Det går framåt för jämställdheten…

by

För att läsa mer, klicka på respektive rubrik.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

Annonser

31 svar to “Det går framåt för jämställdheten…”

 1. Lasse Says:

  Kommer bli precis som i tyskland på 30-talet, folk vaknar upp när det är försent. Sen vågar de inte gå emot ideologin p.g.a. rädslan för repressalier.

 2. Ola Says:

  Fan va jag hatar alla dessa kärringar!

 3. Eric Says:

  Tecken på desperation. Om feminismen vore riktigt stark i övriga Europa vore jag orolig, men Sverige är EXTREMT och det är VI som ska sätta stopp för eländet. Let´s do it!

 4. Anton Says:

  Tänk om de var lika villiga att ta alla de farliga jobben också.

 5. Hantverkare Says:

  På ena sidan av barrikaden har vi rabiata feminister med millimeterrätvisan. På andra sidan har vi s.k. jämstäldister som också kallar sig för GN-anhängare och som vill att samhället ska ekonomiskt kompensera alla män som inte har förmåga att föda barn. Det blir rätt mycket pengar. Det blir rätt många män som ska ersättas. Jag har nämligen inte stött på en enda man som har förmåga att föda barn 🙂 Undrar om det inte blir enklare för samhället att ersätta alla de med IQ<70. Eller vad säger du Leifer? Tur att man tillhör vanligt folk och inte behöver identifiera sig med någon av dessa två ytterst marginella och ytterst extrema grupperingar.

 6. DrKejs Says:

  Skilj mellan våra feministiska mediers önskedrömmar och vad som sker i praktiken. Visst är det kvinnodominans inom olika områden, men detta är inget som är konstigt så länge det råder lika spelregler; det är mot skillnad i spelregler vi ska reagera, inte mot andelen män/kvinnor inom ett område.

  Sen är det trist att se vissa helt osakliga kommentarer här; var vänliga och försök hålla en högre nivå än vad feministerna gör.

  Vi ska protestera och föra liv samt föregå med gott exempel i vår närhet, det är väldigt många som kommer ur garderoben när man väl börjar prata om de frågor som vi kämpar för. Ju fler vi blir desto starkare blir motståndet.

  Kämpa vidare!

 7. Musse Pig Says:

  Målet bör vara att försvara vars och ens lika rättigheter att leva som man själv vill, oavsett kön, i motsats till detta rabiatfeministiska skitsamhälle där var och en ska leva som överheten vill, ständigt medveten om sitt kön. (Fritt efter Susanna Popova)

 8. Pether Says:

  ”men detta är inget som är konstigt så länge det råder lika spelregler”

  Men nu existerar inte lika spelregler.
  Samhället är i en masspsykos där ju fler kvinnor man har, ju bättre är det.

 9. Info Says:

  Ingemar Gens

  OM TJUGO ÅR HAR KVINNORNA MAKTEN
  AB 2003-10-07

  ”Varför skulle kvinnor nöja sig med halva makten och lika mycket lön? Om 20 år har vi en kvinnlig dominans inom näringslivet, politiken och i privatsfären”, skriver Ingemar Gens, konsult i könsrollsfrågor.

  Inom tjugo år kommer vi att se hur makten och kontrollen i samhället gradvis kommer att glida över från män till kvinnor. Det är en process som pågått under hela 1900-talet men som under de senaste tio åren fullständigt exploderat. I jämställdhetspolitiken agerar man fortfarande som om ingenting har hänt och Jämo, Claes Borgström, hävdar att kvinnor måste göra könsbyte för att få högre lön.

  Svensk jämställdhetspolitik går ut på att fokusera på det som inte fungerar och därför är man blind för vad som egentligen händer. Det är en föråldrad politik utan möjlighet att styra det verkliga skeendet.

  Det var den allmänna skolplikten som startade den utveckling som vi nu börjar se så tydliga spår av. Den dag samhället började ge både flickor och pojkar utbildning lades grunden för ett maktskifte mellan könen. Så tänkte man inte då, och inte nu heller för den delen. Jag undrar vad samhällseliten egentligen trodde att flickorna skulle göra med sin kunskap? Men kunskap är makt oavsett vilket kön man tillhör.

  I dag kan vi se att flickor har bättre betyg än pojkar i samtliga ämnen på grundskolan, utom i idrott. I ämnet svenska har upp till 40 procent fler flickor än pojkar betyget MVG (Mycket väl godkänd). Flickor har bättre betyg än pojkar på samtliga program i gymnasiet och nästan 70 procent av de universitetsstuderande är kvinnor.

  I USA räknar man med att om 20 år är samtliga nya akademiker kvinnor. I England, till exempel, förväntar sig 63 procent av flickorna att få välbetalda toppjobb innan de fyller 30, medan bara 51 procent av pojkarna har samma förväntan. Situationen är densamma i USA, Japan, Finland, Tyskland, Frankrike och Australien.

  Flickor och kvinnor väljer hela tiden mindre könstraditionellt och letar sig in på klassisk mansmark. Tekniska linjer som maskiningenjörsutbildningen – som man aldrig trodde skulle få några kvinnliga studenter – har i dag cirka trettio procent. Det finns inga områden som längre är otänkbara.

  Idag har den könssegregerade arbetsmarknaden blivit mindre åtskild och det är kvinnor som söker sig till den lukrativa manliga sektorn. Män söker sig inte till klassiska kvinnoyrken.

  Kvinnors löneutveckling är stadig och för många kvinnodominerade yrken i allra högsta grad märkbar. Sjuksköterskor har länge haft den snabbaste löneutvecklingen i hela samhället. Det är män som är de allra lägst betalda i Sverige, visar LO:s nya studie.

  Chefspositioner är inte på något sätt längre vikta för män även om vi ser att det gamla gardet klamrar sig fast. Men deras öde är beseglat – det är bara en tidsfråga. Kvinnor är i dag i tung övervikt när det gäller chefskap inom det offentliga, men männen kommer snart att motas bort från chefsstolarna även i det privata näringslivet. Christina Stenbeck är ett färskt lysande exempel. Kapitalet är intresserat av effektiv förvaltning, inte av kön.

  Det föds allt färre barn i Sverige vilket måste tas som ett uttryck för att moderna västerländska kvinnor gör ett val – karriären främst. Att det skulle vara svårare nu än förr att ha barn och samtidigt yrkesarbeta är nonsens. Det har aldrig varit så lätt att ha barn i vårt land som i dag, men det har heller aldrig varit möjligt att göra så många val.

  Och politiken då? Jo, det blir allt fler kvinnor i partitopparna, i regeringen och på lokal toppnivå. Och de är effektiva och populära.

  Kvinnor tar över allt fler av de klassiskt manliga levnadsmönstren. De dricker snart lika mycket alkohol, röker mer, skaffar sig muskler, bestiger berg, åker snabba bilar och framför allt – konsumerar mycket. Porsche riktar numera sin reklam mot kvinnor. Annika Sörenstam åker Mercedes och har en Rolex på armen. I dag fattar kvinnor mer än 80 procent av familjens konsumtionsbeslut enligt en studie.

  DN skrev häromdagen om en norsk studie av ungdomars sexualvanor. Flickorna vill ha sex med många partners och ser till att få det. Utredaren säger vidare: ”Det verkar som om många pojkar får nöja sig med att sitta på rummet och onanera.”

  Flickor tillskrivs i dag makt, även om skolan gör allt för att kväsa den utvecklingen. I dag är vi renodlade individer och var och en klättrar på sin egen stege mot makten och kontrollen, utan hänsyn till andra – kvinnor som män. Solidaritet är ett begrepp för länge sedan förvisat till en svunnen tid. Var och en sin egen lyckas smed och i dag gäller det i samma utsträckning för kvinnor som för män. Kvinnors lyhördhet har dämpats.

  Flickor och kvinnor har börjat – precis som pojkar och män gör – sätta sina egna intressen främst. Men det är till slut flickors och kvinnors överlägsenhet i att kommunicera som får pendeln att slå över. Vi uppfostrar fortfarande pojkarna med begränsande kommandon och öser över flickorna ett rikt, nyanserat och fullödigt språk. Kommunikationssamhället kräver kommunikation.

  Makt är ett slutet system. När flickorna nu också ges möjlighet, och även förväntas, att utöva makt måste den tas någonstans ifrån. Det finns bara en källa – pojkarnas och männens makt. Varför skulle kvinnors löneutveckling stanna vid 100 procent av männens? Varför skulle antalet kvinnliga professorer stanna vid lika många som de manliga? Varför skulle antalet kvinnliga politiker stanna vid lika många som de manliga? Varför skulle kvinnliga chefer stanna just vid lika många som det finns manliga? De kommer förstås inte att stanna.

  Om 20 år har vi en kvinnlig dominans inom näringslivet, politiken och i privatsfären. Om tjugo år har kvinnorna makten.

  Ingemar Gens”

 10. JD Says:

  När jag växte upp på 70-talet så hörde jag aldrig något människor skulle vara bättre eller sämre än någon annan bara pga sitt kön!
  Därför har jag en starkt utpräglad känsla för jämlikhet mellan könen och tro på den enskilda individen och inte någon kollektivistisk misstro mot någon grupp i samhälle.

  Det samhälle som jag vill se i framtiden där pojkar och flickor, män och kvinnor accepterar varandras likheter och olikheter samt bejakar varandras styrkor och sårbarhet är nu feminismen på väg att rasera med sin könsrasism och könshets där män ställs mot kvinnor och där ingen hänsyn tas till individers styrkor och svagheter.
  Feminismen är på väg att föra in Sverige enligt en Marxistisk ordning där rättsväsende och andra av samhällets grundpelare blir massans slavar istället för att värna om den enskilde människan.

  Det här är inte bra! Missbruks-feminism och Nazism ska bekämpas in i det sista!

 11. manckerstroem Says:

  Man kan väl inte påstå att det inte märks. Om man ser sig om i Sverige och världen i dag, så har det inte precis blivit bättre trots alla dessa kvinnor. Enligt den feministiska myten, skulle ju allt bli just bättre med mer ”jämnställdhet” och kvoteringar av kvinnor till högre positioner.
  Om vi nöjer oss med Sverige, så är ju landet på väg baklänges i utvecklingen sedan många år. Ju fler kvinnor på högre poster, ju snabbare går avvecklingen av Sverige som välfärdsstat. Värt en tanke, eller hur ? Om det beror på brist på logiskt tänkande, samarbetssvårigheter eller för myckat intriger vill jag låta vara osagt, men faktum är att Sveriges ras i välfärdstabellen accelererar. Men det kan ju vara så, att det är enklare för manipulativa politiska intressen att styra ett hönshus. I så fall kan man ju säga att Reinfeldt, Wetterstrand och deras liga har lyckats bra, och kommer att kunna genomdriva sin för Sverige så förödande politik.

 12. Musse Pig Says:

  Svenskar har alltför stort förtroende för staten och överheten. Det går inte in i skallen på flertalet av oss att staten kan komma i händerna på dels halvdöda, halvruttna fiskar som flyter med strömmen och dels personer som har en agenda som går starkt emot våra intressen. Staten vill bara ha mer och mer inflytande över oss. Nu i händerna på kollektivistiskt tänkande könsrasister och kvinnochauvinister. En av rötterna till detta onda är att sverige är ganska långt socialiserat, men dock inte näringslivet utan medborgarna. Det är som Ulf Nilsson skriver i sin bok ”Sverige-sluten anstalt”: I Sverige men sin oheliga allians mellan socialdemokraterna och Wallenbergarna, så valde man att socialisera medborgarna inte näringslivet.

 13. Musse Pig Says:

  Gammelmedia har på något sätt alierat sig med den politiska makten med ambitionen att få vara med och bestämma och samtidigt upprätthålla illusionen av att vi har en fungerande demokrati. Vi har utan tvekan demokratur i det här landet. Hur ser de privata relationerna ut bakom kulisserna? Läs även Sören Halldéns ”Humbuglandet”.

 14. Olle Says:

  De sa på SvT morgon att de som jobbar med havererade kärnkraftverket i Japan är frivilliga män i 55-årsåldern. Det är ingen brist på frivilliga, så var och en får bara jobba en begränsad tid och utsätts därmed för ganska låg stråldos. Den höga åldern beror dels på att man inte vill utsätta småbarnsföräldrar för risken, dels på att cancer tar tid att utvecklas, så att de som eventuellt drabbas kommer att vara väldigt gamla när det händer. Ingen sa något om varför det bara är män, men det kanske handlar om kroppsstyrka?

 15. Matte Matik Says:

  @Olle: Ja, det handlar uteslutande om män vid kärnkraftverket. Kroppsstyrka är ett argument jag själv håller fram när det gäller att låta bli kvotering av brandmän och ambulanspersonal – men alla de som ojar sig över manlig dominans i de yrkena borde väl kliva fram nu och säga att det är dåligt att det är så få kvinnor som ”får hjälpa till” därborta? Det här är ju ett tecken på orättvisa (mot kvinnor) enligt dom!

  Har bloggat om detta: http://mattematiksblogg.blogspot.com/2011/03/de-ansiktslosa-och-forsumbara-50.html

 16. Musse Pig Says:

  De som arbetar vid kärnkraftsverken i sådana här fall löper även stor risk för att dö av akuta strålskador. Det är en process som kan ta flera veckor och har inte med cancer att göra.

 17. michael Says:

  Ja Ingemar Gens där pojkar är en fel konstruktion som måste rättas till där skola spelar med märkta kort där pojkar alltid får sämsta given.Vem står då vid er sida inte Ingemar Gens

 18. Zzzzzz Says:

  Jag skulle vilja påstå att det som händer i Japan och att det är män som gör jobbet är nog för att det förväntas att det är män som gör skitjobbet. Svårt att jämföra Sverige och Japan då Japan har en annan syn på genus än vad stasifeministerna här i Sverige har. Men hade detta hänt i Sverige hade vi fått samma bild av mannen som gör skitjobbet. Man skulle till och med kunna sticka ut hakan och säga att, det där med dagens feminism är att den vänder kappan efter vänden. Där det passar med feminism, där ska det vara 100% feminism. Om det inte passar då är det tyst från feministerna.

 19. Olle Says:

  Musse Pigg – just därför får de bara jobba under begränsad tid, tills deras dosimetrar är ‘fulla’. Sen tar man in en ny frivillig.

 20. HSL Says:

  Betyder detta att män snart kommer att behöva kvoteras in?

 21. Lars Says:

  @manckerstroem
  jag tror tyvärr att du har rätt:
  ”Om vi nöjer oss med Sverige, så är ju landet på väg baklänges i utvecklingen sedan många år. Ju fler kvinnor på högre poster, ju snabbare går avvecklingen av Sverige som välfärdsstat. Värt en tanke, eller hur ? Om det beror på brist på logiskt tänkande, samarbetssvårigheter eller för myckat intriger vill jag låta vara osagt, men faktum är att Sveriges ras i välfärdstabellen accelererar.”

  Jag tror det varken är synvilla eller slump att så många misskötta myndigheter, samhällsfunktioner, serviceinrättningar, företag har kvinnlig ledning/majoritet.
  Med undermåligt utförda jobb eller påverkade av splittring och konflikter.
  Ser oroande tecken på detta i det tekniktunga företag jag jobbar med stor tyngdpunkt på forskning och utveckling, där det kvinnliga urvalet är i kraftig minoritet, kanske 20/80, men med ett jämställdhetsmål på 50/50 vad gäller chefer och projektledare. Hur bra kan det bli ?

  Men så länge den kvinnliga immuniteten mot kritik påbjuder att detta hyschas ned och bortförklaras med svepskäl lär utvecklingen fortsätta. I jämställdetens namn, utan uppnådd jämställdhet men sämre kvalitet

 22. Musse Pig Says:

  Olle, ja, det är ju ambitionen vid allt strålarbete, även på exvis våra sjukhus. I en katastrofsituation så är det nog inte så lätt att hålla på i alla situationer.

 23. Jack Says:

  Ang Infos kommentar. Ingemar Gens har i den artikeln en del poänger men här har det gått snett, han verkar ha fastnat i ett kvinnoperspektiv:

  ”I dag är vi renodlade individer och var och en klättrar på sin egen stege mot makten och kontrollen, utan hänsyn till andra – kvinnor som män.”
  Helt fel, hänsyn visades av män. Män sätts t ex fortfarande 2 miljoner back gentemot genomsnittskvinnan i form av sociala transaktioner tvingade under våldshot. När män inte protesterar så är det i någon mening att visa hänsyn för kvinnor, eller kanske är det bara av rädsla. Gens har dock rätt i att män brister i hänsyn, nämligen till sig själva och andra män. Därutöver är påståendet om att vara renodlade individer helt fel om män. Män har pga sin könstillhörighet tvingats genom cirka ett års militär slavhandel. Det var hundra år sedan svenska män hade rätten att vara fria individer. Därutöver kan man argumentera för att även kvinnor visar hänsyn, inte till män, men till kvinnor, genom att, så att det på kollektiv nivå dominieras av en omfördelning av möjligheter och resurser bort från män, dvs precis som män gör.

  ”Solidaritet är ett begrepp för länge sedan förvisat till en svunnen tid.”
  Icke då. Varenda riksdagsparti är solidariskt antimansinriktat, t ex. Famijerätten verkar också varit solidarisk med kvinnor osv.

  ”Var och en sin egen lyckas smed och i dag gäller det i samma utsträckning för kvinnor som för män. Kvinnors lyhördhet har dämpats.”
  Vilken galning, en ström av möjligheter, skattepengar och resurser tagna med våldshot från män är kvinnors lyckas smed.

  Faktum är dock att ingen är sin egen lyckas smed så länge man inte är överlycklig av att vara ensam. Kvinnor som grupp står dock på ett berg av lik när de använder skattepengar som betalmedel. Det finns andra sätt att samarbeta på. Å andra sidan, så länge det främst drabbar män verkar kvinnor inte ha något problem med det.

  ”Flickor och kvinnor har börjat – precis som pojkar och män gör – sätta sina egna intressen främst.”
  Vad ska man säga, vilken galning. Män som grupp eller invidivider överlag har aldrig genom historien satt sina egna intressen först. Försörjning och beskydd av kvinnor och barn stod istället på agendan. Kvinnor å andra sidan såg alltid till sina intressen genom historien, genom att slippa de tunga och rent av dödliga jobben som inte bara sedan försörjde dem utan skapade den fysiska miljö i vilken de kunde överleva, föda barn och leva allt bättre. Idag börjar allt fler män se behovet av att istället prioritera sig själva och män och att otack är världens lön, från kvinnorörelsen.

 24. Hans Says:

  Är det verkligen ett steg framåt för jämställdheten när majoriteten inom något är kvinnor?
  Är 100% kvinnor alltså lika med 100% jämställt?

 25. Niklas Says:

  Det är intressant att se hur ni går i taket över det här.

  En artikel handlar om att Rwanda har fler kvinnor än män i sitt parlament. Det finns alltså *ett* land som har fler kvinnor än män i sitt parlament — av i runda slängar 200. Och det tycker ni tyder på bristande jämställdhet.

  En annan artikel handlar om att några har *föreslagit* att *ett* företags styrelse skulle kunna bestå av fler kvinnor än män. Tror ni det någon gång har föreslagits att en styrelse ska ha fler män än kvinnor?

  Om ni ska bedriva antifeminism under täckmantel av ”jämställdhet” så får ni faktiskt anstränga er lite hårdare.

 26. Matte Says:

  @Niklas

  Du missförstår.

  Det har från feministers håll klagats när det är mindre än 50% kvinnor men jublats när det är över 50%.

  Borde de inte vara konsekventa?

  Hade de det hade denna tråd aldrig uppstått.

  Jag är antifeminst nu då feminismen har fullständigt brakat åt skogen. Är däremot för lika rättigheter OCH skyldigheter för kvinnor och män.

 27. Niklas Says:

  @Matte

  Det är många feminister som jobbar för att få in fler män på områden som traditionellt är kvinnodominerade, exempelvis när det gäller att ta hand om barn. Individualiserad föräldraförsäkring är något som ofta lyfts fram från feministiskt håll.

  Det gäller att inte totalt tappa alla perspektiv. I Rwanda består parlamentet (båda kammarna tillsammans) av 50,9 % kvinnor. Att feminister inte upprörs och klagar på detta menar du alltså tyder på att feminismen ”fullständigt brakat åt skogen”.

  Själv tycker jag det är rätt naturligt att fokusera på andra länder istället, kanske Jemen som har ett parlament bestående av 99,3 % män. Om du inte tycker det blir jag nyfiken på hur jämställdhet ser ut för dig. Är det okej att män har mer makt (som i Sverige där riksdagen består av 55 % män) men inte att kvinnor har det (även om skillnaden från en helt jämn fördelning är mindre)?

  Angående Rwanda kan också tilläggas att det finns en kvinna fler än män (54 kvinnor och 53 män). Så visst, det har FULLSTÄNDIGT brakat åt skogen!

 28. Niklas Says:

  Lite data angående könsfördelning i olika länders parlament: http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif310111.htm

 29. En Annan Anonym Says:

  Niklas. Varför är detta aldrig ett giltigt argument i andra fall?
  När kvinnor i Sverige klagar och bemöts med att de ska tänka på hur det är i Saudi eller i Afghanistan. Då är det inte ett ok argument, men det verkar vara ett helt ok argument när det handlar om när män klagar.

 30. Niklas Says:

  @En Annan Anonym

  Att säga att vi inte ska sträva efter att göra Sverige mer jämställt eftersom det finns andra länder där det är ännu värre är rätt korkat. Det är lite som att säga att vi inte borde sträva efter att göra sjukvården bättre eftersom det finns de som inte har tillgång till sjukvård alls.

  Jag ser dock inte hur det relaterar till frågan om exempelvis Rwanda. De, liksom många andra länder inklusive Sverige, har ett udda antal platser i sitt parlament. I ett system med två kön går det inte att göra det jämnt! Det närmaste det går att komma är att ha en fler av det ena könet — och det är så de har det.

  Att det finns de som menar att feminister för att behålla trovärdigheten måste ta krafttag mot Rwandas kvinnodominans visar ganska tydligt hur extremt djupt rotad mansdominansen är hos många.

 31. Josefin Nilsson Says:

  Varför ska det vara män mot kvinnor / kvinnor mot män hela tiden istället för att erkänna att vi är människor allihopa. Ingen kvinna är den andra lik och inte en man heller. Det finns manliga kvinnor och kvinnliga män, intelligenta kvinnor, ömma vårdande män, män som bara skulle vilja vara hemma med sina barn om dom fick välja, karrärkvinnor som inte bryr sig ett dyft om barn, tekniska kvinnor, o.s.v. Spelreglerna bör vara lika för alla människor och sen är det den som bäst uppfyller kompetenskrav, meriter, fysik och erfarenheter som borde få ett jobb inom alla områden. Det borde inte heta kvinnorörelse eller feminism för det handlar om att jämnställa alla människor och inte bara kämpa för att öka antalet kvinnor på alla områden. En arbetsplats kan vara jämnställd även om 95% är män eller 95% kvinnor. Dessa siffror säger inget om det.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: