Tipsa mig om mansfrågor till omröstning!

by

Vilka är de viktigaste mansfrågorna?

Tack för din idé i kommentarsfältet, JD! Låt oss skrida till verket på en gång!

Jag uppmanar alla läsare av GenusNytt att skriva en kommentar med förslag på viktiga frågor för den spirande mansrörelsen att driva. Sedan samlar jag in förslagen och ordnar en omröstning här på GenusNytt.

Vilken eller vilka mansfrågor vill du föra fram?

.

För övrigt 1: SVT klassas som ”gubbigt” och det sägs råda ”gubbfest” där. Se nedan eller läs här.

För övrigt 2: PappaRättsGruppen har gjort en liten sammanställning av artiklar om kvinnliga pedofiler.

.


Annonser

55 svar to “Tipsa mig om mansfrågor till omröstning!”

 1. Petter Says:

  Rätten att behandlas lika vid rättstvist med sin fru, t.ex. om barnen.

 2. Johan Silversjö Says:

  Jaha, kan bara konstatera att hälften då inte vill ha en ”jävla massa kärringar” 😉

 3. Johan Silversjö Says:

  Likhet inför lagen!
  Likhet inför straffpåföljder!

 4. Lasse Says:

  Viktigaste mansfrågan:

  Att alla ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett kön.

  Så är det ju tyvärr inte idag då kvinnor har bättre möjligheter på ett antal områden för att inte prata om större rättigheter speciellt i lagstiftningen.

 5. Eric Says:

  Rättssäkerhet och likhet inför lagen. I synnerhet i föräldrarlagstiftning, vårdnadstvister och sexualbrottsmål.

  Ett slut på den ensidiga demoniseringen av män och manlig sexualitet.

  Bort med kvotering (mansdiskriminerande).

  Pengar till mansjourerna!

 6. Jack Says:

  Jag har väldigt svårt att välja. Men kommenterar ändå för att jag anser det mycket angeläget att reda ut.

 7. Access Says:

  Mina spontana!

  1. Könsneutral lagstiftning

  2. Förbjud all könskvotering, könsdiskriminering och positiv särbehandling pga kön.

  3. Rättighet att få faderskap fastställt, även om han inte erkänts som far till barnet av mamman.

  4. Att ha bidragit till familjens försörjning ska vid vårdnadstvist räknas som lika mycket värt som att ha varit hemma med barnen.

  5. Lika rätt för män till surrogatmödraskap som för kvinnor till insemination. Både förutsätter naturligtvis frivillighet från både spermiedonatorer och surrogatmödrar.

  6. Förstatliga alla kvinnohus och gör dem till könsgemensamma ”tillflyktshus”.

  7. Stoppa bidrag ur skattemedel till könssegregerade aktiviteter för pojkar och flickor.

  8. Lägg ner all undervisning som baserar sig på feministisk ideologi eller s.k forskning

  9. Legalisera prostitution för både köpare och säljare, både för kvinnor och män.

  10. Ta bort alla offentliga institutioners s.k jämställdhetsmål som syftar till att styra fördelningen av andelen kvinnor och män.

 8. Access Says:

  Jag kan forsätta …

  11. ”Mörka” kön för domstolarna vid rättegångar. Domslut ska fattas ovetandes om kön på offer och förövare.

  12. Stärkt bevisbörda vid anklagelser om stigmatiserande brott.

 9. Matte Says:

  Mäns kortare livslängd.

 10. Access Says:

  13. Forskning om relationsvåld ska gälla alla kön och våld åt alla håll för att få forskningsanslag.

 11. David Holman Says:

  Könsneutrallagstiftning tror jag är den mest angelägna. Efter det är det detaljer vi pratar om.

  Bort med ”Förskola skall motverka traditionella könsmönster och könsroller” då detta inte betyder något och snarare innebär att pojkar skall vara flickor då flickor beter sig mer ”korrekt”.

  Undersöka varför pojkar inte klarar av skolan ur flera perspektiv och inte bara skylla på ”anti-pluggkultur” utan undersöka vart denna kommer ifrån, en anti-pojkkultur gissar jag på. Och hur ändrar vi på detta då? Och inte vara rädd för gamla idéer i nya ljus (könssegregering som jag är för, t ex).

 12. Chroni Says:

  TV4 har ju typ bara kvinnliga programledare.

 13. Jonas S Says:

  Föräldralagstiftning och rättssäkerhet vid vårdnadstvister ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Barnen ska har rätt till båda föräldrarna!

 14. Tommy Jonsson Says:

  Faderns fullständigt självklara rätt till en relation och att vårda sitt eget biologiska barn anser jag för min del som viktigaste första mål.

  En inte gift far har en skyldighet att betala ett underhåll för barnet omföräldrarna valt att inte bo tillsammans. Vill inte modern att barnet och fadern har en relation måste fadern begära det i domstol. Utgången av en vårdnadstvist är mycket osäker och många gånger skadlig för barnet och fadderns relation.

  Allt kan förnekas fadern utom att bli kallad till sitt eget barns bouppteckning.
  Moderns egoism får inte gå före barnet och faderns rättigheter som nu ofta är fallet.

 15. Access Says:

  David Holman säger:
  ”Undersöka varför pojkar inte klarar av skolan”

  Där har du en viktig jag missade. Den bör komma högt upp på listan; Att anpassa skolans undervisningsmetoder så att det passar individen, oavsett om eleven har ett traditionellt manligt eller traditionellt kvinnligt inlärningssätt eller avviker från dem båda.

  Könsneutral betygssättning, dvs utifrån kunskaper och färdigheter snarare än elevens sociala samspel med läraren?

 16. calle Says:

  Könsneutral lagstiftning men framförallt könsneutral behandling av medborgarna från stat och myndigheter.

 17. Torstensson Says:

  Att ifrågasätta socialkonstruktivismen och framförallt att attackera foacault. Att låta Erik skriva inlägg här där han analyserar sönder foacaults olika verk. Kan man pulvrisera socialkonstruktivismen och des heliga andra så kan man nog omvända en hel del feminister.

 18. Torstensson Says:

  Att söka efter exempel på kvinnor som tidigare varit feminister och låta de berätta på din blogg om varför de inte längre är feminister.

 19. Grodan Boll Says:

  Jag kan bara instämma:

  1. Lagstiftning. Jämställd, inga luddiga eller PK ”undantag” när det passar.
  2. Skolan.

  De två är grundbultarna som resten vilar på.

 20. Ulf Andersson Says:

  @ Eric

  ”Pengar till mansjourerna!”

  De flesta mansjourer samarbetar med kvinnojourer
  (som kidnappar barn och tycker att män är djur).

  Står du fortfarande för samma åsikt?:
  ”Pengar till mansjourerna!”

 21. Jämställdhetsfeministern Says:

  @Chroni

  ”TV4 har ju typ bara kvinnliga programledare.”

  Och på SR jobbar det knappt några män längre. Ju närmare 100% kvinnor, desto mer jämställt.

 22. SNix Says:

  Mina röster går till:

  * Alla ska vara lika inför lagen både på papperet och i praktiken inom alla delar av rättsväsendet.

  * Positiv särbehandling som baseras på något annat än personligt behov, alltså t.ex. på kön eller härkomst, måste bort.

  * Rättsäkerhet ska finnas för alla individer, inom alla typer av brottmål.

 23. John Nilsson Says:

  PSA-screening för att upptäcka prostatacancer?

  http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2009/03/18/psa-screening-minskar-dodl/index.xml

 24. Musse Pig Says:

  Angående ABs dumdryga artikel så är det bra att de skriver sån´t här. Feministerna sjunker djupare in i sin masspsykos och det blir uppenbart för allt fler. Bra! Mer sån´t AB!

 25. klas Says:

  jag röstar på

  1. den allmänna misandrin, vi ser varje dag exempel på detta.
  2. diskrimineringen av pojkar i skolan, de får lägre betyg än flickor fast de har samma kunskaper

  dessa två hänger säkert ihop

 26. leifer Says:

  1. Stoppa negativ kvotering i arbetslivet där ”vita heterosexuella män” kvoteras bort genom att nån grupp som inte anses vara ”vita heterosexuella män” kvoteras in.

  2. Samma rättigheter och skyldigheter när det gäller barn, och även tillkomsten av barn. Ex hur kan man prata om könsneutrala lagar om man nu t.ex. ska tillåta ensamstående att inseminera spermier i Sverige för att skaffa barn? Är ju bara kvinnor så som kan skaffa barn på detta sätt. Dessutom kommer feminismen då mala på om hur orättvist det är för ensamma mammor som får göra massa s.k. obetalt arbete.

 27. Clabbe Says:

  Ingen svensk kvinna behöver bli förälder mot sin vilja. Den rätten har inte pappor. Inför därför möjligheten tlll så kallad juridisk abort för män.

 28. Clabbe Says:

  ”De rätten har inte _män_” är nog en bättre formulering ui mitt förslag ovan.

 29. leifer Says:

  @Pär Ström

  SVD fortsätter idag om kvinnor som skaffar barn utan man.

  Tonen är förstås att kvinnor är offer och att dom ”väntat på den rätte” dvs den passiva rollen är ok för kvinnor.

  http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barnunga/darfor-skaffar-kvinnor-barn-pa-egen-hand_6065979.svd

  Punkt 1

  ”Biologisk stress och social press”

 30. totte Says:

  Äntligen. ett sådant här drag kan göra mycket för seriositeten i rörelsen.

  Lika inför lagen.

  Samma rätt till barnen.

  Samma möjligheter i skolan.

 31. Hamstrn Says:

  Pojkars sämre resultat i skolan.

  Könsneutral lagstiftning.

  Könsneutrala CVn.

  Lika skyldigheter, rättigheter och möjligheter oavsett biologiskt kön.

 32. Gorby Says:

  @Leifer
  ”SVD fortsätter idag om kvinnor som skaffar barn utan man.”

  Intressant text till bild nummer två om anledningen varför kvinnor skaffar barn på egen hand.

  ”Brist på välutbildade och jämställda män än en annan anledning”

  Ja om pojkar fortsätter få sämre resultat i skolan så lär kvinnor fortsätta att skaffa barn själva…

 33. Cving Says:

  Manliga förebilder i grundskolan för att minska den kvinnliga dominansen på universitet och högskolor!
  Det kan låta gammalmodigt men jag tror att pojkar behöver postitiva manliga förebilder såväl hemma (en pappa) som i skolan. På min sons lågstadieskola är ALLA lärare och övriga personalen kvinnor utom i idrott och träslöjd! Vad ger det pojkarna för signaler egentligen? Att män bara duger till kroppsliga aktiviteter?

  Här kommer därför ett konstruktivt förslag:
  Ställ krav på skolorna att alla barn, från åk 1, ska undervisas av minst en manlig lärare i ett teoretiskt ämne (dvs inte träslöjd o idrott).
  Finns inga manliga lärare att uppbåda får man erbjuda högre lön tills sådana anmäler sig och ja, det kan innebära att manliga lärare får högre lön än sina kvinnliga kollegor, men det är ju så en arbetsMARKNAD fungerar; tillgång och efterfrågan.
  Vem vet, kanske statusen på läraryrket höjs när männen hittar tillbaka till gagn för hela lärarkollegiet.

 34. Eric Says:

  Legalisering/avkriminalisering av prostitution.

  Bort med sexköpslagen, reformera kopplerilagen så att koppleri i samtycke är lagligt. Ta bort lagen om pornografisk föreställning.

  Det är inget märkligt eller diskriminerande att män gillar vackra kvinnor. Det är biologi. Att ta bort dessa lagar är bra för jämställdheten, eftersom kvinnor i dagsläget har mycket lättare att finna en tillfällig sexpartner än män. Det är dessutom bra för att skydda de som arbetar med att sälja sex.

 35. JD Says:

  Mäns rättssäkerhet och inom främst sexualbrottsmål.
  Varför ignorerar svenska politiker och svens media det som IC skriver om här?
  http://inteutanminasoner.wordpress.com/2011/03/29/1000-oskyldiga-i-svenska-fangelser/

  Innan man ignorerar en sån här viktig sak så måste man kunna dementera det. Varför är man inte intresserade av just mäns rättssäkerhet?
  hur stor andel av de som av jurister och andra anses sitta inne oskyldiga är Män? 100 %?

 36. Eric Says:

  @Ulf Andersson:

  Mer pengar till nya fristående mansjourer!

 37. Leif Says:

  Så mycket.

  Likabehandling inom rättsväsndet. Det finns en kvinnorabbat, kvinnor får lägre straff. Samma brot bedöms även olika, te x om en man onanerar en sovande kvinna så är det våldäkt, det omvända sexuellt ofredande.

  Generellt den olika behandlingen i samhälllet. Sexualiseringen av män. Det är så mycket mer okej att objektifiera män. Det sker manlig strip på circus, Silja line, Göta Lejon hade en snop show där män gjorde trick med kuken. Detsamma gäller media, talangtävlingar där man har helnakna män som dansar etc. Det omvända skulle aldrig tillåtas, då blir det ramaskri. Det är så mycket mer okej att kastsa skit på män i media och allmänt. ”bara en jävla massa gubbar” är ett exempel, att utrycka sig så om kvinnor vore omöjligt.

  Det är den totalta kvinnofokusen som måste brytas. Det diskuteras alltid om utsatta kvinnor, män är bortglömda.

  En annan viktig sak, sjukvården. SOm man kallas jag inte på en enda undersökning under hela min livstid. Kvinnor får mammografi, cellprov, vaccin mot virus som ger livmoderhalscancer (och ger män cancersjukdomar också). Det har satsats enorm mycket mer på bröstcancer än prostatacancer, trots att prostatacancer är vanligare, dödligare och har värre biverkningar, den ligger också långt efter i forskningen. Män ingår inte alls i den förebyggande sjukvården.

 38. Liberal Says:

  En mycket viktig fråga, för att inte säga den absolut primära frågan, är att terminera själva patogenet, genusparasiterna.

  Genom att arbeta för att:

  Samhället ska sluta slösa våra gemensamma välfärdsresurser på att forsörja maniskt lögnaktiga genustanter som infesterat hela vårt utbildningsväsende.

  Vetenskap! Istället för fundamentalt förljugen socialistisk/kommunistisk/feministisk hat- och offer – propaganda.

 39. Leif Says:

  Jo óch det totala misslyckandet av skolan att ge pojkar det de behöver. Pojkar har sämre betyg i alla ämnen. Högre utbildningar består snart till 70 % av kvinnor. Detta är en superviktig fråga. Skolan måste utformas så det passar även pojkar, inte bara flickor.

 40. Johan Says:

  @Leif:

  Just det. Betygsdiskrimineringen av pojkar är viktig!

 41. Johan Says:

  DO ska ta diskriminering av män på allvar. Socialtjänster och kvinnojourer ska vara politiskt neutrala och objektiva om de ska få statligt stöd. De behöver dessutom granskas regelbundet.

 42. M Says:

  En fråga att ta upp är att barnbidraget bör delas mellan mamman och pappan. Idag går barnbidraget automatiskt till kvinnan. Pappan har ingen rätt till barnbidraget. Detta har jag kollat med försäkringskassan. Mina barns mamma kommer få cirkus en kvarts miljon sammanlagt i barnbidrag rätt in på hennes konto medan jag får ingenting. Detta är jämställdhet i dagens Sverige

 43. Mats Says:

  Hej Pär!
  Än en gång stort tack för det viktiga arbete du gör! Jag tycker så här: Alla de frågor du tar upp är jätteviktiga! Om man ska fokusera på ett minde urval så tror jag att det kan vara strategiskt att ta de lågt hängande frukterna, för att få upp ögonen hos folk. Vissa argument bör vara svåra att bortförklara även för värsta tok-feminister. Och på så vis kan man kanske få igång en rörelse åt rätt håll. Området är en minerad krigszon, som bekant. Sverige är inte redo för de tuffa frågorna. Så de mest uppenbara bör vara:

  Könsneutral lagstiftning

  Rättssäkerhet när ord står mot ord

  Männen har flera år kortare liv

  Delat barnbidrag

  Jag tror man får vänta lite med den negativa särbehandlingen av män. Den frågan är för komplex för att få igång den allmänna diskussionen i rätt riktning. En annan sak som är intressant som jag läset om här på bloggen är juridisk abort. Intressant! Ännu en viktig men komplex sak är följande: En kvinna kan vara säker på att hon är mor till sina barn. Motsvarande bör gälla män. Tänkbar lösning: Efter obligatoriskt medicinskt test fastställs faderskap. (Nämnda problem är troligen den historiska orsaken till att kvinnans sexualitet inte varit fri. Nu har kvinnor rätt till sin egen sexualitet, men männen kan bara hoppas att det inte är brevbärarens ungar han föder.)

  Mvh/Mats

 44. Observer Says:

  Varför inte instifta ett pris som under högtidliga former skulle delas ut till den kvinna som utmärkt sig bäst inom kategorin ”Årets rivjärn” respektive ”Årets StorHagga”? Personligen anser jag att Marianne Ny vid den nazistiska ”Utvecklingscentralen i Göteborg” lägger väl till för bägge nomineringarna. Ett ”Årets Toffelhjälte” pris kunde också instiftas och där tycker jag att Filippas undersåte, Fredrik Reinfeldt, har alla chanser till att kamma hem priset.

 45. Mats Says:

  Kommentar till min punkt strax ovan (kl 14:22): När kvinnor får med sig fel barn hem från BB så blir det ett jävla liv. Ibland löpsedlar. Varför ska män behöva leva med tvivel? Det är enkelt att kolla.

 46. leifer Says:

  @Gorby

  Samtidigt ett märkligt resoemang då ju svenska män är världens mest jämställda.

  Sen är klart om staten betalar för ensamma kvinna med barn, så klarar hon ju sig utan man. Det blir ju faktiskt också ett sätt att garantera att hon får vårdnaden i alla lägen. Är ju långsökt att hon skulle träffa en man, sen separera, och att han får vårdnaden när han inte är biologisk förälder.

 47. Frida Says:

  Hur menar ni att man skall komma till bukt med att ”män lever kortare än kvinnor”?

 48. Cygnus Ferreus Says:

  1. Pojkars situation:
  Att uppmuntra pojkar att studera. Att stimulera deras intresse att lära sig nya kunskaper. Att låta pojkar känna att skolan är till för dom lika mycket som för flickorna. Att förstärka pojkarnas självförtroende. Att pojkarna ska slippa betraktas som mindre önskvärda människor. Att pojkarna ska få känna att dom är precis lika mycket värda som flickorna, och har samma rätt att ta plats. Att låta pojkarna växa upp i en miljö som låter dom utvecklas till vuxna män med självförtroende, omtanke, engagemang, drivkraft och stark moral.

  2. Likhet inför lagen:
  Inte bara lagstiftningen bör vara könsneutral, utan även dom myndigheter som tillämpar lagen. Kvinnojourerna ska inte få bedriva ”utbildning” hos polis, åklagare och socialtjänst. Kvinnojourerna bör inte få möjlighet att bedriva systematisk vänskaps-korruption inom några myndigheter. Kvinnojourerna bör inte få några som helst offentliga bidrag, eftersom minsta lilla bidrag visar att samhället ställer sig bakom kvinnojourernas åsikter.
  Myndighetspersoner som favoriserar individer utifrån kön bör avskedas omgående. Könsdiskriminerande genus-undervisning bör inte vara obligatorisk i någon utbildning som krävs för anställning i offentlig sektor. Ingen könsdiskriminerande genus-undervisning bör alls bedrivas i utbildningar som på något sätt finansieras med skattepengar.
  Diskrimineringsombudsmannen bör få tydliga direktiv att bedriva sin verksamhet könsneutralt. Könsdiskriminering bör anses vara lika allvarlig oavsett vilket kön som diskrimineras.

 49. Mats Says:

  Svar till Frida:
  Först och främst börja erkänna det som ett problem (att män levet mycket kortare). Som Pär tidigare sagt: vad kan vara viktigare än liv? Därefter fundera på om det är biologi eller miljö. Tok-feminister menar att ”allt” är miljö, att inget är biologiskt. Därför bör vi studera vad det är i männens miljö som förkortar deras liv. (Naturligtvis tror jag att det även har med biologi att göra, men accepterar man det kommer man att göra även andra insikter.)

 50. Matte Says:

  @Frida

  Angående mäns kortare livslängd.

  Detta borde tas upp och diskuteras mer än det gör idag, varför lever genomsnittsmannen ett hårdare liv än genomsnittskvinnan?

  Jag tror en orsak är att män förväntas offra sig för samhället. En annan är farliga jobb. En annan är alkohol och andra dåliga livsföringar.

 51. kent Says:

  Ja till en korrekt lagstiftning. Man ska tro på en parts ord även om det är en kvinna. Idag kan en kvinna ha blivit gruppvåldtagen och förstörd i underlivet men så länge killarna drar en vals i rätten att hon bad om mer går de fria. Så bra att låta ord väga tungt även om de kommer från en kvinna. Den punkten röstar jag på.

 52. Matte Says:

  @Kent

  Självklart!

  Män och kvinnor ska vara lika inför lagen, idag 2011 är dock kvinnor gynnade i lag och domar.

 53. leifer Says:

  kent

  ja inte bra när en gäng har olika historier och ingen kan fällas pga att man inte säkert kan peka ut vem som gjort det. Kanske skulle en amerikansk modell vara bättre, ex en modell som gjorde att rikskändis-skurken Annika Östberg, som satt många år i amerikanskt fängelse åkte dit ordentligt. Å andra sidan har ju svensk media tyckt att hon fått för hårt straff och närmast var oskyldig.

  Poängen är att man inte kan har olika hantering i rätten beroende på typ av brott som man anklagas för. Och därför är det lite märkligt ditt resonemang om att kvinnans ord ska väga tyngre, då problemet inte ligger där utan istället detta med att bevisa bortom rimligt tvivel vem exakt som gjort vad, liksom att vi i Sverige har rättsprincipen att man är oskyldig till motsatsen är bevisat. Man kan alltså inte både ha kakan och äta den så som feminister önskar.

 54. Bo Sundbäck Says:

  Ett tänbart ämne…;

  Vårdnadstvister – den omvända könsmaktsordningen?

 55. Maria Says:

  http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/debattlive/article12843371.ab
  Kvinnor, bl.a. Stina Dabrowski och Helena Trus diskuterar manliga och kvinnliga programledare. Mossigt resonemang (50/50-tanken).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: