så att båda könen passar in där makten är.

  Det samma gäller i familjen. Vi måste erkänna BÅDA FÖRÄLDRARNA som föräldrar. Prata föräldraskap istället för moderskap. Strukturen inom familjen är att mamman tar ut nästan hela föräldraledigheten och pappan väldigt lite. För att bryta den strukturen måste papporna ta ut MER ledighet än de gör idag.

  Det här innebär ingen motsättning. I ett patriarkat har män generellt sett mer makt än kvinnor. Inom familjen finns ingen makt på samma sätt. Det innebär ingen status att vara hemma med barnen, du tjänar inte pengar på det, du kan inte påverka och styra samhället i familjen.

  Än en gång. Är det några som förstår att män absolut inte enbart gynnas av att leva i ett patriarkat så är det feminister. Män kan drabbas väldigt hårt av det! Den mansroll vi har idag innebär ju att män inte får vara känsliga, inte gråta, de ska vara starka och pålitliga, de ska tjäna pengar, och så vidare. Alla dessa egenskaper ger makt i det här samhället, men de får såklart en massa konsekvenser också! Frågar du mig tror jag att det finns otroligt otroligt många unga (och gamla) killar och män som mår otroligt dåligt. Men mansrollen gör att de förtrycker det för sig själva, för ”en riktig man” mår inte dåligt.

  Om vi vill ändra på det här och jobba för ett jämställt samhälle så måste vi förstå det. Se strukturerna. Se helheten. Det är därför vissa särbehandlingar, gällande kön, måste ske. Att ha ett studiebesök för enbart tjejer inom skogsindustrin har en poäng, i och med att det i princip inte finns några tjejer där. Det är inte diskriminering gentemot killar eftersom det aldrig är ett problem för killar som vill till skogsindustrin. De passar redan in i mönstret där. På samma sätt skulle jag vilja göra i yrken som generellt sett är väldigt kvinnodominerade. Det är inte heller diskriminering mot tjejer i sådana fall. För det finns en poäng i det, och det tjänar ett högre syfte – jämnare könsbalans i yrkena.

  Pär, du är ju feminist egentligen, hör du inte det själv? Män har det supersvårt och kvinnor väldigt bra, i vissa sammanhang. Och tvärtom i vissa. Grejen är att detta inte är ”feministers fel”, utan beror på att vi lever i den värld vi lever i. Med patriarkala strukturer.

 49. Skolbok i genuskunskap ljuger « GenusNytt Says:

  […] hur påverkar det dig”, ett läromedel för årskurs 9 och gymnasiet. Tidigare blogginlägg här och […]

 50. Hur många miljarder? Det går utför… « Tanja Bergkvists Blog Says:

  […] Uppdatering! Pär Ström har bloggat om en lärobok i genus för åk 9 – är detta på riktigt!!!??? […]

 51. Sven-Ove Johansson Says:

  Prinsessan:
  ”Än en gång. Är det några som förstår att män absolut inte enbart gynnas av att leva i ett patriarkat så är det feminister. Män kan drabbas väldigt hårt av det! Den mansroll vi har idag innebär ju att män inte får vara känsliga, inte gråta, de ska vara starka och pålitliga, de ska tjäna pengar, och så vidare. Alla dessa egenskaper ger makt i det här samhället, men de får såklart en massa konsekvenser också! ”

  Om vi vänder på detta, dvs föreställer oss män som är känsliga, gråter, är svaga, opålitliga och oförmögna att tjäna pengar så uppstår frågan vad dessa varelser har i tillvaron att göra? De manliga dygderna avbildar villkor som fortfarande gäller för ett väl fungerande samhälle: Risktagning, förmåga att konkurrera, en ovilja att ge upp, förmåga att uthärda obekvämligheter, pålitligheten som grundläggande för att fungera väl i både mindre och större organisationer. De önskvärda dygder som krävs av individen bestäms överlag utifrån verksamhetens/yrkets karaktär. Den som vill bli stridsflygare måste underkasta sig en lång och krävande utbildning där prestationerna kontinuerligt värderas samt acceptera risken av ett katastrofalt misslyckande. En ojämn fördelning inom ett visst yrke med avseende på kön kan förklaras inte bara med avseende på ”strukturer” (hur män och kvinnor tidigare har valt) utan också reflektera aktuella/icke-historiskt betingade preferenser/egenskaper hos dem som väljer yrke.

 52. MD Says:

  ”Skulle du bli sugen kan du köpa boken här.”

  PER STRÖM! ÄR DU MEDVETEN OM ATT DU UPPMUNTRAR FOLK ATT HJÄLPA GENUSMAFFIAN EKONOMISKT ?!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: