Nu ifrågasätts betygsdiskriminering av pojkar

by

Idag skrivs det en del bra och erkännande saker om den betygsdiskriminering av pojkar som var en stor nyhet igår (jag bloggade här). Men det kommer också ifrågasättanden på ett sätt som vi knappast hade sett om det istället hade varit flickor som diskriminerats.

Dagens Nyheter har satt citationstecken om rubriken ”Pojkar straffas med lägre betyg”. En mera saklig rubrik hade varit ”Pojkar missgynnas i betygsättningen” – utan citationstecken.

I artikeln (ännu ej på nätet) står en del bra och en del ifrågasättande saker. Bäst är denna formulering av Mats Olsson, som är lärarutbildare vid Malmö högskola och grundare av ett manligt nätverk inom utbildningen:

”Dagens genuspedagogik går i stor utsträckning ut på att man ska föröka ‘bota’ pojkarna. Ett vilt beteende ska tämjas och tränas bort, det finns en moralisk hållning kring att de ska skärpa sig. Skolan måste sluta se pojkarna som problembärare.”

Jag tror att Olsson slår huvudet på spiken. Utbildningsminister Jan Björklund, däremot, säger att det kan vara så att flickorna presterar så pass mycket bättre på lektionerna att deras betyg höjs mer.

På DN:s ledarsida skriver ledarskribenten Johannes Åman om saken med en attityd som andas rätt mycket ifrågasättande av att det skulle handla om diskriminering. Han skriver:

”Att det finns en skillnad behöver inte betyda att det finns en orättvisa. Betygen ska inte helt baseras på de nationella proven”.

Det senare är i och för sig sant, men nog väger de nationella proven mycket tungt.

Sedan ägnar Åman mycket plats åt en forskarstudie från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering från förra året som ska ha kommit fram till att det inte föreligger någon betygsdiskriminering av pojkar.

Åman slutar sin artikel med:

”I praktiken är det ofrånkomligt att elever som inte själva hjälper till och visar vad de kan riskerar att få ett lägre betyg än vad de har kapacitet för.”

Alltså – pojkarna har sig själva att skylla.

En debatt kring hur gårdagens betygsstatistik ska tolkas är rimlig att ha. Men nog är det ganska intressant att notera det ganska stora inslag av ifrågasättande som man nu kan se. En fundering är – hade ifrågasättandet varit lika påtagligt om det hade varit flickor som missgynnats i betygsättningen? Jag tror nog inte det.

Annonser

30 svar to “Nu ifrågasätts betygsdiskriminering av pojkar”

 1. Access Says:

  Åman slutar sin artikel med:
  ”I praktiken är det ofrånkomligt att elever som inte själva hjälper till och visar vad de kan riskerar att få ett lägre betyg än vad de har kapacitet för.”

  Kan man tänka sig ett liknande tänkande kring kvinnors löner?
  ”I praktiken är det ofrånkomligt att anställda som inte själva hjälper till och visar vad de gör riskerar att få lägre betalt för samma prestation”.
  Vore inte det ett helt otänkbart argument i en diskussion om kvinnors lägre inkomster?

 2. David Holman Says:

  Jag visste att någon skulle skriva en strunt artikel om pojkars situation och inte ta det på allvar. Vem är egentligen chockad?

  Han har ju rätt att det ingår fler betygskriterier än bara nationellaprovet och prov överlag. Men kanske är det här man ska börja då? Skolan är anpassad för tjejers mognad, killar som mognar på ett annat sätt har inte samma möjligheter. Är det inte möjligtvis här man ska börja istället?

  Ska inte skolan vara anpassad efter våra barn eller måste våra barn anpassa sig efter en skola de själva inte valt?

 3. Musse Pig Says:

  Jag tycker att det som särskilt utmärker pojkar är en bubblande kreativ energi. Den tar sig olika uttryck, både i styrka och utlopp. Skolsituationen ger ju inget uttrymmer för den bångstyriga entusiasm som jag tror särskilt pojkar är bärare av. Tvärtom, skolsituationen snarare lär pojkarna att det är en defekt och tvingar dem att lägga mer eller mindre energi på att förtränga sina impulser. Något som är smärtsamt och bokstavligen själsdödande.

 4. Mattias Says:

  Helt rätt Access, det var min första reaktion med. Dubbelmoral.

 5. anders Says:

  Det vore intressant om utbildare av lärare samt lärare kommenterade ämnet.

 6. Grodan Boll Says:

  ”I praktiken är det ofrånkomligt att elever som inte själva hjälper till och visar vad de kan riskerar att få ett lägre betyg än vad de har kapacitet för.”

  Som tysta flickor tex.

 7. Tommy Jonsson Says:

  Flickor och pojkar behöver en man på dagis, förskolan, skolan och i sitt hem för att utvecklas på ett bra sätt. Det visar vetenskapen av i dag.

 8. Anna Says:

  Hej Pär!
  Jag köpte en bok du har skrivit igår. Jag skäms något så fruktansvärt och funderar på om jag ska förstöra framsidan så att inte författarens namn syns. Det var den enda boken de hade om sociala medier som inte var slutsåld, och jag var tvungen att läsa om just sociala medier igår.

  Jag kommer för all framtid inte någonsin välkomna dig eller din expertis inom andra områden på grund av de otrevliga och fientliga åsikter du framför på den här bloggen. JAg skäms över att vara svensk när jag läser dinablogginlägg och alla tomtars kommentarer.

  / Anna

  (och ni kan tracka ner på detta och fortsätta hylla Pär för hans kamp mot ”jämställdhet”)

 9. Musse Pig Says:

  Anna. var det en freudiansk felskrivning? ”…hans kamp mot ”jämställdhet””?

 10. Lasse Says:

  Anna blev du sårad av sanningen, synd om dig. Men det blir nog bra i slutändan finns ju ett ordspråk.

  ”Såra mig hellre med sanningen än gör mig lycklig med en lögn.”

  Att leva med feminismens lögn kommer förr eller senare ta ut sin rätt, se det som något positivt att det blev ”förr” för dig.

 11. AV Says:

  Som jag skrev tidigare har vi flera problem som de inte verkar vilja se:

  -Betygsinflation för båda grupper där betydligt fler får MVG i ämnet än vad de presterar på provet. Provets uppgift är att visa läraren rätt betygsnivåer. Om eleverna får märkbart högre betyg i andra övningar än på NP är dessa övningar för lätta. De mäter inte MVG! Man ger MVG för fel saker.

  -Denna betygsinflation ”gynnar” flickor mer än pojkar. Fler flickor än pojkar kommer gå ut med ett betyg de inte har kunskaperna att backa upp. Det gör att flickor får en fördel i betygsjämförelsen i konkurrensen om studieplatser.

  -Förutom ovanstående ser vi en markant skillnad mellan flickor och pojkar i resultat på NP. Att bara avfärda det med att pojkar är lata och inte lägger ner tillräckligt energi är cyniskt. Det måste finnas ett skäl till att de isf gör det. Varför känner sig färre killar hemma i skolan? Varför sätter killarna upp ett lägre mål för sig själva? Det duger inte att bara skylla på eleverna själva.

  Om man rent krasst ser på MVG-kriterierna är det just att INTE exakt göra som läraren säger som belönas. Att ha egna lösningar, välja sin egna metod och motivera varför, göra sin egna analys som inte nödvändigtvis är den samma som lärarens. Så egentligen borde det gynna de duktiga killarna som går sin egen väg, men det gör det inte.
  Nu skall jag sticka ut hakan lite: Förutom luddiga styrdokument som inte styr, tror jag också det har med lärarutbildningens konstruktion att göra. För oss som läst våra ämnen med inriktning mot forskning är det naturligt att inget är heligt, allt kan ifrågasättas och du kan visa att läraren har fel om du kan backa upp din analys. Problemet är att dagens lärare på grundskolan har så många olika ämnen att de inte har ett djup i sina kunskaper i något ämne och att de läst ämnena med inriktning till lärare. De har inte fått samma kunskapssyn som man får på forskningsinriktad grundutbildning. Detta gör att de inte är lika trygga i sitt ämne och därför måste hävda sin ställning genom att alltid ha rätt och alltid utgå från sin egna kunskap. En duktig lärare är så trygg i sin kunskap att han inte behöver hävda sig hela tiden. Basen är givetvis lärarens kunskap, men vågar låta eleverna gå utanför detta och uppskattar nya lösningar och synvinklar.

  Och sedan gäller det att förhålla sig objektiv till både de elever man gillar och inte gillar. Har de kunskaperna som krävs, så har de det. Och tvärt om. Där tror jag många brister.

 12. Matte Says:

  @Anna

  Stor humor för mig att du skriver: Hans kamp mot ”jämställdhet”.

  Med ” ” erkänner du omedvetet? att jämställdheten han kämpar mot inte är jämställdhet i sin rätta bemärkelse. 🙂 Utan feministisk jämställdhet som är något helt annat.

 13. Hamstrn Says:

  Alltid kul att kunna diskutera med folk som Anna. Nej juste det gick inte för hon tar inte upp vad som skall diskuteras och ifrågasättas.

  Det jag hoppas Anna gör i framtiden är att någon gång förstå att om man ska se helhetsbilden så måste man titta på både den svarta och vita sidan. (utan negativ värdesättning på färg).

  Skulle också vara kul och veta vad som gjorde Anna så upprörd, lite diskussions underlag så att säga.

  Tack dock för att du tittade förbi Anna.

 14. Trollan Says:

  @Access,
  Kan man tänka sig ett liknande tänkande kring kvinnors löner?
  ”I praktiken är det ofrånkomligt att anställda som inte själva hjälper till och visar vad de gör riskerar att få lägre betalt för samma prestation”.
  Vore inte det ett helt otänkbart argument i en diskussion om kvinnors lägre inkomster?

  Så fantastiskt bra uttryckt!

  @Anna,
  Alltid bra att komma med konkreta exempel på vad du vänder dig emot. Jag håller själv inte alltid med Pär – men som jag ser det är det bra att respektera andra och lyssna med ett öppet sinne och argumentera emot när man anser att någon har käpprätt fel. Din inställning känns mer som du reagerar mot person – snarare än sak.
  Just i den här specifika frågan – ser inte du dubbelmoralen i det hela? Tycker du inte att det är värt att diskutera detta öppet?

 15. Info Says:

  ROTEN TILL PROBLEMET

  När kommer någon svensk debattör i allmänhet eller pedagogikexpert eller jämställdhetsambassadör i synnerhet att nalkas vad som uppenbarligen är huvudroten till de problem som diskuteras?

  Här talas ideligen om pojkars lättja, ohyfsade uppträdande, omognad och utagerande kontra jämnåriga flickors mera stillsamma och tillbakadragna framtoning.

  Allt fler tycks idag vara eniga om,, att sistnämnda utgör ett kunskapskriterium i sig som bör vägas in jämsides med utfallet av nationella och andra prov.

  Men här rör det sig ju om två helt olika saker: dels KUNSKAPER OCH SKOLPRESTATIONER, dels SOCIALT BETEENDE I ETT SKOLSAMMMANHANG.

  Dessa saker bedömdes också förr var för sig. Det var genom en massiv, ideologisk, socialdemokratisk insats som de särskilda betygen i UPPFÖRANDE och ORDNING förbjöds någon gång omkring slutet av 1960-talet. Genom förgrundsgestalter som Åsling, Stellan Arvidsson, Thorsten Husén och naturligtvis Olof Palme. Allt i den goda avsikten att bryta överklassens elitism och lärarnas förmodade batongterror.

  Enbart dessa små betyg stävjade i själva verkt effektivt överdrivet bus och störande ouppmärksamhet. Inga groteska DEJA-utredningar behövdes. Inga spaltmil förekom av kvasifilosoferande om sociala konstruktioner och elevers frihet att utveckla sina egon på helt egna villkor.

  Ja, i många fall hjälpte enbart en barsk (manlig) tillsägelse.

 16. AV Says:

  Anna: det är helt ok att ha andra åsikter och tycka att andra gör en bristfällig analys. Nu vet jag inte på vilken nivå du skulle läsa om sociala medier, men om du skall höja dig lite över högstadienivå räcker det inte med att skrika ut: Du är dum!

  Man argumenterar. Det betyder att man skriver upp på vilket sätt du opponerar dig mot Pärs analys. Vari ligger felen? Sedan motargumenterar du med faktabaserade källor. ”Du har fel därför att…”

  Att göra sönder böcker är visserligen tillåtet, varför inte göra en liten brasa av boken under rituella former? Jag tror inte Pär blir särskilt indignerad. Men det är ett ganska infantilt inlägg i debatten. Det för liksom inte debatten framåt.

 17. Mörkerman Says:

  Anna, ta ett djupt andetag, och räkna till fem. Vore ju hemskt om du skulle hetsa upp dig till den milda grad att du får en hjärtattack på grund av något du läst på Internet.

 18. Lasse Says:

  Efterlysning

  Någonstans presenterades en undersökning som visade att män i antal var fler än kvinnor i låglöneyrken.

  Tack på förhand

 19. Trio Says:

  Ja men nu är Sverige ett fundamentalist-feministiskt land och DN är en fundamentalist-feministiskt tidning. Och enligt fundamentalist-feministerna kan per definition endast kvinnor och flickor bli diskriminerade. Om pojkar/män ändå råkar illa ut måste det helt och hållet vara deras eget fel – och självklart drabbas kvinnor och flickor värst.

 20. ParStrom Says:

  ”First they ignore you. Then they laugh at you. Then they fight you. Then you win”. Matatma Gandhi

 21. Kim Says:

  Åman: ”Betygen ska inte helt baseras på de nationella proven”.

  Nej, nationella prov ska användas för att bedöma en grupps position på betygsskalan. En individ behöver inte få det slutbetyg individen får på nationella prov.

  Men om klassen som grupp har lägre/högre snitt på slutbetyget än snittet på de nationella proven så visar det att klassens slutbetyg är för lågt/högt satta.

  På samma sätt:

  Om pojkar som grupp har lägre snitt på slutbetyget än snittet på de nationella proven så visar det att pojkarnas slutbetyg är för lågt satta.

  Om flickor som helhet har högre snitt på slutbetyget än snittet på de nationella proven så visar det att flickornas slutbetyg är för högt satta.

  Åman igen: ”Att det finns en skillnad behöver inte betyda att det finns en orättvisa”.

  Jo, det är precis vad det betyder. Antingen har Åman inte blivit godkänd i gymnasiematten eller så omfamnar Åman könsmaktsteorin så hårt att han glömmer bort allt annat han har lärt sig.

 22. AV Says:

  Kim: Nu får både killar och tjejer högre betyg i slutbetyg än de presterar på NP, vilket är betygsinflation. Sedan får flickor mer ”bonus” än pojkar.

  Det är bara ett problem. Annat att flickor generellt får högre betyg än killar på NP betyder att antingen lägger inte killar ner lika mycket ansträngning i skolan (och varför det är så kan inte endast lastas på eleverna) eller också rättas tjejernas prov snällare. Det skulle vara intressant om man kunde jämföra vilka betyg eleverna fått på sina prov jämfört med prestation.

 23. Lorem Ipsum Says:

  @AV, jag tror inte Pär bryr sig så mycket över vad Anna gör med sitt exemplar av boken. Den är betald och klar, så frågan är utagerad för hans del. 🙂 Lite roligt dock att man reagerar så stark. Det är fint med människor som har nära till sina känslor, men vad fan?! 🙂

 24. Lars Says:

  Även om Anna inte bidrog med så mycket annat än ilska så satte hon i alla fall fingret på en den centrala och ömmande punkten i dagens feministiska egovärld: Ilskan över att någon för en gångs skull vänder på stenen och belyser sanningen från två håll. Att det uppenbarligen fortfarande är så provocerande understryker bara mansrörelsens nödvändighet.
  Trots det enfaldiga intrycket så måste man säga till Annas försvar att hon inte är ensam bland feministerna. Man börjar snarare undra, efter att ha följt bloggen under en längre tid, om det ö.h.t finns någon samtalspartner där inne i dimman med synförmåga på båda gluggarna

 25. Andreas Nurbo Says:

  Som jag skrivit tidigare detta har varit känt sen 70-talet och hade pojkarna en antipluggkultur då också? Fick de skylla sig själv då också?

 26. PO Says:

  Info skrev: Här talas ideligen om pojkars lättja, ohyfsade uppträdande, omognad och utagerande kontra jämnåriga flickors mera stillsamma och tillbakadragna framtoning.”

  Jag har föreläst på flera olika universitet under 25 år.

  När det gäller yngre studerande så är pojkarna fem gånger så debattvilliga – och lite slarviga med källhänvisningarna. Man refererar ofta till kvällspressen, vilket inte riktigt är comme il faut på ett universitet. Flickorna biter ihop och går hem och läser och klarar sig lite bättre på tentamina.

  När det gäller äldre studerande är skillnaderna i stort sett utjämnade.

 27. Mats Says:

  Kul debatt – och tack för uppbackningen! Själv har jag gått från rättshaveristiskt utanförskap till väldigt mainstream på en dag.

  Jag tänker att det finns ett värde i att skilja mellan den betygstekniska sidan av debatten och en mer allmän sida som gäller skolor och förskolors innehåll och arbetsformer.

  Min vinkel är att det till sist handlar om att problematisera skolans självbild som könsneutral institution.

  Därefter blir det möjligt att beskriva vad som händer i mötet mellan pojkarna och skolan – hur de skolas in i utanförskap och resignation.

 28. Mathias Sliparen Says:

  Jag minns ett gymnasie-prov, jag gjorde en uppgift/prov/sak/projekt, nåt år efter var det min yngre systers tur att göra nåt liknande… I å med att jag redan då ville se hur det gick med jämställdheten gav jag henne hela uppgiften/provet/saken/projektet rakt av, det enda hon ändrade var namn, klass och på vissa ställen årtal.
  efter att genusnytt pånyttfött min glöd om jämställdhet, smsaade jag henne med en fråga; vad hon fick för betyg för denna pjäs, svaret var; MVG så klart.
  Vad jag minns så fick jag nånting jag själv var missnöjd med, således ett G, kanske ett VG, men jag hade inte så höga förhoppningar.
  OBS, detta är endast en ytterst liten undersökning över hur Sveriges Lärarkår arbetar, men iaf en som inte vinklar den åt det vanliga hållet…

 29. Christermagister på hal is om pojkarnas betygsfråga! « Aktivarum Says:

  […] mer eller mindre obligatoriska för att få ingå i debatten. Mats Olsson är nära att stänga ute andra åsikter men visar det finns hopp genom att ändå länka och nöja sig med en helt onödig invändning mot […]

 30. Erik Says:

  Lasse:

  Jag har skrivit om den undersökning du efterfrågar. Du hittar den på Aktivarum. Mvh Erik

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/04/04/dags-for-lite-fakta-om-konsfordelning/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: