Erotiskt kapital som maktfaktor

by

.

Brad Muller i USA fick en ovanlig present på 40-årsdagen av sin fru Charla. ”Under ett års tid ska du få sex varje dag”. Läs om saken här.

Den där artikeln är intressant. Fungerar inte naturen så att både man och kvinna njuter lika mycket av den sexuella akten? Är det inte så att de dras till varandra, och att bägge strävar mot sänghalmen?

Nej, tydligen inte, om det är så att den ena parten släpper till sin kropp (en uppoffring) och den andra får älskogen i present (en belöning). I så fall är ju sex en vara som mannen vill ha av kvinnan, medan kvinnan håller tillbaka och portionerar ut så mycket som hon tycker att han är värd. Då är ju sexualiteten en stark kvinnlig maktfaktor. En slags valuta som naturen gett kvinnor men inte män.

Jag läste en intressant debattartikel av Elise Claeson som ansluter till detta ämne. Hon skriver:

”Kvinnor har generellt mer erotiskt kapital än män; de anstränger sig mer för att utveckla det, eftersom män är mer intresserade av sex, ­skriver den brittiska sociologen Catherine Hakim i sin uppmärksammade rapport Erotic Capital. Men erotiskt kapital handlar inte bara om sexappeal i jakten på en partner. I vår globala, individualiserade bildvärld har det blivit ett maktmedel i arbetsliv, sport, kultur, media och vardagsumgänge. Att vara attraktiv kan ge högre lön, snabbare karriär och fler vänner. Vad du har på dig spelar roll.”

Det ligger mycket i det. Men hela detta maktområde förnekas i svensk genusdebatt.

Vad anser du – bör erotiskt kapital beaktas när man jämför de två könens innehav av makt och inflytande? Den officiella linjen är att erotiskt kapital inte ens finns, än mindre bör räknas.

143 svar to “Erotiskt kapital som maktfaktor”

 1. Pether Says:

  Klart att detta förnekas av feminister, då denna makt är överordnad ALL annan makt.

 2. Joel Says:

  Feminister bortser nog helt från kvinnors sexuella makt och dess följder i sina analyser. Selektionstrycket på män är större än på kvinnor, vilket med andra ord kan benämnas som ett normaliserat mansförtryck. Det är inget att gnälla över, men i ett civiliserat samhälle bör vi göra motstånd mot att situationen blir onödigt illa och framför allt mot att denna mekanism politiseras.

 3. anders ericsson Says:

  Jag rekommenderar i detta sammanhang boken ”The Myth of Male Power” av Warren Farrell (jag har inte läst själva boken, men hört en audioversion presenterad som en intervju där Warren i detalj går igenom bokens innehåll), en feminist som kom till insikt om att det fanns grundläggande brister i den feministiska ideologin. bubblan sprack tydligen när han insåg att det måste vara något fel i idén att kvinnor får mindre betalt, för i så fall borde ju företagen föredra att anställa kvinnor istället för män. Han gjorde en genomgående undersökning av löneskillnader mellan könen och kom fram till att det var andra faktorer än själva könet som avgjorde (män arbetar mer övertid, män har mer riskfyllda yrken, kvinnor väljer mer att prioritera familj etc).

  Han tar upp många aspekter på feminisment och vänder upp och ner på dem på ett sakligt och förnuftigt sätt. bland annat att våldtäkt skulle vara utslag av mäns makt, han hävdar tvärtom att det är den maktlöshet män känner som leder till sexualbrott och plockar också sönder det feministiska argumentet att våldtäckter ”inte har med sex att göra”.
  Han tar också upp en undersökning av våldtäckter inom usas försvar där 25-30% (kommer inte ihåg exakt siffra) av anmälarna erkände att det var en falsk anmälan innan eller under lögndetektortest. (och när man tillämpade de kriterier som utmärkte de erkända falskanmälningarna på hela gruppen föll över 50% av anmälningarna inom den kategorin ”misstänkt falsk anmälan”)

  Jag rekommenderar starkt boken (eller audioboken upplags om intervju, finns att hitta på nätet. finns också intressant material med Farrell på YouTube). Anser det han säger är ett måste om man är intresserad av genusfrågor från ett manligt perspektiv och klarar engelskan.

 4. Jenny Says:

  Klart att den finns, tror inte att någon förnekar detta. Men frågan är om den verkligen skiljer sig så markant mellan män och kvinnor? Ja menar män har ju idag också en fördel i vårt samhälle genom att se bra ut, klä sig bra osv… Tror inte att man kan endast rikta den till kvinnor. Dessutom ser jag inte denna typ av makt som något positivt. Jag vill hellre bli respekterad som den person jag är, inte hur jag ser ut.. Vill inte alla det?

 5. Max Says:

  Har länge tänkt på detta så är det.

 6. Kristin Says:

  EU-chef hotar Sverige: ”Ni har ett år på er”
  EU-kommissionen tar nu krafttag i frågan om jämställdhet i företagsstyrelser. Andelen kvinnliga ledamöter i EU:s medlemsländer har inte ökat mer än en halv procentenhet senaste sju åren
  Enligt Viviane Reding kommer kommissionen att arbeta med frågan på två sätt.
  ”Först ska företagen få en möjlighet att åtgärda situationen själva. Fungerar inte det återstår en kvotering med början 2012”, varnar hon i sin debattartikel.

  http://www.dagensps.se/artiklar/2011/03/02/61349924/index.xml

 7. Info Says:

  PIA LASKAR

  Genuslektor PIA LASKAR – som avhandlades i Pärs föregående inlägg – har besvarat de nu ställda frågorna:

  HETEROSEXUALITET = KVINNLIG UNDERKASTELSE OCH FELAKTIG, SOCIAL KONSTRUKTION

  ”Enligt Adrienne Rich är genus den process vari kvinnor under ett heterosexuellt tryck uppfostras till att uppfatta sig som sexuella byten, eller med andra ord att acceptera erotiseringen av sin underkastelse – vilket är en del av konstruktionen av den heterosexuella institutionen. Adrienne Rich, Obligatorisk heterosexualitet och lesbisk existens (Matrixx, Stockholm 1986).”

  UNDERORDNING

  ”Konstruktionen av genus är i radikalfeministers ögon den process genom vilken kvinnan börjar identifiera sig som en sexuell varelse som existerar för män. Se min introduktion ”Den långa marschen” till Anarkafeminsm (red.) Laskar, Federativs 1992, för en genomgång av skillnaderna mellan socialistiska-, anarkistiska- och radikala feminister Det är den process genom vilken kvinnor internaliserar manliga föreställningar om sin sexualitet som sin identitet som kvinnor. Kvinnan blir kvinna när hon förvärvar och identifierar sig med kvinnors underordnade status genom sexualiteten.”

  SAMVARO MED MÄN = KÖNSFÖRRÄDERI

  ”Gräsrotsfeministerna på 1970-talet ifrågasatte inte blott den naturalistiska synen på genus och sexualitet som biologiskt bestämda, man satte också in konstruktionen av genus och sexualitet i ett maktpolitiskt sammanhang. Logiken var enkel: om genus är kulturellt konstruerat måste ju det könsstereotypa sexuella beteendet också vara kulturellt konstruerat.”

  ”Samma år som Koedts artikel publicerades, skrev en annan radikalfeminist, Ti-Grace Atkinsson, artikeln ”The Institution of Sexual Intercourse” där hon menar att det penetrerande samlaget är en institution skapad av män för att bevara mansdominansen. – – –

  Både äktenskap och vaginal orgasm är enligt Atkinson politiska institutioner som skapats av män för att vidmakthålla det penetrerande heterosexuella samlaget (för att, som sagt, vidmakthålla manlig dominans).

  Om samlagets reproduktiva funktion försvinner, resonerade hon, försvinner även den konstruerade sexdriften. Eller, när reproduktion genom samlag försvinner – försvinner det politiska behovet av de två könsklasserna och sexualiteten kommer att uttryckas på alla möjliga sätt: Utan tvång och inte nödvändigtvis mellan två individer eller ens fysiskt. – – –

  Varje penetrerande samlag upprätthåller könsklasskillnaderna och bör därför avskaffas, menade Atkinson, och ifrågasatte således det heterosexuella penetrerande samlaget som något essentiellt och sexualitet i sig som något frigörande.Ti-Grace Atkinson, ”The institution of Sexual Intercourse”, refererad efter Carol Anne Douglas, idem. sid 131ff.”

  ”Sheila Jeffreys påpekar i sin bok Anticlimax att den heterosexuella institutionen karaktäriserar kvinnoförtrycket och ger det en form som skiljer det från andra former av förtryck.

  Kvinnors gratisarbete i hemmet, vare sig det är av hushållskaraktär, sexuellt, känslomässigt eller reproduktivt, har sin upprinnelse i den heterosexuella institutionen. Den förtryckande relationen rättfärdigas och baserar sig på det penetrerande samlaget. Runt denna akt konstrueras det moderna samhällets familjeförhållanden. Arbetsförhållandena inom familjen döljs av föreställningarna och myterna om kärlek och familj.”

  Källa: Motkraft.net, Pia Laskar: Sexualitet och makt.

 8. Olle Says:

  ‘Det bästa året i mitt liv’ säger kvinnan. Varför fortsatte hon inte då?

 9. Wagner Says:

  http://www.dagensps.se/artiklar/2011/03/02/61349924/index.xml

  ”I Norge steg andelel kvinnor i bolagsstyrelserna från 25 till 42 procent mellan 2004 och 2009. I Spanien från 4 till 10 procent under åren 2006-2010.”

  Ja och se vilken fantastisk utveckling Spanien haft..

 10. Kristin Says:

  I Norge har inte antalet kvinnor ökat, det är samma kvinnor som fått fler styrelseuppdrag.

 11. Eric Says:

  Självklart kan man handla med sex. Avskaffa sexköpslagen och ge sexarbetarna rättigheter som andra näringsidkare. Detta skulle också främja jämställdheten, eftersom män då får lika stor tillgång till tillfälligt sex som kvinnor.

  Kort sagt: fittmakten försvinner för vanliga kvinnor. Det är just därför lagen försvaras så hysteriskt… Och om kvinnan väl släpper till ska man riskera en anmälan våldtäkt, och en påföljande politisk häxprocess i våra så kallade domstolar…

  Only in Sweden… Alla fakta sammantaget kan man ju undra om landets kvinnor drabbats av en sexualneuros. Nej, svenska grabbar/gubbar ni förtjänar bättre än så här. Sök lyckan i andra länder. Vi är populära där… 😉

 12. Eric Says:

  @Kristin:

  Jag vet inte om du lärt dig hur EU fungerar. EU-kommissionen har inget mandat att tvinga på EU-länderna lagstiftning. De kan endast lägga fram förslag som måste godkännas av medlemsstaterna. Ett lagförslag om kvotering skulle ofelbart bli frivilligt eller hamna i papperskorgen.

 13. anders ericsson Says:

  hm, ”Om samlagets reproduktiva funktion försvinner, resonerade hon, försvinner även den konstruerade sexdriften.” Ujingenimej, men det är klart, det är den ultimata jämlikheten, för när den reproduktiva funktionen försvinner så försvinne också alla ojämlika människor med tiden.

 14. Eric Says:

  För övrigt:

  Erotiskt kapital förutsätter att kvinnan är tämligen ung och attraktiv. Inte alla kvinnor som kan leva upp till detta. Kanske har kvinnor som saknar eller har brist på erotiskt kapital en större tendens att bli radikala feminister? radikalfeminister må hata män. De hatar dock frisinnade och vackra kvinnor ännu mera.

 15. manckerstroem Says:

  @ Eric
  Bra idé. När den svenska kvinnligheten har emigrerat, så kan väl vi följa efter. Den kvinnlighet som är kvar här i Sverige, kan väl ägna sig åt varandra och sitt genusuppdrag. Jag låter dom gärna arbeta ostört, och behöver inget ”Charia-år” för att överleva.

 16. Lottaonline Says:

  Erik,
  Neee, har du blivit nobbad av kvinnorna i sverige..:-(
  De kanske inte uppskattar att bli grupperade och kallade för ”Fittmakt” och ha andra förljugna egenskaper. Jag vet inte men det känns lite avtändande..

  Kanske borde du pröva med en lite mjukare framtoning?

  Lycka till nu!

 17. Johan Silversjö Says:

  Jag såg hela historien som en fin kärleksförklaring från kvinnans sida.
  Det får mig att börja fundera på vad jag skulle kunna erbjuda min hustru för ”gåva” under ett år. Daglig fotmassage tror jag hon skulle uppskatta enormt 😀

 18. Eric Says:

  @Lottaonline:

  Eric med c tack…

  Är gift och har barn. Larvigt försök till motargument…Nästan lite gulligt… Faktum kvarstår dock att jag uppfattar kvinnor i övriga Europa och Asien som bra mycket mer kvinnliga och attraktiva. De har en avspänd relation till sin egen kvinnlighet, och vet hur man för sig i manligt sällskap.

 19. JD Says:

  Kvinnan samtyckte till sex för ett år framåt alltså!

  Kanske vi skulle införa ett evigt samtycke i äktenskapsförordet om lagen införs! Då slipper det bli något rättsligt tjafs i domstol om man blir ovänner en dag!
  Skulle det vara juridiskt möjligt?

 20. Gregg Says:

  ”Kanske har kvinnor som saknar eller har brist på erotiskt kapital en större tendens att bli radikala feminister? ”

  Givetvis. Däremot missar de ju en sak.

  Riktigt snygga tjejer kan inte få fördelar med sex, om män kan tillfredställa sig med kvinnor för pengar.

  Då är inte sex längre en anledning att bli ihop med en kvinna t.ex.

 21. Jenny Says:

  @ Eric

  Vill gärna höra hur du definierar kvinnlighet? Hur är en riktig kvinna?

 22. gustav Says:

  hej allihop. vad sägs om att bara vägra ge något för sex, någonsin. så var det ”kapitalet” puts väck.

 23. michael Says:

  Ja i sverige har feminister definierat vad som är kvinnligt det är dåligt och definerat vad som är manligt det är dåligt sen finns feminister som varken är det ena eller andra det är bra

 24. Johan Silversjö Says:

  JD: Det vore juridisk omöjligt.
  Se nedanstående länk där en flickas bekanta vill anmäla en man för grov misshandel trots att flickan själv ville bli utsatt för allt. De skrev till och med kontrakt om vad som skulle ske men det anses inte giltigt med motiveringen – Man kan inte samtycka till grov misshandel.
  http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/459610-valdssex-upp-i-ratten-man-laste-in-tonarstjej-i-hundbur

  Med vår feministiska talibanjuridik vi har i Sverige så skulle du bli anmäld för våldtäkt som ett brev på posten. (går under allmänt åtal)

 25. Eric Says:

  @Jenny:

  Kåt, glad och tacksam… Skämt åsido:

  Vad jag tänder på sexuellt och emotionellt skiljer sig dock åt en del… Är det det sexuella så är utseende och ungdom centralt. Vad jag annars söker hos en kvinna är en mystisk dragningskraft som inte kan förmedlas med ord. Ett djupt ögonkast, då våra blickar möts, kan räcka… När känslan infinner sig så förstår man direkt…

  Gällande det rent intellektuella så vill jag ha en kvinna med humor, självdistans, bildning, intelligens, och som har liknande politiska åsikter och samhällssyn som jag. D.v.s. liberal.

 26. Jenny Says:

  @ Erik

  Okej, tyckte att du skrev att utländska kvinnor är mer kvinnor och vet hur man för sig i manligt sällskap. Var mest nyfiken vilka karaktärsdrag dessa har som inte svenska kvinnor har.

 27. Eric Says:

  @Jenny:

  Det är betydligt vanligare att hitta en kvinna med en kombination av dessa egenskaper utomlands. Många svenska kvinnor är så överspända, och tror att en uppkäftig attityd är något positivt.

 28. michael Says:

  Eric
  Själv vill jag inte ha en kvinna som går i helly hansen lägger in en snus och lägger av en brakskit detta är oxå skämt åsido 🙂

 29. Jenny Says:

  @ Eric

  Vilka länder kommer dessa kvinnor ifrån som du säger har dessa egenskaper? Bor nämligen själv utomlands, i Frankrike. Tycker det är lite kul att du generaliserar så grovt…

 30. Man* United* Says:

  England….får se hur det engelska rättsväsendet står pall för att gå radikala statsfeministiska makters ärenden..att utreda Julian Assange svenska försvarare lagom till överklagan av utlämningsbegäran! På initiativ av ingen mindre än Anne Ramberg…..HILDA….
  England, oh England……

  Jäv…
  http://www.newsmill.se/artikel/2010/07/25/f-rsvaret-av-n-tverket-hilda-rent-nonsens-0

  http://www.mariaabrahamsson.nu/index.php/2010/04/22/domarnamnden-luktar-feministisk-indoktrinering/

  England verkar inte ge vika för radikalfeminism här…
  http://www.topgear.com/uk/photos/geneva-motor-show-girls-2011-03-02?imageNo=0

  Och inte här heller….

 31. Liberal Says:

  Att människan är en heterosexuell, biologisk varelse, det vet alla. Alla vet dessutom att män och kvinnor inte är samma sak. Konceptet tillgång-efterfrågan, maktbalans är inte heller rocket scence. Kvinnors sexuella makt är inte heller någon nyhet för alla äldre än 12 år.

  Dessvärre är verkligheten inte kompatibel med könskommunistens dogm om könsmaktsordningen: Ullas maktlösa underordning, och Nisses ondskefulla överordning. Därför ses små genusdrillade kluster med patetiska huvud i sanden, när sexuell makt kommer på tal.

 32. gustav Says:

  En sak till: Ni fattar väl att om ni köper detta totalefterblivna resonemang innebär det att allt heterosex är antingen prostitution eller våldtäkt. Precis det som ni vanligen går ape shit över att någon radikalfeminist sagt något som tolkats så. (när dessa oftast bara påpekat det jag just sa.)

 33. michael Says:

  Jenny
  Jag har själv varit i Paris flera gånger och sett fler välklädda kvinnor på en vecka än ett helt år sverige som jag tänder på och är det fel av svenska män att tända på kvinnor från annat land varför säger du så är du rasist?Varför är det fel enligt dig,

 34. Eric Says:

  @Jenny:

  Jag har haft äran att umgås med kvinnor från många nationer. Aldrig har jag träffat några med en sådan dålig attityd som svenskorna. Bra att även utländska män börjar förstå vad den svenska kvinnan går för genom Assangeaffären. Man skäms över att vara svensk tammefan! Självklart finns undantag.

 35. PabloHoney_4 Says:

  Jag brukar själv säga: Kvinnor gör aldrig som andra kvinnor säger. Kvinnor gör det vackra kvinnor gör.

  Det kallas enkelt sexualkapital.

 36. Marius Says:

  Egenskaper som Eric anser kvinnliga och attraktiva är vad jag förstår: ”humor, självdistans, bildning, intelligens” Och det låter väl vettigt.
  Men vad är då attraktiva manliga egenskaper? Är det humorlöshet, brist på självdistans, obildbarhet?

 37. Lottaonline Says:

  @Eric

  Ja visst är jag gullig, trots min dåliga attityd! Tack för klappen på huvudet.

  Det här otroligt naiva med, att ge generaliserande egenskaper kring en hel kvinnlig befolkning i ett land, vann du den imponerande djupa insikten, när du studerade på högre nivå?

  Det måste ändå vara bra, att du kan framföra ”vetenskap”, som om ingen annan varken varit eller bott utomlands. Det måste även vara skönt, att veta hur alla Sveriges kvinnor är!

  Jag är verkligen imponerad! Själv trodde jag ju i min kvinnliga dumma enfald, utan bättre vetande än någon man, att alla människor var unika.

  Tack Eric, du har precis gett mig en ny insiktsfull uppenbarelse!

 38. Tanja Says:

  Jag har jättesvårt att själv känna igen mig i bilden av sex Pär Ström målar upp utifrån det där paret. Så nu undrar jag – är det nån mer härinne som har svårt med att könna igen den bilden? Är det nån härinne som verkligen känner igen bilden av sex som kvinnans valuta att betala män med? Väntar med spänning på svar!

 39. Jack Says:

  Tanja,

  Vad är det som är nytt för dig?

 40. Eric Says:

  @Tanja:

  Om du stod i mannens skor så skulle du definitivt förstå att det är så det ofta ligger till. Sedan kan det naturligtvis ligga på ett mer eller mindre medvetet plan.

 41. Eric Says:

  @Lottaonline:

  Är det några som generaliserar så är det väl radikalfeminister och genusvetare. I övrigt, varsågod… 🙂

 42. Eric Says:

  @Marius:

  Pengar, makt och socialt inflytande…

 43. Eric Says:

  @Johan Silversjö:

  Man kan visst samtycka till lättare våldssex. Mannen frikändes i tingsrätten för handlingarna. Till rättegången var en expert på BDSM inkallad. Ett samtycke som givits ska dock när som helst kunna tas tillbaka. Därför har man i BDSM utvecklat ett signalsystem för detta.

 44. Marius Says:

  Eric
  Själv skulle jag säga att humor, självdistans, bildning, intelligens är attraktiva egenskaper oavsett kön. Menar du att det är omanliga egenskaper?

 45. michael Says:

  Lottaonline
  Det var som när Jimme å fick en debatt med Gudrun S när hon sa till Jimme du kan inte generalisera om invandrare när det gäller brott och han sa men det är vad du gör om män

 46. Tanja Says:

  Jag har hört det här resonemanget förut, så det är inte direkt nytt. Dock känner jag personligen inte igen mig i följande:

  ”Fungerar inte naturen så att både man och kvinna njuter lika mycket av den sexuella akten? Är det inte så att de dras till varandra, och att bägge strävar mot sänghalmen?

  Nej, tydligen inte, om det är så att den ena parten släpper till sin kropp (en uppoffring) och den andra får älskogen i present (en belöning). I så fall är ju sex en vara som mannen vill ha av kvinnan, medan kvinnan håller tillbaka och portionerar ut så mycket som hon tycker att han är värd. Då är ju sexualiteten en stark kvinnlig maktfaktor. En slags valuta som naturen gett kvinnor men inte män.”

  Jag upplever vanligtvis att sex för mig är en njutning i sig och att jag initierar sex för att jag vill ha stock. Det kan också handla om att jag vill ha närheten och ömheten som kommer med sex. Det jag citerar från inlägget antyder dock att jag inte njuter av sex lika mycket som mina partners (vilket förvisso kanske stämmer, eftersom jag förmodligen njuter mer). Jag har svårt att se att jag portionerar sex efter fler kriterier än om jag vill eller inte vill ligga.

  Om jag läser inlägget rätt står det dessutom att mina partners kan tänkas göra saker för min skull för att få knulla med mig, medan det motsatta inte gäller. Jag har svårt att se hur mina partners inte skulle kunna utnyttja tillgången på sex som maktmedel mot mig. Jag skulle tycka det var lågt spelat, om de gjorde det övrdrivet så jag märkte, men jag vet också att jag blir mer välvilligt iställd till mina partners när de släpper till.

  Så för mig känns det här väldigt främmande. Jag fattar dock att man inte kan dra slutsatser om alla utifrån en människa, och jag undrar genuint hur ni andra upplever det. Upplever ni att det inte stämmer att både män och kvinnor njuter av sex? Upplever ni att kvinnor håller tillbaka, medan män kan ”köpas” för ligg?

 47. Eric Says:

  @Marius:

  Nej, de är universellt mänskligt positiva egenskaper. Däremot skulle jag nog påstå att de inte i sig själva innehåller speciellt mycket erotisk laddning. Inte för mig som man iallafall. Det krävs ändå skönhet, sexighet, utstrålning. Men visst, allt har ju ett visst samband.

 48. Jack Says:

  Eric,
  Du lät gå att Marius trollade/maninpulerade. För kvinnor nämnde du, och som Marius trollade bort för att ge en helt annan bild, primärt utseende och ungdom.

  För det andra ljög Marius även om att du sagt att vad hon pratade om (bildning/intelligens osv) är kvinnliga egenskaper. I själva verket var dessa egenskaper något långt ner på en attraktivitetslista, långt under utseende och ungdom.

  Marius,
  Skärpning, du förstår saker som ett troll. Det syns. Att förfalska någon annans åsikter är fel.

 49. Jack Says:

  Eric,
  Oj, jag postade visst samtidigt…bra fångat iaf.

 50. Johan Silversjö Says:

  Tanja: Alla är vi rent tekniskt sett prostituerade.
  Jag har svårt att komma på någonting som människosläktet gör utan vinning men jag förstår att det inte var det här du frågade om.
  Min personliga uppfattning är att sex alltid är villkorat på ett eller annat sätt och att framförallt kvinnor genom historiens gång har varit mycket duktiga på att utnyttja sin ”makt” över män genom detta. Enkelt uttryckt, går jag inte ut med soppåsen, lagar bilen, gör läxorna med barnen så ligger jag djävligt illa till vad det gäller eventuellt sex. Det omvända har jag dock aldrig själv varit med om. Känner ingen man heller som skulle villkora sex mot att frun handlar eller dylikt.

 51. Tanja Says:

  För att förtydliga. Jag undrar inte om nåt generellt och oftast, jag undrar om ni från personliga erfarenheter känner igen att kvinnor gör en uppoffring när de släpper till för att ge män en belöning.

 52. Tanja Says:

  Johan Silversjö:
  Tack.

 53. Marius Says:

  Jack:
  Jag trollar a) för att det är kul och b) för att Eric, som skrev ””Faktum kvarstår dock att jag uppfattar kvinnor i övriga Europa och Asien som bra mycket mer kvinnliga”” aldrig svarade ordentligt på Jennys fråga: ”Vill gärna höra hur du definierar kvinnlighet? Hur är en riktig kvinna?”
  Det är vad jag vill veta.

 54. Eric Says:

  @Tanja:

  Jag tror du missförstår. Det är kvinnor som saluför sig med sex som valuta. givetvis i utbyte mot något annat (pengar, kändisskap, uppskattning). Det är inte män som köps för det sexuella kapitalet. Att de flesta kvinnor ”tar betalt för sex” tror jag är en evolutionär egenskap som går väldigt långt tillbaka i tiden. Uttalandet ”alla kvinnor är horor” ligger därför inte helt fel till, även om det låter illa…

  OBS! Jag föraktar inte horor, ej heller vanliga kvinnor. Jag konstaterar bara hur många av oss män (inte alla) faktiskt upplever det.

 55. Johan Silversjö Says:

  @ Eric, tack för uppdateringen kring bdsm fallet.

 56. Lisa Says:

  @Eric:

  Men pengar, makt och socialt inflytande är ju inte ”egenskaper”, det är saker man HAR. Och för övrigt måste du väl tycka att kvinnor som har makt är sexiga med tanke på att du verkar hålla med om att kvinnor har (sexuell) makt över män 🙂

 57. Lasse Says:

  Fulretoriken flödar på nytt 🙂

  Slår aldrig fel när det är feminister inblandade.

 58. Toddan Says:

  För kvinnor är den sexuella makten en självklarhet. Det gör deras liv enklare på många sätt. Det vill dom inte ändra på. Bara de områden där män har fördel skall ändras. Feminism a la carte.

 59. Tanja Says:

  Eric:
  Jag tycker att diskussionen om det så kallade erotiska kapitalet är intressant. Men just nu vill jag prata om det Ström skrev i det här inlägget. Känner folk igen sig i ”[i] så fall är ju sex en vara som mannen vill ha av kvinnan”?

 60. Eric Says:

  @Lisa:

  Den gubben gick inte gumman…

  Kvinnan tilldelar ofta mannen egenskaper utifrån vissa socioekonomiska attribut. Dessa kan yttra sig som snygg bil, gott självförtroende, inflytelserika vänner och tjock plånbok. Då heter det att han ”är charmig och sexig”…

 61. Lasse Says:

  Varför provocerar feminister, bygger halmdockor och använder fulretorik ?

  Därför de saknar argument, deras ideologi är ett luftslott.

 62. Eric Says:

  @Tanja:

  Ingen vara, snarare en tjänst. Ibland köps den för hårdvaluta. Då kallas det att köpa sex. Kan det bli mer konkret? Då är det också ärligt från båda håll… Detta speglar även ojämnheten i utbud och efterfrågan då det gäller tillfälliga sexuella förbindelser.

  Stor efterfrågan och lågt utbud betingar som bekant ett högt pris. Detta pris kan uttryckas både som gentlemannamässighet, sätta kvinnan på piedestal, eller pengar på nattduksbordet… Olika sidor av samma mynt.

 63. Tanja Says:

  Eric:
  Jag frågar, som jag skriver ovan, men du kanske missat, om folk personligen känner att sex fungerar så i deras relationer. Inte ibland och draget till spets, utan om de själva gör så. Jag redogör för varför jag har svårt att känna igen Ströms beskrivning i ett en kommentar ovan.

 64. Maria Says:

  Tanja:
  Det slår mig hur omedvetna många yngre kvinnor är om sitt erotiska kapital eller sin sexuella makt. Självklart är sex en vara som mannen vill ha av kvinnan. I själva verket har sex i långa tider, ja under hela tiden som kvinnan har varit ekonomiskt beroende av män, varit kvinnans enda kapital. Med detta kapital har hon kunnat bli gift och försörjd. I dagens samhälle är många fler kvinnor ekonomiskt oberoende, men drivkraften att få ligga ska fortfarande inte underskattas. Ligger du t.ex. med vem som helst eller har du kriterier för dina sexpartner och i så fall vilka?

 65. Eric Says:

  @Tanja:

  I den fasta relationen har man förhandlat ganska mycket om sådana saker och spelreglerna är klara. Kvinnan spelar enligt min mening mest på sitt erotiska kapital under raggnings- och uppvaktningsfasen. En man som vet hur man agerar kan även höja sitt eget erotiska kapital. I kvinnas fall är det skönhet och återhållsamhet, i mannens fall självsäkerhet, handlingskraft, och list.

 66. anders ericsson Says:

  Chriister Lindarw sa det väldigt bra: En kvinna får sex när hon vill ha, en man vill ha sex när han får.

 67. Tanja Says:

  Maria:
  Svårt att bygga tillförlitlig statistik på ändå rätt få människor jag mött under väldigt skilda omständigheter, men på en höft:
  Man
  Hemskt gärna snygg
  Gärna yngre än jag
  Intressant och intelligent människa (eftersom annars kommer jag sannolikt sluta umgås med personen innan jag ens fattat tycke, jag är slow starter i relationer)
  Intresserad av sex, beredd att lägga ned tid och energi på det, bra teknik och positiv inställning till sex

  Jag kan mycket väl se hur jag kan använda eller har använt sexighet för förmåner. Det jag har svårt att se är just sex som byteshandelsvara i befintliga sexuella relationer. Så jag frågar om andras erfarenheter.

 68. Tanja Says:

  Eric:
  Artikeln gäller en fast relation. Pär Ström verkar dra slutsatser av just artikeln. Så jag undrar om folks personliga erfarenheter av sex som nåt mannen vill av kvinnan och kvinnan portionerar ut mot att han ör ”duktig” i sexuella relationer.

 69. Max Says:

  Tanja, väldigt kort, min erfarenhet är att det naturligtvis finns kvinnor som njuter av sex och värme/ömhet och kanske t.o.m. mer än sina män, men på det stora hela taget är de procentuellt sett färre än de män som gör det och de kanske njuter mindre (fast det vet jag inte). Det måste någon stans finnas siffror på hur stor andel män kvinnor som är vad som kallas frigida. Har sökt men inte funnit.
  Nu har vi ett speciellt sexmedvetet samhällsklimat som driver fram beteenden för att vi tror att så ska det vara, men annars vill unga män (gärna) ha sex varje dag eller flera gånger om dagen, tänker på nakna kvinnor en väsentlig av sin helt fria tid, medan äldre män ibland får problem med livslust i allmänhet och potens i synnerhet. Sex för kvinnor inte är en prestation på samma sätt och även om de själva gillar det så kan de utnyttja detta genom att portionera ut och villkora tillfällena.
  Det är alltså upplagt för att sex ska bli en handelsvara. Vilket det ju också varit i alla tider och vilket om och om igen återspeglas i film och litteratur, som åtminstone jag anser vara en slags generell sanning, om än inte i detaljerna.
  Detta kan naturligtvis vara svårt eller smärtsamt att förstå för kvinnor som inte drömmer om att utnyttja det övertag de fått till skänks av naturen och som själva har sensuella/sexuella behov. ”Prostitution inom parförhållanden”, i någon definition, är, om inte vanligt, så inte alls ovanligt. För visst har man hört män som säger att det gäller att förbereda inför ett förväntat samlag (så att det inte ska bli inhiberat i sista stund) eller som ”walk the line” hela veckan för att inte missa sitt lördagsgodis.
  Detta är verkligheten som nuvarande politiskt styrda genusforskning, en forskning som borde vara angelägen med tanke skillnaderna mellan könen, tyvärr fnyser åt och därmed blir helt värdelös eller egentligen tappar sitt berättigande att kallas forskning över huvudtaget. Där man skulle behöva förstå, hjälpa att förstå och lindra går man in och sätter sig med breda ändor över alla de framsteg som skulle vara möjliga att göra när det gäller ”könsrelaterat” (är våld könsrelaterat bara för att det utövas av ett kön mot ett annat?) och annat våld. Jag talar naturligtvis både om fysiskt och psykiskt våld (dominans).
  Vem vill till exempel förneka att det finns testosteron och östrogen?

 70. michael Says:

  Men varför ska inte horor i sverige bli inkluderade i stället för bli exkluderade i samhället där man kan bli sedda istället för bli pekade med finger på.Där staten hjälper med trygga arbets förhållande där man kan få utbildning i fall man vill bryta med gammalt liv.Där man kan bli sedd som människa i stället för att bli dom där

 71. Sigvard Says:

  Tanja frågade: ”är det nån mer härinne som har svårt med att könna igen den bilden?”

  Freud skulle le lite i sin grav, om han råkade läsa den texten.

  Johan Silversjö svarade till Tanja: Alla är vi rent tekniskt sett prostituerade.

  Jag: Hela den här diskussionstråden har blivit mycket tragisk.

  Är det någon som förstår vad jag menar?

 72. Joel Says:

  Ett enkelt tydliggörande av skillnaden mellan kvinnor och män vad gäller sexuell makt: Vilken kvinna som helst kan sminka sig, men män måste jobba betydligt hårdare för att nå social status.

 73. Max Says:

  Jag ser att jag glömde svara på det viktigaste som Tanja frågade om: Har jag egen erfarenhet av detta förhållande (att sex är en handelsvara eller anses vara en gåva från kvinnan till mannen)? Svar, ja stor erfarenhet. även där kvinna själv njuter av sex.

 74. Tanja Says:

  Sigvard:
  Du ska då se alla gånger jag råkar skriva ”mön” istället för ”män”!

 75. Johan Silversjö Says:

  Apor gillar porr och betalar för sex.
  http://www.expressen.se/nyheter/1.170274/apor-gillar-porr-och-betalar-for-sex

 76. Man* United* Says:

  Den tysta kvinnliga hederskodexen får kvinnor inte bryta emot. Då sviker man…enligt feministerna!

  Eller som kvinna blir anklagad av feminist packet för att vara sexist…
  På tal om könsmakatsordning
  http://www.aftonbladet.se/kultur/huvudartikel/article251584.ab

  Kvinnliga sexuella trakasserier mot män…

  Spola till 17:40 vad regissör Marianne Ahrne avslöjar om vad kvinnor
  inte får #prataomdet

  http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/kvallsoppet_med_ekdal?title=kvallsoppet_med_ekdal_del_5&videoid=939049

 77. Tanja Says:

  Man* United*
  Då blir du kanske glad när jag berättar att jag har sett ett antal #prataomdet-texter där tjejer berättat om hur de vart respektlösa mot mäns gränser.

 78. Eric Says:

  En manlig variant av #prataomdet:

  ”Hon tog mitt hus, mina pengar och mitt barn och stack. Nu är jag även oskyldigt häktad för sexuella övergrepp. Med högsta sannolikhet blir jag även dömd, trots brist på bevis. Därför har jag även förlorat mitt arbete, och min bil. Kronofogden är efter mig…”

  När kommer det manliga #prataomdet???

 79. J Says:

  Hele den feministiske tanken om at kvinner har vært undertrykte og hjelpeløse ofre i årtusener er selvsagt ikke korrekt. Kvinner har til alle tider hatt et meget sterkt maktmiddel. De har kontrollert menn, herunder blant annet gjennom erotisk kapital; sitt utseende, sin tiltrekningskraft og styring av tilgang på sex. Menn har alltid slåss om tilgangen på kvinner og på sex. Den undertrykte kvinnen er en fantasi med liten basis i historien. Å måtte ofre seg for familien, for stammen og for nasjonen har til alle tider vært menns lodd. Slik er det fortsatt. Gå på en hvilken som helst pub i sverige eller Norge. Kvinner kan knipse for å skaffe seg en mann. Menn må slåss seg imellom om kvinners gunst. Erotisk kapital har alltid vært og vil alltid være et sterkt maktmiddel.

 80. Jack Says:

  Tanja,

  Pär skriver:
  ”En slags valuta som naturen gett kvinnor men inte män”

  Tanja skriver:
  ”Jag har jättesvårt att själv känna igen mig i bilden av sex Pär Ström målar upp”

  Jack skriver
  ”Vad är det som är nytt?”

  Tanja skriver
  ”Jag har svårt att se att jag portionerar sex efter fler kriterier än om jag vill eller inte vill ligga.”

  Men nog är du medveten om att du har någon form av urskiljning mot vem du portionerar ut och när? Även om denna urskiljningsprocess inte sker genom ett uteslutande medvetet beräknande utan mer som att resultatet kommer färdigt till medvetandet, den vill du ha sex med men inte den, iaf inte nu. Processen påvisas lätt, för alla vill du väl inte ligga med alltid, eller hur? Och du vet väl om att det är så?

  Det sker i dig en process alltså delvis baserad på dina upplevelser som genererar längtan till sex vid något tillfälle. Vill man ha sex med dig kan man, utifrån antagandet att du berörs av dina upplevelser, presentera upplevelser för dig så att du vill ha sex. Detta är vad PUAs gör. De påverkar genom att ge dig upplevelser din omedvetna process så att du upptäcker att du vill ha sex med dem. Du har alltså lika lite medvetet val som en man har när han ser ett par välformade skinkor. Det händer. De flesta kvinnor är PUAs.

  Den där processen är gammal men har också varit så viktig för evolutionen, att resultatet blir rätt, att medvetet tänkande inte har fått något större inflytande. Medvetet tänkande kan ju som bekant bli väldigt fel, se t ex extrema ideologier och religioner för bevis på hur det går fel eftersom de säger väldigt olika saker. Även om någon har rätt är debatten i i sig alltså ett bevis på tänkandets felförmåga hos människor. Reproduktiva partnerval ger evolutionen begränsade felmöjligheter på grund av dess vikt!

  I dig som kvinna sker alltså en relativt omedveten selekterande process. Vare sig du är medveten om det eller ej medför detta att du belönar vissa selekterade upplevelser runt män. Genom selekterande belöning styr du fram vissa omständigheter runt män men inte andra.

  Nu kopplingen till valuta. Valuta är något man kan ge för att styra andra människor. Genom strängare selektion styr ditt sex män, så som en hundralapp skulle gjort.

  Du känner kanske inte igen denna process för att den till stor del är omedveten. Faktum är att inte ens mannen behöver vara medveten om att han styrts, han bara börjar gilla nåt i anknytning till sex eller det som ger sex. Vi män är dock för det mest medvetna om det, i synnerhet PUAs.

  Är inte mäns sex en valuta då?? Valuta innebär möjligheten att styra och den kom ju genom selektion av omständigheter runt vem man ger till. Mäns partnervalsprocesser är inte nödvändigtvis mindre selektiva även om vi härstammar från dubbelt så många kvinnor som män, däremot når fler kvinnor målen och dessutom selekterar män mindre på beteende än kvinnor. Genom att inte selektera på beteende försvinner förmågan att styra kvinnors beteende.

  Genom att selektera på ungdom och friskt utseende skapas dock ett reellt intresse för kvinnor att nå detta, det ger dem valuta, vilket kanske i dagens högteknologiska värld där utseendet kan förändras i hög grad leder till hög beteendestyrning det med, styrning mot sminbutiken. Beteendet är dock fixerat styrt till uppnående av ungdom och skönhet eftersom selektionsprocessen hos män är biologiskt fixerad dit. Det som ligger i gamla feministers intresse är därför att försöka rucka på vad män dras till, genom en arsenal av psykologiska metoder. Det kommer dock att vara svårt. Jag tror inte det går. Kontentan av detta stycke, män har inte lika mycket sexuell valuta, i meningen styrningsmedel av beteende, pga eventuellt mindre snäv selektion och en selektion baserad på utseende mer än beteende.

  Pär skriver hårdraget om sex
  ”En slags valuta som naturen gett kvinnor men inte män”
  och det har jag argumenterat för. Samt även förklarat varför en del kvinnor kanske inte känner igen det.

 81. Man* United* Says:

  En beställd radikalfeministisk utredning om trakasserier…vinklad är bara förnamnet.

  http://www.expressen.se/kronikorer/mariesoderqvist/1.1090760/kunde-lika-garna-varit-parodi

  35:34 Marianne Ahrne, ”..rädslan för att prata pga politisk korrekthet”
  ”..för guds skull säg det inte offentligt för då är du död. Man får inte säga det för det är inte politiskt korrekt!” ” Så är det,men säg det för det passar inte in i Samhällsklimatet idag”

  @ Sigvard

  Tror jag kanske förstår men förtydliga gärna för alla.

 82. Man* United* Says:

  @ Tanja säger:
  02 mars 2011 kl. 20:38

  Man* United*
  Då blir du kanske glad när jag berättar att jag har sett ett antal #prataomdet-texter där tjejer berättat om hur de vart respektlösa mot mäns gränser.

  Då har du missförstått allting,det är inte för att göra mig glad utan det är en självklarhet för alla som anammar humanistiska och demokratiska värden istället för feminism. Det handlar om mänskliga värdegrunder.

 83. Man* United* Says:

  Porr, horor och feminister

  Feminismens grundidé är att varje kvinna själv ska få definiera sin situation och bestämma över sitt liv. Petra Östergren undrar varför detta inte gäller kvinnor inom porr- och sexbranschen, och varför får man aldrig höra sexsäljarnas egna röster?
  I Porr, horor och feminister beskrivs det svenska prostitutionsmotståndet sedan 1970-talet, både vilka rörelser som funnits och vad som är deras huvudsakliga argument. Östergren utforskar om argumenten mot pornografi och prostitution stämmer, och frågar sig varför det blir ett sånt himla liv när kvinnor utforskar en sexualitet som inte passar in i de feministiska normerna.

 84. Tanja Says:

  Man* United*
  Ja, det är en självklarhet som du verkar tycka fattades. Så jag upplyser dig om att sådana röster finns inom ramar för just den ”kampanjen”. Du behöver inte bli glad, förstås, men nu vet du i alla fall.

  Max
  Tack!

  Jack
  Absolut, jag vill inte ligga med alla alltid. Alla vill inte heller ligga med mig.

  Det jag just nu eftersöker är personliga erfarenheter av att sex ”tydligen inte” är nåt som män och kvinnor njuter av och dras till varann för att ägna sig åt.

 85. Eric Says:

  @Man* United*:

  Just därför omyndigförklarar radikalfeminismen kvinnor. Kvinnor har ett fritt val, så länge de väljer ”rätt”, d.v.s. i enlighet med dogmerna som ”sektens” ledare har hittat på.

 86. Man* United* Says:

  @ Tanja

  Vilken kampanj.

 87. Man* United* Says:

  FÖR SEXUALMORAL. Hur ska det bedömas med vem man får ha sex, hur, hur ofta, var, i vilket syfte och med vilka konsekvenser?

  MED DAGENS FEMINISTER FINNS INGEN SEXUELL REVOLUTION I SIKTE

  Konservativa säger rakt ut att en del sexuella handlingar och konstellationer är dåliga, medan liberala feminister och vänsterdito är lurigare. Bortsett från retorik står de moderna feministerna och stampar på samma fläck. De vänder sig mot kommersiellt sex för att den inte innehåller, just det, kärlek och monogam tvåsamhet. Det skriver i dag Petra Östergren, debattör och författare: ”Vi måste diskutera den fråga vi verkat lyckas undvika sedan 1968: vilken sexualmoral skulle allra mest bidra till ett jämlikt samhälle?”

  En sak jag verkligen gillar med konservativa debattörer är att de är ärliga. De säger rakt ut att en del sexuella handlingar och konstellationer är dåliga. Sex är bara något som ska utövas av en man och kvinna som lever i livslång monogami och vara ett uttryck för kärlek.
  Därför är varken homorelationer eller knapplösa knull önskvärda. De är tydliga med att det handlar om sexualmoral.
  Liberala feminister och vänsterdito är lurigare.
  Om det så är folkpartiets Birgitta Ohlsson eller vänsterpartiets Josefin Brink eller Kristina Lindquist på syndikalistiska Arbetaren så hävdar de alla att deras sexualpolitik inte har något med sexualmoral att göra. Nej, i stället handlar det om makt, ”jämlikhet” och att skydda människor som far illa.
  Antingen förstår de inte vad ordet sexualmoral betyder, eller så lägger de ut medvetna dimridåer.
  För att vilja att människor behandlar varandra jämlikt och inte skadas är ett moraliskt ställningstagande.
  Men genom att dessa feminister tar avstånd från det negativt laddade ordet sexualmoral kan de framstå som progressiva, radikala och moderna – och samtidigt vara både moraliska och moralistiska.
  Detta retoriska knep märks särskilt i den fråga som länge varit vattendelaren i den feministiska sexdebatten: porren och prostitutionen.

  I boken ”Porr, horor och feminister” har jag visat med en rad exempel från den över trettio år långa debatten att en huvudorsak till varför aktivister, feminister, byråkrater, behandlare och politiker vänder sig mot kommersiellt sex är för att den inte innehåller – just det – kärlek och monogam tvåsamhet.
  Alltså exakt samma sexualmoral som den gamla borgerligheten och den som dagens konservativa förfäktar.
  Det tråkiga är att de ovan nämnda, moderna och feministiska, sexdebattörerna står på samma fläck och stampar.
  Därför behöver kanske inte Charlotta Levay oroas över att den sexuella revolutionen gått allt för långt. Vissa bastioner har upprätthållits och till och med förstärks.

  Själv tycker jag att sexualmoral är en alldeles ypperlig sak.
  Kärnfrågan är snarast vad sexualmoralen innehåller – och vilka juridiska konsekvenser vi anser att den ska ha.
  Det hela är egentligen enkelt. Och jag tror att feminister och sexdebattörer från de flesta läger skulle kunna enas – kanske de konservativa undantagna – om vi i stället för att älta sakfrågorna om och om igen (abort, tillfälligt sex, homorelationer, porr och prostitution) började med en grundläggande etisk diskussion.
  Utifrån vilka premisser ska man avgöra om en sexuell handling
  är bra eller dålig?
  Alltså hur ska det bedömas med vem man får ha sex, hur, hur ofta, var, i vilket syfte och med vilka konsekvenser?

  Här skulle nog de flesta landa i övertygelsen att den etiska regel som ska gälla är att vuxna, samtyckande människors handlingar är okej så länge ingen kommer till skada. Då måste också kriteriet ”skada” ingående diskuteras och bevisas. Nästa steg är att med denna etik förhålla sig konsekvent till olika sexualhandlingar, även de som utmanar de egna och samhällets normer.
  Det tredje steget är att ta ställning i den juridiska hållningen.
  Statens kontrollapparat är den maktinstans som ytterst reglerar jämlikhet och frihet.
  Javisst far folk illa av tillfälliga eller för många sexförbindelser och javisst far folk illa av porren och prostitutionen. Men är det orsak till att förbjuda fenomen?
  Jämför med äktenskapet. Där far också folk illa, men det är inte en orsak till att förbjuda eller försvåra fenomenet, inte ens av solidaritet med ”de svaga” och misshandlade.

  Så när Charlotte Levay är kritisk mot att människor i dag reducerar varandra till sexleksaker är frågan om det verkligen var bättre förr när staten sanktionerade mäns användande av kvinnor som sexleksaker inom äktenskapet?
  Och när liberala eller vänsterfeminister som Kristina Lindqvist agiterar för sexköpslagen är frågan om den verkligen hjälper ”de svaga” sexsäljarna – och om det verkligen är statens uppgift att se till att kvinnor fortsätter att ge män sex gratis?

  Lagstiftning ska användas varsamt och sparsamt, särskilt när det kommer till det sexuella. För skam och straff kring det sexuella är kraftfulla sätt att styra människor.
  Kanske måste vi leva med ett samhälle där sexualitet inte alltid är fin och skadefri, men där vi strävar efter en moral och en lag som lyckas förena maximal frihet med maximal solidaritet.
  Men då måste vi också börja diskutera den fråga vi verkat lyckas undvika sedan 1968: Vilken sexualmoral skulle allra mest bidra till ett jämlikt samhälle?

  Petra ÖstergrenPetra Östergren är författare och
  debattör som gärna kallar sig moraltant. Hennes bok ”Porr, horor och feminister” kom ut i pocket förra månaden.

 88. Rebecka Says:

  Tanja: ”Är det nån härinne som verkligen känner igen bilden av sex som kvinnans valuta att betala män med?” Definitivt!

 89. Tanja Says:

  Man* United*
  #Prataomdet

  Rebecka
  Berätta gärna mer!

 90. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  #pillainavelnomdet är riggad för att fånga in ja
  Tragiskt att feministerna går i fällan

  @ Eric

  Instämmer. Förhoppningsvis tillhör du snarare en oberoende (liberal) mansformation som har saknats allt för länge;-)

 91. Eric Says:

  @Manhood United

  Självklart tillhör jag den oberoende liberala mansrörelsen! Den kommer starkt nu, frågorna ska upp på bordet!

  PS. För en fördjupning i de sjuka beslut som ligger bakom sexköpslagen, läs gärna även Susanne Dodillets doktorsavhandling ”Är sex arbete”. Där framkommer att det är trångsynt moral blandat med marxistiskt tankegods som ligger till grund för sexköpslagen. Sexköpslagen är egentligen en kamouflerad lag mot otrohet, och hör hemma i ett sharialand eller i 1800-talets Sverige…

 92. Jack Says:

  Tanja,

  Först sa du:
  ”Är det nån härinne som verkligen känner igen bilden av sex som kvinnans valuta att betala män med?”

  Men nu har du bytt till:
  ”Det jag just nu eftersöker är personliga erfarenheter av att sex …inte är nåt som män och kvinnor njuter av”

  Det kan ju vara intressant att förhöra sig om, men det är inte vad Pär talat om. Varför byta fokus?

  Men visst man njuter av sex och man njuter såklart av pengar och annan valuta också. Mark och egendom osv. Antingen har valutor ett direkt emotionellt värde som sex eller så är de endast kopplade till direkta emotionella värden, så som pengar och olja. Diamanter faller lite mitt emellan genom att gnistra fint.

 93. Lottaonline Says:

  @Michael
  Ja, jag hört en liknande anekdot nyligen. När Jimmie slänger upp rader med statistik, så faller tystnaden..
  Nu är jag varken radikalfeminist eller Gudrun Schyman. Bara en helt underbar kvinna. ;-D

  Övrigt när det gäller erotiskt kapital och Elise Claeson, så kan jag ju i motsats till henne tycka, att många män även har en förmåga till erotiskt kapital. Det finns faktiskt attraktiva män, liksom kvinnor.

  Alla kvinnor som någon gång besökt en dejtingsida kan mötas av flertalet män, med bara överkroppar och spelande biceps. Vissa män använder kroppen precis som vissa kvinnor. Sedan behöver inte det innebära, att de får mer framgång, ty visst intelligenskapital kan ju ibland vara ganska trevligt.
  När det gäller relationer, så har nog tjejer/kvinnor sex med män för att de själva önskar. Och inte för att ”betala av” något.

 94. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  @ Sigvard

  Vi väntar på förtydligande

  @ Eric

  Det grymt intressanta när utsattman.se mansnatverket.org startats och mansjouren.nu och http://www.rsorg.se kämpar på med typ inga medel alls..
  och GenusLeaks bara är i sin linda för att avslöja livslögnen radikal statsfeminism genom läckor och avslöjande blogg repotage hur det förhåller sig i ”Sverige är feminismens Saudiarabien”. Det borde blir hur Män och Pappor upplever radikal statsfeminismens könsmaktsordning och könsförtryck,radikal statsfeminisms rättsövergrepp, bryter tystnaden om de rättsvidriga fall,bryter tystnaden över Socialtanternas psykande och totala slakt, värnar sina rättigheter,värnar sina rättsgarantier och rättssäkerhet.

  Mark Stephens om Sweden:
  ”Tick box justice” ”lickspittle state”

 95. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

 96. Lisa Says:

  @Eric

  Ja det där håller jag ju inte riktigt med om förutom kanske i Hollywood… Men återigen, hur var det nu – om kvinnor har sexuell makt över män innebär väl det att män också tänder på makt? Eller? Hur får du annars logiken att gå ihop?

 97. Lasse Says:

  Logik och biologi går inte ihop Lisa.

 98. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  @ Lisa

  Du menar Kvinnor som tänder på att förnedra män+ och ofria män som är för beroende av en just denna kvinna/-or. Som jag tolkar det är kvinnor väl medvetna om att män vill ha sex,samtidigt som de själva också vill ha sex och en del kvinnor medvetet utnyttjar den uppkomna situationen som blir till makt symbol och kontroll. Vad är en radikalfeminists lösning, kastering av alla män eller dödsstraff? Eller ”Make love not war”?

 99. Lasse Says:

  Bioligi = Evolution

  Evolution = två olika kön.

  Två olika kön = olika drifter, känslor och behov.

 100. Sigvard Says:

  Man* United* skrev: om Marianne Ahrne,

  Jag: Tack, tack, .. hennes namn har jag försökt errinra mig under flera månader.

  Nu, med din hjälp, hittade jagatt hon skrev 1980 om ”Äppelblom och ruiner”, en roman om vänskapen mellan en schizofren man

  Du frågade vidare om mitt: ”Tror jag kanske förstår men förtydliga gärna för alla.” och igen

  Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) säger: Vi väntar på förtydligande.

  Jag: vad då?

 101. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  Sen kommer vi till tjejers konkurrens mellan varandra och kvinnliga revir:

  ”Ursprungligen postat av f-boy
  Exakt och han försökte också förhindra att SW skulle dra iväg med JA efter lunchen.
  Helt sanslöst att hon så skamlöst raggat på honom, helt otroligt, och det är hans sexmoral som ifrågasätts? Allt han gjorde egentligen var att göra en sexgalen kvinna till viljes. Han var alltså i båda fallen långt mindre aktiv än kvinnorna. Han bara hängde med i strömmen.

  Var det Göthe som sade, att första steget till vansinne är skamlöshet? ”

 102. Lo Says:

  Jag känner precis som Tanja inte heller igen det enligt min erfarenhet..

  Jag vill inte ligga med alla män, men alla män vill heller inte ligga med mig (på gott och ont).

  Jag och min pojkvän vill ligga ungefär lika mycket, men om han nån gång skulle vilja men inte jag då tror jag ändå inte att jag hade kunnat ”köpa” honom med något slags erotiskt kapital, han skulle inte sänka sig så lågt, speciellt inte då han oftast får sex när han vill ändå..

  Minns att jag på skämt sa till mitt ex när vi var tillsammans att han skulle göra en viss sak så skulle han få sex sen, han bara skrattade och sa ”näe du, det får jag ju ändå”. Så mycket för det erotiska kapitalet..

  Men ström skriver ju faktiskt uttryckligen att sex skulle vara en uppoffring för kvinnor, tror ni verkligen det?

 103. Överraskad Says:

  Konstigt att inga tjejer har pratat om att killarna som är redan tillsammans med många andra vackra tjejer tänder dem.

  Ah, det måste säkert vara oviktigt, för alla män vet att kvinnor aldrig ljuger, speciellt om vad dem blir tänd av.

 104. Lisa Says:

  @Lasse

  Men jag fattar verkligen inte. Om det nu skulle vara så att kvinnor generellt tänder på makt, hur kommer det sig att så många av alla dessa män som hävdar sig ha NOLL makt ändå har fru och barn? Det är en så extremt märklig generalisering. Och det här med logik och biologi, jag fattar inte varför det är ”logiskt” enligt biologin vad kvinnor tänder på, men när man undrar hur det kommer sig att män INTE tänder på makt trots att kvinnor tydligen sitter på all sexuell makt så går inte biologi och logik ihop?

  @Manhood United

  Det där var väldigt förvirrande. Nej, jag pratar inte om kvinnor som tänder på att förnedra män/ofria män, var har du fått det ifrån?
  Klart att heterosexuella kvinnor är medvetna om att heterosexuella män POTENTIELLT är intresserade av att ligga med dem. Är män medvetna om att kvinnor potentiellt är intresserade av att ligga med dem? För det låter verkligen inte så här. Hur fan funkar den älskade naturen och biologin om det barnafödande könet av naturen inte är intresserat av sex? Inte supersmart strategi kanske?

  Sen undrar jag: ”lösning” på vad? Jag ser inte problemet.

 105. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  @ Tanja

  I proportion till övriga självupplevda och berättelser i kampanjen med riggat uppsåt från radikalfeminister och personer i kulisserna.
  Instämmer ändå med eric att denna feministiska sk kampanj är tragisk
  och omyndigförklarar kvinnorna när dom själva inte inser att dom bara är en bricka i ett spel att fånga in assange. Inte för att dom stödjer radikalfeminism,tvärtom dom är så långt ifrån kvinnans frigörelse det bara går. hökarna. Det som kan konstateras av detta är att kvinnor och män fortfarande inte har uppnått frigörelse. Tanken slog genom att titta på demonstrationer och proteseter mot utelämningen av julian assange. Råder samma mansförtryck och försök till könskrig hos männen och kvinnorna i te x spanien,mexico och australien? Kan någon feminist förklara hur det kommer sig att socialister, vänster människor i te x australien,usa, spanien och mexico kämpar för julian assanges rättssäkerhet,-trygghet och rättsgarantier medans piratpartister,feminister,radikalfeminister,radikala statsfeminister i Sverige gör raka motsatsen dömer honom på förhand och gör allt subjektivt för att få honom fälld till varje pris. Ett fett frågetecken på det.

  Hur kommer det sig att vänstern,piratpartister,miljövänner, socialister, socialdemokrater, liberala feminister, radikalfeminister och speciellt radikal statsfeminism i Sverige till skillnad från feminister från hela världen agerar som dom gör? Vad är det som gör svenska feminister så speciella? Vad är det som gör dom kvinnliga feministerna mer osolidariska och rättsvidriga till skillnad från kvinnliga demonstranter som syns på dessa clip?

  Ska svenska män utvandra för att möta likasinnade kvinnor som står upp för humanistiska värdegrunder och demokratiska värden? Genomskinliga,riggade och kampanjer med falskt uppsåt genomskådas så lätt. Och feminister här på GN,flashback,Medborgarperspektiv mlf GenusLeaks bloggar frågar VARFÖR det är ett sådant motstånd mot prataomdet och radikal statsfeminsm.

 106. Tanja Says:

  Jack:
  Mitt syfte har alltid varit att utgå från det Ström skriver i inlägget, i de två stycken jag fokuserar på, i fall med befintliga sexuella relationer. Möjligt att jag formulerade mig otydligt från början.

 107. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  @ Lo

  ”Men ström skriver ju faktiskt uttryckligen att sex skulle vara en uppoffring för kvinnor, tror ni verkligen det?”

  Konstatera att män,med undantag, för att förenkla vill ha sex, kvinnan vill också ha sex och utnyttja det på det sätt du porträtterar. Vad händer när kvinnan verkligen vill ha sex utan att spela slug diktator och mannen inte känner för det. Tror inte många män erkänner för sig själva detta problem som också skulle kunna sträcka sig till det tabubelagda problemet med ”impotens”. Det roliga är som tycks skönjas vid en konfrontation är att underbyggt vill och vet feminister om den nedärvda ridderligheten hos männen i form av uppoffring.

 108. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  @ Lo

  Hur många män yppar att dom fejkat ett samlag med en kvinna?? Hur många män yppar i sin omgivning att det var ett dåligt samlag där kvinnan fått orgasm,allt slutade. Han missnöjd,men gör inget av saken. Det fortsätter i förhållandet och han av artighets och ridderlighets arv yppar inget om saken för att det skulle framstå att hon var dålig på sex. Män skulle ju kunna sex vägra själva som Lysistrate och hennes kollegor.
  Skulle männen sex vägra kvinnor för att få stopp på feminism?
  Eller sex vägra svenska kvinnor för att tillfälligt sluta upp i leden utomlands för att kämpa för julian assange rättsgarantier och rättssäkerhet. Hmm, intressant tanke.

 109. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  * hur många män yppar att dom fejkat en orgasm med en kvinna?

  @ sigvard

  ”Jag: Hela den här diskussionstråden har blivit mycket tragisk.

  Är det någon som förstår vad jag menar?”

  Tragisk, diskussionstråden tragisk, det är det du får utveckla. Vi är idel öra.

  @ Eric

  Word 😉

 110. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  Max säger:
  02 mars 2011 kl. 19:59

  Tanja, väldigt kort, min erfarenhet är att det naturligtvis finns kvinnor som njuter av sex och värme/ömhet och kanske t.o.m. mer än sina män, men på det stora hela taget är de procentuellt sett färre än de män som gör det och de kanske njuter mindre (fast det vet jag inte).

  Vad grundar du dina erfarenheter på? Fejkade orgasmer,verkliga orgasmer, prataomdet, vanligheten att män berättar för andra män? Hur njuter en man annat än självklarheten vid sex,samlag är det alltid mannen som vill,har det bra,får ut något av det. Är så djävla trött på den grunda synen och brist på psykologisk insikt om antaganden om män, vilka jävla män, den stereotypa rollen av en man eller kvinnans eller feministens subjektiva bild av en man.

  ”Det måste någon stans finnas siffror på hur stor andel män kvinnor som är vad som kallas frigida. Har sökt men inte funnit.”

  Lägg ner, inget j… feministisk genus forskining. Det är väl enklare än så. Män har aldrig i historien yppat vad de vill, vad dom känner, hur dom upplever sex med en kvinna etc. Och då snackar vi hela spekrat av män och inte någon minoritet feministiska män och feministiska mansforskare. Män ska alltid vilja,ställa upp och ”alltid vara redo”.
  Prestera på topp och tillfredsställa kvinnan när hon vill,inte när han vill.
  Tragiskt,men framförallt ensamt,mycket ensamt och allt annat än tvåsamhet och framgångsrikt sexualliv för någon av parterna.

  ”Nu har vi ett speciellt sexmedvetet samhällsklimat ”

  Radikal och statsfeministiskt samhällsklimat menar du. Där männen
  och kvinnorna bytt plats, där kvinnorna kan vara sexistiska,vulgära,
  ordna sex resor till åland och afrika samtidigt som dom tabubelägger
  män. Det är inte sexmedvetet samhällsklimat det är mansförtryck och kontroll där kvinnorna i någon mån är bidragande orsak till denna njutning av öppet förnedra och förtrycka män. Sex utan kondom=våldtäkt som exempel! Statsfeminister: Alla män är potentiella våldtäktsmän,avsaknad av rättssäkerhet för män och urvattnande av våldtäkts begrepp. Snart behövs behövs endast försändelse av rosa kuvert till familjen och en gaskammare*ironi.

  ”men annars vill unga män (gärna) ha sex varje dag eller flera gånger om dagen, tänker på nakna kvinnor en väsentlig av sin helt fria tid, medan äldre män ibland får problem med livslust i allmänhet och potens i synnerhet.”

  Sex för män och kvinnor i högre åldrar ska väl välkomnas och även tas upp i diskussionen. Samtidigt som frågan om potens inte behöver vara kopplat till ålder. Men begriper självfallet den biologiska förklaringen.

  ”men annars vill unga män (gärna) ha sex varje dag eller flera gånger om dagen, tänker på nakna kvinnor en väsentlig av sin helt fria tid, ”

  Förklara detta ”men annars vill unga män gärna ha sex varje dag”. Hur menar du? Att alla pojkar och män är potentiella våldtäktsmän? Är en pojke och man per automatik våldtäktsman om han intresserar sig för att bli en bättre älskare till en kvinna med syfte att tillfredsställa henne bättre? Får inte ihop logiken, killar ska vara killar men ändå inte killar?
  Är det som är avsikten med statens finansierade av feministisk porr på moderna museet bl a? Mossigt!

  ”Det är alltså upplagt för att sex ska bli en handelsvara.”

  Då ska sexet ute i stugorna falla under sexköpslagen*ironi. Jaha,är det det regeringen reinfeldt avser med den nya sexköpslagen och rosa kuvert för att det ska bli klirr i kassan.

  ”är våld könsrelaterat bara för att det utövas av ett kön mot ett annat?) och annat våld. Jag talar naturligtvis både om fysiskt och psykiskt våld (dominans).”

  Psykisk misshandel tas inte på allvar. En kvinnas psykisk misshandel mot en man tas inte på allvar. En kvinnas ansvar i ett gräl har noll betydelse. En kvinna har immunitet. Att män psykar och slår kvinnor är alla medvetna om. Men kvinnans psykiska och fysiska misshandel av sin manliga partner i nära förhållande förnekas. Därmed har den röda tråden och begrepp som psykologi stagnerat och Sverige kan liknas vid ett öststats land och går om bet till att lösa problematiken med våld i nära relationer. Mäns våld mot kvinnor är en myt http://www.newsmill.se/artikel/2009/04/24/myten-om-mans-vald-mot-kvinnor

  Tar man dock problematiken på allvar med våld i nära relationer kanske man kan konstatera och punktera myten om mäns våld mot kvinnor genom att istället uppmärksamma kvinnors våld mot män. Det jag säger är inte att män våld mot kvinnor inte existerar, självfallet gör det det, men det är en myt och det är uppblåst och det är så populärt och enkelt för en kvinna att fälla en man där det i själva verket är lögn och kvinnan själv varit den våldsamma. Hur kommer det sig att statistiken för incest och sexövergrepp på barn var så populärt bland kvinnor att anmäla inte ofta i samband med vårdnadstvister för några år sedan men nu är fullkomligt noll och ersatts av operation kvinnofrid och den nya sexuallagstiftning. Sanningen kommer fram i alla fall för eller senare. Det jag är orolig för det är att dom verkliga förövarna kvinnor som män te x överfallsvåldtäkter,våldtäktsmän går fria på bekostnad av urvattnad rättssäkerhet och tilltro till rättsväsendet. Det är en långt mer allvarig fråga och varför inte regeringen satsar på kampanjer med ärligt uppsåt att ljuga i rättssak,begå mened,falsk tillvitelse och anmäla falskt ska straffas lika hårt som brottet kvinnan anmälde mannen för.

  Är det någon som hört talas om överfalls våldtäkter som begåtts av kvinnor mot pojkar och män utan att killar ropat ja,härlig sexuell upplevelse? Våldtäktskvinnor. Pedofiler=kvinnor? Hustrumisshandlare=där mannen är hustru och tar hand om hushållet barnen och kvinnan jobbar? Mans misshandlare.

 111. Maria Says:

  Tanja:
  Jag gillar din ton. Du är uppriktigt nyfiken och vill ha svar och svarar själv också. Jomenvisst, även i fasta relationer är ju sex en handelsvara. Vill kvinnan inte så blir det inget, för ytterst få män tvingar sig på någon, i så fall blir det ju våldtäkt.

 112. Matte Matik Says:

  Usch… Jag skulle inte vilja ha sex med min fru om hon sa på det där sättet. Det skulle ju kännas som att hon i så fall vanligtvis inte vill ha sex med mig, utan att det bara är en uppoffring hon gör för min skull. Inte så lite avtändande. Hoppas och tror inte att det är så kvinnor i allmänhet ser på att ha sex med sin partner.

 113. Tree Says:

  Om en kvinna bara har makt i det här samhället om en man ger feedback på att hon är attraktiv, är det ju MANNEN som har makten över det erotiska kapitalet, för han behöver ju inte ge kvinnan den makten. Fegt och fult sätt att argumentera Pär!

 114. Jack Says:

  Tree,

  Du är snabb att fördöma men ditt argument är en uppenbar felkonstruktion så du borde tänka igenom anledningen till varför du är en antipärströmist. Varför konstruerade du ett falskt argument och varför ville du fördöma?

 115. Liberal Says:

  Och faktum kvarstår naturligtvis alltjämt.

  Att människan är en heterosexuell, biologisk varelse, det vet alla. Alla vet dessutom att män och kvinnor inte är samma sak. Konceptet tillgång-efterfrågan, maktbalans är inte heller rocket science. Kvinnors sexuella makt är inte heller någon nyhet för alla äldre än 12 år.

  Dessvärre är verkligheten som bekant inte kompatibel med könskommunistens dogm om ‘könsmaktsordningen’: lilla söta Ullas maktlösa underordning, och stora stygga Nisses ondskefulla överordning. Därför ses ju små genusdrillade kluster med patetiska huvud i sanden, när till exempel sexuell makt kommer på tal.

 116. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  ”..ytterst få kvinnor tvingar sig på någon, i så fall blir det ju inte våldtäkt.”

  Våldtäktskvinna är smått ett faktum, det vet alla. Men en kvinnas våldtäkt av en man? Hur definieras det? Det finns inte ens ett begrepp för debatt i det offentliga rummet för det.

  http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/145545-valdtaktskvinna-infor-ratten

  @ Liberal

  Den könsmaktsordning feministerna talar om, härrör sig i själva verket till det motsatta dvs feministerna vill ha makten,kontroll och en svag,lydig man istället för utgångspunkten ödmjukhet,ömsesidighet,respekt och humanistiska värdegrunder.

 117. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  ”…. en kvinnas sexuellt ofredande av en man”

 118. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  ”…. en kvinnas sexuellt ofredande av en man” Det ses inte som ett brott, som ett problem, som ett rättsbegrepp, det finns inte någon kunskap.

 119. cupoftea Says:

  ”Att människan är en heterosexuell, biologisk varelse, det vet alla.”

  Njae, det är ganska fantastiskt att det har undgått dig att det finns gott om människor som inte känner sig hetero alls. Så du har fel.

  Varför hakade förresten ingen på Gustavs tips om att ta makten över det sexuella kapitalet och vägra sex när det inte passar? Förtryckt man blir man med integritet och makt över sin kropp. Så enkelt.

  Och varför kan ingen delge personliga erfarenheter när de för en gångs skull efterfrågas (men istället tusen generaliseringar som är mer eller mindre relevanta)? Jag håller med Tanja, tycker Pär målar upp en rätt konstig bild av hur sex fungerar i ett heteroförhållande. Min subjektiva erfarenhet är att tjejer inte vill ha mindre sex än jag, och att jag aldrig varit med om att sex har blivit en uppoffring för någon för den andres skull (speciellt inte i utbyte mot annan makt eller tjänster). Men så har ju feminister bättre sex också.

 120. cupoftea Says:

  Manhood:

  Märta Tikkanen skrev en gång en bok som heter ”män kan inte våldtas”. Den handlar om att samhället inte accepterar, eller ens tror på, att en kvinna kan våldta en man, och så problematiserar hon det. Läs den! Ett av hennes genomgående teman är kvinnans självständighet från mannen och jag tror att hon nog skulle kalla sig feminist (men jag lovar det inte). I vilket fall har feminister i Sverige länge sett hennes verk som feministisk litteratur och den har varit sjukt betydelsefull.

  Jag håller med dig om att det inte pratas om att män kan våldtas och det är helt stört. Men det är verkligen inte feministers fel, det är en mansbild som är långt mycket äldre en feminismen som begrepp, och feminister har problematiserat den länge. Mer feminism, inte mindre, är lösningen : )

  Och jag skulle vilja påstå att du har fel om vad könsmaktsordning är, men jag har tyvärr inte tid att diskutera det nu.

 121. Liberal Says:

  Birdbrain:

  Att det till och med finns människor som föredrar att ligga med lik förändrar naturligtvis inte obestridligt faktum: Att människan är en heterosexuell, biologisk varelse.

 122. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  @ cupoftea

  ”Ett av hennes genomgående teman är kvinnans självständighet från mannen och jag tror att hon nog skulle kalla sig feminist (men jag lovar det inte). I vilket fall har feminister i Sverige länge sett hennes verk som feministisk litteratur och den har varit sjukt betydelsefull.”

  Det är intressant,för jag diskuterar ibland med många kvinnor som är feminister och kvinnor som tillhör den liberala kvinnorörelsen,kvinnor som tror på humanism, kvinnor som är fd feminister och väldigt kritiska i varierande åldrar. Dom är allt annat än cyniska,kalla och distanserade som jag upplever när jag generaliserar radikalfeminister. En äldre vis kvinna sa så här” i takt med kvinnans frigörelse på 70-talet så lösgör det även aggressioner,negativ sexualitet och girighet efter makt”. Det kan fylla i Märta Tikkanens reflektion och som en parallell förklaring i kölvattnet av kvinnans självständighet av mannen. Måste påpeka att min insikt om och totala kritik mot radikalfeminister också baseras på övertygelsen av den totala brist på empati,förståelse för en annan människa likväl om denna människa är en man som finns i verkligheten och bland just dessa samhällsfrånvända radikalfeminister. Det är tråkigt och rättsvidrigt för denna lilla klick människor förstör för majoriteten kvinnor och män men som samtidigt inte hållas skyldiga för allt ont i samhället.

  Samtidigt förespråkar jag mer oberoende (liberal?) Mansrörelse och rättssäkerhets formationer i Samhället och debatt i det offentliga rummet. Det finns utrymme för en oberoende (liberal?) Mansrörelse jämte den liberala kvinnorörelsen som pågått sedan 1700-talet som verkligen gjort dom stora förändringarna. Förändringar som inte har med feminism att göra. Så mer kvinnlig och manlig oberoende liberal mansrörelse är lösningen.

  Och jag skulle vilja påstå att du har fel om vad könsmaktsordning är, men jag har tyvärr inte tid att diskutera det nu.

  Förstår. Könsmaktsordningen dissar jag totalt.

 123. Max Says:

  Till Manhood!
  Jag vet inte om vi förstår varandra överhuvudtaget, men det är roligt att du tar fasta på mitt inlägg.
  Min inställning är att trots förekomsten av två reproduktiva kön som genomsnittligt och sinsemellan är olika i viktiga avseenden men mellan vilka det också finns stora likheter som ett slags tårtbotten, så finns det också individuella skillnader som inte har det minsta med könstillhörighet att göra. Detta kan vara svårt att urskilja i alla lägen.
  Vidare så skulle det kunna finnas en genusforskning (tvärvetenskaplig?), men då inte driven av feministiska och politiska intressen, utan neutral och saklig. En sådan forskning skulle främst behöva utforska skillnaderna mellan könen, något som i sin tur skulle kunna ligga till grund för bättre förståelse mellan dessa och en policy för att uppnå denna bättre förståelse.
  Ex ett våldsinslag i ett parförhållanden har sin upprinnelse i en situation där ord, mimik och gester utväxlats. Det är sällan någon stå och väntar bakom en dörr för att hoppa på den andre. Kanske man som hypotes skulle kunna arbeta med att det är den vid våldstillfället svagare (kanske lugnare, mindre verbala) personen som slår och utifrån detta arbeta ut rekommendationer, metoder kunskap, eller vad man vill kalla det, om hur man kan reducera risken att sådana situationer ska dras till sin spets.
  Alla har rätt att vädra sina innersta åsikter, någonstans någon gång men har alla rätt att säga vad som helst i vilket sammanhang som helst? Har vi inte alla lika stort ansvar för att finns olja i familjemaskineriet så att inte motorn skär ihop. Och att alla i familjen, barn och vuxna vaknar med ett leende
  I en viss situation spelar parets hela historia en roll. Upplevda oförrätter långt tillbaka i tiden kan väga tungt, och ännu tyngre om de förnekas. Eller boosta aktuella konflikter. Sedan är det också känt att om en person trängs, fysisk eller mentalt, så skyndar det på och förstärker den personens reaktioner.

 124. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  @ Max

  ”Jag vet inte om vi förstår varandra överhuvudtaget, men det är roligt att du tar fasta på mitt inlägg”

  Jag förstår dig, tog endast ut bitar av din argumentation för att ställa mot just lättköpta förklaringar som könsmaktsordning, radikalfeminism etc Argumentation som missar kärnan till vad allt handlar om som du ställer dig bakom. Du kanske rentutav sympatiserar med den oberoende (liberala?) mansrörelsen för att nå en bättre balans.

  ”Vidare så skulle det kunna finnas en genusforskning (tvärvetenskaplig?), men då inte driven av feministiska och politiska intressen, utan neutral och saklig. En sådan forskning skulle främst behöva utforska skillnaderna mellan könen, något som i sin tur skulle kunna ligga till grund för bättre förståelse mellan dessa och en policy för att uppnå denna bättre förståelse.”

  Delar verkligen din uppfattning, förståelse och empati! Det återfinns endast genom konsten att väcka känslorna genom intellektet utan att för den delen handla om vänster flum utan hederlig humanism och just förståelse för en annan människa.

  Word!

  ”I en viss situation spelar parets hela historia en roll. Upplevda oförrätter långt tillbaka i tiden kan väga tungt, och ännu tyngre om de förnekas. Eller boosta aktuella konflikter. Sedan är det också känt att om en person trängs, fysisk eller mentalt, så skyndar det på och förstärker den personens reaktioner.”

  Det är väl därför grekiska dramer fortfarande lär oss moderna människor vad det innebär att vara människa.

  ”m hur man kan reducera risken att sådana situationer ska dras till sin spets.”

  Jag är av den uppfattningen att om man blivit indoktrinerad med en sanning jämför det med små barn i vårndadstvister idag som blir PAS:ade behövs hela psykologiska bilden blir klar för att kunna se den röda tråden och därefter ge sin förståelse och gå vidare. Men Samhället och Rättsväsendet är inte där ännu, det råder en enorm obalans som måste belysas genom en OBEROENDE (Liberal?) MANSRÖRELSE innan vi kan ha som utgångspunkt kvinnan,mannen och barnet på individ nivå som är det mest självklara och naturliga bortom radikalfeministiska forskare,-genusvetare,-lagar,-politiker och -lobbygrupper som ger livslögn utan dess like. Män,barn och kvinnor är offer för brott,våld och våldtäkt. Vilken rocket science behövs för att inse det. Men tror du andra människor dvs allmänheten inser problematiken hur allvarligt läget är i dagens samhälle utan att själv nödvändigtvis ha blivit drabbade? Argumentet att detta är en sådan liten del av den totala populationen svara jag desto mindre ska den inte tas på allvar. Antifeminister likställer radikalfeminism vid fascism och nazism, hur bemöts det annat än att det likgiltigt viftas bort. Jag menar att vi står inför enorma möjligheter att påverka vår samtid och framtid hur vi själva vill ha det. Det är ett enormt häftigt grepp och alla vet att personerna inom te x rättsväsendet och statsfeminismen består av goda människor också som ser och hör saker men av förståeliga skäl är förhindrade att berätta. Det är det som förenar oss och ger hopp för mänskligheten.

  Hur kommer det sig att William Shakespeare lyckades fånga denna air av människor oavsett klass,kön,etnicitet och ålder på sin tid. Jag anser med lite ironi att det Pär Ström och Genus Nytt gör är detsamma, med den skillnaden att den skönlitterära och dramatiska kunskapen och inriktningen saknas. Ett annars ett förträffligt sätt att beskriva ett skeende,känslor och just oförrätter som då undviks att leda till missförstånd,motsättningar,konflikt,hat. När det skulle kunna leda till reflektion och förståelse. En känsla som föds och går via intellektet.
  Det har människorna uppenbarligen inte lärt sig sedan de grekiska dramerna och Shakespeare trots att vi lever i ett välfärdssamhälle med inslag av femifascistiska värdegrunder och andra makter i kulisserna som utnyttjar denna ideologi för egna rättsvidriga syften. Dessa ska också ska förstås varför dom uppkommit än mindre att dom ska fortsätta försöka styra rättsväsendet och svensk rättsstat.

 125. Liberal Says:

  Heterosexuell obalans for dummies:

  1 fager singelflicka frågar 100 random fagra singelpojkar om ”vi omedelbart ska fara hem och vaniljsexa”.

  Resultat: 94 vaniljsamliggningar.

  1 fager singelpojke frågar 100 random fagra singelflickor om ”vi omedelbart ska fara hem och vaniljsexa”.

  Resultat: 2 rövknull utan glidmedel.

  Att i detta sammanhang såsom vissa könsideologiska kalkoner; föreslå de liderligt kärlekskranka pojkarna kyskare avhållsamhet är så uppenbart korkat att klockor stannar.

 126. Ville Says:

  Att föda barn är inte riskfritt. Under större delen av människans existens har det varit förenat med direkt livsfara att bli gravid vid fel tillfälle. Om förrådet av mat varit för litet eller om familjeförhållandena varit för osäkra för ha någon att kunna förlita sig på under en del av graviditeten och när barnet varit litet. Det finns säkerligen ytterligare omständigheter som också påverkar överlevnadschanserna.

  Överlevnad är överordnad alla andra instinkter. Om således omständigheterna inte av en kvinna uppfattas som tillräckligt säkra eller vad vi kanske i dag kan kalla för ordnade, blir det således inget sex. Om en man ser till att omständigheterna uppfattas som tillräckligt säkra/ordnade blir det sex. I dagens samhälle är omständigheterna nästan alltid tillräckligt säkra. Men instinkten tar sig sannolikt då andra uttryck i tex att disken måste vara diskad. Soporna måste vara uttagna. Tvätten måste vara tvättad, och så vidare. Självklart varierar både vad det är som behöver vara omhändertaget och till vilken grad från kvinna till kvinna.

  Vi män ser inte instinktivt dynamiken bakom (varför skulle vi det?). Vi ser att, om vi gör det hon ber oss om får vi sex. Detta ger kvinnor en hel del makt att manipulera oss även när hennes vilja inte är knuten till hennes instinkter och därför inte direkt till sex. Diamantörhängen, minkpäls, lägenhet eller flott bil är inte nödvändigt för att en normal kvinna ska känna sig tillräckligt trygg för sex. Här är det frågan om ren manipulation. När så möjligheten att använda, löfte om sex, som manipulation inte längre finns, måste det man vill istället kommuniceras utan manipulation. Således har kvinnan i artikeln tvingat sig själv att växa upp och sluta manipulera och istället börja kommunicera. Jag tror att det är ganska vanligt att någonting som från början är uttryck för instinkt övergår i manipulation.

  Det skulle förvåna mig mycket om kvinnor tycker att sex är en uppoffring. Reproduktion är ju en ytterligt viktig del av att lyckas föra generna vidare och därmed bör sex vara en primär instinkt.

 127. Tanja Says:

  Maria:
  Tack!
  Jag upplever att det inte blir nåt om mannen inte vill men jag vill. Svårt att från mitt perspektiv se hur ”terrorbalansen” skulle vara ensidig.

 128. Max Says:

  @ Ville: Tror du inte att den enormt starka instinkten att föra sina gener vidare kan vara skild från själva glädjen i, lusten eller njutningen av att ha sex?
  @ Tanja: En stor andel av männen älskar, och mer med åren, att förföras och vara passiva. Så då blir ju frågan om deras kvinnor kan tänka sig att vara den part som inte blir ”uppvaktad”, dvs. ombedd eller trånad efter i just det ögonblicket. Eller iscensätta något slags rollspel. Det handlar inte om att vända på rollerna. Det handlar om vara medveten om och dra nytta av de olika förlopp som könens ”sexuella karriärer” brukra ta, med inflytande av individuell läggning och aktuell ”social situation (stress, trötthet, familj, ekonomi etc.)”.
  Tror jag mig ha förstått.

 129. Marie Says:

  Jo tjena. Hur mycket erotiskt kapital har en kvinna över 40? en tjej under 15? Hur mycket erotiskt kapital har en ärrad kvinna, en sjuk kvinna? Och finns det över huvud taget någon här som ärligt kan säga att en fet kvinna har lika mycket makt över män som en slank? Maken till idioti får man leta efter!

 130. Max Says:

  @ Marie: Vad jag kan se så är det enbart du som står för idiotin. Du öppnar själv ett resonemang som du sedan går till angrepp mot.

 131. Ville Says:

  Max: Nej jag tror inte vi har en lust att föra våra gener vidare. Vi har lust att göra enskilda handlingar som i sig för våra gener vidare. Det är det som komplicerar saker. Djur vet inte varför dom vill göra det dom gör men många års evolution har sållat bort dom som inte har sex eller låter bli att äta. Evolutionen tjärnar ingenting på att vi förstår att vi för våra gener vidare genom sex. Snarare tvärt om. Det kräver ganska stor energi och stora resurser att skapa ett intellekt som förstår att generna behöver föras vidare och att det sker genom sex. Det är mycket enklare och billigare att konstruera något i hjärnan som ger oss njutning genom sex. Människor har trots allt haft en hel massa hypoteser om hur barn blir till och vad sex är genom årtusenden. Visst har dom allra flesta kulturer nog hajat att sex och barn hänger ihop. Men det har inte alltid varit självklart och framför allt inte hur det hänger ihop. Medvetenheten behövs inte för att generna ändå ska föras vidare.

 132. Sexual-kapital « Drama Online Says:

  […] Genusnytt […]

 133. Marie Says:

  Max: Du, kan du vara lite vagare? Jag tror inte att du riktigt lyckats tömma din kommentar på mening än.

 134. Matte Says:

  @Marie

  Den ärrade 40 kvinnan har erotiskt kapital som är värt en del jämte den fattige ärrade 40 mannen.

 135. Max Says:

  @ Marie: Ojoj vad du känner dig trängd och ojoj vad du försöker verka överlägsen. Du befinner dig inte på ett genusmöte nu och tänka får du göra alldeles själv. (Det är du som har satt tonen för detta replikskifte)
  @ Ville: JAG TROR att du bara delvis har rätt i det du säger i din senaste replik. Vi talar väl om homo sapiens och om modern tid? den här bloggen handlar ju om moderna, beklagliga samhällsfenomen 🙂 Att säkra sina geners fortbestånd KAN, om man förstått sambandet, vara sammankopplat med makt, narcissism och sådana saker. Annars är det nog som du säger i djurens och grottmänniskornas värld. Hur kom vi förresten in på detta?

 136. Johan Silversjö Says:

  Redan på de gamla grekerna tid… Lysistrate som handlar om att kvinnorna sexstrejkade för att tvinga fram fred. Tyvärr blev resultatet krig mellan könen istället.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Lysistrata

 137. cupoftea Says:

  Manhood:

  Tack för ett bra och konkret svar! Det gjorde mig glad. Jag är lite nyfiken på hur du definierar begreppen ”humanism” och ”radikalfeminism” (och ”basic” feminism om du orkar). Och så undrar jag varför mansrörelse och en feministisk syn på världen är en motsättning? Feminister över lag tycker jag verkar sträva efter ett samhälle som ska bli bra för alla, men lägger av olika skäl oftast mest fokus på kvinnofrågor. Jag förstår inte heller vilka radikalfeministerna är och på vilket sätt de förstör för de flesta av oss. F! fick 0,4 riksdagsprocent och oavsett vad man tycker om det är det svårt att se det som tecken på stor makt över oss svenskar.

 138. Manhood United(barn till radikalfeminst som gör tokrevolt;-) Says:

  Cup of tea

  Humanism definierar jag enligt följande utifrån saklighet uppblandat med personliga värderingar som en tidlös kraft baserat på andligt och kulturella värderingar. Det passar också ganska bro in på mina oberoende smått liberala politiska sympatier. Individen före kollektivet,för att sedan ändå förenas över gränserna som typ muslimerna,judarna,kristna och jesus gjorde i jerusalem innan dom kristna kortstågen och invasionen. Det verkade som en just era och en högt utvecklad påbyggnadskultur med god ekonomi. Jesus verkade vara en juste snubbe sedan en massa fanatiker och ville föra in religon och makt som jag också dissar. Beträffande bildning och kunskap, det är något spännande och utvecklande om man vågar bryta ny mark och utmana det icke bestående.

  Feminism och radikalfeminism, ufffh, en annan gång zzZZ. Kanske på Genus Nytts kommande föreläsning? Vem vet. Just nu, vill utmanar och smått provocerar jag svenska kvinnor med att jag avgudar Italienska,spanska och franska kvinnor för deras kontakt med sitt eget inre känsloliv 😉

  Det enda som existerar i mitt huvud är rättsprocessen mot Julian Assange som är något av det viktigaste vi män och kvinnor i världen befinner oss inför…

  Och så undrar jag varför mansrörelse och en feministisk syn på världen är en motsättning?

  Intressant, det borde absolut inte vara så. Men då återknyter jag till ovan utmaning snälla provokation vad det är för skillnad på svenska feminister,radikal feminister,-socialister,-miljövänner,oberoende avantgardistiska och liberala kvinnorörelser jämfört med kvinnor i frankrike,spanien,italien,australien och mexico som är ute på gator och torg och demonstrerar för att kritisera rättshanteringen av anna ardin och sofia wiléns sk våldtäktsanklagelser mot julian assange

  Det symboliserar din frågeställning som även är min.

  eminister över lag tycker jag verkar sträva efter ett samhälle som ska bli bra för alla, men lägger av olika skäl oftast mest fokus på kvinnofrågor.

  Ska jag vara ärlig, vet inte om det beror på omogenhet,osäkerhet,avsaknad identitet,integritet eller vad.
  Men jag har inte träffat en enda kvinnlig feminist som strävat för ett samhälle som ska bli bra för alla. Dessvärre. Återigen, ta bara denna skillnad på Sverige och spanien. I spanien kämpar män och feminister sida vid sida för (män)skliga rättigheter och rättssäkerhet för julian assange. Detsamma skulle i vi i sverige kunna göra. Men det är helt dött…Det jag brinner för,som jag nämnt tidigare är dels denna kampen för julian assange rättsprocess som blir till symbol för de 1000 oskyldigt felaktigt dömda män i sverige aka samvetsfångar,politiska fångar som strider mot folksjälen och varje rättsstats grundläggande princip att ingen kan bli oskyldigt felaktigt dömd som strider mot de mänskliga rättigheterna och humanistiska värdegrunder. Radikalfeministerna är
  för att nämna några dom som inte syns men som mixtrar med lagar,skapar dunkla praxis och direktiv inom polis,åklagare dvs rättsväsendet. Te x numera sparkade Eva Lundgren med sitt h… verk ”slagen dam” som slaktat många oskyldiga män och fäder,större delen av (s) toppen som härjade på 90-talet Wallström,Winberg,Sahlin,Gunilla Ekberg mfl,Borgström,Madeleine Lejonhufvud,Monica Dahlström Lannes,
  Eva-britt Dahlström,Marika Sjellin,Annicka Tiger & co, Professor Diesen, Ramberg och korrupta Hilda, radikalfeminister på svt,sr,gammel media och ”MediaLocket”. Det är några utav de radikalfeminister som är farliga för sig själva och demokratin när de saknar förståelse empati för andra människor än sin egoism narcisssim. Personer som sätter karriär framför gott uppsåt för jämställdhet i Samhället. De förstör på sådant sätt att de vänder män och kvinnor emot varandra. Sedan har du det sk delar av det sk Patriakatet som girigt och maktlystet utnyttjar radikal statsfeminism för egna syften. Radikalfeministerna är så förblindade av sin maktkåthet att de inte inser att dom endast är en bricka i ett spel och därmed förstör för majoriteten av kvinnor och förtrycker männen. Så männen formerar sig och går emot kvinnorna. Det hela är ganska tragiskt och kan liknas vid en tragedi av Aiskylos.

  fick 0,4 riksdagsprocent och oavsett vad man tycker om det är det svårt att se det som tecken på stor makt över oss svenskar.

  Jag vet. Det vet alla. Ändå så är det något som inte stämmer. Om det är rädslan för feminismen,politisk korrekthet som kväver ett öppet demokratiskt samhälle. Men som i slutändan skapar hat och motsättningar hos dom styrande i kulisserna som resulterar i att män och kvinnor vänder sig emot varandra eller om det är avsaknad av protester och diskussioner i det offentliga rummet. Det vet jag inte helt säkert. Jag kan bara ha mina aningar hitintills. Tills dess att omvärlden WikiLeaks GenusLeaks mfl avslöjar struktuerna och bidrar till förändring jämställdhet och demokrati utifrån män och kvinnorna som du och jag folket. Slutligen en sak är säker, feminismen splittrade vänsetern och socialdemokraterna. Så är det bara. Det är fakta. Så det som händer här och på gatorna i London,Madrid och Melbourne kommer få betydelse.

 139. Manhood United(barn till radikalfeminst som gör tokrevolt;-) Says:

  It´s All About You Cupoftea Manhood United och alla här på GenusNytt..

 140. Manhood United(barn till radikalfeminst som gör tokrevolt;-) Says:

  ”…History dear viewers is happening, will we ever get a similar chance again ..
  It´s up to us…”

  Make love not war ;->

 141. PO Says:

  Eric skrev: Jag har haft äran att umgås med kvinnor från många nationer. Aldrig har jag träffat några med en sådan dålig attityd som svenskorna.

  Har du träffat några amerikanska (USA) kvinnor?

 142. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  PO

  Jag träffade några överklass tjejer under en fest på övre Manhattan. Till min förvåning var dom väldigt ödmjuka och varma. Vet inte vad som händer när svenska män utomlands, men det blev lite plus poäng. Det var visserligen för 9 år sedan. Klimatet kanske har förändrats. Har du någon annorlunda erfarenhet?

 143. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  Heidrun Bjornsdottir

  Bra sångröst, otroligt sensuell och vacker 😉

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: