Skolbok i genuskunskap ljuger

by

Här fortsätter granskningen av boken ”Genus – hur påverkar det dig”, ett läromedel för årskurs 9 och gymnasiet. Tidigare blogginlägg här och här.

På sidan 44 tar läroboken upp löneskillnader mellan kvinnor och män. Efter att ha nämnt att skillnader i yrkesval mellan könen förklarar en del av lönegapet skriver författaren:

‘De här förklaringarna räcker inte för att förklara hela löneskillnaden mellan kvinnor och män. Uppskattningsvis 8% av löneskillnaderna är ren diskriminering’

Här vill jag gå så långt som till att beskylla författaren för ren lögn.

För det första, vad boken inte nämner är att utöver skillnader i yrkesval – som förklarar en stor del av lönegapet mellan könen – så finns ett antal andra skäl till männens högre genomsnittligt högre lön. Män arbetar oftare heltid än kvinnor, män har genomsnittligt större ansvar (=högre befattningar), män har genomsnittligt högre utbildning, män satsar hårdare på sin karriär (och gör större uppoffringar i form av övertidsarbete, villighet till tjänsteresor, villighet till att flytta till en annan ort, med mera). Allt detta är legitima skäl  för högre löner.

Det är svårt att rensa siffrorna för den typen av faktorer. Ju mer avancerad forskning som genomförs, desto längre kan man komma med att hitta naturliga förklaringar till löneskillnader. Till slut hamnar forskarna i ett läge där det återstår en löneskillnad som inte kan förklaras (med den modell som utgjort grunden i det aktuella forskningsprojektet, det bygger alltid på en modell). Denna skillnad kallas av seriösa forskare för ‘ej förklarad löneskillnad’. Den skillnaden skulle kunna bero på diskriminering – men den kan lika gärna bero på naturliga faktorer som ännu inte har hittats.

För det andra: Den här ‘ej förklarade löneskillnaden’ är olika i olika undersökningar, men den ligger oftast lägre än 8 procent. I vissa undersökningar har den varit så låg som 1 procent. Ju mer avancerad och noggrann studien är, desto lägre tenderar den ‘ej förklarade löneskillnaden’ att vara. Du kan läsa mer om detta i min bok Mansförtryck och kvinnovälde (med början på sidan 153).

Vi lämnar lönerna. På sidan efter, sidan 45, kommer ett nytt icke underbyggt påstående i genusboken för skolungdomar:

‘Kvinnor har inte bara sämre lön än män, de har också svårare att göra karriär’

Fel igen. Män satsar genomsnittligt mer på karriären än kvinnor, vilket får tydligt genomslag i statistiken. Det är inte samma sak som att kvinnor har det ‘svårare’. Kvinnor gör genomsnittligt lite andra prioriteringar i livet. Så som samhällsklimatet har blivit på senare tid tror jag det är lättare för en kvinna än en man att göra karriär (eftersom många företag jagar kvinnliga chefer med ljus och lykta för att ‘snygga till statistiken’, och för att det finns diverse karriärutvecklingsprogram som bara är tillgängliga för kvinnor).

Längre ned på samma sida skriver författaren:

‘Kanske har du hört att kvinnor måste vara dubbelt så duktiga som män för att göra karriär? Det verkar ligga något i det eftersom forskning visar att kvinnor på chefspositioner är väl så kompetenta som män i motsvarande ställning och att de ofta är mer välutbildade’

‘Forskning visar’, står det. Vilken forskning? Det där om dubbelt så duktig är inget annat än en av de klassiska feministiska myterna.

Skolboken i genuskunskap ger en felaktig – feministiskt vinklad – bild av verkligheten. Det är allvarligt. Vinklade läromedel borde inte användas i svenska skolor.

För övrigt, statistik visar att kvinnor registrerar 75 procent av bloggdomänerna, män 25 procent. Det betyder att kvinnor är på väg mot ett kraftigt övertag i den så kallade bloggosfären. Jag har inga problem med det, var och en väljer om han eller hon vill blogga. Men jag kan sätta en peng på att om det hade varit män som hade registrerat de flesta bloggdomänerna så hade det utmålats som ett stort jämställdhetsproblem.

Annonser

83 svar to “Skolbok i genuskunskap ljuger”

 1. barfota Says:

  Dags för ett bokbål kanske?

  Jag har funderat många gånger… Vad kan vi föräldrar göra för att skydda våra barn mot den här typen av hjärntvätt och rena lögner. Vart vänder vi oss med våra protester och klagomål?
  Vad händer om vi inte tillåter våra barn att läsa skiten, kommer barnen att få sämre betyg för att de vägrar rapa upp lögner på proven?

  Nån som vet vad vi föräldrar kan göra?

 2. FredrikS Says:

  Det är bra att någon granskar läromedel och läroplaner som utger sig för att vara objektiva och sakliga.
  Tack P.Ström.

 3. Matteus Says:

  Jag försöker leva ett jämställt liv med min fru och det innebär att jag får offra vissa privilegierer som vi män har, som gör att vi lättare kan göra karriär. T.ex. kan jag inte jobba mer övertid än henne för det innebär att hon får hämta på dagis mer än mig och spendera fler timmar på att ta hand om vårt gemensamma hem än vad jag gör (obetalt). Jag kan heller inte utgå ifrån att det är en självklarhet att familjen ska bryta upp, hon leta nytt jobb och barnen byta dagis, när jag får erbjudande om en högre, mer välbetald position på annan ort eftersom det innebär att hon måste börja om från noll på sin karriär.

  För mig handlar jämställdhet om att ta hänsyn till varandra och hjälpa varandra att utveckla varandras potential utan att den ena partens möjligheter ska krympa den andres handlingsutrymme. Sen krymper alltid relationer individers handlingsutrymme men det är ett val jag gärna gör för som Janis sjunger så är ”freedom just another word for nothing left to loose”.

  Sedan undrar jag om du tror att det finns en bild av världen som är sann och en annan som är felaktig (feministisk)? Om den falska världsbilden är feministisk så borde väl den sanna i en dualistisk världsbild vara maskulin? Utifrån resonemanget i blogginlägget tycker jag mig ana att du har en maskulin utgångspunkt i ditt tänkande.

  Det är klart mannen ska kompenseras för att han satsar mer på sin karriär och arbetar mer övertid anser du. Men vem gör detta möjligt? Om Mannen är utan familj tycker jag det är helt ok att han satsar all sin tid på karriären men är hans fru och barn anställda av företaget han ger sin tid till? Vad får de för belöning för hans slit? Hon får åtminstone sämre lön och dålig pension de sista levnadsåren eftersom han dör några år tidigare än henne.

 4. Lasse Says:

  @Matteus skriver

  ”Jag försöker leva ett jämställt liv med min fru”

  Sen kan man belysa den andra sidan, försöker din fru leva ett jämställt liv med dig ?

  ”Jag får offra vissa privilegierer”

  Vilka privilegier är det undrar jag ?

  ************************************************************

  @Barfota

  Vi föräldrar måste protestera mera öppet i form av demostrationer, för att väcka debatt. Blogga är det bra med det räcker inte. Vi behöver någon som kan organisera antifeminismen, organisera protestaktioner.

  Vi behöver en agenda för att motverka ovanstående hjärntvätt av våra barn.

 5. barfota Says:

  @Matteus

  ”Hon får åtminstone sämre lön och dålig pension de sista levnadsåren eftersom han dör några år tidigare än henne.”

  Nu fattar jag plötsligt varför kvinnor tycker att männen är privilegierade.
  Vi dör får tusan som flugor hela tiden i alla möjliga farliga jobb.
  Det är synd när gubbslemmet och patriarker berövar kvinnor denna fantastiska förmån.
  http://www.sydsvenskan.se/varlden/article1321442/26-doda-i-gruvexplosion-i-Kina.html

 6. Lövet Says:

  Det hade varit en större överaskning om du hittat någon del som var sann!

 7. Alex Says:

  Det känns som att gå tillbaka till 1800-talet och läsa om svarta. Det här är rena lögner.

 8. Info Says:

  DUBBELT SÅ DUKTIG

  ”En kvinna måste vara dubbelt så duktig som en man för att komma hälften så långt.” (Fanny Hurst.)

  ”Många kvinnliga chefer upplever att de måste vara ”dubbelt så duktiga” jämfört med män för att kunna avancera i en manlig miljö. Kvinnor ska dessutom vara duktiga på ett sådant sätt att männen känner sig bekväma med att arbeta med kvinnorna.” (Tuija Muhonen, docent i psykologi, lektor i arbetsvetenskap vid området Kultur och samhälle samt forskare vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA) vid Malmö högskola. Chefstidningen 2010-12-02.)

  Läs vidare inlägg om ”Lönegapet” och hithörande jämställdhetsfrågor i Chefstidningen

  http://www.chefstidningen.se/text/-kvinna-i-chefsposition-en-karriar-i-motvind

 9. Johan Says:

  En intressant undersökning om lönegapet från Svenskt näringsliv:

  http://sn.svensktnaringsliv.se/sn/publi.nsf/Publikationerview/63BC41049374F9F3C125702600420314/$File/PUB200506-009.pdf

 10. Anna F Says:

  Svåra tider för den politiska vänstern i Sverige. Vänstern bärs av några centrala idéer:

  *Statsfeminism.
  *Staten bör ”bidragisera” folket och därigenom kunna diktera hur de ska leva.
  *Antiamerikanism.
  *Antisionism.
  *Omyndig tredje världen skall stödjas av ädla svenskar.
  *Omyndiga invandrare skal civiliseras av ädla svenskar.
  *Maktkoncentration till staten och storebror fasoner.

  Nu fick den politiska vänstern en idé-konflikt: Antiamerikanism och statsfeminism kolliderar mot bakgrund av Assange affären. Då väljer man det som är närmaste hjärtat- statsfeminismen. Fel val tycker jag. Om Assange kommer till Sverige blir det stark fokus på statsfeminismen och medborgarna kommer förhoppningsviss att börja vakna från den feministiska mardrömmen.

 11. Toddan Says:

  Det är hopplöst att en högerregering inför sådant trams på våra skolor. Och medborgarna kan intet annat än godta besluten.
  Killar har redan svårt att finna en identitet. Med böcker som ”Genus” ”lär” pojkarna att de har fel, tjejer har rätt. De lär man i skolan, så så är det nog.

 12. Pontus Says:

  Man får sig ett gott skratt! Lycka till i livet Pär!

 13. barfota Says:

  @Toddan

  ”Det är hopplöst att en högerregering inför sådant trams på våra skolor. ”

  Nej, men det är hopplöst ”att en högerregering” avskaffar skiten!

  @Lasse

  ”Vi föräldrar måste protestera mera öppet i form av demostrationer, för att väcka debatt. Blogga är det bra med det räcker inte. Vi behöver någon som kan organisera antifeminismen, organisera protestaktioner. Vi behöver en agenda för att motverka ovanstående hjärntvätt av våra barn.”

  Skriv ett personligt meddelande till mig på Genusklubben. Jag har redan börjat diskutera några små åtgärder med andra där.
  Men visst fan måste någonting konkret göras, snabbt och helst i går.

 14. barfota Says:

  😳 Skall vara.

  ”Det är hopplöst att en högerregering inför sådant trams på våra skolor. ”

  Nej, men det är hopplöst ”att en högerregering” INTE avskaffar skiten!

 15. Torstensson Says:

  @Info

  ”Många kvinnliga chefer upplever att de måste vara ”dubbelt så duktiga” jämfört med män för att kunna avancera i en manlig miljö”

  Utan att ha läst den rapporten så undrar man ifall denna ”Känsla” är ett bevis för att det är sant?

  Hur kan, låt oss säga, en kvinna som vill uppåt i karriären vara helt säker på att just HON är värd att bli befodrad. Speciellt om det nu är i ett mansdominerat företag. Hur kan hon veta att hon måste vara dubbelt så bra? Inte en tredjedel? Hur kan hon veta att Nisse på avdelning fyra inte hade bättre kvalikationer?

  Sen undrar man varför det inte talas om de män som INTE blir befodrade för att Nisse blev det. Feminsiter verkar glömma att män konkurrerar mot andra män också ! Det finns ju jättemånga män som inte blir befodrade. Chansen att en man blir befodrad i en mansdominerad branch är ju sannolikt.

  Varför görs det ina studier på att tolka dessa männens utsagor och besvikelser när Nisse blev befodrad. En sådan studie hade ju inte haft något värde iofs, men jag är helt säker på att man hade kunnat hitta samma besvikelse i dom mot den skillnaden att dom inte kan skylla på sitt kön.

 16. Torstensson Says:

  Jag har sagt det innan och säger det igen. Bara för att man ”KÄNNER” betyder inte att det är sant.

  Problemet är att feminismen är så känslostyrd.

 17. Matteus Says:

  @Lasse: Om du läser vad jag skriver så hittar du några av de priviligerier som jag syftar på, exempelvis att med självklarhet kunna arbeta övertid medan frun tar han om hem och barn. Kort sagt alla de priviligerier du oreflekterat njuter av.

  Kvinnovälde finns lika lite som någon ny välfärd. Vi lever i ett patrialkalt samhälle och den nya välfärden skapar fattigdom.

  Jag hörde också Per Ström klaga över den bristande rättssäkerheten för våldtäktsanklagade män på radion i morse. Lyssna på den här radiodokumentären och fundera över varför Per lyfter just mäns rättsosäkerhet i en Jämställdhetsdebatt: http://static.sr.se/laddahem/podradio/SR_P1_dokumentar_101206104624.mp3

  Att vara Man för mig är att ta ansvar för sitt liv, sina handlingar och sina nära & kära så Sluta Gnälla! Ställ dig vid spisen, överraska med blommor, städa toaletten, gläds över hennes karriär, stanna hemma med barnen, laga bilen, renovera huset, lär dig älska. Svårare än så behöver det inte vara att bli en riktig Man, älskare och feminist!

 18. Torstensson Says:

  Matteus

  Vad menar du att vi lever i ett patriarkalt samhälle?

 19. Torstensson Says:

  Matteus

  Jag undrar lite kring hur det är att leva jämställt som du säger.

  Om det nu visar sig att kvinnan man lever med vill stanna hemma med barnen och tar detta beslut tillsammans med sin man som är 4 år äldre och därmed har högre lön och tar ansvar för jobb, är det då ett felbeslut av den familjens val av beslut?

 20. Carl Magnus Says:

  Matteus,
  Du är för skön. Hur tror du att mänskligheten har överlevt så pass länge?

  Ett tips det kallas för samarbete. Familjen är egentligen ett ekonomiskt samarbete. Men om vi inte behöver samarbeta längre så är det fritt fram att göra sina egna val.
  Jag tycker att du ska ställa dig frågan varför män så ofta gör just karriär?

 21. Anna F Says:

  @Matteus

  ”Ställ dig vid spisen, överraska med blommor, städa toaletten, gläds över hennes karriär, stanna hemma med barnen, laga bilen, renovera huset, lär dig älska. Svårare än så behöver det inte vara att bli en riktig Man, älskare och feminist!”

  Hoppas att du är lika ”feministisk” och glad efter skilsmässan när dina barn har tagits ifrån dig med falska anklagelser som grundar sig på sexistiska lagar och sexistiska myndigheter.

  Lycka till!

 22. barfota Says:

  @Matteus

  ”Jag försöker leva ett jämställt liv med min fru och det innebär att jag får offra vissa privilegierer som vi män har, som gör att vi lättare kan göra karriär.”

  Vilka privilegier har vi män då att göra karriär som inte kvinnorna har? Dom kvoteras för fan in på jobben!

  ”T.ex. kan jag inte jobba mer övertid än henne för det innebär att hon får hämta på dagis mer än mig och spendera fler timmar på att ta hand om vårt gemensamma hem än vad jag gör (obetalt).”

  Dumheter, det är väl upp till varje familj att avgöra vem som jobbar på det ena eller det andra sättet och det ”obetalda” hemska jobb som att tillbringa kvalitetstid med sina älskade barn borde snarare betraktas som en förmån än en belastning.

 23. Träd Says:

  En ideologi utan vetenskapligt underlag lärs ut i skolan. Vad gör vi? Är detta ett ämne precis som matematik eller idrott, som betygssätts?

 24. Anna F Says:

  @Träd

  Såklart! Som revolutionär socialism var ett ämne i DDR.

 25. Arg Says:

  @Matteus efter en lång utläggning som tycks ha som främsta avsikt att påskina din egen oklanderliga förträfflighet när det gäller praktisk jämnställdhet (tack för informationen men jag tror inte att så många bryr sig) så återstår två paragrafer.

  I den ena påstår du att Pär Ström har ett maskulint synsätt. Okej det är förklätt som en fråga men du säger ju själv att du redan har bestämt dig för vad du tycker att svaret antagligen är. Sen är du så förbannat feg att du inte utvecklar vart du vill komma med hela det resonemanget. So what om han har ett maskulint synsätt? Personligen tycker jag inte att han förefaller som speciellt maskulin eftersom han har en tendens att vara gnällig men det får han väl svara på själv. Jag undrar fortfarande vad det har för betydelse och vart du vill komma. Du bara kläcker ur dig en massa ogrundade fråge-påståenden utan att ens klargöra vad i hela friden du menar med ett ”maskulint synsätt” och sen lämnar du hela den tråden hängande i luften. Förbluffande!

  Sedan kommer ännu ett fråge-påstående: vem som möjliggör att mannen kan göra karriär. Återigen så var det ju inte en fråga eftersom du konstaterar att frun och barnen får betala för hans slit men detta är en så häpnadsväckande korkad och meningslös fråga på så många plan att jag inte vet var jag skall börja.

  För det första så är den ju hundra procent retorisk, uppenbarligen vill du göra gällande att det är synd om mannens familj om han jobbar mycket. Det är ingen som missar din ”poäng”, det enda problemet är att det inte är någon poäng.

  Tycker du inte att de familjer som gemensamt väljer att mannen skall göra karriär borde anses mogna nog att få fatta det beslutet själva?
  Eller tror du inte att ett sådant beslut någonsin fattas gemensamt?
  Tror du att mannen i dessa fallen alltid är den som kräver att få jobba mycket och inte träffa sina barn eller sin livspartner så att dessa som har mer fritid kan spendera familjens pengar som han drar in? Tycker du att detta i så fall gör honom till en bov? Varför skulle inte kvinnan vara en lika stor bov i det fallet som tillåter att detta sker?
  Tror du inte att kvinnorna i dessa fallen har handlingsförmåga nog att göra någonting åt saken och bara lämna personen som dom uppenbarligen inte drar jämnt med? Eller åtminstone kräva att situationen förändras? Om dom inte har någon handlingsförmåga varför skulle det i så fall inte vara deras eget fel?

  Vem fan är du att döma vuxna persorners livsval och framförallt vem fan är du att framställa kvinnor som ständiga offer som inte har någonting att säga till om i dessa situatuoner? Och vem fan är du att påstå att mannen har det så mycket bättre för att han ”tjänar” mer pengar?? Är man gift så delar man på pengarna ditt oändliga pucko!

  Gå och göm dig under en sten.

 26. AV Says:

  Matteus: Vad bra att du vill leva jämställt med din fru. Frågan är bara vad som är jämställt.
  Du skriver:
  ”T.ex. kan jag inte jobba mer övertid än henne för det innebär att hon får hämta på dagis mer än mig och spendera fler timmar på att ta hand om vårt gemensamma hem än vad jag gör (obetalt). ”

  Är det ett privilegium att jobba övertid och inte få se sina barn förrän läggdags? De pengar du tjänar på din övertid ingår väl mer eller mindre i den gemensamma kassan? Då har hon faktiskt dubbla fördelar. Hon får del av dina pengar och har bättre kontakt med barnen. Visst, om din fru också tycker att det är en uppoffring att vara med barnen och hellre är på jobb, är det lika bra ni delar denna ”börda” rakt av. Om du hade velat vara hemma med barnen för deras skull, för att du skall betyda mer i deras liv och att din fru tar sitt försörjningsansvar, hade jag köpt din argumentation bättre.

  Om man nu har en fru som verkligen vill gå hemma, ta hand om barnen och bli försörjd. Vad tycker du man skall göra då? Är de jämställda, de gör ju sina egna val? Är hon förtryckt för att hon får sämre pension, eller är han förtryckt som blir pappan som kommer hem kl 19? Missa inte den mjuka makten bortom pengar!

  Klart du inte kan se det som en självklarhet att du bara kan rycka upp din familj med rötterna. Du kan inte ta något för givet i ett förhållande. Du kan ju dra om du vill, men hon behöver inte följa efter. Är det jämställt att familjen är överens om man skall flytta på sig är väl de flesta familjer jämställda.

  Det är knappast någon som påstår att det nödvändigtvis är mannen som skall kompenseras för de karriärvinnande val han gör. DEN (oavsett kön) som är beredd att offra sig mer på jobbet skall också få cred för det. Du kan inte mena att en arbetsgivare skall betala lika mycket till den som jobbar deltid på lågt kvalificerat jobb, som till den som har ett svårare jobb, jobbar övertid, reser i tjänsten, pendlar extra etc? En arbetsgivare belönar den som bidrar mest till företaget. Sen är det fler män som jobbar på att få monetär status än kvinnor. Hur kommer det sig? För att kvinnor inte vill ha en ”loser”. Inte ens kvinnor som ställer jämställdhet högt tänder på en hemmaman.

  Om båda i ett förhållande tänker satsa på karriären, dvs prioritera jobbet före familj, bör man inte skaffa barn. Tiden räcker inte till, båda blir stressade och barnen kommer i kläm. Skall man också ha barn kommer en att behöva ta ett större ansvar där. Barn är inget hobbyprojekt man kan ha vid sidan av. Nej, det behöver inte vara mannen som jobbar och kvinnan som är hemma. Det går lika bra tvärt om, men då måste kvinnor som vill ha karriär satsa på en annan typ av män. Det duger inte att då bli ihop med en som satsar minst lika hårt på karriären, utan det får bli sådana som vill ta lejonparten av hemmajobbet (Som du, fast du gör det av fel anledning).

  Själv har jag gjort en hel del livsval som inte precis gynnat plånboken, men har gett mig en bra kontakt med mina barn. Den spontana kram man får av sina barn kan inte mätas i pengar (eller jo, den kostar väl ett antal tusenlappar per månad). Om du ser det som ett offer, en börda eller något som hämmar din frihet förstår jag inte varför du öht skaffade barn en gång i tiden.

 27. Noger Says:

  Är detta inte ett ypperligt tillfälle för aktion?

  Sätt ihop en arbetsgrupp och skriv ett appendix, där felaktigheter och överdrifter korrigeras, och där den obelysta sidan lyfts fram.

  Hur detta ska distribueras till skolorna blir en senare fråga. Har man barn i rätt ålder kanske man kan smyga in det vid lämpligt tillfälle.
  Appendixet kan ju även utgöra underlag för en vidare debatt.

  Boken bryter väl mot skollagen, som säger något i stil med att skolarbetet ska ”vila på vetenskapliga grunder”?

  Var får man tag på boken?

 28. Ericson Says:

  @Matteus: Jag tycker inte att det låter särskilt jämställt att tycka att det är ett privilegium att jobba över. Ett privilegium är väl att tillbringa tid med sina barn? Tiden går så fort när barnen är små och när de blivit stora är det ju fritt fram att jobba hur mycket övertid man vill igen. Jag trodde att både män och kvinnor i jämställda förhållanden tyckte på det viset men jag hade tydligen fel.

 29. Pether Says:

  Notera att han säger jämställdhet, men det är bara han som ska ta smällarna.

 30. maggan Says:

  Well för att nyttja något utländsk språk i ingressen redan, kan någon vara förvånad med tanke på sagda genusvetares utbildningståndpunkt inom så basala ämnen som svenska språket.
  http://jennywesterstrand.blogspot.com/2010/12/i-going-down-to-analphabetism-street.html och så även inom engelskans värld av grammatisk korrekthet.

  Det är snarast underligt att dessa underliga individer lyckas förmedla ett budskap som är tillräckligt begripligt för den enskilde politikern så att denne i sin tur kan formulera en politik kring det.

 31. Matteus Says:

  Det är intressant att mitt sätt att vara väcker sådan ilska. Jag tycker dock att de flesta missar poängen. Det jag vinner på att försöka leva jämställt är t.ex. att jag får mer tid med barnen. Det jag går miste om är chansen att göra karriär. Den har jag valt bort. @Arg tycker jag är präktig för att ha gjort detta val. Självklart har man delad ekonomi medan man är gift men 40% av alla äktenskap slutar i skilsmässa och då märks inkomstskillnaderna i vem som äger bil, vem som får bra pension osv. Pengar är inte allt. Vi män gör också stora uppoffringar när vi t.ex. försakar våra barn. Men vems fel är det?

  @Ericson: Småbarnsåren är trots allt ca. 10 år om man har tre barn. Det är en ganska lång period av dina bästa yrkesår.

  @AV: Hade jag hamnat i situationen att min fru ville vara hemma med barnen hela föräldraledigheten då hade jag tagit kampen med henne. Jag tycker det är en självklar rättighet att även män ska vara hemma med sina barn när de är små. Men vill man inte göra det så får man väl uppleva andra saker här i livet.

  @Barfota: Jag tror inte du har spenderat många dagar ensam med din sju månaders bebis med ansvar för matlagning, städning och tvätten om du tycker att det enbart ska betraktas som en förmån. Det är såklart helt underbart att vara hemma med sin sjumånaders bebis men jag är bra mycket piggare på när jag kommer hem från jobbet än efter en föräldraledig dag.

  @Arg: Det jag vill säga med ett maskulint synsätt är att det inte finns ett ”neutralt” synsätt på den sociala världen. Den sociala verkligheten är tolkningar av tolkningar och genusvetenskap är en möjlig tolkning av den social verklighet där kategorierna man och kvinna skapats. Det luriga med dessa tolkningar är att tolkningarna som ligger till grund för hur den sociala verkligheten ter sig verkar så sanna medan de tolkningar som faller utanför ramen verkar alltför spekulativa och ”ovetenskapliga”. Vad kan vi veta är en relevant fråga men jag tycker mig inte se att det finns någon större iver att diskutera vetenskapsteoretiska spörsmål här. För mig verkar det mer som att vi män i allmänhet (och helt klart en massa kvinnor) helst inte vill ifrågasätta våra försanttaganden kring kategorierna män och kvinnor. Hellre än att på allvar fråga oss om orsaken till att det finns fler Jörgen än kvinnor i bolagsstyrelser, trots att det finns fler välutbildade kvinnor än män har med något annat än kompetens att göra, letar vi efter lösryckta citat ur en lärobok som vi kan ifrågasätta.

  I min värld är det inte särskilt konstruktivt.

 32. Alex Says:

  @Matteus. Hur du lever ditt liv är faktiskt inte särskilt inte intressant och förövrigt inte det minsta upprörande. Du lever som du vill göra precis som alla andra. Det du säger är däremot inte relevant för blogginlägget.

 33. Matteus Says:

  Med patriarkalt samhälle menar jag att det finns diskriminering mellan kvinnor och män. Idag finns inte så mycket öppen diskriminering kvar i Sverige men det finns fortfarande kvar dold. En är arbetsbeskrivningar för högre tjänster som ofta inte är kompatibla med att också ta ansvar hemma. Ett sätt att lösa det utan att bli utbränd är såklart hushållsnära tjänster, ett lågstatusyrke där det främst arbetar kvinnor. Det finns en tydlig hackordning i världen och i Sverige där vita heterosexuella män värderas högst och svarta lesbiska kvinnor lägst. Och jag tror inte det har att göra med att vita heterosexuella män arbetar hårdast. Undersökningar i verkligheten visar nämligen att kvinnor står för cirka 80 procent av arbetet i världen.

 34. Matteus Says:

  @Alex: Jag har vart lite luddig då. Det jag försökt belysa är frågan Varför till denna del av blogginlägget:

  ”Män arbetar oftare heltid än kvinnor, män har genomsnittligt större ansvar (=högre befattningar), män har genomsnittligt högre utbildning, män satsar hårdare på sin karriär (och gör större uppoffringar i form av övertidsarbete, villighet till tjänsteresor, villighet till att flytta till en annan ort, med mera). Allt detta är legitima skäl för högre löner.”

  Varför är det så? Vad är det som möjliggör för män att i högre utsträckning än kvinnor satsa på karriären? Jag ville visa på att jag tycker det är otroligt egocentriskt att se det som att mannen gör större uppoffringar i form av övertid osv. eftersom de uppoffringar mannen gör för jobbet även innebär uppoffringar för kvinnan. Uppoffringar som kvinnan inte har valt och som inte leder till högre pension för henne, det leder inte till högre lön, det leder inte till högre status. Jag tycker för den skull inte att kvinnan är ett viljelöst offer men det finns en strukturell skillnad som gör det lättare för män att göra karriär. Kvoteringarna finns till för att motverka dessa strukturer och att det fungerar är lätt att se genom att jämföra könsfördelningen inom politiken och näringslivet.

  Jag kan hålla med dig om att mitt grepp att blanda in mitt privatliv har gjort att det flutit iväg en del från genusdiskussionen och också handlat en del om mig.

 35. Alex Says:

  @Matteus
  ”Det finns en tydlig hackordning i världen och i Sverige där vita heterosexuella män värderas högst och svarta lesbiska kvinnor lägst”
  Det beror väl på vilket område vi talar om men låt oss anta att det stämmer för många områden. Det finns fortfarande inget som visar att kvinnors värde ökar med ökad genusvetenskap.

  Det är faktiskt paradoxalt nog feminismen som är duktigast på att använda manliga ideal. Så gått som alla feminister ser det som en merit att vara pappas-flicka. Hur skulle det kunna höja värdet på en kvinna och det kvinnliga med denna inställning?

  Genus handlar således inte om att man ska värdera lika utan att man eftersträvar ökad makt för kvinnor, även om det sker på bekostnad av kvinnligt lidande och begränsade livsval.

  Det är en liten klick lesbiska och manshatande kvinnor som kan tänkas vinna på feminismen men i övrigt är alla förlorare.

 36. Chr Ewrk Says:

  Hehe ”Väcker sådan ilska” det är lustigt hur vissa tolkar diskussioner.

  Jag tycker du missar poängen totalt. Det som tas upp är den accepterade särbehandligen av kvinnor, dvs att det sätts in hjälp för ett kön när båda är drabbade av samma problem.

  Får liten känsla av att du har lite för mycket förutfattademeningar om folket som skriver här.

 37. Ericson Says:

  ”@Ericson: Småbarnsåren är trots allt ca. 10 år om man har tre barn. Det är en ganska lång period av dina bästa yrkesår.”

  Så är det ju naturligtvis. Det jag reagerade på var att du menar att det är ett privilegium att jobba övertid. Skaffar man tre barn har man väl tänkt igenom den saken och borde se tiden med dem som ett privilegium.

 38. barfota Says:

  @Matteus

  ”Jag tror inte du har spenderat många dagar ensam med din sju månaders bebis med ansvar för matlagning, städning och tvätten om du tycker att det enbart ska betraktas som en förmån. Det är såklart helt underbart att vara hemma med sin sjumånaders bebis men jag är bra mycket piggare på när jag kommer hem från jobbet än efter en föräldraledig dag.”

  Då har du ett på tok för bekvämt jobb!
  Jag har fyra söner och har varit hemma med tv av dem i mer än 2 år 1 i 5 månader och just nu hemma med den fjärde sedan 1½ år. Vad TROR du mer?

 39. Pether Says:

  ”En är arbetsbeskrivningar för högre tjänster som ofta inte är kompatibla med att också ta ansvar hemma.”

  Hur fan är det diskriminering?
  Höga tjänster är många gånger otroligt tidskrävande.
  Du tycker alltså att det är ok att en hög chef endast jobbar 30% av sin tid så den vill vara hemma. Skit i att företagen kommer att gå omkull, det är ju diskriminering! Jävla idioti är vad det är.

  Du kan omöjligt förena en hög chefspost med ett högt närvarande familjeliv. Därför väljer de som siktar på högre posten bort att bilda familjer.

  Satans vad idiotisk feminismen är.

  ”ett lågstatusyrke där det främst arbetar kvinnor.”

  Men du verkar inte bry dig om att majoriteten av de som har högstatusyrken är män. Ty, de är bara män, inget av värde för en feminist.

  ”Det finns en tydlig hackordning i världen och i Sverige där vita heterosexuella män värderas högst och svarta lesbiska kvinnor lägst.”

  Du, du lever i en bubbla.
  Män har inget värde i samhället. Kvinnor har suttit på en räkmacka sedan urminnes tider.

  Hade kvinnor varit de hackkyclingar som feminister säger, så hade man skickat ut kvinnor i krig för att bli slarvsylta, man hade fått dem att ta de farligaste jobben, man hade inte brytt sig ifall de tar självmord, lever dåligt, dör tidigare än de med värde.

  Shiat! Det är så män lever idag. Hmm, män har inget värde!

  ”Undersökningar i verkligheten visar nämligen att kvinnor står för cirka 80 procent av arbetet i världen.”

  Du glömde en viktig sak. ‘Feministiska åsikter visar nämligen….’.
  Hur kommer man fram till en sådan där siffra?

  Ta en afrikansk liten by. Hmm, vad händer med sådana? Jo, männen tvingas att ta farliga jobb i gruvor eller försöka ta sig genom en livsfarlig resa till europa för att där leva gömda och tjäna pengar som de skickar till sin familj.

  Men de är ju synd om kvinnorna som får miljarder i bidrag från väst, så synd….

  Det är inte lättare för män att göra karriär. Jag har aldrig någonsin sett ett företag annonsera att de endast söker män till tjänster. Aldrig. Dock ser man det nästan dagligen om att de anställer kvinnor, endast pga deras kön.

  Det är fler män än kvinnor som väljer karriären framför familjen, då de har ett enormt tryck från samhället att tjäna pengar.

  Och 50 000 män försöker att kämpa sig upp på stegen, men endast 50 kommer högt upp, och 1000 kvinnor kämpar upp för samma stege, men bara 1 når upp. Så är det för fan inte diskriminering.

  ”Kvoteringarna finns till för att motverka dessa strukturer och att det fungerar är lätt att se genom att jämföra könsfördelningen inom politiken och näringslivet. ”

  Kvotering finns för att samhället är feministisk, ett sådant är ute efter att ge kvinnor allt, och ta ifrån män allt. Det har inget med jämställdhet eller strukturer att göra. Det handlar endast om kön.

  Att det fungerar? Jo, företag tjänar mindre pga de tvingas välja kön framför kompetens. Fungerande system…. visst visst.

 40. Arg Says:

  Matteus nu får du skärpa dig. Jag tycker inte att du är ”präktig” och jag har inte påstått det heller. Eftersom jag inte har använt det ordet så kom det alltså ifrån dig så vi kan väl anta att du själv (undermedvetet?) tycker att du är ”präktig”. Jag tycker att du är arrogant och fåfäng som så desperat försöker framhålla din egen (av dig själv upplevda) förträfflighet utan att någon ens har frågat.

  Nu måste vi reda ut vad du egentligen skriver här i nästa paragraf:

  ”Det jag vill säga med ett maskulint synsätt är att det inte finns ett ”neutralt” synsätt på den sociala världen. Den sociala verkligheten är tolkningar av tolkningar och genusvetenskap är en möjlig tolkning av den social verklighet där kategorierna man och kvinna skapats. Det luriga med dessa tolkningar är att tolkningarna som ligger till grund för hur den sociala verkligheten ter sig verkar så sanna medan de tolkningar som faller utanför ramen verkar alltför spekulativa och ”ovetenskapliga”.

  Först måste vi nog komma till rätta med ditt missbruk av ordet social i olika böjningar. Du slänger in det lite varstans men eftersom du inte bemödar dig med att förklara vad det är för skillnad på en social verklighet och en vanlig verklighet så måste vi anta att du bara försöker låta smart eller kanske förvirra motståndaren. Vi stryker ordet social i ditt ordbajsande så kanske det påminner lite mer som rationellt strukturerad svenska.

  Det du vill säga med ett maskulint synsätt är att det inte existerar NÅGOT neutralt sätt att se på världen. Sedan påstår du att genusvetenskap är en tolkning en verklighet. Sedan säger du att det är ett problem att somliga tolkningar verkar vara korrekta medan andra verkar vara spekulativa. Sen säger du att enligt din tolkning av verkligheten så är det många som inte vill ifrågasätta saker som dom antar om män och om kvinnor. Sedan säger du att det inte är konstruktivt att ifrågasätta felaktigheter i böcker när man istället hade kunnat fråga sig varför bolagsstyrelser inte är har lika många män som kvinnor.

  Varför sa du inte det på en gång?

  Så ett maskulint synsätt är att man uppmärksammar lögnaktig propaganda i böcker som nästa generation skall tvingas ha med i sina skolbetyg. Frågan kvarstår i så fall vad det är för fel med ett maskulint synsätt? Och varför skulle ett feminint synsätt vara bättre? Det är ju bara ytterligare en tolkning av verkligheten om man får tro dig.

  Om du undrar varför män är överrepresenterade i bolagsstyrelser så är det mest sannolika skälet att för få kompetenta kvinnor har sökt sådana poster eller hur? Men nu är det är ju så att ingen vet exakt varför det är så och det gör naturligtvis inte du heller. En BETYDLIGT mer intressant fråga är ju varför det skulle vara exakt 50/50? Hur många kvinnor har som högsta önskan att sitta i någon jävla bolagsstyrelse och varför skulle dom som redan har sådana positioner ge upp dom bara för att det råkar existera någon annan som vill ta över? Finns det någon som helst sund anledning till att det borde vara 50/50? Har du ställt dig den frågan Matteus? Har DU problematiserat att frågan om ”jämnställdheten” i bolagsstyrelser över huvud taget problematiseras?

 41. Matteus Says:

  @Ericsson: Jag håller helt med dig. Det jag menar med privilegium är (och nu generaliserar jag) att beslut män tar går ut över kvinnor och det ses inte som något konstigt. Om kvinnan inte låter besluten gå ut över henne ses hennes man som en ”toffel”. Jag personligen ser inte detta som ett privilegium. Jag anser att män och kvinnor har lika mycket att tjäna på en ny könsmaktsordning. En fantastisk bok jag varmt rekommenderar på detta ämne är Susanna Faludis ”Ställd – om en manlighet i kris”.

  @Chr Ewrk: Vilket problem är det kvinnor och män är gemensamt drabbade av där kvinnor särbehandlas? Genusforskning utförs inte bara av kvinnor, även om de fortfarande är i majoritet. Namnet genusnytt signalerar ju att det på denna sida skulle förekomma en genusdebatt men jag tycker att här mest diskuteras kön. Åter frågan Varför? Vad är det som gör att män oftare gör karriär? Har det att göra med kön eller genus?

  @Alex: Genus handlar om att vårt sociala kön är skapat. Vi har ett biologiskt kön som påverkar oss på många sätt men det kan inte vara förklaringen till alla skillnader vi tillskriver könen. Exempelvis har bilar och traktorer, som anses vara pojkleksaker, bara funnits i ca. 200 år vilket är en ytterst kort tid i människans historia.

  Genus handlar således om alla människors rätt att göra egna val utan att bli motarbetade av normaliserade (och därför dolda) könsstrukturer. Det är alltså helt ok att med kön kvinna vilja göra valet att bli hemmafru, likaväl som det är ok att med kön kvinna göra valet att bli bilmekaniker. Men för att kvinnor och män ska kunna göra någorlunda fria val måste vi tänka bort faktorn Genus för den styr våra val. Jag tror väldigt få genusforskare vill skapa ett kvinnovälde. Ville man det skulle kanske en mer logisk väg vart att arbeta för ett matriarkalt samhälle och strunta i genus. Köra särartsfeminism och hävda att 90% av styrelseplatserna ska tillfalla kvinnor liksom platserna i parlementen eftersom det inte blir krig när Mammor bestämmer.

 42. AV Says:

  Jag är absolut inte arg för att du tar hänsyn till din fru och prioriterar barnen. Bara fundersam över ditt sätt att beskriva det som en börda och att det är ett privilegium att satsa på karriären.

  Och här slår du knut på dig själv:
  ”Vi män gör också stora uppoffringar när vi t.ex. försakar våra barn. Men vems fel är det?”

  De män som väljer karriär framför barn får givetvis ta konsekvenserna av sina val, som alla andra. De kan inte skylla på att frun ville ha ut alla föräldradagarna, trivs med att jobba deltid så han får jobba mer eller totalt styr över hem och socialt liv. Vi män är ju aktiva subjekt ansvariga för våra handlingar och val.
  MEN det är kvinnor också! Alla vet idag vilka konsekvenser det innebär att jobba deltid, välja offentlig sektor, säkerhet framför risk osv. Om man väljer makt över familjen istället för makt över pengarna är man lika ansvarig och får ta konsekvenserna, goda som dåliga. Då kan man inte gnälla och skylla sitt livs tillkortakommande på ett osynligt patriarkat eller strukturer. Speciellt när vi ständigt uppmanar kvinnor att ta manliga val (utan att presentera kostnaderna) och kräver att män skall dela bördan av hemmajobb (utan att presentera fördelarna).

 43. Matteus Says:

  @Pether: Jag förstår att man kan vara arg på andra…Siffran 80% kommer från FN.

  @Arg: Jag har aldrig sagt att ett maskulint sätt är att granska lögnaktig propaganda. Det är i högsta grad ett feministiskt grepp att t.ex. använda dekonstruktivistiska metoder för att plocka isär det vi tar för sant. Det jag menar är att vi väljer vilken propaganda vi vill ska forma vårt samhälle och jag vill att genus ska vara ett inslag i skolan liksom demokrati och psykologi. Jag har heller inte sagt att det är ett mål med 50/50 i styrelserna. Kvotering är ett medel att komma tillrätta med diskriminering.

 44. Alex Says:

  @Matteus – Finns ingen sådan värdering i genus. Om vi ska se på den praktiska politik som bedrivs så bedrivs den för att öka kvinnors makt i samhället. och den genusundervisning som bedrivs minskar människors, framförallt kvinnors livsval. En kvinna som idag är hemma med sina barn och väljer bort karriären måste försvara sig om hon har genusvetare som vänner.

 45. Arg Says:

  Så varför skall man då fråga sig varför bolagsstyrelser inte är jämnställda menar du? Om man inte vill förändra det så blir det ÄNNU mer ointressant att ställa den frågan. Så fort jag försöker förstå vart du vill komma så backar du genast och du undviker helt at tbemöta en gigantisk andel av allt jag säger.

  Kvotering är ett sätt att skapa diskriminering. Att tvinga in persorner på poster som annars inte skulle ha platsat. Man diskriminerar kompetens till förmån för attribut som man inte ens kan påverka själv. Det finns nog ingen värre sorts diskriminering.

 46. Carl Magnus Says:

  Matteus

  ”Det är i högsta grad ett feministiskt grepp att t.ex. använda dekonstruktivistiska metoder för att plocka isär det vi tar för sant”

  Menar du på fullaste allvar att du tror på att kvinnor skulle stå för 80 procent av arbetet i världen? Man får hålla i sig här för att inte skriva något riktigt dräpande .)

 47. Alex Says:

  @Matteus – ”Kvotering är ett medel att komma tillrätta med diskriminering.”

  Vad har du för stöd för detta uttalande. Kvotering är diskrimininering eftersom man bortser från kompetens utan tittar på irrelevanta faktorer som exempelvis kön.

 48. Torstensson Says:

  Mattheus

  ”ett lågstatusyrke där det främst arbetar kvinnor.”

  Det är inte sant. De jobb som har lägst löner innehas oftast av män !

  Detta finns det en ypprlig rapport om.

 49. Torstensson Says:

  Problemet är ju lite att Gudrun då säger att anledningen till att den offentliga sektorn har dålig grundlön beror på att den är kvinnodominerad. Att vi har satt ett kollektivt värde på kvinnors jobb och att vi anser att det är mindre värt.

  Men det är inte sant. Pär hänvisade för inte så länge sedan till en ny studie som visar att det är männen som innehar låglönejobben. Dvs industri-jobben.

 50. Maria Says:

  Matteus är nog bara en förklädd feminist. Tvivlar på att hon har några barn alls.

 51. Carl Magnus Says:

  Matteus,
  Är det ett krav på att man måste ljuga och man är feminist? Bygger hela den feministiska världsbilden på att man måste sakna logik, ljuga och vara egocentrisk.

 52. Matteus Says:

  @arg: Dit jag vill komma är att vi tillsammans väljer hur vi vill att vår sociala verklighet ska se ut. Och ja social är nödvändigt. Alla skolämnen som behandlar människors samspel rör sig enligt mitt sätt att se det ALLTID om diskurs eller ideologi och är ALDRIG objektiva i en positivistisk mening. Varför ska kvinnor få tillräde till makten? För att de är idag mer välutbildade och har på så sätt förtjänat det. Ändå syns inte det på de höga posterna och det måste bero på något annat än kompetens. Jag tror diskriminering kan vara en förklaring. Kvotering är en form av medveten diskriminering helt klart men ses som positiv av såna förändringaivrare som jag. Jag tycker det är en självklarhet att alla ska ha samma chanser (och därför förordar jag också jämlikhet)

 53. Carl Magnus Says:

  Matteus aka förklädd feminist

  ”Varför ska kvinnor få tillräde till makten? För att de är idag mer välutbildade och har på så sätt förtjänat det. Ändå syns inte det på de höga posterna och det måste bero på något annat än kompetens. Jag tror diskriminering kan vara en förklaring”.

  1. Det tar en stund att komma upp i ledningen.
  2. Kvinnor är ofta så smarta så att de prioriterar annat än att sitta och uggla på ett jobb.

  Snälla kan du inte bara fatta detta?

 54. Matteus Says:

  @Maria: Jag är ingen förklädd feminist. Jag är feminist och man och pappa. Är det orimligt?

  @alla: Vi vill helt klart olika saker. Jag vill bara avsluta med en uppmaning att vara konsekvent i er vägran att se patrialkala strukturer. För kvinnor i alla kulturer hävdar att de har gjort fria val liksom män hävdar att deras val är fria. Välj då att tro på dem och hävda inte att män i andra kulturer förtrycker kvinnor.

  Nu ska jag laga mat.
  Peace out!

 55. KB Says:

  Jag blir irriterad på den ignorans som Matteus uppvisar.

  ”Varför ska kvinnor få tillräde till makten? För att de är idag mer välutbildade och har på så sätt förtjänat det. Ändå syns inte det på de höga posterna och det måste bero på något annat än kompetens.”

  Svaret på detta är ju obegripligt enkelt. De män på ledande positioner som vi nu ser i samhället har ännu inte hunnit gå i pension. De allra flesta är utbildade på 60- och 70-talet, då samhället såg mycket annorlunda ut. Men förändringen går nu rasande snabbt – se bara på utbildniongsväsendet.

  Om kvotering kan man ju tycka som man vill – att det är diskriminerande för de bortsorterade är ju ställt utom allt tvivel. Men kanske kunde man motivera det i någon slags könsneutral ”positiv särbehandling” i en del branscher. Problemet är att i händerna på feminister är kvotering som verktyg ENDAST tänkt att fungera en väg – för att få in kvinnor. När män skall behandlas likadant, där män är gravt underrepresenterade slår hela systemet bakut – ”denna lag var ju aldrig till för att hålla tillbaka duktiga tjejer”, som utbildningsminister Tobias Krantz uttryckte det.

  Kvotering är alltså ett feministiskt – och endast feministiskt verktyg för att hålla undan män.

  Förlåt, men M, som så många andra feministiska män, är en snäll idiot. Har köpt hela paketet. Blivit grundlurad. Men om 10-15 år skulle jag tro att även M har fått upp ögonen – eller förhoppningsvis tidigare!

 56. Daniel Says:

  Bara en snabb fråga till Matteus: Dom 80% du pratat om, menar du att det är 80% av ALLT arbete eller 80% av arbetet i hemmet? Jag hoppas du inser att det är rätt stor skillnad på dom två.

 57. Sören Says:

  Någon har redan påpekat det, men jag kan inte förstå varför Matteus tycker det är ett privilgium att arbeta mycket och inte få träffa sin familj. Antingen är hans fru hemsk, eller så har han ett alldeles för lätt jobb.

 58. Hans Says:

  @Matteus Det var ju DUKTIGT trasig logik där hörru. I Afghanistan så säger dom att dom gör fria val och därför gör dom minsann inte det i Sverige.

  VA? SKÄMTAR DU?

  Det är lågt att ens dra in andra ”kulturer” i diskussionen eftersom vi inte snackar om hur det står till där (tips: vi snackar om sverige) men vi kan ju konstatera att i sverige så KAN kvinnor inta typ vilka positioner som helst. Inklusive toppolitiker, industrichefer, artister. You name it! Många har lyckats och alltså är det ingenting som står i vägen. Vill du verkligen jämföra det med länder där religionen tvingar kvinnor att vara underlägsna?

  Sjunker man till sådan intelligensbefriad argumentation så har man ingenting i diskussionen att göra. Skäms Matteus. Skäms! Gå och ställ dig vid spisen och begrunda dina synder (och kanske din livsåskådning).

 59. Nils D Says:

  Det är en paradox att det finns inga som är så besatta och tyngda av normer, som de som hela tiden säger sig syssla med normkritiskt tänkande.

 60. leifer Says:

  Matteus

  ”Det finns en tydlig hackordning i världen och i Sverige där vita heterosexuella män värderas högst och svarta lesbiska kvinnor lägst. ”

  Ett vänsterfeministiskt uttalande förvisso men hur menar du, värderas i vilket sammanhang?

  Vita kvinnor värderas högre än vita män i många sammanhang i vårt samhälle!

  Det är ju därför din formulering slår så fruktansvärt fel och helt ignorerar alla problem män har, inte minst då pojkar (obs barn!) i skolan.

 61. Pether Says:

  ”Siffran 80% kommer från FN.”

  Ja.
  Och FN är en feministisk organisation.

  Du är ett utmärkt exempel på feministers syn på ‘sanning’. Har personen/organisationen hög status, så är ALLT de säger sanning, oavsett.
  FN är en politisk organisation och har således NOLL vetenskapligt värde.

  ”Varför ska kvinnor få tillräde till makten? För att de är idag mer välutbildade och har på så sätt förtjänat det.”

  1. De har inte varit portade från makten. Makten idag består av feministiska tyckare, så kvinnor har all makt i sverige idag.
  2. Kvinnor är inte mer välutbildade. De får högre betyg, men, det är grundat i diskriminering av pojkar, samt inflation på flickors betyg. Flickor får högre betyg för att lärarna är feminister och tycker att de ‘förtjänar’ högre betyg pga de är tjejer. De har inget med kunskap att göra.

  ”Ändå syns inte det på de höga posterna och det måste bero på något annat än kompetens.”

  Kvinnorna kanske inte VILL ha de höga posterna, då det skulle innebära att de skulle välja bort familjen. Männen är tvingade till att klättra i karriären för att få pengar, för att på så sätt få en kvinna/försörja familjen, en kvinna har inte samma krav. Förlorar en man jobbet, är risken väldigt stor att kvinnan tar ut skilsmässa, och tar barnen.

  ”Jag tror diskriminering kan vara en förklaring.”

  Du tror.
  Dock har du inte något som helst vetenskapligt stöd för det. Det är endast en feministisk åsikt.

  ”Kvotering är en form av medveten diskriminering helt klart men ses som positiv av såna förändringaivrare som jag.”

  Men kvotering ska sjääääälvklart inte råda i kvinnodominerade yrken. Män kan ju vara pedofiler.

  ”Jag tycker det är en självklarhet att alla ska ha samma chanser (och därför förordar jag också jämlikhet)”

  Men kvinnor ska kvoteras in endast pga deras kön, deras kompetens har inget med skälet att göra.

  Nej, du förordar feminist, alltså manshat. Feminism är den direkta motpolen till ett jämställt och normalt samhälle.

 62. leifer Says:

  Matteus

  Om du nu delar in mänskligheten på det sättet du gör (tagit från feminismen) dvs rasistiskt (vit – svart) och sexsistiskt (kön + sexuell läggning) så måste du även ta med nationalitet! Ex så har inte vita heterosexuella svenska män högst status! Du får inte heller en så tydlig hierarki som du menar finns.

 63. Matteus Says:

  @Pether: Vad har du för ”vetenskapligt stöd” i att feminism är lika med manshat? Med vilka ”vetenskapliga källor” kan du underbygga påståendet att FN är en feministisk organisation? Vars finner du det ”vetenskapliga” stödet att Sverige styrs av feministiska tyckare? Och vart har du hittat ”vetenskapligt” stöd för detta citat: ”Kvinnor är inte mer välutbildade. De får högre betyg, men, det är grundat i diskriminering av pojkar, samt inflation på flickors betyg. Flickor får högre betyg för att lärarna är feminister och tycker att de ‘förtjänar’ högre betyg pga de är tjejer. De har inget med kunskap att göra.” Jag skulle gissa på den respekterade institutionen flashback på en tråd du skapat själv.

  @Leif: Det är klart nationalitet spelar roll och en massa andra faktorer men det är bara löjligt att förneka att gruppen vita män har mest makt och status i världen. Sen finns såklart en hierarki inom gruppen vita män och tillhör du då ”förlorarna” bland de vita männen är det såklart ännu smärtsamt när någon kommer och säger att du är priviligerad. Speciellt om vi inte blandar in klass i debatten. Därför är jämlikhet mitt mål inte jämställdhet. MEN jämlikheten måste även omfatta systrarna inte bara bröderna.

  Jag tillhör INTE dom som tror att könsmaktsordningen förklarar alla mänskliga relationer och problem här i världen DÄREMOT anser jag att det är EN viktig teori bland många inom det sociologiska fältet. Jag kan inte se faran i att den teorin får plats i skolundervisningen. Precis som jag tycker det är rätt att ta med teorin om global uppvärmning i Geografiundervisningen och ta upp miljöförstöring inom biologin tycker jag det är viktigt att skapa medvetenhet om genusfrågor inom social- och samhällskunskapen. Denna debatt inte minst visar på att det är viktigt för ska jag vara ärlig tror jag inte det är mer än ett fåtal av er som debatterar här som kan skilja på genus och kön.

  @Hans: Det är lättare för oss att se patriarkala strukturer hos andra kulturer eftersom vi inte är en del av den. Hur många på denna blogg tror på Alia Khalifa när hon påstår att ”vi kvinnor i niqab är inte förtryckta”? Hur många av er tror på hemmafrun som säger ”det här är mitt eget fria val”? Jag säger inte att varken hemmafrun eller Alia är förtryckta. Det jag säger är att det är mycket enklare att uppröras över andra kulturers uttryck för samma struktur som även faktiskt finns här.

  @KB: Jag låter Per Schlingman och Veckans affärer (publicerat 2010-01-21 kl 07:00) svara på ditt påstående:
  ”Partiets syn på jämställdhet har förändrats”, säger Per Schlingmann. Enligt honom ser partiet ”påtagliga strukturella problem som innebär att kvinnor har mindre makt, tjänar mindre, äger mindre och alla konsekvenser som följer därav”.

  ”Vi vill ha en förändring i aktiebolagslagen som innebär en tydligare kompetensredovisning av personer i styrelsen, valberedningen och ledningsgrupper i årsredovisningarna.”

  Och Per Schlingmann utesluter inte längre kvotering. Tvärtom.

  ”Om vi inte ser en fördubbling av andelen kvinnor i börsbolagsstyrelserna innan 2014 då utesluter vi inte att vi gör ändringar i vilka regler som reglerar bolagens sammansättningar.”

  Nuf said!

 64. Matteus Says:

  @alla: Jag är ekonom och arbetar som verksamhetsutvecklare. Jag tycker det är ett väldigt tjat hur jobbigt och svårt det ska va att utbilda sig och hur mycket man kämpat för att få den feta ekonomlönen. Det är därför det kanske låtit som att jag tycker det är en uppoffring att ta ansvar hemma och ett privilegium att arbeta. Jag menar inte så utan bara att det inte är svårare, jobbigare eller mer utmattande att lönearbeta än att arbeta hemma. När jag va föräldraledig student hörde jag ofta kommentarer av manliga medstudenter som ”å jag ska också skaffa barn så jag fick va ledig!” Jag hörde ALDRIG den kommentaren från kvinnliga medstudenter. Det tror jag har med erfarenhet att göra.

 65. Pether Says:

  Vad feminismen och dess hantlängare gör är den vetenskapliga grunden för att de är manshatare, även kvinno och barnhatare, då deras ideologi är minst lika hatisk mot dem.

  FN är en feministisk organisation då deras organisation bygger på feminism, de hjälper endast kvinnor, de har kvinnodelar som sprider manshat osv osv. En helt vanlig feministisk organisation, helt utan vetenskaplig grund.

  Då alla stora partier är uttalat feministiska, samt de lobbygrupper som ger dem förslag är feminister, de jurister som styr rättssystemet är feminister, osv osv. Sverige är feministiskt, feminism är en tyckarideologi utan vetenskaplig grund.

  I internationella undersökningar får pojkar bättre betyg än flickor i alla ämnen utan svenska. De får bättre betyg på NP. Osv osv.
  Dock är det först när en lärare med fördomar kopplas in som tjejerna kommer före. Tjejer får högre betyg än va de fått på NP, Killar får lägre.
  Feminister sprider lögner om en ‘antipluggkultur’ bland pojkar, samt att dessa förtrycker flickor. Trots att någon sådant vetenskapligt inte har kunnat hittas.

  ”Jag skulle gissa på den respekterade institutionen flashback på en tråd du skapat själv.”

  Det skulle vara mer vetenskapligt än en feministisk åsikt.

 66. Pether Says:

  Du tycker alltså man ska ta med de nazistiska åsikter som rasöverlägsenhet som ren fakta i biologin också. Ty, de har samma vetenskaplig grund som könsmaktsordning, genus, osv osv.
  Dvs, ingen alls.

  ”Hur många på denna blogg tror på Alia Khalifa när hon påstår att ”vi kvinnor i niqab är inte förtryckta”? ”

  Ytterligare en feministisk tes:
  Kvinnor vet inte att de är förtryckta.
  dvs, kvinnor kan aldrig göra några medvetna och egna val som inte feminister anser är rätt. Kvinnor är alltså barn som inte vet sitt eget bästa. Kvinnohat.

  ””Partiets syn på jämställdhet har förändrats”, säger Per Schlingmann. Enligt honom ser partiet ”påtagliga strukturella problem som innebär att kvinnor har mindre makt, tjänar mindre, äger mindre och alla konsekvenser som följer därav”.”

  Dvs:
  Kvinnor ska inte längre behöva jobba för något. De ska få saker för att de är kvinnor. Därmed basta!

  ””Vi vill ha en förändring i aktiebolagslagen som innebär en tydligare kompetensredovisning av personer i styrelsen, valberedningen och ledningsgrupper i årsredovisningarna.””

  En sådan skulle dock mena slutet för feminismen då det skulle klart visa att kvinnor inte är diskriminerade. Om man nu inte väljer kriterier som inte har något som helst med att sätta löner att göra.

  ””Om vi inte ser en fördubbling av andelen kvinnor i börsbolagsstyrelserna innan 2014 då utesluter vi inte att vi gör ändringar i vilka regler som reglerar bolagens sammansättningar.””

  Dvs: Staten ska styra varenda företag i sverige. De ska tvingas anställa personer efter kön, inte kompetens.

  = Sverige går under.

  ”Jag är ekonom”

  Uhm, nej, det kan du omöjligt vara då du inte verkar se den ekonomiska katastrof som väntar om feminismen får som den vill.

  ”Jag menar inte så utan bara att det inte är svårare, jobbigare eller mer utmattande att lönearbeta än att arbeta hemma.”

  Ja, att byta blöja är ju precis lika fysiskt och riskabelt som att jobba i ett smältverk, gruva, som brandman, stålarbetare, vägarbetare, byggnadsarbetare, osv osv….

  Jag börjar verkligen tvivla din intellektuella förmåga.

 67. barfota Says:

  @Matteus

  ”Jag är ekonom och arbetar som verksamhetsutvecklare. Jag tycker det är ett väldigt tjat hur jobbigt och svårt det ska va att utbilda sig och hur mycket man kämpat för att få den feta ekonomlönen. Det är därför det kanske låtit som att jag tycker det är en uppoffring att ta ansvar hemma och ett privilegium att arbeta.”

  Nåja, då hade jag ju rätt. Du har ett alldeles för välbetalt och lätt arbete. Jag har jobbat inom industrin och på bygge och då är jobbet som fulltids hemmaman rena semestern.
  Du och jag har helt enkelt olika erfarenheter.

 68. Matteus Says:

  Ojojoj! Jag har också jobbat som murare och vikarierat som förskollärare och då var de sistnämnda det absolut jobbigaste både fysiskt och psykiskt. Jag skulle bli jätteglad om feminismen avvecklade sig själv för de skulle innebära att vi levde i ett jämställt samhälle. Jag tror både män och kvinnor har allt att tjäna på det men det kräver en förändring i attityder.
  Jag hatar varken barn, kvinnor eller män. Jag hatar ingen. Jag tycker jämförelsen med rasbiologi haltar då rasbiologerna försökte använda sig av positivistiska metoder för att bevisa en skillnad och förstärka en diskriminering. Feminismen använder sig främst av post-moderna metoder som används mycket inom samhälls- och beteendevetenskaperna. Syftet med feminismen är att dekonstruera och visa på Strukturer som förstärker diskriminering för att göra oss medvetna att våra fria val görs inom de ideologiska (diskursiva) ramar vi lever i. Ett exempel är ju denna debatt som förs mellan mig mot alla där mina val och tankar styrs av en delvis annorlunda ideologi än er. Det är pga. detta ni är rädda för genuskunskap i skolan och jag välkommnar den. Det kommer nämligen förskjuta diskursen och det kommer att vara ”normalt” att säga och handla på andra sätt som man om 10-20 år jämfört med idag. Det är också därför Per Ström livnär sig på att tankesmedjan ”den nya välfärden” och driver den här bloggen. Det finns en otrolig kraft i att äga tolkningaföreträdet eftersom det är den enda sanningen som finns. Makt/kunskap är ett oskiljaktligt begrepp enligt Foucalt och det tror jag på. Jag förstår ni kämpar för gamla tider. Tyvärr för er skull tror jag inte ni kan vinna den här striden så ta och se dig i spegeln och fundera på hur du vill möta den nya skrämmande underbara tiden. Som en grottman
  eller?

 69. Lasse Says:

  @Barfota

  Matteus = TM ?!

  De använder samma fulretorik och gör maskerade 180 graders svängar i syfte att vilseleda.

  ps. inte hunnit kolla det du hänvisat till angående andra forumet. Varit lite körigt ett tag 😉

 70. Pether Says:

  Kvalificerat bullshit där.

  Det är närmare nbt än TM faktiskt.

 71. barfota Says:

  @Matteus

  ”Ojojoj! Jag har också jobbat som murare och vikarierat som förskollärare och då var de sistnämnda det absolut jobbigaste både fysiskt och psykiskt.”

  Då kan jag bara konstatera att du förmodligen är totalt oduglig till att hantera barn, kanske är det därför du tycker det är så jobbigt att vara hemmaman.

  ”Jag skulle bli jätteglad om feminismen avvecklade sig själv för de skulle innebära att vi levde i ett jämställt samhälle. Jag tror både män och kvinnor har allt att tjäna på det men det kräver en förändring i attityder.”

  Om ”feminismen avvecklade sig själv” då men först då skulle vi kunna börja jobba med verklig jämställdhet något som ”både män och kvinnor har allt att tjäna på det men det kräver en förändring i attityder.”

  ”Det finns en otrolig kraft i att äga tolkningaföreträdet eftersom det är den enda sanningen som finns.”

  Kyrkan sitter inne med ”den enda sanningen”. GUD FINNS! Fråga vilken präst som helst.

 72. Matteus Says:

  Jag har inte svängt från min linje. Jag har hela tiden hävdat att hemarbete är tufft och att vi män slipper en stor del av det och kan på så sätt lättare göra karriär och arbeta övertid. Per Ström hävdar att män är mer villiga än kvinnor att göra de uppoffringarna för arbetsgivaren. Jag säger bara att män kan göra såna uppoffringar lättare än kvinnor p.g.à. vår föreställning om män och kvinnor. När mannen offrar sig för jobbet stjäl han tid från sin fru, som kanske vill träna, läsa, plugga, arbeta över. I mogna förhållanden göra en dialog men här argumenteras för att hans tid är viktigare än hennes. Jag ser inte kvinnor som passiva objekt. De har ju t.ex. Fört en jämstäldhetskamp som börjar skrämma skiten ur alla machomän.

 73. Hans Says:

  ”@Hans: Det är lättare för oss att se patriarkala strukturer hos andra kulturer eftersom vi inte är en del av den. Hur många på denna blogg tror på Alia Khalifa när hon påstår att ”vi kvinnor i niqab är inte förtryckta”? Hur många av er tror på hemmafrun som säger ”det här är mitt eget fria val”? Jag säger inte att varken hemmafrun eller Alia är förtryckta. Det jag säger är att det är mycket enklare att uppröras över andra kulturers uttryck för samma struktur som även faktiskt finns här.”

  Nej du säger naturligtvis inte att kvinnor i islamska länder är förtryckta. Du skulle ju naturligtvis aldrig klämma ur dig någonting konkret som faktiskt har ett spår av verklighetsanknytning för du sitter bara där bakom din skärm och tror att du är någon jävla konfucius som presenterar intressanta liknelser och ”nya sätt att tänka” utan att behöva stå för ett enda påstående.

  Det är du som behöver nya sätt att tänka. Det är du som behöver granska din världsbild kritiskt. Du klamrar dig fast vid illusionen om att du har en susning om hur världen fungerar även om du själv säger att alltnig och lite till bara är tolkningar. Du har upphöjt feminismen till reliigon och vägrar acceptera något annat synsätt än dom idiotiska påståenden som kommer därur. Du har gjort en idiotisk tolkning av världen som smulas sönder så fort du försöker försvara den istället för att bajsa ur dig mumbojumbo. Det finns ingen anledning att tro att vi har samma ”struktur” här som dom har i niqab, ett påstående som du för övrigt smyger in som en bisats. Enda anlednnigen till att du tror det är att din religion kräver att det skall vara så.

  Du får vara religiös om du vill. Du får sitta där och tro att Gudrun Schyman är jesus och alla män är aliens som försöker förslava planetens kvinnor, det är ditt problem men försök inte låtsas att dina helgalna tolkningar av världen har någonting att göra med någon annans verklighet.

 74. leifer Says:

  Matteus

  Du måste vara tydlig och detaljrik för att din utsaga om vita män -svarta, homosexuella etc för att ska vara meningsfull. Ex hur du ser på andra kulturer och religion. Detta är också en problemformulering från vänsterfeminismen som jag tycker du försöker lägga över bevisbördan för. Jag menar att bevisbördan ligger på de som kommer med utsagan, speciellt när du gör det så högröstat och kategoriskt.

  Vänsterfeminismen är också mycket vänster och är t.ex. ateistisk i sin natur. Sen är religioner stora kulturbärare och moralbärare. Där har du alltså t.ex. ett problem när det gäller homosexuella som du måste adressera. Och då räcker inte den naiva vänstersynen att frihet, kärlek och ”allas lika värde” kommer automatiskt skapa jämlikhet mellan olika kulturer och religioner.

  Jag saknar också ett tydligt lösningsförslag. Din problematisering låter också som en kritik mot vita enbart. Det är då vita som ska ändra sig, ingen annan. Menar du då t.ex. att västvärldens kultur bara är av ondo, och alla andra av godo?

 75. leifer Says:

  Hans,

  Feminismen i Sverige har rötter i vänsterrörelsen från 60-70-tal. Det är den hybris som vill förändra världen genom att införa svenskt system överallt eftersom Sverige då är världens modernast land! Man vill t.ex. att sexköplagen ska ”exporteras” till andra länder. Samtidigt pratar samma människor att dom är för mångkultur och vill respektera andra kultur och religioner. Visst blir det mycket märkligt? Ännu märkligare då att man INTE respekterar västvärldens kulturer.

 76. barfota Says:

  @Matteus

  ”När mannen offrar sig för jobbet stjäl han tid från sin fru, som kanske vill träna, läsa, plugga, arbeta över.”

  Shit, min fru ”offrar sig för jobbet” och jag går hemma.

  Psss… en hemlis men berätta det inte för feministerna.
  Man kan träna, läsa, plugga när man går hemma. Du kan t.o.m. träffa kompisar, gå på stan, ta en fika, sova en stund, åka till stranden o.s.v. Arbetar över gör man ju alltid (obetalt) när man går hemma eller hur. Jag förstår inte att trots detta underbetalda överstressande skitjobb som det är (enl dig) att ta hand om sitt eget barn så har jag ändå tid till övers att skriva kommentarer och reta gallfeber på feminister. Jag tror att det hänger ihop med att jag inte är feminist-akademiker och helt enkelt inte kunnat läsa mig till och därmed förstå hur jävla svårt jag egentligen har det eller hur förtryckt jag egentligen är som ensam drar det tunga lasset som det innebär att se ett barn växa upp.

  Finns det nån snabbkurs i PK-gnäll jag kan ta på skattebetalarnas bekostnad, jag hinner säkert med en och annan sån också.

 77. barfota Says:

  @Lasse

  ”Matteus = TM ?!
  De använder samma fulretorik och gör maskerade 180 graders svängar i syfte att vilseleda.
  ps. inte hunnit kolla det du hänvisat till angående andra forumet. Varit lite körigt ett tag 😉 ”

  Kanske, jag är inte så bra på sånt men lutar nog åt @Pethers tanke att det kan vara nbt. Stressa inte, du hinner läsa feminismen stannar nog kvar ett par veckor till i värsta fall.

 78. leifer Says:

  barfota, läs gärna mitt inlägg till Mateus som jag skrev nu 22:34. Är intresserad av din syn på saken.

 79. barfota Says:

  @leifer

  ”Du måste vara tydlig och detaljrik för att din utsaga om vita män -svarta, homosexuella etc för att ska vara meningsfull. Ex hur du ser på andra kulturer och religion.”

  Ja och jag tycker mig se att många gånger så plockas det statistik och exempel rakt ut ur luften. Jag hade hellre sett att vi begränsade oss till feminismen här i Sverige och Svenska,vita, heterosexuella män, det är ju trots allt här jag lever och blir drabbad av feministhysterin.

  ”Vänsterfeminismen är också mycket vänster och är t.ex. ateistisk i sin natur. Sen är religioner stora kulturbärare och moralbärare. Där har du alltså t.ex. ett problem när det gäller homosexuella som du måste adressera. Och då räcker inte den naiva vänstersynen att frihet, kärlek och ”allas lika värde” kommer automatiskt skapa jämlikhet mellan olika kulturer och religioner.”

  Kan väl bara instämma.

  ”Jag saknar också ett tydligt lösningsförslag. Din problematisering låter också som en kritik mot vita enbart. Det är då vita som ska ändra sig, ingen annan. Menar du då t.ex. att västvärldens kultur bara är av ondo, och alla andra av godo?”

  Jag tycker ärligt talat han/hen/den är en mupp och ordvändare och tillhör samma PK-maffia som alltid skriker och gapar i frågor som handlar om kvinnor, invandrare eller homosexuella. Har han förmånen av att gå hemma med barnen så är det en belastning, jobbar han röven av sig så är det en fördel. Pinsamt tragisk.

 80. Pether Says:

  Ah, så det är männen som förtrycker kvinnan genom att spendera hela dagen på ett jobb för att få in pengar så att kvinnan kan vara hemma och leka med barnen. Och ifall han inte hade jobbat, så hade han aldrig fått kvinnan, eller barnet.

  Män jobbar mer än kvinnor totalt sett.
  Och det är feministiska saker i hemmet som räknas när man räknar ‘det obetalda’ hemarbetet, de räknar inte ‘manliga’ saker i hemmet.
  Sen, att en kvinna städar på 1 timma, medans en man kan städa lika rent på 30 minuter, visar inte på ett ojämställt förhållande.
  Att en man bygger en altan på 24 timmar, och en kvinna plockar ur diskmaskinen lika länge, visar inte på ett jämställt förhållande.

  Du kan ta huvudet ur ditt trånga feministiska arsle och se världen.

 81. Pether Says:

  Sedan kan ju kvinnorna låta männen vara hemma. Det är ju trots allt bara 13% av männen som inte är hemma, då pga sina egna val. De andra får helt enkelt inte vara hemma.

 82. barfota Says:

  @Pether

  ”Sedan kan ju kvinnorna låta männen vara hemma. Det är ju trots allt bara 13% av männen som inte är hemma, då pga sina egna val. De andra får helt enkelt inte vara hemma.”

  Helt rätt. Jag har ju som sagt haft förmånen att få vara hemma mer eller mindre med alla mina fyra barn men jag anser att det är helt upp till varje enskild familj att välja och fördela hur man vill ha det.

  Innan i kväll så hade jag besök av en man och vi satt och pratade just om sådana här saker. Vad jag ser och vad han också påpekade är, vem är det man mest ser som aktivt leker med barnen på lekplatser och i förskolan. Både han och jag noterade att det är papporna som är de mest aktiva med barnen och att i både min och hans förskola så är framförallt unga mammor genomgående rätt så oengagerade, de mest sitter och skickar SMS, pratar i telefon, läser tidningar, skvallrar om vem de har träffat eller skall träffa och barnen får helt enkelt klara sig själv. Inte sällan är dessa mammor totalt slutkörda! Av vad??? Skärpning unga mammor, visa att ni förtjänar att vara föräldrar!

  Jag tar inte mer skit från feminister!

 83. Genusbok för skolan tar kvinnornas parti « GenusNytt Says:

  […] Här fortsätter granskningen av boken ”Genus – hur påverkar det dig”, ett läromedel för årskurs 9 och gymnasiet. Tidigare blogginlägg här och här och här. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: