Försvarsmakten omfamnar feminismen

by

.

Nyligen bloggade jag om mansdiskrimineringen i försvaret (här). Nu har jag studerat försvarsmaktens sajt. De har en webbsida som heter ”Försvarsmaktens jämställdhets- och jämlikhetsarbete”. Den är ganska avslöjande, och erbjuder en del fascinerande läsning. Sidan inleds (som synes ovan) med denna tjusiga formulering:

”Försvarsmakten bedriver ett omfattande jämställdhetsarbete på central nivå och på förbanden. Målet är en helt jämställd organisation som är attraktiv att arbeta och utbildas i för både kvinnor och män.”

Hur kan man säga sig ha en ”helt jämställd organisation” som mål när man samtidigt har valt att öppet diskriminera män – något som försvarsmakten också erkänner? Kvinnliga sökande ges ju förtur.

Sedan kommer denna formulering:

”Försvarsmakten är av tradition en mansdominerad organisation. 1980, samma år som Sveriges jämställdhetslag trädde i kraft, var året då kvinnor för första gången tilläts söka vissa militära tjänster.”

Därmed antyds att kvinnor under lång tid varit diskriminerade inom försvarsmakten men nu är det minsann slut med kvinnoförtrycket. Att män i många generationer, och ännu långt efter 1980, var utsatta för en väldigt mycket mera långtgående diskriminering genom att de på grund av sitt kön var tvingade att ge bort ett år av sitt liv och vid behov ge sig ut i krig – det nämns ingenstans på webbsidan. Nej, den diskriminering som har förekommit i försvaret har drabbat kvinnor.

Man häpnar. Krig är fred. Frihet är slaveri. Mansförtryck är kvinnoförtryck.

Det är intressant att notera vad försvarsmaktens övergripande mål är, alltså vad försvaret över huvud taget finns till för. Jag citerar:

”Försvarsmakten ska verka för demokrati och mänskliga rättigheter, bland annat utifrån FN:s internationella mål, Sveriges jämställdhetspolitiska mål och diskrimineringslagen. […] För Försvarsmakten, vars uppdrag är att bevara demokratin, är grundprinciperna för mänskliga rättigheter och jämställdhet synnerligen viktiga att efterleva. Det innebär en fullständig jämställdhet i den egna organisationen, och att aktivt verka för Sveriges jämställdhetspolitiska mål.”

Man kan nästan få intrycket att försvarsmakten har skapats för att införa jämställdhet.

Sedan kommer ett avsnitt som heter ”FN och de internationella målen”. Det handlar nästan uteslutande om kvinnor. Jag citerar (för tydlighets skull har jag fetmarkerat ordet kvinnor där det förekommer):

”Just jämställdhet är ett av FN:s mest prioriterade globala mål.

Betydelsen av jämställdhet för FN har bland annat tydliggjorts i en konvention om avskaffandet av all slags diskriminering mot kvinnor. Den antogs 1979 och trädde i kraft ett par år senare. Sverige har anslutit sig till konventionen, och erkänner att jämställdhet, både i hemmet och i samhället, har stor betydelse för nationell och internationell utveckling.

FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet utgör en av grunderna i Försvarsmaktens internationella fredsarbete tillsammans med resolution 1820 som handlar om sexuellt våld och säkerhet. I och med resolution 1820 har kvinnors rättigheter i krigsområden stärkts, bland annat då systematiskt våld mot kvinnor i väpnade konflikter numera räknas som krigsförbrytelser.

Alla länder som är medlemmar i FN ska utifrån resolution 1325 aktivt verka för att:

 • Öka kvinnors deltagande i konfliktförebyggande och fredsbefrämjande insatser och stödja lokala kvinnors fredsinitiativ i konfliktområden
 • Säkerställa att kvinnor deltar i institutioner och i beslutsfattande i konfliktsituationer och i övergångsprocesser från konflikt till fred
 • Stärka skyddet för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter och särskilda behov i samband med krig och konflikt
 • Integrera ett jämställdhetsperspektiv i freds- och säkerhetsfrämjande och humanitära insatser”

Visst är det intressant att mäns rättigheter verkar vara helt ointressanta? Här kan du som pdf läsa FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Det heter så. Inte avskaffande av diskriminering, utan diskriminering av kvinnor. Försvarsmakten länkar till dokumentet.

Visste du förresten att försvarsmakten sedan länge har en satsning som heter Genusstyrka, nåja, det måste ju vara på engelska så det heter Genderforce. Jag citerar:

”År 2004 tog Försvarsmakten initiativet att starta projektet Genderforce, i syfte att förbättra de svenska internationella insatserna ur ett genusperspektiv. Det var ett försök att förverkliga resolution 1325 genom ökad kunskap i genusfrågor bland de medverkande och ett ökat antal kvinnor i insatser. I dag är Genderforce ett utvecklingssamarbete mellan Försvarsmakten och fem andra svenska organisationer.”

Sedan kommer ett avsnitt om Sveriges jämställdhetspolitiska mål. Nu blir det väldigt mycket kvinnor igen. Där står det bland annat att det ska vara en ”jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet”. Ligger inte det lite utanför försvarsmaktens verksamhetsområde? Det står också att ”mäns våld mot kvinnor ska upphöra”. Hoppsan, där slank det med en feministisk mansfientlig dogm.

Sedan blir det mera kvinnor. Det handlar om nätverk. Två sådana presenteras, det ena är ”Nätverket värnpliktiga kvinnor” som  ”verkar för en bättre utbildningsmiljö och bättre förutsättningar för värnpliktiga kvinnor att prestera bra i sin tjänst”.

Varför ska bara värnpliktiga kvinnor få bättre miljö och förutsättningar? Är inte manlig personal något värd? För övrigt finns det över huvud taget inga värnpliktiga kvinnor i Sverige och har aldrig funnits, eftersom värnplikten (när den fanns) bara omfattade män. Kvinnor fick söka sig till det militära om de hade lust medan männen kallades in med en pliktlag. Vi har aldrig haft allmän värnplikt i Sverige, bara manlig värnplikt.

Det andra nätverket som presenteras är ”Nätverket officer och kvinna”.

Läs mer här. Tack för tipset, Hampus!

Annonser

51 svar to “Försvarsmakten omfamnar feminismen”

 1. Helena Says:

  Pär, lite stringens behövs. Du skriver: Hur kan man säga sig ha en ”helt jämställd organisation” som mål när man samtidigt har valt att öppet diskriminera män – något som försvarsmakten också erkänner?

  Målet och nuläget är (här) två olika saker.

 2. ParStrom Says:

  Helena:
  Det har att göra med definitionen på jämställdhet. Jämställdhet är lika rättigheter och skyldigheter, oavsett utfall. Men försvaret definierar jämställdhet som 50/50-fördelning, vilket oundvikligt leder in på positiv särbehandling vilket är samma sak som diskriminering. Definitionen av jämställdhet är en kärnpunkt i hela genusdebatten i Sverige. Det är där det har gått snett.

 3. Lasse Says:

  OT

  Om det är någon som vill se en person få bästa sändningtid i SVT morron. Titta då på SVT 1 (idag) där Gudrun Schyman sitter och blåljuger i tv rutan så man vill kräkas på henne.

  Jag förstår inte hur man kan få sådan media uppmärksamhet.

  Ju mer man får upp ögonen ju mer inser man att vi lever i en totalitär demokratur.

  **********************************************************

  Vad beträffar försvaret tycker jag det är bra att vi får en 50/50 fördelning, hoppas det även blir 50/50 i de stridande förbanden eller riktig allmän värnplikt där vi har lika många män som kvinnor.

  Däremot skall kvinnor inte få några fördelar (gräddfiler) jämfört med männen, ge dem istället utökad fysträning några månader så de kan matcha männens fysik t.e.x. i ett vanligt skyttekompani.

 4. barfota Says:

  Tillåt försvaret att lägga ned sig själv. Sverige ringer ändå storebror USA om det skulle krisa till sig. Patetiskt!

 5. Hanen Says:

  Det är helt sjukt hur lite vi män räknas i Sverige. Vi är aldrig ens med i kalkylen och existerar liksom inte. Ändå är det vi som bidrar mest till samhället som helhet via arbete och skatt.

  Jag är dessutom en av dom som gjorde värnplikten. Och medan jag harvade omkring på en grusplan och gjorde andra helt meningslösa saker i mer än ett år så drog mina jämnåriga tjejkompisar utomlands, började jobba eller satte igång sina studier. De påbörjade sina liv helt enkelt och fick ett rejält försprång.

  Ibland undrar jag på allvar varför jag över huvud taget som människa ska känna några sympatier och någon samhörighet med detta samhälle? Speciellt med tanke på hur många gånger jag har blivit diskriminerad och fått sämre chanser på grund av mitt kön.

 6. Polisens genusföreläsare misstänkt för våldtäkt « Aktivarum Says:

  […] Uppdatering 18/2 2011:Pär Ström frågar om folk känner till försvarsmaktens satsning Genderforce? Deras expert på jä… […]

 7. Erik Says:

  PärStröm:

  ”Det har att göra med definitionen på jämställdhet. Jämställdhet är lika rättigheter och skyldigheter, oavsett utfall. Men försvaret definierar jämställdhet som 50/50-fördelning”

  Det är dålig kommunikation att säga ”försvaret definierar” ett försvar är ett redskap det varken definierar, tycker eller tänker. Min rekommendation för denna debatt är att ta reda på namnet/namnen på personerna som bestämt dessa saker och skriva DERAS namn. För så är det att det är inte ”försvaret” som bestämt saker det är en eller flera personer som bestämt saker och om vi börjar tala klarspråk så kan de personerna antingen bemöta oss eller bevisa deras politiska ideal är typ Caecescu eller så.

 8. Erik Says:

  Och ja jag känner mycket väl till Genderforce:

  ”Genderforce är ett samarbete mellan Försvarsmakten, Räddningsverket, Polisen, Officersförbundet, Lottorna och Kvinna till Kvinna.” ”Kvinnofridsportalen har pratat med GÖRAN LINDBERG som är en av initiativtagarna till Genderforce och projektansvarig för polisens del”

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/01/28/polisens-genusforelasare-misstankt-for-valdtakt/

 9. ParStrom Says:

  Erik skriver:

  ”Min rekommendation för denna debatt är att ta reda på namnet/namnen på personerna som bestämt dessa saker och skriva DERAS namn”

  Allt sådant tar tid. Jag har svårt att hinna med rent grävande arbete. Kanske någon bloggläsare kan ringa försvaret och utreda vem som ligger bakom deras jämställdhetsstrategi, samla in svaren och återkomma till mig så bloggar jag om det?

 10. Kristin Says:

  Försvarets uppgift är väl att skydda landet och invånarna mot fientliga angrepp. Inte att kvotera in kvinnor. Den som är bäst lämpad för uppgiften bör anställas, man eller kvinna.
  Eftersom så få tjejer är intresserade av krig och vapen blir urvalet väldigt dåligt om 50% av våra soldater ska vara kvinnor. Eller är det meningen att de enbart ska vara befäl över killarna.

  Robert Gustavsson har en kul sketch i sin show på Rondo om tjejer i det militära.

 11. maggan Says:

  Den ansvarige är alltid ÖB, som en större grupp är det sedan FML med HR delen som tar fram styrdokumenten på myndighetsnivå. Som sedan kommuniceras till massorna genom herr lagerstedt som är info ansvarig

 12. Lars Says:

  På tal om något annat, så fortsätter följetongen med Socialdemokraternas partiordförande i följande artikel i dagens Aftonbladet, där Karin Petterson med feministisk analysteknik konstaterar ”manliga maktstrukturer” bakom tillsättningen av ny ordförande. Är det i besvikelsen över misslyckandet med den feministiskt tillsatta Mona Sahlin med hjälp av kvinnliga maktstrukturer som man nu delar ut anklagelser om maktstrukturer mot varje man som ö.h.t vågar visa sig stående upprätt ?

  http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/karinpettersson/article8587065.ab

 13. Eric Says:

  Utmärkt analys Pär! Det blir något alltmer fanatiskt och religiöst över den heliga ”jämställdheten” (för kvinnor vill säga. Så extremt att jag och min familj funderar på landsflykt.

 14. Hjalmar Says:

  Vad får svenskarna för Försvarets c:a 40 mdr skattekr/år egentligen? Feminism?
  De som gör utlandstjänst i Afghanistan kritiserar jag inte, men resten – är det bara dökött?
  ”A waste of space and money”?

 15. Lasse Says:

  @Kristin

  ”Eftersom så få tjejer är intresserade av krig och vapen blir urvalet väldigt dåligt om 50% av våra soldater ska vara kvinnor.”

  Ehhhh….vilka är intresserade av att kriga med risk att dödas och lämlästas. Det urvalet är nog ganska litet oavsett kön.

  Om vi t.e.x. pratar allmän värnplikt är det lika många män som är totalt ointresserade av krig och vapen, jag lovar dig.

  När den gäller den här oerhört riskfyllda och speciella uppgiften som faktiskt går ut på att döda en annan människa (eller bli dödad) tycker jag av jämställdhetsskäl att vi skall ha en 50/50 fördelning.

  (Annars är jag emot 50/50)

  De som hade dålig fysik i mitt regemente fick träna dubbelt så hårt som alla andra. Vilket även bör innefatta kvinnor i stridande förband, så de kommer upp på samma nivå.

 16. Kristin Says:

  @Lasse
  Värnplikten är borta. Fattar inte varför du ska ha 50/50 när det är frivilligt.

 17. Abra Says:

  Här Pär,

  Tack för en väldigt bra analys

 18. Abra Says:

  ”Hej Pär”

  skall det vara 😦 börjar bli ordblind

 19. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  ”Kanske någon bloggläsare kan ringa försvaret och utreda vem som ligger bakom deras jämställdhetsstrategi, samla in svaren och återkomma till mig så bloggar jag om det?”

  Word! 😉

  Det intressanta är ;vid ett eventuellt GenusLeaks repotage, vad majoriteten inom försvarsmakten egentligen anser om denna sk jämställdhets satsning. Är inte helt säker på att det är förankrat i organisationen, men av pk och spel för gallerierna håller man med utåt sett. Av rädsla? För en svensk tiger,ju.

  Tror många killar anser det skönt att slippa allmän värnplikt när det inte råder samma spelregler för könen i Samhället. Varför ska man uppoffra sig för någon annan när det råder ett enormt öppet Mansförtryck i Samhället. Hela välfärdstanken ställs på sin spets, varför ska man betala för något när bara får skit tillbaka? Det är där det kommer an på dvs om man inte löser ”Definitionen av jämställdhet är en kärnpunkt i hela genusdebatten i Sverige. Det är där det har gått snett.” Så ställer kommer fler och fler ställa sig frågande inför ”feminism är reaktionär”
  http://erixon.com/blogg/2008/04/feminismen-ar-reaktionar/
  och därmed välfärdsstatens brytpunkt. Så långt för radikalfeminismen med sig statsfeminismen aka välfärdsstaten i sitt fall.
  Sorgligt men möjligt scenario. Det som återstår då är individualism,kapitalism och oberoende liberalism inte fd anarkist som borg och lsk liberal feminist maud olofsson utan nytänkande människor som Johan Norberg och Camilla Lindberg.

  Samtidigt pratar (s) om den breda vägen till kyrkan som ska ena,
  http://www.fokus.se/2011/02/den-breda-vagen/
  rena rama medeltiden ”dark age” utan att ta välfärds hotet feminism på allvar på allvar. Jag vill inte vara med och betala för feminism,radikalfeminism och statsfeminism. Vill du?
  Ser fram emot föreläsningar och seminarium inom dessa områden…

  WikiLeaks Reportrar utan gränser och GenusLeaks behövs mer än någonsin för att granska radikalfeminism inom Svensk rättsstat,statsfeminism och Samhälle.

  Något nytt och utmanande skulle vara om Maria Abrahamsson,Moderat Männen och gamla moderaterna gjorde myteri och bröt sig ur hycklande Nya Arbetarpartiet. http://www.fokus.se/author/torbjorn/
  och kapade skutan.

  Genus Nytt med kollegor kapar *med glimten i ögat Socialdemokraternas partistämma aka Kriskommission med en kvick föreläsning med efterföljande debatt med förslag på förändring utifrån båda könen.

  Det om något är genus nytt 😉

  Det behövs sannerligen en oberoende jämställdhets revolution för kvinnor och män. A Modern Man’s and Emancipation 😉

 20. Pether Says:

  Kristin: Har inte funnits någon allmän värnplikt, man har slutat tvinga män, istället gör man det nu via andra medel, typ arbetsförmedlingen.

  Klart att de vill ha 50/50 i försvarsakten, vilka ska ta de bra betalda jobben som inte innebär någon risk, kvinnorna. Vilka ska ta de riskfyllda, dåligt betalda jobben, männen.

  Vi ser det redan i den amerikanska armen, kvinnorna får lika mycket betalt, men utför inte riskfyllt arbete, som att gå i strid. Dock tas de fram när det ska fotograferas, oj va duktiga flickorna är.

 21. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  ”lömsk” och ”slapp” feministisk kultur höll på att ta över: ”De dummaste, sämst utbildade och obehagligaste kvinnorna kan smutskasta den trevligaste, vänligaste och intelligentaste man utan att någon protesterar.”
  -Doris Lessing

  @ Pether Kristin mfl apropå försvarsmakten och feminism

  ”Armas Lappalainen i Dagens story. Där skrivs:

  Det är denna feministiska rörelse som är den nya postmoderna epokens mäktiga reaktionära kraft. Den utger sig för att företräda den kvinnoemancipation som liberalerna sedan 1700-talet utvecklat, men i själva verket utgör den spjutspetsen i den patriarkaliska militärstatsreaktion som är vänd mot den liberala renässansen, den som vi kallar modernismen. Den spränger den liberala ordningen med sin häxjakt på män . . .

  Lappalainen menar att feminismen förstörde flowerpowerrörelsen som proklamerade “Make love not war”, inte minst mellan män och kvinnor. Genom att ställa kvinnor mot män splittrades vänstern och därmed möjligheterna att nå en verklig frigörelse.”

  ”Yttrandefriheten är ett intellektuellt behov och intellektet finns uteslutande hos den enskilda människan och inte ett kollektiv. Skyddet av yttrandefriheten kräver att lagen förbjuder en kollektivet att ge uttryck åt en åsikt. Ty så snart kollektiv börjar ha åsikter är det ofrånkomligt att den söker tvinga dessa på sina medlemmar.”
  Simon Weil

  Doris Lessing är främst människa – inte kvinna
  ”Lessing skriver feministiskt, men ger inte mycket för dagens feminism. 2001 var hon i Edinburgh och sa att en ”lömsk” och ”slapp” feministisk kultur höll på att ta över: ”De dummaste, sämst utbildade och obehagligaste kvinnorna kan smutskasta den trevligaste, vänligaste och intelligentaste man utan att någon protesterar.”

  https://genusnytt.wordpress.com/2010/11/22/oskyldig-man-domdes-till-5-ars-fangelse/

  “Make love not war”, inte minst mellan män och kvinnor:-)

  http://www.facebook.com/pages/A-Modern-Mans-Emancipation/154773141235718

  Julian Assange supporters plan protests worldwide

  This´s …
  avantgarde!

 22. Lasse Says:

  @Kristin

  Jag skrev ju det ?!

  När den gäller den här oerhört riskfyllda och speciella uppgiften som faktiskt går ut på att döda en annan människa (eller bli dödad) tycker jag av jämställdhetsskäl att vi skall ha en 50/50 fördelning.

  I detalj bör det finnas en könsbaserad riskfördelning inom varje gren av försvarsmakten, eller som jag skrev tidigare. det skall finnas lika många kvinnor i stridande enheter som män. Precis som Pether beskriver ovan så inte kvinnorna bara tar ”smörjobben” inom försvarsmakten.

  I alla tider har det funnits en märklig diskriminering där kvinnor haft någon form av ”frikort” för det ”riskfyllda” oavsett vad.

 23. Lasse Says:

  Jämställdhet är när både kvinnor och män tar lika mycket ansvar för samhället och jämnt fördelar de riskfyllda jobben mellan könen.

 24. Kristin Says:

  @Lasse
  Vi ska ha en så effektiv arme som möjligt. Då kan vi inte kvotera in efter kön.
  Vi måste anställa de bästa.

 25. Kristin Says:

  @Lasse

  Min syn på livet är att den som är bäst på något gör det. Att dela allting fifty/fifty är ineffektivt och påminner om kommunism.

 26. Lasse Says:

  @Kristin

  Nu nervärderar du kvinnorna går att få ett lika effektivt försvar med 50/50 fördelning. Det handlar enbart om tidaxeln i utbildningen.

  Vilken erfarenhet har du av försvaret när det gäller hemvärnet eller kvalitén på våra soldater ?

  Varför tycker du att män skall ta alla risker ?

  Tycker du det är jämställt ?

 27. Lasse Says:

  @Kristin

  Håller med dig i:

  ”Min syn på livet är att den som är bäst på något gör det. Att dela allting fifty/fifty är ineffektivt och påminner om kommunism.”

  Men inte när det gäller krig o försvar.

 28. ParStrom Says:

  Som sagt. Sverige har aldrig haft allmän värnplikt. Bara manlig värnplikt. Media brukar missa på den punkten.

 29. Sveriges försvar går samma väg som brandkåren « GenusLeaks Says:

  […] så har Pär Ström gjort en djupdykning av försvarets jämställdhetssatsning. Observera att initiativtagaren och projektledaren för Gender Force var dömde våldtäktsmannen […]

 30. Torstensson Says:

  Kristin

  Att anställa de bästa var längesedan försvarsmakten gjorde. Dom har sänkt sina krav även för män genom åren och jag misstror inte de som säger att kvinnor kommer in på lägre antagningskrav.

  För mig är dom bästa inom läkarlinjen, jursitlinjen eller KTH och Chalmers. Absolut inte inom försvarsmakten.

  Är det inte typiskt gammaldags att tro att det är några superkillar inom försvarsmakten?

  Mina befäl under min lumpartid hade inte överlevt 2 veckor på ett universitet. Så korkade var dom.

 31. barfota Says:

  @Manhood United

  ”Varför ska man uppoffra sig för någon annan när det råder ett enormt öppet Mansförtryck i Samhället. Hela välfärdstanken ställs på sin spets, varför ska man betala för något när bara får skit tillbaka?”

  Det är precis detta det handlar om, inte bara i frågor om feminism utan faktiskt i alla rättvisefrågor. Varför betalar vi villigt utan att få någonting tillbaka? Kan det bero på att vi är idioter som inte gör revolt?

 32. Lövet Says:

  @Lasse m fl:

  Ehhhh….vilka är intresserade av att kriga med risk att dödas och lämlästas. Det urvalet är nog ganska litet oavsett kön.

  Om vi t.e.x. pratar allmän värnplikt är det lika många män som är totalt ointresserade av krig och vapen, jag lovar dig.

  Jag tror att du har fel – strukturellt fel. Samhället (familjen, stammen, byn, landet) har i årtusenden förväntat sig att männen skall försvara kärnan, dvs kvinnor och barn. Vi män har helt enkelt lärt oss att veta vår plats.

  Se denna lilla skrift sidan 23-30 och begrunda: (det är en otäckt lång länk, så jag hoppas den funkar, annars googla på ”Olika på lika villkor” från Skolverket):
  http://www.skolverket.se/sb/d/150/url/0068007400740070003a002f002f0077007700770034002e0073006b006f006c007600650072006b00650074002e00730065003a0038003000380030002f00770074007000750062002f00770073002f0073006b006f006c0062006f006b002f0077007000750062006500780074002f0074007200790063006b00730061006b002f0042006c006f0062002f007000640066003400390034002e007000640066003f006b003d003400390034/target/pdf494.pdf%3Fk%3D494

  Det fascinerande är att man kan göra denna mansroll till något eftersträvansvärt. Enbart en vapenvägrande försvarsminister kan göra kriget till en jämställdhetsfråga.
  Kriget är ett helvete och det blir inte ett mindre helvete för att det kommer in 50% kvinnor bland infanteristerna.

  Fast det FM, försvarsdepartementet och feministmedia håller på med är ju rena lögner egentligen, kvinnor ingår ju normalt inte i stridande enheter – Så trots alla floskler så lyser den kvinnliga infanteristen med sin frånvaro när splittret yr och kulorna viner.

  Så jämställdhetskampen gäller ju att få bära spräcklig uniform, ha betald fys, mycket ledigheter och att sitta lååångt bakom stridslinjen…

  …gärna hemma i nån projektgrupp om kvinnligt ledarskap…

 33. Olle Says:

  Försvarsmaktens text är tycks tämligen förvirrad.

  ‘Mäns våld mot kvinnor ska upphöra’. Den formuleringen blir ju tämligen knepig för en organisation vars huvudsakliga uppgift är att vid behov utöva extremt grovt våld. Vilka mäns våld mot vilka kvinnor?

  Svenska manliga soldaters våld mot fiendens civila kvinnor? Det var väl 2-300 år sedan det var ett problem.

  Fientliga manliga soldaters våld mot kvinnliga svenska soldater? Ja det målet kan vi väl alla ställa upp på. Skjut dom jävlarna och krossa kadavren under larvfötterna säger jag.

  Herr Talibans våld mot Fru Taliban? Det är förvisso behjärtansvärt men inte tillräcklig anledning att dra i krig i fjärran länder.

  Eller menar försvarsmakten att JAS-plan och SSG-stridisar ska sättas in varje gång Herr Johansson på Storgatan i Borås bråkar med sin fru?

  Det vore kul att få veta med vilka metoder och i vilka sammanhang vår militär ska användas för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Annars är det bara tomma floskler.

 34. Andreas Nurbo Says:

  Lövet: Varför slås inte den rapporten upp på nyheterna?

  Mycket schablonmässigt kan vi säga att kvinnan genom historien på djupet förbundits med möjligheten att ge liv, medan mannen förbundits med uppgiften att om nödvändigt ge sitt liv. Med denna schablon förknippas för pojkens del föreställningen att det för säkerhets skull är bäst att i god tid vara förberedd för ett sådant latent dödligt möte, man mot man. Detta färgar pojkens och mannens tillvaro och ingen med definierat manligt biologiskt kön kommer undan sitt personliga ställningstagande i denna fråga.

 35. Lasse Says:

  @Lövet

  ”Jag tror att du har fel – strukturellt fel. Samhället (familjen, stammen, byn, landet) har i årtusenden förväntat sig att männen skall försvara kärnan, dvs kvinnor och barn. Vi män har helt enkelt lärt oss att veta vår plats.”

  Håller med dig om ovanstående Lövet tror vi pratar om olika tidsperioder, senaste 20 åren börjar denna plats luckras upp i samband med feminismens framfart. För mig är det som en väckarklocka.

  Varför skall männen offras för att kvinnor skall leva ?!

  Känner flera personer som tjänstgör i USA:s arme´och det är precis samma sak där. Kvinnorna slipper de stridande förbanden och den direkta fronten. Så även jänkarna lider av ”riddelighetskomplex” (mer än oss tror jag). Så det du beskriver sitter väldigt djupt rotat i oss.

  Vad beträffar svenska försvaret och hemvärnet så består den inte av några supermänniskor. Man skulle mycket väl kunna implementera kvinnor i ett normalt skyttekompani, lite längre utbildning framförallt på fys. sidan sen är det inga problem.

  Om man skall gå till min egen sambo så spöar hon mig ganska ofta på luftgevärs skytte och då är inte jag någon dålig skytt 😉

  Finns flera krig där kvinnor haft en framträdande roll och där de utnyttjat sin kvinnlighet och männens ridderlighetskomplex. Läste ganska nyligen om ryska kvinnliga ”prickskyttar” under ww2.

 36. Eric Says:

  Vem vill dö för genus-Sverige?

 37. Erik Says:

  Olle:

  ”Försvarsmaktens text är tycks tämligen förvirrad.”

  Inte för mig, tyvärr vet jag precis vad den innebär och jag har personligen haft gubben som förespråkat skiten som föreläsare.

  ‘Mäns våld mot kvinnor ska upphöra’. Den formuleringen blir ju tämligen knepig för en organisation vars huvudsakliga uppgift är att vid behov utöva extremt grovt våld. Vilka mäns våld mot vilka kvinnor?

  De egna soldaternas ”våld” mot alla kvinnor handlar det om. Kul eller hur?

  ”Svenska manliga soldaters våld mot fiendens civila kvinnor? Det var väl 2-300 år sedan det var ett problem.”

  Nej nu har du en patriarkal beskrivning av våld. Det här handlar mer om våld via attityder förstår du.

  ”Fientliga manliga soldaters våld mot kvinnliga svenska soldater? Ja det målet kan vi väl alla ställa upp på. Skjut dom jävlarna och krossa kadavren under larvfötterna säger jag.”

  Tyvärr, det är såklart inte fiendesoldaterna som skall utbildas i rätta attityder. De har ju sin kultur att tänka på och den är det rasistiskt att utsätta för påhopp.

  ”Herr Talibans våld mot Fru Taliban? Det är förvisso behjärtansvärt men inte tillräcklig anledning att dra i krig i fjärran länder.”

  Ingen fara, talibanerna är fattiga och dem är det synd om… det är i värdegrundsmaffians ögon de svenska männen det är fel på.

  ”Eller menar försvarsmakten att JAS-plan och SSG-stridisar ska sättas in varje gång Herr Johansson på Storgatan i Borås bråkar med sin fru?”

  Nej, försvarsmakten menar att idag så bråkar SSG-stridisar med sin fru pga att de har dålig attityd och saknar värdegrundsutbildning – detta initiativ har bland annat tagits av en flummig religionsvetare och så förstås ”jag är en sadist och våldtäktsman” Göran Lindberg.

  ”Det vore kul att få veta med vilka metoder och i vilka sammanhang vår militär ska användas för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Annars är det bara tomma floskler.”

  Lita på det.

 38. Fredrik Says:

  @Lasse

  det där är ju inte ens sant. När det kommer till de soldater som skickats ner till afghanistan tidigare har det varit just frivilliga som ansökt. Många av mina kamrater när jag gjorde lumpen ville bra gärna göra utlandstjänst, och något som framgick var att det är någelunda hård konkurrens för att ens få göra det. Och som Kristin säger så förstår jag inte heller varför du argumenterar för 50/50 när det idag är frivilligt att söka till det militära.

 39. Lasse Says:

  @Fredrik

  Vad är det som inte är sant ?!

  Specificera dig, sen förstår jag inte din poäng med utlandstjänst.

  Fanns ganska många som motsatte sig själva kontraktsskrivningen.

  Bifogar första träffen jag fick på google

  http://mobil.svt.se/2.56952/1.2166644/kritik_mot_utlandstjanst?lid=senasteNytt_1765014&lpos=rubrik_2166644

  Varför tycker du att män skall ta alla risker ?

  Tycker du det är jämställt ?

  ps. är även frivilligt att starta företag, bli styrelseledamot osv.

 40. Helena Says:

  Pär, du skrev: ”Men försvaret definierar jämställdhet som 50/50-fördelning, vilket oundvikligt leder in på positiv särbehandling vilket är samma sak som diskriminering.”

  Den punkten ska vi bita oss fast i.

 41. Olle Says:

  Så Erik, du menar att det går ut på att kvinnliga soldater övar feministisk närstridsteknik medan manliga soldater sitter i skolsalar och svarar på prov med frågan ‘Har du slutat slå din fru?’ 😉

  Ett delikat problem inställer sig om fienden rekryterat kvinnliga infanterister. Då blir svenska värdegrundssoldater tvungna att ropa ‘Eld upphör’ och retirera. Åtminstone de manliga.

 42. Korven Says:

  Peka mig i rätt riktning ska jag tända eld på skiten

 43. Trio Says:

  Det svenska försvaret finns i första hand till för att erbjuda kvinnor bra karriärmöjligheter, via kvotering. I andra hand för att hjälpa flickor och kvinnor i Sverige och i Afghanistan.

  Att män överhuvudtaget får vara med i den svenska försvarsmakten beror på att den ibland behöver utföras farliga uppdrag för att hjälpa afghanska flickor och kvinnor – och då krävs ju män, vars liv kan offras…

 44. Erik Says:

  Olle:

  ”Så Erik, du menar att det går ut på att kvinnliga soldater övar feministisk närstridsteknik medan manliga soldater sitter i skolsalar och svarar på prov med frågan ‘Har du slutat slå din fru?’ ;)”

  Ja ungefär 🙂 Nej seriöst vad det betyder är att de har en tes att om man sätter kvinnor på höga poster och lär män lyda kvinnor så upphör våldet magiskt att ske. De har inbillat sig det är en attityd och respektfråga. De ville göra samma sak i TV-serien ”Jobba jämt” där var det ett fotbollslag (Häcken BK) de ansåg det superviktigt att killarna hade kvinnliga tränare. Givetvis vägrade fotbollslaget och genuskonsulterna såg allvarliga ut och gnällde ut i TV över bristen på samarbetsvilja.

  ”Ett delikat problem inställer sig om fienden rekryterat kvinnliga infanterister.”

  Ingen risk att fienden rekryterar kvinnliga infanterister. Vår smala lycka är att fienden inte förstår hur bra det skulle funka.

  ”Då blir svenska värdegrundssoldater tvungna att ropa ‘Eld upphör’ och retirera. Åtminstone de manliga.”

  Ja men eftersom kvinnor är så usla soldater så är sannolikheten att de andra länderna skapar kvinnliga attackstyrkor minimal.

 45. Jack Says:

  Erik,

  ”ad det betyder är att de har en tes att om man sätter kvinnor på höga poster och lär män lyda kvinnor så upphör våldet magiskt att ske”

  Detta är en show-tes isf. Dvs, en hållning, jmfr försanthållning, här en tes-hållning, eller en sorts lögn med andra ord. De håller detta för en tes baserat på vilka effekter de bedömer sig få. Målet avgör, alltså kvinnlig överordning. Kvinnor vill bestämma över andra. Vi ser det väldigt tydligt i vad de jobbar med, ytterst sällan är kvinnor i ”löv”-positioner, oftare än män har de underordnade, t ex som sjuksköterska har man patienter, medan sopgubben bara har tunnor, dvs ingen underordnad. Män finner oftare nöje i människofria sysslor än kvinnor, om inte i soptunnor så kanske i tekniska fält.

  Det finns en sorts människor som kvinnor behöver styra över för att inte bli galna feminister, dessa människor är barn. Barn fyller kvinnans behov att styra över människor och hon klarar det nog hyfsat. Att detta maktbegär skall missriktas så att en kvinna sätts att styra över ett fotbollslag baserat på kön är en sorglig fars.

 46. Erik Says:

  Jack

  ”Detta är en show-tes isf. Dvs, en hållning, jmfr försanthållning, här en tes-hållning, eller en sorts lögn med andra ord.”

  Man kan tro det ja, Vi vet inte om de är korkade och tror på sina grundlösa påståenden eller bara genuint onda och påstår vad än som ger dem vad de anser de skall ha. Troligen är de flesta korkade och sedan är det några ledare som är genuint onda och ser de övriga som ”nyttiga idioter”

  ”De håller detta för en tes baserat på vilka effekter de bedömer sig få. Målet avgör, alltså kvinnlig överordning.”

  Vissa av dem tror jag är onda och säger vad som helst som ger de effekter som de vill ha. Men sedan finns också många feminister som är genuint korkade och tror på dessa saker och är helt okunniga om deras ledares åsikter tills dess det är för sent (när Gloria Steinem gifte sig var det för sent för många av de kvinnor som hon sagt att inte gifta sig att hitta en man)

  ”Kvinnor vill bestämma över andra.”

  Nej, inte nödvändigtvis. Tvärtom så påminner det mig mer om när en tjej vid namn Emma klagade och berättade hon måste säga åt sin man att inte ta hennes tokiga ideer på allvar hela tiden. Dvs många kvinnor har en mycket djup och kanske biologisk tendens att sträva efter saker de inte vill ha – Det sannolika syftet med denna strävan är att skapa trygghet via demonstrerad styrka av männen i deras närhet.

  Vi ser det väldigt tydligt i vad de jobbar med, ytterst sällan är kvinnor i ”löv”-positioner, oftare än män har de underordnade, t ex som sjuksköterska har man patienter, medan sopgubben bara har tunnor, dvs ingen underordnad.”

  Nja, jag skulle mer säga att det handlar om att kvinnan är underordnad en man som är överordnad de flesta andra. Dvs kvinnorna har inte en egen rang, de har en pseuodorang beroende på rangen hos den man de arbetar under.

  ”Män finner oftare nöje i människofria sysslor än kvinnor, om inte i soptunnor så kanske i tekniska fält.”

  Javisst, eller så kanske män finner nöje i prestationer som kan utmärka dem medan kvinnor föredrar att ingå i en social struktur?

  ”Det finns en sorts människor som kvinnor behöver styra över för att inte bli galna feminister, dessa människor är barn. Barn fyller kvinnans behov att styra över människor och hon klarar det nog hyfsat. Att detta maktbegär skall missriktas så att en kvinna sätts att styra över ett fotbollslag baserat på kön är en sorglig fars.”

  Nja, snarare är det så att kvinnor behöver en social struktur att ingå i och när de har familjen att ingå i så blir det mindre viktigt. Statistik i USA visar att singelkvinnor utan barn röstar utifrån sig själva. Gifta kvinnor med familj röstar utifrån familjen.

 47. PO Says:

  Kristin säger: ”Försvarets uppgift är väl att skydda landet och invånarna mot fientliga angrepp. Inte att kvotera in kvinnor.”

  Mja, försvarets uppgift har också varit att skapa jobb. Placeringen av många militära förband har ofta motiverats näringspolitiskt.

  Du skrev vidare: ”Vi ska ha en så effektiv arme som möjligt. Då kan vi inte kvotera in efter kön. Vi måste anställa de bästa.”

  Generalernas största problem i krig är att få soldaterna att skjuta på fienden. Under 2:a världskriget visade det sig att bara 15 % sköt tillbaka för att döda eller lydde när de fick order att skjuta för att döda. De andra riskerade hellre sina egna liv än att de dödade någon annan.

  Med tanke på kvinnornas större empati (sägs det) blir de väl inga bra soldater?

 48. Hamstrn Says:

  @PO Har du månne sett The Truth about Killing?

  Att män gillar krig är en ren jävla myt.

  Jag rekommenderar ALLA att se denna serie.

 49. Lövet Says:

  @Andreas Nurbo: Varför den inte slås upp torde vara uppenbart. Den går på tvärs mot den rådande idén att allt är pojakernas eget fel…

  @Lasse: Jag håller i sak med. Ingen man vill väl – innerst inne – ge sig ut på slagfältet, men det är tveklöst att vi har uppfostrats till den uppgiften. Nu, de senaste 20 åren, så har denna konsensus om vår ”yttersta uppgift” upplösts. Ingen tror helt enkelt att försvaret behövs (vilket i sig torde vara historielöst på gränsen till korkat). Därmed har försvaret blivit en del av arbetsmarknaden vilken som helst och kan därmed av Tolgfors (Försvarsminstrarnas försvarsminster nummer ett) göras till ett jämställdhetsprojekt…

 50. David Says:

  Försvarets uppgift är att dels att försvara landet men också att kunna verka i de internationella uppdrag som Riksdagen bestämmer. Med tanke på att de kan ställas inför alla möjliga problem på de uppdragen så är kvinnor en viktig del i försvaret. Kvinnor har varit en stor tillgång i Afghanistan till exempel för att kunna ta kontakt med kvinnor.

  Anledningen till att vi har en så stor övervikt av män går givetvis att härleda till den värnplikt vi hade som bara gällde män. Nu när kvinnor och män kommer att rekryteras på samma sätt kommer vi förhoppningsvis se en en mer jämställd Försvarsmakt. Och förhoppningsvis kommer det att gå igenom att den vilande pliktlagen kommer att gälla både kvinnor och män. Det stora invasionsförsvaret som krävde en massa folk och helt andra krav på soldaterna är borta. Det nya försvaret kräver en annan typ av soldat och där är kvinnor en viktig del.

 51. Lövet Says:

  @David:

  Med tanke på att de kan ställas inför alla möjliga problem på de uppdragen så är kvinnor en viktig del i försvaret. Kvinnor har varit en stor tillgång i Afghanistan till exempel för att kunna ta kontakt med kvinnor.

  Mer exakt hur?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: