Fortsatt granskning av skolboken i genuskunskap

by

Nyligen bloggade jag (här) om Sveriges första skolbok i genuskunskap, som är mycket tydligt feministisk. Här fortsätter jag granskningen. Jag kan av naturliga skäl inte ta upp allt som uttrycker feministiska värderingar, utan det får bli ett axplock.

På sidan 43 finns följande formulering:

”30% kvinnor läste matte på Chalmers i Göteborg och hade samma resultat som männen men det fanns bara 10% kvinnor på forskarutbildningen. Manligt dominerande strukturer har kanske en tendens att värdera manliga prestationer högre och tjejer har sämre självförtroende och får inte tillräcklig uppmuntran?”

Den formuleringen kan man problematisera en hel del (för att knycka en feministisk favoritterm).

Den första meningen utgör fakta, inga problem med den (jag ifrågasätter inte siffrorna). Men nästa mening är starkt ideologiskt laddad – utan underbyggnad. Det antyds att diskriminering ligger bakom att ‘bara’ 10 procent kvinnor återfinns på forskarutbildningen.

Tag bara termen ”manligt dominerande strukturer”. Inte ”dominerade”, utan ”dominerande”. Den termen innebär att män inte bara är i majoritet, utan att de uppträder på ett mot kvinnor dominant sätt. Vad har Helena Josefson (bokens författare) för grund för att påstå det? Ingen källa redovisas i hennes lärobok.

Vad är det för övrigt för strukturer författaren pratar om? Feminister älskar att prata om strukturer. Det kanske beror på att dessa strukturer inte syns – det är själva finessen med dem – så det blir svårt att motbevisa feministerna. Fast egentligen är det ju de som har bevisbördan – bevisa existensen av strukturer, är ni snälla!

Sedan sägs det att dessa underliga strukturer ”kanske” värderar manliga prestationer högre. Vadå ”kanske”? Detta är uppenbarligen en ren spekulation från författarens sida. Men den sätter sig i bakhuvudet på skolungdomarna, och därmed har författaren skapat ett tankespår hos dem utan att ha minsta underlag för sin tes.

Sedan har vi då gissningen att kvinnor inte får ”tillräcklig uppmuntran”. Vad är det för trams? Är det några som får oerhört mycket uppmuntran på grund av sitt kön så är det ju just kvinnor. Den som tvivlar på detta rekommenderas att bläddra bakåt i denna blogg och läsa om det omfattande curlandet av kvinnor – inte minst i högskolevärlden.

Jag är övertygad om att andelen kvinnor i forskningsutbildning är lägre än andelen män på grund av att kvinnorna genomsnittligt gör andra val – baserat på andra värderingar – än männen. Kvinnorna vinner därmed andra värden – värden som männen missar. Vi är helt enkelt lite olika. Jag tror inte för ett ögonblick att kvinnor diskrimineras i steget till forskarutbilning.

Jag ber att få återkomma till boken ”Genus – hur påverkar det dig?” med en fortsättning av analysen.

Annonser

25 svar to “Fortsatt granskning av skolboken i genuskunskap”

 1. AV Says:

  I forskning är det legio att presentera resultat och spekulationer för sig. På detta sätt kan läsaren lätt se skillnad på vad som är hårda fakta och vad som är författarens analys (vilken man som läsare inte behöver köpa rakt av). Visst kan det vara stelt att i en bok dela upp i resultat och diskussion, men om man är seriös bör det ändå framgå klart och tydligt vad som är fakta och vad som är spekulation. Speciellt när man vänder sig till skolungdomar som inte alls är tränade i att se skillnaden.

  Hade författaren varit ärlig skulle hon först presentera fakta och sedan i ett eget stycke, orsaker?, presentera sin analys. I denna analys brukar man även ta upp möjliga argument mot sin egna analys och varför man inte anser dem hålla. Här lyser motargumenten (och faktiskt egna argument också. Spekulation är inte argument.) med sin frånvaro.

 2. AV Says:

  Att gå forskarutbildning är ingen dans på rosor. Förutom sin egna forskning skall man undervisa. Lönen är låg och det är knappast något 8-5-jobb. Du förväntas arbeta i princip dygnet runt när det behövs. Om man inte gör ett ganska banbrytande jobb är en dr-hatt knappast särskilt meritgrundande eller löneförhöjande. rent krasst kan man nog säga att om man har en naturvetenskaplig karriär framför sig är det i många fall lönsammare att gå direkt ut i arbetslivet än att fastna i 4-5 år med att snöa in på ett mycket smalt ämne, för kass lön och tveksamma meriter.

  För att verkligen kunna analysera detta måste man veta i vilken utsträckning kvinnor faktiskt sökt forskarutbildning och vilka val de gjort som inte sökt. Jag tror många genomskådat doktorstitelns tunna bladguld.

 3. Sigvard Lingh Says:

  AV, du har så rätt. En profesor tar sin doktorand vid handen och pekar ut riktningen. Jag hörde i korridoren på min institution en handledare säga om sin doktorands arbete: Det är f-n jg som skrivit den avhandlingen.

  Nästan varannan nydisputerad i medicin i Sverige uppger att avhandlingen innehåller artiklar med personer i författarlistan som inte borde finnas med. I tre av tio avhandlingar förekommer att personer listas som författare utan att de lämnat något betydande vetenskapligt bidrag (Läkartidningen 2010-01-26 nummer 4).

  Att stå som medförfattare meriterar i forskningssammanhang och kan därmed ge en oförtjänt vetenskaplig status.

 4. 50/50 Says:

  Står det något om vilka strukturer som håller männen borta från den högre utbildningen överhuvud?

  Kvinnligt dominerande strukturer har kanske en tendens att värdera kvinnliga prestationer högre och killar har sämre självförtroende och får inte tillräcklig uppmuntran?

 5. Sigvard Lingh Says:

  50/50 Det är kanske inte så att männen hålls borta, utan att kvinnorna mer träder fram.

  Statistiska Centralbyrån skriver i ”Könsstruktur per utbildning och yrke 1990-2030” att kvinnor kommer att dominera många traditionellt manliga utbildningar på eftergymnasial nivå fram till år 2030.

  Däremot ökar inte männen i samma utsträckning i de så kallade kvinnoutbildningarna. SCB: ”Om dagens mönster står sig antas cirka 50 % av kvinnorna ha en eftergymnasial utbildning år 2030

 6. 50/50 Says:

  Sigvard

  Kanske, kanske inte…

  Det spelar ju ingen roll hur det egentligen är eftersom man tydligen kan spekulera fritt i skolböckerna.

  Kanske är alla feminister manshatare på grund av taskiga barndomsupplevelser? Kanske tvingas män gå ut i krig för att de saknar intelligens att hålla sams? Kanske är Fredrik Reinfeldt hemligt transsexuell och förälskad i Prins Carl Philip?

 7. Arvid Andersson Says:

  Är det några som curlas i utbildningsväsendet är det väl tjejerna! Utan substans som vanligt.

 8. AV Says:

  Sigvard: Var det inte tvärt om, en doktorand om sin handledares arbete. Har för mig att det inte är helt ovanligt att man som doktorand ingår i en forskargrupp och att forskare högre upp tar åt sig äran för mycket doktoranden gjort grovgörat till.

 9. Anna F Says:

  Svenska elever är jämställda (och dåliga) i matematik. ”Gender difference” GD ska man titta på. I Sverige är GD obefintlig i skolämnen där pojkar är duktiga (matematik), GD är stor i skolämnen där flikor är duktiga (läsning). Så blir det när man systematiskt försummar pojkar.

  Tror inte att ni kan läsa detta i skolboken i genuskunskap 8)

  Matematik
  http://pisacountry.acer.edu.au/displayPdf.php?requestid=1291630970990

  Läsning
  http://pisacountry.acer.edu.au/displayPdf.php?requestid=1291631630064

  http://pisacountry.acer.edu.au/

 10. Olle Says:

  En samhällskunskapsbok som utgår från könsmaktsteorin har lika lite i skolan att göra som en biologibok baserad på kreativitetsteorin.

 11. Olle Says:

  *Kreationsteorin heter det förstås

 12. Steffo Says:

  Flickor presterar bäst i skolan men är ÄNDÅ förttryckta. Uppochnervända världen.

 13. Hans Says:

  … för övrigt hävdar jag fortfarande att man måste angripa huvudproblemet: hur f-n smög sig låtsasämnet genus-”vetenskap” in i grundskolan?

  Förhoppningsvis är lärare och elever smarta nog att genomskåda denhär vidriga boken för vad den är. Jag tror att om den är för osaklig (vilket den onekligen verkar vara) så kommer det få en backlasheffekt. Någon jäkla unge i varje klassrum måste väl ha förmågan att kläcka ur sig ”Kan det inte vara så att kvinnor VÄLJER att bli forskare i mindre utsträckning.

  Here’s to hoping…

 14. Pether Says:

  Steffo: De presterar inte bäst. De får bäst betyg. Det är två skilda saker.

 15. Andreas Dahlin Says:

  En bra analys. Genrellt tycker jag det är väldigt vanligt att blanda ihop fakta och spekulationer i feministiska texten. Rent sakligt är det förstås inte falskt det som stå ri boken, bara väldigt ideologiskt laddat

  Det här med kvinnor i akademin är ett väldigt stort ämne nuförtiden. Som någon sa är det anmärkningsvärt att det anses så fantastiskt att få bli akademiker och därför är det synd om kvinnorna. Som akademiker kan jag bekräfta att systemet är allt annat än en dans på rosor. Åtminstone inom naturvetenskap är det en ofattbar stress och konkurrens om du vill fortsätta med en akademisk karriär. Hierarkin är klart pyramidformad och samtidigt är det ett system där du endera klättrar uppåt eller kastas ut.

  Jag skulle snarare hävda att det är väldigt synd om männen som ”tvingas” vara kvar.

 16. Lotta Says:

  Tycker det låter som att texten försöker ge en tankeställare och diskussionsunderlag. Vilket den dessutom verkar lyckas med baserat på ditt inlägg.

 17. Ulf Åkesson Says:

  Lotta:

  Det tror jag inte. Det hade kunnat vara så om boken hade tagit upp andra perspektiv än ett (radikalfeministisk ideologi), vilket den inte verkar göra. Tror du håller med om att om man vill diskutera nått är det rimligt att flera olika perspektiv tas upp. Speciellt i utbildningssammanhang.

 18. Olle Says:

  Lotta: borde inte ett diskussionsunderlag för grundskolan i så fall innehålla flera alternativa förklaringsmodeller i spekulationsdelen? Nu anger man ju bara det ena av flera tänkbara alternativ.

 19. AV Says:

  Lotta: Det KAN vara så att det sitter en massa mansgrisar och hindrar kvinnor från att doktorera. I så fall är det fel. Det KAN också vara så att kvinnor inte väljer att söka doktorandtjänster i samma grad som män. Det KAN bero på att det är svårt att kombinera familjeliv med doktorandjobb och då går det bort för många kvinnor. Det KAN bero på att kvinnor hittar andra karriärvägar att nyttja sin matte. Det KAN bero på så mycket.

  Men om man skriver en bok i ämnet och vill få eleverna att fundera på olika orsaker, bör man presentera mer än en förklaringsmodell och argument från flera sidor. Vi kan ju ta ett exempel från min naturvetenskapsundervisning. Olika energislags miljöpåverkan är något vi tar upp och gärna diskuterar. Skulle du tycka det är ok om jag bara presenterar alla nackdelar med kärnkraft eller fördelar med vindkraft om jag vill sätta igång en diskussion. Skulle inte tro det.

 20. TS Says:

  @Pär
  Tag bara termen ”manligt dominerande strukturer”. Inte ”dominerade”, utan ”dominerande”.

  Skandal, egentligen!

  Väldigt viktigt jobb du gör här med att uppmärksamma sådant.

 21. Sigvard Lingh Says:

  AV, du skrev: ”forskare högre upp tar åt sig äran”.

  Jo, absolut. Men i just det här exemplet var det som jag skrev.

 22. Patrik (PP) Says:

  ”30% kvinnor läste matte på Chalmers i Göteborg och hade samma resultat som resterande grupp av män”

  Detta betyder INTE att kvinnorna hade samma resultat som de män som gick vidare till forskning. Författaren tycks inte förstå det och därför blir hennes problematisering om strukturer helt värdelös.

 23. Lotta Says:

  Har själv inte läst boken så jag vet inte vad det står. Har ni det, som påstår att flera perspektiv och tankeformuleringar inte finns med?

 24. Skolbok i genuskunskap ljuger « GenusNytt Says:

  […] Här fortsätter granskningen av boken ”Genus – hur påverkar det dig”, ett läromedel för årskurs 9 och gymnasiet. Tidigare blogginlägg här och här. […]

 25. Johan Nilsson Says:

  Ett stort problem med att ha en lärobok i grundskolan som är så här är att grundskoleelever tenderar att tro på vad som står skrivet, mycket på grund av bristande källkritisk förmåga. I grundskolesammanhang är det därför extra viktigt att försäkra sig om att man som författare eller lärare inte lägger in sin egen ideologi i det man lär ut.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: