EU-parlamentet vill ha särskild kvinnolag

by

EU-parlamentet har ställt sig bakom ett förslag till EU-lagstiftning om en så kallad miniminivå avseende kampen mot våld mot kvinnor. Innebörden är att EU-parlamentet nu uppmanar EU-kommissionen att agera i frågan.

.

Förslaget var svenskt. Det kom från EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson (v). Så här skriver hon om saken på sin blogg ( här och här, det första är en pressrelease):

”Idag finns ingen specifik EU-lagstiftning mot sådant våld. Men 20-25 procent av alla kvinnor i EU har utsatts för våld minst en gång. Var tionde har utsatts för sexuellt våld. Och nivån på arbetet mot våldet är olika i olika medlemsländer.

Vi måste se till att alla kvinnor har samma rättigheter var de än befinner sig inom EU, säger Eva-Britt Svensson som skrivit förslaget som röstades igenom idag. Våld mot kvinnor är ett brott mot mänskliga rättigheter. – EU:s stats- och regeringschefer antog det så kallade Stockholmsprogrammet på ett toppmöte 2009, och där ingår problemet med våld mot kvinnor.”

Hon skriver också:

”EU:s stats- och regeringschefer slog fast just detta på ett toppmöte under det svenska ordförandeskapet 2009. Och idag gjorde EU-parlamentet alla kvinnor i EU en stor tjänst. De röstade för mitt krav – ett direktiv som bestämmer den lägsta tillåtna nivån i arbetet mot våldet mot kvinnor.

Jag ser fram mot skarpa förslag från kommissionen. Jag hoppas att den svenska regeringen med jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och EU-minister Birgitta Ohlsson håller med mig och arbetar åt samma håll.”

Man kan notera att våld mot män, eller mäns rättigheter, över huvud taget inte nämns. Märkligt.

Kommentar: Lagstiftning ska vara könsneutral. Det är absurt med lagar särskilt för det ena könet. I det här fallet borde lagförslaget handla om ”relationsvåld”, inte om ”våld mot kvinnor”. Vidare borde det handla om ”rättigheter”, inte om ”kvinnors rättigheter”.

Som jag kommer att visa i den skrift som utkommer under våren är relationsvåld riktat mot män också ett stort problem. Och mäns rättigheter lämnar mycket i övrigt att önska.

Det är mycket märkligt att ett sådant här könsvinklat förslag kan röstas igenom av EU-parlamentet. Om inte annat – finns det inga män där? Det vore högst olämpligt om Sverige lyckas exportera idén om särskilda kvinnolagar.

Svenska Dagbladet skriver kort om saken här. Officiell information från EU här. Tack för tipset, Fredrik!

Annonser

24 svar to “EU-parlamentet vill ha särskild kvinnolag”

  1. Maria Says:

    Det är ett betänkande (icke lagstiftning) som Eva-Britt Svensson har varit föredragande för. Genom att det röstades igenom så vill EBS genom parlamentet sätta press på kommissionen att lägga fram förslag på lagstiftning. Det är inte säkert att kommissionen gör detta. Kan åtrkomma i morgon om innehållet.

  2. Info Says:

    DET FINNS HOPP!

    Nej – ännu går inte världen under i Örebro. Nerikes Allehanda 31/3:

    ”DET FINNS HOPP!

    HELENA KLINGBERG SER LJUSNING I GENUSFRÅGORNA

    Helena Klingberg, bibliotekarie i Varberga i Örebro, arbetar med genusfrågor i barnlitteraturen. Hon tar emot oss i bibliotektet i Varberga. Det är trevligt men litet, till och med böckerna trängs i hyllorna. – Glitterkläder till en pojke.”

    Se vidare GenusNytt:

    https://genusnytt.wordpress.com/2009/12/07/bokforlag-slapper-stora-och-lilla-genuspaketet-for-barn/

  3. Lasse Says:

    År 2009 mottog Svensson Riksorganisationen för kvinnojourer i Sveriges (ROKS) pris för ”Årets kvinnogärning”.

    Det känns oerhört glädjande att jag fått priset Årets kvinnogärning. Det betyder väldigt mycket för mig, både personligen och i mitt arbete. Jag hoppas att jag som ordförande i EU-parlamentets jämställdhetsutskott kan återgälda något av den kvinnosolidaritet som Roks visar mig idag. Jag vill också tacka för er organisations hängivna arbete för utsatta kvinnor, och för ert arbete med analys och kunskap om kvinnors villkor.”

    ************************************************************

    I de blindas rike är den enögde kung.

  4. Matte Matik Says:

    Signaturen Liam skriver en kommentar till artikeln – jag vet inte om detta är sant, men är det det så är det något som är värt att notera:
    En väldigt viktig grej som artikeln borde nämna är att i det lagförslaget som ligger på bordet just nu så ingår prostitution över listan på saker som anses vara våld mot kvinnor. Lagförslaget innebär att ett EU-förbud mot prostitution smygs in bakvägen.

  5. Matte Matik Says:

    Måste bara tillägga att jag antar att det, om ovanstående är sant, innebär att man vill lägga till ett förbud mot prostitution som enbart gäller för kvinnor, dvs män som prostituerar sig (vilket i Sverige är vanligare) kommer då inte att omfattas av lagen.

  6. Bo Sundbäck Says:

    En något annan dignitet på detta. Det känns bra att bo i en kommun där allt våld uppmärksammas på deras hemsida, även misshandel av män….;

    http://www.eda.se/familjeomsorg/familjevald__749

    Ur länken….;

    ”Familjevåld, med detta menar vi alla former av misshandel inom familjen, som kvinnomisshandel, misshandel av män, barnmisshandel och hedersrelaterat våld. Misshandel förekommer även i samkönade förhållanden.

    Med misshandel menas fysisk, psykisk, sexuell eller verbal kränkning.
    Familjevåld är ett allvarligt samhällsproblem som får konsekvenser för alla inblandade, både på kort och lång sikt”

    En fråga…? Hur set den typen av information ut på andra kommuners hemsidor..? Kanske värt att undersöka…

  7. Matte Matik Says:

    Bra idé, Bo!

  8. JockeH Says:

    Matte Matik

    För att ett EU lagförslag ska gå igenom så krävs det att alla länder röstar ja. När det kommer till förbud mot prostitution så kommer åtminstone Danmark, Belgien, Holland och Tyskland att säga nej! Alla dessa länder har en stark tradition av att vara liberala när det kommer till sex, plus att Tyskland är en av EUs starkaste grundarnationer. så Liam ska inte behöva vara rädd!

  9. Matte Matik Says:

    Min kommun lyckas inte nåt vidare, där är det bara ”Mäns våld mot kvinnor” och ”kvinnofrid”.

    http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=4279&refid=35695
    http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=4279&refid=35695

  10. Info Says:

    TILL MATTE MATIK (20.51)

    Jo – det är sant. Det var just detta som Eva-Britt Svensson uppehöll sig särskilt vid i radiointervjun. Hennes egen favoritfråga. Dock var hon en aning tveksam till, om hon verkligen skulle kunna lyckas driva igenom en allmän och ovillkorlig kriminalisering av ”sexköpande” män i länder som Tyskland, Holland, Italien, Frankrike osv. Den här gången.

    https://genusnytt.wordpress.com/2011/04/05/myndigheterna-struntar-i-manliga-prostituerade/#comment-51409

  11. Kristin Says:

    http://www.vguengl.org/showPage.php?ID=2194

    * Prostitution är en form av våld mot kvinnor.
    * Surrogatmödraskap är ett allvarligt problem som utnyttjar kvinnans kropp och reproduktiva organ.

  12. Jack Says:

    Är det nån som vet om om nazisterna ljög lika mycket när de tog makten?

    Känns som att de var ärligare. Men har inte studerat det noggrannare. Här är en tyst minut för de 3 svenska män och pojkar som idag beslutat sig för att de inte längre klarar av att uthärda.

  13. Eric Says:

    Mycket kulturmarxism och radikalfeminism från EU senaste tiden. Det har ju även talats om kvotering. Sannolikt landar förslaget förhoppningsvis i en mycket urvattnad kompromiss.

  14. Observer Says:

    Det ser ut som om rivjärnena skulle vara på frammarsch igen av bilden att döma!

  15. Observer Says:

    @Kristin

    Men när en manhaftig dyke i ett lesbiskt parförhållande väljer att utnyttja mannens säd för konstgjord befruktning så utnyttjas förstås inte mannens reproduktiva organ! Så menade du visst – rollen som offer var ju visst förbehållen Qvinnan!

  16. Jonas S Says:

    Min kommun är inte mycket bättre:

    http://www.ornskoldsvik.se/Service-och-tjanster/Familjer-och-enskilda/Kvinnofrid.html
    http://www.ornskoldsvik.se/Service-och-tjanster/Familjer-och-enskilda/Kvinnofrid/Mans-vald—behandling.html

    Männen är som vanligt förövarna och kvinnorna är offren.
    Kul att se för en som upplevt det motsatta en gång i tiden 😛

  17. Jonas S Says:

    Blev en konstig smiley där… Det ska vara det som räcker ut tungan i alla fall!

  18. Jämställdhetsfeministern Says:

    Det är inte lite fräckt att kräva att män ska åtnjuta samma rättigheter som kvinnor! Och som om att våld mot män skulle vara något att bry sig om! Lite (eller mycket ) våld ska en man ju tåla…

    Tyvärr är det extremt osannolikt att detta fina, svenskt feministiska lagförslag verkligen kommer antas av EU. De flesta av EUs länder lever ju kvar i den gamla mossiga föreställningen om att alla människor, oavsett kön, är lika mycket värda. Och flera länder, däribland det stora och mäktiga Tyskland har ju en liberal och fri syn på sex och kommer därför aldrig att gå med på att prostitution ska förbjudas. Resten av EU är med andra ord inte lika jämställda och moraliska som vi i Feminist-Sverige.

  19. Wagner Says:

    Tänkte på bilden. Är det verkligen en kvinna?

  20. Observer Says:

    Det kan vara en Qvinna, men med största sannolikhet faller hon under kategorin ”gammalt rivjärn”, d.v.s. en som gör allt för att frånta det manliga könet erotisk livsglädje. Det var precis som när undertecknad försökte förläna fyra damer nya tjänstetecken hos republikens president i samband med firandet av Självständighetsdagen. De nya utmärkelserna var givetvis Storhagga i Guld respektive Silver, och då för att ha förtjänstfullt tjänat de feministiska idealen i sin yrkesutövning.

  21. Gorby Says:

    Kollade upp lite kommuner och stadsdelar i Stockholmsområdet och deras definitioner om våld i nära relationer.

    Huddinge kommun
    Neutral i våldsbeskrivningen men sedan fokus på män som förövare.

    Sundbybergs stad
    Neutral i våldsbeskrivningen.

    Solna stad
    Neutral i våldsbeskrivningen.

    Sollentuna kommun
    Ej neutral i våldsbeskrivningen.
    De ska särskilt uppmärksamma kvinnors problem.

    Stockholms stad
    Ej neutral i våldsbeskrivningen
    Enbart fokus på mäns våld mot kvinnor.

  22. John Nilsson Says:

    Här följer länkar till Östergötlands kommuner (bokstavsordning) och deras sidor om våld i nära relationer. De större städerna har mansmottagningar, med fokus på misshandlande män, men annars är det verksamheter riktade till våldsutsatta kvinnor som dominerar:

    Del 1.

    Finspång

    Hot och våld i nära relationer
    http://www.finspong.se/templates/Page.aspx?id=83330

    Linköping:

    Vid våld i nära relationer
    http://www.linkoping.se/Stod-omsorg/Erbjudande-om-socialt-stod1/Vald-i-nara-relationer/

    FoU-rapport 56:2009 Att förebygga och förhindra mäns våld i nära relationer inom Östergötlands län
    http://www.linkoping.se/Global/St%C3%B6d%20och%20omsorg/Kvalitet%20och%20utveckling/FoU/FoU-rapporter%202009/FoU_56_2009_web_skydd.pdf

    Mjölby:

    Kvinnofrid, kvinnojour
    http://www.mjolby.se/11246.html

    KVINNOFRIDSPLAN
    http://www.mjolby.se/download/18.54ac24de1298495895b80004507/kvinnofridsplan.pdf

    Motala:

    Hot och våld i nära relationer
    http://www.motala.se/sv/Invanare/Stod-och-omsorg/Hot-och-vald-i-nara-relationer1/

  23. John Nilsson Says:

    Del 2.

    Norrköping:

    Frideborg – Frihet från våld i nära relationer
    http://www.norrkoping.se/vard-omsorg/barn-ungdom/frideborg/

    Söderköping:

    Våld i nära relationer
    http://www.soderkoping.se/Omsorg-socialtjanst/Familj/Vald-i-nara-relationer/

    Valdemarsvik

    (Hittar inget på deras sida, men de samarbetar med Norrköping):
    http://www.valdemarsvik.se/sv/

    Åtvidaberg:

    Våld i nära relation
    http://www.atvidaberg.se/forinvanare/vardstodochomsorg/valdinararelation.4.29e1ab7a12a7a73fdc08000808.html

    *

    Tranås (Småland):

    Råd och stöd till brottsutsatta kvinnor
    http://www.tranas.se/meny/invanare/familjomsorg/barnungafamilj/kvinnofrid.4.26704e2111d97afef648000419.html

  24. JD Says:

    Självklart ska våldtäkt tas på allvar i alla länder men Eva-Britt Svensson är ju extremt känd för att vinkla sina kvinnofrågor på ett sätt som utesluter mäns rättssäkerhet eller på det sätt som passar hennes egen agenda bäst.

    Hon är en farlig politiker då hon tummar på verkligheten väldigt ofta i syfte att få som hon vill. Mycket tråkigt att just hon framför dessa krav!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: