Kända kvinnor vill ha unga män

by

Här kommer en bildinsändare från Matte Matik. Han har fotograferat tidningshyllan i en butik.

Det intressanta är naturligtvis ”Kända svenska kvinnor: Därför väljer vi yngre män”. Kan du tänka dig rubriken ”Kända svenska män: Därför väljer vi yngre kvinnor” utan att det hade stått ”gubbslem” och ”patriarkat” i media dagen efter?

När kvinnor vill ha relationer med yngre män kallas de ofta cougars och det hela är väldigt chict. You go girl!

116 svar to “Kända kvinnor vill ha unga män”

 1. Matte Says:

  Jag har inga problem med detta. Det jag stör mig på är det tröttsamma hyckleriet om att män är gubbsjuka och kvinnor cougars.

 2. Liberal Says:

  Det äro jätte-media-PK att leverera historier om avdankade tanter som särat på cellulit-låren för ett skott i gammel-råttan. Om den rysligt desperata gärningsmannens ålder understiger den trånande, liderliga tantens, det vill säga.

 3. Info Says:

  UNGA MÄN ELLER INGA MÄN – VAD SYSSLAR SVENSKA KYRKAN MED?

  Det har på inofficiell håll uttryckts viss förvåning över att de teologiska fakulteterna numera nästan enbart engagerar ”kvinnliga” studenter och att allt färre män prästvigs. På officiellt håll betraktas detta däremot som helt naturligt och som en stor teologisk framgång i jämställdhetens namn.

  En icke-troende kan fråga sig, vad de teologiska fakulteterna numera egentligen sysslar med. En listning av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd av särskilt läsvärd litteratur ger kanske svaret. (Jag har rättat till de värsta skrivfelen i den inkonsekvent och ovetenskapligt utförda uppställningen):

  • von Below, Camilla m fl Vid det rosa korset. Nutida feministteologer bekänner (KRISS skriftserie 2), Uppsala: Kristna Studentrörelsen i Sverige 2006

  • Eriksson, Anne-Louise, (red) Var kan vi finna en nådig Gud?: om könsmaktsordning i kyrka och teologi / (Working papers in theology, 2) Uppsala Univ: Uppsala, 2002

  • Raudvere, Catharina (red) Stigma, status, strategier. Genusperspektiv i religionsvetenskap. Studentlitteratur: Lund, 2002

  • Kvinnovetenskaplig Tidskrift nr 2, 1989. Feministisk teologi

  • Kvinnovetenskaplig Tidskrift nr 2003:3-4, http://www.kvt.se Genus och Gud.

  • Eriksson, Anne-Louise Genusperspektiv på teologi, (Högskoleverket: Stockholm 2004)

  • Egnell, Helene. Other Voices: a Study of Christian Feminist Approaches to Religious Plurality in East and West. (Studia Missionalia Svecana C), Uppsala univ: Uppsala, 2006

  • Törnkvist, Rut, The use and abuse of female sexual imagery in the Book of Hosea: a feminist critical approach to Hos 1-3 (Uppsala women’s studies. A, Women in religion 7), Uppsala Univ.: Uppsala 1998

  • Edgardh Beckman, Ninna, Feminism och liturgi : en ecklesiologisk studie Verbum:Stockholm, 2001

  • Rönn, Maria, Engvall Urban Hon gör allting nytt. Att arbeta med Sofia och feministisk gudstjänst (Mitt i församlingen 2003:2), Uppsala

  • Aspegren, Kerstin, The male woman: a feminine ideal in the early church (Uppsala women’s studies. A, Women in religion, 4), Almqvist & Wiksell International: Stockholm, 1995

  • Hammar, Inger. Emancipation och religion: den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatten om kvinnans kallelse ca 1860-1900

  • Markkola, Pirjo (ed) Gender and Vocation. Women, Religion and Social Change in the Nordic Countries 1830-1940 (Studia Historica 64), SKS-FLS: Helsinki 2000

  •Sarja, Karin, ”Ännu en syster till Afrika”: trettiosex kvinnliga missionärer i Natal och Zululand 1876-1902 (Studia missionalia Svecana, 88) Svenska institutet för missionsforskning:Uppsala, 2002

  • Gustafsson, Johanna, Kyrka och kön: om könskonstruktioner i Svenska kyrkan 1945-1985, B. Östlings bokförl. Symposion:Eslöv, 2001 ;

  • Heberlein, Ann Den sexuella människan. Etiska perspektiv. Studentlitteratur: Lund 2004

  • Sporre, Karin, Först när vi får ansikten: ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi (Lund studies in ethics and theology, 9), Atlas akad: Stockholm, 1999

  • Edgardh Beckman, Ninna m fl Kära Ester! Texter om feminism och kristen tro. Arcus: Lund, 2006

  • Eriksson, Anne-Louise, The meaning of gender in theology: problems and possibilities (Uppsala women’s studies. A, Women in religion 6), Almqvist & Wiksell International:Stockholm, 1995

  • Eriksson, Anne-Louise, Kvinnor talar om Jesus: en bok om feministisk kristologisk praxis Nya Doxa, Nora1999

  • Jansdotter, Maria, Ekofeminism i teologin: genusuppfattning, natursyn och gudsuppfattning hos Anne Primavesi, Catherine keller och Carol Christ (Karlstad University studies, 2003:14)

  • Kyrkornas >NEJ< till våld mot kvinnor. Vad kan vi göra?
  Svenska kyrkan, kyrkokansliet och Lutherska världsförbundet, Avdelning för Mission och Utveckling, Kvinnor i Kyrka och Samhälle

  • Grönlien Zetterqvist, Kirsten: Att vara kroppssubjekt: ett fenomenologiskt bidrag till feministisk teori och religionsfilosofi (Studia philosophiae religionis, 23)

  • Svalastog, Anna Lydia: Det var ikke meningen: om konstruksjon av kjønn ved abortinngrep, et feministteoretisk bidrag. Uppsala Univ: Uppsala, 1998

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Listan förklarar dagens besynnerliga predikan i ”Tankar för dagen” (Sveriges radio, P1), hållen av uppsalateologen och ”skribenten” Lina Sjöberg. Ett angrepp på den heteronormativa kärleken och det heterosexuella äktenskapet som en patriarkalisk institution för att kunna betrakta kvinnor som värdelösa ägodelar.

 4. Andreas Dahlin Says:

  Intressant artikel i SvD om Libyen:
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/tusentals-vantar-pa-att-fa-lamna-libyen_5980129.svd
  Rubriken sätts till ”Kvinnor och barn extra utsatta”. Det står även i ingressen. Om man väl läser artikeln står det dock att de allra flesta som söker hjälp är män, samt att kvinnor åtnjuter extra skydd.
  Försök få det att gå ihop!

 5. Hantverkare Says:

  Könens intelligens är olika.

  Ett experiment har visat att strukturen i intelligenta mäns och kvinnors hjärnor är olika.
  Män och kvinnor är lika intelligenta, men de är det på varsitt sätt. Det visar bland annat ett experiment utfört av den amerikanske neurologen ­Richard Haier och hans kollegor vid University of California, Irvine. Med hjälp av skanningmetoden MRI undersökte forskarna hjärnans uppbyggnad hos 48 män och kvinnor, vars generella intelligens var känd.
  Forskarna letade efter ett samband mellan tjockleken av bestämda områden i hjärnans grå och vita substans och den generella intelligensen – och fann det.
  Män : De högintelligenta män som deltog i försöket hade särskilt välutvecklad grå substans längst bak i hjärnans hjässlob. I detta område bearbetas sinnesintryck
  Kvinnor: De högintelligenta kvinnorna i försöket hade välutvecklad grå och vit substans i pannloben längst fram i hjärnan. Därifrån styrs våra språkliga förmågor.
  Könen har olika starka sidor:
  Åtskilliga vetenskapliga försök har dokumenterat att kvinnor och män använder sina hjärnor på olika sätt, och att det ger dem särskilda könsspecifika färdigheter.
  Män:
  Matematik: Män är generellt något bättre än kvinnor på att lösa matematiska problem, och de är snabbare när det gäller att lösa uppgifter med de fyra räknesätten.
  Rumsuppfattning : Män har i genomsnitt en väsentligt bättre förmåga än kvinnor att ”vrida ett föremål i huvudet”, till exempel för att se om en kloss passar in i ett hål. De är också bättre på att följa ett föremåls rörelse genom luften.
  Synsinne: Män kan uppfatta fler detaljer och rörelser med ­synsinnet än kvinnor kan.
  Kvinnor:
  Språk: Kvinnor är i genomsnitt väsentligt bättre än män på att uttrycka sig skriftligt och muntligt samt att förstå ords betydelse och samband. Kvinnor är också bättre på att återvinna förmågan att tala efter en blodpropp i hjärnan.
  Minne: Kvinnor har generellt bättre minne än män och har lättare att minnas vad de själva har gjort och upplevt samt att minnas en text som de precis har läst.
  Hörsel och luktsinne: Kvinnor tycks vara bättre än män på att utnyttja både hörsel och luktsinne.

  Av Gorm Palmgren, 08.07.2010
  Illustrerad Vetenskap

  http://illvet.se/manniskan/hjarnan/konens-intelligens-ar-olika

 6. Kristin Says:

  Det är just detta som är problemet. När männen gör något är de svin, när kvinnorna gör samma sak är de hjältar och bra förebilder.

 7. Hanen Says:

  Så är det genomgående när det kommer till vad män och kvinnor gör.

  När män samarbetar, nätverkar och driver på kallas det för patriarkala maktstrukturer som måste slå sönder och motarbetas.

  När kvinnor gör samma sak kallas det för kvinnligt nätverkande och anses enbart vara bra och eftersträvansvärt. Ja, till och med så bra att det pumpas in miljoner i bidrag för att kvinnor ska få möjligheten att bygga upp matriarkala strukturer som utesluter män.

  Där jag bor har man senaste halvåret kunnat läsa om fler kvinnliga företag som bara anställer kvinnor, som deltar i kvinnoseminarium, kvinnokonferenser, och så vidare. Deras helt öppna och uttalade agenda är att enbart gynna kvinnor.

  Inte en enda kritisk fråga har ställts eller framförts. Jämställt?

 8. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  Det där är ju gammalt med ,cougars, milf. Men hur många ”äldre” osmakliga damer tror inte att dom fortfarande är 25 och tar sig rätt och kladda. I feminismens land tror dom inte åldern tar ut sin rätt även för dom. Evigt ungdom i paradiset Amazonas? Vidrigt. Ska man anmäla dom till DO? Sexistiskt. Pedofili? Tant Slem! Svinigt!

 9. Jack Says:

  Hanen,

  ”Deras helt öppna och uttalade agenda är att enbart gynna kvinnor.

  Inte en enda kritisk fråga har ställts eller framförts.”

  Det är remarkabelt att det är som du säger och förklaringen till att svenska män accepterar det verkar bara gå att hitta i att radikalfeministerna faktiskt hade rätt, i varje fall om alltför många svenska män:

  ”The male is a domestic animal which, if treated with firmness…can be trained to do most things.” //SCUM

  OBS!
  Å andra sidan hade nazisterna också rätt i att blitzkrieg fungerade. Man behöver inte stödja dem för att de har rätt.

 10. Jack Says:

  Ang svenska män som alltså lever i ett samhälle som diskriminerat emot dem på de värsta tänkbara sätt med 1 års slaveri och rätten att ta i från dem deras barn, diskriminerar mot dem i pliktbelagda skolan i 12 år och sedan också har rätten att sätta dem i fängelse med en handvändning och om de kommer så långt att det är dags för pension är det planerat så att ca 5 år av denna pension de jobbat in ska gå till en kvinna i stället för dem själva, vilka ska dö innan de fått ut pensionen är det tänkt. Det sovande folket som Reinfeldt kallade det.

  ”The male is docile and easily led, easily subjected to the domination of any female who cares to dominate him. The male, in fact, wants desperately to be led by females, wants Mama in charge”//SCUM

 11. Jack Says:

  Att radikalfeministerna har rätt i mycket går inte att förneka. Men även nazisterna hade ju rätt i saker som t ex att det gick att utrota judar. 1923 hade deras idé förefallit som en fullkomligt absurd men det var vardagsmat 1943.

 12. Mattias Says:

  Jack,

  nu har du ju blivit helt tossig. Vad är det du sitter och säger?

  ”Att radikalfeministerna har rätt i mycket går inte att förneka.” Det var det dummaste jag hört, de har ju knappt ett enda rätt?

  Jag håller heller inte med om att inga kritiska röster har hörts eller att ingen protesterat. Snarare är detså att något gått väldigt långt när man måste organisera sig och driva bloggar och kampanjer för att inte förlora en ideologisk fråga.

  Slutligen gör du ju tokfel som drar alla män över en kam och säger att vi finner oss i det hela eller gör ditten och säger datten. Tala för dig själv! Jag har varit en finne i baken i kvinnor/män diskussioner sedan gymnasiet. Vi är individer, inte män.

  Du skriver här ibland har jag sett men idag vet jag inte vilken sida av sängen du gick upp på. 😦

 13. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  OT

 14. Erik Says:

  Det är massmedielogiken.

  Den förvandlar journalister till ovanlighetsgroupies. Ovanlighetsgroupies bedömer hur bra/önskat något är utifrån en enda faktor – hur mycket det avviker från det vanliga/normala. Exempelvis våldtäkter är extremt ovanliga, detta är en av de främsta orsakerna de är enormt populära att skriva om i massmedia.

  På samma sätt är kombinationen gammal kvinna ung man ovanlig, därför är den bra i massmedias ögon, detta av ingen annan orsak än att den avviker. Journalistutbildningar verkar vara i mycket hög grad baserade på iden att en journalist skall ge det ovanliga, det ineffektiva och det värdelösa en puff framåt och sedan försöka hålla tillbaka det vanliga, det effektiva och det värdefulla.

 15. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  http://www.unnidrougge.com/2010/04/03/still-a-mans-world/

  ”Det finns däremot en stark kvinnlig lobyism för att så ska ske, det går inte en vecka utan att en offentlig diskusiion om detta väcks i vårt land. Att man är rädd handlar om intelligens och slutledningsförmåga, inte femnistiska paranojjor. Feministerna i Sverige har ju lyckats klubba igenom en mängd odemokratiska lagförslag redan.”

  ”Den som blir misshandlad lever i skam för att de vet att de låter sig behandlas illa och nånstans så bryts de ner att tro att de därför inte förtjänar något bättre. Det blir en ond cirkel.

  Det vore mer intressant att prata om skillnader som t ex är att en man som blir misshandlad inte har så mycket att identifiera sig med. Som kvinna är det lätt att hitta uppbyggliga berättelser om hur jag lämnade min man osv.

  Pelle Billing har skrivit om Glenn Forrestgates bok När mardrömmen blev sann. Det är en bok om en man som är misshandlad av en psyksjuk kvinna. Så en bok finns det i alla fall.
  http://www.pellebilling.se/2010/02/r…n-forrestgate/

  Någon som har läst den? Någon som köpt den? Någon som vet om det finns fler?”

  ”Hade det lagts resurser på att lyfta fram RELATIONS-våld istället för den extrema vinkling av MÄNS VÅLD MOT KVINNOR så finns möjligheterna att dessa frågor/problem lyfts till politiker och PK-medias ögon men än så länge så finns inget intresse för detta hos varken media eller politiker, blir lite utav ett moment 22 och det krävs en stark lobbyorginisation för att klara av det men än så länge så har de försök som gjorts motarbetats eller helt enkelt inte fått något stöd p.g.a att frågan redan är upptagen av ”feministerna” vilket är en sanning med modifikation ”

  fb.

  En fysiskt överlägsen man kan inte bli slagen av en kvinna för han kan
  avvärja och avleda henne.

  Spola till 1:12

  http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/efter_tio?title=efter_tio_30_mars&videoid=968409http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/efter_tio?title=efter_tio_30_mars&videoid=968409

 16. Hanen Says:

  Erik: Det har ett namn och heter ”medielogiken”.

  Man brukar skoja till det i journalistkretsar och säga att ”hund bet man är ingen nyhet, däremot man bet hund”.

 17. Madde Says:

  Men man delar ju bara ut ”smeknamn” till kvinnorna. Är det inte cougars, MILF, så är det Gold digger.

  Ett exempel är ju Hugh Hefner. Visst får han viss kritik men han fruar får ju utstå fler glåpord än han….

 18. Mia Says:

  Jag ser inte att det är mer ok för en kvinna att ha en yngre man än tvärtom. Som kvinna får man gliringar om mannen är bara 2-3 år yngre. Det är väl ingen som skulle reagera på att en man har en 2-3 år yngre kvinna? Det är normen.

 19. Eric Says:

  Allt är till för att slå blå dunster i ögonen på mindre intellektuellt bemedlade kvinnor och få dem att köpa tidningar.

 20. Erik Says:

  Mia:

  Biologin promotar det ena och bekämpar det andra

  Förvånar det dig att vi biologiska varelser inte tycker
  det är sak samma vilket som väljs?

 21. Lottaonline Says:

  @Liberal

  Jag kan inte riktigt hålla med om, att det handlar om ”avdankade tanter”. Vi har t ex vackra Malin Berghagen 43, som för ett par år sedan mötte en 13 år yngre man. Hon har ju både fin kropp är före detta modell och ett sunt leverne. Bägge såg jättefina ut när jag sprang på dem på H&M förra året!

  Kända mediekvinnor, med yngre män är ju ofta mer jämlika de flesta omvända fall- äldre män vs yngre flickor – rent fysiskt. Äldre män i media är ju ofta inte lika vältränade, som deras yngre flickor, där ofta pengar, får agera någon typ av penisförlängare.
  Sedan finns det säkert något undantag, där någon form av ömsesidig kärlekskänsla kanske väckts till liv.

  När det sedan handlar om ålderskillnader, där den ena kan vara den andras barnbarn. Så är det ju oavsett kön, något de flesta normala ser på, med viss misstrogenhet.

  I övrigt tycker jag det upp till varje individ att välja vem de vill. Det är annars bara att beklaga eventuella sörjande över andras livsval.

 22. Tanja Says:

  Erik:
  Hur bekämpar biologin kombon äldre kvinnor och yngre män?

 23. leifer Says:

  Läser man relationsspalter så kommer samma syn fram, ex denna…

  ”Fråga Linn” nyligen i Aftonbladet. En ung man skriver att han bara tänder på äldre kvinnor, och det tycker förstås Linn är bara härligt och fantastiskt! Notera också att Linn då inte har nåt problem med äldre kvinnor som har ihop det med unga män. Liksom det här inte är frågan om att antyda att unga killen blir bjuden på massa saker som gentjänst.
  Jag återger här texten men har vänt på det hela dvs har bytt ut den unga mannen som frågeställare mot en ung kvinna bara för att det ska bli tydligt och hur omöjligt det vore med ett sånt svar. Jag översätter dessutom ordet tjej till ordet kille (frågeställaren skriver om sin tjej på 46 år). I Övrigt är texten oförändrad alltså. Notera särskilt hur Linn avslutar sitt svar.

  Fråga

  Jag är en tjej på 23 år som bara tänder på äldre män. Män i min egen ålder är helt ointressanta.
  Just nu har jag ett sexuellt förhållande med en kille som är 46 år. Jag mår inte dåligt över detta, men däremot reagerar min omgivning negativt. Hur ska jag förhålla mig?

  Svar (Linn)

  Jag tycker att vi ska försöka frigöra oss från konventioner och våga ge efter för vår lust, vårt begär och vår nyfikenhet, så länge det inte skadar någon människa varken psykiskt eller fysiskt.
  Du är en vuxen kvinna som tar ansvar för dina egna handlingar och de män du attraheras av har också ett eget aktivt val att göra. Omgivningen kan alltid förfasas och besväras av de val vi gör, men jag tycker att du ska försöka ignorera dessa kommentarer och åsikter.
  Det är inte helt ovanligt att unga tjejer tänder på äldre män. Många gånger så är lite äldre männen mer trygga i sin sexualitet och vågar bejaka sin lust på ett helt annat sätt. Kroppskomplexen har ofta lagts åt sidan och acceptansen och respekten för den egna kroppen är ofta större. Man kanske har fått barn och har sex enbart för lust och sinnlig njutning. Det måste som kvinna vara underbart att få ta del av detta, så njut å ta för dig.

 24. Lottaonline Says:

  @Leifer

  Jag skulle inte bry mig, trots omvänd könssituation. Tror faktiskt inte att så många andra kvinnor heller skulle bry sig över deras relation. Hon är ju myndig och vuxen och skillnaden är ju trots allt inte allt för stor.

  Det är klart skulle du bo långt ut på landet, så är ju risken att allt blir en stor nyhet.

  Han bör ju dessutom ändå fortfarande vara fin i hullet! 😉

 25. leifer Says:

  Lottaonline

  Många skulle bry sig om en ung kvinna är ihop med en äldre man. Många stör sig oerhört på detta ex när äldre män i Thailand går omkring med lammkött. Jag gissar att du ändå skulle störa dig eller i alla fall inte vara helt ”neutral”.

  Men framförallt skulle Linn i Aftonbladet inte skriva så där att det måste vara underbart för en ung tjej att ha sex med en äldre man, och skriva att ”njut och ta för dig”, eller hur?

  Det visar på att man har olika syn på detta och det uppenbarligen är andra tongångar när det handlar om när kvinnor är mycket fertila. Linn och andra kvinnor i media är oftast feminister. Och intressant nog så sammanfaller deras syn rätt väl med patriarkalisk syn. Den att unga kvinnor har ett extra högt värde, ett värde som ska försvaras.

  Det fanns heller inget råd till unga mannen att det kan vara svårt för honom att bli pappa med en äldre kvinna…

 26. Lottaonline Says:

  @Leifer

  Fast nu var det väl ingen som frågade om barnfrågan. Eller tänkte du på Malin Berghagen och hennes yngre man? Nu kan det ju även förhålla sig så att vissa unga män inte vill ha barn eller redan fått barn tidigare. Eller omvänt kvinnan har barn sedan tidigare och/eller vill inga ha.

  Det låters om du hängt upp dig på gamla könsroller igen. Min mamma var fem år äldre än min pappa. Min brors fru är fem år äldre än honom. Drottning silvia är även äldre än kungen..Vem bryr sig? Eller ser du det som ett konkurrenshot..?

 27. Lottaonline Says:

  @Leifer

  Jag även lägga till att jag kan störa mig när ålderskillnaden ligger i fas med, att den ena skulle kunna vara barnbarn till den andra.

  Därför att då känns det fel moraliskt. Och om det är mycket yngre, då den andra inte har rätt underlag för beslutsförmåga av naturliga skäl.

 28. Jack Says:

  Mattias,

  Idag är jag på den provokativa sidan. Vad jag citerar ur feminismens beskrivningar av män kan inte gälla för de flesta här, vad jag citerar är uttalanden om gruppen mäns beteende, speciellt i genusfrågan, naturligtvis med undantag. Min önskan är inte att exkludera eller framhäva några som bättre än andra men att hitta sanningen. Faktum är att lag och klimat ser ut som de gör i Sverige samtidigt som de flesta män och kvinnor inte reagerat. Jag sökte en förklaring till detta och när jag ser feminismens politiska framgång och vilka idéer de bygger på så beläggs feministernas ståndpunkter av att de faktiskt skördar framgångar på den basisen och dessutom bevisar att de har rätt varje gång en man med tystnad stödjer dem, vilket ju har hänt i 40 år, minst. Vi måste acceptera att allt som fienden säger är inte bara lögn. Jag har sagt det tidigare, radikalfeministerna har en del poänger som är värda att lyssna på, t ex att män förtrycker kvinnor med rationalitet. Lyssna på det och var just rationell alltså.

  Jag övervägde innan jag postade dock, är jag som en antimansideolog som klagar på män. Men precis som man inte behöver vara nazist för att erkänna att blitzkrieg fungerar behöver man inte vara antimansideolog för att erkänna att deras påståenden kan innehålla en del sanning. Att reagera starkt vid första anblick av vad de säger är naturligt dock. Det är ju väldigt hårdraget och var och en är på sitt kapitel. Kanske kommer reaktionen inte i första hand pga att det saknas sanning dock, utan för att det stötande. Låt mig vara tydligt. Jag är emot antimansideologi för att de ofta ljuger men inte bara därför utan för att deras agenda, dvs inte bara medlen utan även målen, är anstötliga.

  Att vi i hundra år haft en ensidig könspolitik för kvinnor skulle t ex delvis förklaras av att det finns en del sanning i vad de säger här:
  ”The male is a domestic animal which, if treated with firmness…can be trained to do most things.” Nog har väl svenska män tränats i att vara ”jämställda” t ex och därmed också blivit det mer än några andra.

  Det finns kanske andra förklaringar och du själv säger emot och hey, det var delvis mitt mål.

 29. Kajsa Says:

  @Erik

  ”Exempelvis våldtäkter är extremt ovanliga”

  Driver du med oss eller? Överfallsvåldtäkter är ovanliga!
  Våldtäkter som sker i hemmet av er män, är extremt vanligt!

  Det finns ju ett skäl till att Pelle Billing sitter och filmar sig själv med en halvtaskig kamera, han skulle ju knappast få det utrymmet någon annanstans.
  Dra in hans läkarlegitimation! Han, med sina galna ögon skrämmer mig! Att likställa kvinnors våld mot män med mäns våld mot kvinnor är ju galet! Det dör ca 16 kvinnor per år i Sverige pga mäns våld. Det är fler än en kvinna per månad! Kvinnors våld mot män skall inte glömmas bort men det är inte i närheten så grovt och vanligt som motsatsen!!!

 30. Eric Says:

  @Kajsa:

  Så talar en fanatiker. ”Er män”… Kollektivt skuldbeläggande som vanligt. Jag börjar verkligen misstänka att radikalfeminismen inte är en ideologi, utan ett psykiatriskt tillstånd…

  Pelle Billing blir alltmer uppmärksammad (precis som Pär) och de gör båda ett jättejobb för sann jämlikhet människor emellan. Det verkar som om ni extremfeminister känner er ansatta. Det finns all anledning, för nu ska era lögner genomlysas och avslöjas. Alla som gör karriär på genus har all anledning att se om sitt hus, det kommer att bli en del förändringar framöver…

 31. Erik Says:

  Tanja:

  ”Erik: Hur bekämpar biologin kombon äldre kvinnor och yngre män?”

  Dels genom att se till kvinnor tappar förmågan att få barn före män. (Hade det varit Catherine Zeta Jones som var 50 och Michael Douglas som var 30 så hade de inte kunnat bilda familj)

  Dels genom att se till män dras till en förmåga där äldre kvinnor har en klar och tydlig nackdel – ungdomligt utseende

  Dels genom att se till kvinnor dras till en förmåga där äldre män har en klar och tydlig fördel – Status/Resurser

  Senaste exemplet: Scarlett Johansson 26, Sean Penn 50

 32. Erik Says:

  http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/klick/article8655124.ab

 33. Mattias Says:

  Kajsa,

  du har fel – våldtäkter, i hemmet och utanför, är extrem ovanligt.

 34. Jack Says:

  Apropå ungdom, kön och barnanskaffande. En del kanske känner någon mormors mor som föddes på 1950-talet. Å andra sidan kanske du känner någon som har en farfars far född på 1730-talet, när dinosaurierna vandrade bland oss! Nästan!

  Hur går detta ihop?
  En 1-åring med 3st 20 åriga mödrablivanden i led
  en 91-åring med 3 stycken 60 åriga fadersblivanden i led

 35. Erik Says:

  Kajsa:

  ”Driver du med oss eller? Överfallsvåldtäkter är ovanliga!
  Våldtäkter som sker i hemmet av er män, är extremt vanligt!”

  Är du dum på riktigt? Våldtäkt oavsett typ är någonting mycket ovanligt. De överlägset flesta kvinnor blir aldrig våldtagna alls.

  ”Det finns ju ett skäl till att Pelle Billing sitter och filmar sig själv med en halvtaskig kamera, han skulle ju knappast få det utrymmet någon annanstans.”

  Inte för att vi behövde mer bevis på att feminismen hatar demokrati men tack ändå, ni hatar demokrati vi vet.

  ”Dra in hans läkarlegitimation! Han, med sina galna ögon skrämmer mig!”

  Du är ju dum på riktigt! Läkarlegitimation handlar om hur man presterar som LÄKARE, det har inte ett skit med varken åsikter eller ögon. Sök hjälp!

  ”Att likställa kvinnors våld mot män med mäns våld mot kvinnor är ju galet!”

  Nej för det är kränkningen som är det allvarliga, inte de fysiska skadorna. Om det var skadorna som var det allvarliga så skulle hästsporter omedelbart förbjudas för där utsätts kvinnor för skador i mycket högre grad. KRÄNKNINGEN är inte mindre för att det är en kvinna som försöker utföra våldshandlingarna.
  Den som är galen är DU som tycker kvinnor skall ha rätten att försöka misshandla sin man bara för att de är dåliga på att lyckas. Med samma logik skall det vara ok för dåliga skyttar att begå mord.

  ”Det dör ca 16 kvinnor per år i Sverige pga mäns våld.”

  Det är 4 män per år i Sverige som mördas av sina kvinnor.
  Det dör 1500 PERSONER!!! i Sverige varje år i självmord. Många av dem orsakade av kvinnor.

  Vidare så vill jag göra dig uppmärksam på att 80% av de män som dödat de där 16 kvinnorna hade psykiska problem de inte fick hjälp med. 60% av dem hade missbruksproblem (Se kriminologen Mikael Rying).

  Det var heller inte vilka kvinnor som helst som dödades utan även där hittar du missbruksproblem och mentala problem. Sedan finns ett antal invandringsrelaterade sk hedersmord där också.

  ”Det är fler än en kvinna per månad!”

  Det dör 500 kvinnor per år i självmord i Sverige, det är 10 kvinnor i veckan! 40-dubbla ditt antal. Sedan dör dubbelt så många män av samma anledning.

  Anledningen ni inte bryr er om de kvinnorna är att FEMINISTER SKITER I KVINNOR, det enda feminism går ut på idag är att klaga på män.

  Och man klagar inte ens på den man som gjorde vad man klagar på. En man mördar en kvinna – feministerna går och klagar på en helt annan man. Logiskt!

  Idioter!

  ”Kvinnors våld mot män skall inte glömmas bort men det är inte i närheten så grovt och vanligt som motsatsen!!!”

  Grovheten i våldet spelar ingen roll, det är kränkningar och psykiska skador som är det allvarliga. Jag har tagit emot varenda våldshandling du kan tänka dig i ringen så jag vet hur obetydliga fysiska skador är långsiktigt.

 36. Erik Says:

  Apropå den ekonomiska faktorn

  ”Räddningsverket räknar med att varje självmordsförsök kostar skattebetalarna mer än 800 000 kronor.”

  Ändå så finns det inga pengar åt män. Det är bättre att män begår självmord och kostar 800.000 kronor än att man slutar med feministisk galenskap. logiskt?!

 37. Polarisera? Says:

  @Kajsa
  ”Våldtäkter som sker i hemmet av er män”…

  Är du tecknad eller? Jag är man och vad jag vet har jag våldtagit färre människor än du? Med samma argumentation som du använder är alla kvinnor horor(vilket givetvis bara är ett tragiskt exempel på hur du resonerar)?

  Ärligt talat, nyansera lite eller håll käften (på ren svenska).

 38. leifer Says:

  lottaonline

  Jag även lägga till att jag kan störa mig när ålderskillnaden ligger i fas med, att den ena skulle kunna vara barnbarn till den andra.

  Därför att då känns det fel moraliskt. Och om det är mycket yngre, då den andra inte har rätt underlag för beslutsförmåga av naturliga skäl.”

  Så du hade åsikter som jag misstänkte i alla fall…

  Du får bestämma dig snart, är folk som är +18 år myndiga eller inte?

  Och tänkte du bara på fallet äldre män med ung tjej nu?

 39. Lottaonline Says:

  @Erik
  Ledsen om jag spräcker din drömbubbla. Fakta kvarstår ju att kombinationen, äldre kvinnor och yngre män förekommer.
  En av mina uppdragsgivares fru är 10 år äldre. De är bägge entreprenörer, attraktiva, intelligenta och smarta, så du får nog vakna upp från bokdammet nu.

  Kvinnor kan faktiskt även dras till män som är energiska, vakna och fördomsfria beträffande t ex könskonservativa normer. Kvinnans val handlar inte alltid om pengar. Det finns faktiskt män som faller för kvinnor äldre än 23 år.

 40. Lottaonline Says:

  @Leifer

  Nej jag ser till bägge kön. Och som jag skrev i min första kommentar, så gällde det bägge könen. Och jag talade om när ålderskillnaden innebär att den ena kan vara den andres barnbarn. Oftast under 18 år. Den gemensamma faktorn för de paren kan ju då knappast vara samma upplevda livserfarenheter, allmänt lika preferenser eller möjlig förmåga hos den yngre, att inte befinna sig i en beroende situation, genom antingen monetära eller sexuella flöden.

 41. Lottaonlines mamma Says:

  Vad har vi sagt om att skriva barnsligt, obstinat och menlöst fjortisbjäfs på internet bara för att du är sur för att jag har gett dig utegångsförbud och dragit in ditt lördagsgodis?

 42. Erik Says:

  Lottaonline:

  ”Ledsen om jag spräcker din drömbubbla. Fakta kvarstår ju att kombinationen, äldre kvinnor och yngre män förekommer.”

  Sedan när har någon påstått att evolutionen (biologin) KLONAR folk? Vad biologin gör är styr statistiken. Dvs kontrollerar vad som blir vanligare och funkar bra och vad som är ovanligare och funkar sämre.

  ”En av mina uppdragsgivares fru är 10 år äldre. De är bägge entreprenörer, attraktiva, intelligenta och smarta, så du får nog vakna upp från bokdammet nu.”

  Det är nog du som får vakna upp. Vad biologin gör är skapar ett spektrum av möjligheter som sprids YTTERST OJÄMNT, vad du gör är samma sak som vad massmedia gör. Plockar personerna från den yttersta kanten och försöker inbilla folk de har samma frekvens som de i mitten.

  ”Kvinnor kan faktiskt även dras till män som är energiska, vakna och fördomsfria beträffande t ex könskonservativa normer.”

  Ja de KAN det men de GÖR det oftast (vanligen) inte och det är det som är poängen här. Inte vad ni KAN (om ni känner för det) välja utan vad ni vanligen statistiskt VÄLJER.

  Det är det som är biologin. De val som kommer tätast närmast mitten på spektrumet av möjligheter.

  ”Kvinnans val handlar inte alltid om pengar.”

  Nej inte alltid, bara överlägset oftast (så ofta att det syns tydligt i statistiken, och det även om du bara räknar mycket rika personer, rika kvinnor väljer alltså inte i allmänhet män mindre rika än sig själva, de väljer inte fattigare män oftare – detta trots att de bevisligen inte hehöver mannens pengar)

  ”Det finns faktiskt män som faller för kvinnor äldre än 23 år.”

  Män bedömer inte kvinnors ålder efter en teoretisk siffra (hur gammal är uppfinningen ”människoår” tror du?). Män bedömer kvinnors ålder efter utseende och kvinnor har en miljardindustri för att fuska och ljuga om sin ålder utseendemässigt idag.

 43. leifer Says:

  lottaonline

  Jag förutsatte att vi diskuterade vuxna människor här, dvs från 18 år och uppåt. Ex då en 18 årig kvinna som har sex med en +50 årig man. Sen kan man ju kalla även äldre kvinnor för tjejer, flicka etc, men jag tycker vi väl kan anta att en 18 årig kvinna är lika mycket myndig som en 18 årig man?

 44. Lottaonline Says:

  @Lottaonlines Mamma

  Å tusan har är du tillbaka från de döda?

 45. Lottaonline Says:

  @Leifer

  Det är lite charmigt när du försöker hitta fel i det jag säger. Jag har ju hela tiden talat om bägge könen.
  Vill du eller andra ha sex med en 18-åring, så kommer nog ingen hindra er.

  Samtidigt kan ni ju inte förvänta er att ni ska bli hyllade för att ni lyckats sätta på någon som kan vara er dotter.

 46. Lottaonline Says:

  @Eric Hinner inte svara på allt för jag jobbar.

  ”Män bedömer inte kvinnors ålder efter en teoretisk siffra (hur gammal är uppfinningen ”människoår” tror du?). Män bedömer kvinnors ålder efter utseende och kvinnor har en miljardindustri för att fuska och ljuga om sin ålder utseendemässigt idag.”

  Fuska om sitt utseende har ju även blivit en miljardindustri för män, som likaså skönhetsopererar sig idag. Hårinplantat och ansiktslyftningar. Personligen kan jag se många vackra medelålderskvinnor, som vare sig är skönhetsoperererade eller på annat sätt ”fuskat” sig till ett ett vackert utseende.

  Skönhet är ju en defintionsfråga och ofta kan den påverkas inifrån genom andra faktorer som , trygghet, god självkänsla och charm. Precis som hos många män.

 47. Kajsa Says:

  Genusvetenskapen är ett vanligt inslag på de flesta utbildningar idag, det vet ni förstås inget om, då nivån på den här sidan inte är så hög. Men sitt där i era små hus på landsbygden och hoppas att utvecklingen stannar av helt! Risken kommer dock bli stor att ni blir besvikna och bittra..

 48. Lottaonlines mamma Says:

  Lotta, det hjälper faktiskt inte att du byter namn till Kajsa, och fortsätter bjäfsa korkat som en obstinat fjortis. Högre nivå, tack, om jag får be, annars blir det inget lördagsgodis för dig nästa helg heller.

 49. leifer Says:

  lottaonline

  För övrigt är det varierande åldrar här, för det andra handlar det inte om att vi ska ha sex med kvinnor som kan vara våra döttrar (typ att man skaffar barn när man är 18 år då eller?). Du visar med ditt inlägg nu att du missat hela diskussionen och att du just har massa massa åsikter om män som har unga kvinnor. Synd, tyckte du först verkade rätt sansad och jämställd i din syn.

 50. Marius Says:

  Erik
  Ville bara påpeka att vad män respektive kvinnor prioriterar hos sina varierar ganska mycket över tid och mellan olika samhällen. Och det har visat sig att ju mer ekonomiskt självständiga kvinnor är i ett samhälle, desto större vikt lägger de vid utseende, och desto mindre vikt vid pengar och makt. Biologi, schmiologi.

 51. Erik Says:

  Lottaonline:

  ”Fuska om sitt utseende har ju även blivit en miljardindustri för män, som likaså skönhetsopererar sig idag.”

  Nu gör du precis samma misstag igen och trumpetar ut det mycket mer ovanliga (på spektrumets kanter) som om det vore jämförbart med vad som är mainstream.

  För kvinnor är att fuska med skönhet MAINSTREAM, nåt nästan alla gör, för män är att fuska med skönhet OVANLIGT; nåt bara enstaka gör.

  Det finns ungefär lika många män som kvinnor, och de har ungefär samma behov av att hitta sexualpartners av motsatt kön. Ändå är det bara hos kvinnorna som det finns ett stort behov av att fuska med ungdom och skönhet (manliga marknaden står för 1%), märkligt.

  Vidare så kan det vara intressant att undersöka hur stor del av de männen som är homosexuella. Män attraheras som sagt till ungdom och skönhet så de män som skall attrahera män där finns såklart en marknad.

  På samma sätt så är det mycket mindre fokus hos homosexuella kvinnor på ungdom och utseende och mycket mer fokus på att ”vara någon

  Nu gör du det igen – precis som massmedias falska megafoner – du tar nåt mycket mer ovanligt och försöker trumpeta det som likvärdigt.

  Hårinplantat och ansiktslyftningar. Personligen kan jag se många vackra medelålderskvinnor, som vare sig är skönhetsoperererade eller på annat sätt ”fuskat” sig till ett ett vackert utseende.

  Skönhet är ju en defintionsfråga och ofta kan den påverkas inifrån genom andra faktorer som , trygghet, god självkänsla och charm. Precis som hos många män.

 52. Detta med yngre män « mycketyck Says:

  […] Visst är det skillnad om en äldre kvinna väljer en yngre man än om en äldre man väljer en yngre kvinna? Vi vill så gärna sätta in folk i åldrar och jag blir så störd av det. Vad spelar ålder för roll i ett förhållande. Inte ett smack enligt min åsikt. Jag vill länka till ett inlägg angående detta.https://genusnytt.wordpress.com/2011/03/03/kanda-kvinnor-vill-ha-unga-man/ […]

 53. Erik Says:

  Lottaonline: (förra inlägget blev postat i förtid)

  ”Fuska om sitt utseende har ju även blivit en miljardindustri för män, som likaså skönhetsopererar sig idag.”

  Nu gör du precis samma misstag igen och trumpetar ut det mycket mer ovanliga (på spektrumets kanter) som om det vore jämförbart med vad som är mainstream. För kvinnor är att fuska med skönhet MAINSTREAM, nåt nästan alla gör, för män är att fuska med skönhet OVANLIGT; nåt bara enstaka gör.

  Det finns ungefär lika många män som kvinnor, och de har ungefär samma behov av att hitta sexualpartners av motsatt kön. Ändå är det bara hos kvinnorna som det finns ett stort behov av att fuska med ungdom och skönhet (manliga marknaden står bara för 1% av den totala marknaden), märkligt.

  ….såvida inte förstås det BARA är kvinnors partnerval som påverkas huvudsakligen av skönhet medan de få män som bryr sig om manliga skönhetsprodukter gör det av andra smalare orsaker som exempelvis att de jobbar i TV (där alla sminkar sig)

  Vidare så kan det vara intressant att undersöka hur stor del av de männen som är homosexuella. Män attraheras som sagt till ungdom och skönhet så de män som skall attrahera män där finns såklart en marknad. På samma sätt så är det mycket mindre fokus hos homosexuella kvinnor på ungdom och utseende och mycket mer fokus på att ”vara någon

  ”Hårinplantat och ansiktslyftningar.”

  Mycket ovanligare hos män än hos kvinnor. Kvinnor i mängder använder också hair-extensions för att se yngre ut.

  ”Personligen kan jag se många vackra medelålderskvinnor, som vare sig är skönhetsoperererade eller på annat sätt ”fuskat” sig till ett ett vackert utseende.”

  Hur vet du vilka som är skönhetsopererade? Det syns inte på en opererad att denne är opererad. Inte ens beträffande hollywoodskådisar råder säkerhet gällande vilka som är opererade.

  ”Skönhet är ju en defintionsfråga”

  Nej, skönhet är en universell fråga med variationer mellan detaljerna (vi är som sagt inte kloner) dvs alla människor av samma kön attraheras till precis samma saker fast med små skillnader i detaljerna (s.k. smak)

  ”och ofta kan den påverkas inifrån genom andra faktorer som , trygghet, god självkänsla och charm. Precis som hos många män.”

  Nej, trygghet, självkänsla och charm kan inte påverka ett smack helt enkelt för att en biologiskt attraktiv person KÄNNS tryggare, och verkar charmigare än en annan mindre attraktiv person oavsett hur denne beter sig.

  Det är alltså helt meningslösa råd du ger. En oattraktiv person kan aldrig verka trygg, aldrig verka ha god självkänsla och aldrig någonsin uppfattas som charmig.

  Däremot kan vi av statistiken se att kvinnor i allmänhet tycker män med mer pengar alltid har mer trygghet, självkänsla och charm.

  Tror du det är en slump?

 54. Lottaonline Says:

  @Lottaonlines Mamma

  Jag förstår att du är psykopaten som härjat både på min blogg som ”Lucifer” och ”Pheipher” hos Billing med påhopp mot mig.

  Jag har bara kallat mig för ”Lottaonline” och inte ””Kajsa”

  Min mamma är död, så din förljugna förtalskampanj mot mig är lika billig och låg som du.

 55. Lottaonline Says:

  @Leifer

  Har du bråkar med din fru och behöver någon att avreagera dig på?

 56. Lottaonline Says:

  @Erik

  Vad vill du komma fram till? Att medelålderskvinnor ska ge fan i unga män, för de konkurrerar ut dig och andra män på den här bloggen?

 57. Lottaonline Says:

  Eric!
  ”Det finns ungefär lika många män som kvinnor, och de har ungefär samma behov av att hitta sexualpartners av motsatt kön. Ändå är det bara hos kvinnorna som det finns ett stort behov av att fuska med ungdom och skönhet (manliga marknaden står bara för 1% av den totala marknaden), märkligt”

  Dina inlägg är så fulla av kvinnoförakt och lögner, så det är läskigt! Precis som tidigare tror du att du känner och har mött alla kvinnor!

  Jag tror snarare att du tillhör de mindre attraktiva männen, som är så bitter och full av hat mot kvinnor, så du har vigt ditt liv åt att bespotta dem. Precis som många andra på den här bloggen. Har aldrig stött på så mycket skitsnack om kvinnor!

  ”Nej, trygghet, självkänsla och charm kan inte påverka ett smack helt enkelt för att en biologiskt attraktiv person KÄNNS tryggare, och verkar charmigare än en annan mindre attraktiv person oavsett hur denne beter sig.”

  Du måste vara korkad! Nog fan vet jag vad jag och andra kvinnor tänder på och inte fan är det bara pengar. Jag förstår att du troligen blivit tvungen, att importera dig en fru eller köpa fnask. Alla kvinnor är dock inte horor! Kan bara säga att jag lider med din fru!

  Hur kan man vara så dum, att man tror att alla kvinnor är fula och oattraktiva efter 35-års åldern. Jag vet många som kollar efter mig och uppvaktar mig trots att jag är över 35 år.

  ”På samma sätt så är det mycket mindre fokus hos homosexuella kvinnor på ungdom och utseende och mycket mer fokus på att ”vara någon”

  Din dumma fan! Nu påstår du att alla kvinnor som är självständiga och inte beroende av en man skulle vara homosexuella eller strunta i sitt utseende! Du är ett enda stort förbannat skämt!!
  Den här bloggen, du och Per Ström är en katastrof, med er dubbelmoral, ert hyckleri och spridande av kränkande förnedrande teorier om kvinnor! Fyfan säger bara.

 58. leifer Says:

  lottaonline

  Meningslöst att gå till personangrepp, mina inlägg är dessutom allmänna. Dock verkar du rätt irriterad…

 59. leifer Says:

  lottaonline

  I ditt svar till Erik faller du igenom fullständigt. Dock visar du antagligen ditt rätta ansikte. Undrar varför du har lossas så länge tidigare i debatten?

 60. Lottaonline Says:

  @Leifer

  ”Mitt rätta ansikte”..haha..Jag har fått en diagnos på min blogg av dina kompisar!

  Jag låtsas aldrig. Vad du tycks vara blind över är Erics nedvärderande snack om medelålderskvinnor. Han fick vad förtjänade.

 61. leifer Says:

  Lotta

  Jag har egna åsikter, så jag har nog inte mycket kompisar här. Bl.a. delar jag vissa feministiska problemformuleringar i viss mån, i delar. Även om jag tycker just svenska feminismen är allmänt galen.

  Jag läste inte Erik så noga, tycker han skriver bl.a. för långa texter och plottriga svar. Men det jag såg tolkar jag nog inte på samma sätt som du. Dessutom är dina personliga påhopp mycket värre. Tydligen kände du dig personligen träffad av hans retorik.

  Sen, vill man t.ex. ha en kvinna för att producera barn, så är en kvinna +35 år ett dåligt alternativ. Ett biologiskt faktum.

 62. Erik Says:

  Lottaonline:

  ”Vad vill du komma fram till?”

  Att det finns en orsak omvärlden sett ut som den gör så länge och den orsaken stavas inte samhällets normer.

  ”Att medelålderskvinnor ska ge fan i unga män, för de konkurrerar ut dig och andra män på den här bloggen?”

  ???????? Uppenbarligen INTE vad jag pratat om. Also, that did not make sense at all!

 63. Manhood United(barn till radikalfeminst som gör tokrevolt;-) Says:

  Någon som sett tuggmotstånd på sistone?

  @ Lotta

  Nä, inte så. Ska du ha det skrivet på näsan vad vi menar när du uppenbarligen har svårt att begripa! Erik säger sig välkomna äldre kvinnor att ta för sig av yngre män. Samtidigt som radikalfeminister som du ska inse fakta att äldre män ska få ta för sig av yngre kvinnor.
  Det hela självfallet byggt på samförstånd och ömsesidighet.

  Sedan ska rättsbegrepp som sexuellt ofredande och våldtäkts etc utvidgas i lagen för att gälla kvinnor och äldre kvinnor som tafsar på yngre män, förgriper sig på yngre män och våldtar. Det samma gäller en man som våldtar man. Detsamma gäller rättsbegreppen incest och pedofili. Hur fritt kan inte kvinnliga pedofiler och kvinnor överlag operera utan att åka fast. Det råder ett stort mörkertal pga
  1. Pojkar och män anmäler inte för det är tabu. 2.Pga av den radikalfeministiska livslögnen uppmärksammas inte detta Samhällsproblem och kväver rättsväsendet.
  Lika lite fördömmer svensk rättsstat och Samhället te x tanters sex resor till Afrika och unyttjande av pojkar. Dom sexuella trakasserierna på teatern utgörs även av äldre kvinnliga regissörer och skådespelare. Så om detta också tas upp så fine, då har vi lika spelregler för män som för kvinnor dvs jämställdhet.

  Frågor på det!

 64. Erik Says:

  Lottaonline:

  ”Dina inlägg är så fulla av kvinnoförakt och lögner, så det är läskigt! Precis som tidigare tror du att du känner och har mött alla kvinnor!”

  Ta koffeinfritt nästa gång! Mina inlägg har generella påståenden, generella påståenden baseras aldrig på personliga upplevelser, endast på statistik relevant för ämnet. Generella påståenden säger alltså ingenting om någons åsikter. Varken mina eller nån andras….

  Ditt fokus på att skvallra om personer är alltså lika irrelevant som tröttsamt och visar bara du inte kan hålla dig till ämnet.

  ”Jag tror snarare att du…”

  Off Topic! Det spelar ingen roll vad du tror om mig. Denna tråd HANDLAR inte om mig så du får ta dina stalkertendenser och starta en egen tråd om mig på ett eget forum isåfall.

  ”Du måste vara korkad! Nog fan vet jag vad jag och andra kvinnor tänder på och inte fan är det bara pengar.”

  Vad du personligen tänder på är helt oviktigt för statistiken jag nämnde. Det spelar ingen roll om du är en av kvinnorna som tänder på pengar eller inte, faktum kvarstår att de flesta kvinnor statistiskt gör det.

  ”Jag förstår att du troligen….”

  Off Topic! Vad har jag sagt om dina stalkertendenser? Jag förstår du formligen brinner av behov att prata om MIG men den här tråden handlar inte om mig. För övrigt så pratar jag inte personliga detaljer med vem som helst heller. Sånt får man förtjäna med mig.

  ”Alla kvinnor är dock inte horor! Kan bara säga att jag lider med din fru!”

  För det första har jag inte kallat någon H-a. Man blir inte prostituerad för att man gillar personer som har det bra ställt. För det andra så har jag inte pratat om alla kvinnor. Jag har beskrivit vad som är statistiskt vanligast.

  ”Hur kan man vara så dum, att man tror att alla kvinnor är fula och oattraktiva efter 35-års åldern.”

  Halmgubbe! Jag har aldrig sagt något om alla kvinnor. Jag har beskrivit vad som är statistiskt vanligast. (Detta börjar bli enformigt)

  ”Jag vet många som kollar efter mig och uppvaktar mig trots att jag är över 35 år.”

  Halmgubbe! Jag har aldrig pratat om dig. Jag har beskrivit vad som är statistiskt vanligast. (Mer av samma)

  ”Din dumma fan! Nu påstår du att alla kvinnor som är självständiga och inte beroende av en man skulle vara homosexuella eller strunta i sitt utseende! Du är ett enda stort förbannat skämt!!”

  Halmgubbe!, jag har inte sagt någon av de där sakerna överhuvudtaget. Jag sade att homosexuella kvinnor har mindre behov av att fuska med utseende och ålder och mer behov av status (att vara nån) detta eftersom det är kvinnor de skall dra till sig och kvinnor dras statistiskt mer till status än de dras till ungdom och skönhet.

  Kan du svara på något annat sätt än genom att ljuga om vad den du svarar på faktiskt skrev tro?

  ”Den här bloggen, du och Per Ström är en katastrof, med er dubbelmoral, ert hyckleri och spridande av kränkande förnedrande teorier om kvinnor! Fyfan säger bara.”

  Ojjj! Massor av känslor och inte en gnutta innehåll! Försöker du bekräfta kvinnliga stereotypen så har jag en upplysning till dig: Även i den statistiken så är du personligen helt oviktig så om du slutar tro du är universums medelpunkt vore det bra.

  Puss och kram!

 65. Erik Says:

  Har ni sett att jag fått min alldeles egna personlige stalker? Lottaonline fattar av allt att döma inte ens själv vad hon signalerar när hon hela tiden försöker lämna ämnet och skriva saker som hon tror (gissar) om mitt privatliv.

 66. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  Erik

  Orättvisst. Jag vill ju ha henne. Kan vi inte lotta om henne 😉

 67. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  @ Lotta

  Puss och kram

  MaKe LoVe noT War

 68. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  @kajsa=lottaonline=tuggmotstånd?

  Genusvetenskapen är ett vanligt inslag på de flesta utbildningar idag, det vet ni förstås inget om, då nivån på den här sidan inte är så hög. Men sitt där i era små hus på landsbygden och hoppas att utvecklingen stannar av helt! Risken kommer dock bli stor att ni blir besvikna och bittra..

  Nu när landet brunsås har fått omvärldens ögon på sig och efter Alliansens andra mandatperiod just börjat så radikalfeministerna på allvar känner av att PK inte längre åtlyds. Då ska vi se hur svårt det blir med mothugg och fet tok argumentation i klass rummen,här och i det offentliga rummet. Männen avreagerar sig genom att kliva ur garderoberna. Tålamodet med feminister är för länge sedan förbrukat,utnyttjat och passerat. Mansrörelsen går inte att stoppa.
  Och den är allt annat än feministisk. Det är fakta. Så är det bara.

  Kajsa säger:
  03 mars 2011 kl. 20:36

  @Erik

  ”Exempelvis våldtäkter är extremt ovanliga”

  Driver du med oss eller? Överfallsvåldtäkter är ovanliga!
  Våldtäkter som sker i hemmet av er män, är extremt vanligt!

  Det finns ju ett skäl till att Pelle Billing sitter och filmar sig själv med en halvtaskig kamera, han skulle ju knappast få det utrymmet någon annanstans.
  Dra in hans läkarlegitimation! Han, med sina galna ögon skrämmer mig! Att likställa kvinnors våld mot män med mäns våld mot kvinnor är ju galet! Det dör ca 16 kvinnor per år i Sverige pga mäns våld. Det är fler än en kvinna per månad! Kvinnors våld mot män skall inte glömmas bort men det är inte i närheten så grovt och vanligt som motsatsen!!!

  Är personligt påhopp med krampaktiga spekulationer ditt svar att bemöta fakta? Fram med källor och statistik från båda lägren,säger jag.
  Vad vi nu ser är urvattnandet av våldsbegreppet ytterligare, mer och mer för att det ska försöka sälja. Den feministiska propagandan är så urvattnad och blek att det inte går att fortsätta längre. Det är stop. Ställ Kajsas refererande till ”slagen dam” mot dom 1000 oskyldigt felaktigt dömda män så har vi helhetsbilden som allmänheten förtjänar att få reda på. Hur det ”verkligen” förhåller sig utan att bli matade med radikalfeministiska livslögner uppbackat av svenska pk journalister.

 69. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  Det får f… vara slut med kontroll,fascism,puritanism i statsfeministiska Sverige som i sin tur kväver sinnena och kärlek mellan män och kvinnor.

 70. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

 71. Lottaonline Says:

  Manhood United!

  Finns det några radikalfeminister överhuvudtaget så är det DU med många andra män härinne! Jag är liberal borgare och skulle aldrig underlåta mig att kräla i skiten för svin, som talar ner kvinnor!

  Förutom gropiesfnasken som aldrig fått lära sig att ta hand om sig själva och måste slicka män som er i röven för att sedan kunna bli försörjada. En typ av fnask de med!

 72. Lottaonline Says:

  Man hood united = IDIOT!!!!

  JAG ÄR INTE KAJSA!!!!!!!! DIN DUMMA JÄVLA KNARKARE

 73. Lottaonline Says:

  @Leifer
  Jag är ingen FEMINIST! Du är inte snabbtänkt. Eller så lyssnar du jävligt dåligt. Du säger att jag håller på med personangrepp! Idioterna härinne håller på med personangrepp dagligen mot landets alla kvinnor!!

  Varför de fula männen, som Eric, Per Ström, Liberal, Matte manisk och Manhood United härinne sprider skit om kvinnor och försöker påverka unga, oerfarna, dumma och mottagliga kvinnor, med nedan teorier:

  1)Kvinnor ska skaffa barn och strunta i karriär och bli hemmafruar
  2)Det bör ske med äldre feta och fula gubbar, utan förpliktelser från männens sida
  3)Missar de unga kvinnorna att skaffa barn och bli låsta i hemmet, så kommer det vara försent, eftersom de senare påstås bli fula(läs ertics teorier).

  Det sista är alltså den propagandan de försöker få fram till alla mindre bildade och unga kvinnor

  Orsaken till den, enligt ovan förda propagandan är enligt nedan:

  1)De känner sig avundsjuka och svartsjuka på vackra och framgångsrika kvinnor
  2)De känner sig hotade av vackra och framgångsrika kvinnor som tar för sig
  3)Och de känner sig rädda att bli undanskuffade av vackra och framgångsrika kvinnor

  Eric Butter i akvariets teori, om kvinnor och att alla kvinnor fuskar sig till skönhet visar bara att han inte kan ha befunnit sig många meter från sin lilla skyddande hemmaverkstad.

  Han och Per Ström ammade troligen upp till 9 årsåldern, så nu sitter de desperat och söker ett mammasurrogat, för de tidigare kvinnorna ville kanske inte ha en jättebaby till gubbe, som behövde ständig bekräftelse.

  I storstäder är det väldigt vanligt att kvinnor skaffar barn efter 35! Och om ett par finner tycke för varandra, där kvinnan är äldre och det av biologiska skäl skulle minska chansen till barn, så finns både adoption och andra barnmöjligheter!

  @Eric
  Jag skulle aldrig bli en stalker till dig mer än i mina mardrömmar.

 74. Lottaonline Says:

  Manhood United!

  Med högsta sannolkhet var det du som spelade, ”Lottaonlines Mamma” . Du är en patetisk falsk skit.

 75. Lottaonline Says:

  Matte Matik!

  Du anser inte att du är en riktig liten patetisk hycklare. Du stör dig på att snygga kvinnor kan få yngre män. Samtidigt sitter du med fru och raggar andra kvinnor på dejtingsite.

  Ett tips! Använd ett annat nick nästa gång. Ska man ändå hoppa över skaklarna så bör det väl ske med viss finess!

 76. leifer Says:

  Lottaonline

  Sa jag att du är feminist? Dock andas dina senaste inlägg nån form av ganska extrem feminism. För det första så misstolkar/överdriver du vad som skrivs här tycker jag, men framförallt missuppfattar du Pär Ström. Sen kör du med samma idioti (försök till härskartekniker) som män gjort förr mot kvinnor som försöker lyfta könsrelaterade problem. Jag förstår då överhuvudtaget inte varför du skriver på denna blogg, om du tycker att allt är skit som sägs. Tydligen är det då för att misskreditera allt motstånd mot feminismen, och då blir nog den enda slutsatsen att du är tokfeminist alt troll. Kanske till och med utan att veta om det som t.ex. Tuggmotstånd. Jag tycker också du uttryckt dig på annat sätt tidigare men att dina åsikter på sistone förändras radikalt, då vet jag inte längre vad du står för och vidare debatt blir svår. Dock uppskattar jag samtidigt att debattera med personer som avviker lite i åsikt och tycker det varit stimulerande att prata med dig.

  Mina åsikter ligger rätt när Pär Ström, ha propagerar för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden, oavsett kön. Betoningen ligger på ALLA områden. Och även då områden som män idag upplever könsdiskriminering. Jag är dessutom liberal i grunden och vill att samhället ska baseras på frivillighet och demokratiska principer så långt som möjligt. Styrning i såna här frågor blir då främst ekonomiska framför tvång.

  Som tillägg så vill jag säga att jag har mina egna åsikter som jag sa tidigare, men att jag också lär och lyssnar. Jag kan ompröva mina åsikter när jag blir övertygad om annat. Vad gäller jämställdhet ska jag säga att jag inte är säker på att ett samhälle kan bli jämställt på det sätt jag skrev tidigare, i att det fungerar långsiktigt vad gäller ekonomi, miljö, samhälle etc. Ex så är nativiteten för låg i västvärlden idag, dvs det föds för få barn bl.a. pga stora abort-tal. Jag tror visserligen att dessa siffror skulle gå upp med äkta jämställdhet där männen får samma makt och ansvar som kvinnor har idag i Sverige. Ett jämställt samhälle blir nog också komplicerat att styra och bygger nog på att det fungerar och är ganska rikt. Ex blir det då svårt att införa en sån modell i riktigt fattiga länder, eller ex om ett land som Sverige utvecklas i negativ riktning ekonomiskt och strukturellt. Det är dessutom inte ens säkert att en majoritet av befolkningen egentligen vill ha sån jämställdhet, och då faller ju idén i en demokrati.

  Sen en liten kommentar om män och utseende. Fula män kan mycket väl vara framgångsrika hos kvinnor. Ofta är det andra faktorer som styr som t.ex. att dom har en dominant sida som kvinnor tänder på. Även detta kan visserligen bero på gamla könsroller och gamla värderingar i vad som är man och kvinna förvisso.

  Som slutkläm vill jag säga att det är synd att du ser vanliga män som säger ifrån som den största fienden. Jag har sett det förut, många kvinnor blir vansinniga på såna män. Det är ju dessutom tydligt att dessa män inte har nån makt. Och män utan makt är ju inte så coola för många kvinnor. Med det vill jag säga att det inte är ”vi” som är din fiende.

 77. Lottaonline Says:

  @Leifer
  ”Sa jag att du är feminist? Dock andas dina senaste inlägg nån form av ganska extrem feminism. För det första så misstolkar/överdriver du vad som skrivs här tycker jag, men framförallt missuppfattar du Pär Ström. Sen kör du med samma idioti (försök till härskartekniker) som män gjort förr mot kvinnor som försöker lyfta könsrelaterade problem.”

  Är nästan säker på, att du kallat mig feminist eller radikalfeminist. Om inte så var det ovanligt. De flesta härinne har kallat mig feminist alternativt radikalfeminist, för jag motsvarar inte många könskonservativa personers bild av en kvinna. Hon ska vara mycket tyst, beroende av en man, nickande, tacksam, glatt applåderande, kåt och glad. Det sista kan jag förvisso vara i rätt sällskap. Blir dock mindre tänd av youtube klipp på förvridet snuskiga åldrande kvinnor, som påstås vilja ha småpojkar. Och andra kvinnoförnedrande åsikter alternativt kommentarer.
  ”Sen kör du med samma idioti (försök till härskartekniker) som män gjort förr mot kvinnor som försöker lyfta könsrelaterade problem.”
  Ni har hakat upp er på teorin kring ”härskartekniker”, bara ordet gör mig illamående. När någon använder härskarteknik, så sker det mer falskt. Ett par av mina inlägg på slutet var snarare mer sydländskt temperamentsfulla och raka, än listigt, falskt professionella a´la härskarteknik.
  Det som är otroligt märkligt är hur ni kan förvänta er, att alla kvinnor ska applådera inlägg, som propagerar enligt mina tidigare punkter och drar ner kvinnor. Jag är mer förvånad, att inte fler kvinnor gör motstånd! Kommentarer som Liberals ovan; ”… avdankade tanter som särat på cellulit-låren för ett skott i gammel-råttan.”, leder naturligt inte till något kärleksfullt samarbete av andra kvinnor!
  Jag förstår då överhuvudtaget inte varför du skriver på denna blogg, om du tycker att allt är skit som sägs. Tydligen är det då för att misskreditera allt motstånd mot feminismen, och då blir nog den enda slutsatsen att du är tokfeminist alt troll. Kanske till och med utan att veta om det som t.ex. Tuggmotstånd. Jag tycker också du uttryckt dig på annat sätt tidigare men att dina åsikter på sistone förändras radikalt, då vet jag inte längre vad du står för och vidare debatt blir svår. Dock uppskattar jag samtidigt att debattera med personer som avviker lite i åsikt och tycker det varit stimulerande att prata med dig.
  Nej, snarare reagerar jag mot det, som misskrediterar kvinnor allmänt och inte någon –ism. Tokfeminist och troll känns ganska naivt. Vad sägs om människa och kvinna?
  Jag tycker du verkar vara en rar man. Och vore du inte gift skulle jag kanske stöta på dig, haha.. Det är just det att på det här forumet har det förekommit många kvinnohatande män, som skapar hat hos kvinnor. Tillsammans med daglig ofta överdriven propaganda, om hur förtryckta det är i olika situationer blir de männen mer arga.
  Inga människor, vara sig kvinnor eller män blir hjälpta av att jämra sig i en hop och matas med propaganda krig hur förtryckta det är från kläder till arbete. Vi måste alla själva ta tag i våra liv! Jag väntar bara på ett inlägg, som tar upp att ni känner er särbehandlade, för att ni inte har mens och istället behöver raka er i ansiktet! Eller, så har det inlägget troligen redan passerat.
  ”Mina åsikter ligger rätt när Pär Ström, ha propagerar för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden, oavsett kön. Betoningen ligger på ALLA områden. Och även då områden som män idag upplever könsdiskriminering. Jag är dessutom liberal i grunden och vill att samhället ska baseras på frivillighet och demokratiska principer så långt som möjligt. Styrning i såna här frågor blir då främst ekonomiska framför tvång.”
  Mänskliga rättigheter är helt ok. Till det behövs dock inte någon typ av propaganda forum mot självständiga kvinnor.
  ”Ex så är nativiteten för låg i västvärlden idag, dvs det föds för få barn bl.a. pga stora abort-tal. Jag tror visserligen att dessa siffror skulle gå upp med äkta jämställdhet där männen får samma makt och ansvar som kvinnor har idag i Sverige.”
  Män har inte lägre makt än kvinnor idag. Och hur tänker du dig kopplingen nu? Mer makt till män, så de kan ta kvinnan in i grottan och göra fler barn? Eller vill du förhindra kvinnors rätt till abort?
  ”Sen en liten kommentar om män och utseende. Fula män kan mycket väl vara framgångsrika hos kvinnor. Ofta är det andra faktorer som styr som t.ex. att dom har en dominant sida som kvinnor tänder på. Även detta kan visserligen bero på gamla könsroller och gamla värderingar i vad som är man och kvinna förvisso.”
  Jag har inte påstått annat. Mindre snygga män kan, som sagt ha en charm och trygghet, som kommer inifrån. Likaså kan trygga kvinnor ha en självsäkerhet som attraherar många män. Det finns givetvis undantag. Allt handlar nog även om var en människa själv står i sin trygghet, vilket påverkar hur de kan ta emot andra. En säkerhet som lyser igenom hos en man kan på det sättet framhäva manlighet. Det jag sagt är, att alla kvinnor inte först och främst frågar, om inkomstuppgifter och väljer man utifrån pengar! Jag har läst många påstådda teorier och kommentarer härinne, om att kvinnor bara vill ha någon med pengar och makt.
  Har ofta stött på män, som ska presentera hela sin inventarieförteckning för mig. Det är ju i första hand han som är intressant . Inte om han äger en diskmaskin, bil eller jacuzzi. Jag tycker det känns dumt. Samtidigt har jag även mött män, som är jätteintresserade av hur stort jag bor och vill luska ut om jag är stenrik för att jag är företagare. De brukar ofta inte bjuda, trots att de på eget initiativ föreslår att vi ska äta ute. Millimeterrättvisa är väldigt osexigt och missunnsamt på samma gång!
  ”Som slutkläm vill jag säga att det är synd att du ser vanliga män som säger ifrån som den största fienden. Jag har sett det förut, många kvinnor blir vansinniga på såna män. Det är ju dessutom tydligt att dessa män inte har nån makt. Och män utan makt är ju inte så coola för många kvinnor. Med det vill jag säga att det inte är ”vi” som är din fiende.”
  Jag har inget emot att människor säger ifrån. Det behöver dock inte ske med missriktad propaganda mot kvinnor. Jag blir inte arg på arga män. Utan på män som generaliserar kvinnor, som grupperar dem genom olika påståenden. Och ger dem egenskaper och preferenser. Tror inte att alla är min fiende. Det har dock förkommit flera påhopp, från några från dessa genusbloggar, som medför att jag inte slänger ut armarna och öppnar bröstkorgen för att frivilligt bli stympad. Du är väl rätt cool som vågar prata med ett troll som mig.

 78. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  @ Lotta

  Oj, vilket temperament….Så,såå lugna ner ditt militanta manshat lite..vi har förstått att du är rabiat radikalfeminist.

  Kajsa Lotta, gör dig inte besvär att tyck synd om dig själv genom att försöka skuld och skam belägga männen med en förlegad kvinnoroll. Alla här inser och välkomnar kvinnans liberala frigörelse, inget snack om saken, men inte på bekostnad av männen. Har du inte förstått det är det tragiskt. Du får ta ansvar för dig själv och för i h….sluta dra kvinnokortet i tid och otid! Det funkar inte längre! Tyvärr. PK är bruten och därmed är silkesvantarna borta. Du möter motstånd som du inte är van vid. Get used to it! Men ändå,det kanske finns hopp att du ska förstå att vi är för lika spelregler och inte motsätter oss den liberala kvinnorörelsen. Men belyser manshat,mansförtryck och kvinnovälde oavsett partitillhörighet.

  En varm kram och fredsblomma till dig

  Ps. Lotta, du kan ju inte avslöja att alla här knarkare, hur skulle det se ut? Ds.

  Här är några killar och tjejer som inte är lika förstående mot en lögnerska och radikalfeminist

 79. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  @ Tuggmotstånds kusin, Lotta

  Självständig kvinna är det ingen som motsätter sig,förtappade själ, men självständiga män som inte lyder under fascistisk feminsim det har du och många andra svårare med uppenbarligen. Allt handlar om makt till till syvende och sist. Var tacksam, här erbjuds du framföra dina åsikter som vi kan lyssna på men när du går till angrepp på männen som personer får du leken tåla. Tänk vad underbart det skulle vara med att slippa omogenhet, kvasiintelligens och få ut något konstruktivt att de här diskussionerna.
  Den liberala kvinnorörelsen te x har frigjort kvinnan medans marxism radikalsfeminism har snarare raserat detta arbete. Vet inte om du är bekant med författaren Simon Weil,här är två citat av henne.Vill inte tro att du är en sådan människa som krossar och inte kan ställa dig på de förtrycktas sida oavsett kön.

  ”Marxisternas och hela det nittonde århundradets misstag var att tro, att om man går framåt hamnar man uppe i luften.”

  ”Människor är sådana att de som krossar, känner ingenting; det är den krossade som känner vad som händer. Om man inte har ställt sig på de förtrycktas sida för att känna med dem, kan man inte förstå.”

  Jag tror du behöver kärlek,empati, värme från en annan medmänniska för att förstå och komma ner på jorden. Annars finns det inte mycket hopp för dig och du tillhör de människor som krossar och därmed bekänt färg. All you need is love 😉

 80. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

 81. Erik Says:

  Lottaonline:

  ”Jag skulle aldrig bli en stalker till dig mer än i mina mardrömmar.”

  Du ÄR redan en stalker till mig. Du sitter och skriver OM mitt privatliv, inte om ämnet. Dina grundlösa gissningar om ammning är vidare nån slags ultimata lågvattenmärket även för dig. Tidigare försökte du iaf verka rationell, nu är du affischnamn för den hysteriska feministkvinnan.

  Du är i samma klass som en kille som istället för att fokusera på en kvinnlig skådespelarskas prestationer på vita duken sitter och spekulerar över helt irrelevanta saker som hennes behå-storlek. Inte nog med att inte har nån aning om den, den är dessutom helt oviktig.

  ”Du säger att jag håller på med personangrepp! Idioterna härinne håller på med personangrepp dagligen mot landets alla kvinnor!!”

  Du är ju rekordkorkad. ”Alla kvinnor” är ingen person och kan följaktligen inte utsättas för personangrepp heller. Din vana att kalla generaliseringar för personangrepp visar bara du vräker ur dig vad fan som helst när du inte får total lydnad. Du och Chroni vore ett bra par.

  ”Varför de fula männen, som….”

  Off Topic igen! Du uppvisar en femårings förmåga att hålla sig till ämnet.

  ”Eric, Per Ström, Liberal, Matte manisk och Manhood United härinne sprider skit om kvinnor och försöker påverka unga, oerfarna, dumma och mottagliga kvinnor, med nedan teorier”

  Och de unga, dumma oerfarna kvinnorna vilka är de? Jo såklart alla kvinnor som inte tycker som du bestämt man skall tycka. Dvs de flesta kvinnor i landet såväl som i världen som inte motsvarar Drottning Lottas krav på kvinnor.

  ”1)Kvinnor ska skaffa barn och strunta i karriär och bli hemmafruar”

  Påhittat skitsnack från Lotta

  ”2)Det bör ske med äldre feta och fula gubbar, utan förpliktelser från männens sida”

  Påhittat skitsnack från Lotta

  ”3)Missar de unga kvinnorna att skaffa barn och bli låsta i hemmet, så kommer det vara försent, eftersom de senare påstås bli fula(läs ertics teorier).”

  Påhittat skitsnack från Lotta,

  Däremot blir det för sent för att skaffa egna barn (om man inte nöjer sig med ett eller noll) pga att fertiliteten börjar minska vid 27 års ålder. Något som Lotta inte vill kvinnor skall veta för hon tycker det är för deras eget bästa. Drottning Lotta som sätter kraven på världens kvinnor.

  ”Eric Butter i akvariets teori, om kvinnor och att alla kvinnor fuskar sig till skönhet visar bara att han inte kan ha befunnit sig många meter från sin lilla skyddande hemmaverkstad.”

  Som sagt, man baserar inte generella påståenden på personliga upplevelser. Lotta tycks inte veta detta och för ointelligent eller oärlig för att ta till sig det när folk berättar det.

  ”I storstäder är det väldigt vanligt att kvinnor skaffar barn efter 35!”

  Och det är vanligt att befolkningen sjunker eftersom kvinnorna föder ett eller noll barn men det ”glömmer” du att nämna

  ”Och om ett par finner tycke för varandra, där kvinnan är äldre och det av biologiska skäl skulle minska chansen till barn, så finns både adoption och andra barnmöjligheter!”

  Bara för radikala sociologister, något de flesta kvinnor helt enkelt inte är.

  Att ta hand om andras barn kan aldrig ersätta att skaffa egna barn. Det visar statistiken klart och tydligt. Adopterade barn behandlas sämre än biologiska och adopterade barn löper större risker i livet.

  Vidare när den situationen råder är kvinnans chanser att sprida generna borta medan han fortfarande kan skaffa egna barn med en annan kvinna och adoptera DE barnen. Sålunda är den relationen aldrig jämlik.

 82. Erik Says:

  Marius:

  ”Ville bara påpeka att vad män respektive kvinnor prioriterar hos sina varierar ganska mycket över tid och mellan olika samhällen.”

  Nej, se David Buss tvärkulturella studier över 70-80 olika kulturer. Det varierar bara på ytan medan kulturen på djupet ser likadan ut över hela världen.

  ”Och det har visat sig att ju mer ekonomiskt självständiga kvinnor är i ett samhälle, desto större vikt lägger de vid utseende, och desto mindre vikt vid pengar och makt.”

  Verkligen? Källa? Annars så visar ju studier i världens rikaste samhällen raka motsatsen. Fingerade dejtingsajter visade att de rikaste kvinnorna var mer sannolika att gå på männens sociala status än de kvinnor som hade mindre pengar.

  Däremot TRODDE man för ett antal år sedan (och skrek rätt högljutt om hur saker skulle ändras) att när kvinnor fick egna pengar skulle de sluta välja män för pengar

  Det har inte inträffat där kvinnor HAR pengar.

  Däremot så har det visat sig att när männen i ett samhälle är mer jämlika så är kvinnor mindre glada i Tiger Woods-situationen att 10 kvinnor delar på samma rika man.

 83. Lottaonlines mamma Says:

  Nej men Lotta, mitt lilla busfrö, min lilla drama queen. Vad har vi sagt om att svära som en uteliggare och spela tuff på internet? Ska mamma verkligen behöva säga till dig på skarpen, och berätta för pappa att du missköter dig bakom tangentbordet?

 84. wulf Says:

  Herregud. En del som skriver här buntar ihop alla som tycker lite olika än er till en person. Är det så konstigt att det skulle finnas fler än en person som inte tycker precis som er.

  Jag har till exempel fått mina åsikter avfärdade mer än en gång med motiveringen att det är Tuggmotstånd som skriver och att man då inte kan lyssna på vad jag säger. När jag ställt en vanlig vänlig fråga. Nu gör ni det igen med andra personer.

  Ni är så sabla snabba mer att börja härja om härskartekniker och dylikt, men ni utövar dom själva utan att blinka.
  Jag börjar tro att ni inte alls vill diskutera och ha en förändring utan snarare vill sitta här och gnälla ifred ( detta gäller naturligtvis inte alla som kommenterar).

 85. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  @ wulf

  När jag ställt en vanlig vänlig fråga. ”

  Vilken fråga var det,missat?

 86. wulf Says:

  @Manhood United

  Det var i en annan diskussion om något helt annat för ett tag sedan. Men då var det inte du som påstog att jag var någon annan utan personen som skriver under aliaset Lasse.

 87. Marius Says:

  Erik
  Det beror ju inte på samhället som sådant är rikt eller inte, utan hur
  självständiga och jämställda kvinnor är. Och det exempel du tar upp, om fingerade dejtingsajter, kan lika gärna förklaras av att samhället där testerna gjordes inte är särskilt jämställt.

  Här är en länk till en abstract: http://hdl.handle.net/10373/363

  ”Recently, studies have reported shifts in female preferences with increasing female empowerment and associated female attitudes. Other studies, however, report opposite effects of female wealth and income.”

  Och det här antyder att äldre kvinnor med yngre män skulle bli vanligare ju mer jämställt:
  ”Resource control was associated with preferences for physical attractiveness over good financial prospects and greater maximum partner age tolerated. Resource control, however, was also associated with tolerance of younger partners.”

  Evolutionspsykologen David Buss kanske jag orkar kolla på lite senare.

 88. leifer Says:

  @lottaonline

  De flesta härinne har kallat mig feminist alternativt radikalfeminist, för jag motsvarar inte många könskonservativa personers bild av en kvinna. Hon ska vara mycket tyst, beroende av en man, nickande, tacksam, glatt applåderande, kåt och glad.

  Jag tror de flesta män härinne vill ha jämställdhet. Sen finns några som vill gå tillbaka till ett äldre könsrollsamhälle. Det är dock inte min syn eller Pär Ströms syn. Jag kan inte svara för alla andra som skriver här. Om jag tiger still så är det inte givet ett tyst medgivande. Däremot har ju media på senare år ”problematiserat” män och mäns kultur på alla sätt. Man möts ständigt av nedsättande kommentarer om svenska vita heterosexuella män. Ibland om män i allmänhet, även om fega svenska media/feminism aldrig skulle kritisera invandrarmän, då det ju ses som främlingsfientligt. Världens mest jämställda män är det däremot skottpengar på, dom kan man aldrig sluta hitta fel på. De män med makt, ex feministen Benny Andersson, har knappast levt som han lär. Han har reell makt i och med status och pengar, det gäller INTE vanliga svenska laglydiga män idag. Jag kritiserar maktens män och ser att dom varken slåss för vanliga män liksom att dom får alldeles för mycket makt, bl.a. då över kvinnor. Detta menar jag beror delvis beror på obalansen inom reproduktionen. Jag undrar också över vänsterns vurmande och försvarande av tungt kriminella män, samtidigt som dom kan såga män som slår sina fruar. Dualiteten i vänster är ständigt närvarande, och det är mycket vänstern som jag menar drivit på feminismen i Sverige tidigare. Idag tycks högerblocket ha tagit över facklan och driver på som faen, troligen för att säkra valet 2014, man tror att det räcker med att få över kvinnor från vänsterblocket, och det kan mycket väl vara så.

  Vad sägs om människa och kvinna?

  Javisst, men visar du samma respekt mot Pär Ström? Människa och man?

  Jag tycker du verkar vara en rar man. Och vore du inte gift skulle jag kanske stöta på dig, haha..

  Det var fint sagt, man tackar. Jag tror nog du också är rätt najs. Är f.ö. inte gift…

  Vad gäller åsikter i jämställdhetsfrågor så är det klart att det är lätt att ha olika utgångspunkt om man t.ex. är man eller kvinna. Och givet behöver man inte tycka lika i alla frågor i t.ex. ett förhållande. Olika tankesätt kan vara intressant dessutom. Jag tror jämställdhetsarbete borde bedrivas med att man jämkar män och kvinnors åsikter. Och då menar jag vanliga kvinnor och mäns åsikter, inte forskares, feministers, eller personer som är i beroendeställning i frågorna för sitt jobb.

  Vi måste alla själva ta tag i våra liv!

  Ja det är sånt man sagt i alla år till kvinnor som klagar på könsdiskriminering. Idag säger man aldrig så till kvinnor, däremot till män. Underförstått är det så att män har alla möjligheter i det ”patriarkaliska samhället” och att det inte förekommer nån diskriminering mot män. Just detta som många påtalar här, att det just förekommer diskriminering och strukturer i samhället som ger män nackdelar. Men dessutom är det så att dessa nackdelar även drabbar kvinnor. Vi har också fenomenet att mäns driv för framgång och pengar beror på dessa orättvisor, och att framgång, status och pengar då kompenserar i stor utsträckning på de områden svenska män är i underläge.

  Jag väntar bara på ett inlägg, som tar upp att ni känner er särbehandlade, för att ni inte har mens och istället behöver raka er i ansiktet! Eller, så har det inlägget troligen redan passerat.

  Exakt, du ser inte att män kan vara diskriminerade, alltså sågar du allt som sägs.

  Män har inte lägre makt än kvinnor idag. Och hur tänker du dig kopplingen nu? Mer makt till män, så de kan ta kvinnan in i grottan och göra fler barn? Eller vill du förhindra kvinnors rätt till abort?

  Jo män överlag har mindre makt än kvinnor när det kommer till barn t.ex. Det handlar också om samhällstrend när det gäller feminismen som bara blir värre. Kvinnors ”rätt” till abort bör man nog också se över, för att ge män större makt över barn. Detta om man nu tror på jämställdhet. Tycker man att kvinnor ska ha större makt så kan man försvara kvinnor aborträtt, och Sverige är världsledande på aborter. Jag hörde förresten om en kvinna som höll föreläsningar och där hon frågade publiken om en kvinna som blivit våldtagen ska göra abort. Publiken svarade ett rungande JA! Då berättade hon att hon just var ett barn till en kvinna som blivit våldtagen, och som alltså inte hade gjort abort. Då blev det rätt tyst i publiken. Notera nu att jag inte är ensidigt emot abort men däremot önskar att män ska få samma makt/ansvar som kvinnor, jag tror alla är vinnare på det, inte minst barnen.

  Jag har inte påstått annat. Mindre snygga män kan, som sagt ha en charm och trygghet, som kommer inifrån.

  Nja, nu romantiserar du också. Många ”sol och vårare” har spelat på detta, inte fan har dom nån trygghet egentligen. Likaså män som är överdominanta. Kvinnor och män tänder på lite konstiga saker. När man tar upp problemet hur kvinnor väljer män, då slår många kvinnor tillbaka. I sammanhanget är mansrollen rätt frustrerande. En man som är för ”snäll” får inget intresse. En man som är FÖR på, får skit för det. En balansgång som jag inte tror gynnar männen med goda avsikter. Vissa män har fysisk en naturligt självförtroende bl.a. beroende på olika kemiska balanser och substanser i kroppen som naturen givit en.

  Jag har läst många påstådda teorier och kommentarer härinne, om att kvinnor bara vill ha någon med pengar och makt.

  Tror ingen sagt så, det är en faktor dock, inte enda faktorn. Till saken hör att en man med pengar och status, får ökad självkänsla i detta faktum. Han vet om vikten av det och att det ger klara fördelar. Han kan då utstråla med självsäkerhet! Överhuvudtaget är detta med att mannen ska vara den med enormt självförtroende ett trist mansideal, som många män har svårt att leva upp till. Det är också motsägelsefullt då ju många feminister klagat på att deras män styr/dominmierar dom för mycket.

  Jag har inget emot att människor säger ifrån. Det behöver dock inte ske med missriktad propaganda mot kvinnor.

  ÄR just det som är problemet, säger man ifrån och vill ha halva makten så försvarar du och andra kvinnor/feminister sig med väl inövade repliker som ”rätten till sin kropp”. Det är ju givet på samma sätt som kvinnor tidigare krävs samma möjligheter som män på arbetsmarknaden och mötts av fientlighet. Då har det varit samma visa, ”missriktad” kritik mot män. Riktig jämställdhet är enormt svårt! Man kommer in på oerhört svåra frågor varav kvinnors domäner är dom svåraste menar jag. Det handlar om liv och död, det handlar om barn. Vem som har makten och ansvaret. Av nån anledning vill kvinnor nu inte släppa detta, och har under många år hittat på sätt att försvara den makten. Även i skolan indoktrineras barnen i att tro på denna makt. Just sånt som rätten till sin kropp. Skolan är feminiserad och även pojkar blir ”hjärntvättade”. Många män försvara kvinnor makt över barn pga feminism. Men många gör det också av bekvämlighet. Just såna män som vill att kvinnan i huvudsak ska sköta barnen, det är bekvämt. Ex då Benny Andersson. Såna män kritiseras inte av feminismen…

  Du är väl rätt cool som vågar prata med ett troll som mig.

  Lugnt, alla som skriver mycket är det trollvarning på, även mig antagligen. Det viktiga tycker jag är att man har en konstruktiv ton och öppen dialog. Att sitta å lossas och dumma sig lurar på sikt mest bara en själv.

 89. Maria Says:

  Det är onödigt att att ifrågasätta folks nick och identiteter så länge det inte finns befogade skäl till misstankar.
  Tuggmotstånd hade ett klart bättre ton än Lottaonline, men båda har det gemensamt att de gång på gång hävdar att de inte är feminister, trots att deras resonemang visar på något annat. Båda tror också att de är världens centrum och vet hur den är beskaffad, när det är tydligt att kunskaperna och erfarenheterna är rätt begränsade.
  Det är t.ex. rätt så inskränkt att inte begripa att det som avhandlas på den här bloggen är massmedias fokusering på kvinnor som det diskriminerade könet. När blogginnehavaren och kommentatorerna protesterar och kommer med andra infallsvinklar då ropas det på kvinnohat och gås till personangrepp med helt osakliga antaganden. Helt onödigt, för det är väl en samhällsdebatt som förs? Seså, visa att stereotypen att kvinnor är känslostyrda inte stämmer och kom med rationella argument. Jag undanber mig också osakliga antaganden om min egen person.

 90. Erik Says:

  Marius:

  ”Det beror ju inte på samhället som sådant är rikt eller inte, utan hur
  självständiga och jämställda kvinnor är.”

  Nej den avgörande faktorn är hur jämlika män är med andra män. Kvinnors partnerval följer rationaliteten att om exempelvis 20% av högstatusmannen är mer än 100% av lågstatusmannen så utvecklas samhället mot att flera kvinnor delar på samma man.

  ”Och det exempel du tar upp, om fingerade dejtingsajter, kan lika gärna förklaras av att samhället där testerna gjordes inte är särskilt jämställt.”

  Nej givetvis inte! Du kan inte förklara ett fenomen med fenomenet du försöker förklara. Att skylla bristen på jämställdhet på bristen på jämställdhet är ett cirkelresonemang – sådana idiotförklarades för många hundra år sedan när folk sade att gud finns bevisar gud finns.

  ”Här är en länk till en abstract: http://hdl.handle.net/10373/363

  Du får pluspoäng för att du ger referens men som du kan läsa så gjorde ”forskarna” i detta fall inte någon som helst forskning. De förlitade sig på självrapportering i enkätform. Detta är en vetenskapligt helt värdelös metod där folk kan svara i enlighet med sina politiska önskemål där det är deras drömmar – inte deras livsval – som avgör svaren.

  Att kvinnor inte vet om/ljuger sina killpreferenser i självrapportering är bevisat faktum. Det vanligaste sättet är att fråga kvinnor vilken av tre olika män de tycker är sexigast och på bilderna inkludera små texter/tecken på social status. Vad kvinnorna som tillfrågas inte vet om är att det finns NIO olika bilder av de tre killarna så endast slumpen avgör vilken av killarna när de tillfrågas som beskrivs som ”skivproducent” och vilken som är ”arbetslös” på bilden

  Vad dessa studier visar är att kvinnorna statistiskt baserar sina val i hög grad på statusbeskrivningarna. Samma man som fick en 4:a i ett yrke fick en 9:a i ett annat. Detta betyder inte kvinnorna ljuger om sina preferenser. De kan såklart aldrig garantera vad de säger när de gör enkäten hemma är vad de känner för stunden när de är på krogen.

  Så det är forskarnas eget fel de får osann information. Det är de som ber kvinnorna om svaret på frågan (Vad KOMMER du att välja i framtiden?)

  Kvinnorna vet såklart inte svaret på den frågan.

  ”Och det här antyder att äldre kvinnor med yngre män skulle bli vanligare ju mer jämställt:”

  Nej, det antyder tillfrågade kvinnor TRODDE det skulle bli det eftersom det är enkätmetoden man dumt nog använt. Professor Rothstein har skrivit om detta och enligt honom så är mannen i relationen i medel 3 år äldre än kvinnan. Rothstein frågade ingen kvinna vad hon gillar. Han använde folkbokföringen.

  Och feministerna blev helgalna av ilska över hans resultat. Han förstör deras mödosamt uppbyggda potemkinkuliss.

  ”Evolutionspsykologen David Buss kanske jag orkar kolla på lite senare.”

  Gör det, kolla även upp Donald Symons och Steven Pinker. Det finns ingen av betydelse som säger något annat för det finns ingen riktig vetenskap som VISAR nåt annat.

 91. Lottaonline Says:

  @Maria
  ”Tuggmotstånd hade ett klart bättre ton än Lottaonline, men båda har det gemensamt att de gång på gång hävdar att de inte är feminister, trots att deras resonemang visar på något annat. Båda tror också att de är världens centrum och vet hur den är beskaffad, när det är tydligt att kunskaperna och erfarenheterna är rätt begränsade.”

  Och vad grundar du anklagelsen på att jag tror mig vara ”Världens centrum”? Erics tidigare kommentar? Jag gillar inte folk som talar över huvudet eller snack skit om mig. Du är den typiska bitchen som hänger på den här siten, som sitter och snackar skit om andra kvinnor. Finns det något mer bevis på låg intelligens?

  @Leifer
  Vart någon stans ”Lossar” jag?

 92. Lottaonline Says:

  @Maria

  Och vart någonstans är det ”tydligt att kunskaperna är begränsade” hos mig? För att jag inte hoppar jämfota ochn slickar männen arslet, som du? Beter mig som ett jävla luder?

 93. Lottaonline Says:

  Maria!

  Jag föraktar kvinnor som dig!

 94. Marias mamma Says:

  Var nu inte en sådan liten fitta, utan spring iväg och sug kuk, som du brukar!

 95. Marias mamma Says:

  Neej, vad har jag sagt..Inte för många kukar i munnen samtidigt på lördagkvällen!

 96. Eriks mamma Says:

  Va nu resonlig och sluta tro att du är världens medelpunkt..inte tjafsa med smartare människor än dig!!!

 97. Marias mamma Says:

  ..Spotta ut!

 98. Marias mamma Says:

  @Eric

  ”Du är ju rekordkorkad. ”Alla kvinnor” är ingen person och kan följaktligen inte utsättas för personangrepp heller. Din vana att kalla generaliseringar för personangrepp visar bara du vräker ur dig vad fan som helst när du inte får total lydnad. Du och Chroni vore ett bra par.”
  Du har rätt att kalla mig korkad tillbaka, så är vi kvitt. Ber om ursäkt att jag skällde lite tufft.

  Tror inte du kommer förstå. Kan ändå göra ett försök. Nej jag är inte som Chroni, som måste rädda en man för att han är man. Och jag i motsats som en kvinna, som måste rädda en kvinna. Jag ser i motsats till feministerna istället, att kvinnors största problem, inte handlar om en könsmaktsordning. Eller något patriarkat, utan kvinnorna själva. Ofta tycks en del(inte alla) ha en taskig inställning till sin egen styrka och förmåga. I kombination, med att istället för att stötta varandra(finns många undantag), som ofta män gör, tror många sig vara tvungna, att hänga efter män.

  Istället för att starta egna bolag, så ville de ha styrelseplats på ett bolag, som män redan startat exempelvis. Istället för att ha egna värderingar så tar de till sig era, om andra kvinnor, som de häver ur sig. Maria är ett bra exempel, som helt tagit till sig din värdering att jag skulle tro mig vara ”världens medelpunkt”.

  Jag kräver annars inte total lydnad, där har du gjort dig en felaktig bedömning. Däremot har jag egen vilja och egna värderingar. Tror annars att det skulle kunna handla om projektion från din sida beträffande lydnaden? Du ser det draget hos mig, som egentligen finns hos dig.

  ”Däremot blir det för sent för att skaffa egna barn (om man inte nöjer sig med ett eller noll) pga att fertiliteten börjar minska vid 27 års ålder. Något som Lotta inte vill kvinnor skall veta för hon tycker det är för deras eget bästa. Drottning Lotta som sätter kraven på världens kvinnor.”

  Det handlade inte om att jag försökte dölja någon information kring möjlig graviditet. Utan jag tror att unga kvinnor idag är så pass upplysta, att de faktiskt redan har den upplysningen!

  Något du tycks missa är att jag vill visa, att kvinnor även har valmöjligheter, för du tillhör möjligen dem som vill tillbaka till 50-talet, som Billing med hemmafruar. Det är möjligt att det sista antagandet är fel. Dock tycks din lidelsefulla propaganda kring att kvinnor, mer ska sikta på barn tidigt i kombination, med din information kring att äldre kvinnor låt säga från 35 år och uppåt, både är mindre attraktiva och passé på marknaden enligt dig låg som utgångspunkt för det antagandet.

  Är det inte du och era manliga genusforum , som sätter era riktmärken för världens kvinnor? Får inga andra, som t ex jag ge ytterligare perspektiv, på samma ämne? Eller är jag direkt då en radikalfeminist? Jag anser att alla ska ha sin fria val men det borde ju vara justare, att fler får ge sina erfarenhetsmässiga perspektiv.

  Drottning lät ju flott, Tack!!

  ”…Som sagt, man baserar inte generella påståenden på personliga upplevelser. Lotta tycks inte veta detta och för ointelligent eller oärlig för att ta till sig det när folk berättar det.”

  Nej Eric, oärlig eller ointelligent är jag faktiskt inte. Dock stundtals ganska provocerande när jag blir provocerad själv. Jag vet inget om ditt privata liv och huruvida det skedde i en skyddad verkstad. Dock sades det ju ändå på ett ”målande sätt” som lika gärna kunde beskriva adjektivet, inskränkt.

  Och om ett par finner tycke för varandra, där kvinnan är äldre och det av biologiska skäl skulle minska chansen till barn, så finns både adoption och andra barnmöjligheter!

  ”Bara för radikala sociologister, något de flesta kvinnor helt enkelt inte är. Att ta hand om andras barn kan aldrig ersätta att skaffa egna barn. Det visar statistiken klart och tydligt. Adopterade barn behandlas sämre än biologiska och adopterade barn löper större risker i livet. Vidare när den situationen råder är kvinnans chanser att sprida generna borta medan han fortfarande kan skaffa egna barn med en annan kvinna och adoptera DE barnen. Sålunda är den relationen aldrig jämlik.”

  Jag måste säga att det sista stycket låter ganska märkligt och möjligt omedvetet empatilöst. Om du ser till att många är barnlösa av olika skäl som är äldre än 28 år. Nu sitter du ju både och förkastar allt hopp för deras barnmöjligheter och de människorna.

  Det tycks ganska negativt, för vad förespråkar du för alternativ istället? Ett samhälle som Kina förr, där barnmängden styrdes och i deras fall tvingades begränsas till ett barn/en son per år. Ska vi i Sverige, för att det ska se så snyggt ut som möjligt, enligt dina könsnormer, styras från staten? Förövrigt är jag fadderförälder åt en pojke. Jag har kanske sociologiska egenskaper!

  Måste alla enligt din utopi tvingas skaffa barn med första bästa vid en ålder av senast 28?

  Vad händer med de som inte hittat rätt partner? Har det någon betydelse för dig? Tidig skilsmässa och möjligt ökad samhällskostnad, som följd. Eller vad är ditt mål, med att debattera att kvinnor inte får göra sin livsval tillsammans med männen? Eller är så illa, att du tycker att kvinnor inte ska få studera vidare på högre nivå. Och sedan kanske hinna arbeta ett par år. Kvinnor borde kanske skippa det helt och överlämna studier och arbete åt männen?

 99. Lottaonline Says:

  Eric!

  Passade även på att vara ”Marias mamma”, så jag samtidigt kan visa hur lätt hon respektlöst spelade min döda mamma som ”Lottaonline mamma”.

  Hon var lite grov i orden, men skit ska med skit behandlas.

 100. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  Kan alla radikalfeminister sluta hyckla och erkänna att ni just är radikalfeminister så blir det en intressantare debatt och utgångspunkt istället för all ”småsyskon bråk på sandlåde nivå”. Det ska underlätta för publiken läsarna att ta del i debatten och det görs enklast genom att just radikalfeminister bekänner färg.

  Det radikalfeminist lotta online och hennes familj visar är total oförståelse för en problematik som har mörkats just pga den inte passar feminismens agenda att män är samvetsfångar,politiska fångar och förnekar svensk rättsstats totala misslyckande med 1000 oskyldigt felaktigt dömda män. Vi som inte är radikalfeminister välkomnar däremot jämställdhet med utgångspunkt från både mannen och kvinnan. Om man självrannsakar sig själv, kanske lotta online,tuggmotstånd,lotta onlines familj,släkt samt vänner inser att visst, det kanske förhåller sig så att män också är förtryckta? Men ingen har aldrig motsatt sig äldre kvinnor som vill träffa yngre män samtidigt som yngre tjejer vill träffa äldre män,och prostituerade inte vill ha med radikalfeminister och sexköpslagar att göra.

 101. Lottaonline Says:

  @Leifer
  ”Jag undrar också över vänsterns vurmande och försvarande av tungt kriminella män, samtidigt som dom kan såga män som slår sina fruar. Dualiteten i vänster är ständigt närvarande, och det är mycket vänstern som jag menar drivit på feminismen i Sverige tidigare. Idag tycks högerblocket ha tagit över facklan och driver på som faen, troligen för att säkra valet 2014, man tror att det räcker med att få över kvinnor från vänsterblocket, och det kan mycket väl vara så.”

  Det är mycket hyckleri med politik och det är ju inget nytt. Vänstern har ofta ganska hycklande åsikter med dubbelmoral.

  ”Olika tankesätt kan vara intressant dessutom. Jag tror jämställdhetsarbete borde bedrivas med att man jämkar män och kvinnors åsikter.”

  Har haft samma tanke. Tror inte på könsrörelser och har lite svårt att anpassa mig i en sådan. Sedan är jag ju en frihetsälskande och självständig person med.

  ”..Javisst, men visar du samma respekt mot Pär Ström? Människa och man?”
  Jag kan ha varit stark i mina åsikter mot honom. Samtidigt har han visat ett tyst samförstånd när flera tog till verbala påhopp mot mig förra året. Har sett det som en lika bristande respekt mot mig. När någon för en blogg/forum så ska ju de som håller forumet styra upp. Visar den ett tyst medgivande, så har den visat sina åsikter. Å andra sidan var jag kanske naiv, som trodde att jag skulle bli vanligt behandlad på ett forum för män. Vi lär så länge vi lever. Han har även många gånger haft inlägg, som är ganska kränkande mot kvinnor, vilket är provocerande. Det anser flera med mig. Sedan är det inte alla som är lika stor i truten som jag och öppet ger kritik.

  ”Jo män överlag har mindre makt än kvinnor när det kommer till barn t.ex. Det handlar också om samhällstrend när det gäller feminismen som bara blir värre. Kvinnors ”rätt” till abort bör man nog också se över, för att ge män större makt över barn. Detta om man nu tror på jämställdhet. Tycker man att kvinnor ska ha större makt så kan man försvara kvinnor aborträtt, och Sverige är världsledande på aborter. Jag hörde förresten om en kvinna som höll föreläsningar och där hon frågade publiken om en kvinna som blivit våldtagen ska göra abort. Publiken svarade ett rungande JA! Då berättade hon att hon just var ett barn till en kvinna som blivit våldtagen, och som alltså inte hade gjort abort. Då blev det rätt tyst i publiken. Notera nu att jag inte är ensidigt emot abort men däremot önskar att män ska få samma makt/ansvar som kvinnor, jag tror alla är vinnare på det, inte minst barnen.”

  Ok, här håller jag verkligen inte med dig! Att tvinga våldtagna kvinnor föda och leva med barnet är nog, inte alltid den ultimata metoden. Jag vet inte riktigt hur det ska kunna jämkas. Ska kvinnan ha delad vårdnad med våldtäktsmannen då? Visst har den här föreläsaren rätt att leva men var det någon som frågade hur hennes kontakt med pappan var? Kvinnan kan mycket väl hysa agg mot barnet omedvetet under uppväxten med de förutsättningarna. Nej inget tvång. Se hellre till lagarna kring vårdnaden om barnen.

  ”Nja, nu romantiserar du också. Många ”sol och vårare” har spelat på detta, inte fan har dom nån trygghet egentligen. Likaså män som är överdominanta. Kvinnor och män tänder på lite konstiga saker. När man tar upp problemet hur kvinnor väljer män, då slår många kvinnor tillbaka. I sammanhanget är mansrollen rätt frustrerande. En man som är för ”snäll” får inget intresse. En man som är FÖR på, får skit för det. En balansgång som jag inte tror gynnar männen med goda avsikter. Vissa män har fysisk en naturligt självförtroende bl.a. beroende på olika kemiska balanser och substanser i kroppen som naturen givit en.”

  Nej, jag romantiserar inget. Alla mindre snygga män med charm och inre trygghet är väl inte sol och vårare!? Det ena utesluter ju knappast det andra. Världen är inte svart eller vit.

  Jag kan annars förstå att vissa män kan bli kluvna över ”kraven” på er som män. Kanske kan det likställas med hur framåt eller tillbakadragen en kvinna ”bör vara”? Enklast vore kanske att sänka volymen för att utesluta mediebruset en aning. Och bara vara sig själv! Det brukar oftast bli bäst. Det andra bör väl män lära sig på erfarenhetsbasis till slut. Precis som hundvalpar testar sig fram. Och när de går för långt blir de skarpt tillnafsade av tikarna. En dag har även valparna lärt sig hyfs.

  Självförtroende eller åtminstone självkänsla, som är något annat styrs ju ganska mycket från den grundtrygghet vi fick som barn. Många har ju ett större självförtroende än självkänsla.

  ”ÄR just det som är problemet, säger man ifrån och vill ha halva makten så försvarar du och andra kvinnor/feminister sig med väl inövade repliker som ”rätten till sin kropp”. Det är ju givet på samma sätt som kvinnor tidigare krävs samma möjligheter som män på arbetsmarknaden och mötts av fientlighet. Då har det varit samma visa, ”missriktad” kritik mot män.”

  Och hur ställer du dig till om mannen INTE skulle ha rätt till sin kropp!? För mig låter det något barockt, om vi inte själva skulle få bestämma över våra kroppar! Och det behöver man inte vara feminist för att känna. Kan lova dig att ingen kvinna som är frisk och blir tillfrågad skulle anse något annat. Det handlar inte om mäns makt. Utan det skulle i sådant fall vara mäns maktmissbruk och har inget med jämställdhet att göra.

  Annars när det gäller mans rättighet till halva vårdnaden vid rättstvister är det inget konstigt för mig. Mannen ska ha lika rätt till vårdnaden vid skilsmässa. Det är väl värre när par hatar varandra och egentligen inte borde skaffat barn tillsammans, då blir ju tvisterna desto värre.

  ”Många män försvara kvinnor makt över barn pga feminism. Men många gör det också av bekvämlighet. Just såna män som vill att kvinnan i huvudsak ska sköta barnen, det är bekvämt.”

  Kan hålla med dig att det ofta förekommer manliga feminister, som är lite hycklande, då de ju egentligen godkänner en teori, som säger att de själva är högre än kvinnan. Inte sällan finns där en grupp hycklande ”mansgrisar”. Samtidigt vet jag inte om någon grupp egentligen är annorlunda än den andra. Det är ju ändå bara politiska åsikter och teorin behöver ju inte alltid följa praktiken..

 102. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  Summering inkl tidsaxel för av anna ardin och sofia wiléns anklagelser mot julian assange.

  Rixstep har gjort den länge efterfrågade kronologiska sammanfattningen. Mycket bra överblick.

  http://rixstep.com/2/20110305,00.shtml

  &

  http://wlcentral.org/node/1418

 103. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  Verkar som partiet har nog med fiender inom sina egna led.
  Pierre Schori och Urban Ahlin tillhör visserligen samma parti men är fiender till varandra, tex i Afghanistanfrågan. Schori citerar Wikileaks-kablarna från Stockholm och angriper Ahlin på DN-debatt idag.
  http://www.dn.se/debatt/socialdemokr…-rattvisa-fred

  Citat:
  Ursprungligen postat av longbow4y
  Om de tror att Partiet är en del av staten och JA anses vara ett hot mot rikets säkerhet är nog S det partiet där medlemmar snabbast och mest effektiv kan följa och genomföra order. Det ingår liksom i konceptet.

  Den tiden när man följer order inom (s) är nog förbi för evigt. Sosse-partiet är starkt försvagat och befinner sig mer eller mindre i inbördeskrig, det är därför man inte kan enas om en ledare. Teorierna om sossarnas roll här i tråden är totalt orealistiska om dom inte räknar in detta som ett faktum.

  Däremot följer tjänstemän i staten order från högre ort. Utan prut. Och kan tumma lite på reglerna. Särskilt om man får höra att det handlar om riktes säkerhet. Och då förbjuds man förtås att yppa något om ”säkerhetsaspekten”.

  Vid ett inbördeskrig inom (s) håller jag i alla fall på Pierre Schori,Stefan A Larsson,Lars Knapasjö,Jan Eliasson,Sver-Erik Östberg,Jörgen Trauner
  och inte den kristna högern och radikalfemister.

  Det är därför (S) har så svårt att välja en ledare…..

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/07/25/f-rsvaret-av-n-tverket-hilda-rent-nonsens-0

 104. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  forts. Tage G Petersson http://www.politikerbloggen.se/2008/10/24/12277/

 105. Erik Says:

  Lottaonline:

  ”Du har rätt att kalla mig korkad tillbaka, så är vi kvitt. Ber om ursäkt att jag skällde lite tufft.”

  Vad jag konstaterar är att ditt påstående en abstraktion kan utsättas för personangrepp är så fel i sak att korkad är den beskrivning som måste användas.

  ”Tror inte du kommer förstå. Kan ändå göra ett försök. Nej jag är inte som Chroni, som måste rädda en man för att han är man.”

  Du och Chroni verkar ha samma förmåga att begripa en generell sanning inte baseras på vad du upplever av personer i din närhet och heller inte säger något om dina privata åsikter. (Om du exempelvis är målare och vet hur lång tid det vanligen tar för färgen att torka betyder det inte för den skull att du för att du vet det tycker det är BRA det tar den tiden för färgen att torka)

  ”Och jag i motsats som en kvinna, som måste rädda en kvinna. Jag ser i motsats till feministerna istället, att kvinnors största problem, inte handlar om en könsmaktsordning. Eller något patriarkat, utan kvinnorna själva.”

  På vilket sätt är det ett problem för kvinnor allmänt att inte fler kvinnor blir chefer? Vad berör det de flesta kvinnor? Svar: Inte ett dugg. Det finns en orsak att elitfeminister mässat ”det personliga är politiskt” Nämligen att de vill andra kvinnor jobbar för att gynna elitfeministernas liv inte sina egna liv.

  Case Study: Gloria Steinem
  Steinem gynnades storligen av att först göra allt hon kunde för att se till feminister själva INTE gifter sig. Ogifta kvinnor är en utmärkt källa för pengar till feminister som Steinem. Sedan gifte hon såklart sig.

  ”Ofta tycks en del(inte alla) ha en taskig inställning till sin egen styrka och förmåga.”

  Nej, de är bara inte intresserade av samma saker som du.

  Elitkvinnor (som verkar vara extremt radikala materialister) tycks ha svårt att acceptera de flesta kvinnor har bättre saker för sig än att tävla med män om kvinnors gunst.

  Internationella lyckostudier talar sitt tydliga språk. T o m kvinnor i Syrien är mer lyckliga än svenska kvinnor och feministiska kvinnor är minst lyckliga av alla oavsett om deras man tjänar mest eller minst i relationen.

  ”I kombination, med att istället för att stötta varandra(finns många undantag), som ofta män gör, tror många sig vara tvungna, att hänga efter män.”

  Vem har inbillat dig att män stöttar andra män? Varifrån har du fått den fantasin? Att du tror det är ett bra bevis på noll koll på hur män funkar. Män TÄVLAR mot andra män. Män är ständigt i hierarkisk kamp med varandra om prestationer vilket yttrar sig som status och kvinnor (Dvs kvinnorna väljer självmant de männen i högre grad)

  Anledningen feministkvinnor känner sig förtryckta är att de inte jämför sig med de män som FÖRLORAR den kampen utan bara med vinnarna.

  ”Istället för att starta egna bolag, så ville de ha styrelseplats på ett bolag, som män redan startat exempelvis.”

  De var aldrig intresserade av företagande och de hade aldrig männens behov att attrahera kvinnor så varför skulle de vilja jobba med sånt? Däremot ville de såklart ha pengarna som någon annan arbetat ihop.

  ”Istället för att ha egna värderingar så tar de till sig era, om andra kvinnor, som de häver ur sig.”

  Poängen som du missat är att demokrati som system förutsätter olika värderingar det är vetenskapen som förutsätter likriktning. Tjejer som tycker alla skall tycka samma sak är i grunden antidemokrater.

  ”Maria är ett bra exempel, som helt tagit till sig din värdering att jag skulle tro mig vara ”världens medelpunkt”.”

  Det var ingen värdering, det var ett talesätt som specifikt beskrev personer som tror sig kunna yttra sig om män/kvinnor utifrån vad de själva är med om personligen.

  ”Jag kräver annars inte total lydnad, där har du gjort dig en felaktig bedömning.”

  Du kanske skulle läsa vilka åsikter du skriver om de flesta kvinnor….dumma, lättpåverkade, oerfarna etc..

  ”Däremot har jag egen vilja och egna värderingar.”

  Nej, Inte mer än de kvinnors som du klagar på. De flesta värderingar som folk har idag kommer inte från dem själva utan hittades på av någon annan vars åsikt de sedan valde att ta till sig.

  Kvinnor i allmänhet lyder inte samma personer som du lyder men du är inte mer självständig än dem. Bara ivrigare att lyda personer som hävdar det är självständigt och i kvinnors bästa att lyda dem.

  ”Tror annars att det skulle kunna handla om projektion från din sida beträffande lydnaden? Du ser det draget hos mig, som egentligen finns hos dig.”

  Är du leg. psykolog? Är jag din patient? Annars är din psykologiska diagnos lika grundlös som värdelös.

  ”Det handlade inte om att jag försökte dölja någon information kring möjlig graviditet. Utan jag tror att unga kvinnor idag är så pass upplysta, att de faktiskt redan har den upplysningen!”

  Att döma av utvecklingen i Europa i allmänhet så har de inte den upplysningen. Tvärtom tycks de ha en mängd konstiga regler vars ursprung ingen kan redogöra för. En norsk kvinna förklarar:

  ”När man är några och tjugo, och i synnerhet om man är kvinna, ska man inte öppet medge att man vill ha barn. Åtminstone inte att barn är det enda man önskar sig. I så fall får man en negativ stämpel.”

  Observera att ingenstans anges från vem stämpeln kommer. Detta är inget ovanligt. I uppskattningsvis 90% av alla tramsstudier om normer så finns ingen klar ansvarshierarki. Ingen vet varifrån regeln kommer.

  ”Något du tycks missa är att jag vill visa, att kvinnor även har valmöjligheter, för du tillhör möjligen dem som vill tillbaka till 50-talet, som Billing med hemmafruar.”

  Varken Billing eller jag har förespråkat hemmafruar. Däremot är det massor av kvinnor som VÄLJER att titta på program som hollywoodfruar vilket talar sitt tydliga språk om var deras intresse ligger.

  Du inte bara felaktigt presenterar vilka åsikter jag uttryckt. Du ger också en helt falsk bild av hur kvinnor gör sina val i livet. Något som är pinsamt uppenbart när man tittar på de tidningar som kvinnor väljer att köpa mest av. Det är då helt uppenbart kvinnors val baseras på vad de TROR ANDRA KVINNOR TYCKER!

  ”Det är möjligt att det sista antagandet är fel. Dock tycks din lidelsefulla propaganda kring att kvinnor, mer ska sikta på barn tidigt i kombination, med din information kring att äldre kvinnor låt säga från 35 år och uppåt, både är mindre attraktiva och passé på marknaden enligt dig låg som utgångspunkt för det antagandet.”

  Jag har sagt att kvinnor som SER UT att vara 35 är mindre attraktiva – detta oavsett riktiga åldern – jag har även förklarat att attraktiva män uppfattas som mer trygga av kvinnor – Oavsett om de ÄR det eller inte. Realiteten är helt irrelevant för attraktion.

  ”Är det inte du och era manliga genusforum , som sätter era riktmärken för världens kvinnor?”

  Nej världens kvinnor baserar som alltid sina åsikter mestadels på vad de tror ANDRA KVINNOR tycker. Inte sällan uttryckt via tidningar som Cosmopolitan och TV-serier som ”Sex &The City” som berättar allt från hur de skall klä sig till vilken mat man inte kan äta för att den är ”so 1990”

  ”Får inga andra, som t ex jag ge ytterligare perspektiv, på samma ämne?”

  Jodå, problemet är att du förväxlar dels generella påståenden med personliga åsikter och dels vad du vill se med vad som faktiskt finns.

  ”Drottning lät ju flott, Tack!!”

  Det är säkert flott men det är inte särskilt demokratiskt.

  ”Nej Eric, oärlig eller ointelligent är jag faktiskt inte. Dock stundtals ganska provocerande när jag blir provocerad själv.”

  Att du blir provocerad och att andra provocerar dig är inte samma sak. Särskilt inte när vad som provocerar dig inte är vad de skrev utan en massa trams som du tolkade in. Och jag är Erik, Eric är en annan person.

  (Inte minst försöker du ideligen få ett generellt påstående av mig att bli min åsikt om vad som är bra och inte – vilket är helt absurt)

  ”Jag vet inget om ditt privata liv och huruvida det skedde i en skyddad verkstad. Dock sades det ju ändå på ett ”målande sätt” som lika gärna kunde beskriva adjektivet, inskränkt.”

  Det spelar ingen roll för det är ad-hominem att ens försöka svara någonting utifrån mig som person.

  ”Jag måste säga att det sista stycket låter ganska märkligt och möjligt omedvetet empatilöst.”

  Nej, empati handlar om personlig åsikt. Det är inte en personlig åsikt att ha kan skaffa egna barn med en annan kvinna. Det är ett fysiskt faktum.

  ”Om du ser till att många är barnlösa av olika skäl som är äldre än 28 år. Nu sitter du ju både och förkastar allt hopp för deras barnmöjligheter och de människorna.”

  Nej, jag sade aldrig folk som är över 27 blir barnlösa. Jag sade att fertiliteten BÖRJAR minska vid 27… det är heller ingen åsikt.

  ”Det tycks ganska negativt, för vad förespråkar du för alternativ istället?”

  Jag? Det är inte jag som drivs av maktbehov. Jag förklarar hur verkligheten statistiskt ser ut IDAG bortom alla feministiska önskedrömmar Jag ber ER berätta hur ni tänkt situationen skall lösas. Det är era förändringsönskemål som skapat dagens situation – inte jag.

  ”Ett samhälle som Kina förr, där barnmängden styrdes och i deras fall tvingades begränsas till ett barn/en son per år.”

  Sedan när har jag sagt nåt positivt om maoismen?

  ”Ska vi i Sverige, för att det ska se så snyggt ut som möjligt, enligt dina könsnormer, styras från staten? Förövrigt är jag fadderförälder åt en pojke. Jag har kanske sociologiska egenskaper!”

  Du får personligen vara vad du vill, statistiken rättar sig inte efter dig. poängen är att din sociologistiska lösning inte funkar nationellt för de flesta kvinnor är inte sociologister.

  ”Måste alla enligt din utopi tvingas skaffa barn med första bästa vid en ålder av senast 28?”

  Jag har ingen utopi. Jag redogör för hur verkligheten ser ut och frågar dig/er hur ni menar situationen skall lösas?

  Ni har bara sopat skiten under mattan för att kunna genomföra fler förändringar (med fler kvinnliga VD:ar som mål) innan de första ens hunnit utvärderas. Men verkligheten är på väg ikapp – det är ingen åsikt.

  ”Vad händer med de som inte hittat rätt partner?”

  Det FINNS ingen ”rätt” partner. Det finns bara den situation under vilken partner normalt skaffas. Resten är bara Hollywoodfantasier, skådespelerskornas egna relationslängd talar sitt tydliga språk. Den rätta FINNS INTE!

  ”Har det någon betydelse för dig? Tidig skilsmässa och möjligt ökad samhällskostnad, som följd.”

  Sedan när kostar det samhället pengar att folk inte längre ligger med varandra? Tvärtom kostar det samhället pengar att folk inte arbetar. Vi har en åldrande befolkning do the math! Tror du vi har invandring för att vi INTE behöver fler ungdomar?

  ”Eller vad är ditt mål, med att debattera att kvinnor inte får göra sin livsval tillsammans med männen?”

  Vad har jag sagt som gav dig den konstiga iden? Du verkar ha svårt att hålla dig till saker jag sagt. Men framför allt har du svårt att skilja på beskrivningar (så här är det vare sig vi gillar det eller inte) och värderingar (så här VILL vi ha det)

  ”Eller är så illa, att du tycker att kvinnor inte ska få studera vidare på högre nivå.”

  Absurd fråga att ställa. Frågan är väl snarare om MÄN skall ”få” studera vidare på högre nivå? Detta då det är männen som är på väg att försvinna från högskolan ifall du missat det.

  Det är fascinerande, man kan ha kampanjer för att öka antalet kvinnor på tekniska utbildningar, men man kan inte göra nånting åt att öka antalet män på någon annan utbildning. Målet verkar vara en mansbefriad högskola.

  ”Och sedan kanske hinna arbeta ett par år. Kvinnor borde kanske skippa det helt och överlämna studier och arbete åt männen?”

  Män skippar redan studier i mycket högre grad. Det är intressant att män kan göra det och ingen bryr sig men du pratar som om det vore en katastroooooooof om kvinnor också gjorde det.

  Dvs du förespråkar inte jämställdhet med män alls. Du förespråkar en norm där kvinnor bedöms inte mot män – utan som högre stående varelser som bedöms mot tja.. gissningvis från massmedia precis som du har den bild Hollywood ger i filmer av ”den rätta”

 106. leifer Says:

  Erik och Lotta

  Står idag i Svenska Dagbladet, näringslivsdelen om 10 kvinnor som läst på handelshögskolan som dom skrev om för 3 år sen, nu gör dom en uppföljning. Dom flesta har fina jobb på internationella företag. Dom har fått gå fina tranieprogram m.m. Är det könsdiskriminering för att dom är kvinnor? Snarare är det väl så nu att unga kvinnor är det nya gynnade könet om något.

  Här var förresten artikeln på nätet
  http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/med-karriar-i-sikte_5984267.svd

 107. leifer Says:

  @Lottaonline

  Jag kan ha varit stark i mina åsikter mot honom. Samtidigt har han visat ett tyst samförstånd när flera tog till verbala påhopp mot mig förra året. Har sett det som en lika bristande respekt mot mig. När någon för en blogg/forum så ska ju de som håller forumet styra upp. Visar den ett tyst medgivande, så har den visat sina åsikter. Å andra sidan var jag kanske naiv, som trodde att jag skulle bli vanligt behandlad på ett forum för män. Vi lär så länge vi lever. Han har även många gånger haft inlägg, som är ganska kränkande mot kvinnor, vilket är provocerande. Det anser flera med mig. Sedan är det inte alla som är lika stor i truten som jag och öppet ger kritik.

  Pär modererar ytterst sällan, det har han skrivit också flera gånger. Sen vet jag inte om du förväntar dig positivt särbehandling för att du är kvinna?
  Sen gissar jag att du inte var helt oskyldig om du fick starka reaktioner, du verkar vara intelligent och vet hur man ska skriva för att skapa reaktioner. Det är ett tvåeggat svärd. Provocerar man inte blir det inga kommentarer alls ofta. Alla som skriver mycket på forum känner till problemet med detta. Liksom karaktären av en debatt. Det gäller att sticka ut och ha tydliga argument. Detta är f.ö. ett problem för liberaler, deras åsikter blir ofta urvattnade fulla av kompromisser. Men ofta är dom kompromisserna dom bästa för alla. Och för mig handlar full jämställdhet om kompromissande, det har feminismen helt missat. Men hur skulle dom kunna förstå när dom ofta har vänsteråsikter långt ute på vänsterkanten? Det är kollektivt tänkande rakt igenom. Liksom problemformuleringarna kring kön.

  Ok, här håller jag verkligen inte med dig! Att tvinga våldtagna kvinnor föda och leva med barnet är nog, inte alltid den ultimata metoden. Jag vet inte riktigt hur det ska kunna jämkas. Ska kvinnan ha delad vårdnad med våldtäktsmannen då? Visst har den här föreläsaren rätt att leva men var det någon som frågade hur hennes kontakt med pappan var? Kvinnan kan mycket väl hysa agg mot barnet omedvetet under uppväxten med de förutsättningarna. Nej inget tvång. Se hellre till lagarna kring vårdnaden om barnen.

  Jag tycke jag var tydligt med att jag inte är ensidig emot abort, därför undrar jag hur du ens kan tolka det som att jag är emot abort när kvinnor blivit våldtagna. Förstår vi varandra så dåligt? Missförstånd är nog mycket vanligt när man skriver på forum. Blir inte samma kommunikation som IRL.

  Nej, jag romantiserar inget. Alla mindre snygga män med charm och inre trygghet är väl inte sol och vårare!? Det ena utesluter ju knappast det andra. Världen är inte svart eller vit.

  Absolut, men det var ju du som skrev att Pär och andra var fula eller hur?

  Jag kan annars förstå att vissa män kan bli kluvna över ”kraven” på er som män. Kanske kan det likställas med hur framåt eller tillbakadragen en kvinna ”bör vara”?


  Bara i viss mån, kvinnor kan ju faktiskt välja i större utsträckning idag. När ni är offensiva så är det ”go girl”, positivt att ni bryter könsmönster. När ni är passiva är det också ok.

  Och bara vara sig själv! Det brukar oftast bli bäst.

  Om man vet att man duger så kan man vara sig själv. Och det är ju mycket lättare för en rik man t.ex. att ”vara sig själv” när han har en fyra rums lägenhet på Mariatorget. Inte sällan finns ett ”maktförhållande” i ett förhållande, där t.ex. en ung fertil fattig kvinna balanserar den äldre rika mannen. Resonemanget om att vara sig själv borde då gälla unga kvinnor som är osäkra och fixar sitt yttre som bara den, för att på så sätt kunna attrahera den man som är bäst giftasämne eller hur? Dvs tradionell typ av parbildning. En kvinna med självförtroende borde då kunna välja den osäkra snälla mannen som inte tjänar speciellt bra t.ex. Men ofta är det svårt när kvinnor tjänar bättre än män i ett förhållande, för att nämna en sån obalans.

  Självförtroende eller åtminstone självkänsla, som är något annat styrs ju ganska mycket från den grundtrygghet vi fick som barn. Många har ju ett större självförtroende än självkänsla.

  Ja är inte säker på det. Vet många som växt upp hos älskande föräldrar med dålig självkänsla. Kanske då förvisso att föräldrarna haft enorma förväntningar på dom.

  Och hur ställer du dig till om mannen INTE skulle ha rätt till sin kropp!? För mig låter det något barockt, om vi inte själva skulle få bestämma över våra kroppar! Och det behöver man inte vara feminist för att känna. Kan lova dig att ingen kvinna som är frisk och blir tillfrågad skulle anse något annat. Det handlar inte om mäns makt. Utan det skulle i sådant fall vara mäns maktmissbruk och har inget med jämställdhet att göra.

  Igen pratar vi om barnets kropp va? Men du låser dig i denna fråga och ser inte möjligheterna, jag pratar inte om tvång. På samma sätt som de flesta kvinnor ofta egentligen inte vill göra abort men gör det pga påtryckningar eller dålig ekonomi. Kallar du det frivilligt och att bestämma över sin kropp? Det handlar också om ett endidigt ansvar, då makt och ansvar går hand i hand.

 108. leifer Says:

  @Lottaonline

  Jag kan ha varit stark i mina åsikter mot honom. Samtidigt har han visat ett tyst samförstånd när flera tog till verbala påhopp mot mig förra året. Har sett det som en lika bristande respekt mot mig. När någon för en blogg/forum så ska ju de som håller forumet styra upp. Visar den ett tyst medgivande, så har den visat sina åsikter. Å andra sidan var jag kanske naiv, som trodde att jag skulle bli vanligt behandlad på ett forum för män. Vi lär så länge vi lever. Han har även många gånger haft inlägg, som är ganska kränkande mot kvinnor, vilket är provocerande. Det anser flera med mig. Sedan är det inte alla som är lika stor i truten som jag och öppet ger kritik.

  Pär modererar ytterst sällan, det har han skrivit också flera gånger. Sen vet jag inte om du förväntar dig positivt särbehandling för att du är kvinna?
  Sen gissar jag att du inte var helt oskyldig om du fick starka reaktioner, du verkar vara intelligent och vet hur man ska skriva för att skapa reaktioner. Det är ett tvåeggat svärd. Provocerar man inte blir det inga kommentarer alls ofta. Alla som skriver mycket på forum känner till problemet med detta. Liksom karaktären av en debatt. Det gäller att sticka ut och ha tydliga argument. Detta är f.ö. ett problem för liberaler, deras åsikter blir ofta urvattnade fulla av kompromisser. Men ofta är dom kompromisserna dom bästa för alla. Och för mig handlar full jämställdhet om kompromissande, det har feminismen helt missat. Men hur skulle dom kunna förstå när dom ofta har vänsteråsikter långt ute på vänsterkanten? Det är kollektivt tänkande rakt igenom. Liksom problemformuleringarna kring kön.

  Ok, här håller jag verkligen inte med dig! Att tvinga våldtagna kvinnor föda och leva med barnet är nog, inte alltid den ultimata metoden. Jag vet inte riktigt hur det ska kunna jämkas. Ska kvinnan ha delad vårdnad med våldtäktsmannen då? Visst har den här föreläsaren rätt att leva men var det någon som frågade hur hennes kontakt med pappan var? Kvinnan kan mycket väl hysa agg mot barnet omedvetet under uppväxten med de förutsättningarna. Nej inget tvång. Se hellre till lagarna kring vårdnaden om barnen.

  Jag tycke jag var tydligt med att jag inte är ensidig emot abort, därför undrar jag hur du ens kan tolka det som att jag är emot abort när kvinnor blivit våldtagna. Förstår vi varandra så dåligt? Missförstånd är nog mycket vanligt när man skriver på forum. Blir inte samma kommunikation som IRL.

  Nej, jag romantiserar inget. Alla mindre snygga män med charm och inre trygghet är väl inte sol och vårare!? Det ena utesluter ju knappast det andra. Världen är inte svart eller vit.

  Absolut, men det var ju du som skrev att Pär och andra var fula eller hur?

  Jag kan annars förstå att vissa män kan bli kluvna över ”kraven” på er som män. Kanske kan det likställas med hur framåt eller tillbakadragen en kvinna ”bör vara”?


  Bara i viss mån, kvinnor kan ju faktiskt välja i större utsträckning idag. När ni är offensiva så är det ”go girl”, positivt att ni bryter könsmönster. När ni är passiva är det också ok.

  Och bara vara sig själv! Det brukar oftast bli bäst.

  Om man vet att man duger så kan man vara sig själv. Och det är ju mycket lättare för en rik man t.ex. att ”vara sig själv” när han har en fyra rums lägenhet på Mariatorget. Inte sällan finns ett ”maktförhållande” i ett förhållande, där t.ex. en ung fertil fattig kvinna balanserar den äldre rika mannen. Resonemanget om att vara sig själv borde då gälla unga kvinnor som är osäkra och fixar sitt yttre som bara den, för att på så sätt kunna attrahera den man som är bäst giftasämne eller hur? Dvs tradionell typ av parbildning. En kvinna med självförtroende borde då kunna välja den osäkra snälla mannen som inte tjänar speciellt bra t.ex. Men ofta är det svårt när kvinnor tjänar bättre än män i ett förhållande, för att nämna en sån obalans.

  Självförtroende eller åtminstone självkänsla, som är något annat styrs ju ganska mycket från den grundtrygghet vi fick som barn. Många har ju ett större självförtroende än självkänsla.

  Ja är inte säker på det. Vet många som växt upp hos älskande föräldrar med dålig självkänsla. Kanske då förvisso att föräldrarna haft enorma förväntningar på dom.

  Och hur ställer du dig till om mannen INTE skulle ha rätt till sin kropp!? För mig låter det något barockt, om vi inte själva skulle få bestämma över våra kroppar! Och det behöver man inte vara feminist för att känna. Kan lova dig att ingen kvinna som är frisk och blir tillfrågad skulle anse något annat. Det handlar inte om mäns makt. Utan det skulle i sådant fall vara mäns maktmissbruk och har inget med jämställdhet att göra.

  Igen pratar vi om barnets kropp va? Men du låser dig i denna fråga och ser inte möjligheterna, jag pratar inte om tvång. På samma sätt som de flesta kvinnor ofta egentligen inte vill göra abort men gör det pga påtryckningar eller dålig ekonomi. Kallar du det frivilligt och att bestämma över sin kropp? Det handlar också om ett ensidigt ansvar, då makt och ansvar går hand i hand.

 109. leifer Says:

  @Lottaonline

  Tryckte två gånger då inget verkade hända, svaret till dig kom tyvärr dubbelt.

 110. Lottaonline Says:

  @Leifer

  ”Sen vet jag inte om du förväntar dig positivt särbehandling för att du är kvinna?”

  Nej, inte alls. Snarare mindre förväntan på otrevliga påhopp. Allt behöver inte handla om jämställdhet.

  ”Förstår vi varandra så dåligt? Missförstånd är nog mycket vanligt när man skriver på forum. Blir inte samma kommunikation som IRL.”

  Nej, men vi kan ju lite olika åsikter ibland. Vi förlorar hela kroppsspråket i form av mimik, tonfall, så det stämmer ju.

  ”Sen gissar jag att du inte var helt oskyldig om du fick starka reaktioner, du verkar vara intelligent och vet hur man ska skriva för att skapa reaktioner. Det är ett tvåeggat svärd.”

  Tack du är inte så dum själv. Minns inte exakt. Jag tror jag skrev i någon form, att vissa män har svårare, att klara av starkare kvinnor. Och det är ju faktiskt på det sättet ibland. Gruppen i inlägget hade dock eldat upp sig redan i negativa termer kring kvinnor, så det var lika smart av mig, som att sätta in handen i ett getingbo.

  ”Och för mig handlar full jämställdhet om kompromissande, det har feminismen helt missat. Men hur skulle dom kunna förstå när dom ofta har vänsteråsikter långt ute på vänsterkanten? Det är kollektivt tänkande rakt igenom. Liksom problemformuleringarna kring kön.”

  Jag har ju inte haft några problem med feminismen. Dock har jag hamnat i många diskussioner, före valet med grön-röda blocket. Många har så fast ingrodda idéer, om att de är de goda och de andra är de onda. Det blir nästan som olika folkslag, där det ena vill ha storebror staten, som styr och ordnar. Och där ”någonannan” ska betala. Det blir dock lite orättvist om det ena ska behöva bära det tyngsta lasset. Sedan är det ju självklart tungt för alla som var sjukskrivna vid den nya reformen..

  Nej, jag romantiserar inget. Alla mindre snygga män med charm och inre trygghet är väl inte sol och vårare!? Det ena utesluter ju knappast det andra. Världen är inte svart eller vit.

  ”Absolut, men det var ju du som skrev att Pär och andra var fula eller hur?”

  Mitt uttalande kring nämnda fula var mer en form av kollektiv bestraffning ”uttalad” i affekt, än en sanning, på grund av Erics teorier kring, att kvinnor som befann sig i mindre fertil ålder inte var attraktiva för män!

  ”Bara i viss mån, kvinnor kan ju faktiskt välja i större utsträckning idag. När ni är offensiva så är det ”go girl”, positivt att ni bryter könsmönster. När ni är passiva är det också ok.”

  Det handlar nog lite om vem och vilka som sätter preferenserna. Vart du befinner dig och i vilken situation, om det skulle vara ”go girl”, så det kan ju vara en sanning med viss modifikation.

  ”Om man vet att man duger så kan man vara sig själv. Och det är ju mycket lättare för en rik man t.ex. att ”vara sig själv” när han har en fyra rums lägenhet på Mariatorget. Inte sällan finns ett ”maktförhållande” i ett förhållande, där t.ex. en ung fertil fattig kvinna balanserar den äldre rika mannen. Resonemanget om att vara sig själv borde då gälla unga kvinnor som är osäkra och fixar sitt yttre som bara den, för att på så sätt kunna attrahera den man som är bäst giftasämne eller hur? Dvs tradionell typ av parbildning. En kvinna med självförtroende borde då kunna välja den osäkra snälla mannen som inte tjänar speciellt bra t.ex. Men ofta är det svårt när kvinnor tjänar bättre än män i ett förhållande, för att nämna en sån obalans.”

  Ja det kan ju vara ena sidan. Har man en god självkänsla så borde ju dock teoretiskt inte pengar kunna påverka känslan av duglighet. Egentligen. Mannen med mindre pengar tänker kanske då bara att jag tar tag i det här. Eller tänker det blir snart bättre tider! En omvänd situation skulle ju kunna vara att kvinnan är ung och rik och bor på strandvägen. Och funnit en äldre fattig man, kanske en spännande konstnärstyp på södermalm, som inte slagit igenom. Eller så kan ju bägge vara lika gamla och fattiga!

  ”Ja är inte säker på det. Vet många som växt upp hos älskande föräldrar med dålig självkänsla. Kanske då förvisso att föräldrarna haft enorma förväntningar på dom.”

  Det där är ganska intressant. Vet många som växt upp under stökiga och ganska otrygga förhållanden. Och ofta tar tag i sitt liv, mer än de som växt upp med trygg bakgrund. Någon belöning ska kanske en besvärligare uppväxt ändå ge.

  I ditt exempel, så har jag läst att föräldrar faktiskt kan föra över sin dåliga självkänsla till barnen. Även om de ger kärlek, så kan deras dåliga självkänsla prägla fostran och vården om barnen. Det tror jag faktiskt är ganska logiskt med. Kan ju i fallet vara en möjlig förklaring.

  ”Igen pratar vi om barnets kropp va? Men du låser dig i denna fråga och ser inte möjligheterna, jag pratar inte om tvång. På samma sätt som de flesta kvinnor ofta egentligen inte vill göra abort men gör det pga påtryckningar eller dålig ekonomi. Kallar du det frivilligt och att bestämma över sin kropp? Det handlar också om ett ensidigt ansvar, då makt och ansvar går hand i hand.”

  Ok, men jag saknar ändå förslag på en alternativ lösning. Om vi ponerar att kvinna som är låt säga 20 år, nyss gått ut gymnasiet. Och av förklarliga skäl inte vare sig kunnat bilda sig till en högre befattning eller lön. Ska staten gå in med mer bidrag än barnbidraget, för att hon ska behålla barnet, som egentligen pappan kanske vill ha mer, för han vill kunna föra vidare sina gener? Vilka andra ”påtryckningar” menar du att kvinnan kan få för att göra abort? 🙂

 111. leifer Says:

  Lottaonline, känns som tråden börjar dö.
  Tycker det är intressant detta med mansroller och kvinnoroller, kan surra mer sen kanske i en annan tråd. Jag tror som sagt just nu att det är männen som är mest ofria i sin roll, slits mellan det gamla mansidealet och nya jämställdheten. Kan varken vara det ena eller andra, vilket skapar en osäkerhet och förvirring för män.

  Men skit samma, lyssna på denna sång, jag tar en whiskey nu och kopplar av.

 112. Lottaonline Says:

  @Leifer
  Du kan nog balansera upp det hela bra. Fin melodi.
  kör försiktigt.

 113. Maria Says:

  Lottaonline:
  Och jag föraktar lynniga, okontrollerade, obalanserade kvinnor med vulgärt språk. Du är inte ett dugg bättre än Liberal, ni har samma språkbruk, nej du är värre. Du är INTE talesman för världens kvinnor så vänligen lägg av med kvinnokortet. Fast flörta på med leifer, det är ju lite gulligt.

 114. Maria Says:

  Fast förakt är ett för starkt ord. Jag menar att kvinnor som beter sig på det här sättet antingen är omogna eller i behov att psykologiskt/medicinskt stöd.

 115. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  ag tror som sagt just nu att det är männen som är mest ofria i sin roll, slits mellan det gamla mansidealet och nya jämställdheten. Kan varken vara det ena eller andra, vilket skapar en osäkerhet och förvirring för män.

  Men skit samma, lyssna på denna sång, jag tar en whiskey nu och kopplar av.

  Maria säger:
  07 mars 2011 kl. 11:10

  Fast förakt är ett för starkt ord. Jag menar att kvinnor som beter sig på det här sättet antingen är omogna eller i behov att psykologiskt/medicinskt stöd.

  Word!

  Mer kärlek!

 116. jojakim Says:

  Femenism och homosexualiten är bara två av vapnen i satans arsenal. Sluta upp med de antikristliga dumheterna eller tillbringa evigheten i helvetet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: