Blott Sverige svenska våldtäkter har

by

Upphovet till uppståndelsen kring Julian Assanges erotiska eskapader under sitt Sverigebesök kan spåras till en punkt: Hur våldtäkt definieras i svensk lagstiftning. I det förra numret av Fokus (11-17 februari 2011) finns en intressant intervju med Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Hon får frågan:

”Hur utmärker sig svensk sexualbrottslagstiftning jämfört med övriga Europa?”

Och svarar:

”I Sverige har vi en väldigt vid definition av våldtäkt. Den innehåller gärningar som i vanligt språkbruk inte skulle kallas våldtäkt, och omfattar handlingar som inte alls har med hot eller våld att göra. Det Julian Assange påstås ha gjort kan man ha synpunkter på, och det kan definitivt vara brottsligt, men det uppfattas normalt inte som våldtäkt i andra länder.”

Där slår Ramberg huvudet på spiken. Våldtäkt enligt lagen är inte detsamma som vad gemene man menar med våldtäkt. Och Sverige är ensamt om att ha det så.

Man måste skilja på juridiska och politiska frågor. Juridiken har nu sin gång i Assange-fallet, och där tolkas lagen som den ser ut idag. Men det är en politisk fråga hur lagen är skriven. Och det krävs nu politisk handling för att förändra lagen när det gäller våldtäkt.

Jag hävdar att breddningen av våldtäktsbegreppet till att omfatta även sådant som normalt inte anses vara våldtäkt är orimlig och olämplig. Den urholkar för det första allvaret i riktiga våldtäkter. För det andra riskerar den att människor, i praktiken män, blir dömda och straffade trots att de egentligen (enligt de värderingar som är gängse bland människor) är oskyldiga. Lagar har ingen annan legitimitet att grunda sig på än folkets värderingar – så är det med all juridik. Juridiken är etikens spegel.

Jag anser att breddningen av våldtäktsbegreppet är ett feministiskt beställningsverk. Det är ett sätt att slå mot det manliga könet. Det krävs en feministisk talibanstat (numera vanligt omdöme om Sverige utomlands) för att lagstifta om att det som inte är våldtäkt är våldtäkt.

Vilken politiker blir först med att kräva en lagändring? Finns det någon enda som är tillräckligt icke-PK (nu när Camilla Lindberg har åkt ur riksdagen)? Det är bedrövligt hur ett land har kunnat bli så konsensus-inriktat som Sverige, där bara en åsikt i taget är tillåten.

Våldtäkt är ett vidrigt brott, som ska straffas hårt, inte tu tal om den saken. Men då ska det vara våldtäkt också. Jag känner ett mycket stort förakt för våldtäktsmän. Men då ska det vara våldtäktsmän också.

Uppdatering: Här finner du en mycket intressant debattartikel om den svenska rättsrötan. Kommer bland annat in på den bristande rättssäkerheten för män när det gäller sexualbrott.

23 svar to “Blott Sverige svenska våldtäkter har”

 1. PO Says:

  När du träffar en ny kvinna, gör en liten intervju. Kanske vi på GenusNytt kan konstruera ett ”feministtest”?

 2. Connor Says:

  Utvecklingen i andra länder…

  http://falserapesociety.blogspot.com/2011/02/new-uk-guidelines-for-prosecuting-women.html

 3. Jocke S Says:

  Det finns två saker som föregått våldtäktsbegreppet i Sverige vad jag kan se. Den första är sexköpslagen, som de facto gör den aktiva kvinnan helt ansvarslös!
  Den andra är den lögnaktiga politiska sladängan, ”mäns våld mot kvinnor”. Som är till för att generellt skuldbelägga män, för att kontrollera män, inte minst vid familjerättstvister t.ex.
  Det måste fastslås att sexköpslagen är rättsvidrig, och någon borde anmäla den för EU-domstolen. Och att generellt skluldbelägga män för allt våld, det är inget annat än könsrasism/fascism!
  Sen att ”våldtäktslagen är fin” fast den är ensam i världen (liksom sexköpslagen), det är ju ren chauvinism, kvinno- och nationaldito!

 4. Lasse Says:

  @PO

  Är redan praxis ibland mina internetdejtande polare.

  Är du feminist ?
  (lite mer inlindat)

  ….ligger strax efter

  Hur länge har du varit singel ?

  Kan trösta dig med att antalet feminister är kraftigt överdriven. Är ganska sällan de brukar ramla över dylika.

  Hur kan så få feminister höras så mycket ?

 5. PO Says:

  Lasse frågade: ”Hur kan så få feminister höras så mycket?”

  Media bedömer att det säljer.

  Kvinnor köper därför att de känner sig bekräftade.

  Män köper för att … få något att reta upp sig på; .. äh, går inte att undvika. De där texterna finns överallt, t o m på sportsidorna.

 6. Kenneth Says:

  Härligt att den sjuka svenska sexuallagstiftningen äntligen börjar ifrågasättas. Tragiskt bara att det krävs hjälp utifrån för att debatten ska komma igång.

  Vi borde ha kunnat klara av att stoppa vansinnet på egen hand.

 7. Sanna D Says:

  Jag tycker tyvärr våldtäktsbegreppet har blivit så urvattnat nu att ingen längre bryr sig. Till och med frivillig sex mellan tex en 17 åring och en 14 åring räknas ju som våldtäkt! Helt galet.

  Min misstanke är att feministernas plan är följande:

  1. Vidga våldtäktsbegreppet till att innefatta i princip alla former sexuella övergrepp (och även företeelser som inte ens är övergrepp!).
  2. Med tiden kommer befolkningen anse att våldtäktsbegreppet blivit för urvattnat och att grova sexualbrott därmed förringas.
  3. Med bakgrund av 2) argumenterar man sedan för att straffen för grova våldtäkter och grova sexualbrott i allmänhet bör höjas ytterligare. Man låter då mindre allvarliga sexualbrott även fortsättningsvis kallas våldtäkt och inför nya begrepp som ”synnerligen grov våldtäkt” med ännu högre straffskala.

  Resultatet av allt detta blir då att straffen för sexualbrott i slutändan generellt har höjts och att allt fler företeelser anses vara brottsliga.

  Claes Borgström har för övrigt redan skrivit en artikel i denna riktning, se:

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skarp-synen-pa-grovsta-valdtakterna_4541583.svd

 8. Kristina Says:

  Just fallet med Julian Assange är ett skrämmande exempel på kvinnors ansvarsfrihet… / statsfeminismen, och att våldtäktsbegreppet gått helt överstyr.
  Jag kan för helsicke inte ha sex upprepade ggr med en man och sedan kommer jag på att den där gången på morgonen då jag var halvsovande så våldtog han mig nog, det är ju ett horribelt scenario att det kan gå till så i rättstaten Sverige. Än mer skrämmande är att det tas upp till anmälan, enbart läsningen av förhörsprotokollen ger bilden (och det är ”offrens” egna ord) av 2 kvinnor som kände sig besvikna för att deras idol/hjälte inte gav dem mer uppmärksamhet offentligt och att han var medioker i sängen samt att de sedan upptäckte varandra och insåg att ingen av dem var hans enda tjej. Eller vad de eventuellt önskade sig att de skulle varit hans livs kärlek. Inte undra på att Sverige har blivit till åtlöje i hela världen pga denna ”våldtäktshistoria”.

  Som lök på laxen kommer sen även detta förslag till samlagskontrakt, vart tog sunt förnuft vägen? Då kan man aldrig mer ha spontansex inte ens med sin partner, man kan aldrig bli väckt av att bli förförd på morgonen… Nej går det igenom ska jag gå i celibat

 9. Eric Says:

  Se även på sexköpslagen, denna vidriga feministiska morallag:

  Man straffar den ena parten (läs mannen) i en relation som sker i samtycke mellan två vuxna. Hur sjukt kan det bli.

  På hotellen i våra största städer finns angiverifunktioner. En äldre man som går in på rummet med en ung kvinna kan mycket väl bli utfrågad av polis på plats… Bryter kvinnan på utländsk dialekt och är klädd i mörka strumbyxor så är det än värre…

  Ja, Sverige ÄR den sista Sovjetstaten, och feminsimens Saudiarabien.
  Vi måste få ett slut på denna vidriga rättsröta gott folk!

 10. feminist Says:

  Är det andra stycket i lagen du stör dig på? Att det räknas som våldtäkt att utnyttja någons hjälplösa tillstånd? Är det i såfall allt som faller in i hjälplöst tillstånd eller något ur det?

  T.ex. våldta en handikappad? Våldta någon som sover? Våldta någon som blivit hotat så många gånger förr att den inte vågar göra motstånd? Våldta en ung tjej som är psykiskt nedbruten? Våldta någon som faller in i den naturliga paralyseringen för att rädda sig själv? (jämför t.ex. harar som blir paralyserade vid jakt) Dvs i dessa sammanhang är det inte nödvändigt att våld ellet hot om våld brukas.

  Du bör skriva mer ingående annars verkar det som du har ganska extrema och otäcka åsikter.

 11. Toddan Says:

  Vi har redan ett breddat våldtäktsbegrepp som skiljer sig från resten av världen, men det kanske blir ÄNNU mer extremt med samtyckeslagen. Skrämmande. Men Hanna Friden är ju nöjd iallafall.

 12. Toddan Says:

  Vi får va glada för att Assange blivit anklagad för sexbrott för det är nog det enda som överhuvudtaget fått feministerna att reflektera över idiotin som råder i Sverige. Personligen har jag inget till övers för Assange och det var ingen merit för hans karaktär att han knullade runt allt han hade i Sverige (ursäkta uttrycket). Men kvinnorna får ta sin del av ansvaret, av det som framgår av läckta dokument var det ingen våldtäkt.

 13. DrKejs Says:

  @feminist

  Halmgubbar göre sig icke besvär.

 14. Lasse Says:

  @Eriv skriver

  ”Se även på sexköpslagen, denna vidriga feministiska morallag:”

  ”Man straffar den ena parten (läs mannen) i en relation som sker i samtycke mellan två vuxna. Hur sjukt kan det bli.”

  Ännu mer sjukt:

  Inte EN enda kvinna har blivit fälld för att ha köpt sex.
  (som är vanligare än vi tror)

 15. Biffen Says:

  Hej Per,

  Du får gärna förklara vad i texten nedan (som jag har copy-pasteat från brottsbalken) som du tycker är extremt eller vad i texten nedan som gör denna lagstiftning icke könsneutral och diskriminerande mot män.

  Jag undrar också vad i texten nedan som ”normalt inte anses vara våldtäkt”.

  Jag förstår att du vill ha ett samtal om tillämpningen av lagen, men i just detta inlägg så skriver du att du tycker att själva lagen i sig är felskriven och politiskt färgad, så därför frågar jag:

  Vad är det du vill ändra?

  Jag vill även påminna om att Assange inte är dömd för något och att det inte är fastslaget om någon handling som är beskriven i det läckta förundersökningsprokollet 1. har ägt rum och 2. är olaglig.

  ——-
  6 kap. Om sexualbrott

  1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.

  Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd.

  Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år.

  Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2005:90).
  ——-

 16. JD Says:

  Nej! Lagen är det inte direkt något fel på så som den ser ut idag utan det som är fel är den total respektlösheten inför mäns rättstrygghet vid tillämpandet av denna lag.

  Om det finns ett uppsåt eller ej verkar sakna betydelse i många fall. T.ex Assangefallet där kvinnorna själva inte tyckte att de utsattes för våldtäkt vid själva ”brottstillfället” utan långt senare. Om Assange själv uppfattade det som våldtäkt vid tillfället borde tom ha ännu större betydelse men som det verkar så bryr man sig inte ett dugg om detta.

  Bevisföringen är också under all kritik då det gäller tillämpandet av dessa lagar i och med att andrahandsuppgifter räknas som starka vittnen idag. En person som ljuger i förhör är rimligen också kapabel att ljuga för s.k andrahandsvittnen om vad som har hänt.

  Bristen på objektivitet bland polis och åklagare som utreder dessa brott är en katastrof i vårt land. Det finns många exempel på oerhört starka bevis för den tilltalades oskuld som läggs i slasken eller inte ens utreds.

  Kontentan av det här är att lagen inte fungerar på det sätt som den tillämpas och att det därför är absolut nödvändigt med en fristående kommission i Sverige som har rätt att granska utredningsarbetet i efterhand.
  I första hand skulle färre oskyldiga dömas för detta brott och i andra hand skulle effekten av denna kommission vara att utredningar blir mer professionella så att även de som utsatts för våldtäkt får upprättelse i högre grad än i dag.

  Problemet i Sverige är att åklagare ses som gudar utan vara sig fel, brister eller egna agendor och därför vågar ingen protestera. Karriärmässig korruption vill jag kalla det!

 17. Jocke S Says:

  Biffen och JD: ”Sexköpslagen”

 18. Jocke S Says:

  Det torde väl finnas ett samband mellan en lag, det samhällsklimat den har stiftats i, och den tillämpning som blir det just här beklagliga resultatet? Det här bör väl ändå hänga samman?

 19. Sanna D Says:

  @Biffen:

  Lagen är väl i stort ok, men med en del viktiga undantag som tex:

  * Det borde inte kallas våldtäkt när en någon som är under 15 år har sex på egen fri vilja med en äldre person. Straffet är dessutom alldeles för högt. Att en 17-åring kan dömas för våldtäkt till 2-4 års fängelse för att ha sex med sin 14 åriga pojk/flickvän när både gjort det av egen fri vilja är helt tokigt tycker jag.

  * Att det räknas som våldtäkt att ha sex med någon som är försatt i hjälplöst tillstånd pga berusning är också lite lurigt. Folk har sex på fyllan med varandra runtom i Sverige i tusental varje helg och det är svårt att dra gränsen för hur full någon ska vara för att det ska räknas som hjälplöst tillstånd. Risken finns att vi slutar ta eget ansvar utan knullar runt på fyllan och sedan ångrar oss och anmäler sin sexpartner (kanske pga att man inte vågar erkänna otrohets/fylle-sexet för sin man/fru/sambo). Det kommer leda till att personer kastas i fängelse för våldtäkt i onödan eller att den andra parten blir besviken och känner att samhället sviker pga utebliven dom. Jag gillar inte lagar med så godtyckliga utfall. Det känns inte alls rättssäkert. Någonstans får folk ändå lära sig att ta eget ansvar och tänka sig för innan man följer med varandra hem på fyllan för sex hursomhelst. Att ha en lag som denna invaggar folk i falsk trygghet. Bättre att se till att situationen inte ens uppstår till att börja med istället. Som det är nu är det lite som att lagen säger: Knulla runt på fyllan som du vill utan eget ansvar och ångar du dig efteråt så är det bara att anmäla göra en anmälan för våldtäkt. Jag vet inte om det är en så bra att samhället sänder sådana signaler.

  * Att det är olagligt att ha sex med någon som sover kan jag väl köpa i vissa fall, typiskt tex om en person försöker ha sex med en sovande person som de inte har någon sexuell relation med. Men det dyker upp en massa konstiga fall som om jag väcker min pojkvän som jag har varit tillsammans med i 3 år med av avsugning och han anmäler mig för våldtäkt. Eller om jag råkar tafsa på min pojkväns flöjt i sömnen. Eller om en kille jag har haft sex med på kvällen väcker mig med att smeka mig på brösten på morgonen.

  * Alldeles för många företeelser kallas för nu för våldtäkt. Det förringar allvaret i allvarliga våldtäkter.

  Sen håller jag dessutom med JD om att själva tillämpningen av lagen också har mycket i övrigt att önska. Framförallt känns det inte speciellt rättssäkert för den som blir anklagad för sexualbrott (i jämförelse med andra typer av brott).

 20. Biffen Says:

  Hej Sanna D (och JD)

  Jag kan hålla med om att det är lurigt att man kan dömas för våldtäkt om den ena är 14 och den andra 17. Jag är dock inte särskilt insatt i de (det?) enskilda fall där detta hänt för att lägga ut texten om detta. Jag tycker dock att det kan vara värt att komma ihåg att lagstiftningen som gäller att ingen får ligga med barn inte är en lag som är till för att sätta dit pedofiler, utan det är en lag som kommit till för att skydda barn. Barn ska alltid skyddas, även om det kränker barnets integritet och bestämmanderätt. Det gäller i princip all lagstiftning som gäller barn. Jag tycker nog i stort att detta är bra. Inte heller denna lagstiftning är könsbunden och förhoppningsvis så kommer samhället snart att lägga märke till och åtala öven de kvinnor som begår sexövergrepp mot barn. Det sker även idag att kvinnor åtalas och döms för sexbrott mot barn, men är ovanligt.

  Vad gäller regeln som att man inte får ligga med personer som är i ett hjälplöst tillstånd (sover, är berusade etc) så har inte Genusnytts skribenter och kommentatörer övertygat mig om att detta är något problem i praktiken. Hur många är det egentligen som döms för brott på grund av att någon ångrat sig som du skriver? Högsta domstolen slog fast att bara målsägandes berättelse inte är nog för att döma för våldtäkt senast 2009, och detta kan vi väl alla räkna som en seger för rättvisa i vårt land? Var finns dom som är oskyldigt dömda och hur vet ni att dom är dömda utan bevis?

  Ta gärna inte upp Assangefallet som exempel på att personer blir oskyldigt dömda, för som jag skrev här ovan är det inte fastslaget vare sig att det gått till på det sätt som beskrivs i media eller om denna handling är våldtäkt eller sexuellt utnyttjande i lagens mening. Assange är inte dömd och är därför inte heller oskyldigt dömd och inget bra exempel att lyfta fram om man vill kritisera rådande lagstiftning eller rättspraxis.

  När du skriver ”Alldeles för många företeelser kallas för nu för våldtäkt. Det förringar allvaret i allvarliga våldtäkter.” så undrar jag vad exakt du menar? Kan du ge något exempel?
  För att något ska räknas som ”annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag” så brukar i allmänhet penetration av något slag krävas, analt, oralt eller vaginalt, antingen med hjälp av en kroppsdel eller ett föremål.

  När du säger att det inte känns rättssäkert för den som anklagas för sexualbrott, vad bygger du det på? Jag kan dela din känsla, men min känsla tror jag kommer av att bara själva anklagelsen är stigmatiserande, även för den som inte blir dömd. Detta är dock ett kulturellt problem och inte ett problem som rör varken polisens eller domstolarnas arbete, utan som troligen har med fördomar att göra. Detta problem är mycket allvarligt, men frågan är om rätt sätt att angripa detta är att ändra lagstiftningen.

  Jag tycker det är ett stort problem att så många kvinnor och män är med om tråkiga sexerfarenheter. Jag tycker också att det är ett stort problem att det finns en utbredd känsla (har jag tolkat det som) att effekten av dessa tråkiga sexerfarenheter för män är att de riskerar att hamna i fängelse och för kvinnor är att det är det värsta en kvinna kan vara med om. Jag tror inte någon av dessa offerpositioner leder till något gott.
  Jag tror att sex liksom det mesta kan vara bra och dåligt och tråkigt och hemskt och kul. Så kan det vara och de måste få vara ok. Jag tycker dock inte att man ska få tvinga någon till att göra något den inte vill göra, vare sig man är en man eller en kvinna, och oavsett vem den man tvingar är. Jag tycker det är bra att lärare inte får ligga med sina elever och jag tycker det är bra att det finns etiska regler som skyddar till exempel patienter från övergrepp som begås av läkare. Jag tycker även att man ska skydda barn och tycker att när det gäller barn så kan det vara ok att staten sätter upp regler för vad man får och inte får göra som kan gå emot den enskildas (i detta fall barnets) önskningar.

 21. Sanna D Says:

  @Biffen:

  Jag kan hålla med om att det är lurigt att man kan dömas för våldtäkt om den ena är 14 och den andra 17. Jag är dock inte särskilt insatt i de (det?) enskilda fall där detta hänt för att lägga ut texten om detta.

  Det finns ett finns ett flertal liknande fall vilka har uppmärksammats i media.

  Sen har det i vissa domar fastställts att det är ok för en 16-åring att ha sex med en 14-åring, men tex inte för en 18-åring att ha sex med en 14-åring. Man kan ju fråga sig varför allvarlighetsgraden ska skilja sig åt om personen som 14-åringen frivilligt har sex med är 16, 22, eller 40 år? Orsaken till att man vill skydda den unga personen är väl att de inte anses vara mogna att fatta egna beslut rörande sin sexualitet. Men om den unga personen nu ändå väljer att ha sex med någon så borde det väl inte spela någon roll vilken ålder den andra personen har (bara huruvida denna person är över 15 år eller ej)? Sedan för egen del så hade flera av mina jämnåriga kamrater sex redan från 11-års åldern och det var inget konstigt med det. När vi var 14 år så hade nog säkert 30-40% redan haft sex och ofta med äldre personer. Med dagens lagstiftning skulle det bli en hiskelig massa blir många våldtäktsmän/kvinnor.

  Sen är det ett annat problem med att kalla frivillig sex med personer som är <15 år för våldtäkt. När man nuförtiden läser om våldtäkt på barn i tidningen så tar antar många per automatik att det är någon ung tjej/kille som frivilligt haft sex med en äldre person "nu igen". Våldtäktsbegreppet blir därmed urvattnat. För mig är det en enorm skillnad om en 14-åring har haft frivillig sex med en äldre person, eller om 14-åringen har blivit tvingad till sex. Ändå kallas båda företeelserna för våldtäkt och ger ungefär lika många års fängelsestraff!

  Högsta domstolen slog fast att bara målsägandes berättelse inte är nog för att döma för våldtäkt senast 2009

  Det är en missuppfattning som många har, men det stämmer tyvärr inte. Läs följande från december 2010:

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/valdtaktsdomd-frias-i-hd

  Där det bland annat står:

  ”När ord står mot ord i sexualbrottsmål ska rätten se till berättelsens innehåll och inte till det intryck som personen ger.”
  […]
  ”Haglund [den åtalade mannens advokat] är däremot inte nöjd med hur HD formulerat domen. Han menar att skrivningarna är alldeles för vaga och att HD inte ”sätter ner foten” ordentligt.
  – De borde slå fast att man inte kan döma en person enbart på en berättelse, säger han.”

  Mao har HD bara stramat upp kriterierna för hur en berättelse ska bedömas, men det går i sexualbrottsmål fortfarande att döma någon endast baserat på en trovärdig berättelse. Skrämmande och rättsosäkert.

 22. Så var det dags för nya skriverier om Jämställdismen – Denna gång från bloggen Sleepless « Aktivarum Says:

  […] 2) Studien av Liz Kelly som placerar Sverige sist har redan bemötts av Joakim Ramstedt. “I ett inlägg utbrister han att i Sverige är “våldtäkt enligt lagen är inte detsamma som vad gemene […]

 23. Vad Säger Jämställdismen? - Genusfolket Says:

  […] I fler inlägg tar Ström upp det här med utvidgningen av våldtäktsbegreppet och hur detta inte längre stämmer överens med ”vad gemene man menar med våldtäkt”. Våldtäktslagstiftningen enligt Jämställdismens syn skulle alltså gå tillbaka till en syn på våldtäkt som fokuserade på våld, hot om våld, och penetrationen. Hur Jämställdismen tror att det skulle få de pojkar och män (och flickor och kvinnor) som enligt Ströms exempel i början av det här inlägget upplevt ett övergrepp på sin sexuella integritet som inte inkluderade just denna heteronormativa definition av våldtäkt att tas mer på allvar, är svårt att förstå. ”Jag hävdar att breddningen av våldtäktsbegreppet till att omfatta även sådant som normalt inte anses vara våldtäkt är orimlig och olämplig. Den urholkar för det första allvaret i riktiga våldtäkter. För det andra riskerar den att människor, i praktiken män, blir dömda och straffade trots att de egentligen (enligt de värderingar som är gängse bland människor) är oskyldiga. ”(länk)” […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: