Ny statistik – pojkar betygsdiskrimineras

by

Pojkar får betydligt lägre betyg än flickor i förhållande till resultatet på de nationella proven, visar statistik som Lärarnas tidning har tagit fram. Bred betygsdiskriminering av pojkar, alltså.

I engelska var det cirka 50 procent fler flickor än pojkar som fick ett högre slutbetyg i nionde klass än vad de fick på provet, och skillnaderna består i flera ämnen. I biologi fick tre gånger fler flickor än pojkar MVG i slutbetyg utan att ha fått det på provet. Och i fysik var det fler pojkar som fick MVG i nationella provet – men fler flickor som fick det i slutbetyg. Det är bara några exempel.

Här kan du se en bild av diskrimineringen (från Lärarnas tidning):

Wolfgang Dietrich, undervisningsråd på Skolverket, uppger att lärarna kanske påverkas av kriterier som inte står i kursplanen, såsom ordningssinne, som då ska vara bättre utvecklat hos flickor. Detta trots att sådant inte ska vägas in vid betygsättningen. Bara måluppfyllande ska vägas in.

Sveriges Radio skriver så här på sin sajt:

”Den här orättvisan måste diskuteras mer i skolans interna kvalitetsarbete, säger Wolfgang Dietrich, som inte tror att lärarna omedvetet favoriserar skötsamma flickor. För problemet är känt även om den tydliga statistiken är ny. Och nu är det skolans uppgift att göra något åt det.”

Skolan måste alltså bli mer pojkvänlig.

Vi har ju länge hört i debatten att pojkars lägre betyg beror på att de odlar en antipluggkultur. Den aktuella statistiken visar att det inte bara beror på det. Kanske inte alls. Det finns ett märkligt fenomen i svensk samhällsdebatt. När flickor/kvinnor är drabbade av något anses det självklart att det beror på strukturer – aldrig på dem själva. Men när pojkar/män är drabbade av något är det deras eget fel – de bör skärpa sig.

Låt mig göra en reflektion. Hade det varit tvärtom, om flickorna hade varit drabbade av betygsdiskriminering i en skola helt dominerad av manliga lärare, hade det nog hetat att det rört sig om en könsmaktsordning och patriarkala strukturer bland de manliga lärarna. Nu ska det bli spännade att se om någon kommer att prata om könsmakstordning eller matriarkala strukturer. Kommer ens den kraftiga kvinnodominansen bland lärare och övrig personal i skolan att tas upp som ett problem? Ett märkligt fenomen är ju att det bara anses vara ett problem när kvinnor är underrepresenterade i något sammanhang, inte när män är det.

Allvarlig konsekvens

Betygsdiskrimineringen av pojkar är synnerligen allvarlig mot bakgrund av att kvinnor är på väg att ta över högskolan – och därmed morgondagens toppjobb – på grund av att de får bättre betyg i skolan. Män kan alltså komma att bli morgondagens underklass delvis på grund av denna betygsdiskriminering. Snacka om stor konsekvens…

Det ska för övrigt bli intressant att se hur upprörda feministerna kommer att bli av betygsdiskrimineringen. De säger sig ju kämpa för jämställdhet, så de bör rimligen gå i taket.

Läs orignialartikeln här. Läs i DN här , SvD här, GP här, AB här, och hos SR här. Tack för tipset, barfota och Johan!

Annons

62 svar to “Ny statistik – pojkar betygsdiskrimineras”

 1. Fredrik Says:

  Jag tror man behöver ta en titt på hur eleverna presterar på alla övriga prov utöver de nationella proven innan man kan dra några större slutsatser.

 2. Gorby Says:

  Lärarnas tidning: http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning

 3. Manne Says:

  @Fredrik
  Nationella proven mäter kunskap och inget annat. Om pojkar har högre kunskap i ett ämne men ändå lägre betyg, ja då är något jävligt ruttet.

 4. Chroni Says:

  Fredrik: Har ju funnits statistik och jämförelser på det också som visar att pojkar diskrimineras där med.

  För att ta ett personligt exempel.

  Naturvetenskap A. Hade MVG på alla prov, MVG på alla arbeten. Mitt projektarbete valdes till det bästa efter om röstning i klassen.

  Betygssamtal: Läraren ger mig VG för att jag inte ”varit aktiv på lektionerna”

  4 tjejer är de enda som får MVG. Alla med sämre resultat än mig.

  Roligare för en parallelklass i idrott dock. De fick någon kvinnlig feministlärare. Alla killar fick ickegodkänt, tjejer VG-MVG. Fast hon fick sparken senare.

 5. Chroni Says:

  Oj, en sak till. Köpte nya kursböcker i ekonomi nyligen. I uppgiftsboken har alla chefer kvinnliga namn, men i boken med lösningar har de fortf. manliga. Förvirrande >_>.

 6. Anton Says:

  Som det fungerade på min skola förr, så var det så att man byggde upp sitt betyg under året, sen när nationella provet väl kom, så kunde man inte få sämre betyg än det man redan hade uppnått, nationella provet kunde bara höja ens betyg.

  De siffrorna ser ju mer ut som att nationella provet använts som någon form av diagnostikprov istället för att faktiskt vara ett av de viktigaste proven man kan skriva.

  Kanske svensk skola skulle må bra av lite hårdare examensform?

 7. Chroni Says:

  Sen var det ju också matematik där jag fick MVG på nationella (gymnasiet det med.) Men G i betyg.

  (Jag läste skönlitteratur på lektionerna så kanske förtjänade det.)

 8. Kristin Says:

  Jag har länge sagt att det delas ut flitbetyg till den som jobbar mycket och ”fjäskar” för läraren.

 9. Pappa med två killar Says:

  Pär, det intressanste med detta är inte just nu resultatet utan den debatt som följer nu under morgonen. Förra veckan kom en rapport om att tjejer missgynnas av gymnastik. Det resutatet bemöttes som vanligt, att killar gynnas på tjejernas bekostnad och att det är diskriminering av tjejerna….ja allt var som vanligt m.a.o..
  Idag rullar det in reaktioner som i de flesta fallen FÖRSVARA resultatet med åsikter som…”ja det är fel på provet….Ja det spelar ingen roll att det är mest kvinnor som pedagoger för skolan är genusneutral….ja flickorna är säkert mycket duktigare i klassrummet… osv osv
  Jag blir förvånad vilken farlig kraft som man möter när man pekar ut tjejer som det gynnade könet. Det får en massa människor att gå igång totalt.

  Skrämmande!! Skall bli spännande att följa. Tjejer får inte kritiseras Skulle inte förvåna mej om det slutar med att dom gör om de centrala proven istället för att angripa rotorsaken.

 10. Anna F Says:

  Skandal! Feminister proklamerar ofta ”Man föds inte till kvinna, man blir det”. Citatet är Simone de Beauvoirs som skrev ”Det andra könet” (Le Deuxième Sexe). Genuskyrkan har förvandlat förskola, skola, gymnasium och universitet till verktyg i deras diskrimineringsprojekt. Det finns systematisk diskriminering av pojkar på alla nivåer genom att man strukturerar ett system som är anpassad för flickornas medfödda beteende och diskvalificerar pojkars sätt att vara som onormal/patologisk. I Sverige är mannen ”det andra könet”, diskrimineringen kostar miljarder och orsakar stort lidande för män, kvinnor och barn.

 11. Wulf Says:

  När jag gick i skolan så kunde inte hela betyget baseras på nationella proven. Hur man hade presterat under alla andra prov i ämnet räknades naturligtvis också in. Dessutom räknas fler saker än detta ofta in i betyget så som hur aktivt man har deltagit på lektioner och dylikt.

 12. LEW Says:

  Jag kan tänka mig att man inte heller blir så motiverad att lära sig saker om man hela tiden får sämre betyg bara för att man är en pojke

 13. Info Says:

  STATISTIKEN KOMMENTERAD I SVERIGES RADIO

  Flera inringare, både män och kvinnor, kommenterade denna statistik i dagens politiskt hyperkorrekta Ring P1. Några tycktes i grund och botten vilja avskaffa skolbetyg över huvud taget; dock nöjde man sig tills vidare med att underkänna de nationella provens värde i sig.

  Man framhöll, att varje prövat ämne innehöll så mycket mer än som kunde objektivt mätas. Sådant som bara läraren kunde känna till. Att flickor fick bättre betyg än pojkar i alla ämnen var alltid rätt under alla omständigheter.

  En man exemplifierade med ämnet biologi, där det till exempel kunde gälla att dissekera en groda. Där dissekerade flickorna ordentligt och lärde sig de olika, inre organen medan pojkarna nöjde sig med att peta ut ett öga och springa omkring med det för att skrämma tjejerna. Detta hade inringaren själv gjort.

  En mamma till två döttrar framhöll, att flickor enligt hennes erfarenhet alltid var bättre än pojkar i allting. (Följdfrågor, som inte ställdes av programledarinnan: Är det naturligt, att de intagna till veterinärlinjerna redan till nästan 100% består av ”tjejer”? Och att många andra utbildningar – till jurist, till läkare, till journalist, till lärare m.m. – är på väg åt samma håll? Och att högskolor och universitet är på väg att bli kvinnligt enkönade?)

  En man – tydligen en lärjunge till Ingemar Gens – hävdade, att den sociala konstruktionen av pojkar numera sattes in för sent. Barnens expertledda, sociala dressyr borde påbörjas redan i förskolan. Förskolepersonalen bemötte pojkar och flickor felaktigt på olika sätt. Det hade videoupptagningar visat (Björntomten, Tittmyran m.m.). ”Myten om det motsatta könet.”

  Ring P1 = Dårarnas paradis.

 14. Jocke S Says:

  Äntligen, efter hur många år, men skall det här också snart glömmas bort? För det är som sägs, MYCKET allvarligt. När kvinnor dominerar idag inom offentlig sektor särskilt, då blir det könsdiskriminering. Och sämre kvalite vilket en lång utveckling i skolan visar. Men kvinnor får väl inte kritiseras, de är väl felfria som kön i den offentliga debatten och politiken!?
  Och det här allvarliga missförhållandet gäller flera fält, inom och utanför offentlig sektor, juridik, jobb, fack, media, osv, osv……………….
  Vad säger tant Reinfeldt, har han frågat Filippa än?
  Sverige är ett könsfascistiskt land.

 15. Chattanoga Says:

  Eva-Lis Sirén, ordförande på Lärarförbundet säger: ”— Vi behöver fokusera på ett genustänk i den svenska skolan.”
  http://hd.se/inrikes/2011/02/10/pojkar-missgynnas-i-betygsattning/?from=rss-hitta

  Nej, vi behöver fokusera på individer, kunskapsförmedling och lika människovärde.

  Enligt mig är det (det ensidiga) genustänket som skapat dessa problem.
  En person som baserar sitt jämställdhetsarbete på axiomet Könsmaktsordning, där det är hugget i sten att kvinnor är underordnade, kommer självklart att analysera verkligheten annorlunda än den som försöker vara förutsättningslös och fri från politiska ideologier.

 16. Anton Says:

  Det känns ändå svårt att kvantifiera kunskaper inom språk som enligt mig mest består av att skriva, läsa och tolka texter, så nationella provet säger inte så mycket.

  Sen om man kollar kunskapen för fysik (jag hittar inte matematik), som ändå är ganska så enkel att kvantifiera på gymnasial och lägre nivå, så är det ju faktiskt fler som har MVG i slutbegtyg av båda könen än andelen MVG på nationella. Ska man dra det till absurdum att ingen tjej någonsin hade varit i skolan, förutom för att skriva nationella provet och exakt lika stor andel pojkar som tjejer hade fått MVG på nationella, så vore det ju naturligt att de som gjort bättre ifrån sig under undervisningstiden skulle få fler höga betyg.

  Man ska inte glömma att hårt arbete också är värt att premiera. En långsam hjärna kan fortfarande med nog vilja utföra alla uppgifter med gott resultat på gymnasial nivå, men kanske inte under de 4 timmar som ett nationellt prov normalt varar.

  Dock så finns det ju fortfarande koncept som ”solar” man kan förtjäna, och som har lösare riktlinjer än poängen. Jag kommer ihåg mitt eftersamtal efter Fysik A nationella provet:
  ”Ja, du hade alla rätt, men jag bedömde inte att du fick några solar, så du får VG i provbetyg”.

 17. Wulf Says:

  Att det går åt skogen med skolan i allmänhet beror väl förmodligen snarare på att den inte får några pengar överhuvudtaget. En lärare idag måste dessutom inte bara vara ensamma med 30 barn utan man förväntar sig också att lärare ska uppfostra barnen till de föräldrar som inte orkar göra det själva. Pojkar och flickor som har det svårt och egentligen skulle behöva specialundervisning får ingen hjälp vilket gör att all tid i klassrummet går att ta hand om dem medan de andra som har mindre svårt får klara sig själva.

 18. Hanen Says:

  Detta är min erfarenhet och jag är övertygad om att de stämmer. Jag har nämligen sett bevis för detta i så många år nu och hört så många män och kvinnor dela samma uppfattning.

  Tjejer är duktiga på att göra vad lärarna säger. De ifrågasätter sällan. Utmanar nästan aldrig och sköter sig oftast. Tjejerna är lugna som grupp och för det mesta lätta för lärarna att hantera. De har också stort förtroende för lärarna som de litar på, något lärarna såklart uppskattar och belönar. Det är en slags spegling i varandra.

  Killarna är mer utåtagerande, ifrågasättande och har generellt sett svårare för att bara lyssna och ta in. De behöver en annan form av stimulans. Fler utmaningar, större omväxling, mer hands-on och ett tydligare ledarskap. Gärna en förebild – någon att se upp till. Om de inte känner att en lärare är trovärdig slutar de lyssna.

  Samtidigt har jag märkt detta. Prata med en ung man eller kvinna om vad som händer i världen och ni kommer att märka att skrämmande många tjejer över huvud taget inte intresserar sig för detta. Istället har de full koll på vilka som gjort vad i tevekanalernas dokusåpor, eller vilken bloggerska som är hetast just nu. Men fråga vem som är president i Egypten, hur diskussionerna går kring växthuseffekten, eller var Gustav III blev mördad och ni har oftast en fågelholk framför er.

  Detta brukar däremot killar ha koll på i betydligt större utsträckning. För de lär sig mer på egen hand utanför skolan. De följer nyheterna, läser på nätet, diskuterar i forum, och så vidare. Kolla bara vilka som debatterar på nätet. Vilka dominerar i samhällsorienterade diskussioner? Inte tjejer och kvinnor i alla fall. Killar och män dominerar så kraftigt att en del bittra feminister inte kan låta bli att skriva gallsprängda inlägg om saken.

  Detta räknas dock inte av skolan. Alltså den på egen hand förvärvade kunskapen, förmågan att själv ta till sig viktig information. Den är ointressant för vår svenska matriarkala och kvinnodominerade feministskola. Det som verkligen borde betyda något blir värdelöst. Det vill säga att skaffa sig livskunskap och anpassa sig efter verkligheten, och inte skolans ideologiserade falskbild av världen

  Att killar diskrimineras på detta sätt är förjävligt. Det är ojämställ och egentligen helt oacceptabelt eftersom det skadar vårt samhälle som helhet. Men vi kommer inte få höra några politiker bekymra sig över detta. Inga debattprogram kommer att sändas på teve där pojkförtrycket i våra matriarkala skolor lyfts fram som det stora och allvarliga problem det är.

  Det omvända vet vi dock som sagt vad det hade resulterat i. Då hade Gudrun Schyman och hennes anhang gapat sig blålila i vare enda mediekanal och vi hade fått se politiker oja sig med djupa veck i pannan.

 19. Dags för nationell debatt! « David Holman Says:

  […] blir fly förbannad! Det är detta jag kämpar för. Det är detta som är min personliga kamp! GenusNytt uppmärksammade mig om att Lärarnas Tidning har kommit ut med en artikel som visar på den […]

 20. Musse Pig Says:

  Hur är det på högskoleprovet? Var det inte så att man skulle försöka göra om alt redan gjort om proven för att försöka gynna kvinnor då de i genomsnitt skriver sämre?

 21. Gonzo Says:

  Henrik Dorsin om Hitler- hälsningen i ”Åsa-Nisse”: Vi ville bemöta kritiken
  http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/film/article8531689.ab

  ”Han var lockad att dra det längre, och driva med de unkna kvinnovärderingar som fortfarande vädras i Lilla Fridolf – den tecknade serie som Åsa-Nisse delar tidning och storhetstid med.”

  Varför inte driva med den helt genom ruttna mansbild som framförallt Lilla Fridolf står för? I Lilla Fridolf och även i Åsa Nisse så är våld mot män en del av humorn, i Lilla Fridolf är våldet i princip vad tidningen handlar om.

 22. UR och Svenska skolan Del 2 – Konceptmetoder istället för trista faktabaserade prov « Aktivarum Says:

  […] kompletteras därmed detta inlägg med de nya uppgifterna från Lärarnas Tidning som Genusnytt presenterar om hur pojkar betygsdiskrimineras i svenska skolan. ”Wolfgang Dietrich ärundervisningsråd […]

 23. Toddan Says:

  Betygsdiskrimineringen av pojkar är det största jämställdhetsproblemet alla kategorier i Sverige idag! Männen blir framtidens underklass. Kvinnodominerad skola diskriminerar pojkar. Det faktum att feministerna skiter i detta visar vilka hycklare de är.

 24. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  Det kan ju likställas som motsatsen till analfabetism i u-länderna.
  Och feministerna frågar sig vara dom möter motstånd?

 25. Hanen Says:

  OT men intressant:
  http://www.sahlgrenska.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj//blivande-pappor-hanger-med-pa-foraldrautbildning-for-kvinnans-skull.cid977853

  Om hur blivande pappor kommer i andra hand enligt en ny avhandling.

 26. John A. Says:

  Detta är ingen ny statistik utan känt sedan många många år, via den longitudinella UGU-studien, Göteborgs universitet.

 27. Alf Says:

  Problemet är tudelat.

  Flickorna får högre betyg än pojkarna på grund av att lärarna lägger in andra kriterier än kunskap när de sätter sina betyg. Det lönar sig således att vara tystlåten och göra som fröken säger, vilket gynnar flickorna.

  I arbetslivet efterfrågar man inte tystlåtna och tillbakadragna medarbetare, utan medarbetare som tar för sig, säger vad de tycker och som tänker självständigt. Detta är något som gynnar pojkarna.

  De egenskaper som resulterar i höga betyg i skolan, är inte de egenskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det är detta som ligger till grund för att pojkarna lyckas bättre i karriären, trots att flickorna får högre betyg.

 28. Pyret Says:

  Saker som skall vägas in i betyget:
  -Kunskap

  Saker som inte skall vägas in i betyget:
  -Aktivitet på lektioner
  -Ordning
  -Kunskap utanför ämnet (t.ex. social kompetens)
  -sammarbetsförmåga (undantag finns i ett fåtal ämnen, t.ex. idrott och hälsa)
  -Om läxor är genomförda(!)
  -Värderingar

  Förhållandevis få lärare har dock kopplat detta.

 29. UlfSun Says:

  Wulf skrev: ”Att det går åt skogen med skolan i allmänhet beror väl förmodligen snarare på att den inte får några pengar överhuvudtaget.”

  Nåja, vad gäller pengar så får skolan mer än någonsin tidigare.

  ”En lärare idag måste dessutom inte bara vara ensamma med 30 barn”

  Lärartätheten ligger väl på ca 9 elever per lärare. När jag var ung (för längesedan) så var det *betydligt* färre lärare i skolan.

  ” utan man förväntar sig också att lärare ska uppfostra barnen till de föräldrar som inte orkar göra det själva.”

  Au contraire! Mycket av skolans organisation och pedagogik bygger just på att föräldrarna tar aktiv del i undervisningen. Lärarna delar ut fluffiga projektarbeten som eleverna själva knappst kan klara (trots att syftet just är det). I stället blir det föräldrarna som får rycka in. (Och så tycker man att det är konstigt att barn med föräldrar utan högre examen har svårt att klara sig i skolan)

 30. Musse Pig Says:

  Pyret, det kan väl inte vara så att värderingar generellt sett ska påverka betyget, eller hur? Vilka etikområden menar du ska påverka betyget? Ska en sosse ha högre betyg? Eller moderat? Nä, det menar du nog inte, men det är mycket, mycket viktigt att en sådan gränslinje dras på rätt sätt. Ja, hur kommer det in överhuvudtaget? Visst ska eleverna ha en acceptabel moral, dvs uppföra sig hyfsat och visa respekt och ta ansvar, men värderingar handlar snarast om etiska ståndpunkter. Hur menar du att det ska påverka betygen? I alla ämnen lika eller olika? Förklara här, för det luktar lite likriktning.

 31. robjoh Says:

  När jag skriver detta finns inte nyheten på första sidan på de stora tidningarna. Vart är den feministiska eliten som alltid har påstått sig stödja även pojkarna?

 32. Olle Says:

  Ett stort problem är just denna subjektiva bedömning av ”aktivitet på lektionerna”. Alltså något som inte är mätbart. När man tar med faktorer som inte är mätbara ökar risken för godtycke vilket detta tyder på. Olika lärare kan ha olika uppfattningar om samma elev och om betydelsen av lektionskativiteten. På universitet och högskolor ingår den heller inte i betyget.

  Någon som är aktiv på lektionerna borde väl, om han eller hon uttrycker relevant kunskap, även få bra resultat på proven? Om inte så betygsätter man ju något annat än elevernas kunskap, nämligen deras personlighet. Utåtriktade elever får högre betyg än introverta elever trots samma resultat på proven.

 33. Jack Says:

  Jämställdhet som begrepp har bara varit en avledning från att bli medvetna det ständiga missgynnandet av män.

  Ideer som män kom på, allas lika värde, lika rättigheter, osv, gick stick i stäv med verkligheten mellan män och kvinnor och det väldigt svårt att förklara det ständiga missgynnandet av män, missgynnandet som har biolgoiska grunder.

  Genom att uppfinna ordet jämställdhet kunde man föra blicken bort från omständigheter som alltid förfalskat hela iden om att vi människor har lika värde. Omständigheter som att vi män inte behandlas lika, att vi män inte har lika rättigheter som kvinnan, att vi män inte får samma möjligheter som kvinnor (jmfr titanic, 10ggr så stor chans för kvinnor att överleva), med mera.

  Vad Pär skriver under ”Allvarlig konsekvens” (‘Män kan alltså komma att bli morgondagens underklass delvis på grund av denna betygsdiskriminering’) kommer alltså av makthavare ses som en positiv konsekvens, något man har strävat efter i årtionden! En succée. Vi behöver inte kalla dem feminister, vi kallar dem makthavare. Och vi frågar varför de gör detta mot män och pojkar så som vi kan fråga nazister varför de gjorde vad de gjorde.

 34. Fredrik Says:

  @Manne: Vad mäter vanliga prov då?

 35. AV Says:

  Nationella provet är i första hand inte ett mått på elevens kunskap utan ett mått på att läraren ställer rimliga krav. Visst kan det skilja på individnivå, dvs att en elev annars under kursen visat MVG, men inte på provet. Samtidigt kan elever skriva precis MVG på NP men provet kollar inte alla mål och därför uppnår inte eleven MVG i slutbetyg. I det stora hela skall betyget på kursen i genomsnitt ligga ungefär där NP visar. Vad vi främst ser i statistiken är att lärare har lägre krav på MVG än NP. Betygsinflation med andra ord. För både killar och tjejer.

  Sedan är det anmärkningsvärt att denna inflation gynnar tjejer mer än killar. Kan nog hålla med om att andra bedömningsgrunder än de skrivna kriterierna vägs in. Vilket är felaktigt. Jag skall ge MVG till en elev som uppnått en viss kunskapsnivå. Oavsett om vi går ihop eller inte, oavsett om jag tycker eleven jobbar på ”rätt” sätt. Allt sådant måste jag sätta mig över. Och det finns inga betygskriterier om flit, ordning, uppförande. Däremot är kriterierna för MVG att man skall tänka själv, hitta en självständig lösning och analysera ett problem. Alltså inte göra exakt som läraren säger. Egentligen borde det gynna smarta killar som går sin egen väg. Men hellre gynnas att man tänker som läraren förutsätter. You gotta do what they told’ya!
  Faktum är att jag har många elever här på gymnasiet, som tror att de får sämre betyg om de framför konstruktiv kritik eller frågar för mycket. ”Om jag säger att AV skulle göra så här istället blir han sur, eller frågar jag för mycket tycker han jag är korkad, och då får jag sämre betyg.” Det tar ungefär en termin att få dem att vakna. Undrar var de fått dessa idéer ifrån?

  Och även om det inte var en direkt betygsdiskriminering och betygsinflation, visar statistiken flera allvarliga problem. Färre elever uppnår MVG i svenska än i engelska! Färre personer kan alltså vårt modersmål (ja ikke mitt da) än de kan engelska riktigt bra. Dessutom är det överhuvudtaget ett problem att det nästan är konsekvent fler tjejer som skriver riktigt bra på NP än killar. I svenska mer än 3 ggr så många. Hade det varit omvända hade man knappast skyllt allt på en ”antipluggkultur” hos tjejerna.

 36. Pyret Says:

  @Musse Pig

  Värderingar ska aldrig väga in i betygsunderlaget. Men det finns många lärare som gör det ändå efterssom skolan har en värdegrund.

 37. Killarna får ju skylla sig själv – eller hur det var… « Trollan's Tankar om stort och smått Says:

  […] som skrivit om detta: Genusnytt, Matte Matik, Tysta tankar och Anders S […]

 38. Jocke S Says:

  Musse Pig. Högskoleprovet (heter det så?) har ändrats två gånger om jag inte minns helt fel. För att det sades ”missgynna tjejerna”!

 39. Jocke S Says:

  Hanen. En bra analys tyckker jag. Med följande förbehåll.
  1) Flickor bråkar, men mer sofistikerat, och provocerar väl killarna?
  Att dom är små mähän nuförtiden stämmer knappast, vilket säkert mången tonårstjejspappa fått erfara.
  Desstutom bråkar kvinnorna idag som bekant mycket mera totalt sett. Se på hela feministmaffian och allt generellt skit som de säger och skriver om oss män! Medan de flesta av osss tiger still. Eller jamar med som tant Reifeldt med politiskt anhang samt media.
  ”Nationalfeminismen” som någon hittade på här. Alldeles utmärkt, med klara associationer!

 40. Musse Pig Says:

  Pyret, ursäkta! Jag läste slarvigt.

 41. Svenska skolan betygsdiskriminerar pojkar – Varför? « Aktivarum Says:

  […] oavsett om flickorna eller pojkarna är bäst på riktigt så bedöms tjejerna alltid vara bäst. Om tjejernas resultat inte motsvarar denna känsla så hjälper man tjejerna på traven och ser […]

 42. Manne Says:

  Det här har Belinda Olsson att säga om pojkar situation i skolan.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/belindaolsson/article365231.ab

 43. Manne Says:

  Och Anna Laestadius på SvD har än vidrigare åsikter om pojkar.

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nej-jag-tycker-inte-synd-om-killarna_5814433.svd

 44. Manne Says:

  Det här har Belinda Olsson att säga om pojkars situation i skolan.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/belindaolsson/article365231.ab

 45. Ko Says:

  Allt detta är ett glasklart exempel på hur långt ner radikalfeminismen har dragit samhället – där alltså öppen, konstaterad, bevisad diskriminering av en viss typ av människor bemöts med en gäspning.

  Betygen är också något av det viktigaste en ung människa får med sig för vidare framtidsmöjligheter.

  Sveriges Radio visade tydligt var man står genom att ha en enda följdfråga, efter att SACOS representant hade kommenterat detta: ”Men är detta egentligen ett problem?”

  Ja, så löd földfrågan. När man alltså har konstaterat systematisk betygsdiskriminering i stor omfattning i de svenska skolorna.

  ”Är detta egentligen ett problem?”.

  Den sjuka feminismen har tagit ett järngrepp om medierna – men också många andra mäktiga organ i Sverige.

  Själv kan jag intyga att diskriminering (av unga män) även sker i antagningen till Högskolan. Jag har sett det själv under flera år och jag vet att mekanismerna bakom är politiska, alltså präglade av en ideologisk övertygelse om att pojkar och män måste tryckas undan eller bort för att därigenom kunna skapa en föreställd bättre värld.

  När skall vi få slut på detta inbördeskrig uppiskat av medier och förvillade politiker (och andra myndighetspersoner)? Hur långt måste det gå innan fler vågar ställa sig upp och säga Nog Nu!

 46. Ko Says:

  Någon ”Alf” kommenterar här ovanför – lite med samma argument man hör till leda av feminister (även Belinda Olsson).

  Det låter att ”jomen, när nu tjejerna har så fina betyg så syns det ju ändå inte ute i arbetslivet”.

  Är det verkligen så svårt att förstå att de flesta människor är aktiva inom yrkeslivet 35 – 45 år. Alltså, de vi idag fortfarande ser som chefer och ledare i olika sammanhang inte sällan är utbildade på 60- och 70-talen.

  Den politiska feminismen har stegvis tagit över samhället genom de sista 30 åren. Den extrema obalans vi ser idag (och som nu ser ut att bli än mer extrem), kommer att visa sig tydligare om bara 5-10 år och blomma ut i en fullkomlig kvinnodominans om ca 20 år.

  Det dessa samhällsomstörtande feminister inte har tagit med i ekvationen är dock att ett liknande experiment aldrig har utförts – och att man inte vet vad hundratusentals oönskade, utstötta och onödigförklarade unga män kommer att ta sig till.

  Eftersom familjesfären också stängs ner (se det nya vårdnadslagförslaget från häromdagen) för män – här hade ju kvinnor en plats tidigare när männen dominerade i yrkeslivet – så lämnas männen i framtiden utan uppgift och i fullkomligt utanförskap.

  Detta är ”jämställdhet” i feminismens sanna mening.

 47. Kenneth Says:

  Om vi hade haft en lärarkår som till 90% bestått av manliga lärare som systematiskt och konsekvent hade utdelat bättre betyg till pojkar än till flickor, ja då jävlar hade det blivit liv!

  Det är hög tid att män börjar skrika lika högt som feministerna.

 48. Torstensson Says:

  ”Jag har länge sagt att det delas ut flitbetyg till den som jobbar mycket och ”fjäskar” för läraren.”

  Ja det där har jag med sett. Men jag har också sett under mina egna studier att vid grupparbeten så får kvinnogrupperna postivare omdömmen än killar i grupp. Jag märkte tydligt också att ju duktigare jag som manlig student var desto mer ogillade lektorerna mig om det var manliga lektorer. De ville väl ligga med studenterna och såg mig som ett hot.

  En tjej behöver inte vara kunnig inom ämnet utan bara uppvisa små gulliga outvecklade ideer som lärarna ofta blir eldo lågor över.

  Åtminstone så var det hur jag uppfattade min studietid.

 49. crw Says:

  Den enklaste och förmodligen korrekta förklaringen är att tjejer följer undervisningen bättre och tar fler tillfällen att visa upp kvaliteter för ett högre betyg. En längre kommentar finns på min blogg: http://goo.gl/WelN2

 50. Johanna Sjödin Says:

  Givetvis är betygsdiskriminering upprörande. Det skulle vara intressant att se hur många procent av kvinnorna och männen som studerar vid friskolor respektive kommunala skolor för friskolor är kända för att ge högre betyg mer lättvindigt.

  Något som borde uppröra er: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sexarig-pojke-knivhoggs-i-nacken_5931477.svd

 51. Det misandriska skolsystemet « No size fits all Says:

  […] lärarna äntligen följer de direktiv som gäller redan idag – att ordning och uppförande inte skall vägas in i […]

 52. Det misandriska skolsystemet « No size fits all Says:

  […] särbehandlas negativt vid betygssättningen påverkar killarnas intresse att plugga. Anders S och Per Ström bloggar också i frågan. Magistern Christer tror inte att problemet egentligen är […]

 53. Ritsurei Says:

  Kan man säga att lärarna delar ut ”fittbetyg”?

 54. Jack Says:

  Ko,

  ”bevisad diskriminering av en viss typ av människor bemöts med en gäspning.”

  Radikalfeministerna hade rätt i mycket. Ställs män och kvinnor mot varandra vinner kvinnor. Faktum är att även nazisterna hade rätt i mycket. Ställs arier mot judar vinner arierna osv. Blir det en Dagen D2 när utomjordingar svävar ner och räddar männen från kvinnorna måntro?

 55. leifer Says:

  Den dåliga kommunala skolan är det största problemet, man ska inte reducera det till enbart en jämställdhetsfråga.

  Kommuner har bl.a. satt det i system att låta barnen att gå ut 9an med G i betyg, då slipper man sätta in dyra extralärare eller låta dom gå om.

  Mycket mobbing pågår i kommunala skolor, bl.a. beroende på att skolan fungerar så dåligt.

  Många feminister är långt till vänster och emot privata skolor, men det finns idé hur man ska höja kvalitén på kommunala skolor. För dom är det bara en framgång så länge flickor får bättre betyg än pojkar.

 56. Trio Says:

  @Ko

  ”Det dessa samhällsomstörtande feminister inte har tagit med i ekvationen är dock att ett liknande experiment aldrig har utförts – och att man inte vet vad hundratusentals oönskade, utstötta och onödigförklarade unga män kommer att ta sig till.”

  En sak kan man se att dessa hundratusentals (och snabbt växande skara) oönskade, utstötta och onödigförklarade unga män har tagit sig till: de röstar på SD. Sorligt nog är SD det enda riksdagspartiet som inte aktivt hånar, trakasserar och motarbetar gruppen unga män (om de inte har fel hudfärg, härkomst eller religion förstås)…

  De feministkramande politikerna skjuter sig rejält i foten på mer än ett sätt…

 57. 50/50 Says:

  Det verkar som det är dags att avskaffa den manliga rösträtten…

 58. robjoh Says:

  @crw

  Den enklaste och förmodligen korrekta förklaringen är att tjejer följer undervisningen bättre och tar fler tillfällen att visa upp kvaliteter för ett högre betyg.

  Vilket i princip bara innebär att lärarna inte skapar en undervisning som är intressant för pojkar, och vi är tillbaka på ruta ett. Din lärare behöver förklara följande:
  1, Varför får flickor i en högre grad högre betyg än de får på de nationella proven?
  2, Varför lyckas läraren inte engagera killarna?

  Om man förklarar fråga 1 med att pojkarna är sämre att visa framfötter än flickorna så innebär det att läraren är inkompetent. Läraren har inte lyckats skapa en skolmiljö som fungerar för alla och bör därmed ändra sitt angrepps sätt.

 59. Nu ifrågasätts betygsdiskriminering av pojkar « GenusNytt Says:

  […] erkännande saker om den betygsdiskriminering av pojkar som var en stor nyhet igår (jag bloggade här). Men det kommer också ifrågasättanden på ett sätt som vi knappast hade sett om det istället […]

 60. Kommentarer till ”Pojkar missgynnas i betygsättningen” : Redaktionsbloggen Says:

  […] Bloggen Genusnytt […]

 61. Kim Says:

  Det här med värderingar är intressant, mitt religionsbetyg blev sänkt från MVG till VG eftersom min lärarinna menade att jag ”saknar empati” (hennes exakta ord).

  Jag antar att det berodde på mina inte alltid PK kommentarer om islam, slöjor, jihad etc.

 62. Är jag ”genusdebattör” nu? Uppdaterat « Tysta tankar Says:

  […] Bloggen Genusnytt […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: