Archive for mars, 2011

”Män är i första hand ett problem”

31 mars 2011

Det är intressant att ta del av vad Tomas Wetterberg, ordförande i Män för jämställdhet, tycker i genusfrågan. TCO-tidningen har intervjuat honom, och så här inleder de artikeln genom att beskriva hans inställning:

Han glömmer alltså i stort sett bort alla de underlägen män har. Exempelvis att vara den enda grupp som diskrimineras i svensk lag. Liksom att dubbelt så många kvinnor tar ut examen från högskolan som män. Och mycket mer. Jag tycker att Tomas Wetterberg har en omotiverat negativ syn på det manliga könet.

Mot slutet av en lång artikel ställer journalisten denna kritiska fråga:

”I dag finns ett växande antal män, och en del kvinnor, som tycker att kritiken av männen gått för långt. Vi blir skuldbelagda, bovarna. Vad säger du till kritikerna?”

Då svarar Tomas Wetterberg:

”Att de behöver öppna ögonen för de strukturer som ligger bakom. Jag har stor förståelse för enskilda män som förlorar vårdnaden om sina barn i smärtsamma vårdnadstvister. Eller att enskilda män, som aldrig skulle slå en kvinna, blir arga när vi talar allmänt om mäns våld mot kvinnor. Men jag önskar att de som debatterar detta ville titta på problemen med genusglasögon på. Sedan ska vi inte glömma att det naturligtvis också finns en hel del män som vill upprätthålla en traditionell könsmaktsordning. Många har ju rätt mycket att vinna på det.”

Det talas mycket om strukturer från feministiskt håll. Det är ett ganska smart grepp av dem, för strukturer kan man inte se – det är ju en del av poängen – och därför är det svårt att bevisa att de här destruktiva strukturerna inte finns.

Det är synd att Tomas Wetterberg säger så många mansfientliga saker, för han säger en del bra saker också. Exempelvis sammanfattar han förväntningarna på en man med ”Du ska jobba, du ska slita, du ska vara bäst – hela mannens liv är i princip en pågående idrottstävling”.

Tomas Wetterberg och Män för jämställdhet har en alldeles för ensidig uppfattning i jämställdhetsfrågan för att kunna bidra till en ökad jämställdhet i samhället. De är vidare mycket dåliga på att representera Sveriges män, eftersom de i huvudsak tar ställning mot män istället för att föra fram männens svårigheter.

Läs hela intervjun här. Tack för tipset, Lasse!

För övrigt 1: Belinda Olsson sågar ”gubbväldet” i SVT i Expressen (här). Så här skrev signaturen ”Leif” om saken i ett mejl till GenusNytt: ”Ja, nu är det dags igen. Vad ska man göra med alla ”gubbar”, dvs män i 40-årsåldern och däröver. Naturgas kanske? Såvitt jag kan förstå är väl Belinda Olsson i ungefär samma ålder, men något motsvarande ‘kärring’-epitet är väl förstås knappast aktuellt? Jag skulle vilja se/höra den SVT-profil av manligt kön som på motsvarande sätt riktade kritik mot en kvinnlig programledare, t ex Belinda Olsson.”

För övrigt 2: En flicka i övre tonåren åtalas för våldtäkt mot barn. Offret är en 14 år gammal pojke. Intressant ur ett genusperspektiv, det kanske rör på sig lite ur ett genusrättviseperspektiv. Läs mer här. Tack för tipset, Patrick.

Kvinnor ska kvoteras in i tyska företag

31 mars 2011

Nu har ett första steg tagits mot kvotering av kvinnor i tyska företag. Det gäller representationen av kvinnor i bolagsstyrelser, men inte bara där utan även i verkställande ledningar (alltså ledningsgrupper).

Igår träffade fyra tyska ministrar representanter för de 30 största företagen på Frankfurtbörsen. De har träffat en frivillig överenskommelse om att dessa ska kvotera kvinnor enligt en kvot som varje företag får bestämma själv.

Den tyska arbetsmarknadsministern Ursula von der Leyen förespråkar tvingande lagstiftning om minst 30 procent kvinnor i ledande ställning senast 2018.

Kommentar: För det första ska statsmakterna inte lägga sig i hur privata företags drivs och leds. Det är ytterst ägarnas sak. För det andra är kvotering fel eftersom det åsidosätter principen om att meriter, inte kön ska styra. Nu kommer det att bli gräddfil för kvinnor till ledningsposter i dessa 30 företag.

Källa: DN Ekonomi idag, liten notis.

Volvo PV letar kvinnliga sommarjobbare

31 mars 2011

Igår bloggade jag om att Volvo helst vill rekrytera kvinnliga ingenjörer. Nu har jag fått anledning att blogga om att Volvo Personvagnar helst vill ha kvinnor som sommarjobbare i sommar.

Volvo PV inför kvotering. 50 procent av de anställda sommarjobbarna ska vara kvinnor – oavsett könsfördelningen bland de sökande. ”Vi behöver fler kvinnor inför framtida rekryteringar”, säger Jonas Knutsson, informationsansvarig på Volvo PV i Olofström.

Det framgår inte i den tidningsartikel jag läst vilken könsfördelning som finns bland de sökande. Men en indikation är ju att Volvo PV i Olofström idag har 85 procent manliga anställda.

Läs mer här. Tack för tipset, Ulf Andersson på PappaRättsGruppen!

Apropå ovanstående, av signaturen J fick jag tips om denna norska artikel, där det står att de kvinnor (”Indøk-jentene”) som tagit examen från Industriell Ekonomi är bland de mest eftertraktade på hela arbetsmarknaden. Det står inte personer som tagit examen därifrån, utan kvinnor som gjort det.

Karlskoga har infört feministisk snöröjning

31 mars 2011

Efter att ha gått på en genusutbildning la Karlskoga kommun om hela sin snöröjning. Under en gångna vintern har snöröjningen genomförts på ett sätt som främst ska gynna kvinnor och barn, medan snöröjning som gynnar män har prioriterats ned. Det kallas ”jämställd snöröjning”. Jag citerar tidningen Karlskoga-Kuriren:

”När Karlskoga kommun såg över sin snöröjning insåg man att det saknades ett jämställdhetsperspektiv. Av tradition plogades trafikleder och vägar till arbetsplatser med flest män först, medan gång- och cykelvägar, busshållplatser och vägar till förskolor prioriterades lägre. Morgnar då det snöat hade gångtrafikanter, cyklister och de som reste kollektivt svårt att ta sig fram. Nu prioriteras färdsätt och stråk som i högre utsträckning nyttjas av kvinnor och barn. De har ofta inte alternativet att ta bilen när det snöar.”.

Kommentar: Där är en märklig idé att kön ska styra snöröjning. Det viktiga är väl att samhället fungerar när snön faller. Det är detta som är snöröjningens syfte. Hur resurserna ska fördelas mellan olika platser som behöver snöröjas ska naturligtvis bygga på en analys av vad som totalt sett är viktigast för befolkningen och för samhällets funktion, när allt vägs samman. Detta helt oavsett könsfrågor.

Att prioritera ned snöröjning av vägar och gator med motiveringen att där färdas män i sina bilar torde vara ett recept på problem – helt bortsett från den underliga genusbaserade motiveringen.

”Det var i samband med vår genusutbildning som vi kom att tänka om lite grann när det gäller snöröjning”, säger Karlskogas gatuchef Stig Rengman. Han berättar också att upprinnelsen till alltsammans var att man ”satt och spånade” och planarkitekt Bosse Björk berättade att man i hans bostadsområde i Örebro snöröjde till daghemmen först.

Stig Rengman säger att han är glad över den uppmärksamhet som omläggningen av snöröjningen har fått. Karlskogas kvinnocentrerade snöröjning har bland annat uppmärksammats av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Projektet presenteras nu vid SKL:s valkongress som ett utvalt exempel. Så kanske kommer fler kommuner att införa ”jämställd snöröjning” nästa vinter?

Läs mer här.

Vilket kön tar livet av sig?

31 mars 2011

Apropå mitt förra blogginlägg om att ett antal kommuner utestänger pojkar från satsningar på att förebygga psykisk ohälsa: Här kan du se ett diagram över självmordsfrekvensen uppdelat på kön. Det gäller Stockholms län, men situationen är likartad i resten av landet. Klicka på bilden om du vill se den större. Diagrammet ingår i ett pdf-dokument som finns här.

.

.

Det kön som alltså bara begår hälften så många självmord som det andra könet får alltså all hjälp att förebygga psykisk ohälsa med hjälp av DISA-metoden. Någon som förstår logiken?

Tack för tipset, Onkel Kostja!

Stockholms Stad spärrar pojkar från hälsoprojekt

31 mars 2011

Nu satsar Stockholms Stad på ett projekt för att förebygga psykisk ohälsa bland ungdomar. Det genomförs i norra innerstadens högstadieskolor. Projektet går under namnet Tjejsam. Det är enbart öppet för flickor.

Metoden som används kallas DISA. DISA står för Depression in Swedish Adolescents och metoden är baserad på kognitiv beteendeterapi. En forskningsrapport från Karolinska Institutet visar att metoden är effektiv för att förebygga depressiva symtom och att den ger en ökad förmåga att hantera krissituationer.

Så här marknadsförs projektet gentemot ungdomar:

”DISA innebär att du tillsammans med andra tjejer i grupp tränar på att tänka och agera mer positivt och ifrågasätta negativa föreställningar om dig själv. I DISA-gruppen får du också lära dig bättre sätt att kommunicera och lösa problem som du upplever att du har. Du som tjej får en arbetsbok som du använder dig av för att skriva ner dina tankar, känslor och beteenden under de 10 träffarna som DISA-programmet består av.

Men, DISA-gruppen handlar även om att träffa andra tjejer i liknande situation som du, där du får ta del av deras erfarenheter. Varje gruppträff avslutas med att någon av er får välja en gemensam aktivitet, som många tjejer tycker är kul och som hjälper till att skapa en positiv gruppkänsla.”

Jag tycker det är anmärkningsvärt att det ena könet utestängs från ett hälsoprojekt som drivs med skattemedel. Stockholms Stad om någon borde tillämpa jämställdhet mellan könen. Har de missat flera decenniers prat om vikten av jämställdhet?

Jag har tidigare bloggat om att Ludvika kommun stänger pojkar ute från ett DISA-projekt (här). Här kan du läsa om att Helsingborgs kommun stänger pojkar ute från ett DISA-projekt. Här kan du läsa om att pojkar stängs ute från ett DISA-projekt i Herrskog. Här kan du läsa om att pojkar stängs ute från ett DISA-projekt vid den Internationella Engelska Skolan i Gävle. Här kan du läsa om att pojkar stängs ute från ett DISA-projekt i Kristianstad. Här kan du läsa ytterligare en artikel om DISA i Stockholms läns landsting.

Tack för tipset, Fredrik!

För övrigt: Missnöjet gror hos Expressens kvinnliga medarbetare, trots att andelen kvinnliga redaktionella chefer är 44 procent. Det är intressant. Då kan ju skälet knappast vara för få kvinnliga chefer, för de där sista sex procentenheterna kan ju inte vara så totalt avgörande. Läs mer här. Tack för tipset, Fredrik!

EU:s folkhälsoportal ur ett genusperspektiv

30 mars 2011

EU har en folkhälsoportal för kvinnor och en för män.  Båda består av listor på länkar till EU:s verksamhet på respektive område. Så här ser den för kvinnor ut:

.

.

Och så här ser den för män ut (det kön som lever 4-5 år kortare):

.

.

Man ska ju inte dra för stora växlar på det här. Tyckte det var lite intressant i alla fall. Det kanske säger lite om hur de två könen värderas? Tack för tipset, 50/50.

Män dör, men nämns inte

30 mars 2011

”Varje månad dör en byggarbetare på sin post. Nu sätter Arbetsmiljöverket i gång en större landsomfattande tillsyn av de mindre bolagen i byggsektorn”, skriver Svenska Dagbladet idag.

Det är bra att något görs på området. Men det är märkligt att ordet ”man” eller ”män” inte nämns en enda gång i hela artikeln. Trots att män torde utgöra runt 99 procent eller så av de som drabbas.

Ifall det vore en kvinna som dog i en byggolycka varje månad – och inga män – tror jag nog att det hade varit ett väldigt stort genusfokus på saken. Och det hade varit ett kvinnoproblem.

Men det är klart. Vi är ju alla vana vid att män gör det som är farligt, och dör på grund av det. Ett visst svinn får man räkna med.

Snart ska ett antal svenska JAS-piloter ut på farligt uppdrag i Libyen. Jag undrar hur genussammansättningen är. Hoppas media belyser den saken. Det är ju bra att veta vilket genus som tar ansvar för att rädda liv i Libyen.

Tack för tipset, Sara!

Volvo vill ha KVINNLIGA ingenjörer

30 mars 2011

Volvo behöver rekrytera. De har dock önskemål om vilka slags människor de tar in i båten. Framför allt letar de efter ”unga, kvinnliga ingenjörer”. Se bilden ovan. I ingressen på papperstidningen står det att de som rekryteras dessutom helst ska ha utländsk bakgrund.

Alltså söker Volvo unga kvinnor med utländsk bakgrund. Vilket per definition innebär att Volvo helst vill undvika personer som inte längre är unga, personer av manligt kön samt etniska svenskar.

Själv anser jag att alla ska ha samma chanser oavsett kön, etnisk bakgrund och ålder. Synd att Volvo inte har en jämställd attityd.

Tack Matte Matik för bilden ovan. Han har också bloggat om saken – här. I DN:s nätupplaga finns formuleringen om kvinnor och utlandsfödda med, men är inte lika framträdande (här).

Statsfeminismen bra för män, säger Män för jämställdhet

30 mars 2011

Organisationen ”Män för jämställdhet” försvarar statsfeminismen på sin officiella blogg. De tycker till och med att statsfeminismen är bra för män och pojkar, enligt deras officiella blogg. Jag citerar:

”De senaste åren har ett antal personer och grupper  alltmer högljutt förmedlat sin syn att Sverige präglas av en så kallad ”statsfeminism” som – enligt samma rösters utsagor – representerar ett orättfärdigt särintresse då endast kvinnors och flickors intressen bevakas och tas upp. […] Om man lyfter blicken så upptäcker man dock att i länder där det helt saknats eller saknas en ”statsfeminism” – d v s en aktivt förd jämställdhetspolitik som vill bryta kvinnors och flickors underordning och förändra ojämställda sociala könsnormer – där är de problem som män och pojkar som grupp upplever som regel långt värre än i Sverige eller i andra jämförbara länder. ”Statsfeminismen” tycks alltså inte bara kunna leda till gradvisa förbättringar för kvinnor och flickor utan faktiskt också för män och pojkar.”

Kommentar: Jag håller inte med. Statsfeminismen har med all önskvärd tydlighet visat att den struntar i mäns och pojkars svårigheter och problem.

Läs blogginlägget här.

För övrigt: ”Vi måste börja förändra normerna kring maskulinitet”, säger Olga Persson på Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund i Sveriges Radio. Det har med Machofabriken att göra, bakom vilken man bland annat finner Män för jämställdhet. Se här. Tack för tipset, Kristin!

Krav på feminism även på gymet

30 mars 2011

Vänsterpartisten Linda Snecker kräver nu feminism och genusperspektiv även på gym. Bland annat ska tjejerna förmås att träna biceps (vilket mest killarna brukar göra) medan killarna ska förmås att stretcha (vilket mest tjejerna brukar göra). Så det blir Jämställt och bra!

Inte kan man låta könen springa omkring och träna olika! Vi ogillar ju olika! Jag citerar Sneckers blogg:

Till Friskis & svettis Norrköpings årsmöte i söndags hade jag skrivit en motion angående att F&S ska utreda möjligheten och jobba för ett genusperspektiv i gymmet, samt att de ska införa billigare träningskor för ekonomiskt utsatta grupper.

Jag kunde själv inte vara med på årsmötet, men jag har fått rapporterat att genuspespektiv på gymmet bifölls och billigare träningskort blev avslaget.

Jag hoppas att F&S kommer att arbeta för att minska den stora uppdelning som just nu råder i gymmet, där killarna hänger vid de fria vikterna och tjejerna i stretchdelen. Jag vill se killarna strectha och tjejerna träna bicepscurls! Typ.

Feminism och genusperspektiv behövs i alla sammanhang – även på gymmet!

.

Tack för tipset, Fredrik!


Männens nedgång – och fall?

29 mars 2011

Det kom en insändare till GenusNytt:

.

Hej,

Jag följer din blogg sedan en längre tid tillbaka och vill säga TACK för att du belyser en mycket viktig sida av jämställdhetsfrågan! Keep up the good work!

Först och främst vill jag tipsa om webbsidan The Art of Manliness som är en ofta uppdaterad, välskriven och intressant sida med beskrivningen ”reviving the lost art of manliness”. En del av denna sida består av podcast-sändningar, och jag vill nu tipsa om den senaste.

Det är en intervju med författaren Lionel Tiger som för ett antal år sedan skrev boken ”The decline of males”. I denna 30-minutersintervju pratas om aktuella ämnen som att män drabbats värst av lågkonjunkturen, och även faller efter inom fältet utbildning. Vidare diskuteras hur män som grupp behandlas illa och hur det nu finns en växande rörelse för mäns rättigheter. Det talas också om ett ökat fokus på ”male studies” inom den akademiska världen plus mycket annat spännande. Det är ett visst amerikanskt fokus, men det som nämns är helt klart applicerbart på hela västvärlden.

Du hittar podcasten här.

MVH

Mats

.

För övrigt, i denna upplaga av Kulturnyheterna på SVT handlar alla tre inslag om genus och har udden riktad mot män. Mansdominans här och mansdominans där och grabbigt på ett tredje ställe. Politiskt korrekt så det rinner över. Tack för tipset, Henrik!