Archive for december, 2010

Nu osylinggörs utsatta män igen

23 december 2010

Ointresset för våld mot män är fortsatt kompakt. Utsatta män osynliggörs. Relationsvåld drabbar faktiskt också män i hög utsträckning – för att inte tala om våld på gatan. Läs artikeln här.

Här är för övrigt ett annat osynliggörande av män från dagens nyhetsflöde – här från Västmanland. Och här är en debattartikel på SvD Brännpunkt.

Mot bakgrund av att de allra flesta våldsbrott utomhus drabbar män tycker jag även att nedanstående rubriksättning (dagens DN) utgör ett osynliggörande av mäns utsatthet:

.

För övrigt, en helt annan sak: Jordbruksdepartementet genomför tillsammas med skogsnäringen en satsning för att göra skogsbranschen ”mera jämställd”. Det innebär i praktiken fler kvinnor. Läs mer här.

Annonser

Kalmar Energi gör upp med vita medelålders män

22 december 2010

Kalmar kommun delade nyligen ut sitt interna jämställdhetspris. Det gick till kommunens energibolag, Kalmar Energi. Så här skriver de:

”Under 2010 har Energikontor Sydost genomfört projektet Energi i ett genusperspektiv. Kalmar Energi har medverkat i projektet och har sett över sitt interna och externa arbete för att skapa ett mer jämställt och jämlikt kundbemötande. Möjligheterna att bemöta varje kund utifrån dess egna förutsättningar har ökat, då företagen har gjort upp med bilden av ”den neutrale kunden”, som en vit, medelålders man i övre medelklassen.”

Man undrar ju på vilket sätt Kalmar Energi inte bemötte sina kunder jämställt före detta projekt. Jag har funderat. Några möjliga varianter:

– Varje gång det ringde en kvinna svarade Kalmar Energi ”såja lilla gumman, låt mig prata med din man så ska vi nog fixa det här”.
– De kanske adresserade sina brev till kvinnliga kunder enligt den anglosaxiska modellen ”Fru Peter Andersson” om det var Peter Anderssons fru – som kanske hette Karin – som stod för abonnemanget. Nu har de tack vare genusprojektet gått över till ”Karin Andersson” på faktura och kuvert.
– De hade kanske högre eltaxa för kvinnliga kunder, som ett sätt att hålla kvinnor nedtryckta, och har nu kommit på att det är mera jämställt att könen betalar samma elpris.

Kalmar Energi har också gått igenom och analyserat det tryckta informationsmaterialet och skapat nya riktlinjer inför kommande informationssatsningar. Det nya informationsmaterialet kommer ”visa upp fler sorters ideal, boenden, familjer och tänja lite mer på könsrollerna”.

Läs mer här. Tack för tipset, Anna F.

PS: Vem tror du betalar för det där genusprojektet?

Nu mäter Clas Ohlson genus

22 december 2010

Butikskedjan Clas Ohlson har gett sig in i genusfrågan. De har gjort mätningar om mäns och kvinnors vanor i samband med julförberedelser, särskilt inköp av julklappar.

Clas Ohlson kommer fram till att kvinnor tar störst ansvar för julförberedelserna. Firman skriver ett antal intressanta saker kring detta. Jag citerar:

”Undersökningen visar också att mäns och kvinnors beteende i julhandeln skiljer sig åt. Kvinnor börjar i större utsträckning att handla sina julklappar tidigare än män. Redan i november börjar en fjärdedel av kvinnorna (27 %). De flesta män och kvinnor börjar dock tänka på julklapparna i början eller mitten av december. Det är en majoritet män som trängs i butikerna sista veckan före jul. […] Kvinnor lägger betydligt mer tid på julklappsinköpen än män och köper också fler julklappar. Knappt hälften (44 %) av kvinnorna ägnar två dagar eller mer åt julklappar. Var tionde kvinna använder sex dagar eller fler. Tre av fyra (76 %) män lägger ner mindre än åtta timmar på julklappsköp.”

Sammanfattningsvis: Kvinnor lägger mest tid på att köpa julklappar. De är dessutom tidigast ute, män väntar istället till sista minuten.

Är det så självklart att männen ska skuldbeläggas för detta? Man kan som bekant ofta se saker och ting på olika sätt – om man vill.

Kan det möjligtvis vara så att män i genomsnitt är så upptagna med att ta det största ansvaret för familjens försörjning att de inte hinner ägna lika mycket tid åt julklappsshopping som kvinnor, och att inköpen skjuts upp till sista minuten?

Tack för tipset, Henrik. Läs allt om saken här.

Uppdatering/förtydligande: Ständigt hör man i media att ”kvinnor tar störst ansvar” för allt mellan himmel och jord. Man hör däremot så gott som aldrig att ”män tar störst ansvar” för något. Därmed är rapporteringen vinklad, eftersom jag är övertygad om att män är precis lika ansvarstagande som kvinnor. Detta blogginlägg tjänar som ett litet exempel ur mängden för att belysa detta sneda förhållande. Många bäckar små bildar stor å.

Det Oskyldiga Könet slår till igen

22 december 2010

Kvinnan – Det Oskyliga Könet? Jag publicerar bara detta som en reaktion på det ständiga utpekandet av män som Det Skyldiga Könet och kvinnor som något slags helgon – inte för att jag har något emot kvinnor eller tror att de är mer brottsbenägna.

Florence, 6, göms av sin mamma

Kvinnor åtalas för misshandel

Två minderåriga flickor mördade 13-årig kamrat

37-årig kvinna dömd för snatteri

Kvinna stal från åtta olika butiker

20-årig kvinna åtalas för flera bensinstölder.

Kvinnlig läkare felbehandlade 42 gånger

Kvinna giftmördade åldringar

Tack för tipset, Anna F och barfota!

Kvinnor tar över företagandet

22 december 2010

Nyheter kommer nu från Uppsala län om att kvinnor håller på att ta över företagandet. Så här skriver tidningen UNT (här):

”Kvinnors företagande ökar mest. Mellan 2004 och 2008 startades mer än hälften av alla nya företag i länet av kvinnor. Nu drivs nära 30 procent av Uppsalas företag av kvinnor.”

Kvinnor är alltså fortfarande i minoritet, men siffrorna innebär att kvinnor är på väg mot majoritet. En tegelsten i byggandet av det framväxande kvinnoväldet Amazonia.

Och mera UNT, i denna artikel:

Sara Arons, VD på Drivhuset i Uppsala som hjälper fram entreprenörsföretag, är orolig för killarnas företagande.

”De senaste två åren har kvinnorna gått framåt på alla fronter. I dag är 60 procent av våra företagare kvinnor, vilket ungefär motsvarar hur det ser ut på universitetet”, säger hon i tidningen UNT.

”Regeringen har satsat enormt mycket pengar på att få kvinnor att starta eget. Vi har till exempel startat projektet ENTER Growth i år som är ett affärsutvecklingsprogram för kvinnors företag”, säger hon vidare, och konstaterar att satsningarna på kvinnliga företagare varit framgångsrika. Men nu oroar sig Sara Arons för hur det ska gå för de unga männen:

”Vi är oroliga för killarna. Jag har sett trendrapporter som beskriver det som att de blir mer introverta och datorifierade. Också här på Drivhuset märker vi att kvinnorna mer och mer står för engagemanget, de är både mer drivna och mer meriterade. Nu satsar vi några olika projekt på kvinnor, men snart får vi se vad vi kan göra för killarna.”

Kanske dags att sluta ge kvinnor positiv särbehandling?

Jämställdhet är allt vi kräver, vi jämställdister. Det vill säga lika behandling, samma spelregler för könen. Tänk att det ska sitta så hårt åt.

Tack för tipset, Erik!

Feminist kallar mig ”jäkla pucko”

21 december 2010

Feministen Hanna Fridén har retat upp sig på mitt förra blogginlägg. Hon förvränger det jag sa, och betraktar mig som ett ”jäkla pucko”. Lite låg debattnivå, kan man tycka. Men det blir väl så när argumenten tryter.

I det förra blogginlägget kritiserar jag en feministisk åsiktsinriktning i USA som hävdar att det inte räcker med att en kvinna går med på sex – hon måste visa entusiasm också, annars är det våldtäkt. Det säger ju sig självt att den synen är rena vansinnet.

Men Hanna Fridén förvränger min åsikt, hon läser mitt inlägg ungefär som fan läser bibeln. Och kallar som sagt mig för ”jäkla pucko” genom den kategorisering av inlägget hon gör längst ned. Läs hennes inlägg här, eller titta på skärmdumpen nedan.

Det är synd att feminister så sällan kan diskutera med jämställdister utan att förvränga de senares åsikter och rent allmänt gå upp i falsett.

.

Visar hon inte entusiasm är det våldtäkt…

21 december 2010

Apropå kvällens ”Debatt” i SVT: Jag tycker den blev oväntat vettig. Pelle Billing sa perfekta saker med mycket stor tyngd (och hans slutkläm var fantastisk). Camilla var också fantastisk. Sedan var det flera till som var inne på samma spår!

Debatten fick inte alls den feministiska vinkling som varit närmast självskriven för bara något år sedan. Det var nog till och med så att den antifeministiska/mansvänliga sidan hade ett visst övertag! Det är ett stort steg framåt!

I samband med detta vill jag passa på och publicera en insändare som kom till GenusNytt apropå Sveriges breddning av våldtäktsbegreppet. Detta är mycket intressant – och mycket oroande:

Hej!

Ville passa på och tipsa om något som kan vara intressant för GenusNytt. Det tycks nu ha uppstått en interndebatt inom den amerikanska feminismen gällande anklagelserna mot Julian Assange.

Den mer radikala falangen menar att kraven för samtycke före sex bör utvidgas så att det inte räcker med en muntlig överenskommelse, utan att kvinnan även måste vara ”entusiastisk” i sitt deltagande, eftersom hennes samtycke annars kan anses bero på känslor av rädsla eller skam. Detta tycks vara nästa naturliga steg efter att man fått igenom kravet på ett uttalat samtycke, det krav som nu lyfts fram i Sverige.

Denna radikala uppfattning kommer tydligt till uttryck i denna debatt mellan Naomi Wolf och en annan amerikansk feminist gällande Assange fallet som nyligen lagts ut. Del 1 här, fortsättning med del 2 här.

David

Det verkar bli allt svårare att vara man…

Här är GenusNytts granskningar samlade

21 december 2010

Jag har skapat en särskild sida där de granskningar som GenusNytt har gjort samlas, med mycket kort sammanfattning av varje granskning och länk till den fulla texten. Sidan finns här. Du kan också hitta den i bloggens högerspalt. Tack barfota för loggan du gjorde!

Män pratar omkull kvinnor i Jämtland?

21 december 2010

Jag bloggade nyligen om att tidtagaruret har gjort entré som vapen i könskriget. Nu får jag anledning att återkomma till detta.

Beredningen för demokrati och länsutveckling följer kontinuerligt jämställdheten för de förtroendevalda i Jämtlands läns landsting, vilket onekligen känns tryggt. För andra året står representanter för beredningen med tidtagarur och mäter hur många inlägg som görs av män respektive kvinnor och exakt hur långa inläggen är.

Under juni och november gjordes inlägg enligt följande i landstingsfullmäktige:

– Män, 119 inlägg, genomsnittstid 2,33 minuter, total talartid 4 timmar och 37 minuter
– Kvinnor, 79 inlägg, genomsnittstid 2,82 minuter, total talartid 3 timmar och 43 minuter.

Detta beskrivs nu i Länstidningen på ett sätt som antyder att männen förtrycker kvinnorna genom att prata mer. Tidningen skriver:

”Manliga politiker är mycket pratgladare än kvinnliga. Det är nu kartlagt. 40 fler inlägg och 54 minuter längre, så ser den sammanlagda talartiden ut.”

Åtminstone tycker jag det känns som att udden är riktad mot männen i den formuleringen. Män breder ut sig på kvinnors bekostnad, typ.

Men man kan ju lika gärna vända på saken och säga att männen arbetar hårdare i fullmäktige, tar mer ansvar för landstingspolitiken, medan kvinnorna arbetar mindre och tar mindre ansvar. Det är ju upp till varje ledamot att begära ordet och sedan säga något vettigt. Eller är det någon som står och hindrar kvinnor från att öppna munnen?

Egentligen är det ganska löjligt att lägga skattepengar på sådana här mätningar.

Tack för tipset, Mats!

Får pojkar för höga betyg i idrott?

21 december 2010

David Holman har tipsat mig om följande, och han har själv bloggat om saken här.

David har läst Skolverkets rapport ”På pojkarnas planhalva?”, som handlar om problemet att pojkar lyckas bättre i skolämnet idrott och hälsa än flickor. I rapporten har David funnit följande formulering:

”Det som kanske har störst relevans för denna rapports räkning är att hennes forskning, som bygger på dokumentanalyser, statistiska undersökningar och intervjuer, lyfter fram sam- och särundervisningens effekter på könen. I hennes analyser framkommer att pojkar blir vinnare betygsmässigt vid samundervisning, vilket infördes 1980, och att fler flickor får högre betyg vid särundervisning. Hon fann också att flickor i klass med könsåtskiljd undervisning före 1980 hade samma betygsfördelning i det relativa betygssystemet som pojkar. Värt att notera är att betygen då inte var målrelaterade utan relativa. Barbro Carli menar att en manlig norm märks när lärare ska sätta betyg.”

Den sista meningen är intressant. När pojkar får bättre betyg i idrott dras slutsatsen att det finns en ”manlig norm” när lärare ska sätta betyg.

Då kan man ställa sig frågan – vilket är precis vad David gjorde – ifall man också kan dra slutsatsen att det finns en kvinnlig norm som förklaring till att pojkar får sämre betyg än flickor i de akademiska skolämnena (alla ämnen utom idrott). Flickor får ju bättre betyg än pojkar i alla ämnen utom idrott.

För övrigt, den ovan citerade Barbro Carli verkar ha feministiska värderingar. Enligt rapporten har hon i sin avhandling beskrivit ”flickornas gymnastikhistoria ur ett feministiskt genusperspektiv”. Jag tycker det är principiellt fel att den som på något sätt arbetar för samhällets räkning står på det ena könets sida.

Jag bloggade igår här om planer på att feminisera ämnet idrott och hälsa. Rapporten ”På pojkarnas planhalva?” finner du här.

För övrigt, här finner du en mycket bra debattartikel om det underliga fenomen att en pappa inte kan räknas som pappa om mamman blir svårt sjuk innan faderskapets har registrerats. Hon har ju vetorätt, så pappan blir av med sitt eget barn. Detta avslöjar mansdiskrimineringen i Sverige i sin värsta form. Man bara skakar på huvudet.

För övrigt 2, i denna debattartikel krävs kvotering av kvinnliga Lego-figurer.

Kommunens samordnare hjälper inte män

21 december 2010

Lunds kommun har fått en kvinnofridssamordnare, rapporterar Sydsvenskan idag. Ännu ett nytt genusyrke. Tidningen skriver:

”Målet är att man på ett tidigt stadium på arbetsplatsen eller i grannskapet ska slå larm när kvinnor och barn utsätts för våld av närstående”

”Kvinnor och barn”. Kommunens samordnare hjälper alltså alla utom män, kan man konstatera. Det innebär ju egentligen att manliga medborgare i Lunds kommun behandlas som andra klassens medborgare. Trots att de betalar mer skatt som grupp (det gör män) utesluts de från viss kommunal service på grund av sitt kön. Rimligtvis bör ett uppror från Lunds manliga invånare stå för dörren.

Det är glasklart vem som är offer och vem som är förövare i Lunds kommun, det förstår man av följande formulering i artikeln:

”Efter den akuta insatsen krävs det ofta flera år av stöd och samtalsbehandling för den misshandlade kvinnan, men även för barnen och för den man som slagit.”

Att den slagna skulle kunna vara av manligt kön, och att den som slår skulle kunna vara av kvinnligt kön, tycks inte finnas på kartan i Lunds kommun.

Männen använder misshandel av sin kvinna som en medveten metod för att förtrycka henne, tycks kvinnofridssamordnaren tycka. Så här säger hon:

”Misshandel drabbar vilka familjer som helst. Det handlar om jämställdhet och förtryck. Snarare är det ett folkhälsoproblem än ett socialt problem. I dag märker vi det genom att män ringer hit och säger ”jag behöver hjälp, jag använder våld mot min kvinna”.”

Mera mansfientlighet från Kerstin Holmberg:

”Inledningsvis får mannen ta ansvar för det han gjort, säger Kerstin Holmberg. Oavsett hur mycket kvinnan provocerat är det mannen som ansvarar för sina våldshandlingar. Först när han inser sitt ansvar kan han börja förändra sitt beteende.”

Jag skulle vilja skicka ett email till Kerstin Holmberg och påpeka det ojämställda i hennes synsätt och agerande. Har inte hittat hennes adress. Om någon hittar den så lägg den gärna i en kommentar. Artikeln kan du läsa här.

GenusNytts Facebook-konto har inaktiverats

21 december 2010

Jag vet inte vad det beror på, men plötsligt är GenusNytt inaktiverat på Facebook. Kontot är raderat. Ingen förklaring ges när jag försöker logga in, det står bara ”Kontot inaktiverat”. Märkligt, och tråkigt, för GenusNytt hade fått mer än 600 vänner. Men det viktigaste är ju i alla fall själva bloggen.